آقای مطهری، زنان قدرتمند و با شعورند این شمایید که ناتوانید …. ۱۰

این آقا با این ریخت و خمود فکری، نماینده مردم تهران است. آیا عقل از کله مردم تهران پرواز کرده؟. آیا در تهران تحصیل کرده، اندیشمند، روشنفکر، ایران دوست، و طرفدار جامعه ایرانی به ویژه حقوق از دست رفته زنان کسی دیگر پیدانشد که به این بچه آخوند فرزند یک ضد ایرانی رأی داده و به مجلس فرستادند؟!.

این آقا با این ریخت و خمود فکری و ۵ کیلو ریش و پشم، به اصطلاح نماینده مردم تهران است. آیا عقل از کله مردم تهران پرواز کرده؟. آیا در تهران تحصیل کرده، اندیشمند، روشنفکر، ایران دوست، و طرفدار جامعه ایرانی به ویژه حقوق از دست رفته زنان کسی دیگر پیدانشد که به این بچه آخوند فرزند یک ضد ایرانی رأی داده و به مجلس فرستادند؟!.

در خبرها آمد که :

 علی مطهری نماینده مردم تهران با اشاره به احتمال انتصاب اولین سخنگوی زن در وزارت امور خارجه گفت: این کار بستگی به توانایی فرد مورد نظر دارد اگر خانمی که برای این پست پیش‌بینی شده است توانمند باشد می‌تواند آثار خوبی داشته باشد مخصوصا وقتی که از خانمی با پوشش اسلامی استفاده شود….وی افزود:

“این مساله نوعی ترویج موضوع حجاب است که برای کشور مفید است. اما اگر صرفا به خاطر تظاهر به استفاده از خانم‌ها و نمایشی تبلیغاتی باشد کار خوبی نیست….. اگر افرادی که برای پست سخنگویی مطرح هستند همه در یک سطح باشند و یکی از آنان خانم باشد و بنابر مصالحی مثلا تبلیغ اینکه در جمهوری اسلامی خانم‌ها هم مناصب بالای دولتی را بر عهده بگیرند،‌ کار خوبی است. به هر حال انتخاب خانم ضعیف و ناتوان آن هم برای نمایش،‌ کار خوبی نیست.”

زن در اسلام یک کالاست

آقای مطهری؛ پدر شما آقای مرتضی مطهری بسیار تلاش کرد ستم به زنان در اسلام را مصلحت زن بدانیم. کتاب “مساله حجاب” بی ارزش ترین و  بی منطق ترین کتاب آن زنده یاد است که می توان آن را با کتابهای شریعتی مقایسه کرد ، اما بدون لفّاظی و خوش زبانی شریعتی… پس هیچ از آن نخواهیم برداشت. زن در اسلام شما برای رفتن به دانشگاه باید از ولی اش اجازه بگیرد.زن در اسلام شما نمی تواند در هوای آزاد و کوه و دشت ورزش کند و باید در پتو پیچیده باشد. زن در اسلام شما نمی تواند رکورد شنا بزند و قهرمان شود. براستی اسلام شما در حجاز طی چهارده قرن جند زن دانشمند و مبتکر ساخت؟ امروز در همه کشورهای پیشرفته زنان دانشمند بسیارند، اما آیا این زنان دانشمند تا پیش از بروز دموکراسی در غرب هم بودند؟

آیا این آباء و اجداد شما نبودند که برای مخالفت با آزادی زن در مشهد با دولت درگیر شدند؟. اگر می توانستید  زن را از دانشگاه بیرون می کردید، مگر نه؟. امروز برای زنان تصمیم می گیرید که در فلان رشته دانشگاه نروند؛ اما آیا از خود زنان هم پرسیده اید؟ شما برای زنان تصمیم می گیرید آن گونه که برای کودکان تصمیم می گیرید، آری این اسلام است ؛ این قرآن شماست؛ این طینت شماست که برای زنان خط و نشان می کشد و مانند کودکان برایش مسیر رسم می کند. شما قرنهاست زنان را از دایره “انسان کامل ” بیرون کرده اید. شما مردم را گوسفند و زنان را کالا فرض کرده اید.

آخوند مطهری کسی که پدران ما را احمق و حیوان می خواند. حال، فرزند این بابا، آثار و افکار عالیه پدر باکمال و ایران دوست خود را جمع آوری کرده، و برای جمع آوری آن دلیلی برای نرفتن به جبهه داشته است، و آنگاه افکار پدر را در همه جا پیاده می کند تا جایی که مردم خردباخته تهران او را به نمایندگی خود بر می گزینند. آیا جای تأسف و اندوه از بی فکری و نادانی مردم نیست؟!.

پرسشی ساده

انسان صاحب اختیار است… این را پدر شما -مرتضی مطهری – هم می گفت ، مگر نه؟ آیا زنان هم در دایره اختیاری که پدر شما می گفت هستند؟ یا دایره اختیار تشیّع شامل زنان نمی شود؟ شما از سخنانی که با خشکی و  قساوت درباره زن می زنید ، و از این که زنان بیشتر  باید در پستوی خانه پنهان باشند ، خجالت نمی کشید؟ آیا یک بار هم با عقل سلیم در حکم قرآن برای زنان شک نکرده اید ؟.

اسلام یعنی حبس ابد برای زنان

آزادی یک قناری در قفس ،از زن در اسلام شما بیشتر است. مهریه بهایی است که زن در برابر زندگی خود می گیرد. مهریه همان بهای کنیز است؛اسلام شما نانش در این است. شما آیات مکی و مدنی را کنار هم بگذارید ، گویی درآن دو گوینده کس دیگری است.(یکی از جایگاه محمد مکه و یکی شاه مدینه) شما بروید ببینید سوره هایی چون بقره و آل عمران و نسا چرا آن ژمان که محمد آواره ای بیش نبود برکت نزول نمی یافت؟ آقای مطهری؛ محمد شما برای برده ها کاری نکرد.چگونه است که برده داری را حرام نمی دانید؟ در اسلام شما برده داری رسمی است و عمر و زندگی زن در اسلام شما مانند حبس ابد بباد رفته می باشد.

اما دو قرن پیش کسی در انگلستان برده داری را ممنوع کرد. کاری که محمد شما نخواست انجام دهد. الله شما برای  تجاوز به زن زید سوره احزاب را نازل کرد، اما تا آخر عمر غلام و کنیز را حرام نکرد. کاش ارزنی از انسانیت این انگلیسی در محمد شما بود: آقای ویلیام ویلبرفورس(William Wilberforce) کجا و  محمد شما کجا؟

کشوری که آخوند رهبر آن و بچه آخوند نماینده مردم تهران می شود، اینگونه دستورات اسلام راستین را پیاده کرده و زنان را در کوچه وخیابان مورد حمله و ناسزاگویی قرار می دهند. علی مطهری باید خجالت بکشد که خود را بشر بداند.

به مسلمانی خود ننازید و  به پدر هم

شما مسلمانید ، این عیبی بزرگ است! جهان امروز نه مسلمانان را دوست دارد و نه شریعت پر از قوانین و احکام غیر انسانی اش را ، روزگاری پدر تان به نامداران غرب نامه می نوشت و آنها هم پاسخ می دادند ،ولی دست اسلام پدر شما ، امروز رو شده است. در ایران هم خبری از غلو های بی منطق پدرتان نیست. نه “خدمات متقابل اسلام و ایران ” پدر شما و نه “غربزدگی ” جلال آل احمد هیچ یک برای ما راست و قوام نیست. پدرتان در جهل فوت شد . جهل از آن که اسلام علم نیست. اسلام شما ترکیبی از درستها و نادرستها ست ؛چیزی که پدر شما ندانست.

افتخارات اسلام شما

شما فرموده اید : “… حکم تعدد زوجات که البته باید در جای خود و با شرط توانایی جسمی، روحی و مالی مرد انجام شود یکی از افتخارات اسلام است و از حقوق زن است نه از حقوق مرد….” ننگ بر شما و کاش بروید انسان شوید.

شما فرموده اید :”مساله مهریه هم احترامی است که اسلام برای زن قائل شده و با طبیعت و نیاز روحی زن و مرد سازگار است…”  این دروغ است. از پدرتان کپی کردید. مهریه بهای زندگی زن است و پس از ازدواج، طبق اسلام شما مرد می تواند هر کاری با زن بکند. طبق اسلام شما مرد می تواند زن را همه عمر در خانه اش حبس کند . آیا خروج زن از خانه بی اجازه شوهر جرم نیست؟ مگر زن کالای مرد است که زندگیش را اسلام شما چنان بی اختیار می کند؟.

آقای علی مطهری بداند که اسلام شما زنان را عاجز، بی اراده، بی سواد، مطیع و خدمتگذار آشپزخانه و اطاق خواب می داند، صفی که در این جا می بینید از زنان ناآگاهی است که نمی دانند برای چه و به کی رأی می دهند؟!. تنها دلیل شرکت آنان در این صف آنست که آخوند بدانها گفته چنین کاری کنید!.

آقای علی مطهری بداند که اسلام شما زنان را عاجز، بی اراده، بی سواد، مطیع و خدمتگذار آشپزخانه و اطاق خواب می داند، صفی که در این جا می بینید از زنان ناآگاهی است که نمی دانند برای چه و به کی رأی می دهند؟!. تنها دلیل شرکت آنان در این صف آنست که آخوند بدانها گفته چنین کاری کنید!.

افتخارات انقلاب شما

به دادگاه خانواده بروید، ببینید جوانانی که در سایه ایدئولوژی پدرتان بزرگ شده اند ،چه مشکلاتی با قوانین ۱۴۰۰ سال پیش پیدا کردند. سفسته است اگر بگوییم اسلام این نیست ، یا جمهوری اسلامی این نیست…. همانند کمونیستی که می گفت “سوسیالیسم آن نیست که در شوروی دیدیم !” سخن نگویید. ساده آن که آنچه پدران ما کاشتند و سیستم پر اشکال اسلام حکومتی ، بهتر از این نمی شود. باز خدا پدر شما مطهری  را بیامرزد کمی سواد داشت و کار ایران به طالبان نرسید.

زن ستیزی رژیم شما به سرکردگی خمینی و همکاری رفسنجانی و برگرفته از افکار عالیه پدر بزرگوارتان، همان بس که قانون حجاب اجباری و پوشاندن زنان در گونی سیاه را تصویب نمودند و مجازات آن را ۷۴ ضربه شلاق تعیین کردند و به زندانبانان اجازه دادند تا به دختران پیش از اعدام تجاوز کنند. به راستی چه اسلام زیبایی، و چه بانیان اسلامی در کشور ما حکمفرما است!.

کارنامه زنان ایران

زنان نشان دادند کارآمدند، شما یک وزیر زن در کل رژیم اسلامی داشتید که در برابر مردان همکارش کارنامه خوبی داشت و محبوب هم شد. این وزیر از فیلتر ولی فقیه شما رد شده بود ،پس زن ایده آل ایران نبود اما کارنامه خوب بجا گذاشت. در نهایت تبعیض و با کمترین بودجه زنان ایران در ورزش ایران سر بلندند. در دانشگاه و درجات علمی زن ایرانی همه جا سربلند است.

این کمپین زنان ایران در باره حجاب اجباری است. آنان از حق خود دفاع کرده و می کنند که اختیار پوشش خود را به عنوان قانون انسانیت خودشان دارند و به کسی مربوط نیست. ولی علی مطهری یک آخوند زاده که کمترین سواد اجتماعی را ندارد و از اخلاق و منش انسانیت به دور است، همان افکار خمیده را دارد که خمینی و پدرش پیشاهنگ آن بودند.

این کمپین زنان ایران در باره حجاب اجباری است. آنان از حق خود دفاع کرده و می کنند که اختیار پوشش خود را به عنوان قانون انسانیت خودشان دارند و به کسی مربوط نیست. ولی علی مطهری یک آخوند زاده که کمترین سواد اجتماعی را ندارد و از اخلاق و منش انسانیت به دور است، همان افکار خمیده را دارد که خمینی و پدرش پیشاهنگ آن بودند.

نسرین ستوده نمونه بانوی فرهیخته، دانا، میهن پرستی است که برای دفاع از افراد زجر کشیده زیر فرمان آخوند همچنان در زندان مانده است. خوبست بچه آخوند علی مطهری که از دانش و اطلاعات جهانی برکنار مانده و در پوست خود درجا می زند بداند که مجلس ملی ایران، جایگاه نسرین هاست، نه یک مشت بی سواد که فاقد فرهنگ و آیین ایرانی اند.

زنانی که در باند و گروه شمایند

آن کلاغهای گنگی که شما در ادارات و رژیم جمع کرده اید از نظر بسیاری از دیگر بانوان ایران لیاقت کارهای معمول را هم ندارند. اما اگر شما در این ۳۵ سال زن ایرانی را آزاد گداشته بودید ،هوش و قدرت واقعی زنان را می دیدید.زنان در همه جا لیاقت دارند اما این فکر مسموم و ارتجاعی شماست که زن ایرانی را در حاشیه گذاشته است.

نکته پایانی:

مدونا خواننده امریکایی پس از مرگ خمینی آرزو کرد: ” امیدوارم او (خمینی) در زندگی بعدیش بصورت زنی دز رژیم جمهوری اسلامی بدنیا بیاید.”
از آنچه گفته شد، آقای علی مطهری، شما به هیچ روی صلاحیت نمایندگی مردم ایران را ندارید. حال، اگر رژیم غیر مردمی ولایت فقیه شما را که لیاقت یک کار ساده اجتماعی ندارید، به عنوان نماینده به حلق مردم ایران فرو کرده است، بدانید و آگاه باشید این چرخه همیشه به نفع شما نمی چرخد. به زودی با سرنگونی این رژیم که کمترین هویت مردمی ندارد، امثال شماها باید در دادگاهای عمومی از این زیاده روی ها، و استفاده از بیت المال، برای شغلی که هیچگونه شایندی نداشته اید پاسخ گوی باشید.

khomeini-turns-on-his-own-people-by-jack-anderson-and-dale-van-atta

http://news.google.com/newspapers?nid=336&dat=19881219&id=Pk4pAAAAIBAJ&sjid=LIQDAAAAIBAJ&pg=2279,1789096

 • بهرام آبار

  این بیخردان ملا صفت نمیخواهند بدانند که زن ستیزی مهمترین دلیل عقب مانده گی جهان اسلام از
  قافله تمدن است. قوانین
  عقب‌گردان ۱۴۰۰ سال پیش, رایج بیابان‌گردان وقبائل تهاجم کار
  شبه جزیره عربستان که بعنوان قوانین “الهی” به مردمان مسلمان تحمیل شده، حقوق زنان را نصف مرد اعلام کرده و درسوره نساء, برای مرد حق اختیارزنان متعدد بطرزی ظالمانه و بدوراز اخلاق ومروت منظورکرده است. سرشکستگی زنان , سرشکستگی وحقارت فرزندان است اعم از پسر یا دختر. نتیجه سرشکستگی وحقارت فرزندان، ممالک اسلامیند، حقیر و سرشکسته.

 • Ali Iranien

  تو عقده ای هستی و منطقت فحاشی است.
  اسلام هیچ ارزشی ندارد و به خاطر بی ارزشی و بی محتوائی آن است که دهها گروه مطالعات اسلامی در دانشگاه های معتبر غربی وجود دارد با اساتید و دانشجویانی که هر کدام چندین زبان را به خوبی بلدند .
  غربیها احمق هستند و پول بسیار را برای اسلام شناسی هدر میدهند .
  چه کنند ? نبوغ و معلومات و دقت و انصاف سرکار را ندارند تا بفهمند اسلام در یک کلمه فقط جهل وخرافات و تعصب است وبس !!
  حال و روز تو عقده ای را تک جمله ای به خوبی وصف میکند : که نا چار فریاد خیزد ز درد .

  • Baran Bahari

   غربیها اسلام را مطالعه می کنند تا روان غریب مسلمانان را بشناسند. غرب اسلام را یک واقعیت (هر چند مضر) می داند. اما مسلمانان علم غربیها را باور ندارند و غیر واقعی می دانند. پاسخ بی منطق شما خود گواه آن است :

   که نا چار فریاد خیزد ز درد

   • Ali Iranien

    جوابت مالیخولای تو روان پریش زنجیری را بار دیگر ثابت کرد.

    فرقی با محمود الاغ منور نداری .خوش باش با توهماتت .

    و گرنه بدون بیماری توهم , محمود الاغ وار جراءت نمیکردی ادعا کنی که از ضمیر و نیت اسلام شناسان غربی اطلاع داری !!
    درست برعکس تو روان پریش معادل محمود الاغ ,اسلام شناسان غربی با تحسین و اعجاب از اسام حرف میزنند .به کوری چشم تو .

    • Baran Bahari

     عام می گوید : هیچ چیز مطلق نیست… یادم به داستان ابن سینا و مساحت گردو افتاد…. هر چقدر هم سواد داشته باشیم اگر آن که آن را در زندگی بکار نبریم ایمانی به دانش خود نداریم… شاید هم شما راست یگویید! اما نظر من چیز دیگری است… شما آزادید حتی در توهین! ما را حساب پاک است ، از محاسبه چه باک است….

    • سیاوش

     غربیها بودجه برای اسلام شناسی در نظر میگیرند که بفهمند با فحاشانی مثل حضرت عالی چگونه باید برخورد کرد…سرتان را شیره هم میمالند و منابع و ذخائر عظیم نفت و گازو هزاران چیز دیگرتان را به مفت غارت میکنند و به ریشتان هم میخندند..در ظاهر چند تعریف هم از شما و دین اسلام میکنند که شما هم خوشحال بشوی.اما تا بحال دیده ای حتی یکی از این محققین تبلیغ اسلام بکند یا خودش مسلمان شود؟؟مگر نمیگوئی اینها خیلی ارادت دارند به اسلام؟؟؟پس چرا مسلمان نمیشوند؟؟؟دلیلش روشن است..هر تعداد دانشجوی مسلمان در کشورهای اروپائی و آمریکائی بیشتر باشد پول بیشتری در آن کشورها خرج میشود و دست آخر هم هیچ باجی به مسلمانها نمیدهند که هیچ..کارشان که تمام شد پسشان میفرستند به کشور مبدا…میدانند که با سیستم افتضاح اسلامی نمیشود هیچ غلطی کرد….پیشرفت هم حاصل نخواهد شد..این وسط شما و دیگر دانشجویان بدبخت مسلمان از جیبتان هزینه کرده اید و پول نفت و گازتان را هم پس داده اید به همان غربی ها…..کیف هم میکنید که ۴ تا شاخ شکسته ازتان تعریف کرده و سرتان را شیره مالیده اند…

   • Ali Iranien

    در ضمن روان پریش مالیخولیائی ,من مسلمان در فرانسه ریاضی خوانده ام بدون مخالفتی با علم غربی .از کی تو وکیل مسلمانان هستی یا سخنگوی آنان درباره علم غربی ها ?!!

    توهمات ذهن علیلت را واقعیت مطلق میدانی ,اثباتی برای خواهر خواندگی خودت و محمود الاغ منور عرضه کرده ای و نه بیشتر.

    و گر نه تو کور ظاهر و باطن براحتی می دیدی که که دانشجویان مسلمان در دانشگاه های غربی بسیارند بدون هیچ مخالفتی با علم غربی ها .

    به قول رفیق و معادل و مشابه و برادر خوانده ات محمود الاغ منور ,آب را بریز همان جائی که میسوزد . لجن پراکنی فایده ای ندارد.

 • بی خدا

  تا حالا که به سن۳۴ سالگی رسیدم،ازین دین جز فقر و بدبختی و ضلالت چیزی ندیدم و قریب ۳۰ سال عمرم را به واقع به گند کشیدم.عقل سلیم به هیچ عنوان از دستورات و پایه های اعتقادی این دین تبعیت نمیکند.برخی سخنان که به پیشوایان این دین نسبت داده میشود به هیچ عنوان نشاندهنده قداست یا معصومیت این پیشوایان نیست بلکه نشاندهنده زیرکی و فراست و مردم شناسی و موقعیت سنجی این افراد است.سخنانی همچون”علی:آدمی همانی است که می اندیشد”،یا”علی:هر انچه که میپسندی برای دیگران هم بپسند و هرآنچه که نمیپسندی برای دیگران هم مپسند”و ازین قبیل اگر چه کاملا ارزشمند و قابل تحسین است ولی باید توجه داشت بسیار پیش تر از علی و محمد و امامان تشیع ازین قبیل سخنان از دانشمندان و فلاسفه یونان و ایران به گوش رسیده و در کتب مختلف خوانده شده.ولی باید معترف بود که امامان تشیع هیچ کدام به قدر محمد زیرک تر و باهوش تر نبودند.محمد با درک نیاز مردم زمان خود به تغییر و دگرگونی و با پیش بینی بسیار هوشمندانه اش از استقبال مردم از سخنان و ادعاهایش در دراز مدت، توانست با نفوذ در اذهان و القائ تفکراتش که زاییده تجربه چندین ساله اش از سفرهایش با خدیجه و آشنایی با ادیان و پیشوایان ادیان و مردم و اندیشه های مختلف بود توانست دینی را پایه ریزی کند که اگرچه دلیل بسیاری از بدبختی های تاریخ ایران ومردم ایران است ولی برای قوم و تیره عرب بهترین ارمغان بود.
  نتیجه و شالوده و زاییده تفکر تشیع که به ادعای پیروانش زلالترین و ناب ترین تفکر بشری ست شخصیت هایی امثال خمینی،مطهری، طباطبایی،بروجردی،بهجت و…… هستند که همگی آنها ذهن هایی مسموم و اراده هایی اسیر تفکراعتقادیشان داشتند و در زندگی سراسر احمقانه شان( مثلا گفته میشود فلان آیت الله در سن ۱۲ سالگی به درجه اجتهاد رسید..یعنی همان سنی که هنوز برخی کودکان شب ادراری دارند)و تفکر سراسر نحث و کثیفشان عاقبتی جز فلاکت برای مردم سرزمینشان نیاوردند.از تیره بختی و ضلالتی که سایه بر زندگی مردم ایران انداخته همین بس که هر ۴ سال یکبار با وجود حافظه گهرباری که از ۴سالهای قبل دارند باز با چنان امیدی به پای صندوق های انتخاب میروند که چشمان تمام مفسران و نظریه پردازان علوم عقلی و غیر عقلی از همت استوارشان و عزم جزمشان در قبول وتایید ادامه فقر و بدبختیشان به شگفت می آید.

 • فرشاد

  درودبرزنان .این اسلام است که کشوررابه گندکشانده .هیچ مردی حق ندارددرباره ی زن تصمیم بگیرد.زن ومردیکی است شماهاکه هستید که میخواهیدبرای زنان حق تعین کنید.شماهاعددی نیستید.

 • Azadeh

  Ridam Be Eslam!