شعارجانم فدای رهبر از سوی مزدوران و چاقوکشان رژیم در استانبول به چه معناست؟! ۲۶

خبرگزاری جمهوری اسلامی در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۱ از اجتماع و وحشیگری اوباشان و مزدوران رژیم در شهر استانبول و در برابر سفارت آذربایجان گزارش می دهد. فریاد این مزدوران علیه دولت آذربایجان و شعار جانم فدای رهبر بوده است (۱).  آیا می توان تصور کرد که گردهمایی مزدوران و تروریست های رژیم اسلامی آنهم در ترکیه، و علیه کشوری دیگر با فریاد؛«جانم فدای رهبر»، به چه معنی است؟. گویا رژیم آشوب گر و فتنه بر انگیز اسلامی نمی تواند آرام بگیرد و باید مانند گاو سرکش وحشی به هرسوی جفتک پرانی کرده، و به شاخ‌ زنی پردازد.

باید از خود پرسید هدف از این گونه حرکات تروریستی و ضد انسانی چیست؟. آیا وحشیگری رژیم در به بند کشیدن، تجاوز، شکنجه و به خاک و خون کشاندن ۷۰ میلیون هم میهنان بی دفاع کشورمان کم است؟. آیا چپاول، غارتگری و زیرپاگذاشتن همه قوانین ملی و انسانی یک مملکت کافی نیست؟. آیا این آشوب طلبی و فتنه گری در بیرون مرزهای سرزمینمان باید تا تجزیه کامل کشور ادامه یابد؟.

eurovision-song-contest-semi-final-1-2012

آذربایجان، منطقه ای که سالیان دراز زیر یوغ دیکتاتوری روسیه کمونیست یارای نفس کشیدن نداشت، اکنون با آزادی نسبی خود قدم در عرصه جهان متمدن و پیشرفت گذاشته و تلاش می کند تا جای پای خود را در میان کشورهای اروپایی باز و استوار کند. آخوند بی وجدان و بی شرافت که کشورمان را دست کم یک سده به عقب رانده، باید خجالت و شرم داشته باشد که بخواهد از دیگران انتقاد و عیبجویی کند.

رژیم کنونی ایران یک رژیم حرام زاده است که بدون هرگونه مشروعیت و خواست ملی  و به طور غیر قانونی کشوری را به اشغال خود درآورده،  و با دیکتاتوری فاشیستی بر ملتی سوار شده است. باید پرسید این رژیم جهل و جنایت، به چه حق و به چه عنوان با صرف میلیون ها دلار درآمد مردمی و بیت المال، گروههای تروریستی و چاقو کش به کشورهای دیگر چون سوریه، عراق، افغانستان، بحرین، یمن، تونس، قطر می فرستد؟، در تایلند بمب گذاری  می کند؟،  نمایندگانی هرزه و فاسد به عنوان دیپلمات به کشورهای دیگر می فرستد؟، و به تازگی در ترکیه به آشوب گری و تبلیغات گمراه کننده و دشمن تراش می پردازد؟. آخر دود این بدبختی ها و پیامد های شوم دشمن تراشی کشورهای دیگر به چشم چه کسانی خواهد رفت؟. آیا سرانجام شوم این بی خردی ها به ملت و کشورما باز نخواهد گشت؟!.

ستیزه جویی و ایجاد کینه ودشمنی میان اقوام و کشورهای دیگر همیشه سرانجام شوم و پیامد های ناگواری برای کشورمان داشته است. به عنوان نمونه کشتار نمایندگان چنگیز خان به دستور  ترکان خاتون مادر سلطان محمد خوارزمشاه، قوم خونخوار مغول را به ایران کشاند. شهرهای بزرگی چون نیشابور به آتش و ویرانی و مردم بی گناه و بی دفاع قتل عام شدند. نمونه دیگر، فرمان جهاد آخوندهای بی شرافت دوران فتحعلیشاه قاجار بود که بخش بزرگی از بدنه اصلی کشورمان جداشد.دخالت های بی مورد و ناآگانه در کار و سیاست کشورهای دیگر همیشه موجب به هم گسیختن اتحاد و یگانگی میان مردم، و دشمنی و کینه توزی کشورهای دیگر شده است.

این ویدیو بخشی از برنامه هنری و باشکوه آواز ملت های گوناگون اروپایی را در باکو نشان می دهد. هر انسانی که اندکی شعور داشته باشد این گردهمایی جامعه هنری اروپایی در یک مکان ارج می نهد و ستایش می کند. تنها آخوند کوردل و جنایتکار است که تلاش می کند شادی و روح زندگی را از مردم گرفته، همه را مرده پرست و قبر پرست نماید.

از این رژیم غیر انسانی باید پرسش نمود که به شما چه در کشوری چون آذربایجان مسابقه آواز و آهنگ کشورهای اروپایی برگزارشده و یا به هم جنس گرایان پروانه راهپیمایی داده شده؟.  به شما چه که در مدارس آذربایجان حجاب اسلامی رعایت نمی شود؟. مثال معروف فارسی می گوید؛ « آیا شما سرپیازید، ویا ته پیاز؟». به شما چه که درکار دیگران دخالت می کنید؟.  آذربایجان که در گذشته بخشی از ایران بود و بر اثر کینه توزی و بی خردی آخوندها از ایران جدا شد، اکنون چهار اسبه به سوی تمدن و پیشرفت جهانی می تازد و جلو می رود. ترس ما از اینهمه بی خردی، تنگ نظری و کوته فکری شما که عالم و آفاق را دشمن خاک و مردم ایران کرده اید، آنست که مردم ستمدیده آذربایجان خودمان تصمیم بگیرند از مام میهن جدا شده و به آدربایجان  دیگر پیوند خورند.

شما روز روشن را بر مردم ایران سیاه نمودید. نیمی از جامعه را در کیسه گونی سیاه رنگ زندانی کردید، از آنان شادی و شادمانی زندگی را گرفتید. گویا برنامه اینست که نیمی از مردم ایران در آن پوشش چندش آور سیاه رنگ به حالت عزا و ماتم بمانند؟. هم اکنون هم به دنبال برپا کردن و ساختن دو کارخانه پارچه مشکی برای استثمار هرچه بیشتر بانوان فرزانه و خردمند کشورید. از این بالاتر، جلو هرگونه پیگرد و آزادی مردم به ویژه بانوان بزرگوار ایران را گرفتید. اکنون هم فشارتان بر محدود کردن آزادی زنان در گردش در پارک ها و رستوران ها است.

این مزدوران و فاشیست های رژیم اسلامی که در استانبول گردآوری شده، و علیه آذربایجان کشوری دیگر، عربده می کشند، چه کسانی هستند؟ و چه مردمی را نمایندگی می کنند؟. بی تردید بیشترین مردم ایران از این رفتار و عملکرد وحشیانه نفرت دارند، و از آن رنج می برند. به راستی نفرین و شرم بر این رژیم جنایتکار ضد ایران و ایرانی.

این مزدوران و فاشیست های رژیم اسلامی که در استانبول گردآوری شده، و علیه آذربایجان کشوری دیگر، عربده می کشند، چه کسانی هستند؟ و چه مردمی را نمایندگی می کنند؟. بی تردید بیشترین مردم ایران از این رفتار و عملکرد وحشیانه نفرت دارند، و از آن رنج می برند. به راستی نفرین و شرم بر این رژیم جنایتکار ضد ایران و ایرانی.

به راستی از آخوند خودکامه تر، خبیث تر، دزدتر، و فاسدتر می توان جانوری در جهان یافت؟. این گروه خون آشام،کمترین  احساس انسانی و نوعدوستی را در وجود  خود ندارند.. این گروه لش تن پرور و مفتخور سربار بر جامعه که هرگز در زندگی تلاشی انسانی نکرده اند، با دخالت در کارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای دیگر، هرچه سریع تر آتش جنگ و خونریزی با اتحاد و هماهنگی کلیه کشورهای عربی، اروپایی، ترکیه و اسرائیل بر پا می کنند. باید انتظار آن را داشت که همکاری کشورهای غربی و خاورمیان موجب تجزیه و جداشدن خوزستان و هرمزگان از پیکر ایران خواهند شد.

اینجاست که وظیفه ملی و میهنی ما به ما فرمان می دهد و ناچار می سازد تا در برابر این خونخواران و ستمگران تاریخ بایستیم و اجازه ندهیم تا بیش از این به ستمگری علیه هم میهنانمان و فرسایش کشور بپردازند. همانگونه که ما نیاکان خود را از کوتاهی اشان در برابر یورش تازیان و یورش های دیگر ملامت می کنیم، ملامت و سرزنش فرزندان آینده این سرزمین نیز بر ما  خواهد بود. از این روی، از هم میهنان نیک اندیش و خردمند خود درخواست داریم که در این راه ملی و مردمی با ما هم صدا شوند، و همکاری کنند.

(۱)-

http://www.irna.ir/News/80155476/شعارجانم-فدای-رهبر-توسط-مردم-استانبول-سر-داده-شد/خارجی/

 • Abdmas

  جامعه ایران جامعه سکولار و بی دین نیست بیخود خودتان را معطل نکنید . اینکه در ترکیه که یک کشور خارجی است این اتفاق می افتد نشان از عمق نفوذ اعتقادات مذهبی و جمهوری اسلامی ایران در آن کشور است .

  • Zedeakhoond

    مگر جامعه ایران حق انتخاب داشته ملا پرست، این حیوانات مزدور ایرانی نیستند خودت را معطل نکن، فعلا در بین جوانهای ایران تو کثافت پرست ارزش یک پشه رو هم نداری و این اقتدار تو باعث خوشحالی هست چون همین اقتدار و خودبینی هست که تو را از بدن جامعه مانند ادرار بیرون خواهد راند

  • نگران نباش، مزد مزدوری و نوکری رژیم جنایتکاری مانند شما، قطع نمی شود، چون وظیفه خیانت به مردم و کشور را خوب انجام دادی. البته یادت باشد که ما جزئیات خیانت های امثال شما مزدوران را نگه می داریم تا در آینده ای نه چندان دور هیکل فاشیستی شما ها را بر سر دار ببینیم- آن روز نزدیک است- سهراب ارژنگ

  • Mani 13

   هیچ ادعائی مسخره تر از این نیست که وقتی کسی رژیم دیکتاتوری اسلامی را * جمهوری * بنامد.
   این یک توهینِ وقیحانه به جمهوریت است.
   در کشوری که بیتِ پلیدِ رهبری، پدر مافیا باشد، سیستمِ حکومتیِ مردم بر مردم معنی ندارد.
   مانی ۱۳   

 • Ali23

  زنده باد آذربایجان،زنده باد ترکیه،زنده باد ملت بزرگ ترک از سیبری تا آفریقا و از آسیای مرکزی تا اروپا،نابود باد هرچه آدم چاپلوس و ریاکار مثل همین الاغهایی که تظاهرات کردند.

  • البته در کنار آن زنده بادهایی که گفتید و ما هم با شما موافقیم، زنده و پاینده با د ایران و ایرانی، از هر نژاد، زبان، آیین و رسوم،  قوم، و باورهای دینی را فراموش نفرمایید- سهراب ارژنگ

 • نژاد خالص پارس

  مرتیکه قرمساق گور بابای تو و هر چی ترک خره…….بی شرف…..همجنسباز …

  • Ramin Rastin

   این ترکها که ازنژادمغول هستندوفرزندان چنگیزخونخوارهستندبهتراست بجای خرواژه خون آشام به آنها بدهیم مشتی جانوران درنده خو و وحشی.

   • جاسم ایران

     کیر آدم عالم در کس ننه ات مادر جنده   جاسم آماده است ننهات را ترتیب بده
    عرب ایرانی

    • Ramin Rastin

      کیر آدم عالم در کس ننه ات مادر جنده   Ramin Rastin آماده است ننهات را ترتیب بدها

 • Mani 13

  با دورد به جنابِ سهرابِ ارژنگ عزیز و تقاضای پوزش بخاطر بیانِ مصیبتی دیگر، بجز موضوع نگارشِ نویسندهِ گرامی،  اینک توجه کاربرانِ خردگرای این سایتِ مردمی و خوب را به یک اگهی از وبسایتِ رسمی ازدواج موقتِ تهران، جلب می کنم.  با مهر، مانی ۱۳  ” جنسیت: زن / استان محل تولد: تهران / استان محل سکونت: تهران / سن ۵۰ساله – یائسه / شغل: خانه دار / مهریه: ساعتی ۸۰ هزارتومان / وضعیت تاهل : مطلقه / قد ۱۶۸ / وزن ۶۸ / وضعیت مسکن: می‌توانم جا تامین کنم (سمت جنت آباد) / شخصیت و خصوصیات خود را توصیف نمایید: سالم و سرحال – باربی- زیبا و خوشرو- خوش تیپ – قیافه بنده حدودا به افراد ۳۵-۳۸ ساله می‌زند / لطفا وقتی تلفنم سایلنت است از زنگ زدن زیاد و اس ام اس دادن مداوم بپرهیزید ضمنا سر مهریه چونه نزنید / آیا اختلالی در انجام وظایف خود مشاهده می کنید؟: اختلالی ندارم / بنده قصد ازدواج دائم ندارم.”

  • Bahtia_123

   آدرس و مشخصات ننه جنده تو گذاشتی دیوس . برو جای دیگه برا ننه ات  مشتری جمع کن بچه کونی

   • Mani ۱۳

    تف بر معرفتِ نداشته ات! ای مزدورِ بیکلاس و منحرف!!!
    درجِ یکی از بدبختی ما مردم اسیر در این حکومتِ ضدانسانیِ اسلامی، یعنی اینقدر باعث سوختنِ قسمتی از تنِ ناشریفت شده است که به کار همیشگی تان که فحاشی است، متوسل شوی؟
    کسی اگر به مادر خودش احترام بگذارد، هیچگاه مادر دیگری را ناسزا نمی گوید.
    مانی ۱۳

    • Bahtia_123

     خفه شو مزدور رژیم آخوندی .برو کونتو بده مادر جنده .کثافت مزدور لازم نیست به کسی درس احترام بدی کس کشی که با اسامی رامین .اباذر .ووووو مینویسی  مادر جنده فقط بلدی بیای اینحا و شعار کیری بدی .مادر جنده اگر خایه داشتی که اینفدر  مثل سگ وق وق نمی کردی دیوس . اینقدر شعار کشکی نده  مزدور دیوس .

     • Mani 13

      خانم و یا اقای محترم،
      لطفاً به من اجازه دهید که با یاری گرفتن از نحوهِ سخن گفتنِ جنابعالی، با شما کپ بزنم.
      جاکش التماسی و بچه مفعول پر رو!!!
      درس احترامی را من ندادم. مگر من احمقم که بخواهم به تو که تمام عمر کثیفت را در طویله بسر برده ای، راهنمائی ای بکنم.
      من فقط مانی هستم. و رامین دوست بسیار عزیزم می باشد.
      اباذز غفاری را من نمی شناسم ولی برای ایشان و بخاطر نگارش زیبای شان، احنرام زیادی قائلم. 
      یکبار دیگر هم ناچار به تکرارم: اگر کسی ( منظورم حضرتعالی نیست. )  به مادر خود اطمینان دارد، که تکپرانی نمی کند، مادر دیگران به فحش و نا سزا نمی بندد، ولی توی لاشی باید هم فکر کنی که مادر دیگران نیز مثل ننه اته!!!
      و در مورد مزدوریِ رژیم اخوندی، بزار دیگران قضاوت کنند!!! بی همه چیزِ توخالی!!!  ولی فعلا: من ادرار می کنم به بدنهِ اصلی حکومتِ پلید و ادمخوار اسلامی و ادرار می کنم به روح ناپاک ان چهارده معصومِ منحرف، مخصوصا ان پیامبر هرزه، فاسد و کودک گرا. 
      مانی ۱۳  

     • Bahtia_123

      چون اباذر را نمیشناسی ولی برای ایشان احترام قاءلی بنابراین با احترام و شایستگی دودول آقا ابذر را دودستی  به چسب و بعد برای صحنه آرایی بیشتر خودتو توی آیینه نیگاه کن خر فهم شد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حالا  صلوات  !!!!!!!!

   • Ramin

    من فکر میکنم از روی مشخصات این فاحشه اسلامی متوجه شده ای که مادرت هم بعله! و اینه که چنین حالت گرفته شده.

    • Bahtia_123

     کیر خر قبرسی توی کس پر پر شده ننه جندت رامینمانیاباذر

     • Mani 13

      عاقلان دانند!!! ای عاقل زاده!!!
      غیز از والدهِ خیلی مکرمه ات، چه کس دیگری می تواند از معجزات خبر قبرسی با خبر باشد؟؟؟
      مانی ۱۳

     • Bahtia_123

      …چه کس دیگری ؟ معلوم است چه کسی ا ی الاغ کودن  .ننه جنده ای که گهی مثل تورو پس انداخت  مانیرامیناباذر

     • Mani

      ای اجنبی پرستِ خود فروخته و خائن!!!
      ما توی ایران، خیلی بهترشو، یعنی کلفت ترشو داریم.
       یک از اونا را برای تکپرونی که تو ننه صداش میکنی، میزاریم کنار.
      مانی

     • Bahtia_123

      …..ما توی ایران …. اگر اشتباه نکنم منظورت توی  سوراخ به وسعت ایرانیست که توی بزمجه از توی اون پس افتادی

 • Camellot_111

  یوررو ویژن هم بوی  طعفن آخوندی گرفت ..هر  کجا میخواهید یوروویژن روتوی سایتها پخش کنید .دستتون رو شده .یعنی حناتون رنگی نداره

 • Malamud_455

  با گوشه ای از  ( افتخار ) آفرینیهای ایرانیان بعنوان مشتی نمونه خروار بیشتر آشنا میشویم :
  چندین سال پیش از این ماهاراجه هندوستان بعنوان هدیه دیدارحاکم دبی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ( جفظه الله ورعا ء ) چندین پرنده طاووس بسیار زیبا را که زیباءیشان هر بیننده ای را مجذوب خود مینمود به ایشان اهداء نمود ..در بازگشت از این سفر وبه دستور شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی این چندین طاووس زیبا را در باغ حاءل کاخ محل سکونتشان رها مینمایند تا باز دید کنندگان بتوانند بدیع ترین تصاویر از حرکات موزون و کرشمه های این پرندگان زیبا را به ثبت و ضبط خود در آورند .هنگامیکه این پرندگان بالهای خودرا بطور کامل باز مینمایند بدیع ترن صحنه های خلقت در برابر چشمان همگان بوجود ماید..بدین لحاظ اکثر تورهای دسته جمعی سیاحتی در شهر دبی بازدید از این مکان یعنی بازدید از باغ حاءل به اطراف کاخ محل سکونت شیخ محمد بن راشد آل مکتوم را در صدر برنامه های روزانه تورهای خود قرار داده اند . هر روز مینی بوسهای مملو از توریستهای کشورهای مختلف منجمله کشور ایران اسلامی نیز جزو این توریستها میباشند به این محل سرازیرند . .صحنه های عکس برداری و فیلم برداری هزاران توریست از شیرینکاریهای این پرندگان خود صحنه ای بی اندازه زیباست ..در خالیکه اکثر بازدید کنندگان در حال ثبت این صحنه های بدع طبیعت جاندار هستند .افتخار آفرینان ایرانی به محض خروج از مینیبوسهای خود به ناگهان همانند حیواناتی وحشی واز بند رها شده به سوی این پرندگان زبان بسته هجوم آورده بال و پر زیبای طاووسها را از بیخ میکنند .. در اثر این تهاجم ایرانیان افتخار آفرین چندین طائئس در دم نفله شده اند ومابقی طاووسها نیز حال و روزی چندان مناسبی ندارند و همانند مرغان بی بال و پر سرگردانند .و بعد هم همین ایرانیان شریف پس از آنکه خیالشان از بابت طاووسها آسوده شد پتوهایی را که با خود بهمراه آورده ان  پهن کرده وبه عرق خوری  بد مستی و نعره کشی میپردازند (مثل اینکه اینجا خانه خاله است ).پس از مشاهده اینهمه افتضاح آفرینی از سوی ایرانیان وبه دستو اکید شیخ محمدبن راشد آل مکتوم ( حفظه الله ورعاء ) هیچیک از تورهاییکه برای بازدید از محل میایند اجازه پیاده کردن ایرانیان را ندارند وچون این بازدید یکی از چند مرحله از بازدید های دیگر روزانه است پس از آنکه اکثر توریستها از مینی بوسهای خود خارج شدند به محظ اینکه به ایرانیان شریف رسیدند دربهای مینیبوسها را قفل میکنند و پس از سر شماری آماری از ایرانیان  ( چون ایرانیان خدای زیر آبی رفتن هستند ) دو نفر ماءمور در دو طرف هر خودرو قرار میدهند تا اینکه ایرانیا خودرا از پنجره به بیرون پرتاب نکنند .نه شخصییت . نه غرور نه آداب نه رسوم نه ملاحظه دیگران .جالبترین صحنه ها اینک دیگر ثبت و ضبط تصاویر از طاووسهاس بخت بر گشه نیست بلکه اینک اکثر تورستها به دور مینیبوسهایح حامل ایرانیان محبوس جمع میشوند و به تصویر برداری از بدیع ترین صحنه های آبرو ریزی یک ملت با فرهنگ مثلاء سه هزار ساله میپردازند .قیافه ایرانیان محبوس که با چشمان دریده و دهان باز  که هیچ بوویی از خصیصهای ذاتی هر فرد مانند کرامت نفس غرورو افتخار باشد در این افراد مشاهده نمی کنید .هر چه می بینید زبونی پسشی چشم دریدگی زرنگ بازی بی شخصییتی
  تمام و کمال هست .وقتی به توریستها گغته میشود وقت تمام است باید به خودرو های خود برگردید بیشر آنها در حال شکلک در آوردن برای ایرانیان زبون و خوار هستند و وقتی میپرسی چرا از طرووسها تصویر برداری نمیکنید اکثر قریب به اتفاق میگویند این صحنه هارا ما در هیچ کجای دیگر دنیا ندیده ایم وباید آنها را ثبت کنیم و به مردم کشورهایمان نشان بدهیم .خاک بر سر تون بدبختهای لءیم و پست فطرت که هیچ بویی از انسانییت و شرافت وکرامت نفس در شما نیست بدبختها بعد بیاید اینحا وهی مدام گوش فلک رو کر کنید که فلان هستید و بحمان هستید بیچاره های خاک بر سر در ترمینال فرودگاه دبی کارگران بنگلادشی و هندی گوجاراتی با تحقیر . زبونی سر تاپایتان را مینگرند شرطه فرودگاه مثل سگ با ایرانیان با فرهنگ سه هزار ساله برخورد میکند مثل  سگ . بعد هم همینطور پشت سر هم همراه با یک عده آخوند مادر جنده شعار ایرانیم ایرانیم شجاعم شجاعم سر بدید خاک بر سرتون بعد از انتخابات ۸۸ مردم دنیا دیدند چطور به محظ اینکه قافیه رو باختید صحنه روترک کردید تا یکمشت زبون بسته گیر آخوندهای مادر جنده بیفتند خاک بر سرتون با اون فرهنگ نداشتهتون بزدلهای ترسو  

 • Mehman

  motasefani shöma agar 100 sal digar ham bekhahe in melat ro roshan va agah koni movafagh nemeshi. jon farhange  ma kharab va adamhaye por eda va li nadan khorafati va bemanteg hastim. metonim be ham khob fosh bedim va laf bezanim.va az fahm va shur khodemon begoyem .salhaye sale ke yk mosht ajnaby savar ma hastan va ma savari medim va faghat yad gerftim shoar bedim va  az ajdad va irani bodan eftekhar konim . aya ajdad  va irani asl  ingadr bivojod va nadan bodan ke be arab savari bedan. .bedar beshvim digar chesi namond az ab va khak ma az nasl va nasabe ma  az geyrat va aberoye ma. ensan yk bar bednya meyad va yk bar har zendege mekone .vali bayad ba sherafat va sarbolandi zendege kone na ba khefat savari dadan.

 • تورک

  من آزربایجانی هستم شما زیاد گوه نظام و نخورید تروریستهای پهلوی….مرگبر فارس