نوکری روسیه افتخار خامنه ای و خفت مردم ۶

روسیه گرگی در لباس میش

شکی نیست که روسیه یکی از دشمنان تاریخی ایران است.تاریخ ۳۰۰ سال اخیر نشان داد که روسیه عملا بدنبال تضعیف ایران بود و بزور هم متوصل شد. حال مشخص نیست چراخامنه ای “جنایتکار” در ایران سنگ روسیه را سینه می زند. از خدمات روسیه به ایران هم کسی چیزی نمی داند. روسیه بزرگترین دلیل افول تمدن ایران و تجزیه آن است.

طی ۳۰۰ سال بیش از ۵۰ درسد خاک ایران وسیله روسیه از ایران جدا شد و روسیه فرهنگ بومی کشورهای جدا شده از ایران را بزور سرنیزه تغییر داد. بیش از ۱۷ شهر بزرگ و آبادی مانند بادکوبه و گنجه ،سمرقند و بخارا یا عشق آباد و ایروان که همه   روزگاری گهواره تمدن ایرانی حساب می شدند. جدا شدن مرزهای سیاسی و تجزیه ایران اگر چه مهم است ولی آن چه بسیار مهم است فشار روسیه بر اقوام با ریشه ایرانی به فراموشی فرهنگ زیبای مادری و زبان و ادب پارسی در مناطق جدا شده از ایران است.

(قسمتهای هاشور خورده آخرین پاره های جدا شده ایران توسط روسیه در دوره قاجار است)

(قسمتهای هاشور خورده آخرین پاره های جدا شده ایران توسط روسیه در دوره قاجار است)

اقدامات ۱۰۰ سال اخیر روسیه

به توپ بستن مجلس و تایید استقلال گیلان

پس از اعلام مشروطه روسیه بسیار تلاش کرد که با تحریک محمد علی شاه مشروطه را برچیند و حتی با نیروی نظامی مجلس را به توپ بست.پیش از آن هم روسیه پس از جدا کردن گرجستان و آران از ایران،ملت بی پناه ارمنستان که ۲۰۰۰ سال تاریخ مشترک با ایران داشتند و هنر و موسیقی ارمنی ها پیکری از بدنه هنر ایرانی بود را در برابر ارتش عثمانی رها کرد و قریب ۵ میلیون ارمنی از ارمنستان ناپدید شدند و ترکیه برای همیشه مناطق ارمنی نشین مرز خود را از ملت بی دفاع ارمنستان پاک کرد.این قتل عام در سکوت کامل روسیه انجام شد که بهانه روسیه در این باره انقلاب۱۹۱۷ بوده است ،

اما همژمان روسیه به ایران سپاه فرستاده بود تا از میزا کوچک خان حمایت کند! اسناد و مدارک موجود در ایران که شامل نامه ها و حتی تمبر چاپ رشت است نشان می دهد که میرزا کوچک خان بر خلاف آنچه تصور می شود یک خائن بوده است که “اعلام استقلال ” کرده بود و اگر بخت با مردم ایران یار نبود امروز گیلان هم از ایران جدا بود و مردمش مانند آران و تالش علیا خود را ایرانی نمی دانستند. البته یک عادت جالب روسها آن است که روز سرنوشت پا پس می کشند و نوکر خود را رها می کنند. این گونه بود که میزای خائن و جدایی خواه شکست خورد.

جنگ جهانی دوم و طبل جدایی آذربایگان

آذربایگان زادگاه زرتشت و مهد تمدن مادهاست. آباد ترین نقطه ایران از نطر کشاورزی است. فرهنگ و بزرگی مردم آذربایگان وصف ناشدنی است.معماری ایرانی در بازار تبریز و مسجد کبود سندی ابدی است.سدها دانشمند و شاعر پارسی گوی از آذربایگان برخاسته اند.اگر نام ببریم این گفتار را پایانی نیست. فرش ایرانی در دنیا با نام تبریز گره خورده است. بزرگترین شاعر سبک هندی پارسی صائب تبریزی است که اشعارش انسان را به یاد خیام می اندازد.

تبریز و آذربایگان شاید نیمی از ایران باشد اگر بخواهیم از تاثیرش بگوییم. تهران ۲۰۰ سال تاریخ دارد و آذربایگان دست کم ۳۰۰۰ سال. جاده ابریشم از آذرآبادگان رد می شده است و پایتخت بازرگانی ایران برای قرنها تبریز بوده است.این دیار کهن و پر بار در پایان جنگ جهانی به تحریک کمونیستهای بی وطن و حمایت مستقیم روسها در حال جدا شدن از ایران بود، اما بخت با ایران یار بود که امریکا بخاطر ترس از نفوذ کمونیسم در ایران روسیه را به حمله اتمی تهدید کرد و روسها که در آن ژمان قدرت مقابله با سلاح هسته ای را نداشتند از خاک آذربایگان ایران خارج شدند و نیروهای نظامی محمد رضا شاه آذربایگان را از چنگ جدایی طلبها و روسیه باز پس گرفتند.

(این نامه آقای پیشه وری خائن به یکی از سران کمونیست شوروی و آذربایگان آن است :"پدر عزیز و مهربان میرجعفر باقراف. خلق آذربایجان جنوبی که جز لاینفک آذربایجان است، مانند همه خلق‌های جهان، چشم امید خود را به خلق بزرگ شوروی و دولت شوروی دوخته‌است")

این نامه آقای پیشه وری خائن به یکی از سران کمونیست شوروی و آذربایگان آن است :”پدر عزیز و مهربان میرجعفر باقراف. خلق آذربایجان جنوبی که جز لاینفک آذربایجان است، مانند همه خلق‌های جهان، چشم امید خود را به خلق بزرگ شوروی و دولت شوروی دوخته‌است”

حمایت از نیروهای چپی در ماجرای مصدق

در دوران مصدق حزب توده بسیار قوی شد و این حزب بسیار تبلیغ می کرد که “وطن پرستی” و ملی گرایی یک ارتجاع و عقب ماندگی است و باید آن را کنار گذاشت.شعارهای رنگ و لعابدار توده ای ها دانشجویان و کارگران را بخود جذب کرد و تعداد چپ گرایان بسرعت افزایش یافت.

این نفوذ توده ای ها همواره از طرف امریکا بعنوان یکی از دلایل کودتای ۲۸ مرداد تلقی شده است. خیانتی که انگلیس و امریکا کردند اما تحریکات روسها دلیل این دخالت آشکار غرب عنوان شد و بهانه و توجیه غرب “نجات ایران از روسیه” عنوان شده است که البته شکی نیست که غرب تنها به منافع خود می نگرد و برای ایران تره هم خورد نمی کند. شاه پس از بازگشت به ایران به بهانه سرکوب حزب بی وطن توده” ساواک ” را تشکیل داد و بهانه خوبی برای سرکوب دیگر احزاب ملی گرا و مذهبی پیدا کرد.

(حزب توده ضربه ای فراموش نشدنی به دولت مصدق زد و ملی گرایی را بیهوده می دانست)

حزب توده ضربه ای فراموش نشدنی به دولت مصدق زد و ملی گرایی را بیهوده می دانست

حمایت از نیروهای چپ نظامی و چپ مذهبی انقلاب ۵۷

نیروهای وطن فروش توده که متوجه شدند حزب توده در میان مردم مذهبی ایران جایگاهی ندارد دست به سلاح بردند و گروهی هم به حمایت از نیروهای مذهبی چپ مانند مجاهدین خلق برخاستند و از مرز شمالی ایران اسلحه به ایران وارد شد که درگیریهای بسیاری در مناطق شمالی ایران با رژیم وقت واقع گردید که جنبش سیاهکل نامیده شد و سازمان فدائیان خلق را بوجود آورد.

این نیروهای شبه نظامی یکی از عوامل بزرگ مبارزه با شاه بودند و در پیروزی ۲۲ بهمن ۵۷ نقش بسیار بزرگی داشتند، هر چند در سال ۱۳۶۲ از طرف خمینی غیر قانونی شده و اکثرا فرار کردندو یا اعدام شدند.
تبلیغات و جایگاه مجاهدین خلق در دهه ۵۰ و ۶۰ هم بسیار زیاد بود و گروه زیادی از جوانان تحصیل کرده به دام سخنان فریبنده وابستگان به روسیه افتادند، غافل ازاینکه روسیه کمونیست مانند یک زخم چرکین رو به مرگ و در پایان دهه ۱۳۶۰ خبری از عظمت شوروی نبود. بله  اتحاد شوروی که نظامی فاسد و تک حزبی بود متلاشی شد.

(این عکس نشان می دهد که عاقبت وابستگی به کمونیسم روسیه چیست... بدون شرح!!!)

این عکس نشان می دهد که عاقبت وابستگی به کمونیسم روسیه چیست. سه گروهی که ملت ایران را بدبخت کرد : ملایان-مجاهدین خلق و روشنفکران مذهبی.

جنگ ایرا ن و عراق

جنگ ایران و عراق برای جنگ افزارهای روسیه یک غنیمت بود. میگها و سوخوهای روسیه، تانکها و انواع وسایل قدیمی و بعدا جدید روسیه از انبارها به ارتش عراق سرازیر شد.مردم ایران توسط موشکهای اسکاد و میگهای روسی کشته می شدند و سربازان ایرانی در میدان جنگ با تانکهای روسی درگیر بودند.

صدام که یک سوسیالیست مذهبی بود با نیروهای هم مسلک خود که در ایران مجاهدین خلق بودند هم پیمان شد و این سوسیالهای مذهبی (؟) ایرانی بودند که به ایران خیانت کردند و سعی در شکست مردم ایران داشتند و هر کمکی توانستند به صدام برای پیروزی اش عرضه کردند. گویی که صدام و مجاهدین یک هدف را داشتند و آن محو ایران از نقشه جهان بود! روسیه همژمان به افغانستان تجاوز کرد که این کشور را در تله ای انداخت که هنوز از آن بیرون نیامده است.

(این جوانان به عشق وطن به جنگ تانکهای روسی رفتند و خمینی آنها را فریب داد که در نتیجه جنگ 8 سال طول کشید. این مردان با تانکهای روسی عراق می جنگیدند)

این جوانان به عشق وطن به جنگ تانکهای روسی رفتند و خمینی آنها را فریب داد که در نتیجه جنگ ۸ سال طول کشید. این مردان با تانکهای روسی عراق می جنگیدند

 

پایان جنگ و نوکری خامنه ای روسیه را

خامنه ای خود را تمام و کمال غلام روسیه قرار داد. ایران میلیاردها دلار به روسیه داد و روسیه در قبال آن موشکهای بدرد نخور و عتیقه اسکاد، چند فروند میگ و انواع تجهیزات نظامی دست دوم نظیر زیردریاییهای اتمی را داد. نکته جالب آن ک روسیه خلبانهای خود را به ایران داد و نگذاشت خلبانان ایرانی میگهای خریداری شده را پرواز دهند.تمامی کادر زیردریایی مثلا ایرانی ، روسی هستند و مشخص نیست ایران چه چیز خریده است!

میلیاردها دلار پول ملت ایران صرف انرژی هسته ای شد، در حالیکه این هزینه که ایران به روسیه داد برای ۳ بار اختراع کامل از صفر نیروگاه اتمی کافیست.تفاوت روسها با غربیها اینکه آنها کالایی بی کیفیت را چنان عرضه می کنند که همواره ناقص است و به سرویس نیاز دارد ، لذا همیشه گروهی مثلا دانشمند روسی باید به همراه کالای روسیه باشند!پس از۲۲ سال نیروگاه بوشهر حتی نمی تواند نصف ظرفیت پیش بینی شده قبل از انقلاب کار کند و مستشاران روسی حقوق میلیاردی دریافت می کنند بابت نیرو گاهی که باید ۱۰۰۰ سال کار کند تا بتواند هزینه ساختش را بازگرداند.

روسیه با فشار و زور تنها ۱۱ درسد دریای کاسپین(خزر) را به ایران داد و معاهده سابق ایران و شوروی را نقض کرد.این امر به از دست رفتن منابع نفتی مشترک ایران منجرشد.روسیه براحتی پول ملت ایران را گرفته و بجای آن محتویات سطل زباله خود را به ما فروخته است. از هواپیما های اسقاطی تا نیروگاه و زیردریایی از رده خارج.

  نیروگاهی که قرار بود ۲۴۰۰ مگاوات باشد بوسیله روسهابه ۱۰۰۰ کاهش یافت و همان هم مرتب متوقف می شود

نیروگاهی که قرار بود ۲۴۰۰ مگاوات باشد بوسیله روسهابه ۱۰۰۰ کاهش یافت و همان هم مرتب متوقف می شود

کارنامه روسیه در برابر امریکا

بی گمان همه ی کشورهای ابر قدرت به دنبال منافع خود هستند و دلشان تنها برای ملت خود می سوزد. اگر امریکا بدنبال صلح در جایی است،صلح به نفع خودش است و اگر دیکتاتوری را حمایت می کند بخاطر منافع ملی امریکاست.اما باید قبول کرد هر کشوری که ردپای روسها در آن بجا مانده امروز درگیر مشکلات بسیار است. از عراق و افغانستان و لیبی تا کره شمالی که یک کشور حذف شده در جهان بشمار می آید.

پس از پایان جنگ سرد و از دوران کلینتون امریکا  سعی کرده است به حکومتهای خود کامه بازمانده از دوران جنگ سرد پایان دهد و ما شاهد تغییرات بسیار در سیاست و روش برخورد امریکا با مردم جهانیم. علت این اینست که امریکا منافع اقتصادی و سیاسی بسیاری در جای جای جهان بدست آورده است که وجود ثبات برای این منافع الزامی است، حال این ثبات گاه به حمایت از رژیم سعودی نمود می یابد و گاه به حمایت از دموکراسی در عراق و افغانستان بحران زده ،

اما روسیه چه کرده است؟ روسیه همواره از رژیمهای فاسد چون قذافی و اسد و کره شمالی حمایت کرده است،چرا که خود روسیه همواره دارای سیستم فاسد و مافیایی قدرت بوده است. آشکارا کارنامه روسیه بسیار سیاهتر از امریکا و انگلیس است. امریکا در اقتصاد جهان یک نیروی مهم و انکار نشدنی است…. ولی عجیب است که ایران ۳۵سال روابط خود را با امریکا قطع کرده است. امریکا و ایران همواره منافع مشترک و همکاری منطقه ای داشته اند و رژیم ملایان تنها بدلیل سابقه غرب ستیزی و “آرمانهای امام راحل” خود را منزوی کرده است.

سابقه همکاری ایران و امریکا در مسائل مختلف بسیار است. هواپیماهای امریکایی پس از ۴۰ سال هنوز در آسمان ایران هستند. امریکا متخصصین ایرانی را آموزش داد و ایران بهترین آموزشهای خلبانی را برای ایشان در امریکا گذاشت. صنایع مختلف ایران امروز پس از سی سال نوکری روسیه چیزی از روسیه ندارند. روسیه علم و تکنیکی به مردم ایران نداد. اسرائیل با همکاری امریکا پیش از انقلاب ایران جدیدترین کامپیوتر های دنیا را به دانشگاههای ایران داد و با همکاری دانشمندانش برای اولین بار پیش از انقلاب “حروف فارسی” را در کامپیوتر وارد کرد. آن هم ژمانی که بیشتر دنیا از کامپیوتر خبری نداشتند.روشهای علمی دامداری و کشاورزی بوسیله اسرائیل در ایران توسعه یافت.

سخن پایانی

ایران امروز ، ابرقدرت ۲۵۰۰ سال پیش نیست؛ اما می تواند جزء ۲۰ کشور اول جهان باشد. حتی چین کمونیست سالهاست که روابط اقتصادی خود را تصحیح کرده است. بزرگترین شریک تجاری چین امریکاست. با نگاه به ۲۰ قدرت اول جهان متوجه می شویم که خبری از نوکران روسیه نیست!  البته هم که نباید باشد چرا که سیستم روسها “بخور و نمیر” است و پیشرفتی ندارد.

نوکری روسیه خفت و خواری ملت ایران است و در برابرش هم چیزی  به ملت ایران نرسید. اما همین به  اصطلاح نوکری را پیشتر اگر  برای امریکا هم کرده ایم ، حداقل قدرت اول منطقه بودیم. نصف خزر مال ما بود. در خلیج فارس آبادترین بندرها را داشتیم و صنایع موفق حداقل برای بازار ایران داشتیم و کشورهای همسایه حتی خود روسیه جرأت تجاوز به ایران را نداشتند(ماجرای پیشه وری).
بالا رفتن و پیشرفت ژاپن و کره جنوبی و حتی چین کمونیست نشان می دهد که بدون روابط در سطح اول با امریکا ، از کاروان جهانی باز خواهیم ماند.عکس این امر ناخودآگاه به ما می گوید که خامنه ای نوکری برای روسیه است که بدون روسیه سرنگون خواهد شد.

 • هالیبرتون

  واقعن جای تاسف است یه الاغی مثل خامنه ایی رهبر این کشور است. خر پیش این مادر سگ دانشمند است.

 • همسایه بغلی

  آخوند نوکر خارجی‌‌ها است، چه فرقی‌ می‌کند روس، انگلیس یا آمریکا یا حتی تازگی چین. فقط تعجب من از “روشفکرن” ۵۷ و یا این “ملی‌ مذهبی‌” است که هنوز به خود نیامدهند.

 • علی حسن

  به نام خدا
  سلام . خدایا ما را از شر استعمار غرب و شرق و دست پروردگان تک حزبی اشان ( حکومت آخوندی – حکومت کمونیستی-
  حکومت شاهی- حکومت مجاهدین خلقی- حکومت ارتشی – حکومت مادام العمری رئیس جمهوری ) – افراد زیادی طلب پول دوست و جیفه دوست دنیائی – بی غیرتها – لات و لوتها و چاقوکشان جکومتها – نفهم ها – و جیره بخورهای این حکومتها و بی وطنان و تفرقه اندازان دور بفرما آمین . خدایا ما از دست این دزدها که هر زمان استعمار غرب و شرق برای این مردم بدبخت
  ایران که تمامی هم ندارد به کجا پناه ببریم . این هیجی ندارهای روسیه با شیطنت و روباه صفتی انگلیس در زمان قاجار با سستی و بی غیرتی پادشاهان زنباره قاجار، را از ایران بردند ولی هنوز ولکن معامله نیستند. ملتی که اکثر آن سواد سیاسی
  نداشته باشند و تقریبا در جهل زندگی کنند وضعی از این بهتر نمی توانند داشته باشند. زنها و دختر های ما که بیشتر در فکر ازدواج و عروسی هستند . پیرمردهای زن و مرد روستائی و شهری ما که حال ندارند. مردان میان سال ما که اکثر زن و بچه دارند و در فکر زندگی و رقابت و هم چشمی و تازه به دوران رسیدگی و پز دادن بهم هستند . جوانهای ما هم در اثر بیکاری و اعتیاد
  حال و حوصله نداشته و بی مصرف شدهاند. کودکان ما هم که هیچی حالیشان نمی شود . بازاری های ما هم که برادران آخوندها هستند و دارند شیره جان مردم را با گرانفروشی می مکند ، دانش آموزان ما هم از دختر تا پسر از ترس اینکه نکند که اگر همراه رژیم نباشد ، فردا پس فردا و پس از پایان تحصیلات حکومت به آنها کار ندهد ، پس بنابراین بر وقف مراد آنها کار می کنند. ارتشی ها و پاسدارها و نیروی انتظمی وبسیجی ها هم نسبت به بقیه مردم حقوقشان مرتب بالا می رود ، پس آنها به خوبی با رژیم کنا ر می آیند و بسرکوب مردم می پردازند . ساواکی های رژیم هم که جای خود دارند. نگاه به کنید ببینید که چه اوضاعی است.

 • sharam

  Baba in russha in jakeshar ta hadi sare ghodrat dar iran negah dashtand ‘in akhondam ke hazerand sare ghodrat bemonand va jash kharmadareshonam bezarand zire russa’mohem ghdratehhh

 • علی حسن

  بنام خدا
  سلام . دشمنان ایران و ایرانی ، غرب به سرکردگی آمریکا و انگلیس و عوامل اجرا کننده نیات آنها یعنی رژیم سلطنتی و رژیم ولایت فقیهی آخوندها و رزیم ارتشی و رژیمهای مادام العمر ریاست جمهوری و شرق به سرکردگی روسیه شوروی و
  عوامل اجرا کننده نیات آنها ، یعنی حزبهای کمونیست ( مانند حزب توده و سایر احزاب بی وطن کمونیستی). مردم ایران باید با هم باشند و همدیگری را یاوری کنند. مردم ایران در دعوا کردن باید خویشتن دار باشند و کاری کنند که اگر هم دعوائی پیش آمد کارشان به کلانتری و نیروی انتظامی نکشد ، زیرا در کلانتری و یا نیروی انتظامی ، برای خلاصی فرد محکوم ممکن است که به خواهند که در مسائل مملکتی برایشان جاسوسی کند ، و باا این دعواها ، کار جاسوس پروری برای رزیم جور شود. و یا اگر هم کسی را دیدید که دارند دعوا می کنند ، سعی کنید که آنها را از هم جدا کنید و کمک کنید که کار آنها به مراکز انتظامی و پلیس کشیده نشود، زیرا بیم آن می رود که دست اندرکاران پلیس از فرد محکوم شده در مقابل آزاد کردنش ، از محکوم به خواهند که در خدمت آنها و رژیم به کار جاسوسی و لو دادن دیگران بپردازند . پس در دعواها اگر هم پیش آمد ، کاری نشود که به پلیس و کلانتری کشیده شود . و یا در دعوای دیگران نیز حالت ناظر و بی طرف را به خود نگیرید و در غیر این صورت ، جاسوس و جاسوس پروری در ایران رشد کرده که عاقبت دودش در چشم خودمان خواهد رفت. یکی دیگر از گروهائی که ممکن است به صورت خواسته یا نا خواسته در خدمت ، به پایدار ماندن حکومت ها ی استبدادی و ضد ایرانی کمک کنند، متاسفانه و بیشتر روستائیان می باشند. بنده خیلی از آنها اطلاع دارم که برای رژیم و این نوع رژیم ها جاسوسی می کنند و از این نظر ، حقوق و رتبه دریافت می کنند . در رای دادن گوی سبقت را می برند و
  متاسفانه هم به حقوق خود واقف نبوده و هم آگاهی ندارند و هم درک حلال و حرام را نمی کنند.و باد هرجا بیاید آشیرداری میکنند و بیشتر از مردم شهر و جوامع شهری مصلحت گرا هستند.

 • شهرام

  ما هیچ دشمنی جز خودمان نداریم.