نگرشی به آینده شوم و دهشتناک کشورمان پس از یورش نظامی ۲۴

این فریاد هر ایرانی شرافتمند است. حمله به ایران، یعنی گرفتن خاک کشورمان، غارتگری، تجاوز، و بهره برداری و نسلی  به خدمت بیگانه در آمدن است.

این فریاد هر ایرانی شرافتمند است. حمله به ایران، یعنی گرفتن خاک کشورمان، غارتگری، تجاوز، و بهره برداری و نسلی  به خدمت بیگانه در آمدن است.

حمله نظامی به ایران، اجتناب نا پذیر و در پیش است. رژیم گستاخ و مست در غرور و قدرت، با استخاره و دعا، و اندرزهای بی خردانه همراهان، سنگی را به چاهی می اندازد که چهل عاقل را یارای بیرون آوردن آن نیست. ملت همیشه بی زبان کشورمان نیز که با مصیبت و بدبختی دمساز است، بازهم همانند گذشته، چاره را در تسلیم و بردگی خود می داند.

ما تجربه تلخ و ناجور حمله نظامی به عراق و افغانستان را به چشم دیده ایم. در این دو کشور، نه تنها مردم به آزادی و دموکراسی نرسیدند، بلکه مزدوران، نوکیسه ها، جنایت کاران مذهبی و غیر مذهبی، و سرمایه داران، فرصت یافتند تا کشور را به چنگ خود در آورند و آن را غارت کنند. در مورد ایران نیز یک حمله نظامی می تواند دست کم پیامدهای ناگوار زیر را به دنبال داشته باشد:
۱- کشتار انبوهی از مردم، به ویژه زنان، کودکان، و مردان پیر که پای گریز ندارند و در نزدیکی مراکز هسته ای، پادگان ها، سدها، کارخانه ها، انبارهای اسلحه و خواربار زندگی می کنند.
۲- از کار افتادن و ویران شدن کارخانه ها، تأسیسات صنعتی، و از میان رفتن وسائل و ابزار تکنولوژی، کشاورزی، و تولیدی، راهها، پل ها، سدها، و بسیاری ساخته های دیگر.
۳- از هم گسیختن شیرازه کشور، آغاز نا امنی و وحشیگیری، دزدی، غارتگری، کشت و کشتار و تصفیه های شخصی و خانوادگی. آنچنان که در افغانستان و عراق می بینیم.
۴- از میان رفتن مصونیت پزشکی و بهداشتی، و اشاعه بیماری های فراگیر عمومی.

این ویدیو به طور گسترده و کامل پیامد شوم  یورش نظامی به کشورمان را بیان می کند. یورشی که شاید یک تا دومیلیون مردم بیگناه کشته شوند، شهرها، و تأسیسات صنعتی، نظامی، غذایی و بهداشتی از میان رفته، ایران دست کم به ۵۰ سال پیش باز می گردد.

۵- هجوم غارتگران و پول داران ایرانی نما و غیر ایرانی برای خریدن و دست انداختن بر روی لاشه کشور باقیمانده، مانند کارخانه، زمین، باغ، ساختمان، معدن، گرفتن امتیازهای گوناگون، و مانند آن. همان کاری که کشورهای انگلیس، فرانسه، و آلمان در قبضه کردن و در دست گرفتن کشورهای اروپای شرقی مانند لهستان، چک، رومانی، و اسلواکیا انجام داده اند و می دهند. به عنوان نمونه، سال گذشته با وجود نا امنی ها در عراق، سرمایه گذاری کمپانی های آمریکایی و اروپایی به میزان چهار برابر از پیش بوده است.

۶- گرایش و پناه بردن مردم ستمدیده، به خرافات، و افزایش قدرت دکان داران دین، و تحریک مردم به خرابکاری بیشتر و انتقام کشی از کسانی که با خرافات در چالش و ستیزند. روی کار آمدن و دوباره قدرت گرفتن گروههای خرافاتی و کشتارگر  مانند بن لادن در افغانستان، و آخوندهای شیعه کربلا و نجف از این نمونه اند.
۷- کینه توزی و برنامه ریزی کشورهای باختری، همچنین روسیه خودکامه و زیاده طلبی آنان از یک سوی، دشمنی و کینه توزی کشورهای عربی نیز از سوی دیگر می تواند باهمدیگر و کمک یکدیگر، دست آویزی برای تجزیه و پاره پاره کردن ایران باشد.

در یک حمله کوتاه کشورهای غرب به کاروان نظامی صدام در راه کویت - ٰعراق، شاهد از بین رفتن تجهیزات نظامی و کشتار بیشمار ارتش عراق هستیم.

در یک حمله کوتاه کشورهای غرب به کاروان نظامی صدام در راه کویت – ٰعراق، شاهد از بین رفتن تجهیزات نظامی و کشتار بیشمار ارتش عراق هستیم.

چه کسانی به دنبال و در آرزوی حمله نظامی اند؟

بدون تردید کشتی به گل نشسته هایی چون رهبران مجاهدین، باز مانده ها و طرفداران رژیم پیشین، سرمایه داران بیرون از کشور، و کلیه سودجویان و افراد فرصت طلب که به دنبال بازار آشفته می گردند، و در پی گل آلود کردن آب برای ماهیگیری اند، چشمشان به کاخ واشنگتن و به سوی دولت اسرائیل دوخته است تا هرچه زودتر این یورش انجام گیرد.

از خائنین و مزدوران ایرانی نما که بگذریم، به کمپانی های غارتگر و چپاول گر غرب می رسیم که دولت های متبوع خود را به راههای گوناگون، حتی با رشوه دادن وادار به حمله نظامی به کشور دیگر می کنند. آنگاه، خود را به کشور آش و لاش شده می رسانند، به عنوان سرمایه گذاری، و کمک های فنی و تکنولوژی، و لی در حقیقت برای غارتگری، مانند گوشت قربانی به کشور آسیب دیده و درمانده حمله ور می شوند.

نمونه این کمپانی های استثمارگر، کمپانی وابسته به دیگ چینی Dick Cheney است که معاون ژرژ بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا بود. این فرد استثمارگر کمپانی ای به نام هالیبرتون Halliburton به وجود آورده که ۴۲٪ سرمایه گذاری آن در چپاول کشورهای جنگ زده مانند عراق و افغانستان و کشورهای نفت خیز ظاهراً به عنوان کارهای بهره برداری، و خدماتی و سرویس دهی می باشد.

کمپانی های نفتی غارتگر غرب چاهها و تخسیسات نفتی عراق را مانند گوشت قربانی میان خود بخش و تقسیم کرده اند. این جا جای گرگان است، و برای یک عراقی  جایی و مکانی نیست!.

کمپانی های نفتی غارتگر غرب چاهها و تخسیسات نفتی عراق را مانند گوشت قربانی میان خود بخش و تقسیم کرده اند. این جا جای گرگان است، و برای یک عراقی  جایی و مکانی نیست!.

چه کسانی مخالف حمله نظامی اند؟

شماری از ایرانی نماها که پیشرفت خود را به نا به سامانی ایران می دانند، مانند رامین عسگرد، تریتا پارسی، هوشنگ امیر احمدی،  اردشیر عمانی، ثریا سپه پور از سازمان لابی گری کاسمی، آرمان شهبازی، و  خبر نگار بلبل زبانی چون غزل امید، و  گروهی که در مجلس فرمایشی احمدی نژاد در نیویورک شرکت داشتند، و یا محرمانه به دیدار نمایندگان مجلس آخوندها، خود آخوندها، و وزیران رژیم اسلامی می روند، با جنگ مخالفند، و در تلاشند تا دولت آمریکا پشتیبانی و پایندگی رژیم اسلامی را تأیید و تعهد نماید تا با برگزاری رابطه آبکی و گرگ و میشی میان دو رژیم، این دلالان محبت به نان و آبی برسند.

و اما، گروه بیشماری هم همیشه با حمله نظامی و هرگونه دخالت خارجی مخالفند. این گونه افراد میهن پرستی هستند که کمترین سودجویی و فرصت طلبی ندارند، و لی برای کشورشان دل می سوزانند. آنان که تا کنون در برابر این رژیم سینه سپر کرده اند، به زندان افتادند، شکنجه شدند، مورد تجاوز و بی حرمتی قرار گرفتند، و یا نویسندگان، گویندگان، چکامه سرایان، انتقاد گران، سینما گران، نقاشان، و هنرمندانی دیگر که از وقت و مال و آرامش و آسایش خود مایه می گذارند، و کیسه ای هم برای بهره برداری ندوخته اند. شمار این افراد بسیار زیاد، بیشتر در ایران، و گروهی هم در سرتاسر جهان پراکنده اند، و به زندگی بخور و نمیر خود ادامه می دهند.

حمله کنندگان از کشورهای غرب کمترین احساس و اندیشه انسانی و بشری ندارند. آنان که در پشت مسلسل و پرتاب توپ و نارنجک نشسته اند، و یا حتی با هلیکوپتر از جایی به جای دیگر می روند، انسان ها را گوشت قربانی و ملخ و خزندگانی می دانند که در کشتن آنان اندوهی به خود راه نمی دهند. در این ویدیو شما شاهد کشتار وحشیانه مردم رهگذر عراق خواهید بود.
 •  جناب فضول محله گرامی این ایرانی باصطلاح شرافتمندی که زیر عکس آن نوشتید حمله به ایران یعنی گرفتن خاک کشورمان ، غارتگری و تجاوزو… باید خدمت شما عرض کنم که تنها چیزی که در این شخص یافت نمی شود هم شرافت است! ایشان عباس عدالت و بنیانگذار نهاد کاسمی در لندن است ایشان فرصت را مناسب می‌دانند تا در لندن برای وجدان بین‌المللی روضه وحشت از جنگ
  بخوانند امٌا بدون اشاره‌ به اینکه مردم ایران و سوریه گرفتار چه نظام
  جهنمی هستند! کسانی مثل عباس عدالت از نقاب جنگ برای رژیم سپری می سازند و خواهان حفظ این نظام جهنمی هستند و جالب این جاست که چپ های مترقی غربی هم به مخالفین
  خامنه ای می‌گویند در برابر نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران سکوت کنید تا
  امپریالیسم آمریکا به ایران حمله نکند درست مثل بعضی از چپ های وطنی که
  اوایل انقلاب جیغ و دادهای ضد امپریالیستی خمینی را باور کرده بودند و از
  آن حمایت می‌کردند و به مخالفین می‌گفتند حرف نزنید تا چماق نخورید! حالا
  هم انگار در دل این باصطلاح چپ های غربی، این عور و اطوارهای ضد
  امپریالیستی احمدی نژاد، جا و جذبه‌ای دست و پا کرده!

  • بادرود به شما و سپاسگزاری از توجهتان- غرض از چاپ عکس تنها توجه به تابلو ضد جنگ است. ما به فرد و افراد کاری نداریم. ما به دنبال آوازیم، نه آوازه خوان. هرکس که تابلو ضد جنگ به دست بگیرد، در آن لحظه به باور ما به مردم و کشورمان خدمت کرده است. بازهم از یادآوری شما گرامی سپاس بیکران داردم- سهراب ارژنگ

   •  دوست گرامی واقعاً فکر می کنی هرکس که تابلو ضد جنگ به دست بگیرد، در آن لحظه  به مردم و کشورمان خدمت کرده است؟!!! اگر چنین باشد که بیشترین خدمت را به ایران امیر احمدی و تریتا پارسی و عباس عدالت در خارج از کشور می کنند !! از شما بعید است این حرفها !!!!

    • هم میهن گرانمایه ام، با درود به شما- ما بارها در مقاله ها و همچنین اساسنامه خود یادآور شدیم که هدف ما شخص نیست، بلکه گفتار و عملکرد است. ما به تابلو نگاه می کنیم، نه به فرد. محتوای نوشتار و گفتار برای ما ارزش دارد. چون ما امکان دارد کمترین آشنایی با فرد سخنگو و یا دارای نوشته نداشته باشیم 

     در گذشته هم گفتیم که مردم ایران  به دنبال  آن بودند که به عنوان مثال کی حرف می زند؟ نه آن که چی می گوید؟. چنانکه وقتی شاه و یا خمینی حرفی می زدند هرچند هم می گفتند مردم می پذیرفتند بدون آن که به محتوای گفتار آنان توجه داشته باشند- با سپاسی دیگر از شما- سهراب ارژنگ

     • خب حالا گوئیم  به قول شما به عکس آقای حاج عباس عدالت کاری نداریم !! مسئله اینجاست که گفتار و عملکردش هم برای حفظ نظام است !!عباس عدالت بنیانگذار سازمان لابی کاسمی
      است که بطور آشکار با دفتر احمدی نژاد همکاری میکرد و تحت نام صلح طلبی،
      خواستار برداشتن فشار و تحریم از روی جمهوری اسلامی بود. (برای آشنائی با
      همکاری کاسمی با دفتر احمدی نژاد این مجموعه اسناد را مورد مطالعه قرار دهید )

 • Dgdhg477

  اگر حمله هم نشود ومردم هم بپا نخیزند رژیم مارا به آدرسهای بدتر ازاین هم خواهد برد که آخرش پایان تحمل مردم ویک جنگ داخلی طولانی وکشته شدن دهها هزار ازمردم غیرمسلح ونابود شدن  تاسیسات ونیروگاهها و پالایشگاهها توسط مردم خشمگین به منظور درهم کوبیدن رژیم وپس از مسلح شدن مردم صدها هزار نفر از طرفین به خاک می افتندوسرانجام سرنگونی رژیم ملاها خواهد بود  وتازه داستان سهم خواهی سبزها و مجاهدین وسلطنت طلبها و و…. چندسال دیگر جنگ قدرت و خلاصه که برادر در مسیر دیگر هم وحشتناکتر است مثل آهنگ داریوش :
  پشت سر پشت سر پشت سر جهنمه
  روبرو روبرو قتلگاه آدمه
  ودرضمن خیلی ازکسانی که درخارج  ندای صلح دوستیشان قلمبه  شده میتوانند به داخل تشریف بیاورند ودراین مستراح زندگی کنند تا بفهمند که گاهی انسان مرگ را به این زندگی ترجیح میدهد واشغالگر لزوما خارجی نیست که این اوباش رذل مزلفی که بر این خاک نفرین شده به یاری اربابان پلید جهان مسلط شده اند از هر بیگا نه ای بیگانه ترند .

  • شما اگر مقاله را درست بخوانید  می بینید که مشکل ما در جنگ نیست. مشکل ما در ساکت ماندن و تسلیم شدن است. این را ما در مقاله های گوناگونی به تفصیل بیان کردیم- سهراب ارژنگ

 • Bahram

  تنها ره رهای سرباز آمریکای٬چون سربازان ایران مشغول قاچاق و کلاهبرداری هستند.از بسیج گرفته تا پاسدارش٬چقدر مدرک دیگر لازم است که ثابت بشه اینها همه مزدور هستند و باید از کشور ما بیرون رانده شوند٬و تنها با کمک آمریکا میشود این جلادان را بیرون کرد.

  • گربه برای رضای خدا موش نمی گیرد- لطفن مقاله  و مقاله های دیگر ما را بخوانید تا ببینید کشورهایی که آمریکا، انگلیس و یا هر کشور دیگری حمله کردند، به دنبال آن چه جنایت ها، غارتگری ها، و استثمار مردمی انجام دادند؟. حمله نظامی گفتنش آسان است. درد سر و پیامد آن ۵۰ سال عقب افتادن از تاریخ جهان است- سهراب ارژنگ

 • saidali gedah

  agar in melaz orzeh dashteh bashand tartibe in akhondhaye jakesho bedand ke iran azad meyshe agar bekhand emamakhar bazi dar biyarand ke hameyshe hamin ashe hamin kase,darzem kose zaneh siadali gedah

 • Behzad.

  سلام. بنده با هر نوع جنگ مخالف هستم (البته گاها شرایطی به جز جنگ باقی نمی ماند) ولی در کنار اطلاعات مفیدی که وب سایت شما به خوانندگان ارایه می دهد نوعی غرب ستیزی و استعمارگونه پنداری روابط بین الملل نیز چه به عمد و چه به صورت غیر عمدی در نوشته های شما مستتر است. برای ساهت آینده ای خوب برای کشور مبارزه با رژیم کنونی به تنهایی کافی نیست بلکه این تغییر دید و نگاه ما ایرانی ها نسبت به دنیا است که می تواند در دراز مدت ارزش های دموکراتیک و لیبرال حاصل از استقرار یک نظام سیاسی مدرن را در کشورمان در فردای آزادی حفظ نماید.

 • stusutak

  In Akhudak ha ye vatan forush belakhareh ba in kar ha ke mikonand Iran ro tajziyeh khahand kard va in az syria shoru shodeh ageh dir bejonbim Iran ro az dast khahim dad in tajrobe ro gharb dar yugoslavi dareh …mighan joda i ijad kon bad hokumat kon..khoda akhar aghebat Iran ro khayer koneh

 • Fanoosezard

  دوست عزیز، به نظر من شما به نوعی بیماری روانی مبتلا هستید . نصیحت من به شما این است که برای رهایی از این مزخرف گویی ها حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید 

 • Abdmas

  ضمن ابراز تاسف به نگاه شما خود فروختگان ، فراموش کرده اید اینجا ایران است نه افغانستان یا عراق . جرات حمله به ایران را نداشته و نخواهند داشت . خودشان اینرو خوب می فهمند .

 • amir

  اقای ارزنگ ملت ایران بی زبان نیستند ولی به قول شاعر در کف شیر نر درندهای   غیر تسلیم ورضا کو چاره ای

 • Abdmas

  اقای خود باخته ، اول اینکه ما مرد جنگ هستیم و در جنگ بزرگ شدیم توپ و تانک و تسلیخات دیدیم تو جبهه و جنگ بزرگ شدیم دوم اینکه ایران قدرتمند تر از این حرفاست که می گی سوم اینکه اگه می تونستند تا حالا حمله کرده بودن چهارم اینکه این مطالبی  که می نویسید فقط ایجاد ترس هستش خودشون هم می دونن که هیچ کاری نمی تونن بکنن چون اولین حرکتشون باعث زیر و رو شدن اسراییل میشه  

 • rejime khara

  bayad be heykaleh sarane rejime iran shashid terafdaraneshon ro ham hame dar yek divonekhone koneshon gozasht

 • Sam

  آقای نویسنده مقاله،
  شما به عنوان یک ایرانی‌ ناهمسو با جنگ به
  همهٔ ویرانگریهای آن و طرف تارانش اشاره کردیت، ولی‌ به کارگزاران و جاده
  صاف کن‌های آن که همان اشغال گران ایران بر باد دهٔ باشد اشاره نکردید.
  این
  شرایط به وجود آماده کنونی بازتاب ۳۳ سال سیاست ویرانگر رژیم اسلامی و
  نیروهای پراکنده و سرخورده اپوزیسیون در درون و بیرون از ایران است. هر
  روزی که رژیم اسلامی بیشتر بر  ایران حکمرانی کند، ایران بیش از پیش به
  ورتهٔ نابودی کشنده میشود.
  اجازه بدهید این طور فرمول کنم:
  یک پایان با وحشت بهتر از یک وحشت بی‌ پایان است.
   

 • Jasemabedini

  همچین حال میکنم یه مشت بهایی ویهودی بدبخت که از ترس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توی سوراخها خزیده اند با نوشتن یه مشت چرندیات دشمنی خود را نشان میدهند بدون هیچ دلیل ومدرکی… برید یه ذره مطالعه کنید نظرات ژنرال های امریکایی وکارشناسان جنگ نه سردار قاسم سلیمانی ..
  در ضمن نگاهی هم به ۸ سال دقاع مقدس کنید که چه طور تمام قدرتها نتوانستند  ایران را ذلیل کنند.حالا آن جوانان را در کنار شهاب وقدر وسجیل و جماران وقایق های پرنده ورادار کیهانی و… تصور کنید به آمریکا واسراییل امان نخواهیم داد.

 • Mer Azma

  هر کسی بر طبل جنگ  می کو بد ننگش باد . ما خود بسا ط ظلم را بر خوا هیم چید.

  • Avamihan

    جنگ قطعن ویرانگرایران است ولی باکمال تاسف تنهاراهی که حکومت اسلامی رابه نابودی میکشدجنگ است

 • mehran

  خدا از دهانتان بشنود و این فاحشه هزار ساله به آغوش خارجی های خوش سیما بیافتد و از ریش نتراشیده های اخمو نجات یابد.اگر به ائنتظار رهایی توسط روحانی و رجوی و نیم پهلوی باشیم،نوادگان ایران عزیز همه بچه آخوند عرب گفتار از آب درخواهند آمد.اگر قرار است این نوادگان خارجی باشند،حداقل بگذار آمریکایی ها با کلاس تر و خوش تیپ ترباشند.

 • raye.mellat.ya moajhedin

  ایسنا: رهبر حزب اپوزیسیون ترکیه گفت که آمریکا از ترکیه شنود کرده و در جریان جنایات رجب طیب اردوغان قرار دارد.
  http://www.iranpressnews.com/source/209936.htm#
  شما از جنایات پوتین خبر دارید؟
  خنده دار است برخی ایرانیان که بدترین حکومت معاصر بعد از کره شمالی را دارند برای دیگران نسخه می پیچند
  بابا بیل زن هستید یک بیل در کون خودتان بزنید
  اردوغان مثل خامنه ای کشورش را نمی فروشد به روسیه و منابع آنرا به عربها نمی دهد ولی از آنها به وقتش کولی میگیرد .
  این اپوزیسیون او هم مثل اپوزیسیون آخوندها است که از خودش بدتر هستند
  مردک بنیادگرای داعشی ، آلت دست خامنه ای و روسیه است
  مارکسیست های روسی که میخواهند ترکیه را بریزند تو حلق روسیه ودائم از کیر اردوغان آویزانند
  کردهای تروریست که خودشان با هم بیشتر درگیر هستند و در فقر و زن ستیزی و فساد و عشق کلاش حتا در این کردستان عراق هم که امریکا به آنها تقدیم کرد نتوانستند پیشرفت کنند . انهم از سیاستمداری شان که متر نکرده بریدند و دنبال کشور مستقل رفتند وقتی هیچ کس نه در منطقه و نه در جهان به آنها چنین اجازه ای میدهد . بعد هم مثل بادکنک سوراخ چسیدند . کار تروریست های کرد ترکیه و سوریه بهتر از کومله و عزالدین صدامی و دموکرات فرقه ای روسی نیست . میخواهند با کیر امریکا کس روسی بکنند . نمی شه آقا . یا امریکا یا روسیه . مثل ملاها وسط دو تا کیر کلفت با کون لخت میدوید معلومه آخرش چی میشه .
  این وبسایت هم از بقایای رفسنجانی است دست کمی از اخبار روس و پیک نت ندارد

  http://news.gooya.com/2017/11/post-9642.php

  لیبرمن جان! جمهوری اسلامی بس نبود، حالا می خواهید مجاهدین خلق را بگذارید در کاسه ی ما؟!

  چند وقتیه این مادر قحبه ف م سخن جاسوس معترف فقاهت اسلامی در گویا نیوز که یک خط در میان به توده ایها کون میده و از کیر روسیه شیر نارگیل سرخ میخوره ، را ولش کردم باز دور برداشته
  میگه شما ملاها را به ما چپاندید مجاهدین را نچپانید
  اخه خارکسته جاسوس این رژیم از در و دیوارش روسیه میبارد
  مادر جنده خودت در همین دست کاری مقاله شیوه فرهمند گفتی طبری و کیانوری کس کش این رژیم را دست و پا کردند
  تو مادر جنده یعنی از طبری و کیانوری و ک گ ب بیشتر میفهمی که آنها نفهمیدند ملاها آمریکایی هستند ، اما تو و علی شاکری زند و عباس میلانی و میر فطروس و دو سه تا خارکسته روسی دیگه که مامور امنیتی فقاهت اسلامی هستید با سرپوش مارکسیستی دارید این دروغ لنینیستی کاملا مفتضح را تکرار میکنید که رد آشکار ریق مارکسیست های اسهالی روسی را که سر تاسر ایران را از فرقه آذربایجان تا ترکمن صحرا و حمله به پادگانها در کردستان در اولین روزهای انقلاب و اشغال سفارت امریکا توسط چریک های فدایی و بعد جویان کس کش خط امام ضد امپریالیست و خلخالی و جلال افغانی قاتل دو کاندیدای محبوب حزب توده و موسوی نخست وزیر محبوب سعید امامی و بهزاد نبوی و بمب گذاری زیر بهشتی آلمانی – آمریکایی ( طرف مذاکره با هایزرفرستاده وقت امریکا ) و بیرون ریختن لیبرال های هوادار رابطه عرفی با امریکا ( بازرگان ، بنی صدر ، سنجابی ، نزیه ، فروهر ، معین فر ، میناچی ، …) کشتن قطب زاده ( لو دهنده جاسوسان حزب توده در فقاهت اسلامی و طراح کودتا علیه خمینی ) خانه نشین کردن شریعتمداری خلق مسلمان هوادار نظام شاهنشاهی مشروطه ، تا دلالی شما مارکسیست های روسی و ماموران فقهات اسلامی چپیده در غرب برای حسن روسی و رای جمع کردنها و ترساندن مردم از آمدن مجاهدین و رضا پهلوی و تکرار دروغ و سانسور بنی صدر و متلک پرانی به امیر انتظام و دختر شجاع فروهر ها ، پرستو ، و تبلیغ بازی بد و بدتر برای حفظ همین نظامی که شما کس کش ها میگویید امریکا تحمیل کرده !!!
  خوب خارکسته اگه امریکا تحمیل کرده این نظام از زمان بازرگان و بنیصدر و بهشتی تا موسوی و از موسوی تا رفسنجانی و ز رفسنجانی تا خاتمی و از خاتمی تا احمدی نژاد و از احمدی نژاد تا حسن روحانی مثل یک فاحشه سیاسی هزار جور تغییر شکل داده و هیچ کدام آنها شبیه هم نیستند و با هم کارد و پنیرند . در کدام قسمت آمریکایی بوده ، در کدام قسمت روسی شده ؟
  اگر همش آمریکایی بوده شما مادر جنده های توده ای فدایی ملی مضحکی مثل کیر خر مصری که کس اسب عربی دیده چرا از لب و لوچه هاتان اینقدر برای ان آب میریزد . چرا میترسید امریکا و ترامپ و لیبرمن و اوباما آنرا سرنگون کنند ؟
  چرا امریکا باید آنرا سرنگون کند و پوتین نگذارد ؟
  آیا پوتین هم مثل شما خر است ؟
  چاوز و مادرو و کاسترو و اورتگا و بولیوی هم خرند از اینها حمایت کردند
  کره شمالی کره خر است ؟
  تا رضا پهلوی میخواهد اینها را سرنگون کند به امریکا نامه مینویسد چرا تو مادر کسته تب سرخ میگیردت ؟ به رضا حمله میکنی که آمریکایی است
  بالاخره کی آمریکایی است ؟ کی روسی ؟
  وقتی کومله و یگان مدافع خلق میروند زیر کیر ترامپ و بوش دوش میگیرند تو مادر کسته و بقیه مادر جنده های روسی مثل کس خر مصری لب تان باز و سوراخ کون تان بود بود میکنه
  وقتی رئیس جمهور ویتنام و برادر کاسترو میروند کیر ترامپ و اوباما را تا بیخ حلقشان فرو میکنند همه شما مادر کسته های روسی بیشرمانه سکوت تایید آمیز میکنید و گاهی با بیشرمی هر چه بیشتر انراماست مالی میکنید
  خوب مادر جنده ها کیر آمریکایی برای کردها ، ویتنام ، کوبا ، روسیه پوتین خوب است و خوش خوراک اما به ما نمی سازد ؟
  اگر شاه آمریکایی بود چرا باید امریکا او را و جزیره ثباتش را بهم بریزد و یک ملای فراموش شده بیسواد را از کوچه های نجف بیاورد در قرن بیستم شاه کند که او هم برود بغل شوروی و کل امنیت منطقه ای را بهم بریزد ؟
  اگر شاه آمریکایی نبود چرا شما نمی گذارید پسرش که از پشتوانه مثبت پدر مدرن و میهن پرستش برخوردار است بیاید و دست و پایتان میلرزد وقتی رضا پهلوی مطرح میشود ؟ چرا فدائیان ژاندارم کش و توده ا یهای روسی علی شاه جنگیدند و ژاندارم بیچاره را کشتند ؟
  فرق مجاهدین با فدائیان خلق چیست ؟
  هر دو تروریستی بودند و آمریکایی کشتند
  هر دو از اشغال سفارت امریکا و رادیکال کردن فضای کشور علیه لیبرال ها ، علیه حکومت نوپای تحت هجوم ملاهای روسی ( خوئینی ها – رفسنجانی – محتشمی پور – محمد منتظری ) علیه سرشناسان کشور مثل تیمسار مدنی ، تیمسار قره نی ، امیر انتظام ، بنیصدر ، بازرگان ، جبهه ملی ، بهشتی ، علیه ارتش به سود سپاه پاسداران ، …. سنگ تمام گذاشتند
  هر دو ماموران بیچاره نظامی را ترور کردند که جزو طبقات فقیر جامعه بودند .
  فدائیان حتا در ضد زن بودن و ضد عشق و ضد دگر اندیشی خودی هاشان را هم ترور کردند . حزب کمونیست کارگری دگر اندیشان را کشت و سوزاند
  چرا مجاهدین بدترند ؟
  چون با ملاها مثل شما از یک کیر روسی ننوشیدند ؟
  میگویی لیبرمن بگذارد شما رای دهید ؟
  لیبرمن چه کاره است بگذارد شما رای دهید ؟
  شما کس کش های روسی رای مردم به کروبی را دزدیدید به حساب موسوی ریخیتد .
  شما کس کش ها به رای مرد م ” نه غزه ، نه لبنان ، جانم فدای ایران ، مرگ بر روسیه حمله بردید
  موسوی ، اسماعیل خوئینی ها ، تابان ، همه مارکسیست های اسلامی و مارکسیست های توده ای – فدایی – کمونیست کارگری ، راه کارگر تب و لرز کردید
  شما نمی گذارید مردم ایران رای دهند
  مردم ایران به بنی صدر رای دادند در کمال آزادی اما شما خارکسته های توده ای ، فدایی ، ملی مضحکی به او حمله میبرید و او را سانسور میکنید
  او را جاسوس سیا نامیدید . با سه ملای قدرت پرست بهشتی – رفسنجانی – اردبیلی دست به یکی کردید و او را ساقط کردید
  حالا از لیبرمن میخواهید بگذارد شما رای دهید ؟
  کس کش های بی شرم
  وقتی احمدی نژاد با رای دزدی از کروبی رفت روسیه ، پوتین روی خون بچه های ایرانی در کهریزک و با نیشخند به کون های پاره جوانان از باتوم مرتضوی ( فقط کروبی آنرا تایید کرد ) و رای مردم او را با گرمی به حضور پذیرفت و ریاست جمهوری او را که خودش ترتیب داده بود با نظارت خامنه ای چهره مسیح دیروز و فراموش شده حال بهم زن امروز ، تنفیذ کرد . وقتی شما برای حسن رای جمع میکردید ، ریسی با نماینده پوتین اینتر ویو کرد و اپلیکی شن او رد شد چون حسن زودتر رفت روسیه و خایه های پوتین را چنان بوسید که صدای ان سه ماه بعد وقتی او هیچ زنی را برای وزارت معرفی نکرد ( چون پوتین هم زن وزیر ندارد و ضد زن است ) و با سپاه جگر سیاه روسی سیخ کردند و خوردند و سیخ آنرا گذاشته اند که در صورت شورش مردم که عنقریب می اید ، توی کون ملت کنند و قاه قاه بخندند .
  شما مادر کسته ها هم موریت دارید هر چی کثافت کاری که از سوسیالیسم و مارکسیسم و سکولاریسم و اسلام روسی و بعثی و کره شمالی و کوبا و ویتنام و ونزوئلا در می اید بزارین به حساب امریکا و لیبرمن !!!!
  اخه خارکسته به جای اینهم کس کشی برای روسیه و گیر دادن بیخودی به امریکا و مجاهدین و رضا پهلوی و بنی صدر و امیر انتظام و …. از این کس کش پوتین بپرس با این ملاها چه کار داره ؟ چرا از اونها و اسد شیمایی حمایت میکنه ؟ چرا کریمه را اشغال میکنه ؟ چرا با طالبان فالوده میخوره ؟ این تروریست های آسیای مرکزی چه جوری اونو ول کردن چسبیدن به امریکا ؟ امریکا که به گفته شما حامی تروریست های آسیای مرکزی بوده ؟
  اخه این گوز روسی که بی ریق ان فضا را پرکرده به شقیقه آمریکایی چه کاری داره ؟
  خوب خارکسته تو خیلی ملی هستی بگو روسیه چرا کون ما ایرانیها را جلوی کیر امریکا و اسرائیل سپر کرده برای حفظ ناموس اسد و پایگاه نظامی خودش در طرطوس ؟
  یک میلیون بار در ۷۰ سال گذشته از امریکا بی خود و با خود پرسیدید و گله کردید و اتهام زدید
  یک بار از شوروی ، روسیه ، پوتین بپرسید چرا با مردم ما این چنین میکنند
  شما روسیه را از کس ننه و دختر و خواهر و زنانتان ناموسی تر میدانید
  مشکل مملکت ما اینجا است
  هزار تا شاه و فقیه و رهبر ملی و غیر ملی و دیکتاتور و نظامی و گروهک تروریستی بیایند و بروند نه مشکل مملکت ما حل میشود و نه زیان ان به اندازه یک میلیونیم این کس و کون و سر و دستی است که شما مارکسیست های روسی برای حفظ منافع روسیه میدهید
  یک رژیم سوهارتو یی در ایرا ن لازم است تا مملکت ما آزاد و پاک شود
  رضا پهلوی یا مجاهدین اگر میتوانند بفرمایند
  هیچ کشوری به اندازه کشور ما (به سان اندونزی در زمان سوهارتو) مالامال از این ویروس های روسی نیست
  خود عمویی اذعان کرد اواخر زمان شاه تهران مرکز جاسوسان بود و شوروی هم به همین دلیل حضور سنگین داشت .
  خوب خودش یکی از این جاسوسان بود (اعتراف هم کرد ، گفت کودتای نوژه را شوروی به ما لو داد ما به خمینی گفتیم ) همان خمینی که شما میگویید امریکا تحمیل کرد !!!
  کیانوری و طبری و فرخ نگه دار و فتاه پور و جزنی و پویان و اشرف و شالگونی و حکمت و تقی شهرام و سعادتی و پیمان و نبوی و خوئینی ها و … هم بقیه

  شما فکر میکنید مجاهدین یا رضا پهلوی یا یک نظامی از اسد بدتر است ؟ از قذافی بدتر است ؟ از مادرو بدتر است ؟ از این ملاها بیشتر مملکت را میفروشد ؟ حالا یا به روس یا به امریکا ؟