جشن چهارشنبه سوری؛ موجب افتخار و سر افرازی هر ایرانی و مصیبتی جانگداز برای آخوند تازی نژاد ۲

آتش افروزی چهارشنبه سوری چه معنا دارد؟

آتش یکی ازچهار عنصر باارزش و گرامی نزد ما ایرانیان است که جرم، میکرب، و انگل هارا از پای در می آورد، موجب پیشرفت صنعت و تکنولوژیست، و به زندگی ما نیز گرمی، و هستی می بخشد. تغییر شکل فلزات، تکنولوژی آلیاژ، و متالوژی، پدید آوردن مصالح پر قدرت وپر دوام ساختمانی و جاده سازی، همه و همه به کمک و در کنار آتش و گرما امکا ن پذیر است.

ماه اسپند ماه خانه تکانی، و شب چهارشنبه آخر ماه ویژه خود تکانی، تصفیه و پرورش روان، و به آتش کشیدن دشمنان است. آن چه را با آب و یا مواد شیمیایی نتوان پاک و بی زیان کرد، در جوارآتش جای می دهند تا با گرم شدن، انگل و میکرب های خود را از دست بدهد.

این چهارشنبه سوری واقعی ایرانی است. آتشی از جان و دل ملت دربند بلند می شود و خرمن جنایت کاران ضد ایرانی تازی نژاد را به آتش می کشد.

این چهارشنبه سوری واقعی ایرانی است. آتشی از جان و دل ملت دربند بلند می شود و خرمن جنایت کاران ضد ایرانی تازی نژاد را به آتش می کشد.

آتش، وسیله دفع میکرب و چرک در گذشته

در بدترین شرایط آن است که جسم آسیب پذیر را با آتش می سوزانند تا میکرب و انگل های آن به دیگران سرایت نکند. در گذشته که امکان جراحی نبود و پنی سیلین به بازار نیامده بود، برای جلو گیری از عفونت، محل زخم را با میله ای داغ و تافته شده می سوزاندند.
هم چنین، در سده های پیشین، با پیامد وبا، طاعون، و بیماری های واگیر دیگر، آن چه را در دسترس داشتند از وسائل خانه، پوشاک، لحاف و تشک می سوزاندند تا از واگیری و گسترش این بیماری ها جلو گیری شود.

چند سال پیش در اروپا به ویژه در انگلستان هنگامی که بیماری گاوی سرایت نمود و بیم آن می رفت که به جانوران دیگر، و حتی انسان نیزسرایت کند، به ناچار میلیون ها گاو و بستر وجایگاه آن ها را به آتش کشیدند، و سوزاندند.

اگر آتش چهارشنبه سوری هم دامن آلوده به جنایت و غارتگری آخوند فرومایه و ضد ایرانی را فرا نگیرد، بی درنگ کابوس آن آرامش و خواب را از او خواهد گرفت.

اگر آتش چهارشنبه سوری هم دامن آلوده به جنایت و غارتگری آخوند فرومایه و ضد ایرانی را فرا نگیرد، بی درنگ کابوس آن آرامش و خواب را از او خواهد گرفت.

دفع میکرب های درون کشور

بی تردید، آخوند و ملا چه بادستار، و یا بی دستار، میکرب و انگلی است فراگیر و آفت زا که از ۱۴ سده پیش به جان مردم کشورما افتاده، و هستی های ما را هم چنان نابود می کند.
شوربختانه هرآن چه در نفی ویا نابود کردن این انگل و سرطان جامعه ما کوشش شده و یا می شود، تاکنون تلاشها به جایی نرسیده و این سرطان مرگ آور به تندی پراکنده می شود. بنا براین، آخوند که جشن و شادی و آتش افروزی ملت ایران را آتشی به خرمن وجود و هستی خود می داند، در هر فرصت و هر لحظه به تحمیرامت نا آگاه و خردزدایی آنان نسبت به برگزاری این جشن ها و شادمانی ها می پردازد.

این ویدیو به طرز زیبایی، جشن شادمانی آفرین چهارشنبه سوری که آتش به خرمن وجود تازی منشان می زند نشان می دهد.

با صفات برجسته آخوند های ایرانی بیشتر آشنا شوید

برای شناختن بیشترآخوند، تنها به ذکر یک نمونه زیر بسنده می کنیم:
۱- در گذشته چند بار گفتیم و بازهم خواهیم گفت که چگونه  آخوند مطهری افتخار آفرین رژیم اسلامی و پاره تن آقای خمینی ، دریک سخنرانی در سال ۱۳۵۷ به مناسبت چهارشنبه سوری، نیاکان ما و مردم ایران را که بر روی آتش می پریدند و جشن می گرفتند،خر، احمق، و نادان می دانست.

۲- سال گذشته نیز ولی وقیح فضله پراکنی می کند و به اصطلاح فتوا می دهد که روی آتش پریدن حرام است. آن گاه یک گله از آخوندهای مزدبگیر و نوکر مرکز خلافت خود را به جان مردم می اندازد تا خود برای جلوگیری این جشن بزرگ و پراز شادمانی ایرانی به سمپاشی پرداخته، و مردم را از برگزاری این آیین ملی و میهنی، باز دارند.

۳- مکارم شیرازی، آخوند فرومایه ای که کارخانه قند و شکر و زمین های فراوانی در منطقه فارس و خوزستان را بالا کشیده که اکنون گویا این کارخانه تعطیل، و هزاران کارگر خانواده دار آن بیکار و سرگردانند.  فرزند و داماد این دزد غارتگر هم در وارد کردن کالاهای قاچاق و بدون پرداخت حق گمرکی آن، و داشتن امتیاز وارد کردن شکر، تیشه به ریشه اقتصاد این کشور زده و می زنند.این آخوند ضد ایرانی تازی نژاد هم  مانند دیگر آخوندهای  دشمن ایران و ایرانی، چهارشنبه سوری را حرام می داند.

آخوند مکارم شیرازی، شیاد و کلاهبرداری که ترجیح می دهد با نوکری و مزدوری آخوند ۵ تومانی مشهدی همچنان به دزدی و غارتگری و تصرف زمین و مال و اموال ملت ادامه دهد. تاکنون که کارخانه قند و شکر را که به ملت تعلق دارد، مانند ارث پدری اش بالا کشیده است. آیا مردم استان فارس آنقدر همت و میهن دوستی ندارند که این آخوند فرومایه و ضد ایرانی را بر سر جای خود نشانند؟!.

آخوند مکارم شیرازی، شیاد و کلاهبرداری که ترجیح می دهد با نوکری و مزدوری آخوند ۵ تومانی مشهدی همچنان به دزدی و غارتگری و تصرف زمین و مال و اموال ملت ادامه دهد. تاکنون که کارخانه قند و شکر را که به ملت تعلق دارد، مانند ارث پدری اش بالا کشیده است. آیا مردم استان فارس آنقدر همت و میهن دوستی ندارند که این آخوند فرومایه و ضد ایرانی را بر سر جای خود نشانند؟!.

از دید آخوند شکمباره شهوت ران، تجاوز به دخترک ۹ ساله، به کنیزی گرفتن دختربچه های جوان، و بردن آنان از تیسفون، پایتخت بزرگ ساسانیان، و فروختن به عنوان کنیزی در بازارهای عربستان، امری پسندیده و اسلامی است.

همچنین، از دید آخوندها، به صیغه گرفتن و تجاوز به زنانی که شوهرشان در جنگ کشته شده، یک عملکرد اسلامی و قابل توجیح است.
اکنون ملت بزرگ ایران دریافته است که تنها راه نابود کردن  آخوند، این سرطان و میکرب های خطرناک، سوزاندن آن ها است.
از این روی، دختران و پسران برومند وغیور کشورمان، بر آنند تا با برگزاری جشن چهارشنبه آخر سال، و ریش آخوندها و جنایت کاران میهنمان را به آتش کشند، و شراره های سوزان آن را به سازمان هایی که مربوط به آخوند است، و به نفع آنان کار می کند، بکشانند.

آری، در این شرایط، فرصتی به دست ما می آید که با آتش افروختن خود، ریشه خامنه ای و مجتبی فرزند جنایت کارش، و دهها دوجین آیت الله ها و دیگر آخوندهای جنایت پیشه، این بیماری های واگیر و خطرناک را به سوزانیم و شر ۱۴ سده آن ها را از کشور و تاریخ خود کوتاه کنیم.

این ویدیو پایکوبی و دست افشانی جوانان در برگزاری آیین ملی و باستانی چهارشنبه سوری نشان می دهد. برای آخوند بی فرهنگ و ضد ایرانی، دیدن این ویدیوی شادی آور مصیبت و غیر قابل تحمل است.
آتش چهارشنبه سوری، نشانه ای از شادی، سرخشندگی، پاکی، صفاو صمیمیت است. تنها دشمنان پست فطرت و بی خردان و مزدورانند که آن را نادیده گرفته، و یا از آن بدگویی می کنند.

آتش چهارشنبه سوری، نشانه ای از شادی، سرخشندگی، پاکی، صفاو صمیمیت است. تنها دشمنان پست فطرت و بی خردان و مزدورانند که آن را نادیده گرفته، و یا از آن بدگویی می کنند.

 • mardiaziran

  از آتش چارشنبه سوری نیرو میگیریم تا روزی که فصل سیاه رژیم آخوندی وطن فروش و خائن را برای همیشه در تاریخ ایران به بندیم.

 • بابک پرسا

  به باغ تازه کن آیین دین زردشتی _ کنون که لاله بر افروخت آتش نمرود.(حافظ )

  با درودی گرم به پیشگاه آزاده اندیشان مهین پرست، بنام پاک جانباختگان راه آزادی، به یادمان ریزش باران اشک جانسوز ماداران و پدران و فرزندان دل سوخته سرزمین به خون و خاکستر کشیده شده ایران، به رهروی از جاویدان نیک پیام مهر اندیشی و مهر زیستی آموزگار اشو زرتشت، به سرافرازی از همیشه پایدار نام بزرگمرد کوروش، به پایمردی و دلاوری راد مرد بابک خرمدین، به شیوایی سخنوری آموزگار زبان پارسی “پردیسی توسی ” با آرزوی هم آوایی و همراهی و همگامی هر چه بیشتر هموندان هم آواز، بسا دلسوز و شیفته آرمان و فرهنگ و خاک سرزمین جاوید، با همدلی و همدردی و همیاری با هم میهنان همگام و هم رزم،به امید به پیروزی آزادیخواهان میهن پرست در نبرد رها سازی ایران زمین از چنگال خونین اهریمنان قرآنی و اسلامی،به تابناکی و درخشندگی تابش دلهای دل تنگ سرزمین پاکی و نیکی و مهربانی، به نیروی مهر انگیز اهورا مزدایی، فرا رسیدن فروزنده آیین و جشن همیشه پایدار و درخشان و جاویدان ” نوروزی ” را در راستای ورود به سالی درخشان تر و گل افشان تر، به گرمی دل و جان همسنگران دل سوز ایران زمین، باآرزوی شاد دلی و شاد زیستی همگان ، به پیشگاه هم میهنان شاد باش می گویم.

  — ما را بسان خورشید چون مرگ است و زیست، شامگاهان که مردیم، بامدادان زنده گشتیم.
  ———- http://www.facebook.com/groups/518732374824397 – جنبش بابکیان

  نه اسلام. نه قرآن. جاوید نام ایران. — نیروی پاک ایزد مهر، نگهدار ایران زمین باد. – بابک پرسا –