انتصابات آخوندی و تثبیت ولی فقیهی آقا مجتبی جلاد بزرگ قرن، بر امت فراموشکار مبارک باد ۲

تجربه تلخ گذشته

بیش از سه دهه است که ما با گذشت دورانی بس دردآور و رنج خیز روبرو شده ایم. خیانت ها، جنایتها، خودکامگی، و غارتگری ها را می بینیم و تجربه می کنیم، ولی بازهم بی تفاوت از کنار آن می گذریم. گرگهایی را در پوشش میش می بینیم، دندان های تیز و بران را آنان را می شماریم، ولی باز هم بی اعتناء می مانیم و با آنان دمساز و دمخور می شویم.

دوران طلایی امام خمینی

۳۵ سال پیش، آخوندی بدقلب و جنایتکار، مالامال از نفرت و کینه توزی پای بر سرزمینمان گذاشت، تخم جنایت، غارتگری، پشت هم اندازی، بدقلبی، و دیگر رذالت های حیوانی و درنده خویی را در جامعه ما کاشت و پرورش داد. کشوری که مردمان آن به سادگی در کنار هم با صلح و دوستی و دور از هر غل و غشی با سادگی و بی پیرایگی زندگی می کردند، به کشوری ماتم زده، انتقام گیر، با مردمانی خشن، بیمار روانی، گرسنه و نا آرام تبدیل ساخت.

مجتبی خامنه ای- بی تردید جانی ترین فرد رژیم است که از خونخواری باید او را با صدام، و پینوشه برابر دانست. در ضمن این آخوندک ضد انسان تا کنون بزرگترین غارتگر کشور نیز بوده است.

مجتبی خامنه ای- بی تردید جانی ترین فرد رژیم است که از خونخواری باید او را با صدام، و پینوشه برابر دانست. در ضمن این آخوندک ضد انسان تا کنون بزرگترین غارتگر کشور نیز بوده است.

آغاز بردگی ما

ملتی که دوران سخت تاریخی مشروطیت را پشت سر گذاشته و پوزه دیکتاتورها را به خاک رسانده بود، در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ خرد و اندیشیدن خود را بایگانی نمود و در سراسر کشور به امر آخوند در صف ایستاد و به قانون ضد انسانی و فاشیستی رژیم رأی مثبت داد و سند بردگی خود را امضاء نمود. کمتر کشوری در جهان تا کنون دیده شده که مردم آن چنین چشم بسته و ناآگاهانه کشور خود را به دشمنان مال، جان، و ناموس خود دودستی تقدیم کنند.

حال اگر آخوند متجاوز و بی سواد خود ولی و قیم ملتی می داند و از آنان امضاء می گیرد، از دو حالت بیرون نیست: یا آخوند شارلاتان و کلاهبردار است که باید با او به مبارزه و ستیز برخاست، و یا آن که یک پای ملت می لنگد و از عقل و خرد به دور است و نیاز به قیم، ولی، و سرپرست دارد!.

ریاست جمهوری آخوندها

دوران ریاست جمهوری آخوندها از خامنه ای، رفسنجانی، خاتمی و شبه آخوند احمدی نژاد را باید دوران عقب ماندگی فکری و ناآگاهی ما دانست. دورانی که ما شاهد جنایت ها، دزدی و غارتگری ها، تبعیض و ظلم بسیار بوده ایم، همگی را پذیرا شدیم و خم به ابرو نیاوردیم. هرکدام از این آخوندها خود عامل جنایت، کارهای تروریستی، چپاول و فروپاشی کشور بوده اند و دست هرکدام به خون دختران و پسران این آب و خاک آلوده است. برای کارهای ضد بشری و غیر انسانی و شرکت هرکدام در عقب ماندگی و فروکش اخلاق و معنویت جامعه ما کتاب های فراوانی می توان نوشت، و نمایشنامه هایی برای سالیانی چند برگزار نمود.

قیام و رستاخیز مردم در سال ۸۸

برای نخستین بار پس از سه دهه فروپاشی مملکت و فروکش اخلاق و شرافت انسانی در جامعه ما، در سال ۸۸، نسل جوان کشورمان از تجربه تلخ تسلیم پذیری و شکست پدران و مادرانشان به خود آمدند و خیابان ها را به اشغال خود در آوردند. بدبختانه، بازهم این جوانان اشتباهی مانند پدران خود انجام دادند و میان پیامبران جرجیس را انتخاب کردند. زیرا آنان به دنبال فردی به راه افتادند که امام کذایی قبله گاه او بود، و دوران مرگبار وجود او را دوران طلایی می دانست. همان دورانی که خود مسئول جنایت های آن زمان به ویژه کشتار فرزندان ارتش، و جوانان درون زندان ها بود.

این سرآمد انتخابات آزاد سال ۸۸ است. یورش و حمله دیوانه وار موتورسواران مزدور خامنه ای  و به دستور مجتبی خامنه ای میان مردم و قلع و قمع آنان. به راستی که بیشرمی، بی حیایی و دروغگویی آخوند تا به کجا؟!

این سرآمد انتخابات آزاد سال ۸۸ است. یورش و حمله دیوانه وار موتورسواران مزدور خامنه ای و به دستور مجتبی خامنه ای میان مردم و قلع و قمع آنان. به راستی که بیشرمی، بی حیایی و دروغگویی آخوند تا به کجا؟!

مجتبی خامنه ای جلاد بزرگ قرن

سال ۸۸، سال دستگیری، شکنجه، تجاوز، و اعدام جوانان ایرانی بود. آخوندها در این آدم کشی ملی، بای یکدیگر به مسابقه پرداخنتد و دست هرکدام به خون عده ای آغشته است. در این میاندر برابر همه آخوندهای آدم کش و ضد مردمی، خود علی خامنه ای را باید قصاب بزرگ نامید. از او که بگذریم، به جلاد بزرگ قرن، مجتبی خامنه ای فرزند خون آشام او می رسیم. بی تردید بیشتر کشتارهای خیابانی، دستگیری، شکنجه، تجاوز و کشتن زیر شکنجه جوانان برومند ایران به دستور و سرپرستی مجتبی خامنه ای قصاب بی همتای تاریخ کشورمان انجام شده است.

در آینده نه چندان دور کتاب هایی در مورد خونخواری و بی رحمی این آخوندک ضد بشر نوشته خواهد شد. علی خامنه ای و مجتبی خامنه ای به عنوان پدر و پسر خون آشام در تاریخ کشورمان برای نسل های آینده به ثبت خواهند رسید.
گرچه شمار قربانیان مجتبی خامنه ای بی انتهاست و خدا می داند تاکنون چند هزار جوان ایرانی مانند ندا آقا سلطان به دستور این آخوندک جنایتکار به خاک و خون کشانده شده اند.

این ها شماری از قربانیان انتخابات آزاد سال ۸۸ هستند. اتنخابات آزاد و دموکراسی آخوند موجب گردیده که این عزیزان سر به زیر خاک فرو برند. اینان عمومن به دستور مجتبی خامنه ای به قتل رسیده اند. شرم بر آخوند که با همه جنایت های خود، بازهم با دهان گشاد خود دم از آزادی انتخابات در این سه دهه می زنند.

این ها شماری از قربانیان انتخابات آزاد سال ۸۸ هستند. اتنخابات آزاد و دموکراسی آخوند موجب گردیده که این عزیزان سر به زیر خاک فرو برند. اینان عمومن به دستور مجتبی خامنه ای به قتل رسیده اند. شرم بر آخوند که با همه جنایت های خود، بازهم با دهان گشاد خود دم از آزادی انتخابات در این سه دهه می زنند.

دزدی ها و غارتگری های مجتبی خامنه ای

ثروت مجتبی: ۳ میلیارد دلار در لندن و سوریه و آفریقا۷۰۰ میلیون دلار ملک در سوریه ، ونزوئلا و لندن، ۳۰۰ میلیون دلار نقد (الماس و طلا و دلار).
مجتبی از سال ۷۶ جایگزین حسن خامنه ای در نفت شد.
بابت خرید بنزین تا کنون از هر تن، بین ۵ تا ۱۵ دلار حدود ۱ میلیارد دلار پورسانت گرفته است.
درمورد زمین – یک قطعه ۵۰۰هزار متری در مشهد مال اوست.
بزرگترین پاساژ و آپارتمان سازی مشهد مال مجتبی است. همه مشهدی ها آن را می شناسند.
۲۰۰ هزار متر زمین از قالیباف در تپه های عباس آباد گرفته است.
۱۵۰ هزار متر شاپینگ در اکباتان ساخته شده که مجوزش را از قالیباف گرفته (۵۰۰ میلیون دلار سود داشته است).

این ویدیو کشتار و ویران کردن سوریه به کمک و همراهی خامنه ای دیده می شود. دلیل همراهی و کمک مالی و نظامی رژیم اسلامی به بشار اسد  را باید در میزان دزدی ها و چپاولگری های خامنه ای و فرزندش مجتبی و سرمایه گذاری آنان در سوریه دانست.

مشروعیت رژیم، و تأیید مجتبی خامنه ای

در رأی گیری ۲۴ خرداد ۱۳۹۲، انتظار می رفت که ملت ایران پس از ۳۵ سال تجربه تلخ تاریخی، به خود آمده و با شرکت نکردن در انتصابات فرمایشی ولایتی، پوزه رژیم را به خاک بمالد و مشروعیت آن را در جهان متزلزل و ناپایدار سازد. بدبختانه، باردیگر ملت فراموشکار با این اشتباه بزرگ و تاریخی خود، به رژیم در حال فروپاشی مشروعیت بخسیدند و مانع فروکش و سقوط آن شدند.

نکته بالاتر از مشروعیت دادن به رژیم که برای دهها سال دیگر بر سر قدرت خواهد ماند، زمینه سازی برای ولایت فقیهی مجتبی خامنه ای جنایتکار بزرگ است. بی گمان ملت ایران با ساده اندیشی و شرکت خود در این انتصابات فرمایشی، مجتبی خامنه ای را چند قدم به کرسی ولی فقیهی نزدیک تر ساختند. اکنون مجتبی خامنه ای آماده است که اگر مخالفتی از سوی مردم ببیند، صدها هزار نفر را یک روزه در خیابان ها قتل عام کند. گزینش این جلاد بزرگ تاریخ به عنوان ولی فقیه آینده بر ملت همیشه به خواب ایران مبارک باد.

بدون شک و تردیدی، مجتبی خامنه ای که می خواهد ولی فقیه پس از پدرش باشد، از جنایت کارترین آخوندی است که تا کنون در ایران دیده شده است.

بدون شک و تردیدی، مجتبی خامنه ای که می خواهد ولی فقیه پس از پدرش باشد، از جنایت کارترین آخوندی است که تا کنون در ایران دیده شده است.

  • Reza

    maghalaton jaleb bood wali faghat az dide shoma be melate iran aya az dide melate iran be tarafe shoma ham be in gazie fekr kardid. ba sepas

    • ملت ایران هرچه می خواهند بگویند، بگویند. قضاوت آنان سطحی و بی منطق است. ملت ایران در ۱۲ فروردین ۵۸ در سراسر کشور به صف ایستادند، به قانون فاشیستی و ضد انسانی آخوند رأی دادند و سند بردگی خود را امضاء نمودند. فرزندان همان ملت در ماه گذشته باردیگر آخوند ورشکسته و در حال سرنگون شدن را نجات دادند و حکومت آنان را تثبیت نمودند. بنابراین، اکثریت جامعه همیشه اشتباه می کنند.
      در اجتماع تعداد انگشت شماری از مردم پیدا می شوند که حقیقت را درک می کنند در حالی که عموم اجتماع در افکار ارتجاعی خود غوطه ورند. اگر آخوند توانسته ۱۴۰۰ سال بر ما خرسواری کند، نتیجه همان افکار خمیده و کوته فکری اکثریت جامعه است. وگرنه شمار فردوسی ها، رودکی ها، حافظ ها، خیام ها، کسروی ها، و صادق هدایت ها، بسیار کم و ناچیزند. سهراب ارژنگ