آیت الدلار رفسنجانی، برای چپاولگری بیشتر با اجازه ملای مشهدی وارد گود می شود ۲

خمینی و خامنه ای را باید دو انسان نمای جنایتکار، ابله، خود خواه ، متعفن، ضد ایران و ایرانی دانست که نام ننگشان تاریخ ایران را به لجن خواهد کشید، و نفرین و لعنت نسل های آینده را به دنبال خواهند داشت.

خمینی و خامنه ای را باید دو انسان نمای جنایتکار، ابله، خود خواه ، متعفن، ضد ایران و ایرانی دانست که نام ننگشان تاریخ ایران را به لجن خواهد کشید، و نفرین و لعنت نسل های آینده را به دنبال خواهند داشت.

حکایت درماندگی ملای چلاق

آورده اند که در روزگاری نوین، زمانی که مردم در جهان به عیش و نوش و پایکوبی می پردازند و ملت ها در مسابقات خردورزی از یکدیگر پیشی می گیرند، بخت از ملت آرام و نجیب و همیشه در رؤیای کشورمان برگشت، و هیولایی بس ناپاک، بد اندیش، و سیه دل از دیار تازیان بر آن چند صباحی حکومت کرد. آن دیوانه زنجیری و خردباخته، غران و عربده کشان به جان ملت افتاد و تا شیشه عمرش به سنگ نخورده بود، از سلحشوران و بیگناهان بکشت، و سرانجام جام زهر بنوشید و به دوزخ پیوست.

حکایت آن که پس از به درک واصل شدن آن هیولا، مردک چلاق بدطینت دیگری، با ظاهری آرام ولی دلی پراز انتقام و طبعی خون آشام، مانند قمر وزیر بر اریکه خلافت نشست، و سرزمین پارس را به گورستان و ویرانه ای چون صحرای آفریقا بدل ساخت. این چلاق زشت فطرت و کینه توز، را حرام زادگانی هست که هریک در دزدی و غارتگری و قساوت و بی رحمی بر دیگری سبقت گرفته اند. یکی از این حرام زادگان که تاریخ کمتر نظیراو را دیده، توله آخوندکی است که “مجتبی نام” خپل، چاق، بدهیکل، از حیث جنایت ورزی و آدم کشی دست هیتلر، هیاطله، تیمور لنگ، استالین، و دیگر خونخواران تاریخ را به پشت بسته است.

با چهره زیبای هاشمی رفسنجانی نجات دهنده و نجات بخش رژیم در حال سرنگونی ایران آشنا شوید. مرد دغلبازی که به کمک همتای چپاولگر خود خامنه ای شتافته تا رژیم کشتارگر را نجات دهد.

با چهره زیبای هاشمی رفسنجانی نجات دهنده  گذشته و نجات بخش کنونی رژیم در حال سرنگونی ایران آشنا شوید. مرد دغلبازی که به کمک همتای چپاولگر خود خامنه ای شتافته تا رژیم کشتارگر را نجات دهد.

ایران کشور قحط الرجال

این چلاق بی دست فلک زده و مادرمرده، برای دستیابی به یک همکار دزد و غارتگری که او را رئیس جمهور می نامد، نوکران، چاپلوسان، مزدوران، و خواجگان حرم خود را به ولایات ایران می فرستد تا نامردی همتا و در خور خواسته های وی پیدا کنند که دست به کمر در خدمت او باشند. بدبختانه آنان رفتند و گشتند، بیت المال را حیف و میل کردند، ولی نتوانستند چنین نامرد نوکر پیشه ای را بیرون از حوزه ولایت و بستگان خودش، در خور مقام معظم رهبری پیدا کنند و همگی تو زرد از آب در آمدند.

گرچه چند پاردم سابیده و شاخ شکسته ولایتی مانند قالیباف، رحیمی، محسن رضایی، حداد عادل، حسن روحانی، و بی ولایتی، همگی شاخ در شاخ و دم در دم در صف انتظار و جلو دکان فال گیری مقام معظم رهبری صف کشیده اند، ولی آن حضرت پس از استخاره و مشورت با خادمین اهل حرم، از آنان خاطر مبارک را خوش نیامد و نیش مبارکشان باز نشد و همچنان سگرمه ها در هم، به اخم و تخم امامانه پرداختند.

دو قهرمان دلاور رژیم اسلامی که اگر به دادگاهی برده شوند، هرکدام به دلیل جنایت هایشان به چند بار محکوم خواهند شد. ملت ایران در انتظار روزی است که انتقام خود را از این جانیان ضد ملی و ضد ایرانی بگیرد و مردم را از لوث این تفاله ها راحت کنند. به امید آنروز.

دو قهرمان دلاور رژیم اسلامی که اگر به دادگاهی برده شوند، هرکدام به دلیل جنایت هایشان به چند بار اعدام محکوم خواهند شد. ملت ایران در انتظار روزی است که انتقام خود را از این جانیان ضد ملی و ضد ایرانی بگیرد و مردم را از لوث این تفاله ها راحت کنند. به امید آنروز.

ندای همکاری با ملای مشهدی

در این جا بود که فریادی نومیدانه از سوی جانوری کوسه روی، بد چرده، سیه دل، و مالامال از کلک و نادرستی و مارمولکی تمام، از پشت منبری که سالیانی در آنجا به بست نشسته و به فراموشی رفته بود برخاست و به گوش امام امت، روضه خوان مشهدی رسید. آن فریاد چنین بود: ” یا اماما و ای همکار الک دولک دوران فیضیه ام، و ای کسی که یک شبه از روضه خوانی ۵ تومانی به روی گرده و پشت امت همیشه بخواب کشوری پرتاب شدی، بدان و آگاه باش آن نامرد دغل و کلاهبرداری که بدنبالش بودی تا بتواند پا به پای شما گام برداشته و مملکت را یغما برد و یا به نفع غزه و لبنان مصادره کند، منم.
رفسنجانی نمونه بارز کلاهبرداری، و حقه بازی است که تاریخ ایران  تا کنون کمتر به خود دیده است.

ما تا کنون با شاهان و مسئولانی روبرو بوده ایم که ابله و نادان، بودند و نتوانستند خرد و آگاهی لازم را داشته باشند ولی کمتر به مسئولین وطن فروش و بیگانه پرست مانند افراد این رژیم در تاریخ برخورد کرده ایم.

ما تا کنون با شاهان و مسئولانی روبرو بوده ایم که ابله و نادان، بودند و نتوانستند خرد و آگاهی لازم را داشته باشند ولی کمتر به مسئولین وطن فروش و بیگانه پرست مانند افراد این رژیم در تاریخ برخورد کرده ایم.

من در میان نامردان و غارتگران تکم و همیشه رل نخست و بهترین را داشته ام. حال، اگر شما اجازه و رخصت فرمایید، خودم و فرزندان دغل و کلاهبردارم دست به سینه با دستمال یزدی که از سر راه رفسنجان به تهران خریده ام، غلام حلقه به گوش و در اختیار آن امام بزرگ عمامه داران خواهیم بود”. امام را خوشش آمد، نیشش تا بناگوش باز شد، و شیهه ای از خرسندی برآورد و برروی تخت ملایی خود بغلتید و به شادمانی این خبر خجسته، پکی به بافور زد و در اغماء و سرمستی فرو رفت.

از آنچه گذشت

رژیم، به دلیل اختلافات درون افراد حاکم و برای جبهه گیری در برابر ایرانیانی که به کمک شاهزاده پهلوی شورای ملی را برای روبرویی و سرنگونی رژیم به وجود آورده اند، با ترفندی نو، هاشمی رفسنجانی را وارد مبارزات سیاسی ریاست جمهوری نمود. اینگونه کلک و حقه بازی را در دوران خاتمی و میرحسین موسوی نیز پیاده کردند که در نتیجه توانسته اند تا کنون به حکومت ننگین خود ادامه دهند.

رفسنجانی را باید مظهر وقاحت، بی شرمی، و سودجویی یک آخوند به شمار آورد. او خود و بستگانش تا کنون مملکت ما را به کلی غارت کرده اند، و هنوز هم دست بردار نیستند.

رفسنجانی را باید مظهر وقاحت، بی شرمی، و سودجویی یک آخوند به شمار آورد. او خود و بستگانش تا کنون مملکت ما را به کلی غارت کرده اند، و هنوز هم دست بردار نیستند.

  • Hassan

    man ridam br heykaleh khamenehi va on khamenehi jakesh, khar nanneh hameh in iran froshharo az basiji ta pasdar va onjakeshhaye terafdare in asghalhro gaid

  • mihan dust

    سهراب گرامی،

    بکارگرفتن واژه های زشت در باره هرکس، شایسته رسانه ارزشمندی چون “فضول محله” نیست. روشنگری، موشکافی و بررسی درست و منطقی کچروی های زیانبار و ویرانگر سردمداران کنونی از دید من، کاربرد سد چندان بیشتری خواهد داشت.