شاهزاده گرامی اسبی که بر آن می تازید راهی ترکستان است و نه ایران ‪-‬ بخش دوم ۱۶

 رضا شاه یک میهن دوست و دوستدار فرهنگ و آموزش بود و توجه زیادی به تاریخ و آیین ایرانی داشت. نامش برای همیشه سرلوحه تاریخ ایران خواهد بود. یادش گرامی باد.

رضا شاه یک میهن دوست و دوستدار فرهنگ و آموزش بود و توجه زیادی به تاریخ و آیین ایرانی داشت. نامش برای همیشه سرلوحه تاریخ ایران خواهد بود. یادش گرامی باد.

شاهزاده پهلوی در گفتگویی با گزارش گر مجله هفتگی فوکوس از رسانه های نامی آلمان در تاریخ ۶ ژون ۲۰۱۲ مطالبی بیان داشته که نادرست و دور از واقعیت بود. دربخش نخست در تأیید به پاسخ های نویسندگان و پژوهشگران گرانمایه محمد امینی و بهرام مشیری به این گفتگو، اشاره شد.
در این بخش و بخش های دیگر، سری به تاریخ گذشته می زنیم و پاره ای چند از رفتار و عملکرد پدر بزرگ و پدر شاهزاده می پردازیم و داوری آن را به خوانندگان میهن دوست و بی نظر واگذار می کنیم. بدیهی است هرگونه واکنش زشت و دور از ادب و فرهنگ آفتاب پرستان کاسه لیس به دور شاهزاده ما را وادار به ادامه روشنگری تاریخی و کنکاش در زندگی سیاسی خانواده پهلوی خواهد نمود.

از شاهزاده نیز درخواست می شود که زحمتی به خود داده این چند بخش گزارش تاریخی ما را بخواند و خود بادیده انصاف آن را انتقادی سازنده برای تغییر روش سیاسی خود بداند. زیرا زمانی که ایشان راه و روش خود را از اشتباهات خانواده خود جدا کرده، کجروی ها و عملکرد نادرست گذشته را بپذیرد و به گفته ای آن را ماله کشی نکند و همچنین راه مردمی در پیش گرفته، و خود را از بند افکار پوسیده شماری از همراهان مغرض و خودکامه دور نگاه دارد، راه درست سیاسی را برای خود در پیش خواهد گرفت، و بی تردید می تواند در سیاست آینده ایران نقش برجسته ای داشته باشد.

کودتای رضا خان در چند سطر:
رضاخان از سرکردگان قزاق های همدان درتاریخ سوم اسفند ۱۲۹۹ با فرمان دهی نزدیک به ۲۵۰۰ نفر سرباز، و به همراه سید ضیاء طباطبائی از قزوین به تهران واردمی شوند و دولت وقت به نخست وزیری سپهدار را برکنار می سازند.
کودتای رضاخان را باید ازبرنامه ریزی دولت انگلیس دانست. زیرا هنگامی که  قرارداد یک طرفه و تحمیلی ۱۹۱۹ انگلستان با ایران با شکست روبرو شد، با سفارش ژنرال آیرن ساید فرمانده نیروهای انگلیس در عراق وایران ، برای داشتن نفوذ بیشترآن کشوردر کارهای سیاسی ایران، و رودرروئی باروسیه شوروی، این کودتا انجام گرفت. [۱]

از سوی دیگر، بنا بر آن چه که پژوهش گران ونویسندگانی چند گزارش شده است، کودتای رضاخان در راستای منافع کشورهای بزرگ اروپائی بوده است. کشورهای اروپائی پس از پایان جنگ اول جهانی برای گرد کردن و در محاصره گذاشتن کشور نوپای شوروی سوسیالیستی، شماری دیکتاتورهای ارتشی در کشورهای فنلاند، لهستان، رومانی، بلغارستان، افغانستان، و هم چنین به کمک رضاخان در ایران به وجود آوردند. [۲]

پس از این کودتا،  سید ضیاءالدین طباطبایی نخست وزیری و رضاخان به عنوان سردار سپه به فرماندهی قزاق ها برگزیده شدند.[۳] از همان آغاز کار، میان سید ضیاء و رضاخان، دوگانگی و اختلاف به وجود آمد. سید ضیاء طرفدار و وابسته به انگلیس بود و تلاش می کرد تا هم چنان ایران در زیر سلطه و نفوذ آنان باقی بماند، درحالی که رضاخان سربازی بود میهن دوست و فداکار که برای پیشرفت کشور پیوسته دراندیشه و برنامه ریزی بود.

رضاخان پس از ایجاد اتحاد و همآهنگی میان قزاق ها و قدرت بخشیدن بدان ها، برای داشتن قدرت کامل تر به منظور یک کاسه کردن ارتش، برخلاف خواسته و میل باطنی سید ضیاء،  به وزارت جنگ رسید. آن گاه با به کارگرفتن و استخدام افسران جدید انگلیسی که خواسته و برنامه ریزی سید ضیاء بود به سختی مخالفت و پایداری نمود، سپس درفرصتی مناسب به کار کلنل اسمایس و کلنل هادلستون افسران بلند پایه انگلیسی نیز پایان بخشید.

سید ضیاء و سفارت انگلیس هردو درمورد رضاخان در اشتباه بودند. رضاخان سرباز ساده ای نبود که دستاویز کشورهای دیگر به ویژه انگلیس گردد. در حالی که سید ضیاء تمایل داشت همه برنامه ریزی ها زیرنظرو با آگاهی دولت انگلیس به کارگرفته شود. هم چنین کشورهای دیگرمانند آمریکا و فرانسه نیزبخشی از این خوان گسترده داشته باشند.[ ۴]
رضاخان در سال  ۱۳۰۲ خورشیدی پس از آن که بخشی از ناآرامی ها را در ایران از میان برده بود برخلاف خواسته دولت انگلیس و تمایل قلبی احمد شاه، با بودن خلاء سیاسی به نخست وزیری برگزیده شد.

سوادکوه مازندران چشم به جهان گهان گشود. او در کودکی پدر خود را از دست داد.در ۱۴ سالگی به گروه قزاق تحت رهبری روسها پیوست.

سوادکوه مازندران چشم به جهان گهان گشود. او در کودکی پدر خود را از دست داد.در ۱۴ سالگی به گروه قزاق تحت رهبری روسها پیوست.

تاج گذاری رضا خان:

رضاخان پس از دیداراز پیشرفت های ترکیه به رهبری کمال آتاتورک، مایل بود در ایران جمهوری ای همانند آن کشور به وجود آورد و دراین راه مصدق و حسین علاء بیشتراز او پشتیبانی می کردند. ولی بیشتر آخوندها چون؛ آخوند یاسائی نماینده مجلس، آخوندهای نجف چون، شیخ عبدالکریم حائری، میرزا محمد حسین نائینی، و سید ابوالحسن اصفهانی با برپائی جمهوری مخالف و طرف دارحکومت پادشاهی بودند.[۵] همان گونه که آخوندها در سرتاسر تاریخ به ملت و کشور ما خیانت کردند.

در این راستا، مصدق و حسین علاء بارها از رضا خان خواستند که تسلیم خواسته آخوندها نشود زیرا او فرد فعال وکوشایی است که به عنوان شاه مشروطه یک شاه تشریفاتی بوده، و نمی تواند مانند دوران نخست وزیری منشاء خدمات درخشان باشد.
شوربختانه، رضا خان که در برابر آخوندها کمی سست و بی اراده بود، به دنبال خواسته آنها تصمیم به تاج گذاری گرفت. به ویژه آن که مانند خاندان قاجار، برای خود و خانواده اش چند سده فرمانروایی و حکمرانی پیش بینی می کرد.

دکتر مصدق در مجلس،  ضمن برشمردن خدمات و تلاش های بیشمار او در سازندگی و آرامش میهنمان، براین باوربود که، رضاخان در سمت نخست وزیری می توانست منشاء خدمات ارزنده تری شود تاپذیرش پادشاهی که عملاْ بر روند قانون اساسی کاری از او ساخته نبود.
به هر روی، سر انجام رضا شاه تسلیم خواسته آخوندها شد، و در تاریخ ۴ اردی بهشت ۱۳۰۵ خورشیدی، با موافقت مجلس، پادشاهی از خاندان قاجار گرفته شد و رضاخان به نام رضا شاه تاج گذاری کرد.

 رضا شاه برای دیدن پیشرفت های ترکیه به آنکارا رفت و با کمال آتاتورک به گفتگو نشست. از آن سفر تجربیات زیادی به دست آورد.

رضا شاه برای دیدن پیشرفت های ترکیه به آنکارا رفت و با کمال آتاتورک به گفتگو نشست. از آن سفر تجربیات زیادی به دست آورد.

کارهای ارزنده رضا شاه:

رضا شاه در دوران نخست وزیری و پادشاهی خود کارهای درخشان و ارزنده ای انجام داد که به خوبی زینت بخش برگ های تاریخ است. می توان رضا شاه را نادر شاه قهرمانی دانست که در شرایط بد ایران توانست خدمات برجسته ای از خود به یادگار گذارد. شماری از این کارهای ارزنده بدین گونه اند:
۱- بیرون کردن کارمندان دولت های بیگانه به ویژه انگلیس ها و روس ها که  تمام  دستگاه ها و ارکان مملکت را دردست گرفته بودند.

۲- سرکوبی و ازمیان بردن یاغیان و خائنین درون مرزی که سراسر کشور را در قبضه واختیار خود داشتند. آنان عموماْ از دولت های بیگانه دستور می گرفتند و در سوی منافع آنان سد راه و مزاحم دولت مرکزی بودند.

۳- یک پارچه کردن و ساختن ارتش مردمی،  که دست کم می توانست خیانت کاران داخلی را برجای خود به نشاند وآرامش و امنیتی به کشور دهد.

۴- از بین بردن القاب و عناوین بی محتوا  که در دوران قاجار به شدت رواج پیدا کرده بود و درحقیقت دکان رزق وروزی بود برای شاهان قاجار و وا بستگان نزدیک به آن ها.

رضا شاه به هرکجا در کشور سرکشی می کرد، محمد رضا را نیز با خود می برد که بلکه تجربه ای به دست آورد. ولی غافل از آن که فرزندش جلوزه و هنر او را نداشت، و چیزی فرا نگرفت.

رضا شاه به هرکجا در کشور سرکشی می کرد، محمد رضا را نیز با خود می برد که بلکه تجربه ای به دست آورد. ولی غافل از آن که فرزندش جلوزه و هنر او را نداشت، و چیزی فرا نگرفت.

۵- بنیان گذاری فرهنگستان وایجاد جشنواره ها و کانون های ادبی به دنبال و در راستای کوشش های خستگی ناپذیر فرهنگ پرورانی چون فردوسی برای جای گزینش واژه های ایرانی وزدودن نام های بیگانه و زنده کردن زبان پارسی که درطول تاریخ با یورش بیگانگانی بی فرهنگ چون تازیان، مغول ، تیموریان، ترکان صفوی و ترکان قاجار به کلی زیرورو شده بود.

۶- ساختن راه ها و راه آهن، درکشوری که جز کوره راه و حیوان رو راهی وجود نداشت.

ساختن تونل ها، آباد کردن شهرها، ساختن بیمارستان ها، بنیان کانون های آموزش به ویژه طرح وساخت دانشگاه تهران،  بنیان گذاری کارخانه ها و مراکز صنعتی و کشاورزی، ایجاد بانک ملی،  تامین امنیت راه ها، اصلاحات اداری، ا یجاد دفترهای ثبت سندها،  و به کارگماردن آخوندهای بی کار در آن ها، توجه وپیشرفت در قسمت های داروئی و بهداشت و نظایرآن. [۶ ]
۷ –  بالاتر ازهمه، بیرون کشیدن نیروی دادگری (امور قضائی) وآموزش وپرورش ازدست آخوندها و واگذاری آن ها به دولت و فرستادن ملایان به سوی مسجد ها بود. [۷]

کارهای نادرست رضاشاه:

در برابر خدمات و کارهای بسیاربزرگی که به خواسته و همت والای رضاشاه انجام گرفت وایران را از یک کشور پس مانده و وابسته نجات داد،  چند کارنادرست، از این مردبزرگ سرزد که لکه سیاهی برای او در تاریخ ایران بجای گذاشت:
۱-  نخست این که زمین و باغ های  فراوانی رابه تصرف خود درآورد که یقینناْ بدان ها نیازی نداشت. این املاک بسیار گسترده که او و بعدها فرزندش با زور و تهدید از مردم گرفته بودند، زیر عنوان بنیاد پهلوی سرانجام از دست ملت ایران بیرون رفته به دست آخوند ها افتاد، و به اصطلاح ملا خور شد.
۲- همچنین پول زیادی در حساب های خود انباشته کرد و یا به بیرون کشور به حساب های شخصی خود فرستاد که باز هم توجیه پذیرنیست. در این باره مدرس چند بار به رضاشاه اشکال و زشتی این کار را گوشزد کرد و پیشنهاد نمود که از طریق مجلس و با موافقت نمایندگان، آن چه را وی لازم دارد در اختیارش خواهند گرفت. [۸]

۳- مورد دیگر، از بین بردن مخالفین خود بود- رضا شاه کسانی که با طرز فکر و خواسته های او مخالفت می کردند، ناجوانمردانه ازمیان بر می داشت.
۴- مهم تر و بالاتر از همه، از میان برداشتن مشروطیت، نادیده گرفتن مجلس و ملت ایران و دموکراسی و بازگشت به دوران استبداد قاجار بود.

اگر بخواهیم کارهای ارزنده و سازندگی رضا شاه را در یک کفه ترازو، ودر کفه دیگر از میان بردن مشروطیت و بازگشت به دوران استبداد را بگذاریم بی تردید کفه دوم سنگین تر خواهد بود. زیرا مشروطیتی که بیش از یک سده پیش بر اثر جان فشانی صد ها قهرمان و سلحشور کشورمان، و به خاک و خون کشیده شدن گروهی از مردم ایران به دست آمده بود، به آسانی رضا شاه و فرزندش از میان برداشتند و پیامد آن کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرانجام افتادن کشور به دست آخوندهای جنایت کار در سال ۱۳۵۷ بود.

در بخش های دیگر به عملکرد محمد رضاشاه و پیامد کارهای او که انقلاب ۱۳۵۷ را به دنبال داشت می پردازیم.

بن مایه ها:

۱- ظهوروسقوط سلطنت پهلوی- نوشته ارتشبد حسین فردوست- ج۱- ص ۸۲
۲- قضاوت تاریخ- نوشته اسماعیل رزم آرا- چاپ دوم- چاپ خانه مهارت- ۱۳۷۸ تهران- ص ۱۳۰-۱۳۲
۳- برآمدن رضاشاه برافتادن قاجار ونقش انگلیس ها- نوشته سیروس غنی- ص ۱۸۶- ۲۱۹
۴- برآمدن رضاشاه برافتادن قاجار ونقش انگلیس ها- نوشته سیروس غنی- ص ۲۳۷ – ۲۴۳
۵- قضاوت تاریخ- نوشته اسماعیل رزم آرا- ص ۸۲ – ۱۲۲
۶- درخدمت پنج سلطان- نوشته تیمسار سرلشکر بازنشسته حسن ارفع
۷- شیعه گری وامام زمان – نوشته دکتر روشنگر، نشر نیما آلمان چاپ سوم ۱۳۷۸  ، ص ۱۲۴
۸- قضاوت تاریخ- نوشته اسماعیل رزم آرا- چ دوم-چاپ مهارت تهران  ۱۳۷۸ – ص ۲۰۲ -۲۱۵

 • دورود بر رضا شاه بزرگ

 • Massod00

  good deeds of Rezashah were much more than the bad  ones. He was only a man but a great man.

  • سام

   این دروغ ها ی فسیل های سال ۵۷ بین ما جوانان گوش شنوا نداره . جاوید شاه . رضاشاه روحت شاد

 • ramyn

   صداقت

  در این که ما ایرانی ها جوگیر هستیم که جای هیچ شکی نیست و دلیل اصلی شکستهای
  گروهیمان در طول تاریخ برمیگردد به همین جوگیر بودنمان. یک روز جوگیر میشویم و
  زنده باد میگوییم فردایش باز جوگیر میشویم و مرده باد میگوییم. یک روز یکی
  را می کنیم مراد و پیشوا، فردایش از بردن نامش حالمان بد میشود
  ولی بعضی وقتها این جوگیر بودنمان موجب انبساط خاطر میشود. مثلا همین کنسرتاخیر استاد علیزاده و اجرای آثارش توسط ارکستر سمفونی ملی ایران را برایتانتعریف کنم. از شانس خوبمان برای روز آخر اجرا بلیطی در همان جلوهای سن نمایشنصیبمان شد در سالن برج میلاد. قسمت اول کنسرت ارکستر سمفونی بود و قسمت دومهم ابتدا ارکستر نواخت و در اواسط کار استاد علیزاده به با ستارش به روی سنآمد که بسیار مورد تشویق حضار قرار گرفت. همگان به افتخار استاد از جایبرخاستند و شروع به کف زدن کردند. بعد استاد بروی صندلی جای گرفت و شروع بهنواختن کرد و ارکستر هم همراهیش میکرد. در همان یکی دو دقیقه اول استاد چهارپنج باری به نقطه ای در سالن نگاه می انداخت. ناگهان دست از ساز زدن کشید و بههمان نقطه انتهای سالن خیره ماند و بعد از چند ثانیه سری تکان داد و یک کلمهرا با کمی اندوه و ناراحتی گفت:” صداقت”. ناگهان غریو سوت و دست زدن بود که درسالن پیچید. استاد با دست جمعیت را دعوت به سکوت کرد و دوباره این بار بلند ترگفت ” صداقت”. باز جمعیت این بار بلندتر و با شور بیشتری شروع به دست زدنکردند و جمعیت با ریتم دست زدنشان به تکرار کلمه صداقت پرداختند. و به بغلدستیشان لبخندی میزدند و استاد را با چشم به هم نشان میدادند و میگفتند صداقتو سری تکان می دادند که یعنی” ببین استاد چی گفت ها، صداقت”. یکی از وسطهایجمعیت داد زد:” جانا سخن از دل ما میگویی”استاد علیزاده این بار با تعجب باز جمعیت را به سکوت دعوت کرد و به میکروفونجلوی ستارش اشاره کرد و این بار واضح تر کلمه قبلی را گفت که تازه جمعیت ومسئولین سالن فهمیدند استاد چی میگفته.صدا قطعه!!!!!!!!!

 • Hgfddss

   ” دادگاه ویژه روحانیت مایه ننگ و شرمساری هر ایرانی است. “اگر
  کاپیتولاسیوم که به واسطه وحشیگری و اعمال تروریستی مسلمانان و آخوندها به
  وجود آمد و مایه تبعیض بین ایرانیان و خارجیها بود، دادگاه ویژه روحانیت
  مایه تبعیض بین آخوندها و ایرانیان است.http://www.radiofarda.com/content/f4_rahrovan_mehr_kin_us_iran_relations_part_eight/2257084.htmlمردم
  ایران میخواهند بدانند نتیجه دادگاه تجاوز آیت الله بهجت به زن و دختر و
  عروس خادم مسجد چه شد؟ و یا نتیجه تجاوز یک روحانی به یک پسر جوان بسیجی که
  در اینترنت پخش شد به کجا رسید؟ و یا آمار هزاران مورد دیگر از تعرض
  روحانیت به حقوق مردم چه بوده است؟مگر محمد و علی دادگاه ویژه روحانیت داشتند؟آیا این دادگاه جز سرپوش و سانسور جرائم جنایی و حقوقی روحانیت نیست؟اسلام = تروریسممسلمان = تروریست” کوروش فردوسی “

  • مهران

    وقتی وزیر به ااسطلاح دادگستری این رژیم کثافت  یک فرد فی نفسه کونی از بچگی بی همه چیزی موسوم به بختیاری هست چه انتظاری میتوان از عدالت خواهی داشت

 • Faraz

  Melate iran mesle gosfand hastand yekey meyofteh jelo bagheshon ham donbalesh vali baz ba in vojod kire Rezah gholdor to kose zane khamenehi v

 • کورش کاویانی

   سهراب ارژنگ گرامی‌
  هر بار که مطلبی از شما خواندم آمیخته‌ای از
  واقعیت و افسانه‌های ساختگی انقلابی بود، یعنی‌ شما در درون خود در جدال با
  انقلاب و ضّد انقلاب هستید ، و می‌خواهید به هر شکل ممکن انقلاب را به شکل
  غیر مستقیم تائید کنید اما پادشاهان پهلوی را هم کمی‌ حفظ کنید.ابن
  مایه‌های شما قدری سست بنیان بوده است ، کتاب‌ها به جز کتاب‌های سیروس غنی و
  رشنگر  همگی‌ ساختگی و نویسنده‌های آن کسان دیگری بوده اند که به نامهای
  حسن ارفع ، فردوست و … .
  زمانی‌ که از کتابی به عنوان مرجع استفاده
  می‌کنید ،اولین و مهمترین نکته نویسنده آن است ،از فریب‌های آخوند این هست
  که از  نام‌های مشابه با نام‌های شناخته شده استفاده میکند اما نویسنده‌ای
  به نام اسماعیل رزم آرا نداریم ،اما در بسیاری از کتب  قلابی چاپ آخوند
  همین تشابهات اسمی با مردان نامی‌ دوران شاه را میبینیم.
  کتاب منتصب به فردوست سال ۱۳۶۹ چاپ شده ، یعنی‌ ده سال پس از مرگ ایشان .
  موضوع گرفتن زمین‌ها ،فقط و فقط خلع اید خوانین بزرگ بوده و بس . و همه آنان به نام دربار بوده نه شخص.
  فرستادن
  پول دروغ محض هست ،در زمان خروج رضا شاه کبیر بنا به تحقیق  هیچ پولی‌ در
  حساب‌ها نبود ،خوب آن حساب‌ها در کدام کشور بودند و میزان چقدر بود ؟
  اتفاقا
  رضا شاه کبیر بدور از هر گونه تجملات زندگی‌ می‌کرد ،نگاه کنید به عکس‌های
  خانه سکونت ایشان پس از شاه شدن .ماند بقیه ایرانیان کاملا عادی و سرباز
  وار . تا آخر عمر سرباز باقی‌ ماندند.
  اتفاقا رضا شاه بسیار با
  بزرگواری با مخالفان خود برخورد میکرد و تا می‌توانست با نرمی و سیاست
  اراده خود را پیش می‌برد ،اگر می‌خواست کسانی‌ را بکشد ،خزعل از همه مهمتر
  بود و میتونست کاملا قانونی اعدام کند ،اما رضا شاه اصلا به نرمخویی معروف
  بود ،زمانی‌ که کسروی باغ متعلق به دربار را به شکل غیر قانونی از دربار
  گرفت و به مالک قبلی‌ آن مسترد ساخت ،دربار که بسیار از این حرکت بر خورده
  بود فقط وکیل گرفت ، یعنی‌ کاملا قانونی ،و تمام هزررن کسانی‌ که شما مدعی
  گرفتن زمین‌هایشان هستید در دادگستری علیه رضا شاه شکایت کرده بودند و به
  همه آنان رسیدگی میشد و کسی‌ موی از سرش کم نشد آنانی‌ که ثابت میکردند
  زمینشان قانونی است با حکم دادگاه پس میگرفتند.
  اما کسروی پس از آن
  ،انتظار برخورد شدید رضا شاه با خودش را داشت ،در خاطرات خود ” زندگانی‌ من
  ” مینویسد که در زمانی‌ که در مجلسی با رضا شاه روبرو شد ،به جای اخم و
  تشر ، رضا شاه به سوی او آمد و به گرمی‌ احوال‌پرسی کرد که خود کسروی شگفت
  زده شده بود.
  در زمان رضا شاه ،دوست و دشمن او را ستایش میکردند و
  مردم آنچه داشتند را به او هدیه میکردند ، زمین و پول که سهل است، جان
  میدادند ،اما رضا شاه پاکتر از آن بود و آن چه او  بدنبال آن بود هر چیزی
  به جز مال اندوزی و ثروت بود ،کسی‌ که مال اندوز باشد ،که یک تنه به مصاف
  شیخ خزعل و انگستان نمیرود ، آن هم با یک زورق شکسته که تمام راه آب درون
  قایق را خالی‌ میکردند غرق نشود و در میان ۳۰ هزار مسلح آماده به شلیک به
  کاخ او که فرار کرده بود نمیرود تنها بخوابد، مال اندوز پول می‌گیرد
  خوزستان را می‌فروشد این که پولش از همه بیشتر میشد.
  هم محمد رضا شاه
  و هم رضا شاه کبیر از لحاظ مالی‌ بسیار پاک بودند ،میدانستید انگشتر
  عروسی‌ شاه و فرح از نقره بود ؟ و در زمان فتنه مصدق و قطع کردن بودجه
  دربار فرش و هداای عروسی‌ خود را میفروختند تا حقوق کارکنان دربار را
  بدهند؟ که آن زمان لباس و کفش شاهزادگان ایران همگی‌ ایرانی و کفش ملی‌
  میپوشیدند؟ میتوانید به عکس‌های آن زمان رجوع کنید ، زندگی‌ محمد رضا شاه
  هم بدور از هر گونه تجمل بود ،آن همه اقتدار و جایگاه بی‌ نظیر در دنیا در
  یک کاخ محقّر زندگی‌ می‌کرد.

  • ramyn

    آفرین بر تودوست عزیز و این تحلیل زیبایت .درود !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • نسل سوخته 57

   درود بر شما و ننگ ابدی بر آنهاییکه هنوز حاضر نیستند که بفهمند با دروغهای  بی سند بر علیه خاندان ایرندوست  پهلوی  چه بلایی بر سر این خاک و بوم آوردند.ننگ بر آنهایی باد که مردم
    ساده لو را با حرفهای پوچ وپوشالی به خیابانها آوردند و زمینه ساز احمقترین انقلاب تاریخ بشری  شدند.اگر شعور ندارید تا در پیشگاه مردم به اشتباه فاحش خود و خیانت به ایران و ایرانی اعتراف کنید لااقل آن دهان متعفن خود را که زادگاه جمهوری اسلامیست  برای همیشه ببندید.

  • AMH

   فقط به گفته ی خود فرح ۶۵ میلیون دلار ثروت از این کشور بیرون رفت! شما به حدی خنده دار حرف می زنید که آدم می مونه. اینهمه جنایت محمدرضا پهلوی و ساواک برای چی بود؟ چرا مردم انقلاب کردند؟ چرا شاه مصدق رو انداخت؟ چرا رضاشاه به مشروطه بها نداد؟ دوست عزیز اتفاقا این مقاله کاملا دید منصفانه دارد و شما دید سیاه و سفید. به انگشتر فرح اشاره می کنید ولی به وقاحتش در برتر دونستن خودش و خون مردم رو خون گوسفند دیدن اشاره نمی کنید. به اینکه به شعبون قمه کش لقب پهلوان پهلوی داده بود. به خرافاتی بودن شاه و سواستفادش از مذهب. شما متوجه نیستید که انقلاب یک امر ضروری بود. البته متوجه نبودن شما چیزی رو تغییر نمی ده. ولی مردم به تنگ آمده بودن که انقلاب کردند. این رو بفهمید. اگر الان وضع اینطوریه کسی ۳۰ سال به جلو سفر نکرده بود . مردم باید هزینه می دادند و مفهوم آزادی رو درک می کردند. البته نه آزادی خونین شاهنشاهی و جنایات ساواک رو، که فرار از شاه و شیخ رو.

 • ایلام

  مادر جندههای آشغال فقط هنرشان گاییدن و زنای مدام با دختران وزنان بدبخت این مملکت فلکزده و کشتن افرادی مثل حمید آقا قندی بوده که به من ثابت کنند که مثلا محسن پدیده وامثال اون گهی هستند خاک بر اون سرتون با این طرحهای آشغالی تون دیوسای مادر جنده بزک شده هیچ گهی نه شما و نه این آشغالی که مثل مور وملخ دور و بر من جمع کردید نسیتید 

 • نسل سوخته 57

  آقای ارژنگ!این الاغی که تو و همکیشانت بر آن سوارید ره به هیچستان است!
  خدا را شکر که به بعضی از خدمات خاندان پهلوی اعتراف کردید. من فکر میکنم ترازوی شما مشکل داره اگر همان چیزهاییکه خودتان گفتید در ترازوی سالم بگذارید کفه خدمات پهلوی سنگینتر است!
  ضرب المثلی میگه >اگه جواردوز به دیگران میزنید یه سوزن هم به خودتان بزنید!
  میشه به چند تا از خدمات حزب توده و جبهه ملی و دیگر انقلابیون هم اشاره کنید.البته بستن مجلس و کودتای نخست وزیر مصدق بر علیه شاه و مجلس و ترور شخصیتها توسط انقلابیون را میدانیم !!!
  لطفا موارد جالب  دیگر را شما بگوئید!
  واقعا شرم نمیکنید ؟گفتن کلمه اشتباه کردیم اینقدر سخته؟؟؟

 • YUKHOJA_REZA

  هواستان  باشد . توهین به ملت تورک برابر با هک شدن وب سایتتان خواهد بود. شما و وب سایتتان داءم در حال رسد می باشد. WARNING

 • koohestani

  نصرت مشنگ

  امیری که بد نام نصرت مشنگ
  بخورد و بخفت و خروشید همچون
  پلنگ

  ز دانش تهی و نگاهش
  دژم
  روان تیره‌گون و کلامش خدنگ

  تو گویی که شیر است وقت
  خورش
  چو آمد به گسترده خوان رنگ رنگ

  دهان باز کرده چو دیو
  دمان
  ببلعد هر آنچه گیرد به چنگ

  از آن پس به هنگام
  اسایشش
  رها مینمود باد همچون تفنگ

  وزین بود و هیکل چو پیلان
  بزرگ
  شکم چون تغار و دهان چون هونگ

  به وقت سیاست فرستاده
  بود
  به اطراف و اکناف فحش و جفنگ

  بهنگام خشم و دشنام
  او
  بلرزید بر خویش شهر فرنگ

  نعیم زاده سایه پرورده
  بود
  ولیکن کلامش همه پر ز جنگ

  بجشن و به عیشش چه دلبسته
  بود چو بسته به دریاست ماهی‌ نهنگ

  به دهقان آزاد و دانشور
  رستگوی
  ز جور و ز بی‌ دانشی عرصه تنگ

  خردمند و فرزانه خسته به
  بند
  وزیران دزدش به وافوور و بنگ

  ز حرمان و فقر و ز بیداد
  او
  نماند نامش به گیتی‌ جز به ننگ

  زبی مهرییش شهر ویران سرای
  چنین بود آئین نصرت مشنگ

  Koohestani
  facebook : Ti koohestani

 • rana

  این رفتار مالیخولیایی بعضی از بد دهن ها مثل شعبون بیمخ میمونه. ادم دوست نداره نظریات رو بخونه چون خیلی بی ادبانه هست. فکر می کردم ادمای این دوران منطقی تر و یا حداقل با ادب تر هستند ولی متاسفانه بعضی به جای نظر دادن بددهنی می کنن.
  در ضمن شاید شما یادتان نباشد ولی اول انقلاب یه سری خانمهای بیحجاب تجمع کردن و شعارشون (ما انقلاب نکردیم ۱۰۰ سال عقب برگردیم) ولی شما هنوز می خواین همون صدسال عقب برگردین.