طرح خانه های شناور، چشم انداز زندگی آینده انسان بر روی دریاها ۵

بشر کنجاو و ماجراجو

انسان موجودی ماجراجو و کنجکاو است که نمی تواند بر جای خود آرام بنشیند و به یک چیز یا چند چیز و یا به زندگی بی دغدغه و آرام در یک مکان خشنود باشد. روح طغیان گر او وی را وادار می سازد که مانند اسفند بر روی آتش همواره جزجز کند و هردم در تب و تاب، بالا و پایین بپرد. گرچه این ویژگی ها، زندگی را تا اندازه ای بر انسان دشوار ساخته و با وجود حرص و اشتهای زیاد هرلحظه او را به راهی می کشاندو در مسیری ناشناخته و گاهی خطرناک می برد، ولی در برابر این ناآرامی ها، گسترش و پیشرفت دانش بشری است که راه را برای آیندگان شفاف تر، بازتر، و آسان تر می سازد.

زندگی بشر از ترس جانوران درنده و برای فرار از سرما و گرما در دل غارها و شکاف کوهها سپری می شده است. و غارها نخستین پناهگاه بشر بوده است.

زندگی بشر از ترس جانوران درنده و برای فرار از سرما و گرما در دل غارها و شکاف کوهها سپری می شده است. و غارها نخستین پناهگاه بشر بوده است.

تحول سکونت در انسان

انسان های نخستین برای در امان بودن از حمله جانوران، و فرار از گرما و سرما، به درون غارها پناه برد. آنگاه به دلیل جابه جا شدن برای دامپروری و همچنین داد و ستد و معاملات پایاپای، به ناچار چادر نشینی را خانه و مسکن خود قرار داد.کشاورزی و باغداری او را به ساختن آلونک و اطاق، و در شرایط بهتر و بالاتر، خانه وساختمان های بزرگتر در ده و شهر واداشت.

خانه هایی در دل و شکم کوه در کندوان در آذربایجان. گرچه بسیار زیبا و تاریخی اند و می تواند یکی از بزرگترین جاذبه جانگردی جهانی ( در نبودن رژیم ضد انسانی اسلامی ) بآشد، ولی برای ساکنان محروم آن، جز سختی و جنگ با طبیعت  ویژگی دیگری ندارد.

خانه هایی در دل و شکم کوه در کندوان در آذربایجان. گرچه بسیار زیبا و تاریخی اند و می تواند یکی از بزرگترین جاذبه جانگردی جهانی ( در نبودن رژیم ضد انسانی اسلامی ) بآشد، ولی برای ساکنان محروم آن، جز سختی و جنگ با طبیعت ویژگی دیگری ندارد.

طبع بلند پرواز انسان

انسان اگر بال داشت، پرواز کننده خوبی بود. هم اکنون نیز با نیروی بدنی محدود ولی با دریایی از تفکر و اندیشه توانسته بدون بال پنجه بر آسمان ها بیافکند و دریاها را در نوردد. امروزه نه تنها خانه ها از آلونک بودن و خانه خشت و گلی دوران گذشته دور گشته، بلکه کاخ ها و بناهای زیبا و شگفت انگیز سرشار از هنر معماری در بیشتر نقاط جهان به چشم می خورد. خانه هایی که در بالای تپه و کناره کوهها، و یا بر روی رودخانه ها و کناره دریاها انسان را به حیرت وا می دارد.

خانه ای زیبا در مشهد که بسیار با سلیقه و هنر برجسته ایرانی در دوران قاجار طراحی و ساخته شده. نظیر این خانه های شگفت انگیز در شهرهای شیراز، اصفهان، یزد، تبریز، کاشان، کرمان، و بسیاری نقاط دیگر دیده می شود. شوربختانه اهمیت و ارزش تاریخی این خانه ناپیداست. تا انجا که رژیم تازی زاده ایران شماری از آنها را در اطراف شاه چراغ شیراز، و امامزاده جعفر یزد خراب و ویران کرده تا بر وسعت قبر مردگان عرب افزوده و به دکان حیله و تزویر خود رونق بیشتری دهد.

خانه ای زیبا در مشهد که بسیار با سلیقه و هنر برجسته ایرانی در دوران قاجار طراحی و ساخته شده. نظیر این خانه های شگفت انگیز در شهرهای شیراز، اصفهان، یزد، تبریز، کاشان، کرمان، و بسیاری نقاط دیگر دیده می شود. شوربختانه اهمیت و ارزش تاریخی این خانه ناپیداست. تا انجا که رژیم تازی زاده ایران شماری از آنها را در اطراف شاه چراغ شیراز، و امامزاده جعفر یزد خراب و ویران کرده تا بر وسعت قبر مردگان عرب افزوده و به دکان حیله و تزویر خود رونق بیشتری دهد.

آروزهای دیگر انسان

آرزوی بعدی بشر زندگی در کرات دیگر مانند کره مریخ، زندگی درزیر اقیانوس ها، و کمترین آن زندگی بر روی آبهای مواج دریاها و اقیانوس ها است. زندگی در کرات دیگر با توجه به شتاب تند اکتشافات و نو آوری ها، بی گمان تا چند دهه دیگر شدنی است. زندگی در دل دریاها و اقیانوس ها هم از آرزو گذشته و کم و بیش در حال برنامه ریزی است. ساده ترین نوع زندگی رؤیایی، زندگی بر روی آب است که هم اکنون به اجراء درآمده و پیش بینی می شود که در آینده ای نه چندان دور، با شهرک های سیار بر سطح اقیانوس ها که از خانه های گوناگون و کنار هم در حال حرکتند، برخورد خواهیم نمود.

این هم پناهگاههای جدید سوری ها است که از ترس ستم و جنایت مضاعف بشاراسد و علی خامنه ای شهرها و خانه های خود را ترک نموده و غار نشینی را برگزیده اند.

این هم پناهگاههای جدید سوری ها است که از ترس ستم و جنایت مضاعف بشاراسد و علی خامنه ای شهرها و خانه های خود را ترک نموده و غار نشینی را برگزیده اند.

گزارش خانه شناور

روزنامه دیلی میل در تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۱۳ (۱۸ آذرماه ۱۳۹۲) گزارشی دارد از آغاز ساختن خانه های شناور. این خانه ها که هرکدام بر روی سکوی شناوری سوارشده، به وسیله آرشیتکت فرانسوی میلتر مالسیو Myitr Malcew در سنگاپور طراحی ساخته می شود. برای ساختن این خانه های شناور نکات زیر گرفته شده است:
* به آسانی می تواند کنار ساحل و تفریح گاهها پهلو بگیرد و بایستد.

خانه ای بر سکوی شناور که از دو اطاق خواب، دو حمام، سالن پدیرایی، آشپزخانه، بار، و تراس و بالکن درست شده و می تواند از سکوی شناور جداشده و در هر مکانی جایگزین شود.

خانه ای بر سکوی شناور که از دو اطاق خواب، دو حمام، سالن پدیرایی، آشپزخانه، بار، و تراس و بالکن درست شده و می تواند از سکوی شناور جداشده و در هر مکانی جایگزین شود.

* خانه سوار بر سکوی شناور می تواند در هر نقطه دلخواه از سکو جداشده و در محل های مورد خواست مانند جای خوش آب و هوا نصب و جایگزین شود.
‫*‬ خانه طوری طرح ریزی شده که افراد در آن دید کامل از هر سو داشته و بتوانند جایگاههای پهلو گرفتن و اقامت بعدی خود را بر گزینند.
‫*‬ درها، پنجره ها، ستون های شیشه ای و پرده ها چنان طراحی و ساخته شده اند که افراد خانه به خوبی همه دیدگاه و منظرها را می بینند در حالی که خود از شر دید مزاحمین و افراد کنجکاو در امانند.
‫*‬ سالن ها و اطاق ها آن چنان طراحی شده اند که می توان بنا به خواست و نیاز افراد درون کشتی، آن ها را کوچک و بزرگ، و یا تغییر شکل داد.

اطاق ها به روشی طراحی و ساخته شده که می توان دیوارها را جابه جا کرد تا اطاق ها کوچک و بزرگ شوند و همچنین با بستن و باز کردن بخش هایی از دیوارها می توان میزان نور دریافتی و روشنایی و دید افراد کنار ساحل را زیاد و کم نمود.

اطاق ها به روشی طراحی و ساخته شده که می توان دیوارها را جابه جا کرد تا اطاق ها کوچک و بزرگ شوند و همچنین با بستن و باز کردن بخش هایی از دیوارها می توان میزان نور دریافتی و روشنایی و دید افراد کنار ساحل را زیاد و کم نمود.

‎‬از آنچه گذشت‫:


‎فکر و اندیشه بشر همیشه به دنبال آمال و ارزوها در حال پروازبوده است‫.‬ بشربی بال، با دیدن پرندگان آروزوی پرواز داشت‫.‬ با نوآوری و اختراع هواپیما توانست بر آسمانها دست یابد‫.‬ اندیشه شنا و غوطه ور شدن مانند حیوانات دریایی، او را به اندیشه ساختن کشتی و زیر دریایی واداشت‫.‬ هم اکنون از زندگی یکنواخت آنهم در یک نقطه و جایگاه زمین خسته شده و به دنبال خانه های سوار بر سکوهای شناور است تا در سرتاسر اقیانوس ها و دریاها که سه برابر خشکی رویه و مساحت دارد به گردش و مناظره طبیعت گرداگرد خود پردازد و هرکجا اراده نمود خانه خود را از سکوی سیار جدا نموده در جایی و مکانی جایگزین شود‫.‬
بی گمان، گام بعدی در بلند پروازی و آرزوهای پر طول و دراز انسان، پرواز و سکونت در کراتی دیگر مانند مریخ است، که آنهم چندان آرزوی تخیلی نیست و تا چند دهه دیگر به قدرت دانش و تکنولوژی انسان، و نه با دعا و جنبل و استخاره و مانند آن عملی خواهد شد‫.‬

اینهم خانه معروف چالرز داروین در انگلستان جایی که او کار و زندگی می کرد. این ساختمان بسیار معروف و دیدنی است.

اینهم خانه معروف چالرز داروین در انگلستان جایی که او کار و زندگی می کرد. این ساختمان بسیار معروف و دیدنی است.

  • kaveh
  • Baran Bahari

    فعلا که مردم ما قدرت خرید یک آپارتمان را هم در این رژیم از دست داده اند.

  • sohrab

    برای سهراب ارژنگ خوبه باران بهاری و شکوه بختیاری رو ببره اون تو بکنه و اونا براش ساک بزنن سهراب نوش جونت فقط صحنه سکست با این دو کس رو تو سایت بذار هر چند معلومه این دوتا به همه شما دادن سهراب سیروس امیر – باران بهاری چند تا بچه داری |؟ به هموطناتم میدی مایه ببیتی فراوون اگه میدی تو تهران از این خونه ها بهترشو دارم میل بده