گزارشی از تجاوز متوالی قذافی به دختران و پسران و کشتار آنان ۳

سرهنگ قذافی در دوران طالانی ۴۲ سال حکومت دیکتاتوری اش، صدها دختر نو جوان حتی ۱۴ ساله را در جایگاهی اسیر زندانی کرده و آنان را برده خود ساخته و بدانان تجاوز می کرد و عده ای را به مرگ می رساند. از پسران نیز حرم سکس و تجاوز ساخته بود.

سرهنگ قذافی در دوران طالانی ۴۲ سال حکومت دیکتاتوری اش، صدها دختر نو جوان حتی ۱۴ ساله را در جایگاهی اسیر زندانی کرده و آنان را برده خود ساخته و بدانان تجاوز می کرد و عده ای را به مرگ می رساند. از پسران نیز حرم سکس و تجاوز ساخته بود.

سرگذشت دیکتاتورها

دیکتاتورها در پشت پرده زورگویی و خفقان سیاسی، دزدی، جنایت، و کارهای خلاف اخلاقی بیشماری انجام می دهند که سالیان سال تا پس از مرگشان پوشیده می ماند و مردم از آن ناآگاه می مانند. برای نمونه می توان به جنایت و کارهای غیر انسانی هیتلر، پینوشه، استالین، صدام، و به تازگی سرهنگ قذافی اشاره نمود.

در کشور خودمان نیز ما به دوران تاریک و سیاه عده ای از شاهان زورگوی قاجاریه پی می بریم. رژیم اسلامی نیز در خفا و دور از چشم مردم، جنایت، دزدی و کارهای غیر اخلاقی انجام داده و می دهد که ما از آن ناآگاهیم. بدیهی است پس از فروپاشی این رژیم و بالارفتن پرده، همه رازهای جنایت، تجاوز، و کارهای غیر انسانی هریک از آخوندها و سپاهیان آشکار و برملا خواهد شد.

کارنامه سیاه و آلوده سرهنگ قذافی

روزنامه دیلی میل Daily Mail در تاریخ یکشنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۱۴ برابر ۶ بهمن ۹۲ گزارشی دارد از چگونگی رفتار و عملکرد زشت و دور از انسانی سرهنگ قذافی در تجاوز به دختران و پسران جوان. اکنون روشن و آشکار شده که سرهنگ قذافی در طی ۴۲ سال حکومت و بر سر قدرت بودن، به هزاران دختر و پسر نوجوان تجاوز نموده و آنان را به صورت برده های سکسی خود در می آورد که همواره و در هرزمان در خدمت او بودند و خواسته های شیطانی او را بر آورده می کردند.
باید دانست که هنوز هم همه ابعاد این تجاوزها شناخته نشده زیرا بسیاری از قربانیان دست این فرد دیو سیرت و بیمار جنسی هنوز هم از ترس طرفداران قذافی جرأت ندارند تا خود را آفتابی کنند و آنچه را برسر آنان رفته بازگو کنند.

قذافی گارد دختران و زنانی برای خود ساخته بود که آنان از میان دختران مدارس و دانشگاه گزینش و ربوده شده بودند. او به عده ای از آنان نیز تجاوز کرده بود. کار این گارد شکار دختران و محافظت از دختران اسیر بندهای او در کاخ های متعدد بودند.

قذافی گارد دختران و زنانی برای خود ساخته بود که آنان از میان دختران مدارس و دانشگاه گزینش و ربوده شده بودند. او به عده ای از آنان نیز تجاوز کرده بود. کار این گارد شکار دختران و محافظت از دختران اسیر بندهای او در کاخ های متعدد بودند.

روش به تور زدن دختران

با ربودن دخترانی که در مدارس و دانشگاهها مورد توجه قذافی قرار می گرفتند آنان را در لانه های ویژه سکس درون دانشگاه تریپولی و یا کاخ های بیشمار او پنهان و نگهداری می کردند. دختران را درون ساختمان یک طبقه ای به تماشای فیلم ها و برنامه های سکسی وادار می کردند تا با از دست دادن شخصیت و حرمت انسانی خود برای خواسته های شهوانی قذافی آماده شوند. دخترانی هم که توانستند از دست قذافی فرار کنند، مورد بی توجهی و رفتار ناجور بستگان خود قرار می گرفتند.

قذافی هنگام سخنرانی به دور و بر نگاه می کرد و چنانچه دختر و یا دخترانی مورد توجه او قرار می گرفت در پایان سخنرانی از سوی گارد ویژه ای که برای این کار داشت، ربوده شده و به جایگاههای مورد خاص وی می بردند. همین که قذافی به دست انقلاب کنندگان کشته شد، رژیم جدید برای حفظ آبروی لیبی در برابر کشورهای دیگر، به سرعت همه سوراخ ها و جایگاههای سکس و جنایت صدام را پوشاندند و از دید مردم و خبرنگاران دور داشتند.

این اتاق محل تجاوز به دختران نوجوان ۱۴ ساله به بالا ربوده شده از مدارس و دانشگاهها بود. آنان را خوب آرایش می کردند و در خدمت قذافی قرار می دادند.

این اتاق محل تجاوز به دختران نوجوان ۱۴ ساله به بالا ربوده شده از مدارس و دانشگاهها بود. آنان را خوب آرایش می کردند و در خدمت قذافی قرار می دادند.

اتاق سکس و اتاق معاینه پزشکی

در یکی از اتاق ها که مورد استفاده سکسی قذافی قرار می گرفت یک تخت دونفره گذاشته شده بود و تصویری از یک جاکوزی و همچنین دکور سال های ۱۹۷۰ دیده می شد. در اطاق دیگری دستگاههای آزمایش پزشکی دیده می شد که سکس دختران را آزمایش می کردند تا بیماری های مقاربتی نداشته باشند. همچنین وسائل پزشکی آماده بود که چنانچه دختری آبستن شد او را وادار به سقط جنین کنند.

این جا لابراتوار پزشکی قذافی بود. نه برای کشف بیماری و میکرب و در مان آن. بلکه برای معاینه سکسی دخختران که باکره باشند و بیماری های مقاربتی نداشته باشند. همچنین اگر دختری آبستن می شد او را کورتاژ کنند و به سقط جنین وادار نمایند.

این جا لابراتوار پزشکی قذافی بود. نه برای کشف بیماری و میکرب و در مان آن. بلکه برای معاینه سکسی دخختران که باکره باشند و بیماری های مقاربتی نداشته باشند. همچنین اگر دختری آبستن می شد او را کورتاژ کنند و به سقط جنین وادار نمایند.

سرنوشت دختران به کجا می انجامید؟

دخترانی که بدین ترتیب مورد تجاوز قرار می گرفتند از نوع دختران خوشبخت در چنگال قذافی بودند. زیرا آنهایی که به دلیلی مورد نفرت و یا غضب او قرار می گرفتند (نیمه جان) در پارکنیگ ها و محل آشغال ها می انداختند تا به تدریج بمیرند.
یکی از معلمین می گفت که چنانچه قذافی تصمیم به بازدید دبیرستان دخترانه ای می گرفت، ساکنین و مردم نزدیک دانشگاه تریپولی به وحشت می افتادند و عزا می گرفتند. زیرا آنان فرزند خود را در خطر می دیدند. یکی از دختران به کلی ناپدید شد و جستجوی زیاد خانواده اش به جایی نرسید. پیکر زخمی شده دختر دیگری پس از سه ماه پیدا شد که بدو تجاوز شده و او را نیمه جان در پارکی رها کرده بودند. زن دیگری که در ۱۵ سالگی او را از مدرسه ای در شهر سیرتSirte در۳۵۰ کیلومتری تریپولی ربوده بودند از چگونگی تجاوز و رفتار وحشیانه قذافی و همراهان او در سالیان دراز نسبت به وی سخن می گفت.

دختران بیگانه و معصوم اسیر در باند مخوف سکس و آدم کشی قذافی در زیر دست و پای او و همراهانش پرپر می شدند. سرانجام کارشان یا به بیمارستان، می کشید، یا دست به خودکشی می زدند و روانی می شدند و یا اسیر سکسی باند او باقی میماندند.

دختران بیگانه و معصوم اسیر در باند مخوف سکس و آدم کشی قذافی در زیر دست و پای او و همراهانش پرپر می شدند. سرانجام کارشان یا به بیمارستان، می کشید، یا دست به خودکشی می زدند و روانی می شدند و یا اسیر سکسی باند او باقی میماندند.

دختری که فرار کرده بود

در زمانی یکی از زنان تصور می کرد که او توانسته است قذافی و همراهان او را تا آن زمان راضی و خوشنود کرده باشد. ولی روز بعد سه زن با پوشش نظامی به خانه اش آمدند و به پدر و مادرش گفتند که به او برای هدیه دادن گل های بیشتری از سوی قذافی خواسته شده .آنگاه او را به لانه ویژه ای بردند. در آن جا قذافی به سر سربازانش نعره کشید (مانند عوعو سگان): ” او را آماده کنید”.

آنگاه دخترک را برهنه کردند، از او آزمایش خون به عمل آوردند و موهای بدنش را زدودند. او را آرایش غلیظی نمودند و به اتاق قذافی فرستادند. قذافی لخت و برهنه روی تخت خوابیده و در انتظار او بود. دخترک با ترس و وحشت تلاش به فرار کرد. ولی زنان نگهبان او را گرفته و به درون اتاق به روی تخت نزد قذافی انداختند…

قذافی در بازدیدهای خود به ویژه از مدارس و دانشگاهها، نگاهش در اطراف به دنبال دختران بود. همین که دختری را می پسندید به گارد زنان خود اشاره می کرد و آنان دختر را می ربودند و به دخمه و اتاقک آرایش برده و آماده برخوابی با قذافی می نمودند.

قذافی در بازدیدهای خود به ویژه از مدارس و دانشگاهها، نگاهش در اطراف به دنبال دختران بود. همین که دختری را می پسندید به گارد زنان خود اشاره می کرد و آنان دختر را می ربودند و به دخمه و اتاقک آرایش برده و آماده برخوابی با قذافی می نمودند.

کشتار دشمنان و پناهندگان

قذافی گروههای تروریستی از کوبا به استخدام خود درآورده بود تا به هرکسی دشمنی و کینه توزی دارد او را از پای درآورد. قذافی آنهایی که به کشوری و جایی پناهنده می شدند به روشی ترتیب نابودی آنان را می داد. او با گروهی از آدم کشان در لندن در ارتباطه و همکاری بود. قذافی معمولاً قربانیان خود را در یخدانی (فریزری) نگاه داری می کرد تا هر چند زمان بدان ها نگاه کند و به اصطلاح جگرش خنک شود.

تونی بلر نخست وزیر هفت چهره و دغلباز انگلیس که حمله به عراق را ترتیب داد و سازمان دهی می کرد، یک از ستایش گران قذافی بود و موجب گردید این جنایتکار بیشتر بر سر کار بماند و مردم از کارهای پس پرده او بی اطلاع بمانند.

تونی بلر نخست وزیر هفت چهره و دغلباز انگلیس که حمله به عراق را ترتیب داد و سازمان دهی می کرد، یک از ستایش گران قذافی بود و موجب گردید این جنایتکار بیشتر بر سر کار بماند و مردم از کارهای پس پرده او بی اطلاع بمانند.

جراحی صورت قذافی

قذافی مخفیانه یک جراح پلاستیک برزیلی را به تریپولی و نزد خود آورد تا از چربیهای شکم او جداکند و به صورتش که چین و چروک زیادی داشت پیوند دهد. این کار نیز با وجود درد فراوان آن می بایست بدون هیچگونه داروی بیهوشی انجام گیرد. زیرا شک داشت هرگونه داروی بیهوشی دارای مواد زهرآگین و سمی باشد. در میان این عمل جراحی، قضافی دستور داده بود که یک ساندو یج گوشت برای او ببرند.

گارد زنان محافظ

قذافی برای چند دهه گروهی از زنان را به عنوان گارد محافظ خود در آورده بود که دستورات هوس انگیز و شهوت رانی های او و همراهانش را انجام می دادند. باید گفت که آنان کمی بهتر و یا در ردیف روسپیگران بودند. یکی از زنان که زمانی قذافی را ستایش می کرد می گفت” ما را مجبور می کردند که فریاد شادی و تحسین گفتم برآوریم. در یک بامداد ساعت ۲ پس از نیم شب ما را به سالن در بسته ای بردند و در برابر ما ۱۷ دانشجو را یکی پس از دیگری اعدام کردند. ما جرأت نداشتیم که فریاد بکشیم، بلکه ناچار بودیم با فریاد شادی آن چه را می بینیم ستایش و تأیید کنیم.”

برنامه در طی سالیان این چنین بود که دختری نخست مورد تجاوز قذافی قرار می گرفت. آنگاه به پسرش تحویل داده می شد. پس از تجاوز دیگر، او میان رده های گوناگون فامیل و ارتش دست به دست می شد و هر لحظه در جایی و مکانی مورد تجاوز قرار می گرفت. یکی از دخترانی که در جلو چشم پدرش بدو تجاوز شده بود، از پدر خود ملتمسانه می خواهد که چشمان خود را ببندد. دختران زیادی نیز دست به خودکشی زدند.

سرانجما قذافی در اکترب ۲۱۱ به دست افراد انقلابی کشته شد و شر او از سر مردم لیبی کوتاه گردید.

سرانجما قذافی در اکترب ۲۱۱ به دست افراد انقلابی کشته شد و شر او از سر مردم لیبی کوتاه گردید.

جنایت های گوناگون دیگر

پسران زیادی نیز در خدمت قذافی بودند که گروه سرویس دهنده services group نامیده می شدند. آنان حرم عشق بازی او را تشکیل می دادند. یکی از زنانی که جرأت کرد با گزارش گران گفتگو کند، خانم بها کیخیا همسر وزیر امور خارجه پیشین قذافی می باشد که شوهرش ناپدید شده بود. یک شب این خانم قذافی را در برابر خود می بیند و گرفتار او می شود. قذافی بارها به این خانم یادآور شد که شوهرش زنده است. ولی هم اکنون پیکر او را در یخدان (فریزر) پیدا کردند.

انفجار هواپیمای مسافربری

در سال ۱۹۹۲ قذافی به تلافی تحریم های اقتصادی آمریکا و اروپا علی کشورش هواپیمای مسافربری ای در لاکربی Lockerbie اسکاتلند منجر کرد که همه ۱۵۷ سرنشین آن کشته شدند.

از آنچه گذشت

سال ها باید از مرگ دیکتاتورها بگذرد، پرده ها بالا رود تا جنایات و غارتگری های بیکران آنان برای مردم روشن و آشکار شود. همانگونه که پس از نابودی و مرگ هیتلر، پینوشه، استالین، و یا صدام جنایات پوشیده و زیر سرپوش مانده آنان شناخته شدند، اکنون نوبت شناسایی و آمارگیری از جنایت، تجاوز، و ظلم و ستم قذافی در درازای ۴۲ سال زورگویی و دیکتاتوری او است. قذافی در این دوران، به هزاران دختر جوان ۱۴ سال به بالا، و پسران جوان را از مدرسه ها دزدیده و پس از تجاوز، آنان را به پسر، بستگان و افراد خود می سپرده است. عده ای را نیز پس از مدتی به روشی و حشتناک از میان برد.

بی گمان، رژیم ولایت فقیه نیز بهتر از قذافی نخواهد بود. وجود زنبارگی و مال دوستی خامنه ای، فرزندانش و دیگر آخوندها، باید انتظار داشت که این قوم فاسد نیز از سر دختران و زنان مردم نگذشته باشند. از تجاوز در زندان ها به دختران و کشتن آنان به خوبی آگاهیم. یقیناً آخوندها مانند مجتبی، مصطفی، میثم، فرزندان خامنه ای جنایتکار می توانند پرونده سیاهی از تجاوز به دختران و زنان، و کشتار بی حد و حصر دآشته باشند. تیر اندازی به دستور مجتبی از پشت بامها و کشتن گروهی چون ندا آقا سلطان و یا ستار بهشتی و هزاران جوان سلحشور و پاکباخته و اعدام های سال ۶۷ همگی دال بر آنست که از حیث جنایت و تجاوز به زنان، رژیم اسلامی اگر از قذافی و دیکتاتورها ی دیگر پیشتر و جلوتر نباشد، از آنان کمتر نخواهد بود.

در این تصویر دو جنایتکار، دو غارتگر، دو هیولا و دو ناانسان ضد بشر در کنار هم و با هم دیده می شوند. گویا آدم کشان و دیکتاتورها بیشتر از معاشرت با یکدیگر لذت می برند.

در این تصویر دو جنایتکار، دو غارتگر، دو هیولا و دو ناانسان ضد بشر در کنار هم و با هم دیده می شوند. گویا آدم کشان و دیکتاتورها بیشتر از معاشرت با یکدیگر لذت می برند.

 • علی حسن

  بنام خدا
  سلام . این حکومت قذاقی یک حکومت تک حزبی بود و حکومت تک حزبی یعنی همین خرابکاری ها و کثافت کاری ها و بدتر از آن . اگر حکومت لیبی چند حزبی می بود نمی گذاشت در لیبی این گندکاری ها و این معضلات به وجود بیاید.
  حکومت های چند حزبی همدیکر را تحت کنترل دارند و همدیگر را می پایند ، و در همین کنترل کردن همدیگر و پائیدن همدیگر نمی گذارند حکومت تک حزبی و در پی آن استبداد و دیکتاتوری به وجود بیاید که نتیجه آن بشود بذبختی و گندکاری برای آن کشور و برای مردم آن کشور. حکومتهای چند حزبی باعث ماندگاری کشور و یکپاچگی و ترقی و تعالی آن کشور می شوند. در حکومت های تک حزبی محیط زیست انسانی ، جانوری و گیاهی حفظ می شود . صادرات افزون شده و صادرات بیشتر از واردات می شود ، و این یعنی ارز آوری برای آن کشور . صنعت توریسم رشد پیداکرده و این یعنی ارز آوری برای آن کشور . بهداشت خوب می شود. قوانین خوب به وجود می آید و درست اجرا می شود. هر کس به حق و حقوق قانونی خود می رسد . تحقیقات رشد کرده و اختراع و اکتشاف به وجود می آید . جمعیت کنترل می شود و ارزش پول آن کشور رشد سعودی و بالا پیدا می کند. چون در هر موضوعی که باید اجرا شود، مسئله به نطر افکار عمومی می رسد و مشورت خواهی با افراد دلسوز کشور که در لباس مردم آن کشور و افراد مجلسی است ، به وجود می آید ، کمتر دچار خطا می شوند و در رابطه با مسائل بین الملل و خارجی باعث می شود که امتیاز به بیگانگان که به ضرر کشور و مردم کشور است ، به وجود نیاید . در این نوع حکومتها افکار رشد کرده و نوع آوریها به وجود می آید. در رابطه با صادرات اجناس ، اجناس از صورت فعله ئی بیرون آمده و به صورت تولیدات دز آمده بعد صادر می شوند. در رابطه با مسائل بین الملل رابطه دوستانه با خکومتهای خارجی به وجود می آید . نمایندگان مردم از نمایندگان واقعی مردم به مجلس راه پیداه می کنند . در این نوع حکومتها تمام افراد آن کشور از هر جنس و نژاد و مذهب و ملیت و قوم هم در انتخاب کردن و انتخاب شدن برای رئیس دولت شدن و نمایندگی مجلس به وجود می آید. جراید ( منظور جراید خودی است نه جراید وابسته به بیگانه ) آزاد می شوند و همین جراید و روزنامه های آزاد با زیر زرهبین بردن کارهای
  دولتیان آنها را از بیراهه رفتن باز می دارند . ارتش و نیروهای مسلح قوی شده و پاسداری از مرزهای کشور بهتر می شود . کشاورزی و صنعت رشد پیدا می کند. جلو رشوه و ارتشا گرفته می شود . در این نوع حکومت هر کس که کاری برای ترقی آن کشور و مردم آن کشور انجام دهد در بالی چشم ملت و حکومت و آن کشور گذاشته می شود و مفت خوران و انگلها در این نوع حکومتها جائی ندارند.کارهای زیربنائی انجام شده و درست انجام می شود. دیدگاه اخلاقی مردم از هر نظر بهتر می شود. مردم امیدوار میشوند و دیکر در ورای دیدشان آن ابر سیاه و ناامیدی از بین رفته یا کمتر به وجود می آید و هزاران مزایای دیگر.

  • alireza k

   آخه چقدر روده درازی کردی دوست خوب ؟؟؟؟ اصلا هرچه که فرمودید گیریم صد در صد درست و جامع و مانع وکامل ! اما ، اما ، اما !
   آخه مگه از قدیم و در طی این عمر پربرکتتان حد اقل یکبار هم نشنیدی که بزرگان تفکر و اندیشه و بزرگان نقد و بررسی حقایق ،
   دائما و مکررا هی گفته اند : ” کلام قل و دل ”
   میدونی یعنی چی؟!
   یعنی در سخن ، بیانات و نوشته هایت ،
   کمترین تعداد از کلماتی را استفاده کن که حوزه بسیار وسیعی از معناهای عمیق را شامل بشود.
   والا همه کسی مثل اکثر آخوندهای کم سواد خودمان بلد هستند که تا یک هفته مدام با آب و تاب صحبت کنند و مطلب و معنایی تکراری را به انحاء و قالبهای گوناگون پشت سرهم بنویسند !!!!

 • Hamed

  خوب رژیم آخوندی هم تک هذبی است حالا ما خواهیم دید که آینده خامنه ای هم مثل قذافی خواهد بود بشین و تماشا کن