مردم در سوریه برای ستاندن آزادی صف می کِشَند و در ایران برای تحقیر شدن توسطِ مُرغ! ۳

پیشتر در مقاله ای در رابطه با گرانی مُرغ و سکوت مرگبار ایران مقاله ای نوشتیم؛ اما امروز حرف ما دیگر بحثِ چند روزِ گذشته نیست چرا که در طیِ روزهایی که آمدند و رفتند، نه تنها ایرانیان دست از در صف ایستادن و مقابله و اعتراض منفی بر نداشتند بلکه هر روز صف های مُرغ طولانی تر گشت و مردمِ بیشتری برای خرید این ماده غذایی، تن به ذلت و خوار گشتن دادند.

گویی که اگر ایرانیان برای یک ماه هیچگونه ماده گوشتی و به خصوص مُرغ استفاده نکنند؛ جا در جا، خواهند مُرد و پایه های زندگی شان از هم خواهد گسَست! بنابراین هر روز، مردم با علاقه و رِغبت بیشتری به صف های طولانی و ساکت مُرغ پیوستند و صف های ساکت تر و بلند تری را تشکیل دادند.

در این ویدیو تظاهرات مردم نیشابور را در راستای گران شدن مُرغ مشاهده می کنید.

منتها ناگفته نماند که در برخی از شهرها همچون مشهد و نیشابور مردم دست به اعتراض زدند و شعارهایی از قبیل ” مرگ بر گرانی” و ” آزادی، آزادی، آزادی” سر دادند که البته با حضور شرم آورِ نیروی جنایتکار انتظامی به سرعت سرکوب شده و هسته تظاهرات های بی جان ملت همیشه شکست خورده ایران، به چشم بر هم زدنی، زیر پای سربازان لِه شده و از بین رفتند.

گرانی مُرغ تازه نخستین تأثیرات اساسی تحریم بر زندگی مردمان است و همانطور که پیشتر نوشتیم: بر اساس این گزارش، یکی از شهروندان تهرانی در یکی از میادین میوه و تره بار تهران در خصوص خرید مرغ گفت: باید ساعت ۱۲ ظهر در میدان تره بار ثبت نام کرده، شماره دریافت کنیم تا ساعت ۳ بعد از ظهر بتوانیم مرغ به قیمت ۴۷۰۰ تومان دریافت کنیم. وی افزود: بعد از ثبت نام به هر شخص فقط دو عدد مرغ داده می شود.

و به گزارش ایرن گلوبال؛ همچنین صدای امریکا به نقل از روزنامه تلگراف لندن مقاله ای دارد با عنوان «مرغها در ایران با سانسور روبرو شده اند» به قلم رابرت تیت. نویسنده می گوید که بالا رفتن قیمت مرغ در ایران باعث شده که رییس پلیس کشور به رسانه ها دستور دهد تصویر مرغ را از صفحه تلویزیون های ایران، سانسور کنند.

فرتور خود گویای میزان درماندگی و فقر و فلاکت مردم ایران است و احتیاجی به توضیح بیشتر نیست. کمی غیرت و شرافت لازم است تا این رژیم دزد و جنایتکار را به زیر کشید و به تمامی این بی عدالتی ها پایان داد.

فرتور خود گویای میزان درماندگی و فقر و فلاکت مردم ایران است و احتیاجی به توضیح بیشتر نیست. کمی غیرت و شرافت لازم است تا این رژیم دزد و جنایتکار را به زیر کشید و به تمامی این بی عدالتی ها پایان داد.

اسماعیل احمدی مقدم رییس نیروهای پلیس در ایران و باجناق محمود احمدی نژاد در کنفرانس افسران پلیس در تهران می گوید فیلم هایی که در آن مرغ می خورند برای کسانیکه قادر نیستند مرغ بخرند مسأله انگیز است و برخی ممکن است بگویند که چاقو بر می داریم و حق خود را از ثروتمندان می گیریم. او با اشاره به صف های طولانی مواد غذایی در کشور به تلویزیون ملی هشدار داده است که نباید آنچه قابل دسترس نیست را به نمایش بگذارد.

مقاله می گوید بالا رفتن قیمت مرغ نشان از تأثیر تحریم هایی است که به دلیل برنامه اتمی ایران بر اقتصاد کشور فشار وارد می کند و مردم مجبورند مرغ را به قیمت ۷۰۰۰ تومان که سه برابر قیمت سال گذشته است بخرند. افزایش قیمت مشابه برای گوشت قرمز، میوه و سبزیجات گزارش شده است.

ملت همیشه در صحنه ایران که همواره در طول تاریخ خود تبر برداشته و تیشه به ریشه خودشان زده اند و فقط از سرِ خودخواهی و جاه طلبی و صد البته مالِ دنیا، قهرمانان ملی و دلاوران این مرز و بوم را یکی پس از دیگری کشتند و یا به آنان که قدم در راه آزادی گداشته و به سرافزازی ایران و ایرانی می اندیشیدند، خیانت کرده و زمینه نابود شدن شان را فراهم آوردند نیز باید بدانند که گرانی یک شبه مُرغ نه نقطه شروع و نه خط پایانی در راستای گرانی های کمر شکن است و تحریم های دوَل غربی آرام، آرام در حال تأثیر مستقیم بر زندگانی مردمانِ ایران گذاشتن از هر قشر و طبقه ای، می باشند.

بی تردید اوضاع هر روز بد تر خواهد شد و تورم و گرانی بسیار بیشنر قابل لمس خواهد بود؛ باید مردمی که برای خریدن مُرغ، آرام و بی سر و صدا در کنار یکدیگر ایستاده و در گرمای چهل درجه، کمترین اعتراضی به صف های عریض و طویل خرید مُرغِ منجمد دولتی نشان ندادند از خود بپرسند که آیا همواره همینطور برای تحقیر شدن و چوب حراج به غرورشان زدن، در صف خواهند ایستاد و یا روزی نیز صفوف بزرگ تظاهرات را برای براندازی این رژیم ضد انسانی تشکیل خواهند داد؟

اگر قرار است مردم ایران برای ستاندن و درخواست چیزهایی صف های طولانی ببندند، آن چیزها بی شک “عدالت اجتماعی ” ، “آزادی” و “رسیدن به دموکراسی و سکولاریسم” هستند و صف ایستادن برای خرید هر کالای دولتی، نشانه ای از بی ثباتی و آماده نبودن مردم ایران برای رسیدن به آزادی بی قید و شرط و همچنین مشارکت عمومی آنان برای سرپا نگاه داشتن دیکتاتور بزرگ بر صندلی قدرت است و دوباره بدان یادواره مشهور پارسی می رسیم که می گوید: “گفتا زِ که نالیم که از ماست که بر ماست…”

در این ویدیو تظاهرات مردم مشهد را در اعتراض به گرانی مُرغ مشاهده می کنید.
 • Moonlighter_45

  امت بیچاره و بدبخت

   ما امت بیچاره و در بند نمازیمدنبال خرافات و سوی قبله درازیمرفته ست ز یاد همگی ایزد دانا با سنگ سیاهی همه در راز و نیازیماز علم گذشتیم و ز دانش ببریدیم دنبال روایات عرب های حجازیمکشتند به کوفه عربی را به قساوت ما سینه زنان درتب و در سوزوگدازیمافتاده به چاهی عربی بدو تولد هر روز سر چاه بدنبال نیازیمگویند حلال است زنا با زن کافر علاف حلالیت خوکیم و گرازیممحروم ز دیدار زن و صحبت آنیم با شیر و شتر حال نمودن مجازیمبا صیغه و تزویر گرفتند بکارت ما در پی مهریه و عقدیم و جهازیمباطل شود ارکان دیانت همه با گوز تقصیر من و توست چو ما منبع گازیمرفتن به خلا تابع فتوای امام است در مذهب ما ، ما همگی گله غازیماز یاد ببردیم همه غیرت و همت بیچاره و درماندۀ نذریم و نیازیمبردند همه ثروت ما را به چپاول ما امت فقریم و همه دست درازیماین امت بیچاره اگر عقل و خرد داشت می شد که دوباره وطن از پایه بسازیم

 • Moonlighter_45

   ما امت بیچاره و در بند نمازیم……..دنبال خرافات و سوی قبله درازیم……..رفته ست ز یاد همگی ایزد دانا ………..با سنگ سیاهی همه در راز و نیازیم……….————————————————————از علم گذشتیم و ز دانش ببریدیم ………دنبال روایات عرب های حجازیم…………………کشتند به کوفه عربی را به قساوت ………………ما سینه زنان درتب و در سوزوگدازیم……………………———————————————————افتاده به چاهی عربی بدو تولد …………..هر روز سر چاه بدنبال نیازیم…………………………گویند حلال است زنا با زن کافر ………………..علاف حلالیت خوکیم و گرازیم……………………محروم ز دیدار زن و صحبت آنیم …………….با شیر و شتر حال نمودن مجازیم…………………..با صیغه و تزویر گرفتند همه دختر طناز ………ما در پی مهریه و عقدیم و جهازیم………………باطل شود ارکان دیانت همه با گوز ……………………تقصیر من و توست چو ما منبع گازیم…………………رفتن به خلا تابع فتوای امام است ………………در مذهب ما ، ما همگی گله غازیم……………………—————————————————از یاد ببردیم همه غیرت و همت ………………..بیچاره و درماندۀ نذریم و نیازیم…………………..بردند همه ثروت ما را به چپاول ………………ما امت فقریم و همه دست درازیم………………این امت بیچاره اگر عقل و خرد داشت ……………….می شد که دوباره وطن از پایه بسازیم ………………..

 • morgh

  zane saidalio ro mardhaye azdae iran zamin khahnd gaid bezar takliefe sorieh malom besheh, tokhmamon ro meyzarim zire pahaye zanhaye terfdaresh ta jojeh beshand