تجاوز دو مرد به دختر ۱۳ ساله و زنده به گور کردن وی در پاکستان ۰

جنایت اندر جنایت

به راستی خبر تجاوز دو حیوان، دو خونخوار، دو جنایتکار، دو مرد، ولی بسیار سنگدل و نامرد به دخترک نوجوان ۱۳ ساله در ایالت پنجاب پاکستان موجب دل شکستگی، اندوه و نگرانی هر انسان با شرف بوده و نشان می دهد که بسیاری از نا انسان ها در گوشه و کنار جهان یافت می شوند که از هر جانور درنده ای خونخوارترند.

این جنایت هنگامی به اوج بالای سبعیت و وحشیگری می رسد که این دو نا انسان، دخترک ۱۳ ساله ای را از کنار جاده بلندمی کنند و به گوشه پرتگاهی می برند. پس از تجاوز متوالی به آن دخترک بینوا، او را که از هوش رفته و بی حال شده بود، به گمان آن که مرده است، نزدیک جاده زیر خاک چال و مدفون ساختند. شرح کامل این خبر ناگوار و رفتار بیشرمانه در کشور اسلام زده پاکستان را می توان در رسانه های Time World و Outlook India دید و مطالعه نمود.

این تصویر دختری است که از نظر شکل، اندازه، و رنگ با دختری که مورد تجاوز قرار گرفته همخوانی دارد. این عکس برین منظور چاپ شده تا خواننده بتواند مجسم کند دو حیوان بنام مرد چه جنایتی در باره چنین کودکی انجام داده اند.

این تصویر دختری است که از نظر شکل، اندازه، و رنگ با دختری که مورد تجاوز قرار گرفته همخوانی دارد. این عکس برین منظور چاپ شده تا خواننده بتواند مجسم کند دو حیوان بنام مرد چه جنایتی در باره چنین کودکی انجام داده اند.

بشنوید از بقیه ماجرا

دخترک نگون بخت و از هوش رفته درر زیر تلی از خاک رفته رفته به هوش می آید و با دست و پازدن خود، خاک را جا به جا می کند و با فریاد و سر و صدا درخواست کمک می کند. از آنجا که این جنایت نزدیک به جاده  و مورد شنود رهگذران بوده، جنبش و حرکت دختر موجب توجه عابری می شود، و او را به نزدیک ترین  درمانگاه می برند که در آنجا به هوش و حواس خود باز می گردد و  از مرگ نجات می یابد.

شکایت پدر دختر

پدر دختر پس از این جریان تلخ و آزار دهنده، از پلیس محل در خواست رسیدگی می کند که بدان پاسخ مثبت داده نشده و بی اثر میماند. تا آن که جریان به دادگاه گزارش می شود و رئیس دادگاه قضایی لاهور به پلیس محل دستور رسیدگی و بازداشت دو جنایتکار را می دهد.
زنان و دختران پاکستانی که مورد تجاوز جنسی و هتک حرمت به وسیله دیو سیرتانی قرار گرفته اند، برای دفاع از حقوق زنان به پا خاسته اند تا فریاد اعتراض خود را به رژیم خودکامه و غیر مردمی خود و جهانیان برسانند.

دختر دانشجوی هندی روز ۱۶ دسامبر سال ۲۰۱۲ در یک مینی بوس در شهر دهلی‌نو، پایتخت هند، مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. مهاجمان هنگام اعمال خشونت و تجاوز و آزار جنسی که دو ساعت و نیم به طول انجامیده است، از میله‌ آهنی نیز استفاده کرده‌اند.

دختر دانشجوی هندی روز ۱۶ دسامبر سال ۲۰۱۲ در یک مینی بوس در شهر دهلی‌نو، پایتخت هند، مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. مهاجمان هنگام اعمال خشونت و تجاوز و آزار جنسی که دو ساعت و نیم به طول انجامیده است، از میله‌ آهنی نیز استفاده کرده‌اند.

از آنچه گذشت:

در کشورهای جهان سوم که مردان یکه تاز میدانند و قدرت اجتماعی و حکومت را قبضه کرده اند و سیاست های تصمیم گیری را به ویژه خود می دانند، ستمگری و زورگویی بر زنان به دلیل داشتن توانایی جسمی کمتر همواره ادامه دارد. در کشورهای اسلامی ستمگری اسلام نیز بر آن افزوده می گردد و زنان،  ناتوان در برابر مردان زیادی خواه و قلدر قرار می گیرند. بی تردید زشت ترین و ناپسند ترین این زورگویی ها که جنایتی علیه زنان به شمار می رود، تجاوز جنسی است. شوربختانه این جنایت پلشت و پلید در کشورهای اسلامی چون پاکستان، افغانستان، ایران، عربستان سعودی، یمن، و مصر به طور گسترده و فراوان دیده می شود.

در ایران نیز از زمانی که رژیم جهنمی ولایت فقیه پای گرفت، دست درازی و هتک به حرمت بانوان گرامی میهنمان افزونی یافته است. عامل بزرگ این فاجعه و فساد اجتماعی خود رژیم است که آخوندهای فاسد و زنباره دست از سر ناموس مردم بر نمی دارند. گول زدن و فریب دادن زنان چشم و گوش بسته در روضه خوانی ها، دست درازی به زنان درمانده بی شوهر و یا فقیر و ناتوان، فریب دادن زنان از راههای دینی که ساخته خودشان است، به کار گماردن هرزه ترین اوباش و رذل های جامعه به عنوان بسیجی، سربازان امام زمان، زنان هرجایی پتیاره، و سرانجام فحشاء و روسپیگری اسلامی از دیگر زورگویی و جنایات این رژیم فاسد و بدون اخلاق اجتماعی در کشورمان است.

این ها دختران و زنان پاکستانی اند که بدانان تجاوز و هتک حرمت شده. اکنون به پاخاسته اند تا از حقوق زنان دفاع کرده و فریاد اعتراض خود را به گوش رژیم مردسالار پاکستان و مردم جهان برسانند.

این ها دختران و زنان پاکستانی اند که بدانان تجاوز و هتک حرمت شده. اکنون به پاخاسته اند تا از حقوق زنان دفاع کرده و فریاد اعتراض خود را به گوش رژیم مردسالار پاکستان و مردم جهان برسانند.

نکته پایانی

زورگویی و ستمگری به زنان، ریشه اجتماعی و فرهنگی دارد. هنگامی که یک جامعه اخلاق، منش، رفتار انسانی و فرهنگ خود را از دست بدهد و یا بدان نرسیده باشد، اینگونه ناهنجاری ها و معضلات اجتماعی فراوان دیده می شود. در کشورما نیز که در گذشته مردم پیرو اخلاق و رفتار انسانی بودند و از پندار، گفتار، و کردار نیک پیروی می کردند، تجاوز و دست درازی به زنان آنهم به روش فاحش کنونی دیده نمی شد. ولی پس از آن که رژیم اسلامی به قدرت رسید، ویژگی های اخلاقی ایرانیان را پایمال نموده، و اخلاق و روش ناپسند امت اسلامی بر مبنای زورگویی، دروغ گویی، شایعه پردازی، تجاوز و ستمگری به زنان، کودکان، و کارگران را رواج داد و اجتماع بی در و تخته و آش و لاش امروزه را به وجود آورد.