با چهره نازیبا و حیله گری های حدادعادل کارچاق کن رژیم بیشتر آشنا شوید ۶

شکر خوردن و درافشانی حداد عادل

آقای حداد عادل پادو درگاه ولایت، شکر افشانی فرمودند: “مردم از مغازه هایی که درسردر خود از واژه های بیگانه استفاده می کنند، خرید نکنند امام زمان ناراحت می شود”!!. به راستی وقاحت و بی شرمی تا به کجا! و هرزگی و پستی تا چه اندازه؟!. این آقا و افرادی مانند او که رژیم جهنمی اسلامی را ساخته اند، آنچنان با گستاخی و فرومایگی سخن می گویند که گویا ملت ایران یک مشت خر و گاوند وبه این مزخرفات و یاوه گویی ها توجهی دارند. امثال حداد عادل ها، که تعدادشان هم کم نیست و نمونه آن احمدی نژاد رئیس به اصطلاح جمهور دلقک و مالیخولیایی رژیم بود، آنچنان از سکوت و بی اعتنایی مردم سوء استفاده کرده و می کنند که شنیدن آن ها حتی برای کودکان نیز مسخره و خجالت آور است.

به راستی چه اندازه وقاحت و گستاخی می خواهد مردی که ادعا می کند تحصیلات و تدریس در رشته فیزیک دارد بخواهد این گونه اراجیف و مزخرفاتی را تنها برای چاپلوسی آخوند و مزدوری خود بیان کند.

به راستی چه اندازه وقاحت و گستاخی می خواهد مردی که ادعا می کند تحصیلات و تدریس در رشته فیزیک دارد بخواهد این گونه اراجیف و مزخرفاتی را تنها برای چاپلوسی آخوند و مزدوری خود بیان کند.

سنجش و ارزیابی این گفتار

این گفتار با هر منطقی که بررسی شود، کودکانه است. زیرا، مردم در خرید خود آزادند و کاری هم به تابلو و نوشته بالای سر در مغازه ها ندارند.وقتی شما در ژاپن خرید می کنید، نام و نوشته ها ژاپنی است. اگر هم در اسرائیل باشید، نوشته ها و مفهوم آن عبری است. در ایران نیز مغازه دار بر اساس ذوق و سلیقه خود نامی را بر می گزیند و برای جلب مشتری بیشتر، ممکن است به دو یا چند زبان نیز بنیوسد. اینها آزادی در کسب و کار، و نخستین گام در راه آزادی انسان است.

نکته دیگر، بودن، ظهور، خشنودی، و یا ناراحتی امام زمان همگی از ترفند ها و کلاهبرداری آخوند بوده، که ملت ایران را احمق و نادان گیر آورده است. نخست این که بودن امام زمان با هر منطق و استدلالی دروغ و امکان ناپذیر است، و دیگر این که امام زمان بنا به تعریف و منطق آخوند یک تازی است که کمترین وجه مشترک و نزدیکی به فرهنگ و تاریخ ایرانی ندارد. امام زمان آش رشته پخته شده به دست آخوند است، بنابراین، برای ملت ایران از زهر مار کشنده تر، ولی در حلقوم آخوند تازی نژاد ضد ایرانی حلوا و شیرین است. از این روی، ملت خردمند و فهمیده ایران، هرگز برای این یاوه گویی ها تره خورد نمی کند.

پس از آن که نوکران ولایت فقیه از دیوار سفارت انگلیس بالا رفتند و اموال دولت انگلیس را غارت نمودند، آقای حداد عادل به عنوان دلجویی سفرهایی به انگلستان نموده

پس از آن که نوکران ولایت فقیه از دیوار سفارت انگلیس بالا رفتند و اموال دولت انگلیس را غارت نمودند، آقای حداد عادل به عنوان دلجویی سفرهایی به انگلستان نموده و با خرید های آنچنانی دل اربابان و ولینعمت های خود را به دست آوردند.

علم و دانش چه می گوید؟

مطالعات دانش و تکنولوژی نشان می دهد که همه هستی ها اعم از زمین و کهکشان ها بر اساس قوانین فیزیک و ریاضی بنا شده و آنها در حال چرخش و یا انجام واکنش های دیگری هستند. از این روی، عنوان این که یک تازی بیش از هزار سال است در چاهی به سر می برد و با اندک حرکت و جنبش ایرانی ها چهره در هم فرو برده، قهر و غضب می کند و آماده برای بیرون از آمدن چاه نیست، و دهها جفنگ و گفتار چندش آور دیگر، همگی از دیدگاه دانش و علوم مردود شناخته شده و کمترین ارزش اندیشیدن و حتی شنیدن ندارد. دانش کنونی وجود خالق و آفریننده ای بنام الله و یا خدا را مردود می داند و اینگونه بحث ها را افسانه و داستان گویی برای کودکان می داند. حال، چه برسد به یک تازی در ته چاه که کمترین ارتباطی به فرهنگ و درک وشعور واقعی ما ایرانیان ندارد.

چرا حداد عادل این چنین یاوه سرایی می کند؟

آخوندها که در گذشته در سایه حرکت می کردند و دم به تله نداده بودند، چهره دروغین و حیله گرانه خود را تا پیش از انقلاب، از دید مردم دور نگاه داشتند. تا آن که دری به تخته خورد و ملت ناآگاه و آخوند نشناس، این گروه متجاوز هرجایی را بر مسند قدرت سوار کرد. حال، پس از گذشت ۳۵ سال از ظلم و بیدادگری این گروه فاسد ضد بشری، بیشتر مردم کشورمان آنان را شناخته اند، و دیگر حنای آنان رنگی ندارد که بر روی مردم اثر داشته باشد. علت سکوت مردم نیز سخنرانی و روضه خوانی و چرند بافی آنان و یا طفیله هایی چون حداد عادل نیست. بلکه ظلم بیکران، قساوت قلب و درنده خویی این گروه جنایتکار است.

به راستی وقاحت و بی شرمی هم اندازه ای دارد. این بابا که از گذشته تا کنون مزدور و منیجک بارگاه خلافت علی خامنه ای بوده، برای گذشته سیاه و تاریک و ۳۵ سال خیانت و دزدی های خود به مردم و کشور، ناچار به ژاژخواهی و مزخرف گویی است. گفتار نکوهیده و زشتی که موجب کراهت و بیزاری هرشنونده است. اگر این بابا کمترین اطلاعاتی از فیزیک داشت می دانست که علم فیزیک وجود الله و یا خدای افسانه ای را نیز زیر سؤال قرار می دهد تا چه رسد به وجود موجود یک تازی بنام امام زمان در چاه برای بیش از هزارسال.

به راستی وقاحت و بی شرمی هم اندازه ای دارد. این بابا که از گذشته تا کنون مزدور و منیجک بارگاه خلافت علی خامنه ای بوده، برای گذشته سیاه و تاریک و ۳۵ سال خیانت و دزدی های خود به مردم و کشور، ناچار به ژاژخواهی و مزخرف گویی است. گفتار نکوهیده و زشتی که موجب کراهت و بیزاری هرشنونده است. اگر این بابا کمترین اطلاعاتی از فیزیک داشت می دانست که علم فیزیک وجود الله و یا خدای افسانه ای را نیز زیر سؤال قرار می دهد تا چه رسد به وجود یک تازی بنام امام زمان در چاه برای بیش از هزارسال.

از خامنه ای جلاد بزرگ گرفته، تا ۵ فرزند جنایتکار و غارتگرش تا آخوندهای ریز و درشت، بسیجی، نمایندگان طویله ولایتی و بسیجی همگی در این جنایت ها، دزدی ها، و جور وستم به مردم شریک و مجرمند. بنا به گفته ای: ” گرحکم شود که مست گیرند، هرآن که هست در شهر گیرند’.

برای آشنایی بیشتر خوانندگان، فهرست دزدی های حداد عادل و داماد جنایتکارش مجتبی خامنه ای در این جا یادآور می شود:

الف- دزدی های حداد عادل

تا آن جا که اطلاعات به دست ما رسیده حداد عادل که ناراحت دلتنگی و ناراحتی امام زمان به دلیل دیدن نام های خارجی روی سر در مغازه ها است، آیا با این دزدی ها و غارتگری هایی که خود و داماد جنایتکارش مجتبی انجام داده اند، امام زمانشان در ته چاه آرامش دارد؟ بر پدر آدم حقه باز و دروغگو نفرین و لعنت باد.
‎غلامعلی حدادعادل (Canada C$ 220 million, Virgin Islands $365 million, Panama110 million Euros, Hong Kong $ 252 million)

ب– دزدی های مجتبی خامنه ای

بخشی از دزدی های مجتبی خامنه ای فرزند جنایتکار خامنه ای و داماد غلامعلی حداد عادل از اینگونه است:
‏‎مجتبی خامنه ای (England ? 1.14 billion (2 accounts frozen since 2009), Germany 2.12 billion Euros (4 accounts), Qatar $400 million, S. Africa 950 million Euros (2 accounts), UBS/Micheloud & Cie/Credit Suisse 12 accounts adding to 3.85 billion Euros, Liechtenstein $ 2.8 billion, S. Africa $620 million, Shanghai $4.1 billion, UAE: $ 700 million, Malaysia A$670 millions)
دیدیم که پدر زن و داماد و همه اجدادشان دزد و چپاولگر و قاتلند و کشوری را غارت کرده و مردم را خاکستر نشین نمودند.

پدر دزد، پدرز دزد، و داماد قاتل و دزد، تصور کنید توله های این جانوران چه حیوانات درنده ای خواهند بود.

پدر دزد، پدرزن دزد، و داماد قاتل و دزد، تصور کنید توله های این جانوران چه حیوانات درنده ای خواهند بود.

از آنچه گذشت:

حداد عادل مانند مزدوران و چاپلوسان دیگر رژیم، که ۳۵ سال با ترفند و حیله گری، خود را انقلابی نشان دادند و به غارت و چپاول کشور پرداخته اند، هرکدام دارای کارنامه سیاه و تاریکی از زندگی در گذشته و حال هستند که با هر تلاش و یاوه گویی از چرکی و آلودگی، بیرون نمی آید. اظهارات مسخره این بابا که به نرخ روز نان می خورد و تهوع و استفراغ آخوند را نشخوار می کند، او را همچنان در زمره چاپلوسان و مزدوران ولایت فقیه قرار داده است.

آقای حداد عادل باید از گفتار خود خجالت بکشد و شرمنده باشد. کسی که ادعا می کند دوران لیسانس و فوق لیسانس فیزیک را طی کرده و سال ها در دانشگاه تدریس نموده است، اگر اندکی سواد و پایه فیزیک داشته باشد به خوبی می داند که اینگونه سخنرانی ها، کمترین جنبه علمی و حقیقت ندارد و تنها خوراک و منافع مزدوری و چاپلوسی ایشان است. علم و دانش و خردگرایی هنوز جایی برای الله و خدای افسانه ای پیدانکرده تا چه رسد به یک تازی که ادعا می کنند بیش از هزار سال است در ته چاه نشسته و می خود ظهور کند و جهان را به خون و آتش کشاند.

نکته پایانی:

شوربختانه، رژیم بی محتوا و سراپا دروغ و کلک اسلامی، در این ۳۵ سال به هر کس و ناکسی یک مدرک فوق لیسانس و دکترا داده تا به خیال خود ارزش علم و دانش را پایین بیاورد. غافل آز آنکه مدرک گرایی افراد رژیم و وابستگان آنها چه در ایران، و یا در کشورهای دیگر فاقد هرگونه ارزش و بار فرهنگی است. این را ملت ایران می داند و در فردای آزاد ایران، آنچه را از ملت و کشور دزدیده اند، از حلقومشان بیرون خواهند آورد تا نسل های آینده از تقلب، جنایت، و مزدوری بر کنار بمانند. و مدرک های تقلبی و باد آورده اشان از روحانی گرفته، تا حداد عادل، و جناب دکتر احمدی نژاد در حلقشان فرو خواهد نمود.

 • sohrab

  Kire man to dahane hdade adel va on damade koskeshesh mogtaba

  • هالیبرتون

   بنده هم با کلام زیبا و شیوای شما موافقم و اگر اجازه بدید این جنانب کیر خود را نثار روح پاک اجداد این اقا و دوستانشان کنم…

  • هالیبرتون

   در ضمن اگر به دقت به لبای این انگل توجه فرمایید همانند کون اندسته از میمونهایی میماند که نیازمند جفت گیری با یه میمون نر را دارند…

 • نسیم

  ای
  مردم به خواب رفته، جمهوری اسلامی کشورتان را به تازیان واگذار کرد..
  کجایند کسانی که سر نام خلیج همیشه فارس یقه پاره میکردند؟!! کجایند
  شیرمردانی که ۸ سال خون دادند ولی خاک به تازیان ندادند؟؟

  بنابر
  خبر منتشرشده در سایت “اخبار نظامی-دفاعی” آمریکا، بعد از ۶ ماه مذاکرات
  محرمانه جمهوری اسلامی با ایالات متحده عربی؛ سرانجام جمهوری اسلامی با
  واگذاری ۳ جزیره استراتژیک تنب کوچک، بزرگ و ابوموسی با ایالات متحده عربی به توافق رسیده است.

  آیا می دانید که ۷۰% نفت جهان از تنگه هرمز میگذرد و به خاطر این ۳ جزیره و
  تسلیحات نظامی مستقر در هستش که ایران می تواند این شاهراه را کنترل کند و
  توانستیم در ۸ سال جنگ صادرات نفت را حفظ کنیم و درآمد کافی برای جنگیدن
  داشته باشیم؟ ایا می دانید بدون این جزیره های استراتژیک حمله نظامی به
  ایران چقدر آسان است؟

  ای مردم جوگیر ایران، گفته بودیم که روباه
  بنفش و ظریف الدوله ماموران سازمان اطلاعات و امنیت انگلیس هستند و اجرا
  کننده پروژه انگلیسی تجزیه ایران هستند…

  ای مردم، این آغازیست بر تجزیه کامل ایران… آغازیست بر جدایی خوزستان، آذربایجان، کردستان و… این آغازیست بر پایان ایران..

  ای مردم به خواب رفته، آیا می دانید بدون نفت خوزستان از افغانستان هم فقیرتر و بدبخت تر و گرسنه تر خواهید شد؟!

  ای مردم به خواب رفته ایران، آیا از خواب بیدار خواهید شد؟! روزهای سیاهی
  در انتظارتان است اگر به پا نخیزید و این حکومت ضدایرانی وطنفروش رو از بیخ
  و بن سرنگون نکنید… روزهای بسیار بسیار سیاه…

  ادمین سیاوش

  * این پست را به اشتراک بگذارید تا تک تک ایرانیان بشنوند و بدانند چه روزهایی در انتظارشان است…

  لینک سایت “اخبار نظامی-دفاعی” آمریکا:

  http://www.defensenews.com/article/20140115/DEFREG04/301150034/Source-UAE-Iran-ReachThe The Arusha Accord

  • شهروند

   From:habib eslami (eslamih652@hotmail.com)Sent:Sat 1/18/14 7:44 AMTo: habib eslami (eslamih652@hotmail.com)
   درود بر تو نسیم و درود بر آقای ارژنگ برای نوشتن این مقاله. متاسفانه بی‌ لیاقتی “رهبر فرزانه” و رژیم فاسدش باعث شد که ما سه جزیره استراتژیکی تنب بزرگ و کوچک و ابو موسی‌ را از دست بدهیم. در تمام کشورهای دنیا نظامیان مسول حفظ جان و مال مردم و تمامیت عرضی (در حقیقت عرضی با الف شروع میشود ولی‌ کامپیوتر من نمی‌پذیرد) و استقلال کشورشان هستند در حالیکه نظامیان و سپاهیان در ایران فقط به فکر پول جیبشان و پر کردن جیب رهبر دزدشان میباشند. هیچگونه شرافت و عرق ملی‌ در وجود نظامیان و سپاهیان ما دیگر باقی‌ نمانده. حکومت جمهوری اسلامی به کلی‌ تبدیل شده به حکومت جاهلان، دزدان، وطن فروشان، و قاتلان. بدون شک اگر مردم ایران از خواب غفلت بیدار نشوند، ایران ما به قطعات مختلف تجزیه خواهد شد. لعنت بر این رژیم فاسد، لعنت بر رهبر ایران فروشش و هزاران توف و لعنت بر مزدورانی چون حداد عادل.

 • مهدی

  واقعا براتون متاسفم بااین سایت تخمیتون
  این همه به قول خودتون اسناد معتبر آوردید حداقل عکس مجتبی خامنه ای رو درست میزدید
  عکساش توی اینترنت پرهست
  درآخر اینکه هرچه قدر میخواید یاوه گویی کنید و چرت و پرت بگید مگه سر امام خمینی اینارو نمیگفتید ابلها
  خامنه ای توی خونش فرش هم نداره بعد شما اینجا چرت و پرت تحویل مردم میدین
  حالا خوبه بچه های خامنه ای تاحالا هیچ کاری نکردند این همه کشتین خودتونو اگه کاری میکردند که واویلا بود
  شما کافیه از یه آخوند ساده تو قم بپرسید وضعیت زندگی مجتبی رو بهتون میگه.