زن ستیزی و اهانت به بانوان، در پوشاندن جامه زنانه به یک متهم کرد ۳

زن ستیزی از کجا ناشی می شود؟

گذشته ازآن که نیروی بدنی برتر مردان، در این جهان پرخشونت و طبیعت بی رحم، موجب ظلم بی رویه و ستمگری آنان نسبت به زنان شده، زن ستیزی اسلام و ستمگری آخوند نماینده آن نیز گفتنی و داستانی جداگانه دارد. تا کنون قوانین اجتماعی و سیاسی کشورهای گوناگون، به ویژه کشورهای جهان سوم، بیشتر به نفع مردان نوشته و به اجراء درآمده است. از آن که بگذریم، در کشورهای اسلامی، ستمگری دینی و دکانداران آن نیز بیشتر و واضح تر به چشم می خورد و مزیت بر علت است.

زنان ایران، در گذشته تاریخ ایران

شاید بتوان گفت که زنان ایران در تاریخ، بیش از بسیاری از کشورها و جوامع گوناگون دیگر، از آزادی، آزادمنشی، و وارستگی برخوردار بودند، و در کار و برنامه ریزی، دوشادوش و همگام با مردان شرکت می داشتند. در ایران باستان، زنان در پست و مقام های بالایی که تصور می رفت تنها از کار مردان ساخته است، جای داشته اند. از فرماندهی سپاه، تا ملوانی کشتی های بزرگ جنگی، و در همه ابعاد زندگی با مردان یکسان بودند. برای نمونه می توان از آرتمیس نخستین و تنها بانوی دریاسالارِ جهان، یوتاب، سردار مبارز و جنگجو، آضرمیدخت دختر دختر خسروپرویز و شاهنشاه زن ایرانی در سال ۶٣١ میلادی، و بسیاری دیگر را نام برد.

نمونه ای از زنان تاریخ ساز در ایران باستان پیش از یورش تازیان

نمونه ای از زنان تاریخ ساز در ایران باستان پیش از یورش تازیان

در ایران پس از یورش تازیان، کارهای کلیدی و فرماندهی از زنان گرفته شد، و رفته رفته از فعالیت های اجتماعی آنان نیز کاسته گردید. با این حال، و با همه محدودیت ها، بازهم زنان پشت به پشت مردان در کارهای اجتماعی، فرهنگی، و به ویژه اقتصاد با مردان همراه و همگام بوده اند. همکاری زنان در کارهای کشاورزی، چیدن، و برداشت محصول، بسته بندی و انبار کردن، و حتی به فروش رساندن آنها در کنار مردان انجام گرفته است. البته تازیانه اسلام و نمایندگان آن، که هر آن بر پیکر نازک و ظریف زنان وارد شده، آنان را به تدریج از فعالیت و کوشش های مدنی و اجتماعی باز و کارهایشان را محدود ساخته است.

زن ستیزی رژیم اسلامی

رژیم اسلامی، پس از قبضه کردن قدرت ها، زنان را از همه فعالیت های اجتماعی بازداشته، و آنان را به درون خانه و آشپزخانه ها فرستاد. از آن پس به ندرت فعالیتی از آنان در جامعه به چشم می خورد. تنها در استان ها و مناطقی که زنان در گذشته در همه کارها شرکت داشتند، کم و بیش جنب و جوشی از آنان به چشم می خورد. چایکاری و پنبه کاری در استان های شمالی، و باغ های مرکبات در شمال و جنوب کشور، و در استان هایی چون کردستان، بلوچستان، آذربایجان، که مردمان به سخت کوشی و تلاش بیشتر ورزیده شده اند، بازهم با همه زن ستیزی اسلام و ستمگری آخوند، زنان، قدرتمند، کاردان و برنامه سازند و بدون آنان چرخ زندگی به جلو نمی رود.

درود بر زنان و مردان غیور و مبارز کرد. مبارزانی که در برابر جنایت ها و زن ستیزی رژَیم همیشه ایستاده اند و خستگی ناپذیرند. مردان غیرتمند و پاکباز کردستان با پوشیدن جامه زنان، روش ضد انسانی و زن ستیزی رژیم جهل و جنایت را محکوم کردند، و نشان دادند که پوشش بانوان پوششی قابل احترام و مورد ستایش افراد خردمند و با شعور است. بنابراین، توهین و جسارت رژیم ضد ایرانی به جایی نخواهد رسید.

درود بر زنان و مردان غیور و مبارز کرد. مبارزانی که در برابر جنایت ها و زن ستیزی رژَیم همیشه ایستاده اند و خستگی ناپذیرند. مردان غیرتمند و پاکباز کردستان با پوشیدن جامه زنان، روش ضد انسانی و زن ستیزی رژیم جهل و جنایت را محکوم کردند، و نشان دادند که پوشش بانوان پوششی قابل احترام و مورد ستایش افراد خردمند و با شعور است. بنابراین، توهین و جسارت رژیم ضد ایرانی به جایی نخواهد رسید.

زنان دلاور و غیور کردستان

به راستی، زنان کردستان را می توان مظهر دلاوری، شجاعت، قدرت، کاردانی، و مدیر بودن زنان ایران دانست. به همان اندازه که این زنان غیور و بی باک و با تجربه اند، به همان نسبت نیز وفادار، مهربان، و فداکار نسبت به همسر و فرزندان خود می باشند.اصالت و درستی زنان کرد، به فرهنگ راستین ایران باستان و برگرفته از تاریخ جاودانی این سرزمین باز می گردد. برای ما ایرانیان، وجود چنین زنان کم نظیر موجب بسی مباهات و افتخار است.

آیا جریمه تبهکار، پوشیدن لباس زنانه است؟

زشت ترین و ناهنجار ترین روش بربریت و زن ستیزی رژیم ضد انسانی ولایت فقیه، پوشاندن لباس زنانه به یک مرد تبهکار بود. بنا به گزارش سایت های گوناگون، در تاریخ دوشنبه ۱۵ آوریل ۲۰۱۳ در شهر مریوان کردستان، عدالت ضد بشری رژیم، متهمی را وادار می کند که لباس سرخ رنگ زنانه بپوشد و آنگاه او را در خیابان های شهر به گردش در آورند. این حکم و دستور بی خردانه، توهین و جسارت بزرگی به مقام والای زن در جامعه ما است. بدیهی است هنگامی که اسلام زن ستیز، زن را نیمی از مرد به شمار می آورد، شهادت او را نمی پذیرد، نیمی از ارث به او می رسد، قاضی و داور نمی تواند باشد، و به طور کلی جایش در آشپزخانه و اتاق خواب است، پوشیدن جامه زنانه به وسیله مردان نیز خوار و سبک شدن آنان به شمار می آید.

در این ویدیو ما شاهد کار زشت و غیر انسانی مسئولان در مریوان هستیم که چگونه با بی شرمی و فرومایگی جامه زنانه به تن متهمی نموده، و او را در خیابان های مریوان به گردش در آوردند. با این کار نشان دادند که ارزش زنان برابر و هم ارزش با متهمین است.

خروش دلاورانه جمعیت زنان

جمعیت زنان کردستان پس از آگاهی از این توهین و جسارت رژیم فرومایه و بی فرهنگ، بی درنگ با پوشیدن جامه سرخ، دست به اعتراض زده، و به تظاهرات و خروش خود نسبت به این اقدام بی خردانه و توهین آشکار به بانوان کشور پرداخت. بر این اساس، دسته جاتی از آنان، در خیابان ها به راه افتادند، و ناخشنودی و نهایت عصبانیت خود را از این عملکرد غیرانسانی و تبعیض آمیز، به جهانیان نشان دادند. مردان دلاور و با فرهنگ کرد نیز در سراسر جهان به عنوان اعتراض به گرد هم آمدند و با پوشیدن جامه زنانه واکنشی تند و آتشین، در نهایت خشم و نگرانی خود نسبت به تصمیم احمقانه مسئولان رژیم در شهر مریوان ابراز داشتند.

از آنچه گذشت

رژیم جهل و جنایت اسلامی  با پوشاندن جامه زنانه به یک تبه کار،  زنان را معادل و برابر متهمین و مجرمین قرار داده است. در حالی که با این کار، برعزت و آبروی متهم افزوده است. چنانچه رژیم برنامه داشت که تبهکار را مجازات نموده، و او را به خفت و خواری کشاند، می بایست به او جامه آخوندی که زشت و نازیبا و مورد نفرت بیشتر مردم ایران است می پوشاندند و آنگاه او را در خیابان ها، نه تنها در مریوان، بلکه در همه شهرهای کردستان به چرخش در می آوردند. بی تردید، متهم چنان دچار  شرمساری و عذاب وجدان می شد که در بهترین شرایط ،صمیمانه و از روی صفای قلب از کرده خود پشیمان می شد، و در شرایط بدتر و سخت تر اگر اندکی غیرت و شرافت انسنی داشت از این همه توهین و زجر و فشار روانی، خود کشی می کرد. پوشاندن جامه آخوندی بر تن تبهکاران و گرداندن آنان در شهر، از برنامه هایی است که در فردای آزاد ایران به اجراء در خواهد آمد. به امید آن روزهای درخشان

درود بر زنان و مردان غیور و مبارز کرد.

درود بر زنان و مردان غیور و مبارز کرد.

 • garshsp

  باید افسوس خورد

 • parsdokht

  شما می پندارید که با این نوشتارها می توانید اندیشه این مردم را فراگردانید؟؟
  پاسخ روشن است
  نه
  چون در ایران آنان که پایبند دین هستند زن را نیمه مرد میدانند
  و کسانی هم که دین گیزند باز بدین گونه می اندیشند در ایران آزادی را تنها در خوردن نوشیدنی ها ی الکلی و یا
  روابط آزادانه ی جنسی می دانند
  گمان نکنم جهان از تاریکی به در آید چون مردمان برای برای برافروختن چراغی دارند چراغ های روشن دیگر را خاموش می سازند

 • cyrus

  من بر این باورم که با زدودن و روبیدن این کیش دروغین و شوم اسلام از ایران زمین، بیشترین زشت کاری ها و زشت خویی ها ی کنونی هم از میان خواهند رفت