آمار تکان دهنده از اقتصاد ایران، گزارش هشت سال کار سپاه در دولت ۸

سپاه پاسدارن

با مردم از سپاه که می پرسی جز فحش نمی شنوی! سپاه یک نیروی مستقیم جهت کنترل و رد یابی زندگی مردم است. روزگاری نه چندان دور، سپاهی ها لباسی ساده  و تمیز برنگ عدسی تن می کردند که در بین مردم متمایز باشند ؛در کوی و خیابان می شد آنها را در حال خرید و معامله دید. امّا پس از قیام سال ۸۸، این لباس را در خیابان ندیدیم. چون قتل و جنایات سپاهی ها آشکار شد و آبرویی برای آنها نماند که بخواهند سپاهی بودن خود را به رخ بکشند؛ امّا جنایت بزرگ دیگری هم از سپاه سر زده بنام جنایت اقتصادی..

با یک مشت لش، مفتخور، کلاهبردار، سربارجامعه و غارتگر ملی و مردمی بنام سپاه پاسداران که وظیفه آنان حمایت و نگهبانی از آخوندهای جنایتکاران است، آشنا شوید.

با یک مشت لش، مفتخور، کلاهبردار، سربارجامعه و غارتگر ملی و مردمی بنام سپاه پاسداران که وظیفه آنان حمایت و نگهبانی از آخوندهای جنایتکاران است، آشنا شوید.

جنایت اقتصادی چیست؟ واگذاری به بخش خصوصی(سپاه !)؟

در ایران هر چه فعالیت اقتصادی گسترده تر شود نیاز به حمایت سیاسی(رانت)   بیشتر حس می شود. بنگاه اقتصادی تنها در سایه حمایت زورمداران رشد می کند . البته این سازوکار نادرست  است که به سلطه گروه های خاص بر اقتصاد می انجامدو با توجه به اقتدار، نفوذ، قداست و قدرت لابی گری رهبر و سپاه ( به علاوه رانت اطلاعاتی که از آن برخوردارند) به رقیبی غیر قابل رقابت، برای بخش خصوصی تبدیل می شوند.

اتفاقی که در رژیم افتاد و مردم را از بدنه اقتصاد بیرون برد. بهانه کوچک کردن دولت کافی بود تا شرکت مخابرات به سپاه واگذار شود ؛اما آیا هدف واگذاری به بخش خصوصی این بود؟.  این که تمام مکالمات مردم توسط سپاه کنترل شود؟. کل اینترنت ایران در دست سپاه است ، در حالیکه قرار بود به بخش خصوصی داده شود.

سپاه پاسداران را باید مظهر و موجب جنایت ها، ورشکستگی، فقر و بینوایی، انحطاط اخلاقی و فرهنگی، و فروپاشی کشور دانست. این فرتور یکی از جنایت های پاسداران را در شمال نشان می دهد.

سپاه پاسداران را باید مظهر و موجب جنایت ها، ورشکستگی، فقر و بینوایی، انحطاط اخلاقی و فرهنگی، و فروپاشی کشور دانست. این فرتور یکی از جنایت های پاسداران را در شمال نشان می دهد.

جاسوسی سپاه در شنود گفتار مردم

امروز سپاه تمامی مکالمات سیاسیون را ضبط می کند و امکان را دارد که از شرایط آینده اقتصاد آگاه شود. در تهران همه دیدند که سپاهیها وارد دلالی دلار شدند. این خرید آنها به اندازه چندین میلیارد ! دلار بود و بانک مرکزی مجبور به توقف فروش ارز به بانکها شد ، چرا که از  آنچه می فروخت بیشترش به جیب سپاه می رفت و این در حالی است که سپاه هر روز مکالمات همه را می شنود ،اینترنت همه را کنترل می کند و می تواند در همه مسائل سیاسی و اقتصادی از این مزیت نابرابر استفاده کند.

این کار تا بدانجا پیش رفت که امروز مردم نقش خود را  در اقتصاد از دست داده اند  چون  سپاه سر  مردم رادر اقتصاد برید و تنها اقتصاد را بدست گرفت.  سپاه براحتی گندم از روسیه و هند می خرد و سود هم می کند؛ قطعات را هم از چین. چه نیازی به کشاورز ایرانی؟ و چه نیازی به کارخانه؟.

این ویدیو گزارش گر آنست که سپاه پاسداران با در دست داشتن قرارگاه خاتم الانبیاء چگونه با سرنیزه و زور وارد معاملات اقتصادی، صادرات، و واردات کشور شدند و اقتصاد کشور را قبضه کردند.

بیکاری

تشدید آمار بیکاری ساده ترین نتیجه خروج مردم از گرده اقتصاد است.اروپای شرقی در گذشته دچار اقتصاد دولتی بود ولی اقتصاد ایران بسیار نامنظم تر از آن دوران کمونیسم است. بیکاری و اقتصاد بیمار ، مهاجرت بسیاری از مردم به کشورهای خلیج فارس  و  همسایه برای پیدا کردن کار و در آمد ناچیز به بهای تحقیر ایران و ایرانی در سایه امام زمان ما را به این جا رسانید که مردم به هر خفتی و جنایتی برای لقمه نانی تن دهند. زورگیران اعدام می شوند در جایی که اگر همانها به سپاه می رفتند و هر از گاهی دمی برای خامنه ای تکان می دادند می توانستند وزیر هم بشوند. شرف دارد زور گیری که اگر کشت انسانی را برای پول  بود اما به سگ خامنه ای شدن تن نداد تا مجبور شود روزی چند نفر را برای ضحاک امروز بکشد.

کارخانه نازنخ قزوین که ۲۶ تن نخ فرش تولید می کرد، با ۱۷۰۰ کارگر و ۳۵ سال سابقه کار به دست پاسداران جنایتکار افتاد  آنان کارخانه را به ورشکستگی کشاندند. کارگران را بیرون کردند و شمار آنان را به ۲۸۰ رساندند. وامهای دریافتی از بانک ها را نیز خود به جیب زدند و صرف واردات کالا از کشورهای دیگر ساختند. کارخانه ای که در خاورمیانه مقام اول را در تولید و کیفیت کار داشت، با سودجوئی و خیانت پاسداران به کلی نابود شد.

قاچاق و رانت واردات کالا

انحصار واردات کالا به افراد خاص چیز جدیدی برای ایران نیست، اما امروز  شما نمی توانید کالایی را وارد کنید چون سپاه آن را قاچاق می کند با ارز دولتی و بدون پرداخت گمرکی ! پس شما بهتر است واردات کالا را به برادران قاچاقچی سپاه بسپارید.این واردات سپاه شامل اسلحه ، گندم، سیگار و دارو و گوشی همراه تا هر چه بخواهی می شود.

در این ویدیو، احمدی نژاد فساد وارداتی بدون کنترل در مرزها و خارج از مرزها را یاد آور می شود که بسیاری از آنان به صورت قاچاق و بدون هرگونه بازرسی و ثبت گمرکی وارد کشور می شوند. راههایی را پیشنهاد می کند که اگر عملی بود، بسیاری از سپاه پاسداران یا در گوشه زندان می بودند، و یا آویزان بر چوبه های دار.

پروژه های سرکاری

بسیارند پروژه های عظیم سد سازی  که بدون مطالعه به سپاه واگذار شد و بعد معلوم  گردید که حتی در تعیین مکان سد پژوهش لازم انجام نشده است و کل پروژه یک سر کاری است!  و کارخانه ای که اشتباهی ساخته شد و امکان ندارد به سود دهی برسد.چاه نفتی که با هزینه بسیار زده شد و نفتی نداشت.اما مهم آن است که قرارگاه خاتم الانبیا (بنگاه تجاری سپاه) سودی سرشار برده باشد و ملاّخور شدن پول مردم چه اهمیتی دارد؟

قرار گاه خاتم الانبیاء را باید کانون و مرکز غارتگری ها، دزدی های کلان، و فساد مالی بی نظیر پاسداران وطن فروش و ضد ایرانی دانست.

قرار گاه خاتم الانبیاء را باید کانون و مرکز غارتگری ها، دزدی های کلان، و فساد مالی بی نظیر پاسداران وطن فروش و ضد ایرانی دانست.

سپاه یک دایناسور است

دایناسور موجودی پر خور و بزرگ و وحشی بود که مغز کوچکی داشت.وحشی و ترسناک که بسیار باید می خورد تا زنده بماند. سپاه هم که  همین است. ترسناک، خونخوار و بزرگ . امروز تمام دولت و وزارتخانه ها و مراکز سیاسی و اجتماعی و ورزشی در دست سپاه است.نیروی نظامی و اطلاعاتی سپاه و همراهی آن در کشتار ۸۸ با رهبر ،قدرت اول و آخر ایران را به او داد و امروز بدون سپاه در ایران نمی توان  حتی به اینترنت دسترسی داشت ،چون سپاه مالک مخابرات است. تمامی پروژه های راهسازی و عمرانی در دست نیروهای غیر متخصص سپاه است و تقریبا ایران همان سپاه است. اما باید دقت کرد که پرخوری و بزرگی  دایناسور دست آخر به انقراض کشاندش . اقتصاد شکننده و بی قانون نمی تواند دوام بیاورد و تحریم نفتی نشان داد که برای کوچکترین تولید هم توانی در برادران بسیجی نیست و شعارهای توخالی آنها کمکی به اقتصاد نمی کند.

در این ویدیو  محمدنوری زاد به روضه خوان ۵ تومانی نامه ای نوشته و از فساد و ظلم و جور عده ای از پاسداران شکایت می کند. ولی آیا نوشتن نامه و شکایت از دزدان به رئیس دزد، کارگشا است؟!. آیا تا کنون در تاریخ دیده شده که یک جنایتکار و غارتگر ملی با پند و اندرز دیگری به خود آمده، و تغییر مسیر دهد؟!.

گزارشی که دیر آشکار شد

گزارشی در سایتهای گروههای طرفدار روحانی با هر هدفی که آشکار شد، نتیجه هشت سال دخالت مستقیم سپاه در اقتصاد را نشان می دهد:

انجمن اقتصاددانان در تحلیل خود نخست جایگاه واقعی اقتصاد ایران را مشخص می‌کند. در این نامه آمده است: «اقتصاد ایران امروز گرچه بالقوه در ردیف بیستم در جهان قرار دارد، ولی بالفعل و در مجموع عملکرد، در سال ۲۰۱۲ در ردیف ۷۰ قرار داشته است.» بنا به ارزیابی موسسه هریتیچ آزادی اقتصادی، ایران در بین ۱۶۱ کشور جهان در ردیف ۱۴۶ قرار داشته است.

شاخص‌های آماری ایران در زمینه‌های مختلف چنین بیان شده است: «موسسات تحقیقاتی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وفرهنگی بین‌المللی (شش موسسه) در سال ۲۰۱۲ در بین ۱۴۲ کشور، مقام ایران را در هشت حوزه تخصصی ذکر کرده‌اند که بر این اساس امنیت فردی ۱۲۵، آزادی فردی ۱۲۵، سرمایه اجتماعی ۱۲۱، اقتصاد ۷۰، کارآفرینی ۹۵، آموزش ۵۷، سلامت ۶۶ و رتبه کلی ایران ۱۰۲ است.»

جمع‌بندی این تحقیقات نشان می‌دهد که ایران “در کلیه زمینه‌ها، خصوصاَ آزادی تجارت، اندازه دولت، میزان مداخله دولت در اقتصاد، آزادی امکانات و اعتبارات نیروی کار- کالا، مالکیت خصوصی، بازار سیاه، سرمایه‌گذاری خارجی، بازارهای مالی، حضور بانوان در مجامع قانون‌گذاری و غیره” مساله و مشکل دارد.

ایران، زیر چکمه سپاه پاسداران- با وجود لات و آدم کش هایی مانند محمد علی جعفری، و افراد جنایت پیشه ای چون قاسم سلیمانی که در کشتن مردم سوریه با بشار اسد همراه و همکار بود، آیا آینده روشنی را می توان برای مردم ایران انتظار داشت؟.

ایران، زیر چکمه سپاه پاسداران- با وجود لات و آدم کش هایی مانند محمد علی جعفری، و افراد جنایت پیشه ای چون قاسم سلیمانی که در کشتن مردم سوریه با بشار اسد همراه و همکار بود، آیا آینده روشنی را می توان برای مردم ایران انتظار داشت؟.

ایراد از کجاست؟

سپاه حتّی در کشتار و ترور پاسخگوی کسی نیست ، چه برسد به اقتصاد. بدون شفافیت در آمار و با دروغ و کلاه مردم برداشتن و با تهدید و ارعاب نمی توان اقتصاد سالم داشت. اقتصاد از دستورات مقام ولایت اطاعت نمی کند و در قانون اقتصاد تملق و تزویر جایی ندارد. این حکومت همیشه دزد بوده و هست و همیشه سپاه و رهبر در بالا دست مردم بوده اند.شاید در ژمان خاتمی اندکی شرایط بهتر شد، اما از ژمان بسته شدن فلّه ای روزنامه ها و فشار بر منتقدین رزیم ،اندک نظارت بر اعمال برادران قاچاقچی هم برداشته شد.

این ویدیو جریان گشایش سد دز خوزستان را در سال ۱۳۴۱ به وسیله شاه نشان می دهد این سد مهم ترین سد ایران هست .
 • ناصر

  ایراد از انجاست که در یکصد سال اخیر، غیر از دوران کوتاه دولت مصدق ، مردم ایران احساس تعلق این آب و خاک به خود را نداشته اند . باید احساس تعلق این کشور به خود و تعلق خود به این سرزمین در مردم تقویت شود . ترک کشور به بهانه جسجوی آزادی و رفاه و حتی پیشرفت علمی ، مگر با قصد بازگشت به میهن ، زیبنده ایرانی نیست .

 • ان توی قبر شاه

  تویه کون نشده ما مسلمانهای ایرانی رو هم مرامم طالبان نطفه حرام میکنی؟ عنترهایی که به اسم ازادی و دموکراسی اونور خاک ایران هر گهی میخورن بهتر به این فکر کنند که به جای زر زدن زیادی یکم اهل عمل باشند شما ایران اباد و سربلند میخواهید چرا نمیایید توی خاک خودتون خدمتگذار مردم خودتون باشید؟ مدرسه بسازید” بیمارستان بسازید” جاده سازی کنید” راه اهن بسازید” مثل چینی ها جاسوسی صنعتی کنید” مثل هندی ها درامد خارج کشور رو بیارید داخل کشور” اصلا فرضا دولت خراب حکومت خراب چرا ملت بداد ملت نرسه اگه خیلی دلت برای مردم میسوزه خرج چندتا یتیم رو برسون یه کسب و کاری ایجاد کن زنهای ایرانی از نداری خود فروشی نکنند” صنف مادر به عذاهایی مثل شما قصدتون کنار زدن این حکومته که خودتون جاشونو بگیرید بعدش میخوهید چکار کنید؟ همون خدمت گذاری رو الان انجام بدید
  نذر کردم یه توالت عمومی روی قبر ملکه جنده انگلیس بسازم که ملت فیض ببرن نه نه کسده بزرگ انگلیس هر جای دنیا گه کاریه جای پای حرامزاده های انگلیسی دیده میشه

  • Baran Bahari

   شما مانند کبک سر زیر برف کرده اید؟ سرانجام آن همه استاد دانشگاه که اول انقلاب فراری شدند چه شد؟ چه گناهی داشتند و چرا باید متخصصان ایرانی را وادار به فرار کرد؟ ماجرای اعدام جهانبانی را بخوانید اگر نمی دانید تا بفهمید که این گرگها(اسلامیون) چگونه به گوسپندان حمله کردند.
   http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C

   • سید مهدی

    باران خانم اولا شما سرتون رو کردید زیر برف، زیرا که از پیشرفتهای ایران از نظر علمی و فناوری خبر ندارین که حتی ما موشک ها و هواپیماهای تسخیر شده از آمریکا را به نام خودمان ثبت کردیم، ثانیا کسی کسی را وادار به فرار نکرده، معمولا هر کس که امید به پیشرفتی در ایران ندارد به ناچار این کار را می کند، بعضی ها هم متأسفانه به دلیل اینکه دین اسلام را سخت می گیرند و دوست دارند به قول خودمون ولنگ و وا بگردند به خارج می رن و بدحجابی و فسق و فجور را به شکل ناجوری رواج میدن،(مخصوصا بعضی از زنان ایرانی)

    • Baran Bahari

     اگر گمان می کنید که موشکهایی که سپاه با واسطه مستشاران روسی و کره شمالی در اختیار دارد ساخت ایران است، فقط یک پرسش می ماند : چی زدی هموطن؟

 • مهدی

  یعنی خاک تو دو جهان برسر شما که نوکر غرب هستید، مملکت و میهن خودتونو به پول مفت میفروشید بعد اسم خودتو گذاشتید آدم، شما از حیوون کمترید حداقل حیوون از قلمرو خودش دفاع میکنه نه اینکه به فکر تخریبش باشن. چقدر شما بدبختید.

 • MOSTAFA

  مرگ بر بد خواهان ایران زمین
  مصطفی ۲۵ ساله تهران،ایران زندگی میکنم و تا اخرین ثانیه حیات زندگی خویش از نظام اسلامی حمایت میکنم.
  ایران ،نه افغانستان و نه عراق و……… نیست
  ایران اسلامی همیشه ایران اسلامی باقی می ماند
  درود بر جوانان ایران زمین

 • سید مهدی

  من طرفدار عدل الهی ام و عقیده دارم عدل زمان حضرت علی (ع ) فراموش شده است. زیرا که عده ای در مجلس دارند زیر به زیر چه لایحه هایی را آنهم بدون مجوز و اجازه آقا می خورند و می کِشند که حرامشان باشد اِن شاءالله.اما نباید به رهبر عزیزمون توهین بشه، ایشان معصوم نیستند. منظورم اینه که ما فقط ۱۴ معصوم وبی گناه داریم و هیچکس نمی تواند ادعای عصمت بکند، فقر اقتصادی مردم اولا تقصر آقا نیست، ثانیا اگر حتی به فرض ۱ درصد فرض کنیم که آقا دخیل بوده باید گفت که عمدی نبوده است.
  بعدش هم ما افتخار می کنیم که در زیر سایه سید علی خامنه ای زندگی می کنیم، حالا می خواد جامعمون فقیر باشه یا غنی، این دیگه به خودمون و کشورمون مربوط میشه.
  لبیک یا خامنه ای