وظیفه هر ایرانی شرافتمند مبارزه با خرافات دینی و دکانداری آخوند است ۲۳

ما با هیچ یک از باورهای دینی مخالفتی نداریم و به هم میهنان خود حق می دهیم که به دلخواه خود به آنچه می خواهند اعتقاد و باور داشته باشند. ولی نمی توانیم بپذیریم که اینگونه باورها که هیچکدام جنبه عقلی و علمی ندارند، بخواهد بر افکار و اندیشه مردم اثر داشته، و هزینه ای بر بودجه مملکت تحمیل گردد. ما بنا به یادواره فارسی؛ « به سنگ هم احترام می گذاریم تا زمانی که آن سنگ به سوی ما نشانه نرود». ان چنان که مملکت ما از دیگر ادیان چون زردشتی، کلیمی، مسیحی، و بهایی تا کنون کمترین زیانی ندیده، و از بیت المال در راه تبلیغ و برگزاری آنان هزینه ای نشده، ما رفتاری جز احترام گذاشتن نسبت بدانان نداشته ایم.

از آنچه گفته شد، آنان که به دنبال اعتقاد و باور خاصی هستند، نمی توانند و اجازه ندارند نخست از بودجه ملت و بیت المال در راه هدف های تبلیغاتی خود هزینه نمایند. دیگر این که اجازه تبلیغ در اجتماع و بیرون از خانه را نخواهند داشت. رژیم اسلامی از سه دهه پیش تا کنون با صرف بیت المال و درآمدهایی که به همه ملت تعلق دارد، به گسترش و پخش خرافات پرداخته، و نه تنها ملتی را از خدمات اجتماعی و فرهنگی محروم کرده، بلکه سرپوشی بر روی اندیشه و خرد مردم گذاشته است.

فرتور جوان خلاق ایرانی را در حال اعتراض و مخالفت با قوانین ارتجاعی و وحشیانه اسلامی رژیم ایران نشان می دهد؛ یکی از گروه هایی که تحت بدترین و سخت ترین شکنجه ها و آزار و اذیت های رژیم و البته اکثریت بی فرهنگ جامعه ایرانی می باشند، همجنسگرایان هستند.

فرتور جوان خلاق ایرانی را در حال اعتراض و مخالفت با قوانین ارتجاعی و وحشیانه اسلامی رژیم ایران نشان می دهد؛ یکی از گروه هایی که تحت بدترین و سخت ترین شکنجه ها و آزار و اذیت های رژیم و البته اکثریت بی فرهنگ جامعه ایرانی می باشند، همجنسگرایان هستند.

دوران قاجاریه پس از دوران صفویه از دوران تاریک و غم انگیز تاریخ ایران بوده است. زیرا شاهان خردباخته و بی سواد این دو دودمان، سیاست و اقتصاد مملکت را در پای آخوند بی وجدان و ضد ایرانی به نابودی کشاندند. نه تنها کشورمان بخش بسیار بزرگ خود را به دلیل دخالت آخوند در دوران قاجاریه از دست داد. بلکه از دید سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی، در پایین ترین وضعیت موجودی خود قرار گرفت.

گو این که دوران شاهان پهلوی دوره بازنگری به تاریخ، و شاید بتوان گفت دوران نیمه رنسانس ایران بود، ولی بازهم خیانت آخوند و آخوندنماهایی چون جلال آل احمد، و علی شریعتی، باردیگر خاکستر سیاهی را بر قامت ایران و ایرانی پوشاند، و چندین دهه و شاید هم نزدیک به صد سال کشورمان را به عقب راند.

اکنون، آخوند بی وجدان، بی شرافت، و دشمن ایران و ایرانی، نه تنها تاریخ، فرهنگ، آیین، و افتخارات گذشته ما را به بازی گرفته و بر آن سرپوش گذاشته است، بلکه با هزینه کردن بودجه و در آمد مملکت، هزاران بسیجی لات و هرزه و بیکاره، چاقوکشان و آدم کشان میدان های جنوب شهر، و مزدوران عرب ضد ایرانی را به خدمت گرفته و در برابر هرگونه اعتراض و انتقاد ملت دربند قرار داده است.

آخوندها، این جانوران درنده و بی فرهنگ، یک مشت مزخرفات و خرافات مذهبی مانند امامان و امامزاده ها، و برگزاری سوگواری مرگ آنان را در رأس سیاست و عملکرد خود قرار داده اند، و از بام تا شام با بهره گیری از رسانه های کشور، گوشها و مغزها را انباشته با این خرافات می کنند.

به عنوان نمونه موضوع به درک واصل شدن امام نقی که به عنوان گدای سامره در تاریخ ها از او یاد شده، چه هزینه های میلیون دلاری بابت بزرگ جلوه دادن این تازی دشمن ایران و ایرانی از جیب ملت خارج شده است. اینجاست که ما با هرگونه هزینه کردن رژیم مخالفیم و تا می توانیم با آن می جنگیم. مردم می توانند از مال و اندوخته خود، آنهم در خانه هایشان هرگونه مراسمی بخواهند برای این جانوران تازی برگزار کنند، ولی نه از بودجه و مال ملت.

ما به علی خامنه ای جنایتکار هوشدار می دهیم که روز انتقام نزدیک است. هر سربالایی سرپایینی و سرنگونی هم خواهد داشت. بهتر است خامنه ای و همکاران جنایتکارش اعم از آخوند، بسیجی و سپاهی، پیامد و عاقبت کار قذافی و صدام را در پیش چشم خود داشته باشند. سر نوشت آنان و بشارالاسد هم جنایتکار سوریه ای اشان نیز بهتر نخواهد بود.

فرتور چهره نحس آخوندی را که توسط جوانان تهرانی آش و لاش شده است را نشان می دهد. چندی پیش چند جوان از شهرستان ورامین آخوندی را به امامزاده شهر کشانده، کتک زده و وی را آتش زدند. شعله نفرت مردم ایران از آخوند و آخوند زاده و بسیجی و حزب اللهی با هیچ آبی خاموش نمی شود. ما اطمینان داریم سایر آخوندهای مفت خور سرنوشتی بهتر از این ملای فلک زده در فرتور نخواهند داشت.

فرتور چهره نحس آخوندی را که توسط جوانان تهرانی آش و لاش شده است را نشان می دهد. چندی پیش چند جوان از شهرستان ورامین آخوندی را به امامزاده شهر کشانده، کتک زده و وی را آتش زدند. شعله نفرت مردم ایران از آخوند و آخوند زاده و بسیجی و حزب اللهی با هیچ آبی خاموش نمی شود. ما اطمینان داریم سایر آخوندهای مفت خور سرنوشتی بهتر از این ملای فلک زده در فرتور نخواهند داشت.

نهایت این که در آینده ای نه چندان دور، جوانان ایران که بیشترین جمعیت کشور را تشکیل می دهند، یکباره و با هم بلند شده، دمار از هرآخوند و آخوند مرام است در می آورند. نگارنده یقین دارد که در آینده ای بسیار نزدیک، یک آخوند، طلبه، و حتی زنان و فرزندان آنان جان سالم به در نخواهند برد.

بی تردید در آن روز ملت ایران وجود نحس آخوند، آخوند نژاد، و فرزند و خانواده آخوند را از روی زمین پاک خواهد کرد. ما آن روز را روبروی خود می بینم. اگر آخوند کور و مست قدرت و مقام شده، ولی بداند که  تا کنون با دست خود گورخود و خانواده اش را کنده، و هیچ قدرتی نخواهد توانست او را نجات دهد.

گنبد و گلدسته های حرم امامین جوادین در شهر کاظمین عراق روز سه شنبه ۲۳ شهریور ماه رونمایی شد. فقط ۱۱۰ کیلو طلا و ۱۴ تن مس   از سوی رژیم ضد مردمی، و چند میلیارد دلار دیگر از جیب مردم ایران برای صرف این گنبدها و گلدسته ها  پرداخت شده. آیا درست است برای گداهای تازی گنبد طلا بسازیم در حالی که هموطنان ما در فقر و بدبختی دست و پا بمی زنند؟!. آیا این رژیم ضد بشری و دشمن تاریخ و فرهنگ ایران چگونه به خود جرأت می دهد که این چنین بیت المال را غارت نموده، و خرج دکان کید و مکرخود نماید. ای ایرانی باشرف، غیرت داشته باش و در هرکجا و در هرمقام که هستی آخوند را به جهنم فرست و ملتی را از شر فساد و چپاولگری آنان آسوده ساز.

گنبد و گلدسته های حرم امامین جوادین در شهر کاظمین عراق روز سه شنبه ۲۳ شهریور ماه رونمایی شد. فقط ۱۱۰ کیلو طلا و ۱۴ تن مس   از سوی رژیم ضد مردمی، و چند میلیارد دلار دیگر از جیب مردم ایران برای صرف این گنبدها و گلدسته ها  پرداخت شده. آیا درست است برای گداهای تازی گنبد طلا بسازیم در حالی که هموطنان ما در فقر و بدبختی دست و پا بمی زنند؟!. آیا این رژیم ضد بشری و دشمن تاریخ و فرهنگ ایران چگونه به خود جرأت می دهد که این چنین بیت المال را غارت نموده، و خرج دکان کید و مکرخود نماید. ای ایرانی باشرف، غیرت داشته باش و در هرکجا و در هرمقام که هستی آخوند را به جهنم فرست و ملتی را از شر فساد و چپاولگری آنان آسوده ساز.

 • Sefrzaney khameneyhy

  Ey valah dame in doste aziz garm va on kieresham to dahane aghaye klhamenye va daro dastesh darzem sepaheyan va basijihaye azizam Rosh

 • Farzad

  Kieresh to dahaneh rahbare bozorge sheayane iran ayatolah ozmahe koskeshe khamenehy

 • Nina

  Vay ke hale man az shoma ensan namaha ke az azar va shekanje digaran khoshal mishin be ham mikhore. ake yek lahze fekr kardid ke in mard faghat mitone bekhater lebasi ke be tanash boode shekanje shode bedaste yek ede shBAN BI MOKH. daste ma be asle karia nemirese badbakht bicare haro mizanim, mesle zaman engelab hata az shekanje kardane ye sarbaz sefr ham nagzeshatan, shoma liyghate demokerasi ro nadarin, ta tarze fekretan koshtan va shekanje mojodi  zende na tanha ensan hast, omidvaram hamin regim bemone va damar az rozegaretan dar biyad, chon hij farghi byne shoma ba in regim nist. nabood bad shaban bi moch haye donya.    

  • Musiclove538

    DOOSTE MAN MESLE INKE FARAMOOSH KARDI ASASE DINE ESLAM SHEKANJE HASTESH NEMOONASH ALI ADAMKOSH DAMAD MOHAMADE KHANOOM BAZ !!BA TASHAKOR

 • مهمان

  کیرم تو دهن گردانندگان این سایت و عوامل مرتبط با شما……..

  • Mani 13

   عجب مهمان بیکلاس و ُپشت دریده ای؟!
   مانی ۱۳

  • Mohsen_biqam

    کیرت نه کیرمون تو کوس مادر مدیر این سایت و کاربرای سایت ( هر چند اینا ناموس نمیدونن چیه که با فحش ناراحت بشن )

   • Musiclove538

     TO MIDOONI NAMOOS CHIE??? CHERA MIZARI AKHONDA KHAHARO MADARET RO DAR DUBAI BE HARAJ BEZARAN!!!!NAMOOS PARAST SHODI????HAR CHAND DINETON FAGHT GHATL VA KOSKESHI BEHETOON YAD MIDE !!! BE ARBABANE AKHONDET BEGO OMRESHON BE SAR OUMADE!!!!

  • Musiclove538

    dpoostan in mehman ye afghani hastesh va dar maghale digari ham ke raje be mohajerane afghan neveshte shode bood be hame tohin va hakaki mikard!!! khodemoon kam moshkel darim in afghaniha ham hame ja shodan ghooze bala ghooz !!!!  har ki bavar nemikone bere maghale ha ro bekhoone dar site mojood hastesh !! hamchenin MOZAKHRAFATE in afie heyvan ro !!!in afganih hame nokarane mosalman va cheshmo goosh baste rezim kasif va alode jomhoorie eslami hastand nagozarid etehade beine shoma ro be ham berizand in heyvanat!!! in ha shadidan be wiroose kasif va khatarnake eslam aloode and ba sepas va dorood az fozoole mahale !!!

  • Fas4589

    کیر تو دهن تو بدبخت حرومزاده نفهم
   خاک تو سر خرت بدبخت
   باید بشاشی به هر کی بخواد ایرانو خراب کنه اسراییل باشه یا امریکا یا عرب فرق نداره
   گور بابای هر چی عرب کون نشوره

 • Gsaginian

   جمله اول که :ما با هیچ یک از باورهای دینی مخالفتی نداریم و به هم میهنان خود حق می
  دهیم که به دلخواه خود به آنچه می خواهند اعتقاد و باور داشته باشند.  با باقی مقاله اصلا ارتباط ندارد .
  معنی مخالفت نکردن را هم فهمیدیم .
   بعدش  میخواهم از مهمان عزیز سپاهی   بپرسم حالا دری که تعارف هم میکنی ؟

  • ccv2

    کوس ابجیت بی ناموس

 • اهورا

  فرق شما در توهین، بد دهنی، ارعاب و تهدید و کینه توزی کینه ورزی و کینه پراکنی با دیکتاتوران چیست؟ مگر غیر از این است که آنها هم وقتی به قدرت رسیدند کشتند و نابود کردند، شما که به زن و فرزندان آنها هم وعده می دهی! این یعنی شما بالفطره عین همانها هستی، یا هم شما دست نشانده همان دیکتاتورها هستی یا نادان، منظورم توهین نیست نصیحت است، آخر مگر می شود با این ۱۱۱۰۰۰ نفر که هیچ ۱۱۰۰۰۰۰۰ نفر، این همه ملت را کشت؟ بعد با باقیمانده هایشان چه می کنید؟ با حقوق بشر؟ با وجدان انسانی؟ شما اصلن فکر هم می کنی و مقاله می نویسی؟ یا هر از چند گاهی های می شوی و می پرانی؟ تو هر چند هم که دلت پر باشد و از اینها ستم دیده باشی  اندازه من ندیدی، زشت، زشت است و فرق ندارد چه کسی مرتکب می شود. این همان آزادی و رافتی است که می خواهید برای ملت به ارمغان بیاورید، در مورد نیت شما نمی توانم اظهار نظر کنم چون درون قلب شما نیستم ممکنست آدم بسیار مهربان و خوبی هم باشی و فقط عصبانی هستی، اما عمل شما بسیار شنیع و ناپسند است، همه اعتراض ما به همین نوع پندار، گفتار، و کردار است که یقینن نیک نیست

 • Iran

  نگارنده عزیز شما که دم از خشونت اسلام میزنید و از کشتار دگر اندیشان توسط اسلام سخن میگوئید، خودتان در متن دم از کشتار آخوند میزنید و میگوئید حتی زن و بچه های آنها هم در امان نخواهند بود ؟ اگر هدف شما جدا کردن دین از سیاست است و در قبال آن احترام گذاشتن به همه ادیان و اندیشه ها، پس دیگر آخوند کشی چرا؟ … قلم شما نمایانگر اینست که اگر قدرت در دست شما دگراندیشان بیافتد، همان کار را با آخوندها خواهید کرد که آنها با شما میکنند. اگر می نوشتید که تلاش شما اینست که دست دین از سیاست کوتاه گردد و پس از به قدرت رسیدن، عقاید آخوندها همچنان محترم می باشد ولی با افزایش آگاهی مردم نسبت به دین، جذابیت حرف های آخوندها را کمرنگ میکنید، آنوقت شاید حرف های شما تاثیر بیشتری داشت

 • Musiclove538

  YADEMOON NARE HADEFE AKHONDHA VA REJIM JOMHORIE ESLAMI INE KE BASIJIHAEI RO ESTEKHDAM KONE KE MA RO VADAR BE FOSHO FOSH KESHI KONAN TA AZ ASLE GHAZIE YANI MOBAREZE BA AKHOND VA ESLAME KASIFE MOHAMADI VA ESTGHLA VA AZADIE IRAN HASTESH KHAREJ KONAN !!!BARADARANE IRANI VA VATAN PARASTE MAN MOVAZEB BASHID GOOLE IN MAKARAN RA NAKHORID!!!!

 • Darvishman

  کثافت مذهب یعنی ‍رهایی از شهوات . نه اینکه شهوت را هدف قرار داد.

 • M_mohebbi

  ببین کوس نه نه ی تو و همه ی دوستای مث خودت
  صب تا شب هر گهی دوست دارید میخورید اونوقت توقع دارید کسی بهتون چیزی نگه.
  البت تقصیر شمام نیس. بگیرن چوب بذارن تو کونتون درس میشید.
  احمق مملکت بیفته دست نا اهلش میشیم عراق میشیم افغانستان میشیم فلسطین.
  نمیدونم شیر کدوم خر رو خوردید که این همه کس مغزید.
  آخه به قول خودتون جوونی و روشن فکری(این مدلیش) هم حدی داره
  درسته چندتا حرومزاده دزدی میکن ولی بهتر از اینکه مملکت نا امن بشه و هر روز خواهرتو از زیر یکی
  از سربازاشون دربیاریم
  درست فکر کن
  درست تصمیم بگیر
   مادر قهبه
  درست بنویس

 • Behruzsamimi

  به عقیده من اولا که رهبرامن مذهبی درواقع همان جاوگران قدیم میباشند.
   ولی اینکه ما بخواهیم این جادوگر ار صرفا بخاطر شکل نحس ونجسش آنن را کتک زده و به آتش بکشیم دیکر قرقی بین ما و اونمی ماند.

 • Behruz

  تمامی کسانی که به مخالفان حکومت مذهبی محش وناسزا می گن  باید عرض کنم هرچقدر هم میتونید به این مخالفان فحش بدید بالاخره یک روزی خواهد رسید که پشیمون میشید درست مانند زمان شاه درآن زمان هم عدهئ زیادی از شاه پرستها به مخالفین شاه فحش ویا حتی آنان رو ضربوشتم قرامی دادند ولی پس از رسیدن قدرت آخوندها شروع به طرف داری سرسخت از رژیم آخوندی شدندو….. پس بهتر بجای فحش کم کتابهای قدیمی رو بخوانید وببیند درآن چه نوشته شده.

 • Jacson

  کیرم تو گس ننه هر چه آخوند و نسل آخوند و طرفداراشونه که هر شب ننه شون رو تو رختخواب آخوند باید پیدا کنند .

 • 1 عاشق حسینی

  از تمام وجود و ته قلب میسپارمتون به صاحب همون گنبد و گلدسته………………..
  ۱ مشت مادر قهبه ولد زناااااا دور هم جمع شدید و جز کس شعر چیزی تو مغزتون نیست/
  قیامت نزدیکه!!!!!!!!
  آقایونی که همه را وحشی و حیوان میپندارید ایشالا اون دنیا با بدترین چهره ها به محشر میاید و وحشی تر از اون چیزی که فکرش رو بکنید
  دهن همتون رو …………………….

  • nilu

   kire harchi mojoode kir dar too avalo akhare emamo peyghambaretoon

 • ایرانی

  از کی تاحالا کون دادن شده پیشرفت!!؟؟