با معجزات شگرف و علمی قرآن آشنا شوید !!! ۴۲

خواندن قرآن واجب است

از خوانندگان گرامی درخواست می شود که قرآن را بخوانید.عربی را می دانید چه بهتر،اما اگر عربی نمی دانید،ترجمه را بخوانید تا به فوران علم و دانش قرآن پی ببرید! من با خواندن قرآن نه در آن علمی دیدم و نه خردی. آنچه خواندم چیزی به دانشم  افزوده نشد. و تنها مرا به تفکر انداخت که جهان بینی و دانش یک عرب در ۱۴۰۰ سال پیش چه بوده است.این تنها نمونه هایی از اشتباهات فاحش قرآن است. ممکن است گروهی با تفسیر به رأی سعی کنند این ادعاهای عجیب قرآن را توجیه کنند، اما یک انسان خردمند و پاسدار دانش هرگز درنگ نمی کند که قرآن یک نوشتار ی است حاصل نادانیهای عرب آن روز.

نزول آهن از آسمان

در گذشته با سقوط شهاب سنگها به زمین ، فلزی بودن آنها برخی را به این گمان نادرست کشانید که آهن از آسمان نازل شده است : به راستى [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند و آهن را که در آن براى مردم خطرى سخت و سودهایى است فرود آوردیم تا خدا معلوم بدارد چه کسى در نهان او و پیامبرانش را یارى مى‏کند آرى خدا نیرومند شکست ناپذیر است (الحدید ۲۵).  این آیه آهن را از چیزهایی می داند که خداوند به زمین نازل کرده است!

اما امروز می دانیم که هسته زمین از آهن تشکیل شده است و خورشید یک ستاره فلزی (نوع ۲)است. خورشید در ابتدا یک ستاره فقط هیدروژنی بود که به مرور طی چند میلیارد سال فشرده و خاموش شد و  به سوپر نوا بدل گشته که در اثر فشردگی اتمهای هیدروژن و واکنش هسته ای  فلزات سنگین از جمله آهن بوجود آمده اند. موقعیت لایه انرژی آهن نسبت به دیگر فلزات باعث شده است که احتمال قرار گرفتن پروتونها و نوترونها بشکل و شماره آهن راحت باشد و آهن را به یکی از فراوان ترین فلزات بدل ساخت و آهن در تمام منظومه خورشیدی پراکنده است. می توان با طیف نگاری براحتی طیف آهن در سیارات و خورشید مشاهده کرد.

ستاره، چراغ راهنما!

همه می دانیم که ستارگان و کهکشانها در واقع منظومه های بزرگ از ماده و انرژیند که منظومه خورشیدی در برابر آن هیچ است و خورشید ستاره کوچک و بی مقداری بیش نیست. اما قرآن ستاره ها را بی مقدار می شمارد و آنها را در حد چراغ راهنمای کاروانها پایین می آورد: اوست کسى که ستارگان را براى شما قرار داده تا به وسیله آنها در تاریکیهاى خشکى و دریا راه یابید به یقین ما دلایل [خود] را براى گروهى که میدانند به روشنى بیان کرده‏ ایم (انعام ۹۷) . گوینده این سخن هرگز تصور نمی کرده که روزی بشر به دانش شناخت ستارگان برسد و به همین دلیل  پیدایش ستارگان را “قرار دادن برای راهنمایی انسان می داند!!!”

چسبیده (!) بودن زمین و آسمان در ابتدا و جدا (!) کردن آنها

(انبیاء/۳۰) آیا کفار ندیدند(نمیدانند) که آسمان و زمین (در ابتدا) به هم چسبیده بودند, پس ما آنها را از هم جدا کردیم .

این سخن کاملا خنده دار است. گوینده نمی دانسته که زمین یک سیاره بی مقدار درون آسمان است و فرض کرده که خدا زمین و آسمان را که بهم چسبیده بودند از هم جدا کرده، در حالیکه عمر زمین بسیار کوتاهتر از ستارگان است و چگونه آسمان به زمینی که هنوز بوجود نیامده است و شنی در دریای آسمان است چسبیده بوده؟ و جدا شدن آسمان از زمین چه صیغه ای است؟ گوینده قرآن زمین را یک صفحه فرض کرده که به آسمان چسبیده بوده و خدا آنها را جدا کرد !

جلوگیری از افتادن آسمان وسیله خدا و ریشه یونانی آن

گوینده قرآن ، آسمان را سقف فرض کرده است و خدا را بعنوان قدرتی معرفی نموده که از سرنگونی آن جلوگیری می کند!

(حج/۶۵ ). آیا ندیدی که الله آنچه در زمین است مسخر شما کرد؟، و کشتیها به فرمان او بر دریا حرکت می‏کنند و آسمان را نگه می‏دارد تا بر زمین، فرو نیفتند مگر به اذن او الله نسبت به مردم رحیم و مهربان است.

همچنین این آیه وقوع پدیده ای چون باد برای کشتیها را از خدا می داند. این آیه به افسانه های یونان باستان اشاره دارد و سعی دارد همه وظایف الاهه های یونانی را به یک خدا بسپارد، خدای دریا و خدای هرکول در این آیه وظیفه شان بیان شد که بدست الله است!

(این افسانه کودکانه یونان که خدا آسمان را نگه داشته است در سوره حج آمده است)

(این افسانه کودکانه یونان که خدا آسمان را نگه داشته است در سوره حج آمده است)

انکار حرکت وضعی زمین در سوره یس

در این سوره یس که براستی اگر در گوش خر بخوانیش از خنده می ترکد ، اما گروهی نمی خواهند آن را درست بخوانند آمده است :

و نشانه‏اى [دیگر] براى آنها شب است که روز را [مانند پوست] از آن برمیکنیم و بناگاه آنان در تاریکى فرو مى‏روند (۳۷)و خورشید به [سوى] قرارگاه ویژه خود روان است تقدیر آن عزیز دانا این است (۳۸)و براى ماه منزلهایى معین کرده‏ایم تا چون شاخک خشک خوشه خرما برگردد.(۳۹)نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشى جوید و هر کدام در سپهرى شناورند (۴۰)

الله در این آیه نمی داند که همواره نیمی از زمین روز است و نیمی از آن شب و روز و شب را به بصورت کنده شدن پوسته دانسته است! الله حرکت ظاهری ماه و خورشید را از یک نوع دانسته است و بسیار کودکانه پرسیده است: آیا نمی بینید که به هم نمی رسند؟!! در حالیکه در پیدایش روز و شب این زمین است که حرکت وضعی دارد و خورشید کجا و ماه کجا ! شاید در کودکستان کودکی بپرسد چرا در حرکت خورشید و ماه این دو بهم نمی رسند منطقی باشد!

دنیاهای مختلف!

نخست این پیشگفتار را بگویم که در یونان باستان گمان بوده است که دنیایی هم  زیر زمین وجود است و اعراب بدان معتقد بودند. این تفکر خرافی در قرآن هم آمده است :

لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

آنچه در آسمانها و زمین است و آنچه در بین آنهاست و زیر ثری است از آن اوست.

گوینده سعی داشته بگوید :” آنچه در همه دنیاست از آن خداست” ولی بدلیل اعتقادش به عالمهای مختلف ناشی از نجوم و خرافات یونانی از عالم ثری سخن گفته است در حالیکه امروز می دانیم که: زمین گرد است و هر چه زیر زمین است باز هم درون زمین محسوب می شود، پس  نیازی به ساختن دنیای ساختگی زیر ثری نبود. این اشتباه فاحش مترجمان و مفسران را برآن داشته است که تحت ثری را به ” زیر زمین ” ترجمه کنند که بسیار عجیب می نماید چرا که هر آنچه زیر زمین هست درون آن هم هست و تازه هر آنچه در زمین است ، در آسمان هم هست و نجوم امروز ثابت کرده است که زمین ذره ای از آسمان است.

سوره جن اوج خرافات محمد

در سوره جن محمد از دست در رفته! و تا توانسته علوم مختلف را بسخره گرفته است. از نجوم تا حتی روانشناسی.اما چون این سوره مملو از خرافات است تنها گوشه کوچکی را بعنوان نمونه می آوریم و مابقی را به شما خوانندگان خردمند می سپاریم.

و در [آسمان] براى شنیدن به کمین می نشستیم .اکنون هر که بخواهد به گوش بایستد تیر شهابى در کمین خود مییابد (۹جن)

در این آیه و آیات قبل اجنه سخن می گویند که به آسمان رسیده اند و هر کس از آنها بخواهد در آسمان فال گوش خدا بایستد، بوسیله شهاب سنگ فراری داده می شود. این داستان سوره جن بسیار مفصل است و به همه هموندان پیشنهاد دارم که ترجمه سوره را بخوانید و بحال مسلمانان و خرافه پیامبرشان بخندید. امروز که منشأ شهاب سنگها مشخص شده است این آیه خنده دار می نماید ولی در گذشته اعراب و یونانیان  منشأ شهاب سنگ را تیرهای خدا و زئوس بسوی شیاطین می دانستند.

(این بزرگترین قرآن جهان است. براستی در تکنولوژی مسلمانان برترند و چه کاری شایسته تر از این ؟!!!)

(این بزرگترین قرآن جهان است. براستی در تکنولوژی مسلمانان برترند و چه کاری شایسته تر از این ؟!!!)

منشا باران و تگرگ. برف نداریم!

وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاء ثَجَّاجًا (نبأ/۱۴)  و از معصرات آبی گوارا نازل کردیم.

در این آیه منشا باران معصرات معرفی شده. ریشه معصرات و عصیر یکی است و به معنای منبع غلیظ و فشرده است، اما می دانیم که باران از رقیق شدن عصیر ساخته نشده است.

ففَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنْهَمِرٍ (قمر۱۱)پس درهای آسمان را برای (ریزش) آبی بصورت نهر باز کردیم!

یا ندانسته ‏اى که خدا ابر را به آرامى میراند سپس میان آن پیوند مى‏دهد آنگاه آن را متراکم مى‏سازد پس دانه‏ هاى باران را مى‏بینى که از خلال آن بیرون مى‏آید و از آسمان از کوههایى که در آنجاست تگرگى فرو مى‏ریزد و هر که را بخواهد بدان گزند میرساند و آن را از هر که بخواهد باز میدارد نزدیک است روشنى برقش چشمها را ببرد (۴۳ نور)

در این آیه خداوند در حال ساختن باران و تگرگ است و جالب است که ریشه آب باران و تگرگ را یکی ندانسته است و برای تگرگ به کوههایی (؟!) در آسمان اشاره دارد که یخ دارند!!!

ماله کشی مترجمان و تفسیر ها

اکثر مفسرین سالها عمر خود را حرام کردند تا این جملات کودکانه قرآن را هر طور شده توجیه کنند . براحتی کوهها را به ابر تغییر داده اند تا منشا باران و تگرگ باز ابر شود. اما اینها خواب و رویاست. مگر متن را تغییر دهند تا از این کشاکش منطقی و اشتباهات بزرگ نجات یابند!

موارد بسیار دیگری مانند “بوجود آمدن یکباره موجودات زنده” ، “پروردگار دانستن خدا فقط از دو مشرق(مشرق تابستانه و زمستانه) تادو مغرب (مغرب تابستانه و زمستانه) ” بسیار ابتدایی است و مثلا آشکار است که خارج از زمین ،مشرق و مغرب معنا ندارد و شرق و غرب برای کل هستی بی معناست.
“این که آسمانها داریم بی معناست”. این که “زمین را همچون سفره و بساط گسترانیده و کوهها را آفریده که چون میخ زمین را نگه دارند”(که باد نبردش!) نشان از نشناختن دنیاست.قرآن نهایت دنیا را جهان یونانی دانسته که زمین مرکز جهان است.

(چگونگی پیدایش قرآن)

گفتار پایانی نگارنده

دوستان…امروز دولتی در ایران است  که خود را اسلامی  و قرآنی می داند.. بخشهای بزرگی از احکام قاضی ها در ایران بر اساس قرآن من در آوردی است. ما بر اساس قرآن می خواهیم دنیا را بهتر بشناسیم ، غافل از آن که نویسنده قرآن حتی از منشا بارش تگرگ آگاه نبوده است و آنرا از کوههای یخ آسمان دانسته! بر ماست که بیدار شویم و اجازه ندهیم قوانین سرنوشت ساز جامعه ایران بر اساس این کتاب شوم باشد.

بن مایه

قرآن :www.parsquran.com

 • arjang

  in mosalmonam ke ba in ghoraneshon ridand, badjori ham bosh boland shodeh,ohoh

  • ادب ازکه آموختی

   خوشم میاد منتقدان مسلمونا ارباب ادب ونزاکتن دست مریزاد با این منطق می خواهید جلوی اسلام بایستید.؟

   • Baran Bahari

    بنده با شما موافقم…متاسفانه روز بروز بی ادبی در قومی که روزگاری به ادب معروف بود ،غوغا کرده است. اما با توجه به فحشایی که روزانه می خورم، این مساله مسیحی و مسلمان و بی دین ندارد. تنها کسانی که ادب ایرانی را نگه می دارند زرتشتیان بزرگوارند.

    • Amir Tanha

 • همسایه

  اگر تعداد سوره‌های قرآن را ضربدر ۲ بکنید و بعد حاصل آن را بر ۲ تقسیم کنید عدد به دست آمده درست مساوی تعداد سوره‌های قرآن است. معجزه از این بزرگ تر می‌خواهید چه کنید؟

  • حمید

   آفرین آقای همسایه

   اگه ماه رو جلو چششون واسشون بشکافی باز میگن نه

   • رضا

    حاجی به مسخره داره میگه همچین آفرین آفرین میکنی. هرچیزیو ضربدر یه عدد کنی بعد دوباره تقسیم به همون عدد کنی نتیجه همون اولیه میشه دیگه
    ضرب و تقسیم برعکس همن

 • کاوه

  با درود

  خواهش میکنم در این مورد توضیح دهید!

  اما
  امروز می دانیم که هسته زمین از آهن تشکیل شده است و خورشید یک ستاره فلزی (نوع
  ۲)است. خورشید در ابتدا یک ستاره فقط هیدروژنی بود که به مرور طی چند میلیارد سال
  فشرده و خاموش شد و به سوپر نوا بدل گشته که در اثر فشردگی اتمهای هیدروژن و
  واکنش هسته ای فلزات سنگین از جمله آهن بوجود آمده اند. موقعیت لایه انرژی
  آهن نسبت به دیگر فلزات باعث شده است که احتمال قرار گرفتن پروتونها و نوترونها
  بشکل و شماره آهن راحت باشد و آهن را به یکی از فراوان ترین فلزات بدل ساخت و آهن
  در تمام منظومه خورشیدی پراکنده است. با طیف نگاری براحتی طیف آهن در سیارات و
  خورشید مشاهده کرد.

  آیا منظور شما این است که خورشید سامانه خورشیدی به سوپر نوا بدل گشته ؟

  • Baran Bahari

   دوست گرامی.. نخست این که این نظر شخص من نیست و یک بازگویی از یافته های نجومی است. سامانه خورشیدی پس از انفجار سوپر نوا تشکیل شده است. بدین طریق که نخست خورشید یک ستاره نوع ۱ بوده است و فقط هیدروژنی. پس از کاهش انرژی آن در طول چند میلیارد سال ، رو به خاموشی رفته است و بشدت فشرده شده است( در اثر جاذبه) این فشردگی وحرارت بالا ، تجمع نوترونها و پروتونها به همجوشی هسته ای و ایجاد عناصر سنگین می انجامد. ادامه این فشردگی در نهایت به انفجار سوپر نووا می انجامد و از آثاز این انفجار ابری تشکیل می شود که حول مر کز می گردد و آرام آرام فلزات ستگین دیگر عناصر را جذب می کنند و مراکز سیارات تشکیل می شود. . شهابها و ستاره های دنباله دار( درستش سیاره دنباله دار است) از بازمانده های سرگردان سامانه خورشیدی اند. بشر امروز توانسته است تعداد زیادی سوپرنووا وتولد سامانه های مشابه خورشید را رصد کند.

 • mojezeh

  areh mojezeh kose zane khamenehi hastesh

 • mojezeh

  hamsaye, koskhol in chertoperat chi ke meygie to ham mesle inke in akhond ridand to maghzet, koskhol, be befkre non bash ke kharbozeh abast

  • Baran Bahari

   مایه شرم است که شما قادر به خواندن زبان فارسی نیستید. بدون خواندن آن فحاشی می کنید در حالیکه این گفتار در نقد و اعتراض به قرآن است.نادان ،نادان است چه بداند وچه نداند!

  • همسایه

   خانم یا آقای معجزه،

   مثل این که ادب و تربیت شما دست کمی‌ از فارسی تان ندارد. به هر حال
   اگر کامنت من را دقیق تر بخوانید متوجه میشوید که هدف من مسخره کردن اسلا گرایان
   است که در لا به لای این کتاب مسخره که ۱۴۰۰ پیش نوشته شده است به دنبال معجزات علمی
   هستند. شاد باشید و کمی‌ هم مودب

 • مچ گیر با انصاف
  • Baran Bahari

   تفسیری که به تحریف و تغییر مفهوم بیانجامد! یعنی اگر قصه “حسین کرد شبستری” را به شما بدهند شما آن را به نسبیت اینشتین تفسیر می نمایید!

  • Amir Tanha

   مطمعن باشید کسی نگاه نخواهد کرد چون فقط تو ذهنشون هست که قرانو تخریب کنن دلیلشم مشکلشون با حکومت هست. اگر اوضاع فرق میکرد و الان رونق اقتصادی و… داشتیم الان قرانم تعریف میکردن یا حد اقل کاری نداشتن باهاش. ولی این مشکل خیلی ها هست که دین رو فقط مختص جمهوری اسلامی ایران میبینن و با اون تفسیرش میکنن

 • mard

  Doste aziz in kososhera ro lotfan inja nago ke agar ino zarbedare on bekonim chi meyshe,ina hamesh cherto perte, mojezeh in compiuterie ke alan darey bash kar meykoney na on ketabey ke neveshteh tosh key zanatono az aghab tartiebeshon ro bedid va key key bazanaton nakhabid

 • مچ گیر با انصاف

  دوستان چی شد…من دوساعتی زحمت کشیدم…که جواب مستندی بنویسم….پس از ارسال آن پیغامی دریافت کردم که “بررسی” خواهد شد….ولی این بررسی بیش از دو روز طول کشیده است….امیدوارم اوضاع ممیزی شما بهتر از اوضاع ممیزی وزارت ارشاد باشه….

  • Baran Bahari

   دوست گرامی ، این سایت هر چیزی که شما نوشتید را پخش خواهد کرد، اعتقاد بنده آن است که هر عقیده و نظری حتی فحش ناموسی، بازتاب فرهنگ و افکار مردم است و ما حق سانسور نداریم.

 • پسری با خانواده مذهبی(متاسفانه

  به هر صورت من که خیلی نامردیه.چرا اصلا باید از اول مسلمان باشیم.من دوست ندارم توی شناسنامم بنویسه مسلمان(حداقل خودم انتخاب کنم).من ۳ دبیرستانم و همینجوری دبیر دینی و پرورشی و عربی میان چرت میگن:(عربی که اصلا در دنیا اهمیت نداره هم باید یاد بگیریم.خانواده من هم منو بیچاره کردن با این مذهبی بازیشون.بخواهم گله کنم ۳صفحه ای میشه
  از این ها گذشته سوال من اینه>>>>>لطفا پاسخ بدید<<<<<<

  منم قرآن و ختم کردم(معنیش و عربی)همش چرت بود و یه جمله رو صدبار تکرار میکرد رفتم سوال کردم "گفتن:هرکس درکی از قرآن داره و باید تفسیر قرآن رو خواند تا متوجه بشی".تفسیرش برعکس قرآن و بروز شدس کامل.سوال من اینه شما خودتون تفسیر و خوندید؟واسه اون چ جوابی دارید
  با تشکر

  • Baran Bahari

   با سپاس از شما.نخست اینکه علت در هم بودن و تکرار آیات قرآن این دلیل ساده است که توسط افراد مختلف جمع آوری شده. تا قبل از ژمان عثمان دهها قرآن داشتیم که عثمان همه را سوزانید ویکی را رسمی کرد!
   دوم اینکه علت بی معنی بودن قرآن علاوه بر دلیل بالا این است که ریشه متن قرآن عربی نیست . امروزه ثابت شده که ریشه قرآن آرامی است و قرآن صنعا یک مدرک معتبر در این باره است.بعنوان مثال حورالعین که توسط مفسران به زنان زیبا تعبیر شده است، چیزی جز “انگور یاقوتی” نیست! اما مفسران بر عربی بودن قرآن تاکید دارند و به همین دلیل سالها تلاش بیهوده می کنند که این متن بی مفهوم را معنا کنند! پرسشی که پیش می آید این چه کتاب خدایی است که عثمان آن را جمع آوری کرد؟ و آیا تفاسیر قرآن ،چیزی بجز کلام و تصور یک انسان است؟ یک کتاب ساده داستان بسیار از قرآن آموزنده تر است وقتی که ما به متن وفادار باشیم!

 • پسری با خانواده مذهبی(متاسفانه

  سلام.مرسی از پستت.تنها پستهای باران بهاری است که نمیتونم حرفی بزنم و همش با عقل جور درمیاد.ولی قبول کنید بعضی از پست های دیگر دوستان خیلی خیلی چرته.خواهشا دگ از شاه پسر چییییییزش دفاع نکنید که خیلی چرته(چندجا از سایت دیدم)

  • Baran Bahari

   سپاس. عیبش را هم بگویید … کمک به من است.

 • مچ گیر با انصاف

  این سایت عکس العمل طبیعی خکومت مذهبی به زور است.
  هر حرکت اشتباهی به عکس العمل کشیده خواهد شد ولی این عکس العمل ها نه لزوما منطقی و یا بحق خواهند بود.
  مثلا در مقاله ای که به کودک آزاری متحجرین اشاره شده….وقتی بیننده ای به اصرار از نویسنده سند و مدرک میخواهد نویسنده به جای ارائه سند در مورد مطلبی مورد ادعا به آیاتی دیگر در موارد دیگر که خوب آنها را نفهمیده اشاره میکند.
  این بازی موش و گربه در تمامی صفحات این سایت متاسفانه مشهوده.
  بسیاری از ترجمه هایی که فرود فولادوند و بهرام مشیری از قرآن میکنند ترجمه های مغرضانه و هدفدار بوده و هست…دوستانی که میخواهند به حقیقت مطلب پی ببرند اولا همیشه به بیش از یک ترجمه مراجعه و دقت کنند و حتما هر آیه ای را با چند آیه قبل و بعد آن همزمان مورد توجه قرار دهند که بسیاری از مطالب برایشان در آیا قبلی و بعدی روشن خواهد شد.
  بطور مثال یکی از دوستان من اصرار داشت که اسلام فقط خودش را قبول داره و دیگر ادیان را رد میکنه که اصلا چنین چیزی در مورد قرآن صحت نداره…و اصرار داشت که آیه ای هم در اینمورد دیده است…..ختی عکسش در مورد قرآن صادقه….قرآن همه پیامبرها را دارای یک شان میداند و در بیش از ۷۰ مورد به مومنین توصیه میکند که در مورد دین و ایمان خود غلو نکنند…پیامبر خود را برتر از دیگر پیامبران ندانند….البته دوست من بنوعی درست میگفت و اشتباه را مسلمانانی مرتکب شده بودند که آن آیه مورد نظرش را روی تابلویی در سر مسجدی (تهران- مسجد امام زمان-تقاطع بهبودی و آیزنهاور یا انقلاب فعلی) هم نصب کرده بودند…..بالاخره بسیار تصادفی آیه مورد نظرش را برایش پیدا کردم…منظورش آیه ۸۵ سوره آل عمران بود که میگوید:”ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الآخره من الخاسرین=هرکس غیر از اسلام دین دیگری انتخاب کند از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران است”….نگاهی کردم و دیدم درست میگوید ولی تعریف قرآن از مسلمان را که در دیگر آیات قرآن وجود دارد دقت نمیکند….حتی آیه قبلی اش هم تعریفی از مسلمان ارائه میدهد و دقیقا خوب آنرا توضیح میدهد……ازش خواستم لطفا برو آیه قبلی اش را هم بخوان…آیه قبلی-آیه ۸۴ همان سوره آل عمران “اسلام” را تعریف میکند….که منظور از اسلام تسلیم بخداست مثل ابراهیم و اسماعیل و عیسی و موسی و همگی پیامبران و خداشناسان است و همگی پیامبران یک دین -دین الحق-دین خداشناسی را تبلیغ میکرده اند و دین اسلام هم از آن جدا نیست….

  خدا راشکر که من مفاهیم قرآن با خود قرآن و بدون حدیث را پیدا کردم ولی اگر دگر اندیش بودم حتما برای حفاظت از حقوق دگراندیشان باز قرآن را یاد میگرفتم………
  در این قسمت به اختصار برخی از مطالب مطرح شده در ویدیوی معجزات علمی قرآن را توضیح میدهم. امیدوارم برای کس و یا کسانی از خوانندگان زمینه نیاز به تحقیق بیشتر را فراهم کند.
  ۱- جدا شدن آسمانها و زمین-شکافتن آسمان از زمین- اگر باذهنی باز به تصویر یک انفجار نگاه
  کنیدآنرا نمیبینید؟…آنهم انفجاری مثل بیگ بنگ که علم امروز میگوید فضا را بوجود
  آورد؟….آیا قرآن بسادگی همین مطلب را توضیح نمیدهد؟ تازه شما نمیدانید یا
  میدانید و ذکر نکرده اید که ادامه دار بودن این انفجارها و ایجاد کهکشانهای
  جدید هم در قرآن آمده است که خود نشانی از معجزه بودن قرآن و عالم بودن
  نویسنده آن به علمی که در ۱۴۰۰ سال قبل برای بشریت ناشناخته بوده است.
  ۲-
  نزول آهن از آسمانها- مولکول آهن در ۲٫۵ تا ۳ بیلیون کلوین میتواند تولید
  شود…خورشید ما بسیار کوچکتر از آن است که بتواند چنین حرارتهایی ایجاد
  کند…حرارت آن در مرکز آن به عبارتی هرگز بیش از ۱۵ میلیون کلوین نبوده است……بنابر این هر چه آهن در منظومه شمسی میبینیم وارداتی از سیرات دیگر و
  خورشیدهایی بسیار عظیم تر است. اینهم یکی دیگر از معجزاتیست که بشر ۱۴ قرن
  قبل از آن اطلاعی نداشته است.
  ۳- در اینکه جو اتمسفر زمین تا شعاع ۴۰۰
  کیلومتری و با هفت لایه مختلف بهترین پوسته مدافع زمین در مقابل سنگ
  شهابهای آسمانی و تشعشات مختلف هست هم شکی وجود ندارد…..این لایه ها که
  بعنوان هفت فرشته نگهدارنده زمین از آسمانها در قرآن ذکر شده اند همچنین
  نگهدارنده رطوبت و تنظیم درجه حرارت برای زمین هستند و بترتیب عبارتند از:
  Troposphere- Stratosphere- Ozonosphere-Mesosphere-Thermosphere-Ionossphere and finally Exosphere
  4-
  کوهها عامل ثبات زمین: اکنون با مشخص شدن Tactonic Plates و چگونگی حرکت آنها بر هسته مذاب زمین و
  چگونگی تشکیل کوهها چه بر اثر فشار این سفره ها بر یکدیگر و چه در اثر
  اثرات آتشفشانها ثابت شده است که کوهها نقش اساسی را در تثبیت زمین بازی
  میکنند والا زمین بسیار غیر قابل سکونت میبود .

  به هر حال من بعنوان یک مسلمان تاکید میکنم که آزادی همه دگر اندیشان باید تامین بشود…. در جامعه ایده آل من اگر کسی حق انتخاب نداشته باشد من راضی نخواهم بود…در جامعه ایده آل من آزادی خرید و فروش همه گونه خمر (مواد مخدر و مشروبات الکلی) باید وجود داشته باشد. آزادی قمار. آزادی روزه خواری در ماه رمضان. آزادی زنا و لواط تا زمانی که در ملا عام نباشد از آزادیهای شخصی است…. ومومنین کسانی هستند که در کمال آزادی و اختیار از مسائلی که خدا بهشان گفته پرهیز کنید به انتخاب خود پرهیز میکنند. در جامعه اسلامی مورد نظر من مومنین از دریافت ربا و رشوه پرهیز میکنند ولی کاری به کسان دیگر ندارند زیرا هر کسی به عمل خود مسئول است.
  متاسفانه ما در ایران دچار افراط و تفریط میشویم. امروزه بسیاری از ایرانیان مرتب میپرسند آیا این چنین جامعه ای وجود دارد و من با تمام وجود اعلام میکنم بله در همان بغل گوشتان حتی در دوبی و قطر و بحرین هم وجود دارد و کسی را با کسی کاری نیست…اگر شما نیبینید بخاطر دیدگاهتان است….
  در مراکش و لیبی و تونس و الجزایر و اندونزی و مالزی و آذربایجان و تاجیکستان و ترکمنستان و بین مسلمانان چین و لبنان و سنگاپور کسی با کس دیگری کاری ندارد…آنجایی که تحت تاثیر فرهنگ قدیم ایران مثل عراق فعلی و قسمتهایی از پاکستان و افغانستان بوده اند فقط این کژاندیشی ها تاثیر داشته است و بس.
  در خاتمه برای همه حتی مدیران سایت بهترین آرزوها را در عاقبت به خیری اعتدال هدایت سلامتی جان و روان …..را دارم.

  • Baran Bahari

   شاد باشید. پاسخ شما متن قرآن را تغییر داد!به متن قرآن وفادار باشید. با سپاس؛ اما در مورد چگونگی پیدایش آهن و دیگر فلزات در خورشید بیشتر تحقیق فرمایید. از شما هم بسیار سپاسگذاریم که با سعه صدر سعی در باز شدن مطالب دارید.

   • مهم نیست

    خانم باران کلا هدف از به نقد کشیدن های شما چیه؟ شما اصولی ترین مواردی که هر منتقد باید رعایت کنه رو رعایت نمی کنین و به قولی یک طرفه به قاضی میرید. من نمی دونم سطح سواد شما چیه و رشته تحصیلی شما چی هست ولی به جز قسمتی که آیه ها رو ترجمه کردین، در قسمتی که دارین تفسیر می کنید، تفسیرتون کاملا غلط و نا به جاست که هر بچه ای هم می تونه بفهمه که شما مشکل شخصی دارین. من اولین باری که تو این سایت اومدم و دیگر نخواه امد با توجه به این مطالب فوق اشتباهی که نوشتین. ولی توصیه می کنم که دست از این کارتون بردارین و اگر هم قراره نقدی نسبت به چیزی داشته باشین، به جای کپی و پیست کردن از صفحه هایی که یک مطالب علمی رو می ذارن، تحقیق کنین و از صحت یک مطلب اطلاعات کافی داشته باشین. اگر هدفتوناز این پست ها بیدار کردن جامعه اس که قطعا با اینکارتون نه تنها نمی تونید کسی رو با خودتون هم عقیده کنی بلکه با عث فرار اونها هم خواهید شد. موفق باشید.

    • Baran Bahari

     دوست گرامی مشکل شخصی من با قرآن چیه؟؟ تفسیر و تاویل متفاوت از قرآن جهان اسلام را به فلاکت رسانیده است. بزرگترین مشکل مسلمانان قرآن است با تفاسیر و معانی مختلف که همه را بجان هم انداخته است.

    • Baran Bahari

     مغلطه حمله به شخص… سواد مرا به نقد می کشی؟ کلام مرا به نقد بکش!

  • مچگیر از مچگیر

   شما سوره فصلت آیه های ۹ تا ۱۲ رو یه نگاهی بکن.
   الله گفته در دو روز زمین در دو روز بعد کوه ها و نعمات و در دو روز اخر آسمان ها رو آفرید 🙂
   گفته های علمیت (؟!) به همین سادگی توسط قرآن نقض شد دوست من 🙂 خیر پیش !

   • Amir Tanha

    واقعا الان فخر میکنید که یه ایراد پیدا کردید !!؟ اینهمه اطلاعات دقیق علمی توضیح داد و شما از یجای دیگه قران یه ایه میارید و میگید همه قرانو نقض کردی !!! شما اگه توی ریاضی صفر بگیری ادبیاتت رو هم صفر میدن ؟!؟! پس گفته شما هم بهمین سادگی نقض شد(و مطمعن باشید با این منطقتون هر اشتباهی فکر کنید از قران پیدا کردید اشتباه خواهد بود چون از قبل تو ذهنتون اماده شدید قرانو اشتباه ببینید)

  • Amir Tanha

   اگه هزار تا هم دلیل علمی قران بیارید (که اکثرا در قرن اخیر کشف شدن) باز بعضیا میرن یک ایه پیدا میکنن که مثلا نشون بدن نقصی پیدا کردن ! (در حالیکه قطعا ایاتی هم هست که هنوز دلیل علمیشان کشف نشده و طبیعی هم هست چون زمانیکه ما بعضیاشو بعد ۱۴ قرن کشف کردیم آیندگان هم بقیه موارد رو کشف خواهند کر) پس توضیح به بعضیا بی فایدس. و کاملا یکطرفه تصمیمشونو گرفتند.س

 • بنده خدا

  باران خانم میشه بگی از کجا استنتاج کردی که آهن از آسمون نازل شده تو قرآن فرموده آهن را پدید آوردیم تو از کجا درآوردی که آهن از آسمون نازل شده؟
  کاشکی بجای اینکه عقده هاتون رو چشم بسه خالی کنید لااقل چشماتون رو باز می کردین تا بهتون نخندن

  • Baran Bahari

   وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ

   عربی بلدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • ح

  خیلی احمقی
  حتما بی سواد هستی سواد داشتی میفهمیدی معنی آیات قرآن رو .

 • ye bande khoda

  سلام ببخشید ها شما زده بودید منبع http://www.parsquran.com در این سایت آیه ۲۵ الحدید گفته که آهن پدید آوردیم قران فرود آوردیم

  به راستى [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و
  ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند و آهن را که در آن براى
  مردم خطرى سخت و سودهایى است پدید آوردیم تا خدا معلوم بدارد چه کسى در
  نهان او و پیامبرانش را یارى مى‏کند آرى خدا نیرومند شکست ناپذیر است
  (۲۵)یه چیز دیگم بزار بگم باید
  خدایش یه چند روزیه گیر آیات قرانم ولی چیزی که شما نوشتی چشم گیر نیست
  دوما اصلا شما ثابت کردی که قران آیاتش مشکل داره که فکر نمی کنم با این
  مقاله ثابت کرده باشین همین چند روز پیش داشتم می خوندم که یه قران تو صنا
  پیدا کردن که آیاتش با قرانی که ما داریم فرق می کنه و اینکه شیعیان بعضی
  هاشون
  معتقدن که این قران قران اصلی نیست و قران اصلی دست حضرت علی (ع) پس الکی
  این همه خودتون رو دگیر می کنید و این که شما بعضی جا ها واقعا مغرضانه رای
  دادین
  در بعضی از تفاسیر دیدم که این که قران می نویسه که ماه و خورشید هر کدام
  در سپهری هستند منظور همون مداری دیگره و خداییشم جالبه که در اون زمان
  کتابی به این حالت اشاره داشته

  • Baran Bahari

   دوست گرامی در این سایت پارس قرآن می توانید انتخاب کنید که چه ترجمه ای را بخوانید…. نازل در عربی یعنی چه؟ البته مترجم می تواند نزول را به دلخواه ترجمه کند که ماستمالی محسوب می شود!
   قرآن علی ؟ قرآن اصلی برای مردم نازل شده و یا علی؟ این آیات فعلی به هر حا قرآن هست و یا اینکه به تحریف آن اعتقاد دارید؟
   آیا قرآن فعلی با این همه اشتباه را قبول می نمایید و یا اینکه دنبال دین ارثی و پدری همرا با تعصب هستید؟

 • مصلح

  با سلام در مورد نزول آهن که در قرآن اشاره شده، مطالبی دارم که در اینجا اشاره می کنم

  ۱) اولین آهن شکل گرفته که توسط بشر در دورهٔ پیش از تاریخ مصرف شد از ((شهاب سنگ‌ها)) آمده بود. ذوب آهن در کوره‌ها در هزارهٔ دوم پیش از میلاد شروع شد، آثار مکشوفه از آهن ذوب شده از ۱۲۰۰-۱۸۰۰ پیش از میلاد در هند و در مشرق از حدود ۱۵۰۰ پیش از میلاد بدست آمد (که گمان می‌رود ناشی از ذوب آهن در آناتولی یا قفقاز بوده‌است)

  ۲) بیشتر آهن پوسته به شکل ترکیبی با اکسیژن به صورت سنگ‌های معدنی اکسید آهن مثل هماتیت و مگنتیت یافت
  می‌شود. حدود یکی از بیست شهاب سنگ تنها از مواد معدنی آهن-نیکل تائنیت (۳۵-۸۰٪ آهن) و کاماسیت (۹۰-۹۵٪ آهن) تشکیل شده‌اند. ((شهاب سنگ‌های آهنی)) بیشترین شکل ((آهن فلزی طبیعی)) در سطح زمین می‌باشند.

  ۳)آهن ششمین عنصر از لحاظ فراوانی در جهان است که در آخرین کنش نکلئوسنتز در ((ستاره‌های بزرگ)) از طریق سیلیکون فیوزینگ ایجاد می‌شود.

  ۴)فراوانی آهن در سیاره‌های زمین‌سان مانند کرهٔ زمین، به دلیل همجوشی هسته‌ای در ستاره‌های بزرگ است.

  ۵) به این دلیل که عنصر آهن بیشترین سهم در تشکیل گوشته دارد دلیل بر این نمی باشد که آیه قرآن نقض شود، زیرا اگر ثابت شود که در پیدایش آهن خالص و طبیعی گوشته زمین سهیم بوده است، این سهم توسط ((فوران آتشفشان)) انجام شده است و همان معنای نازل شدن را می رساند.

  و در پایان برای مطالب بعدی در مقاله جنابعالی پاسخ خواهم فرستاد.
  با تشکر از شما

  • Baran Bahari

   اینها دلیلی بر نزول آهن است؟
   بیشتر جرم زمین و خورشید از آهن است… شهابسنگها هم همین طور.. نیازی هم به توجیه اشتباه محمد در ندانستن این موضوع نیست! محمد منشأ آهن را نزول از آسمان دانسته! کدام نزول؟ البته که نزول شهابسنگ!

 • Mehrad Azad

  و مِنْ کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ .الذاریات ۴۹ و از هر چیزى جفت هم آفریدیم (مانند نر و ماده در حیوانات و گیاهان) شاید متذکر شوید. کیست که نداند بخش عمده جانداران تک سلولی زوجیت یا همان نر و مادگی ندارند این معنای دوتایی بودن نر و ماده را هم منظورم نیست بلکه اصلا موجودات تک سلولی با هیچ تعریف جفت گونه ای سازگار نیست. اینهم یک گاف از این کتاب که پر از اوهام تضاد و اشتباه است.

  • Hl

   چی میگی تو قرار نیست که بیاد همه چی رو توضیح بده این چیزها نیازی نیست بصورت کامل نوشته بشه خلاصه هم کافیه اگه بخواد در مورد هرچیزی مفصل توضیح بده که کتاب صدها جلد میشه

 • Hl

  باران چرا شر میگی برا خودت ای چه تفسیریه گزاشتی هه واقعا مسخرست برو معجزات قران رو بخون بعد بیا شر بگو معجزاتی مثه جدایی اب شور از شیرین در مورد ستارگان در مورد جسد فرعون و چندین معجزه ی دیگر که اصلا جای بحث باقی نمیزاره ضمنا این تفسیرت واقعا بسیار بیسوادانه بود بچه هم اینو تشخیص میده

 • fazad

  سلام.قرآن واقعا سخن خداست و پر است از اعجاز علمی.البته نکته مهم اینجاست که اسلام ناب نه تسنّن است و نه شیعه و نه هیچ فرقه ای.کسانی که اهل تعقل هستند و به قرآن علاقه دارند به من ایمیل بزنن تا از خود قرآن،حقانیتش رو اثبات کنم و بعد قانعشون کنم که ذات اسلام چست و عقاید خرافه ما چیست..