کشیش ایرانی آمریکایی را برای ۸ سال به زندان اوین فرستادند ۲۸

یا بمیر، و یا به اسلام گرای!

روزنامه فوکوس نیوز FOX News در تاریخ ۲۷ ژانویه ۲۰۱۳ و روزنامه DailyMail , تاریخ ۲۸ ژانویه  از روش دستگیری، محکومیت، و  زندانی کردن سعید آبدینی خبر می دهد. سعید که ۱۳ سال پیش، از اسلام فراری و به مسیحیت گرویده بود، از شهروندان آمریکا به شمار می آید. او برای برپا کردن یتیم خانه ای به منظور نگهداری کودکان بی سرپرست به ایران رفته بود. گزمه های رژیم در ماه مرداد گذشته این جوان را از اتوبوسی بیرون کشاندند و او را به ۸ سال زندان محکوم کردند. گناه این مرد جوان که هم اکنون یک کشیش مسیحی است، بنا به ادعای رژیم آن بوده که درسال ۲۰۰۰ کلیسای خانگی داشته، و با جوانان در باره عیسی و مسیحیت گفتگو کرده است!.

در این فرتور، کشیش سعید عابدینی با همسرش نغمه خانم دیده می شود.

در این فرتور، کشیش سعید عابدینی با همسرش نغمه خانم دیده می شود.

نا باوری و فرار از اسلام

تا سه دهه پیش، چهره آخوند و اسلام بزک کرده او بر همگان پوشیده  بود. مردم ما ویژگی ها و سجایای اخلاقی نیاکان خود را ناآگانه در اسلام می دیدند، و آخوندها را افرادی مهربان، راستگو، نیک پندار، و ایرانی می پنداشتند. تا آن که با از راه رسیدن خمینی، پرده ها بالا رفت و چهره کریه آدم کشی، تجاوز، زن ستیزی، و غارتگری اسلام و دکان داران دین از پشت نقاب تزویر و ریا به در افتاد. پیامد این روشنگری، نخست ناباوری و فرار از این آیین مرگ آور، و سپس گرویدن به آیین های دیگر بود.

در این فرتور، کشیش سعید عابدینی با همسر و دو فرزند خود دیده می شود. همسر و فرزندانی که چشم به را ه نجات او از بند دیوانند.

در این فرتور، کشیش سعید عابدینی با دو فرزند خود دیده می شود. همسر و فرزندانی که چشم به را ه نجات او از بند دیوانند.

گزارشی از دشمنی اسلام با  دیگر باوران

اسلام و رژیم اسلامی نمی تواند هیچگونه آیین و باور دیگر دینی را تحمل کند. چنانکه تاریخ اسلام و همچنین کشورمان سراپا آلوده به خون بیگناهان دگر اندیش، و کم باور، و یا دیر باور به اسلام یکه تاز و خودکامه است. زجر، شکنجه، تحقیر، بی آبرو کردن، و کشتار زردشتیان در این ۱۴ سده به جایی رسید که تقریباً نسل زردشتیان عزیز و مهربان، که صاحبان اصلی این سرزمیند، از میان برداشته شد.

اکنون شاید نزدیک ۲۴۰۰۰ زردشتی آنهم افراد پیر و از کار افتاده،  در دهات و جاهای پرت ایران زندگی می کنند. رفتار با یهودیان، به تنگنا قرار دادن، و آنان را به زور و زجر مسلمان کردن، در این ۱۴ سده دوران تاریخ سیاه و تاریک ایران همواره به چشم می خورد. ظلم و ستم، و جنایت های گسترده علیه بهایی ها در سراسر این کشور، از چند سده پیش آغاز، و در دوران رژیم مرگبار اسلامی به وسعت و گسترش ناگفتنی رسید.

این ویدیو از فوکس نیوزجریان دستگیری و محاکمه کشیش  وزندانی کردن سعید آبدینی گفتگو می کند.

چرا رژیم اسلامی دشمن دیگر باوران است؟

یک دیگر باور، اعم از یهودی، زردشتی، عیسوی، و یا بهایی، پیامبر اسلام و دستگاه کاهبرداری آن را نمی پذیرد، به طور غیر مستقیم دکانداری آخوند را کساد و تعطیل، و نان او را آجر می سازد. یک بهایی که دست بالاتر گرفته، همه بساط کسب و دکان مارگیری و شعبده بازی آخوند که همانا امام زمان ته چاه باشد به هم میزند و او را به روز سیاه می نشاند. از این روی، جنگ آخوند با دیگر باوران، به ویژه بهایی ها، نه تنها خلل ناپذیر، بلکه روز افزون و جاودانی است.

فرتوری که در آن از رژیم جهل و جنایت می خواهد تا کشیش سعید عابدینی را آزاد کند.

فرتوری که در آن از رژیم جهل و جنایت می خواهد تا کشیش سعید عابدینی را آزاد کند.

چند واژه پایانی

همان گونه که می بینیم دیگر باوران، حتی پیروان اهل تسنن در اجتماع آخوند زده ایران  کمترین آرامش، امنیت، و آسایش ندارند. جامعه آش و لاش کشورمان تا زمانی که دین در سیاست مطرح بآشد، و حتی از یکدیگر پرسش شود که دین شما چیست؟، جبهه گیری و ظلم و ستم علیه دیگر باوران همواره در جریان خواهد بود. اینجاست که ضرورت دارد مردم کشورمان با هرباور دینی با یکدیگر همکاری و همدستی کنند تا رژیم سلطه گر اسلامی سرنگون شود، و دین  افراد و مراسم آن به درون خانه ها بازگردد.

 • Sahameddinghiassi

   دیکتاتوری طالبان آنان به هیچ جز ثروت و قدرت و اطاعت مردم از آنان بچیز دیگری اندیشه نمیکنند. آنان به خدای رحمان و رحیم اعتقاد ندارند آنان کشتار میخواهند مرگ میخواهند و نابودی کشورهایمان را مگر کودک افغانی یا خراسانی یا آریانا چه گناهی کرده است که باید با بمب های آنان کشته شود. متاسفانه ابر قدرتها هم که مایل به ضعف و عقب ماندگی ما و بی خردی ما و بی دانشی ما هستند در باطن با آنان همکاری میکنند. ریشه ظالمان در بیسوادی خرافات قدرت طلبی نهفته است. آنان هنوز نمی دانند که امروزه عصر دانش و پیشرفت های علمی و صنعتی و پزشگی هنری ورزشی است دوران قتل غارت تمام شده است . ولی متاسفانه آنانی که برای کسب منافع خود طالبان را بوجود آورده اند تا برادر کشی کنند و به آنان بهترین سلاحها را داده اند تا قتل غارت کنند و ملت ما را به قهقرا تاریخی ببرند. این تنها ملت ما افغانها نیستند که قربانی شده اند همه ملتهای ما فعلا در مرکز بلا قرار دارند. نگاهی به سوریه بیاندازید مگر بچه های سوری در سرما و زیر برف با مرگ دست پنجه نرم نمی کنند. عربان که همه را میخواستند عرب کنند و از بیخ عرب همراه با خرافات و اطاعت از شیخان عرب که در قصرهای طلایی در کنار دلبران زیبا روی نشسته اند. با حربه دین بجان مردم افتادند. شیخ عرب میلیاردها دلار می دزد کسی دستش را قطع نمیکند ولی دست دزد خرده پایی را که چند دلار دزدیدن است را قطع میکنند. طالبان هم همین را میخواهند که مثل شیخان عرب زندگی کنند و عیاشی بفرمایند و بدون آنکه معلوماتی از دین داشته باشند عملا دارند تیشه به ریشه دین و آیین ها میزنند. ملت مصر را عرب کرده اند آنان زبان و تمدن خودرا ازد دست داده اند. ظالمان در پی آسایش ملتهای ما نیست آنان میخواهند بهشت را در روی زمین برای خودشان پیاده کنند و مارا بنام بهشت آسمانی نابود نمایند این فلسفه بن لادنهای و طالبان و القاعده است آنان قدرت ثروتهای نجومی شهوت رانی شدید بچه بازی کشتار خرافات میخواهند و آنان هستند که از سادگی و تفرقه مردم ما سو استفاده کرده و همه را بنام اسلام به بند کشیده اند. آنان ظلم جور تفرقه را همراه با حماقت و بی دانشی میخواهند در میان ملتهای ما نهادینه کنند. تا بتوانند سر ما و برگرده ما سوار شوند. آنان نه مسلمان به معنای عرفانی آن هستند و نه ملت پرست و میهن دوست .

 • مستراب الدنگ

  در مورد علت نامیده شدن این قوم کثیف به اسم پارس اسناد یا مدارکی در دست نیست ولی رفتار سگ گونه این نجس ها این نظریه شباهت پارس کردن سگ با این قوم را تقویت میکند .یک نظریه که استاد بزرگ ناصر پورپیرا مطرح میکند و بسیار نزدیک به واقعیت است این است که قوم یهود برای آزادی خود از بابل این قوم وحشی های هند وکش را اجیر میکند و پس از رهایی از بابل در کشتار فجیح به نام پوریم دست به قتل و کشتار خود این قوم اجیر شده میپردازند و این قوم به این اسم پارس یا پاسبان که همان پارس سگ برای پاسبانی است متداول میشود .در حادثه پوریم قریب به اتفاق این پارسبانان سگی یهودیان با خیانت استر غافلگیر شده به قتل میرسند و در اصل کلمه پارس با سگ بدین صورت عجین میشود . در نوشته های بعدی به علل ازدواج با محارم این مجوس ها میپردازیم

  • Hadibozorgiyan

   عرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
   عررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

  • Babakiranli

   پان ترک ها یا همان تورک اشکلری  اون اندازه تو اندیشه ی نژاد موهوم مغولی ترکی فرو رفتند که اگه یه سری به تبریز بزنی می بینی که نام لجن کشی و چاه بازکنی هاشون رو آذربایجان می گذارند.

  • Torke_khar

   torke khare baz to yoonjato dadai babat khord shoroo be ar ar kardi goosaleh to felan bayad zire pashme parsi zabanan ar ar koni ta shayad meghdari az shashe ma dar dahane khodat madarat va pedare barkeshat berizad va betavani vaghte talafoz kardane G eshtebahi nagi CHE olaghe  barkesh 

 • Mostarab aldang

  از نمک به حرامی این قوم پارس همین بس که در جنگ ٨ ساله عراق و ایران هزران ترک به جبهه های اکثراً هم جنوب گسیل شدند و با رشادت تمام جنگیدند وشهیدو مجروح شدندو همین که دم پارس ها از لای در بیرون آمد شروع به گاز گرفتن ما کردند و تو روزنامه ها القاب رکیک سوسک به ما دادند که همزیستی با اونا دیگر میسر نیست. خیلی زود قهرمانی بینظیر مهدی باکری و حمید باکری را فراموش کردند و دیگر سرودهای خلبانان ترکی فارسی نخواندند بله این از دید شما میشه ترکهای خر دیگه ولی از دید ما ترکها این نمک به حرامی و بیشرفی است . کجایی تاریخ اخیر که حتی خود ما یا پدران ما به یاد دارند حتی یک از طرف یک ترک به پارس شللیک شده؟ در حالی که هزاران جوان ما بدست کردها با اسامی کومله و دمکرات… به قتل رسیده و هنوز ادامه داره. در بلو چستان چی که قتلگاه سربازان بیگناه؟ حالا جواب پارسهای نمک به حرام توهین به ترک ها از باشگاهای ورزشی تا صدا و سیما و از همه بدتر در اینترنت که از تاریکی سنگ انداختن. بزرگواری ترکها ستودنی است

  • Arar

   اگه خودت رو ترک میدونی پس خری که رفتی جنگ ولی اگه آذری هستی باید افتخار کنی.

   • Ayandeiran

    بابا ولشون کن
    پاینده ایران

  • Birtabrizli

   درود بر ساکنان اصیل یونانی-کردی وارمنی کشور ترکیه.
   مهدی باکری اینا برای بخوربخور و امام حسین رفتند جنگ  –
   من یه شوهر خاله دارم(سید هم هست) که اونم تبریزی هست مثه خودم ولی چون سیده
   می رفته جنگ تا اشیای باقی مانده ای چون  فرش و این چیزا رو از مناطق جنگ زده بیاره وبفروشه
   آره همین باکری اینا هم برای تاراج رفته بودند  نه برای پدافند از ایران.
   یاشاماساایران-یاشاماسین آذربایجان

   • ناشناس

    شرم به تو لجن احمق
    بدبخت همینها اگه به جبهه نمی رفتن الان امثال تو بایدپاچه خواری صدام و عربها رو می کردین . خاک بر سرت وطن فروش شهیدان عرصه ی دفاع از وطن رو دزد می نامی دزد واقعی تویی که به ارزشهای خودت توهین می کنی بدبخت شهدا اگه نبودند چیزی از ایران ما باقی نمی موند.

  • TORKE_KHAR

   TORKE KHAR SHOMA BARKESHHA HARCHI SARETOON OMADEH LIYAGHATETOONEH SHOMAHARO BAYAD EYNE SOOSK ZIRE PA LEH KARD VA BE SOORAKHE TOALET ANDAKHT HALA HEY AR AR KON

 • Davoodshirozhan

  برای برآشفته شدن ترک ها تنها کافی است نام خربرزبان آورید تا دم خروس نمایان شود.

  • Kordboy

   ساکنان اصیا آذربایجان که کردها هستند.

 • Paniranismazarbayjan

  نباید کسی را به شوند دگراندیشی بازخواست کرد.
  زنده باد آزاد اندیشی

 • Fatemehbozorgmanesh

  یاشاماسا ایران-یاشاماسین آذربایجان

 • Paniranismazarbayjan

  یاشاسین منیم  بویوک وطنیم ایران-یاشاسین منیم پارس دریام-
  یاشاسین  آریا نژادی

 • Kouroshhormozd

  یاشاماسا ایران-یاشاماسین آذربایجان

 • Hivaborzoo

  نبایستی زندونی میشد.

 • Mahsatabrizi

  تو ی هزاره ی سوم به بند کشیدن کسی برای دگراندیشی کاری نابخردانه است.

 • مستراب الدنگ

  این توله پارس تمام نوشته های منو در حمایت از ملت بزرگ ترک حذف کرده و هر چه توهین به ترکها را گذاشته بمونه

  • Garshsprasti

   عرررررررررررررررررررررررررر عرررررررررررررررررررررررررر کن و جفتک بیانداز که بزرگترین آرزوی خر همین است.

 • Paniranizmtabriz

  ما آذربایجانی ها هیچگاه خواستار جدایی از ایرا ن نبوده ایم  ولی چندی است جوانانمان در چنگالهای رسانه ای
  کشورهای نوبنیادی چون ترکیه وآران(کشور جعلی آذربایجان) افتاده اند.
  هرچند شمار کسانی که در آتروپاتگان (آذربایجان) پانترک شده اند کم نیستند ولی ما پان ایرانیست های تبریز هرگز نخواهیم گذاشت  که بیگانگاه به اهدافشان برسند.
  چو ایران نباشد خواهم که سر به تن آذربایجان هم نباشد.

  یاشاماسا ایران-یاشاماسین آذربایجان
  تبریزین  پان ایرانیست لری

  • متین

   دوست گرامی…این داستان جدائی را خود دولت جمهوری اسلامی دامن میزند…دقت کنید…هرخبری بر ضد اسلام من درآوردی آقایان یا افشای یک کثافتکاری از سران جمهوری اسلامی وجود دارد فورا بحث پان ترکیسم و تجزیه طلبی ذیل آن راه میافتد که اصل خبر را تحت الشعاع قرار داده و اذهان مردم را منحرف کند…جمهوری اسلامی خودش اینها را تفویت میکند که به مردم ایران بگوید: اگر ما نباشیم ایران تجزیه شده و به فنا خواهد رفت..شما آذری های میهن دوست به این دعواها اهمیت ندهید…ریشه ماجرا به ارتش سایبری برمیگردد..

 • Mostarab Aldang
 • BARAMBA

  سعید عزیز مقاومت شما روی خیلی از باصطلاح مبارزان خارجه نشین را کم کرد٬واز حضرت مسیح از صمیم قلب میخواهم که دراین مسیر به شما یاری برساند. به شما و امثال شما که در سیاهچالهای رژیم استقامت میکنند افتخار میکنم ٬واز حضرت مسیح میخواهم که به من قدرتی عطا فرمایند تا بیایم و آنجا در کنار شما دلاوران ایران زمین باشم.آمین

 • BARAMBA

  سعید عزیز مقاومت شما روی خیلی از باصطلاح مبارزان خارجه نشین را کم کرد٬واز حضرت مسیح از صمیم قلب میخواهم که دراین مسیر به شما یاری برساند. به شما و امثال شما که در سیاهچالهای رژیم استقامت میکنند افتخار میکنم ٬واز حضرت مسیح میخواهم که به من قدرتی عطا فرمایند تا بیایم و آنجا در کنار شما دلاوران ایران زمین باشم.آمین

 • sansorchiane.shimiayy@marxists

  http://www.ibtimes.com/venezuela-crisis-2017-security-forces-demonstrators-clash-amid-recession-induced-2520632

  جزئیاتی از متهم انفجار متروی سن پترزبورگ روسیه: شهروند قزاقستان با پاسپورت روسیه
  ——————————————————————————————————-
  هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کاخ سفید رژیم اسد را مسئول حمله شیمیایی خواندند. فرانسه نیز رژیم سوریه و متحدانش، ایران و روسیه را مسئول این حمله دانست. چهارشنبه نشست فوری شورای امنیت برگزار شود.
  ———————————————————————————————————
  هیچ بعید نیست اسد برای خوش رقصی برای روسیه این جنایت را در فردای روزی که پوتین بدون مدرک مردم سوریه ( مخالف اسد ) را متهم میکند به انفجار سن پترز بورگ ( که کار خودش بوده ) اسد با سلاح شیمیایی که فقط میتواند از روسیه گرفته باشد به مردم ادلب حمله کرده
  ——————————————————————————————————–

  ک گ ب و سازمانهای جدید امنیتی پوتین که مارکسیست های روسی از آنها با سلام و صلوات یاد میکنند یک بچه نوجوان ، اهل قرقیزستان ولی پاسپورت روسیه ! فقط مدتی در روسیه بوده ، را با یک خروار بمب نتوانستند قبل از اینکه کاری بکند دستگیر کنند ؟

  شما ها بچه شدید ؟ پوتین میخواهد سرکوب کند جوانان را . این فرد جوان را مخصوصا سمبلیک اتنخاب کرده . همش برنامه است . از آنطرف اسد سگ هار آدمخوار او بچه ها را شیمیایی میکند چون میداند هیچ کسی در این جهان در لاک خود فرو رفته و ترسیده از مشتی جنایت کار دولتی و یا مغز شسته عقیدتی مذهبی ، به او چیزی نمی گوید . اباما آنروزی که این مادر جنده جنایت پیشه را مثل بقیه مزدوران ساخت شوروی بیرون نینداخت و منطقه ممنوعه پروازی اعلام نکرد ( چیزی که هم صدام و هم قذافی را ساقط کرد ) و پوتین جنایت کار شیر شد و دور برداشت و شروع به پارس کردن و صحنه گردانی و لات بازی کرد ، سردار قاسمی دور برداشت و پاسداران به صحنه آمدند دنبال پوتین گردنکشی ، همان روز تخم این جنایت ها کشته شد .

  اسد نطفه داعش را کاشت تا مخالفینش را به روش روس ها خراب کند . عربستان و اردن و قطر هم از آنطرف گروه های خودشان را در داعش درست کردند ، ترکیه با انها بازی موش و گربه کرد ، پاکستان با ج ا و روسیه هم زمان با القاعده زد و بند کردند . همه یک هدف مشترک داشتند امریکا را برای همیشه از گسترش دادن دموکراسی پشیمان کنند چون نه عربستان و شیخک ها و پاکستان دموکراسی میخواهند نه ج ا و اسد و پوتین .

  حالا هم در کاخ سفید سر و سامانی نیست در مورد خاور میانه و پوتین و کره شمالی . نتیجه اینکه سگ ها ی روسی دور برداشته اند. اگر فردی مثل مک کین آنجا بود الان اسد صد باره مرده بود .

  مثل قذافی و صدام چاقو در کونشان نشسته بود. پفک نمکی هم ماست میخورد و فیلم هالیوودی مثل پدرش و برادرش تماشا میکرد .

  بدبخت مردم سوریه که قربانی مشتی جنایت کار بین المللی و دیکتاتورهای فاسد منطقه ای و بی عملی ابر قدرتهای غربی هستند . این سرنوشت در انتظار بچه های ایرانی هم هست با این ملاهای روسی که دستشان تا آرنج در خون این بچه ها فرو رفته . دشمنانی که هر روز بر تعداد آنها افزوده میشود و حالا پاکستان هم به آنها اضافه شده .

  اما در ونزوئلا دیکتاتور ساخت روسیه در وضعیت وخیم قرمز قرار دارد اما هیچ رادیو فارسی از ان چیزی نمی گوید .

  چون مارکسیست های روسی در همه رسانه های فارسی نفوذ عمیق کرده اند .

 • شهروند

  مرگ بر خامنه ای مُفسد