تظاهرات عمومی فردادر مصر به دعوت ارتش دلاور و سرکوبی فاشیست های اسلامی ۰

عملکرد اخوان المسلمین در گذشته

از زمانی که گروه افراطی اسلامی اخوان المسلمین در مصر روی کار آمد، بند و بست های سیاسی در پس پرده و کشتارهای پراکنده آغاز شد. اقدامات ضد مردمی و فاشیستی مذهبی این گروه تا آنجا جلو رفت که در  اکتبر سال ۱۹۸۱ زنده یاد انورسادات مرد مهربان و صلح دوست را به خاک و خون کشاندند. این جنایت و اقدام ضد ملی موجب گردید که حسنی مبارک شماری از گردانندگان اخوان المسلمین را به بند کشید و به فعالیت های آدم کشی آنان پایان بخشید.

این ویدیو جزئیات جنایت اخوان المسلمین را در کشتن محمد انورسادات و ۱۱ نفر دیگر همراه با مجروح و زخمی شدن شمار زیادی را نشان می دهد. همانگونه که فدائیان اسلام در ایران آدم های زیادی  از جمله احمد کسروی را به قتل رساندند.

جنایت فدائیان اسلام در ایران

فدائیان اسلام نطفه نامشروع اسلام المسلمین است که زیر آموزش آنها شماری قاتل و آدم کش تربیت شده، کشتارهای زیادی از جمله کشتن احمد کسروی را در ایران به اجراء در آورند. ما در مقاله های گوناگونی عملکرد آنان را به نگارش در آوردیم.

پر و بال گرفتن اخوان المسلمین

به دنبال سرنگونی رژیم خودکامه حسنی مبارک، سردمداران و گردانندگان اخوان المسلمین نیز پس از رهایی از زندان، جان گرفتند و به زودی با داشتن ۶-۷ میلیون از مسلمان های افراطی وارد صحنه سیاست شدند و در خلاء سیاسی مصر، مانند انقلاب سال ۵۷ در ایران، با اکثریت ناچیزی برنده انتخابات سال گذشته شدند، و محمد مصری به ریاست جمهوری برگزیده شد.

محمد مرسی هم مانند علی خامنه ای و یا حاکم ترکیه، گروهی لات، آدم کش و چاقو کش به گرد خود جمع می کنند تا از آدم کشی و دیکتاتوری آنان دفاع کننس. این فرتور آدم کشان محمد مرسی قلدر اسلامی مصر را نشان می دهد.

محمد مرسی هم مانند علی خامنه ای و یا حاکم ترکیه، گروهی لات، آدم کش و چاقو کش به گرد خود جمع کرده بود تا از آدم کشی و دیکتاتوری آنان دفاع کنند. این فرتور آدم کشان محمد مرسی قلدر اسلامی مصر را نشان می دهد.

آغاز سلطه گری و ایجاد قوانین ارتجاعی

هنوز بیش از چند ماهی از روی کار آمدن اخوان المسلمین نگذشت که آنان به اذیت و آزار دگر اندیشان و مخالفین خود پرداختند. رفته رفته قوانین ارتجاعی اسلامی را در کشور پیاده کردند. درهای کاباره ها، مشروب فروشی و فرشگاههایی که در خدمت توریست ها بود، بستند و بر روی گردش گری کشور خود که بالاترین درآمد ملی آن کشور بود و شاید حدود ۴۰٪ مردم در خدمات توریستی کار وزندگی می کردند، تخته کردند.

خیزش و رستاخیزی دیگر

مردم عادی و روشنفکر و آزاده مصر هم با آنهمه گذشته درخشان تاریخی و باستانی اشان، زیر نفوذ و بار اسلام گرایان در سوز و گداز بودند. پیامد همه این ناراحتی و نگرانی ها از آینده تاریک و با نگرشی گذرا بر مصیبت هایی که پس از اشغال آخوند بر سر مردم ایران آمد، خیزش و انقلابی دیگر بود که در ماههای گذشته باردیگر میدان ها و خیابان های بزرگ قاهره، اسکندریه، اسوان، و شهرهای دیگر را در برگرفت. رستاخیز مردمی عظیم ۳۳ میلیونی که تا کنون در جایی دیگر از جهان دیده نشده است.

تحریک و اغتشاش از سوی اخوان المسلمین

با خیزش میلیونی مردم مصر علیه اخوان المسلمین بر سر قدرت که تا کنون در جهان مانند آن نبوده است، ارتش میهن پرست و آینده نگر مصر به سرپپرستی سرلشکر عبدالفتاح سیسی وارد گود شد. محمد مصری سرکش و آشوب طلب و چند تن از همراهان وی که به تحریک و ایجاد اغتشاش و کشتار می پرداختند، بازداشت، و از فعالیت ضد مردمی آنان جلوگیری نمود.

ادامه اغتشاش و آدم کشی

با آن که ۳۳ میلیون از مردم مصر برای سرنگونی رژیم محمد مصری به پا خاستند و خواستار بر کناری او شدند، ولی ایم مرد خودکامه و جاه طلب زیر بار نرفت، اطرافیان و حامیان خود را به درگیری با ارتش و بیشترین مخالفین خود واداشت و تحریک نمود. در نتیجه برادر کشی و خشونت سراسر مصر را فراگرفت. وضعیت بد اقتصادی، نا امنی، و هرج و مرج به شدت بالا گرفت.

سرلشر عبدالفتاح سیسی فرمانده ارتش دلاور مصر و مرد میهن پرستی که شجاعانه در برابر اسلام پرستان خرافاتی و گروه تروریستی اخوان المسلمین ایستاده و مردم را به پشتیبانی خود برای سرکوبی افراط گران اسلامی دعوت نموده است.

سرلشر عبدالفتاح سیسی فرمانده ارتش دلاور مصر و مرد میهن پرستی که شجاعانه در برابر اسلام پرستان خرافاتی و گروه تروریستی اخوان المسلمین ایستاده و مردم را به پشتیبانی خود برای سرکوبی افراط گرایان اسلامی دعوت نموده است.

این نا به سامانی ها، ارتش را وادار می کند تا به هرعنوان و با هر وسیله روبروی این آدمخواران اسلامی بایستد. در گزارش آمده است که سرلشکر عبدالفتاح سیسی در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۳ (دیروز) از تلویزیون ملی مصر سخنرانی نمود و از مردم درخواست کرد تا برای مخالفت با رژیم اخوان المسلمین و پشتیبانی از ارتش و اقدامات بعدی او، روز جمعه ۲۶ ژوئیه در سرتا سر مصر به پا خیزند و رسالت انقلابی خود را به پایان رسانند.

کشتن انور سادات رئیس جمهور محبوب و آزاده مصر به وسیله آدم کشان اخوان المسلمین در سال ۱۹۷۹ میلادی. خاطره جنایات فراوان نطفه ناپاک آنان فدائیان اسلام را در ایران در خاطرها زنده می سازد.

کشتن انور سادات رئیس جمهور محبوب و آزاده مصر به وسیله آدم کشان اخوان المسلمین در سال ۱۹۷۹ میلادی. خاطره جنایات فراوان نطفه ناپاک آنان فدائیان اسلام را در ایران در خاطرها زنده می سازد.

نکته پایانی

اخوان المسلمین گروه افراطی اسلامی که در گذشته در مصر قتل هایی از جمه کشتن زنده یاد انورسادات مرد آزاده و میهن دوست را انجام داده بود، به دستور حسنی مبارک رهبران آن زندانی شدند، و به خشونت ها و اسلامی گری آنان پایان داده شد. پس از سرنگونی مبارک در خلاء سیاسی مانند انقلاب ۵۷ ایران، رهبران آزاد شده از زندان در مصر به کمک ۶-۷ میلیون طرفدار مذهبی خود، صحنه سیاست را اشغال کردند.

اکنون، پس از یکسال کارهای ضد میهنی و ورشکستگی اقتصاد مصر و تحمیل قوانین اسلامی بر مردم، جامعه مصر برای سرنگونی رژیم اسلامی به پا خواست. محمد مصری رئیس بر کنار شده، و شماری از همقطارانش، خشونت و روبرویی با ارتش و مردم مخالف خود پیش گرفتند. حالا ارتش مصر از مردم میخواهد تا جمعه آینده باردیگر بپا خیزند و حمایت و پشتیبانی خود را در روبرویی با مزدوران و آدم کشان اسلامی نشان دهند. کاری که می توانست سال ها پیش در ایران صورت گیرد و آخوند را به زباله تاریخ فرستد.

خالد اسلامبولی جنایت کاری از فرقه آدم کش اخوان المسلمین کی که در سال ۱۹۸۱ انور سادات را به قتل رسانید. مادر این قاتل گفته بود که به وجود پسرش جانی و آدم کشش افتخار می کند. رژیم همیشه جنایتکار ایران، نام این آدم کش ضد ملی و ضد مردمی را بر یکی از خیابان های ایران گذاشته است. شرم بر این رژیم، و افسوس بر هم میهنانی که در ان خیابا ن زندگی می کنند و تا کنون واکنشی نشان نداده اند.

خالد اسلامبولی جنایت کاری از فرقه آدم کش اخوان المسلمین کی که در سال ۱۹۸۱ انور سادات را به قتل رسانید. مادر این قاتل گفته بود که به وجود پسرش جانی و آدم کشش افتخار می کند.
رژیم همیشه جنایتکار ایران، نام این آدم کش ضد ملی و ضد مردمی را بر یکی از خیابان های ایران گذاشته است. شرم بر این رژیم، و افسوس بر هم میهنانی که در ان خیابا ن زندگی می کنند و تا کنون واکنشی نشان نداده اند.