فرود آمدن کاوشگر کنجکاو، جداشده از فضا پیما، بر سطح کره مریخ ۰

امروز ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ در ساعت۶:۳۱ بامداد  به وقت اروپا خودرو فضا پیما به نام “خودرو کنجکاو” طبق برنامه پیش بینی شده سازمان تحقیقاتی ناسا، بر سطح کره مریخ نشست. این خود روکه در حقیقت یک لا براتوار و آزمایشگاه متحرک است، می تواند در ضمن پیشروی در نقاط پست و بلند، از سنگ و خاک کره مریخ پس از نمونه برداری، آزمایش کرده و جزئیات ساختار آن سنگ و خاک را به زمین گزارش دهند.

برای ساختن فضا پیمای حامل “خودرو کنجکاو”، و فرستادن آن به فضا و سطح کره مریخ مبلغ هنگفتی برابر ۲/۵ بیلیون دلار سرمایه گذاری شده است. این فضاپیما در تاریخ دسامبر سال گذشته به سوی مریخ پرتاب شده که امروز پس از گذشت ۸ ماه به مدار مریخ رسید، و آنگاه “خودرو کنجکاو” از آن جدا شده، با فرود آمدن از  ارتفاع …. با موفقیت کامل بر سطح مریخ نشست.

این جستجو گر به نام "کنجکاو" امروز  ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ بر سطح کره مریخ نشست و نخستین تصویر های خود را به زمین فرستاد.

این جستجو گر به نام “کنجکاو” امروز  ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ بر سطح کره مریخ نشست و نخستین تصویر های خود را به زمین فرستاد.

از کره مریخ چه می دانیم؟-
کره مریخ کره سرخ رنگی است که ۵۶۰ میلیون کیلومتر دور از زمین بوده، و سیاره چهارم از نه سیاره ای است که به دور خورشید می چرخد. سرخ رنگ بودن این کره به دلیل داشتن ترکیبات آهن است. از آن جا که این کره به خوبی در آسمان نمایان است، رومان ها از دیر باز آن را شناخته و به دلیل سرخ رنگی، آن را کره مارس به معنای خدای جنگ نام گذاری نمودند.

فاصله مریخ تا خورشید، ۱/۵ برابر فاصله میان زمین و خورشید است. فاصله مریخ تا خورشید میان ۲۰۶/۶ میلیون کیلومتر و ۲۴۹/۱ کیلومتر تغییر پذیر است. قطر کره مریخ نصف قطر کره زمین، و چون چگالی و فشردگی کمتری یعنی ۱۵٪ کره زمین دارد، بنا براین، گنجایش و حجم آن تنها ۱۱٪ کره زمین است. امواج و نور ۱۳.۸ دقیقه طول می کشد تا به زمین برسد.

مشخصات کره زمین و مریخ و اندازه آن دو در این فرتور نمایان است.

مشخصات کره زمین و مریخ و اندازه آن دو در این فرتور نمایان است.

تلاش هایی که تا کنون برای شناسایی مریخ انجام شده‪-‬
شمار زیادی از این فضاپیما ها که به مدار و یا به سطح مریخ فرستاده شده اند، توانستند مأموری خود را به خوبی انجام دهند.

در این جا به شرح دو فضا پیما که به سطح مریخ فرستاده شده اند، می پردازیم:
۱- وایکینگ یک (Viking 1)-
در تاریخ ۹سپتامبر ۱۹۷۵، وایکینگ یک به مدار زمین فرستاده شد. این فضاپیما  ۱۹ ژوئن ۱۹۷۶ به مدار مریخ رسید و ۲۶۰۰۰ تصویر از کره مریخ و دو ماه آن به زمین فرستاد. آنگاه بخشی از وایکینگ ۱ به نام لندر lander در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۷۶ با چتر بر سطح مریخ نشست. این دستگاه که مجهز به ایستگاه هواشناسی، و تجزیه خاک بود، به بررسی بافت و نشان دادن صخره های سرخ رنگ پرداخت. نتیجه این کاوش نشان داد که آتمسفر مریخ از ۹۵٪ گاز کربنیک، ۲-۳٪ نیتروژن،و کمی اکسیژن او بخارآب ترکیب یافته است.

این تصویری است که وایکینگ ۱ در سال ۱۹۷۶  از کره مریخ به زمین فرستاده است.

این تصویری است که وایکینگ ۱ در سال ۱۹۷۶  از کره مریخ به زمین فرستاده است.

۲- اسپریت و اوپورچونیتی -Spirit ‪&‬ Opportunity‪ ‬
در تاریخ اول اکتبر ۲۰۰۶ فضاپیمای حامل دو کاوش گر به سطح مریخ فرستاده شد. این دو دستگاه در دو سوی مریخ برای مدت بیش از سه سال به کاوش و عکسبرداری پرداختند.

‪۳‬-خودرو کنجکاو Curiosity rover – این خودرو بسیار پیشرفته از تکنولوژی و پیش بینی های همه جانبه، ۸ ماه پیش به همراه فضا پیمایی در تاریخ دسامبر سال گذشته به سوی مریخ رها شد. خودرو کنجکاو از فضای بالای مریخ به پایین رها شد و در ساعت۶:۳۱  بامداد  به وقت اروپا، (۶ اوت) در سطح مریخ فرود آمد. در این چند ساعت گذشته این کاوش گر توانسته عکس های رنگینی به زمین فرستد.

این کاوش گر کنجاو است که از یک تکنولوژی بسیار بالا و پیشرفته  و با پیش بینی های همه جانبه ساخته شده و در هر شرایطی می تواند به تحقیقات و بررسی  پردازد.

این ویدیو کاربرد و عملکرد پژوهشگر “کنجکاو” را در رویه مریخ و جابه جایی از پستی و بلندی ها را نشان می دهد.

از آنچه گذشت، می توان گفت که تا کنون برنامه های فضایی برای کاوش بافت و ساخت کره مریخ که شباهت زیادی با کره زمین دارد، کاملاً با پیروزی همراهبوده، و آینده ای بسیار درخشان برای کاوش های فضایی در پیش است. به امید روزی که ما هم بتوانیم در پناه آزادی و دموکراسی، به جای خرافات گرایی و پناه به مردگان تازی بردن، به اندیشیدن و کاوش های علمی بپردازیم.