شانزده ۱۶ آذر، سالروز رستاخیز دانشجویان آزادی خواه علیه دیکتاتوری ۰

تنها ایرانی آزاده و وطن پرست است که در برابر هر خیانت کار و ضد مردمی می ایستد و او را  مورد حمله قرار می دهد. در این کارتون، سمبل ایران و ایران دوستی به سمبل آخوند نماینده  جهل و جنایت یورش می آورد و او را از صحنه بیرون می کند.-

تنها ایرانی آزاده و وطن پرست است که در برابر هر خیانت کار و ضد مردمی می ایستد و او را  مورد حمله قرار می دهد. در این کارتون، سمبل ایران و ایران دوستی به سمبل آخوند نماینده  جهل و جنایت یورش می آورد و او را از صحنه بیرون می کند.-

مردم میهن دوست و خردمند کشورمان هرگز فاجعه ۱۶ آذر ۱۳۳۲ را فراموش نمی کنند. این روز، به نام یک روز تاریخی، روز مبارزه و چالش دانشجویی علیه رژیم های دیکتاتوری، در کشورمان به ثبت رسیده، و هرسال با یادآوری و برپا کردن مراسمی، خاطره جانفشانی دانشجویان دلاور و آزادی خواه آن سال را گرامی می دارند.

چه حوادثی موجب واقعه ۱۶ آذر شد؟

۱- کودتای ۲۸ مرداد:
اتحاد مثلث شوم انگلیس، آمریکا، و دربار ایران، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را پدید آورد. خیانت بزرگی که مصدق قهرمان ملی شدن صنعت نفت کشورمان را از خدمت به میهن بازداشته روانه زندان کرد، و دیکتاتوری را به کشورمان بازگرداند. از آن تاریخ بار دیگر بهره برداری صنعت نفت به انگلیس و همکار جنایی آن کشور آمریکا باز گشت.

۲- آغاز دیکتاتوری شاه، و کشتار مخالفین
پس از آن که شاه بر قدرت نشست و خود را یکه تاز میدان دید، دیکتاتوری نظامی به سرپرستی و راهنمایی سپهبد زاهدی و همکارانش آغاز کرد. از ۲۸ مرداد تا ۱۶ آذر ۱۳۳۲، دانشجویان روشنفکر و آزاده به خوبی دیکتاتوری شاه و خیانت آمریکا و انگلیس را به خوبی لمس کردند.

۳- سخنرانی نیکسون پس از کودتا:
همین که کودتای ۲۸ مرداد به ثمر رسید، نیکسون معاون آیزنهاور در یک سخنرانی، ضمن اظهار شادمانی، آن را بزرگترین موفقیت برای آمریکا دانست. آنگاه برنامه ریزی شد که نیکسون به تهران آید و در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۳۳۲ در پس از دیدار از دانشگاه تهران، از دانشکده حقوق دکترای افتخاری دریافت کند.

اعتراض دانشجویان از دیدار نیکسون

دانشجویان به سه دلیل بالا خاطره تلخی از سیاست آمریکا در ایران پیدا کردند. از این روی، از آمدن نیکسون به ایران خوشحال نبودند. خشم و نگرانی آنان هنگامی بیشتر زبانه کشید که نیکسون را کاندیدای دریافت دکترا از دانشکده حقوق یافتند. این خبر که مدتها پیش از ۱۶ آذر در دانشگاه تهران میان دانشجویان پخش شده بود، گفتگوهای تند و حرکات نا آرام آنان را به دنبال داشت. دکتر علی اکبر سیاسی رئیس دانشگاه که جو را نا آرام و طوفانی می دید، برای جلوگیری از هر پیش آمدی، بیشتر کلاس ها را چند روز پیش از ۱۸ آذر، روز بازدید نیکسون از دانشگاه، تعطیل کرد.

۱۶ آذر روز رستاخیز دانشجویی، روزی که گل های دانش و خرد و میهن دوستی کشورمان از سال ۱۳۳۲ تا کنون پرپر شده اند. این روز، برای ملت ایران ، به ویژه نسل تحصیل کرده و خردمند کشورمان گرامی و عزیز است.

۱۶ آذر روز رستاخیز دانشجویی، روزی که گل های دانش و خرد و میهن دوستی کشورمان از سال ۱۳۳۲ تا کنون پرپر شده اند. این روز، برای ملت ایران ، به ویژه نسل تحصیل کرده و خردمند کشورمان گرامی و عزیز است.

آغاز تظاهرات، و دخالت پلیس

رفته رفته چند روز پیش از ۱۸ آذر، به تدریج دانشجویان حاضر در دانشگاه به دورهم و در اطراف دانشکده فنی شروع به تظاهرات کردند و شعارهای ضد آمریکایی سر می دادند. پلیس که دورادور وضع را آشفته و ناجور دید، بدون آن که مجوزی داشته باشد و برخلاف خواسته و یا موافقت رئیس دانشگاه، دانشگاه را به اشغال خود در آورد. آنگاه پلیس تلاش نمود تا دانشجویان را پراکنده ساخته و اعتراض آنان را خاموش سازد.

در نتیجه مقاومت و سرسختی دانشجویان، و خشم پلیس، در اثر تیر اندازی سه دانشجوی دانشکده فنی به نام های؛ مهدی شریعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ نیا، دانشجویان کشته شدند.. رژیم شاه پس از کشته شدن دانشجویان، به خانواده آنان اجازه نداد که هرگونه مجلس پرسه و یادآوری فرزندان خود داشته باشند. روشی که رژیم اسلامی نیز همواره آن را دنبال کرده است. گویا دیکتاتورها همه از یک کوزه آب می خورند، و روش و عملکرد خودکامگی آنان یکسان است.

۱۶ آذر دیگر یک روز عادی دانشجویی نیست، بلکه یک روز قیام ملی کشورمان علیه ظلم، ستم، و بی دادگری است.

۱۶ آذر دیگر یک روز عادی دانشجویی نیست، بلکه یک روز قیام ملی کشورمان علیه ظلم، ستم، و بی دادگری است. تفاوت نمی کند که این دیکتاتوری از چکمه پوشان باشد، و یا نعلین پوشان.

یاد آوری و یادبود خاطره ۱۶ آذر

دانشجویان دانشگاهها، به ویژه دانشگاه تهران از سال ۱۳۳۲ تا کنون هرساله میان خود مراسمی به عنوان خاطره تلخ ۱۶ آذر بر پا می کنند. در دوران شاه، این گونه تظاهرات و مراسم به سختی و با دشوری انجام می گرفت و گاهی نیز به صورت خصوصی و گروهی به وسیله دانشجویا برگزار می شد. پس از انقلاب ۵۷، این مراسم به طور عمومی همه ساله تا ۳ سال پیش برگزار شده است. در ۱۶ آذر ۱۳۸۸ جنبش سبز بزرگترین اعتراض علیه دیکتاتوری رژیم را داشت که منجر به زد و خورد شدید میان مزدوران رژیم و دانشجواین تظاهر کننده گردید. در این جریان شمار زیادی دانشجو دستگیر، شکنجه و حتی سر به نیست شدند. واکنش دستگیر و کشتار رژیم در همه رسانه های جهان منعکس شد.

نکته ای چند از آن چه گذشت

۱۶ آذر مشعل فروزانی است که به وسیله دانشجویان گرانمایه و میهن دوست کشورمان سالیانی پیش روشن شده و شراره های آن دل و جان همه را به آتش می کشاند. این شعله هرگز خاموش نگردیده، بلکه هر سال و هر روز بر تابش و درخشش آن افزوده می شود.

این ویدیو از واکنش شدید رژیم اسلامی و ترس و وحشت آنها از راه پیمایی دانشجویان به مناسبت ۱۶ آذر گفتگو می کند.