با سستی و کوتاه آمدن، در دامی گرفتاریم که برای رهایی باید تاوان بزرگی پس داد ۲

با جنایت و دزدی های بیکران علی و مجتبی خامنه ای و هم پالکی های آنان، مردم ایران در فقر و فلاکت به سر می برند. تا زمانی که این دوجنایتکار در رأس مملکت قرار دارند، اعدام ها همچنان ادامه خواهد داشت و خزانه مملکت ملا خور می شود.

با جنایت و دزدی های بیکران علی و مجتبی خامنه ای و هم پالکی های آنان، مردم ایران در فقر و فلاکت به سر می برند. تا زمانی که این دوجنایتکار در رأس مملکت قرار دارند، اعدام ها همچنان ادامه خواهد داشت و خزانه مملکت ملا خور می شود.

روش نادرستی که مردم ما پیش گرفته اند

مردم ما همیشه سوراخ دعا را گم می کنند. چکامه نامی که گویای حقیقت تلخ جامعه ما است می گوید: “گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مشتری”. زیرا در فرهنگ آلوده و به لجن کشیده شده ما، همیشه جای آفتابه دزد در زندان است، ولی چپاولگران و دزدان حرفه ای با افتخار و بدون کمترین ناراحتی در گشت و گذارند. حکایت، حکایت تجاوز و شکنجه گروههای مخالف دیکتاتوری و کارهای ضد میهنی آخوند در هزار هزار قصابخانه و کشتارگاههای ولایتی به نام زندان است.

یادآوری جنایت بیکران اسلام زدگان در تاریخ

هنگامی که برگ های تاریخ را ورق می زنیم، از میزان و ابعاد گسترده کسانی که در جلد اسلام فرو رفتند و قدرتی به دست آوردند، در حیرت و شگفتی می مانیم. یادآور جنایاتی که تیمور لنگ به نام اسلام و در لباس اسلام انجام داد و در بخش های بزرگی از کشورمان مانند اصفهان به قتل عام مردم پرداخت، به راستی دیوانه کننده است.

تیمور لنگ یکی از حاکمانی است که افراد بی گناه بسیاری را قتل عام کرده است. او تشنه قدرت بود و نزدیک به ۱۷ میلیون نفر را از بین برد و همچنین برخی از نسل ها را به کلی نابود کرد. نبرد او بین سال های ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۵ میلادی انجام گرفت.

تیمور لنگ یکی از حاکمانی است که افراد بی گناه بسیاری را قتل عام کرده است. او تشنه قدرت بود و نزدیک به ۱۷ میلیون نفر را از بین برد و همچنین برخی از نسل ها را به کلی نابود کرد. نبرد او بین سال های ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۵ میلادی انجام گرفت.

سلطان محمود غزنوی که پرچم اسلام را به دست گرفت، بارها، و بارها، به مردم آرام و مهربان هندوستان یورش برد و گروه زیادی را از دم تیغ گذراند و آنان را با زور شمشیر مسلمان کرد. همانگونه که تازیان برای ۶۰۰ سال به قتل و جنایت مردم ایران پرداختند و فرهنگ، زبان، آیین، و آداب رسوم کشورمان را دگرگون ساختند. بنابراین، گروه زیادی از مسلمانان افراطی امروز پاکستان و بنگلادش پیامد خونخواری های سلطان محمود غزنوی، و دیگر ذوب شدگان در اسلام است.
شاه سلطان اسماعیل صفوی نیز در کشتار انبوهی از مردم کشورمان و آخوند را به حلق مردم کردن، سهم بزرگی داشته است.
خمینی، جلاد بزرگ دیگری بود که پس از ورود به ایران، و آنگاه خامنه ای جانشین او، آن دو نیز در لباس اسلام، در این سه دهه جنایت های بزرگی مرتکب شده اند که دوران تاریکی به تاریخ کشورمان افزوده شده است.

این قتلگاه میکونوس می باشد. آخر رژیم اسلامی عاشق کشت و کشتار است، و همواره خون می طلبد. از وقتی این رژیم روی کار آمد، هر ماه و هر سال، به دلیلی و بهانه ای، خون انسان های فرهیخته و بزرگوار را بر زمین ریخت. نخست جنگ با عراق را آغاز کرد، سپس جوانان را در زندان ها کشت، و بعد کشتار بزرگانی چون صادق شرفکندی و ۵ نفر دیگر در رستوران میکونوس، ویا کشتن فریدون فرخ زاد و..

این قتلگاه میکونوس می باشد. آخر رژیم اسلامی عاشق کشت و کشتار است، و همواره خون می طلبد. از وقتی این رژیم روی کار آمد، هر ماه و هر سال، به دلیلی و بهانه ای، خون انسان های فرهیخته و بزرگوار را بر زمین ریخت. نخست جنگ با عراق را آغاز کرد، سپس جوانان را در زندان ها کشت، و بعد کشتار بزرگانی چون صادق شرفکندی و ۵ نفر دیگر در رستوران میکونوس، ویا کشتن فریدون فرخ زاد و..

طغیان میرزا رضای کرمانی

حماسه آفرینی میرزا رضای کرمانی باید همیشه آویزه گوش ما ایرانیان باشد. هنگامی که پدر میرزا رضا به دستور عمال حاکم کرمان از فرزندان ناصرالدین شاه کشته شد، میرزا رضا تصمیم گرفت که به انتقام خون پدرش، حاکم کرمان را سر به نیست کند. ولی دوستان باشعور میرزا رضا به اوگفتند که حاکم کرمان پادویی بیش نیست و آب از سرچشمه گل آلود است. این هشدار خردمندانه موجب گردید که سرچشمه فساد را ببندد. و چنانچه می دانیم، او ناصرالدین شاه جنایت کار در شاه عبدالعظیم کشت و ملتی را از شر او آسوده ساخت.

میرزا رضا کرمانی کسی که متوجه شد آب از سرچشمه گل آلود است. بنابراین، به جای آن که انتقام خون پدرش را از حاکم کرمان که یکی از فرزندان ناصرالدین شاه بود بگیرد، تصمیم گرفت سرچشه جنایت ها یعنی ناصرالدین شاه را بخشکاند. همان کاری که جوانان ما باید در کشور انجام دهند، خامنه ای و فرزند ابر جنایت کارش را به سزای اعمال خودشان برسانند.

میرزا رضا کرمانی کسی که متوجه شد آب از سرچشمه گل آلود است. بنابراین، به جای آن که انتقام خون پدرش را از حاکم کرمان که یکی از فرزندان ناصرالدین شاه بود بگیرد، تصمیم گرفت سرچشه جنایت ها یعنی ناصرالدین شاه را بخشکاند. همان کاری که جوانان ما باید در کشور انجام دهند، خامنه ای و فرزند ابر جنایت کارش را به سزای اعمال خودشان برسانند.

از خمینی تا خامنه ای

با روی کار آمدن خمینی مافیاهائی در سراسر کشور شکل گرفت. نخستین کار مافیای خمینی قبضه کردن قدرت به دست خودی ها بود. بنابراین، با برکناری بنی صدر، رژیم خمینی پایه های قدرت خود را استوارتر نمود و تا سال ۷۶ همچنان بر جنایتها و فسادهای خود افزود . در نتیجه دولت به سازمان ترور تبدیل گردید . مافیای خمینی و خامنه ای از دوبخش اصلی و هرکدام از بخشهای گوناگون و گسترده تری تشکیل شده است. در این جا به کوتاه به این دوخش اصلی و اساسی اشاره می شود:

۱- دست انداختن بر روی خزانه و درآمدهای کشور

برای آن که آخوند بتواند به نقشه های شیطانی خود جامه عمل پوشد، ابتدا بر آن شد که همه درآمدهای کشور و اموال مردمی را در دست گیرد. به عنوان نمونه می توان تصرف عدوانی و سوء استفاده از سرمایه و در آمد کشور را به شرح زیر بیان نمود:

‎درآمد از وجوهات شرعی ( خمس و زکات و فطر‫)‬
دارایی و در آمد بنیاد مستضعفان
دارایی و در آمد کمیته امداد امام خمینی
دارایی و در امد بنیاد الزهرا
دارایی و در آمد ستاد اموال امام
دارایی و در آمد ستاد اموال رهبر
دارایی و در آمد تولیت امام رضا
دارایی و در آمد تولیت معصومه قم
دارایی و در آمد تولیت امام خمینی
دارایی و در آمد صدهها امامزاده
دارایی و در آمد اوقاف
دارایی و در آمد سازمان حج و زیارت
دارایی و در آمد سهمیه” رهبری “از فروش نفت
دارایی و در آمد سهمیه “رهبری” از شرکت های خود رو سازی
دارایی و در آمد از بنیاد امام علی دارایی و در آمد از صدها کارخانه که سهم “رهبری” در در آمد آنها قید شده است
دارایی و در آمد از صدها سازمان و شرکت و موسسه و نهاد وابسته به رهبری

مزدوران و خیانت کارانی که از خامنه ای آدم کش حمایت می کنند. آیا اندکی شرف و انسانیت در وجود این نا انسان ها وجود دارد؟!. باید گفت خیر. اینها جانورانی هستند که به کسی رحم نمی کنند.

مزدوران و خیانت کارانی که از خامنه ای آدم کش حمایت می کنند. آیا اندکی شرف و انسانیت در وجود این نا انسان ها وجود دارد؟!. باید گفت خیر. اینها جانورانی هستند که به کسی رحم نمی کنند.

طبیعی است با دست انداختن بر این همه منابع و در آمدهای گوناگون، رژیم توانست مزدوران و فرصت طلبان بسیاری را به دور خود جمع کند و در برابر مردم بی دفاع قرار داده، و به کارهای تروریستی و شیطانی خود در سطح جهان بپردازد‫.‬
‎دزدی و غارتگری خامنه ای و بستگانش

دزدی ها و غارتگری های مجتبی خامنه ای

ثروت مجتبی: ۳ میلیارد دلار در لندن و سوریه و آفریقا۷۰۰ میلیون دلار ملک در سوریه ، ونزوئلا و لندن، ۳۰۰ میلیون دلار نقد (الماس و طلا و دلار).
مجتبی از سال ۷۶ جایگزین حسن خامنه ای در نفت شد.
بابت خرید بنزین تا کنون از هر تن، بین ۵ تا ۱۵ دلار حدود ۱ میلیارد دلار پورسانت گرفته است.
درمورد زمین – یک قطعه ۵۰۰هزار متری در مشهد مال اوست.
بزرگترین پاساژ و آپارتمان سازی مشهد مال مجتبی است. همه مشهدی ها آن را می شناسند.
۲۰۰ هزار متر زمین از قالیباف در تپه های عباس آباد گرفته است.
۱۵۰ هزار متر شاپینگ در اکباتان ساخته شده که مجوزش را از قالیباف گرفته (۵۰۰ میلیون دلار سود داشته است).

سپرده های مجتبی در بانک های خارجی

‏(England ? 1.14 billion (2 accounts frozen since 2009), Germany 2.12 billion Euros (4 accounts), Qatar $400 million, S. Africa 950 million Euros (2 accounts), UBS/Micheloud & Cie/Credit Suisse 12 accounts adding to 3.85 billion Euros, Liechtenstein $ 2.8 billion, S. Africa $620 million, Shanghai $4.1 billion, UAE: $ 700 million, Malaysia A$670 millions)

‎‫۲- ‬نیروی تهاجمی و روبرویی با مردم

‎برای آن که رژیم بتواند هرگونه صدایی را در گلو خفه کند و کمترین اعتراضی در هیچ زمینه نباشد، گروههای زیر را برای در رأس ادارات و سازمان هایی بنام دادگاهها قرار داده که در درنده خوئی، از هرجانوری خونخوارترند . وظیفه این خون آشامان و جنایت کاران، جلوگیری از هر جنبشی در کشور، و سرکوب آنی مردم به پا خاسته و معترض است‫. این گروهها و دیگر آدم کشان رژیم از جمله پاسداران و بسیجی ها، زیر نظر و به دستور مستقیم مجتبی خامنه ای کار می کنند:‬
شورایعالی قضایی
دادگاههای انقلاب اسلامی
دادگاههای ویژه روحانیت
دادگاههای منکراتی یا دادگاههای امر به معروف و نهی از منکر
دادگاههای نظامی و انتظامی
‎دادگاههای مطبوعات
دادگاههای کارکنان دولت
‎دادگاه ویژه اقتصادی
دادگاههای عمومی
‎ دادستانی ها
‎ سازمان تعزیرات حکومتی
سازمان زندانها
بازرسی کل کشور و گروههای مرتبط
‎ دیوان عدالت اداری

مجتبی و قتل های زنجیره ای

سعید امامی تا زمانی که دستگیر نشده بود هر یکشنبه بعد از ظهر از ساعت ۴ تا ۷ شب مجتبی را در دو اتاق بالای دفتر خامنه ای ملاقات می کرد و برنامه های کشتار مردم طرح ریزی می شد. یک بار مجتبی خامنه ای به سعید امامی می گوید که چرا همین کاری را که با لات ها کردی با روشنفکرها نمی کنی؟!. سعید امامی می گوید : کتبی بنویس. حجازی رئیس دفتر خامنه ای به دری نجف آبادی وزیر اطلاعات وقت می نویسد که با درخواست های سعید امامی موافقت کند. بعدها که دری نجف آبادی متهم شد که در قتل ها دخالت داشته است، گفت:در صورتی که من دستگیر شوم نامه حجازی را که مخفی کرده ام، منتشر خواهد شد تا معلوم شود که قتل های زنجیره ای دستور مجتبی بوده است.

این ویدیو گزارش گر زندگی جنایت بار و دزدی های خانواده علی خامنه ای ، به ویژه مجتبی خامنه ای است که با همکاری حسین طائب و گروهی دیگر، قتل های زنجیره ای  و کشار بسیار زیاد در سراسر ایران را موجب شده است. مهندسی حمله به تظاهرکنندگان سال ۸۸، و روی کار آوردن احمدی نژاد، همگی در دست و به دستور مجتبی خامنه ای بوده است. قتل‌های زنجیره ای که همگی به دستور و مدیریت مجتبی خامنه ای در طول چندین سال اتفاق افتاده و تعداد قربانیان به بیش از هشتاد نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروندان عادی می‌رسد.

در نتیجه موضوع قتل های زنجیره ای نتوانست به گردن دری نجف آبادی بیفتد، اما کسی یقه مجتبی را هم نگرفت. و این جنایت بزرگ نیز مانند جنایت های خیابانی و درون زندان ها بر پیشانی مجتبی خامنه ای آخوندک آدم کش باقی ماند. در مورد انتخابات تز مجتبی این بود: “طرفداران مخالف سوسولند، دو تا باطوم بخورند در می روند.” تزی که جواب نداد و جوانان در سال ۸۸ تا پای شکنجه و اعدام ایستادند.
پس از انتخابات وقتی شعار (مجتبی بمیری، رهبری رو نبینی) بر سر زبان ها افتاد ، بسیاری از زندانیان سیاسی شلاق خوردند تا کسی یا کسانی که این شعارها را بر سر زبان ها انداخته بودند، شناسایی شوند.

نکاتی چند از آنچه گذشت

از آنچه گفته شد به خوبی آشکار است که امثال سعید مرتضوی ها، حسین طائب ها، محسنی اژه ای ها، رستم قاسمی ها، احمد جنتی ها، و یک گله آخوندهای شکمباره ریز و درشت دیگر، و بسیجی های آدم کش، همگی بازیگران معرکه و مزدوران ناچیز و نوکران قسم خورده ملای مشهدی و فرزند جنایتکار او مجتبی می باشند. از این روی، هرگونه گفتگویی در باره جنایت های سعید مرتضوی و یا دیگر پادوهای ولایتی بشود، بی نتیجه و نا فرجام است.

مشکل مملکت ما شاخ و برگ نیست که بخواهیم سعید مرتضوی، حسین طائف، حسین شریعتمداری، محسنی اژه ای و دیگر جنایتکاران محاکمه و مجازات شوند. زیرا اینه شاخ و برگ به شمار می آیند. در حالی که مشکل ما ریشه ای است و باید رژیم ابر جنایتکار به ویجه علی و مجتبی خامنه ای از بیخ و بن کنده شده، و در دادگاههای بین المللی محاکمه و به مجازات خود برسند.

مشکل مملکت ما شاخ و برگ نیست که بخواهیم سعید مرتضوی، حسین طائف، حسین شریعتمداری، محسنی اژه ای و دیگر جنایتکاران محاکمه و مجازات شوند. زیرا اینها شاخ و برگ به شمار می آیند. در حالی که مشکل ما ریشه ای است و باید رژیم ابر جنایتکار به ویژه علی و مجتبی خامنه ای از بیخ و بن کنده شده، و در دادگاههای بین المللی محاکمه و به مجازات خود برسند.

در حقیقت درد را باید شناخت و به چاره آن پرداخت. وگرنه دستگیری، زندانی کردن، شلاق زدن، و حتی اعدام نوکران اینگونه مزدوران، تا زمانی که علی خامنه ای و مجتبی فرزند جنایتکارش بر سر قدرت باقی و زنده اند، کاری به جایی نمی برد و محاکمه هرکدام از این افراد مانند خوردن قرص مسکن است که می تواند چند صباحی درد ها را آرامش بخشد ولی هرگز دردها و زخم های اجتماع آسیب دیده را درمان و معالجه نخواهد کرد. بنابراین، چاره درد و راه درمان افسار انداختن به گردن پدر و پسر، محاکمه جنایات بیکران و غارت گری های آنان در یک دادگاه بین المللی است.

  • باران

    حالا درک می کنم میرزا رضا چه گوهر با ارزشی بود.

  • disqus_ZqCqGtERxa

    ایراد از آنها نیست ایراد از خودمان است که انقدر نادان و ساده ایم.