به مسئولین بالاترین باید گفت؛ غوره نشده مویز شدید ۱

بعضی از ما غوره نشده ، مویز شدیم

یکی دوسالی در سایتی مطالبی می آورند و یا تفسیرهای آنچنانی برای تلویزیونهای خوش آب و رنگ سیاسی می نویسند. اما انتقاد و مخالفت “دیگران” در سایت و یا تلویزیون ایشان جایی ندارد. مخالفان یا از سایت اخراج می شوند و یا حرفشان سانسور می شود! مهم نیست که شاه دوستان باشند و یا بسیجی ها، مهم این است که حرف “همه” باید شنیده شود.

(این سایت که تلویزیون “من و تو ” هم بسیار سنگ آن را یه سینه می زند)

جالب است که نام خود را ” آزادیخواه ” یا “آزاد اندیش ” گذاشته ایم. جای خجالت است.

کدام بسیجی و کدام آزادیخواه؟

گروهی بسیجی اند بی آن که جنگی کرده باشند، بی آن که بدانند سپاه و بسیج برای چه آمد؟ اینها از بسیج فقط سهمیه دانشگاه و لیسانس “حقوق” مفتش را می شناسند…

گروهی آزادیخواه شده اند بی آن که در ۱۸ تیر لگدی از بسیجی خورده باشند و بی آن که بدانند بازداشتگاه رژیم چه شکلی است…
یادم به مرحوم حجازی افتاد. مرحوم می گفت : “غیرت قدیمی ها از خاک خوردنشان بود…. امروز کسی خاک نمی خورد!”شما که سایت فلان را دارید… خود خاک خورده هستید؟

بالاترین را باید یک سایت غیر مردمی و غیر دموکراتیک نامید که حالت خوشه چینی پیش گرفته، یک گروه و یا یک نفر را روی سر گذاشته حلوا، حلوا می کند و گروه یا فردی را با سر به زمین می زند. بی تردید اگر مسئولین این وبسایت در مسابقه آزادی و دموکراسی  شرکت کنند، همگی رفوزه و رد خواهند شد.

بالاترین را باید یک سایت غیر مردمی و غیر دموکراتیک نامید که حالت خوشه چینی پیش گرفته، یک گروه و یا یک نفر را روی سر گذاشته حلوا، حلوا می کند و گروه یا فردی را با سر به زمین می زند. بی تردید اگر مسئولین این وبسایت در مسابقه آزادی و دموکراسی شرکت کنند، همگی رفوزه و رد خواهند شد.

سایت بزرگ و پررونقی دارید. حرفهای طیف سبز ها در سایت شما می چربد. هرچند، گاهی از دیگر گروهها هم مطالبی را تایید می کنید… اما کم کم دستتان رو شد . تعصب و پافشاری بر یک عقیده خرافی و غیر معقول ،چه ولایت فقیه باشد و چه شاهنشاهی ، روا نیست. اعضای سایتتان را گلچین کرده اید و هر از گاهی هم در تلویزیون محبوبتان نمایان می شوید.
اما این که گروهی ، باندی و دسته ای خاص شوید و مردم را به خودی و غیر خودی بدل کردید خود آغاز شکست شماست. شاه پرستان را سانسور می کنید؟ شاه هم ژمانی سانسور می کرد… سانسور سلیقه ای و غیر دموکراتیک درست نیست. اگر به حزب و گروه خاصی تعلق دارید و می خواهید آن را اعلان کنید ، بهتر بود در اساسنامه سایت آن حزب و دسته را ذکر می کردید.

خودی و غیر خودی؟

شما رهبران سبزها تنها دو دهه قبل خون ملت را در کاسه کرده بودید.مگر مشکل رجوی چه بود؟ یا شاه و حزب رستاخیزش؟ و یا خمینی و حزب الله ؟ مشکل این خوبان دیروز و بدان امروز چه بوده است؟ آنها تمامیت خواه بودند.

(براستی چرا؟؟؟)

آنها مردم را شاخه شاخه کردند به خودی و غیر خودی. مردم ایران را غیرخودی دانستند و امریکایی یا لبنانی و یا عراقی را خودی دانستند! برادر من این اشتباه را تکرار نکن! سایت پر گذری داری ولی مردم ایران همه خودی هستند. همه! نه شاه عربستان خودی است و نه ملکه انگلیس! اگر یک گروه در ایران اشتباهاتی دارند.دلیل نمی شود شمایی که منتقد رژیم هستی ، هر چه بگویی درست باشد. اگر امروز که نه قدرتی داری و نه پول نفتی دستت آمده، این قدر ظرفیت مخالفت را نداری که وای بحال روزی که قدرتی بیابی… شما یک سایتی… چند میلیون بیننده… اما خدا نکند به مقامی برسی… هنوز غوره نشده که مویز شده ای… مافیا می سازی و تبلیغ عقیده خود را می کنی ، اما راه دموکراسی را در آغاز گم کرده ای!

سوء استفاده از نام کوروش و زرتشت

برخی بی مطالعه یک خروار سخن دروغ و بی پایه را به کوروش کبیر نسبت دادند. شما باید این دروغها را رد می کردید اما بسیاری از شما دوستان این دروغها را انتشار دادید در گذشته برای امامان حدیث سازی می شد ،حال برای کوروش. بی مطالعه بودن ایرانیان هم که همواره در کنار ادعای اقیانوس تاریخ بودنشان (به عمق یک سانت) بر همه مشخص است.این ضربه بزرگی به فرهنگ ایرانی است.یک کمی مطالعه بد نیست ها؟ تاریخ اشکانی و ساسانی هم بسیار زیبا و آموزنده است. در اینترنت براحتی می توان مطالعه کرد، هر از چند گاه کمی مطالعه ما را نمی کشد بخدا!

( این فیلم کوتاه مستندی است که شاید تلنگری باشد برای مطالعه بیشتر ما)

ترکها، اعراب و اطرافیان ما چون ریشه تمدن شان کوچک و حقیر است به سند سازی، حدیث سازی و اختراع قهرمان روی آورده اند، اما ما که شاپور اول و دوممان برای همه خاور میانه کافی است (براستی) چرا باید سند سازی کنیم؟ حقارت از این بیشتر؟ ما ازکوتاهی خود در مطالعه به سند سازی روی آورده ایم! شرممان باد. شاید قصد شما آسیب زدن به فرهنگ ایرانی است…

خود شیفتگی و حقارت استبداد خواهی!

آن قدر در خواب “دایی جان ناپلئونی” هستیم که ایران را مرکز جهان! قدرت برتر! آیین زرتشت را دین نجات دهنده و مغز ایرانی را باهوش ترین مغز بشر می دانیم! اما حقیقت آن است که ما در خوابیم و بقیه دنیا در حرکت.هوش ما اگر بدرد بخور بود کمی هوش جمعی به ما می داد که براستی از آن بی بهره ایم. به افغان و عرب و ترک و ازبک فخر می فروشیم ، اما از همه آنها عقب افتاده ایم. با همه این فخر فروشی ما، وقتی سخن از دموکراسی و آزادی می زنند، با آه وناله می گوییم : ایرانی ظرفیت پذیرش آزادی را ندارد! اما ترکیه دارد! اما آرژانتین و شیلی دارد… براستی شما پینوشه را می خواهید و می خواهید دیکتاتور بر شما حکومت کند؟

(براستی سانسور و جلوگیری از آگاهی مردم راه حل است؟ مگر نشنیده ای انسان بدنبال همان است که از او بگیرند؟)

سخن پایانی

درست یا نادرست گروهی امروز سر سفره مردم می آیند و بعنوان اوپوزسیون و روشنگر سخن می رانند. این ماییم که باید با خرد و اندیشه در برابر هر سخن ایشان از خود بپرسیم :چرا؟ چرا؟ چرا؟ و بی دلیل حرفهای هدایت شده هیچ کس را نپذیریم…

  • farnaz

    Ane zardosht to dahane khamenehi, Terafdarane jombori kiriy Iran va tamaeh on jakeshhaye meysle bazargan va banisadr va khomini ke in jakesharo sare kar ovordan.
    darzem hame inham taghsiere khode melateh nafahm va on shahe jakeshe.