سقط جنین های زیر زمینی و پیامد آن دراجتماع آخوند زده ایران ۰

سقط جنین در ایران

رویان بری یا سقط جنین، Abortion، یکی از پیامدهای ناگواری است که در اجتماع آش و لاش و آخوند زده ایران امروزه به فراوانی دیده و شنیده می شود. چیزی که پیش از مصیبت و بلای آخوند، در ایران کمتر دیده می شد. در ایران فلاکت زده برای رویان بری و جنین کشی آماری وجود ندارد. زیرا مملکت به دست یک مشت دزد و قاچاقچی افتاده که تنها هدفشان چپاول و غارتگری، و بارکشی از مردم است.

آخرین آمار داده شده مربوط به سال ۷۷ می باشد که شمار رویان زدایی را ۱۲۰ هزار در سال می داند. بی گمان امروزه شمار این رویان اندازی بسی بیشتر خواهد بود. به ویژه آن که به دستور خامنه ای تمام بودجه جلوگیری از آبستنی و آموزش جوانان زوج های جوان به کلی برداشته شده و علی خامنه ای یک آخوند، بیشرمانه  به خود اجازه می دهد در مورد باردار شدن و رحم زنان نیز دخالت کند. زیرا رژیم ایران رژیم گداپرور است و می خواهد جمعیت مردم پابرهنه و بی پناه را به ۱۵۰ میلیون نفر برساند تا امامزاده ها و مسجدها از مستمند و درماندگان درگاه آخوند خالی نمانند.

بارداری نابهنگام

احساس به داشتن روابط جنسی میان هر دختر و پسر نوجوان یک امر طبیعی و اجتناب ناپذیر بوده، نمی توان آن را منع و سرزنش نمود، و یا از داشتن چنین روابطی جلوگیری کرد. در دوران رژیم گذشته که سن زناشویی ها پایین تر از امروز بود، ارتباط های پنهانی و نادرست میان جوانان کمتر دیده می شد. ولی در شرایط کنونی که جوانان نمی توانند کار و درآمدی داشته باشند و خود هرکدام نان خور و سربار خانواده خودند و با توجه به خفقان دینی، همه گونه روابط میان آنان در پس پرده و پنهانی صورت می گیرد.

رویان زدایی یا سقط جنین، بزرگترین ضربه جسمی و روانی است که  بر مادران وارد می شود. أربه جبران ناپذیری که پیامد شوم آن برای همیشه در مادران می ماند. از نظر جسمی نیز می تواند بدانان آسیب هایی برساند.

اینجا ناصر خسرو  مرکز سوداگران مرگ است. سوداگرانی که داروهای بیشمار و بدون استاندارد را به زنان بار دار و بی پناه می فروشند و سلامت و تندرستی آنان را به بازی می گیرند.

رویان زدایی ناخواسته

در بسیاری از خانواده ها که وسائل پیشگیری در اختیار نداشته و بانبودن آموزش درست ناگهان و به طور ناخواسته بانوانی آبستن می شوند، تنها راه چاره را رویان زدایی و یا سقط جنین خود می دانند. و از آنجا که با مشکلات قانونی و به اصطلاح شرعی ساخته و پرداخته آخوند روبرو می شوند. در نتیجه ناچارند پنهانی با مراجعه به عده ای قابله سودجو و بی سواد تندرستی و سلامت خود را به خطر اندازند. بیماری های زنانه ای که می تواند همه عمر گریبانگیر آنان باشد و یا آنان را به کام مرگ فرو برد.
در تهران راه دیگری برای رهایی از این نازاد (جنین) ناخواسته وجود دارد که آنهم خریدن قرص و داروهای غیر استاندارد و ناشناخته از فروشگاههای خیابان ناصر خسرو و از دست سوداگران مرگ است که استفاده از آنان پیامدهای ناگواری برای مادر خواهد داشت.

رویان زدایی های مجاز

در ایران رویان زدایی یا سقط جنین هنگامی قانونی است که بیماری و ناهنجاری در نازاد (جنین) دیده شود که می تواند به تندرستی مادر زیان وارد آورد و با گواهی سه پزشک کاردان چنین کاری امکان پذیر است. بدبختانه شماری از پزشکان ایران که هدفشان تنها پول سازی و خالی کردن جیب مردم است، برای هر رویان زدایی بدون کاربرد بیهوشی ۷۰۰ هزار تومان و با بیهوشی ۱/۵ میلیون تومان پول به جیب می زنند. حال، آیا از خود پرسیده اید؛ سقط جنین بدون کاربرد بیهوشی چه دردها و آسیب روانی می تواند برای یک مادر به بار آورد؟. آیا پزشکان سوداگر و سودجوی در اندیشه درد و رنج زنان باردار هستند، و یا مانند همه قصابها از رنج بردن قربانی خود بی تفاوتند؟.

تماس با شیشه شیر کودکان و به کار بردن ادکلن و عطر نیز می تواند در رویان زدایی و سقط جنین مؤثر باشد.

تماس با شیشه شیر کودکان و به کار بردن ادکلن و عطر نیز می تواند در رویان زدایی و سقط جنین مؤثر باشد.

مواد شیمایی که موجب رویان زدایی می شود

بررسی های پزشکی به تازگی در آمریکا نشان داده که ماده زهرآگین و سمی ای از کاربرد شماری از مواد یافت می شود که تا ۸۰٪ رویان اندازی (سقط جنین) را در بر می گیرد. بر اساس گزارش ۱۷ اکتبر ۲۰۱۳ دیلی میل، ماده زهرآگین در بطری های پلاستیکی آب، در رسیدهای دریافتی از فروشگاهها، در مواد لاک انگشتان، در مواد بزک کردن و آرایش  صورت، و شامپو یافت می شود.

بنا به سفارش پژوهشگران، خانم های باردار باید از خوردن غذاهای درون قوطی و از گرم کردن قوطی های پلاستیکی خود داری کنند و از تماس و دست زدن به رسید های چاپی ماشین حساب نیز خود داری نمایند.همچنین سفارش شده که زنان باردار از به کار بردن فراورده هایی چون قهوه، الکل، دخانیات، تخم مرغ نپخته خود داری کنند.

به کار بردن و استفاده از فرآورده های دارای ماده زهر آلود و سمی در آرایش صورت، عطر و ادکلن، تماس و استفاده از شیشه های پلاستیکی، و استفاده از مواد خوراکی درون قوطی های فلزی و گرم کردن ظروف پلاستیکی می تواند تا ۸۰٪ خطر انداختن نازاد و جنین را در مادران افزایش دهد.

به کار بردن و استفاده از فرآورده های دارای ماده زهر آلود و سمی در آرایش صورت، عطر و ادکلن، تماس و استفاده از شیشه های پلاستیکی، و استفاده از مواد خوراکی درون قوطی های فلزی و گرم کردن ظروف پلاستیکی می تواند تا ۸۰٪ خطر انداختن نازاد و جنین را در مادران افزایش دهد.

از آنچه گذشت:

در ایران آماری که شمار رویان زدایی (سقط جنین) را نشان دهد وجود ندارد. آماری در سال ۱۳۷۷ گرفته شد که در آن زمان شمار این سقط جنین به ۱۲۰ هزار در سال می رسید. سیستم خفقان آور و فاشیستی رژیم اسلامی که هرگونه ارتباط میان انسان ها را ممنوع کرده، و بالا رفتن سن زناشویی و نبودن امکان ازدواج جوانان، و آزاد نبودن روابط جنسی میان جوانان، موجب گردیده که هرگونه تماس و ارتباطی میان زنان و مردان به صورت پنهانی صورت گیرد. از این روی، شمار رویان زدایی که بیشتر مخفیانه و به دست ناآگاهان و سودجویان انجام می گیرد، می تواند بسیار بالاتر باشد.

احساس و داشتن تمایل به سکس مخالف امری طبیعی است که در همه نوجوانان دیده می شود. چنانچه از بروز و کاربرد آن جلوگیری گردد، یک حالت سرخودگی و روانی برای نوجوان به وجود می آورد و در ازدواج آینده او اثری منفی و نامطلوب خواهد گذاشت. از این روی بسیاری از جوانان بنا بر نیازهای جنسی خود دور از چشم دکانداران دین و خانواده خود با یکدیگر آشنا و نزدیک می شوند.

پیامد این روابط انسانی و خلاف شرع آخوند، بارداری های نابهنگام و پیش بینی نشده را به ارمغان می آورد که دختران جوان را ناچار می سازد که به هر دری بزنند تا از شر نازاد (جنین) ناخواسته در امان بمانند. اینجاست که از داروهای غیر استاندارد کمک می گیرند، و یا سلامت و تندرستی خود را در اختیار مامای کم سواد و کم تجربه می گذارند.