باجهادالنکاح، تجاوز به زنان، یا بزرگترین فحشای اسلامی در سوریه آشنا شوید ۹

کشور سوریه یا فاحشه خانه خاورمیانه

کشور تاریخی و کهنسال سوریه را امروزه باید کشور دزدان، غارتگران، مرکز فساد و فاحشه خانه در منطقه دانست. سوریه هم اکنون مرکز تاخت و تاز نیروهای گوناگونی شده که شماری از آنها از گروه القاعده، اخوان المسلمین، جهاد اسلامی و گروههای خودکامه به شمار می آیند. این گروههای افراطی مذهبی برای پیشبرد کار خود و جلب جوانان سرتاسر کشورهای اسلامی، از قول آخوندها و مفتی های سوریه و شاید کشور های دیگر اسلامی، دختران و زنان را به عنوان یک فریضه دینی به جهادالنکاح (فاحشه گری اسلامی) دعوت می کنند و در اختیار جوانان و مردان شهوت ران می گذارند.

این فرتور چند زن بخت برگشته ای است که گول آخوندهای خود را خوردند و برای آن که بهشت را برای خود بخرند،ظاهراً برای جنگ رفته اند ولی در حقیقت مجلس گرم کن و و سیله خوش گذرانی گروههای جنگنده مذهبی مانند القاعده و جهاد اسلامی می باشند. همه روزه نوزادهایی در گوشه و کنار انداخته شده اند که نتیجه شهوترانی این گروههای مذهبی می باشد.

این فرتور چند زن بخت برگشته ای است که گول آخوندهای خود را خوردند و برای آن که بهشت را برای خود بخرند،ظاهراً برای جنگ رفته اند ولی در حقیقت مجلس گرم کن و و سیله خوش گذرانی گروههای جنگنده مذهبی مانند القاعده و جهاد اسلامی می باشند. همه روزه نوزادهایی در گوشه و کنار انداخته شده اند که نتیجه شهوترانی این گروههای مذهبی می باشد.

این ویدیویی است که هر خواننده به ویژه هرمسلمانی باید ببیند تا از مسلمان بودن خود شرم کند. در این ویدیو نشان می دهد که چگونه مفتی ها و آخوند های سوریه و کشورهای دیگر زنان و دختران ناآگاه و مذهبی را به عنوان این که تنها راه بهشت رفتن جهادالنکاح، یعنی روسپیگری اسلامی است،  زنان و دختران، حتی زنان شوهر دار را شبانه روز در هر نیم ساعت با خواندن تکبیر به عقد جانوری در می آوردند و نیم ساعت بعد با خواندن تکبیر دیگر، به اصطلاح او را طلاق داده، و پس از حمام رفتن و خود را شستن با تکبیر دیگر زن بخت برگشته را به زیر دست و پای دیگری می انداختند. برای دختران باکره طبق این فتوا، تجاوز از پشت حلال و کاملن اسلامی است.

گفتگویی در باره جهاد النکاح

جهادالنکاح و یا  در حقیقت روسپیگری اسلامی، یک نوع فریبکاری و ترفندی است که آخوندهای کشورهای اسلامی برای گمراه کردن و به دام انداختن دختران و زنان چشم و گوش بسته و ناآگاه خرافاتی به کار می برند. دختران و زنان مسلمان از کشور سوریه و دیگر کشورهای اسلامی که شکار این سوداگران شدند با خاطراتی تلخ و عبرت انگیز و دامنی آلوده از این فریبکاری پرده برداشته و روزهای سیاه خود را در زیر دست و پای افراطیون مذهبی سوریه فاش می کنند. ویدیوی در این مقاله گویای بخشی از این واقعه شوم همه روزه است.

روش به منجلاب کشاندن دختران

همانگونه که گفته شد آخوندهای کشورهای اسلامی شب و روز به گوش دختران و زنان می خوانند که به عنوان یک فریضه دینی بهتر است به گروه جهاد زناشویی (روسپیگری اسلامی) در سوریه ملحق شوند. به این دختران و زنان گفته می شود که هرزن و دختری اعم از شوهر دار یا بدون شوهر به این جهاد بپیوندد، بدون هیچ مشکلی به بهشت خواهد رفت و راه بهشت بی درنگ برای آنان باز است.

در این ویدیو یک آخوند انسان و فهمیده بنام آیت الله قزوینی از این فحشای اسلامی پرده بر می دارد و آن را محکوم می کند.
این ویدیو  یکی از خودروهای پاسداران در سوریه و مسیرهای فعالیت آنان را نشان می دهد. مأموریتی که به دستور علی خامنه ای برای کشتار مردم سوریه اجراء می شود.

آخوند و مفتی های سوریه

مفتی های سوریه پای خود را هم از این حد فراتر گذاشته و فتواهای سفت و سختی مبنی بر وظیفه شرعی و دینی زنان صادر کرده اند. به عنوان نمونه، مفتی شیخ ایاد اعوجان ابو نزیر این فتوا را داده که جنگندگان می توانند از عقب با دختران (باکره) همبستر شوند. از این که بگذریم فتوای عمومی آنها اینست که هر مردی از گروههای افراطی مذهبی در حال جنگ دستی به سر زنی گذاشت و تکبیر گفت، آن زن بر او حلال شده، و ناچار به تسلیم شدن و برخوابی آن مرد، و متوالیاً مردهای دیگر است.

در این ترفند ننگین و ضد انسانی، نه تنها از کشورهای دیگر، بلکه گروهی از زنان شوهر دار نیز تلقین کردند که باید هرچند ساعت با یک نفر با گفتن یک تکبیر برخوابی کند، سپس طلاق گرفته، و پس از شستشوی خود به عقد دیگری درآید و با او هم خوابه شود. بی درنگ درهای بهشت بدون هیچگونه پرسشی بر روی اینگونه زنان باز است.

این ویدیو کانون و مرکز تجمع مزدوران رژیم اسلامی که برای کشتار مردم بیگناه به سوریه آمده اند را نشان می دهد.

جدال و جنگ در سوریه

همانگونه می بینیم، در سوریه از یک سوی رژیم بشاراسد به کشتار مردم می پردازد، از سوی دیگر گروههای مختلفی مانند القاعده، مزدوران فرستاده رژیم اسلامی، کمک های روسیه، نیروهای کشورهای عربی با بهره برداری و کام دل گرفتن از دختران و زنان سرتاسر کشورهای اسلامی به تخریب و ویرانی فرهنگ و دیگر ابعاد سوریه می پردازند،آیا چه دلیلی برای دخالت و لشکر کشی ایران وجود دارد؟. در این جنگ و دعوای همگانی و با ویران کردن سوریه و دربدری و بی خانمانی ۷ میلیون انسان بیگناه چه نفع و بهره ای عاید ما ایرانیان می شود؟!. اگر آمریکا، روسیه، و کشورهای عربی دخالت می کنند، نیرو و کمک می رسانند، ایران چه نقشی در این میان دارد، و به دنبال کدام منفعت و سود ملی ما است؟.

گسیل پی در پی مزدوران به سوریه

از آغاز خیزش مردم سوریه تا کنون، رژیم اسلامی که بقای خود را در بقا و پایزیستی رژیم سوریه می داند، پیاپی و در هرچند ماه گروههای تروریست پاسداران و بسیجی را به سوریه فرستاده تا در کنار آدم کشان بشار اسد به قتل و کشتار مردم بپاخاسته و بی گناه آن کشور بپردازند. فرستادن نیروی انسانی و مشاوران جنگی سوای ۱۱ میلیارد دلار کمک های درزدیه شده از خزانه ملت، و کشتی ها و هواپیماهای پر از اسلحه می باشد.

رژیم اسلامی با ترفند همیشگی گسیل این آدم کشان را گروههای عکاس و فیلمبردار می نامد و در سایت های وابسته به خود برداشت نادرستی را در ذهن و افکار مردم بیگناه و نا آشنا ایران می گذارد و ایرانیان کشته شده در این نبردهای غیر انسانی راپرده پوشی می نماید.

در این فرتور دیده می شود که بازهم مزدوران علی خامنه ای در جنگی که کمترین ارتباط و منفعتی برای ملت و کشور ما ندارد شرکت نموده و در کنار بشار اسد آدم کش به کشتار مردم سوریه می پردازند.

از آنچه گذشت

سوریه هم اکنون از چند نظر میدان گذرگاه، برخورد و یا همکاری گروههای گوناگون افراطی اسلامی و دخالت های ایران، روسیه، ترکیه، و کشورهای عربی شده است. از یک سوی، بشار اسد و از سوی دیگر گروههای القاعده و  جبهه النصر و جهاد اسلامی به کشتارمردم می پردازند. گروههای اسلامی توانسته اند برای جلب جوانان برای جنگ، با فتواهای آخوندها و مفتی ها، توانستند دختران و زنان را از کشورهای اسلامی برای جهاد النکاح (روسپیگری اسلامی) به سوریه کشانند و اسیر دام و زیر دست و پای جوانان و مردان شهوتران قراردهند.

مفتی بزرگ سوریه فتوا داده که هرزن، حتی زنان شوهردار، باید در این جهاد شرکت کنند. آنان باید هرساعت با یکی برخوابی کنند و بدانند که بدون هیچ مشکلی به بهشت خواهند رفت و درب بهشت به روی آنان باز است.

“محمد العریفی”‌ چهره مروف وهابیت در عربستان، یکی از مدافعان سرسخت “فتوای جهاد نکاح” بود که با صدور فتوایی از زنان عراقی خواست تا برای “جهاد نکاح” از عراق به سوریه سفر کنند.

“محمد العریفی”‌ چهره مروف وهابیت در عربستان، یکی از مدافعان سرسخت “فتوای جهاد نکاح” بود که با صدور فتوایی از زنان عراقی خواست تا برای “جهاد نکاح” از عراق به سوریه سفر کنند.

نکته دیگر این که:

در این قاراشمیش و جنگ همه جانبه که در سوریه، حکمفرماست، ، آمریکا و کشورهای عربی و روسیه هرکدام دارای منافعی هستند و به دنبال آن در سوریه دخالت می کنند. ولی ملت ایران کمترین منفعتی در این دخالت نظامی، کمک مادی و سیاسی ندارد. پس چرا، و به چه دلیل رژیم اسلامی در کشوری که برای ما منافعی ندارد، بدون خواست ملت، دخالت می کند؟.
بنابراین، بایداز آقای خامنه ای پرسید، شما به چه علت، و به چه مجوزی برخلاف خواست ملت ایران، به بشار اسد کمک می کنید و در سوریه دخالت نظامی دارید؟!.

 • naser

  لطفا لینک دانلود ویدئو ها را بگذارید . ممنون

 • renas

  alam … man faghat dar morde in ax mikham ye chizi begam ke ba bahse shoma hich rabti nadare … in dokhtaraie shoresh gire kurd hastan ke to suria daran az milate khod defa mikonan va ba eslamie tond ro misle alghaide va jabhat alnosre mijangan … ina kasani hastan ke hame zendagie khodeshono bakhshidan ta azadi va eradaie khodeshono milateshon bedast biaran o hefzesh konan .. ina dokhtaraie azadi khahan ke shoma ba tasavirhaie diger ghaty kardin ke man pishnehad mikonam in axro pak konin ya avazesh konin .

 • Ciwan

  لازم به توضیح که عکس اول دختران و زنان پیشمرگ کورد PYD هستند و هیچ ربطی‌ به موضوع شما نداره

  • این عکس ها به هیچ وجه مال کردها نیست .اگر هم بود رفتن آنان میان گروهی آدم های هرزه و شهوت ران و همکاری با آنان کار درستی نبوده و نمی توانست به سادگی پایان پذیرد. سهراب ارژنگ

 • محمد

  سلام
  هی هی امان ما ایرانیا هرجا بریم همین هستیم چه از آخوندا گرفته جه از عوام فقط بلدین تقیه کنیم هر چیزی پیدا کنیم بدون هیچ تحقیقی بچسبونیم به افکارمون یا طوری اونو جلوه بدیم که مثلا نشون بدینم افکارمون حقه امان امان
  فکر کنم هنوز اصلا شیخ عریفی رو نمیشناسید حداقل یه سر به فیسبوکش میزدین یه سایتش شکلکشو میدیدین بعد این عکسو یه فتوا رو بهش نسبت میدادین خود شیخ تو سایتش رد کرده آقا روحش خبر نداره این فتوا از کجا اومده اما امان از ما ایرانیا نمیدونیم چیکار کردیم اینجوری شدیم…. در ضمن اسلام رو با دین شیعه مقایسه نکنید توی نت سرچ کنید میبینید چه آدمای مذهبی مسیحی یا یهودی مسلمان شدند چه خواننده های خارجی مسلمان شدند و …. فقط یه کم عقل و تدبیر و دور شدن از جاهلیت میخواد تا …

  • اقلیت

   درغربی که بت شماست تجارت فحشا بعد ازتجارت نفت دومین تجارت بزرگ است حالا میخواهید با نشان دادن چند تاعکس ومصاحبه ساختگی مسلمانان را بی اخلاق وخود را کمال اخلاق انسانی نشان دهید؟درغرب که مدینه فاضله واتوپیا وآرمانشهرذهنی شماست زن دو حالت دارد یا مثل ماشین مکانیکی کارمیکند به علت کارمدام با ماشین وصنعت هم حس ظریف زنانگی وهم احساس مادربودنش روز به روز ازبین میرود ووسیله ایست بی ارده که بزک شده وظیفه اش فرونشاندن اتش شهوت مردان شهوت ران است میتوانید برای تصدیق این مدعا به ملیونها بار وکافه وروسپیخانه های که درغرب کارمیکنند سری بزنید.وای به روزی که شما حاکم سرنوشت ملتی شوید قطعا روی هیتلر،موسلینی،ولنین را سفید میکنید

   • این آماری که از غرب گفتید کجا آوردید؟. از روی معده که نمی شود حرف زد. در غرب فحشای اجباری و فحشای فقط به خاطر نیازهای روزمره زندگی مانند خورد و خوراک وجود ندارد. بهتر است کمی با مطالعه انتقاد کنید. جهادالنکاح آنست که زنان و دختران مردم را می دزدند و یا گول می زنند تا در سوریه به فحشاگری در راه امیال خودشان وامی دارند- سهراب ارژنگ

 • حمید

  شما هیچ کدوم از این مضخرفات رو رو در اروپا نمی بینید…
  قبول کنید مسلمانان عقب افتاده اند..

 • رضا

  این سایت یک سایت کثیفه که وابسته به صهیونیستهاست.بسیاری از مواردی که بیان میشه دیدگاه رژیم صهیونیستی را در بر میگیره.مسائلی که در سوریه اتفاق میفته رژیم صهیونیستی در اون دخالت داره.کشت و کشتار در سوریه و نکاح زنان اصلا به اسلام و شریعت اسلامی ربطی نداره و این کوسکشها میخوان همه چیز رو ولو از آستین کثیف القاعده و تکفیری های ساخته و پرداخته آمریکا و صهیونیستهاست رو به اسلام ربط بدهند.اتفاقی که در دنیا در شرف افتادن هست اینه که رژیم صهیونیستی در دنیا در انزوای سیاسی قرار گرفته و حلقه کشورهای اسلامی با بیداری اسلامی این منطقه بیشتر گلوی رژیم غاصب قدس رو فشار میده.کسی از خودش پرسیده که سلاح و پول و نیروهای آموزش دیده خارجی رو کی به سوریه اعزام میکنه؟؟؟ چه کسی جنگ خانمان برانداز رو درسوریه روشن کرده؟؟؟ چرا کشورهای آمریکا و ترکیه و عربستان و قطر برای حفظ منافع رژیم صهیونیستی اینهمه خرج میکنند؟؟؟ این سایت درست در جهت منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی اقدام میکنه و با ایجاد شبهات در افکار مقصر همه این مسائل را اسلام جلوه میده در صورتیکه عامل تمام بدبختی های کشورهای اسلامی از آمریکا و رژیم غاصب قدس است…والسلام