پیر کفتار یزدی می گوید؛خدا به رهبر عنایاتی داشته که صدها متخصص از آن محرومند ۲

کشور در محاصره جنایتکاران

شوربختانه، کشور ما همواره در زیر سلطه و در اختیار جنایتکاران و یا دزدانی بوده که آنان نیز از سوی گروهی تفاله، هرجایی، و فرصت طلب احاطه شده اند و مانند کرم به دور حاکم جنایتکار و یا خودکامه لول خورده و می خورند. گویا تملق، چاپلوسی، و گنده گویی در خون ما اجیر شده، و دستمال یزدی همواره برای خوش آمد یک ویا چند دیکتاتور به کار رفته است. شاهان گذشته نیز از این دایره بیرون نبوده اند. تملق و چاپلوسی بدانان آنچنان بوده که شاه سلطان حسین ودهها شاه بیعرضه و بی اراده را بر اسب های باد و تکبر سوار کرده بر روی ابرها به جولان درآورده بود و سرانجام آنان را با سربه زمین زده و کشورمان را به هرج و مرج و تجزیه کشانده است .

این فاطی کماندو (مریم هاشمی ) که قهرمان کرمانشاهی است و در مالزی برنده مدال طلا شده، مدال خود را به روضه خوان ۵ تومانی داد. تازمانی که این افراد چاپلوس، فرصت طلب و کاسه لیس در اجتماع ما وجود دارد، رژیم ضد انسانی اسلامی پار برجا و چوبه های دار نیز بقرار است.

این فاطی کماندو (مریم هاشمی ) که قهرمان کرمانشاهی است و در مالزی برنده مدال طلا شده، مدال خود را به روضه خوان ۵ تومانی داد. تازمانی که این افراد چاپلوس، فرصت طلب و کاسه لیس در اجتماع ما وجود دارد، رژیم ضد انسانی اسلامی پار برجا و چوبه های دار نیز بقرار است.

این چاخان و چاپلوسی به دور یک و یا چند دیکتاتور، در همه جاها و همه زمینه ها وجود دارد. حتی در هر بخش و دهکده و هر اداره و بنگاه نیز دیده می شود. مردم ایران نه تنها همواره از دست دیکتاتوری شاهان در رنج و ستم بوده اند، بلکه از دست نوچه و توله های آنان، و هرگردن کلفت و هر بزن بهادر محل و همچنین از کدخدا و دهدار، ارباب ده و بسیاری از آخوندهای کلاش و حقه باز آمان نداشته اند. علت ساده آن، جمع شدن و گرد آمدن مشتی مزدور، پاچه لیس و چاخان به دور هرکدام از آنان بوده است.

آکله خانم، پروانه معصومی که در جوانی با بازی در فیلم "رگبار" اثری جاودانی به جای گذاشت، با رفتن به دیدار جلاد بزرگ قرن خامنه ای، آنهم با ۳۹ درجه تب، خیانت بزرگی به هم میهنان خود نمود و خون های بر زمین ریخته شده نداها، ستارها، جوانان برومند کرد و سلحشوران بلوچستان را پایمال کرد.

آکله خانم، پروانه معصومی که در جوانی با بازی در فیلم “رگبار” اثری جاودانی به جای گذاشت، با رفتن به دیدار جلاد بزرگ قرن خامنه ای، آنهم با ۳۹ درجه تب، خیانت بزرگی به هم میهنان خود نمود و خون های بر زمین ریخته شده نداها، ستارها، جوانان برومند کرد و سلحشوران بلوچستان را پایمال کرد.

رژیم جنایتکار و پاچه لیسان

رژیم اسلامی که از سرتا پا از جنایتکار و دزدان و خودماگان تشکیل شده، هرکدام از آنان نیز نه تنها خود چاخان گوی و کاسه لیس ولی فقیهند، بلکه خود نیز گروهی مزدور، به به چهچه گوی مانند کرم به دور خود جمع نمودند که از بام تا شام از لبان قشنگ و چشمان بادامی آنان سخن می گوید. اینجاست که این رژیم دیکتاتوری به یک مافیای خوفناک و و حشتناک که همگی به دور هم می چرخند و تملق گوی آخوند مشهدی اند جمع شده اند.

این یکی از صدها آکله و ضعیفه هایی است که خود را به دست و پای آخوند انداخته و ایران را مرکز فساد و فحشاء نموده و آخوند را بر سرنوشت همگی سوار و مسلط ساختند. نفرین براین خیانت کاران.

هم اکنون به دور خامنه ای صدها آخوند مانند رفسنجانی،  یا بسیجی و پاسدار، مداح و مزدور دیگر جمع شده اند که کارشان همواره ستایش از این آخوند جنایکتار و خودکامه است. در وصف او اشعاری می خوانند، قربان صدقه او می روند، دست و پا و کفش او را می بوسند و می لیسند و در کنارش به دزدی های میلیون دلاری و غارتگری و جنایت هایی می پردازند. در کنار توله های این شیخ زنگوله به پا نیز شماری مزدور چاپلوس و فرصت طلب جمعند و در دزدی ها و جنایاتش همکاری می کنند. نمونه آن مجتبی خامنه ای است که در آدم کشی و فساد دست پدر خود را از پشت بسته است.

اینها مزدوران، چاپلوسان، و متملقین آخوند مشهدی اند که او و فرزند جنایتکارش مجتبی خامنه ای را بر سر قدرت نگاه داشته اند. سرمایه و دانش این گروه، چیزی جز بی شرمی، پررویی، وقاحت، هرزگی، دریدگی، و در نهایت آدم کشی نیست.

اینها مزدوران، چاپلوسان، و متملقین آخوند مشهدی اند که او و فرزند جنایتکارش مجتبی خامنه ای را بر سر قدرت نگاه داشته اند. سرمایه و دانش این گروه، چیزی جز بی شرمی، پررویی، وقاحت، هرزگی، دریدگی، و در نهایت آدم کشی نیست.

آیت الله مصباح یزدی

یکی از مزدورترین و چاپلوس ترین افراد گرد روضه خوان ۵ تومانی، آیت الله مصباح یزدی است. اگر یک امتحان دوره اول دبیرستان از این آخوندها از خامنه ای تا آخوندچه حوزه علمیه به عمل آید، بیگمان کمتر فردی از میان آنان دیده می شود که بتواند آن امتحان را گذرانده و قبول شد. به ویژه در مورد فرهنگ و تاریخ ایران، هیچکدام از آنان موفق نخواهند بود. ولی از نقطه نظر شارلاتانی، دروغگویی، تظاهر، خود بزرگ بینی، ادعاهای پوچ و توخالی، آخوند مسلک همیشه برنده است.

مصباح یزدی نیز که دوران پیری و افتادگی خود را می گذراند، نشان می دهد که همه عمر خود را در چاپلوسی و تملق به دیگران زندگی کرده، و آنچه از دانش و علم در او نهفته است، داشتن چند دستمال یزدی است که برای چاپلوسی خود به کار می برد. شگفتا این که ما در تاریخ همواره به افرادی از یزد برخورد می کنیم که چاپلوس و روباه صفت، و منشاء خیانت به کشور بوده اند. نمونه آنها را می توان سید ضیاءالدین طباطبایی، محمد خاتمی و محمد تقی مصباح یزدی دانست.

آخوندهای دیگر یزدی نیز در خیانت و ستمگری نسبت به مردم دست کمی از این چند نفر نداشته اند. یکی از دوستان یزدی ما می گفت که آیت الله صدوقی مظهر تبعیض، پارتی بازی، دو به هم زنی در دوران رژیم گذشته و آغاز رژیم اسلامی بوده است. قدرت نفوذی و خیانت او آنچنان بود که سناتور و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در هرسطحی اصفهان و منطقه یزد را با نظر و خواست او انتخاب و با اشاره او جا به جا و یا برکنار می کردند. بیگمان در استان های دیگر نیز همین روشها اجراء می گردید.

در افشانی مصباح یزدی

به گزارش خبرگزاری رسا، مصباح یزدی در دیدار اعضای ستاد یادواره شهدای استان قم روز یکشنبه ۲۶ آبان گفته است: ” خداوند به رهبر انقلاب عنایاتی داشته که صدها متخصص از آن محرومند و انسان نباید فریب تخصص افراد را بخورد.. مصباح یزدی با این ادعا که در بسیاری از موارد نظر علی خامنه ای با متخصصان مغایرت داشته، اما در نهایت این نظر رهبر بوده که درست از آب در آمده است، بر ضرورت “اطاعت” از دستورات وی تأکید کرده است..” مصباح یزدی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرده که ؛ “تخصص خوبست ولی چیزی که فراتر از تخصص باید مورد توجه قرار گیرد، برقراری ارتباط با خداست.”

شماری از جوانان بیکاره، ولگرد، مفتخور، و سربار جامعه که ساده ترین راه ولگردی و مفتخوری خود را تملق گفتن و چاپلوسی آخوند جنایتکاری مانند خامنه ای می دانند. اینان ظاهراً وانمود می کنند که جای پای خامنه ای را می بوسند. پرستش یک آخوند جنایتکار و یا پرستش یک گاو بی آزار. اگر پرستیدن خوبست، آن گاو شیر ده بی آزار هزاران بار از آخوند جنایتکار بهتر است.

شماری از جوانان بیکاره، ولگرد، مفتخور، و سربار جامعه که ساده ترین راه ولگردی و مفتخوری خود را تملق گفتن و چاپلوسی آخوند جنایتکاری مانند خامنه ای می دانند. اینان ظاهراً وانمود می کنند که جای پای خامنه ای را می بوسند. پرستش یک آخوند جنایتکار و یا پرستش یک گاو بی آزار. اگر پرستیدن خوبست، آن گاو شیر ده بی آزار هزاران بار از آخوند جنایتکار بهتر است.

نکته پایانی

‎شوربختانه کشورما در احاطه و زیر قدرت یک مشت دیکتاتور چپاولگر قرار گرفته و گرداگرد هر دزد و غارتگر نیز صدها مزدور، چاپلوس، و فرصت طلب احاطه کرده اند که از بام تا شام در مدح سجایا و صفات نداشته او داد سخن می گویند‫.‬ این روش چاپلوسی و تملق گویی در سرتاسر تاریخ کشورمان ادامه داشته و افراد بی سواد، بیعرضه، و خیانتکار را به عرش اعلا رساندند و آنگاه با سر به زمین زدند‫.‬ پیامد این چاپلوسی ها، ظلم و تبعیض فراوان در اجتماع، و در نهایت فروپاشی و تجزیه کشور بوده است‫.‬

‎هم اکنون به دور آخوند مشهدی گروهی دستمال به دست مانند مصباح یزدی، و صدها آخوند و آخوندک ریز و درشت دیگر، و مداحان عربده کش ، و بسیجی های آدم کش قرار گرفته اند که تنها سرمایه و هستی اشان چاخان گویی و چاپلوسی است‫.‬ این روش همیشه موجب عقب ماندگی کشور ما بوده است‫.‬ چنانکه در یک مسابقه رادیویی در دوران گذشته، هنگامی که از شرکت کننده خواسته شد ۵ نفر از دانشمندان جهان را نام ببرد، او محمد رضا شاه را نیز یکی از دانشمندان نامید‫.‬

خدا به رهبر عنایاتی داشته که صد‌ها متخصص از آن محروم‌ هستند!! محمدتقی مصباح یزدی : «خداوند به رهبر انقلاب عنایاتی داشته که صد‌ها متخصص از آن محروم‌ هستند» و انسان‌ها نباید «فریب تخصص افراد» را بخورند. به گزارش خبرگزاری رسا٬ آقای مصباح یزدی این مطلب را روز یک‌شنبه (۲۶ آبان) در دیدار اعضای ستاد یادواره «شهدای» استان قم بیان کرده است. مصباح یزدی با این ادعا که در بسیاری ار موارد نظر علی خامنه‌ای با متخصصان مغایرت داشته٬ اما در ‌‌نهایت این نظر رهبر بوده که «درست» از آب درآمده٬ بر ضرورت «اطاعت» از دستورات وی تاکید کرده است. وی افزوده «بار‌ها مشاهده کرده‌ایم در مواردی که رهبری تنها مانده درست گفته و حق با ایشان بوده است.» مصباح یزدی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرده که «تخصص خوب است٬ اما چیزی که فرا‌تر از تخصص باید مورد توجه قرار گیرد برقراری ارتباط با خداست.» رئیس موسسه «امام خمینی» افزوده که «انگشت رهبری به هر سمت و سویی که می‌رود باید ما نیز به‌‌ همان طرف برویم و از ایشان اطاعت کنیم؛ اطاعت از رهبری اطاعت از امام زمان و خدا است.» محمدتقی مصباح یزدی در سال‌های اخیر تعاریف اغراق‌آمیز زیادی از خامنه‌ای داشته است. این تعاریف از رهبر جمهوری اسلامی از سال ۸۸ و همز‌مان با شکستن طلسم وی در ایران آغاز شده و همچنان ادامه دارد. بر گرفته از دیگربان

 • Anti eslam

  این ملت گوه را از گوشت کوبیده تشخیص نمیده. همین حق یک مشت ملت خر است. ۸۰% از این ملت نیاز خود را از مرده‌های عرب می‌خواهد. ملتی که برای تقی‌ و نقی‌ سیاه بپوشه وضعش از این بهتر نمی‌شه.

 • elahe

  Man ridam to jibe khamenehi