دولت در تبعید، یا نشست وامانده های اصلاح طلب و جداشده از رژیم در واشنگتن ۴

هنگامی که شیری غران و قدرتمند ضربه می خورد و لنگ و ناتوان می ماند از گزند هیچ جانوری حتی شغال و کفتار هم در امان نخواهد بود. سرگذشت کشور شکست خورده و به ذلت نشسته ما نیز کمتر از آن شیر درمانده و آسیب دیده نیست. تا آن جا که هر کشتی به گل نشسته و کیسه دوزی دندان های خود را برای دریدن و بلعیدن این کشور ناتوان تیز کرده است. این حکایت افراد فرصت طلب و بی هویتی است که در چند روز گذشته در نزدیکی واشنگتن کنار هم گردآمده اند تا بی سر و صدا و دور از آگاهی مردم ایران ، برای به پست و مقام رسیدن و کیسه دوزی خود برنامه ریزی کنند.

آرش غفوری ظاهراً به عنوان مبارز و مخالف رژیم، ولی در حقیقت به دنبال نگهداری و پایزیستی رژیم- تا زمانی که فرصت طلبان و سودجویان در بیرون و درون کشور به کیسه دوزی می پردازند، مردم و ملت ما روی آزادی را نخواهند دید. چنانکه در درازای تاریخ همواره خائنین به مملکت خیانت کردند، و برای بهره برداری خود، تیمچه ای را به آتش کشیدند.

آرش غفوری ظاهراً به عنوان مبارز و مخالف رژیم، ولی در حقیقت به دنبال نگهداری و پایزیستی رژیم- تا زمانی که فرصت طلبان و سودجویان در بیرون و درون کشور به کیسه دوزی می پردازند، مردم و ملت ما روی آزادی را نخواهند دید. چنانکه در درازای تاریخ همواره خائنین به مملکت خیانت کردند، و برای بهره برداری خود، تیمچه ای را به آتش کشیدند.

اکنون سه دهه است که مردم بیچاره و فلک زده ما در بند دیوان اسیرند. گروهی سالیانی چند با این رژیم آدمخوار از دور و نزدیک همکاری داشته اند و چون به سیرابی نرسیدند و نتوانستند به هدف های خودکامه خود دست یابند تشنه کام جلای وطن کردند. آنان با کارنامه ناشناخته و یا خدشه دار گذشته، هم اکنون از بیچارگی و درماندگی مردم ایران سودجویی نموده، برای رسیدن به پست های سیاسی و جایگزین شدن با لاشخوران کنونی رژیم، در غیاب برنامه ریزی می کنند. اینان که هم از توبره و هم از آخور می خورند، نه تنها با واژه میهن دوستی آشنایی ندارند، بلکه از شرافت و انسانیت هم بسی دور و بیگانه اند.

اینها چه کسانی هستند؟: سوای اسماعیل نوری علاء، کاظم علمداری، وشاید چند نفر دیگر که دل می سوزانند و آینده ایران را در براندازی کامل رژیم ضد ایرانی می دانند، بیشترین شرکت کنندها در این به اصطلاح کنفرانس را ایرانی  هایی از وابستگان گذشته رژیم، وامانده های گروه سبز، و جدا شده از جمهوری خواهانند که بی تردید ساه ترین راه را برای رسیدن و دستیابی یک شبه به قدرت برگزیده اند.

همانگونه که خمینی از یک خلاء سیاسی و بیکسی مردم ایران بهره برداری نمود، و ملتی را به بردگی و گدایی کشانید، این گروه سودجویان نیز ساده ترین راه را جایگزینی خود با رژیم، و یا سازش با آن و شرکت در قدرت می دانند. به راستی برای ۷۰ میلیون مردم ایران باید گریست که چنین افراد بی نام و نشانی گرگ مانند در پی دریدنند. من نگارنده بی پرده، بدون تظاهر، و با جرأت می گویم و فریاد می زنم که اینگونه سیاستمداران، سیاستمداران هرجایی، و یا سوداگران مرگند که با رژیم خونخوار ساخته اند و یا می سازند، و  ملت را بازیچه هوس ها و آرتیست بازی های خود ساخته اند.

بدبختانه کشور آمریکا و به ویژه شهر واشنگتن تبدیل به دزدگاهی شده که همه مفتخورها، فرصت طلبان، و دسیسه بندها را درون خود جای داده است. گروه زیادی چون تریتا پارسی و  هوشنگ امیر احمدی ، رامین عسکرد، و  محسن کدیور یک آخوندک ضد ایرانی، اکبر گنجی، عبدالکریم لباف، معصومه قمی با بند و بست و تماس با نمایندگان آمریکا و گرفتن کمک های مالی از سازمان ها و کشورهای گوناگون، ویا سازش پنهانی با رژیم اسلامی، تنها هدفشان رسیدن به قدرت، و یا تلاش در پایزیستی و بقای رژیم مرگبار اسلامی است.

در این ویدیو هم حسن داعی در باره عملکرد محسن کدیور، آخوند فرصت طلب ، ضد فرهنگ، و ضد ملی ایران گفتگو می کند. کسی که با سودجویی تمام با آمدن خمینی به ایران، به طلبه گری پرداخت، و سوء استفاده از موقعیت و شرایط در هم ریخته ایران نمود، آنگاه چون نتوانست با وجود آخوندهای شارلاتان تر از خودش دوام بیاورد، به آمریکا رفت تا به تبلیغات مسموم کننده خود علیه آزادی و دموکراسی ایران ادامه دهد. این وطن فروش، سپس با صد من سریشم خود را به جنبش سبز چسباند و اکنون یکی از برنامه ریزها و متفکرهای جنبش سبز اصلاح طلب است. خوانندگان ما بهتر است این نوکیسه های سودجوی را بهتر بشناسند و به دیگران هم معرفی کنند.

برای نمونه آخوند کدیور که سلسله جنبان و گرداننده این به اصطلاح کنفرانس سرتاپا خیانت بار است، گویا از شرکت عده ای انسان های باشرف و شناخته شده برای مردم ایران چون خانم فریبا مهاجر، جواد خادم ، جمشید چالنگی، محسن سازگارا، علیرضا نوری زاده جلوگیری کرده است. یکی از این افراد گروه، آرش غفوری است. این آقا که گویا مسؤول دو دوره انتخابات کذایی رژیم بوده است، هم اکنون به دنبال سه اصل زیر می باشد؛ حفظ انقلاب اسلامی، رعایت قانون اساسی، اطاعت از ولایت فقیه. افراد دیگر هم به دنبال همه پرسی اند که آنهم در زیر چتر رژیم اسلامی پاسخی سوای گزینش رئیس جمهوری سه سال پیش نخواهد داشت. و سرانجام کاندیداها و شرکت کنندگان اوین است، و یا زندان کرج.

در هرحال، مطالعه در زندگی گذشته این فعالان سیاسی که در واشنگتن به گرد هم آمده اند، برای مردم ایران ناشناخته و هدف های سیاسی آنان نیز ناگفته مانده است. به نشانه ها و آگاهی هایی که در سایت اسماعیل نوری علاء نوشته شده نیز دسترسی نیست. چنین برداشت می شود که آنان به دنبال درست کردن دولتی در تبعید می باشند تا بتوانند با کشورهای باختری وارد گفتگو شده و از نظر مادی نیز خود را بی نیاز کنند.

ولی چگونه می توان  گفت در این گرد هم آیی گروهی ناشناس که همگان گذشته روشن و شفافی ندارند، و یا ما ایرانیان به خوبی از آن آگاهی نداریم، آنان می توانند نمایندگان ۷۰ میلیون مردم ایران باشند؟. پس تکلیف زندانیان سیاسی دربند چون نسرین ستوده،  ارژنگ داودی، حشمت الله تبرزدی، کاظمینی بروجردی، و صدها چهره تابناک سیاسی درون و برون کشور که در این سال ها تلاشی پیگیر در چالش با رژیم داشته اند، و هرگز بدنه و بخشی از رژیم نبوده اند، چه می شود؟.

بنابراین، از آن چه گذشت می توان گفت که : زنان و مردان اسلام پناه، پای بند به رژیم، بی نام و نشان، دور از چشمان و آگاهی ملت ایران، آمدند، در پشت درهای بسته نشستند و گفتند و برخاستند.

سایت هایی که برای شناسایی و عملکرد افراد این گروه ناشناخته معرفی شده اند و عموماً بدان ها دسترسی نمی توان داشت، از اینگونه اند:

۱ – http://www.iranematv.com/?d=20120409

۲ – نمونهء دعوت نامه همایش تورنتو را در پیوند زیر می یابید – http://www.seculargreens.com/Toronto-Conference/Invitation.htm

۳ – متن طرح را در این پیوند بخوانید – http://www.seculargreens.com/Articles/03162011-Project-Alternative.htm

۴ – مثلاً نگاه کنید به مقاله ای آقای محمد امینی در پیوند زیر – http://www.newsecularism.com/2011/04/01.Friday/040111.Mohammad-Amini-By-gone-dreams.htm

۵ – نگاه کنید به این مقاله – http://www.newsecularism.com/2012/02/17.Friday/021712.Mohsen-Alagheband-Be-transparant-too-Mr.Nooriala.htm

۶ – در آرشیو سایت تلویزیون ایران ما در این پیوند – http://www.iranematv.com/?d=20120409

۷ –  بهرام مشیری در این ویدیو کدیور را بیشتر به شما می شناساند

در این ویدیو پرخاشگری و آخوند بازی ملا اکبر گنجی را در برابر کاظم علمداری می بینید. آخر کدام انقلابی و ضد رژیم بود که راحت به زندان رود، راحت آزاد شود، و به آسانی در پناه غرب قرار گرفته این چنین به نفع رژیم کرکری بخواند.
 • Fariborz

  akhe vaghtey ke in mamlekat in ghadar vazesh kharabe ke 4ta akhonde kon nashosteh hame karesh beshand khob in moftkhorhaham dost darand yek haley ham bekonand

 • سهراب ارژنگ

  ریدم ریدم

  • Razmjoo

   مطمعناً این کلام متعلق به سهرابِ ارژنگِ عزیز نیست.
   رزمجو

 • Mani 13

  ننگِ ابدی باد کلیه کسانی را که در نهایتِ بی وجدانی، بهر شکل از حکومتِ نامنزهِ اسلامی حمایت می کنند!!!
  هر کس که میخواهد باشد، چه با و چه بدونِ عمامه.
  ننگشان باد.
  مانی ۱۳