یزد شهری استثنایی و زیبا، گرفتار در چنگال شهرداری بی فرهنگ و ضد ایرانی ۶

تاریخچه یزد

یزد یکی از چند شهر کهن ایران و نخستین شهر خشتی است که دومین شهر تاریخی جهان پس از ونیز در ایتالیا به شمار می رود. گرچه بناهای کشف شده آن مربوط به قرن های دوم و سوم هجری می باشد، ولی بی گمان، ساختمان این شهر به هزاره سوم پیش از زایش مسیح می رسد. آن چنان که گفته شده، گروهی از پیشدادیان در سفرهای خود از بلخ به پارس، در این سرزمین جایگزین شدند. نام یزد از واژه هایی چون؛ یست (Yast) ستایش ایزد، یزت (Yazt) نیایش ایزد، یسن (Yasn) پرستش ایزد، گرفته شده. به همین دلیل پس از یورش تازیان و اشغال یزد از سوی شتر سواران مدینه، دولت های دست نشانده آنان، نام این شهر را دارالعباده نامیدند.

گستاخی و بی شرمی از این بالاتر است که در سرزمین زردشتیان که به اشغال گرگهای تازی در آمده، تازی صفتانی پس از تصرف شهرداری یزد، برانه جشن بزرگ نوروز که یک برنامه جهانی است، از اداره و یا در سطح شهر حذف کنند؟!.

گستاخی و بی شرمی از این بالاتر است که در سرزمین زردشتیان که به اشغال گرگهای تازی در آمده، تازی صفتانی پس از تصرف شهرداری یزد، برنانه جشن بزرگ نوروز که یک برنامه جهانی است، از اداره و یا در سطح شهر حذف کنند؟!.

یزد، شهر “…ترین” ایران

استان یزد را باید استثنایی”ترین” و منحصر”ترین” شهر نه تنها ایران، بلکه سراسر جهان به دلیل ویژگی های آن دانست. چند نمونه آن ها از این گونه است:
۱-تنها شهر خشتی زیبا و بی نظیر جهان
۲- گسترده “ترین” سرزمین، به وسعت ۸۰۰ هکتار
۳- کهن”ترین” قلعه ساخته شده در دوران اشکانی و ساسانی
۴- طولانی”ترین” قنات به درازای صد کیلومتر با سابقه بیش از سه هزار سال
۵- کهن “ترین” درخت جهان، بلند “ترین” بادگیر جهان به بلندی ۳۳/۸ متر
۶- قدیمی “ترین” ساعت در میدان شهر که گویا ساخت آن نزدیک به ۷ سده پیش می رسد.
۸- کهن”ترین” مسجد ایران مربوط به سده نخست هجری
۹- بلند”ترین” مناره جهان، مربوط به مسجد جامع کبیر یزد به بلندی بیش از ۵۲ متر
۱۰- تنها آب انبار شش بادگیری جهان، و تنها کاروانسرای دایره ای در ایران

یکی از تعداد بی شمار دخمه های زردشتیان، جایگاهی که به عنوان آرامگاه مردگان به کار می رفته است

یکی از تعداد بی شمار دخمه های زردشتیان، جایگاهی که به عنوان آرامگاه مردگان به کار می رفته است.

تفاهم و دوستی میان افراد

یزد ر ا باید شهری نمونه در ایران دانست که گروههای گوناگون مذهبی چون زردشتی، کلیمی، بهایی، فرقه های گوناگون اسلامی، دراویش، و صوفیان، از گذشته تا پیش از اشغال کشور از سوی آخوندهای جنایتکار و ضد ایرانی، در کنار همدیگر و بایکدیگر، در نهایت دوستی، صمیمیت و یکرنگی زندگی می کردند. با هم رفت و آمد نموده و کمترین مزاحمت و یا حتی انتقادی بر یکدیگر نداشتند. گروههای گوناگون مذهبی در همه سازمان ها و تشکیلات شرکت داشتند و کسی را با باور دینی و افکار درونی دیگران کاری نداشت.

یزد، شهری ساخته و پرداخته از خشت و گل، با سابقه تاریخی بیش از سه هزار سال، و از نظر تاریخی، دومین شهر جهان پس از ونیز در ایتالیا گوهر درخشانی در ژرف کویر ایران.

یزد، شهری ساخته و پرداخته از خشت و گل، با سابقه تاریخی بیش از سه هزار سال، و از نظر تاریخی، دومین شهر جهان پس از ونیز در ایتالیا گوهر درخشانی در ژرف کویر ایران.

یزد، کانون زردشتیان

پس از یورش تازیان، مردم پاک نهاد و درستکار ایران که با افکار خمیده و دیکتاتوری فاشیستی آنان سازش نداشتند، برای نجات جان، ناموس، و شرف خود، به نقاط دور افتاده و دور از دسترس آشوبگران مانند یزد، کرمان، مناطق کوهستانی مانند ابیانه کاشان پناه بردند تا از شر دشمن خون آشام در امان باشند. آنان توانستند با نیروی اراده، پشتکار و درستکاری خود، محیطی سرشار از دوستی، راستگویی و حقیقت جویی را به وجود آورند. آنان به راستی واژه های زیبا و پرا از انسانیت ضردشت بزرگ: “پندار نیک، گفتار نیک، و کردار نیک” را در آن سرزمین خشک و سوزان پیاده کردند. تا آنجا که مسلمانان مهاجر به این شهر، و دیگر باوران نیز از این کنش و رفتار مهرجویانه زردشتیان درس انسانیت و مهرورزی آموختند. آنچنان که گفته شده، در سالیان پیش از انقلاب لعنتی اسلامی، زندان های یزد خالی از زندانی بود. اگر هم گهگاه زندانی دیده می شد، او یا آنها به استان یزد وابستگی نداشتند.

در بالا نقش فروهر و در پایین آتشکده زردشتیان یزد دیده می شود که قدمت آتش در حال سوختن آن به ۱۵۰۰ سال می رسد.

در بالا  آتشکده زردشتیان یزد دیده می شود که قدمت آتش در حال سوختن آن به ۱۵۰۰ سال می رسد. در پایین، حمام خان یزد یکی از ده گرمابه های بسیار قدیمی و تاریخی یزد به شمار می رود.

یورش اسلام و تخریب فرهنگ یزد

گرچه از ۱۴ سده پیش با یورش تازیان، مردم یزد هم بناچار مسلمان شدند و طوق بردگی بیگانه را پذیرفتند، ولی فرهنگ درخشان و والای انسانی زردشتیان این منطقه مانع از آن گردید که مردم به زور مسلمان شده و یا فریب خورده، ویژگی های انسانی خود را از دست دهند. چنانکه آخوندهای یزد تا پیش از انقلاب وپیدایش وجود نحس خمینی، بیشتر مردمانی ساده دل، راستگو، پرهیزکار و همراه و همدل با مردم یزد به ویژه زردشتیان بودند. تا آنجا که آیت الله خاتمی پدر سید محمد خاتمی را فردی مهربان و مردمی می دانستند.

Right- در سمت راست قدیمی ترین مسجد ایران، Left- در سمت چپ، آب انباری با ۶ بادگیر تنها نمونه در جهان، که در روزگار گذشته پیش، آب را خنک و قابل نوشیدن در گرمای سوزان تابستان می ساخته است.

در بالا قدیمی ترین مسجد ایران، و در پایین، آب انباری با ۶ بادگیر تنها نمونه در جهان، که در روزگار گذشته پیش، آب را خنک و قابل نوشیدن در گرمای سوزان تابستان می ساخته است.

فلسفی و کشتار بهایی ها

این نکته را نباید فراموش کرد شماری از آخوندها از گذشته تا کنون در فرهنگ ما به عنوان آخوندهای درباری وجود داشته که با حکومت های دیکتاتوری همراه و همگام بوده اند. این همکاری دوجانبه میان شیخ و شاه، موجب گردیده که کشورمان از دایره تمدن و پیشروی، به بیرون پرتاب شود. ما به گذشته دور از دخالت موبد ها در کار سلطنت شاهان ساسانی و یا نفوذ و قدرت یابی آخوندها در دربار صفویه و قاجاریه و از دست رفتن خاکمان در دوران فتحعلیشاه کاری نداریم چون زیاد یادآور شدیم. در این جا تنها به پر و بال گرفتن آخوندها در دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی و آنهم به بیان یک حادثه می پردازیم:

همان گونه که در گذشته اشاره شد. آخوندکی بنام فلسفی در رمضان سال ۱۳۳۲ برای دو هفته در مسجد شاه به منبر رفت. آن مرد هرزه و ضد انسان، با بدگویی و دشنام دادن به هم میهنان بهایی، مسلمانان خردباخته استان یزد علیه آنان شوراند و چه جنایت هایی که به بار نیاوردند؟؟!.! نمونه های بسیار دیگر را در گوشه و کنار کشور در دوران تاریک و سیاهی این رژیم شاهدیم. یک نمونه آن آخوند فرومایه ای بنام “دانشمند” شیعیان را بر ضد پیروان تسنن شوراند و برادر کشی را در این کشور رواج داد.

منظره ای زیبا و با شکوه از شهر ییزد که در دل کویر با همت و کوشش والای مردم زحمتکش آن دیار از سه هزار سال پیش ساخته شده است.

منظره ای زیبا و با شکوه از شهر یزد که در دل کویر با همت و کوشش والای مردم زحمتکش آن دیار از سه هزار سال پیش ساخته شده است.

اعتراض به انتخاب یک  زردشتی در انجمن شهر

نمونه تازی گری این رژیم، اعتراض آخوندک تازی نژاد و فرمایه ای بنام حجت اسلام محمدمهدی حرزاده، در گزینش زردشتی پاکدامن و صاحب اصلی این سرزمین بنام سپنتا نیکنام به شورای شهر  یزد در تابستان گذشته بود. یک یادواره پارسی می گوید’ مهمان را که زیاد رو بدی، صاحب خونه میشه”. تصور کنید، ایران کشوری است که به دست و با تلاش زردشتیان ساخته شده و روزگاری پیشاهنگ تمدن و خردورزی در جهان به شمار می آمده. اکنون تازی زاده ای که کمترین احساس و درک انسانی نسبت به این کشور و مردم آن ندارد، گزینش یک زردشتی اصیل و درستکار را غیر قانونی می داند.

یکی از دهها کوچه خشت و گلی یزد که سر به باستان می کشد و گذشته دور و درازی دارد.

یکی از دهها کوچه خشت و گلی یزد که سر به باستان می کشد و گذشته دور و درازی دارد.

حذف برنامه نوروزی از شهرداری

شهرداری یزد که بی گمان در اشغال تازی صفتان و دشمنان دیرین این سرزمین است، با پخش آگهی، برنامه جشن و شادی نوروزی را در شهرداری و احتمالن در سطح شهر و استانداری حذف نموده است. این دیگر نهایت وقاحت، بیشرمی و پست فطرتی نسبت به این سرزمین و مردم آنست. نه تنها جشن نوروز جشن بزرگ، شادی آفرین، و تاریخی این سرزمین، بلکه جشن ملی و بزرگ بسیاری از مردم کشورهایی چون افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، عراق، مصر، کویت، قفقاز، اران می باشد. بالاتر از همه آن که در سازمان ملل در لیست جشن بزرگ جهانی به ثبت رسیده است.
حال، تازی صفتانی مانند شهردار یزد که برای خوش آمد به رژیم ضد انسانی ولایت فقیه و اشغال و غصب کرسی های مقام و سودجویی خود چنین دستوری را می دهند، باید اندکی از خشم و خروش مردم به خود آیند و اینگونه بی خردی از خود نشان ندهند.

 هتل مهر یکی از شمار زیادی هتل هایی که به سبک سنتی و برابر استاندارد تاریخ کهن یزد بنا و آماده شده. این هتل ها با بافت جغرافیایی و اقلیمی شهرستان یزد همخوانی دارد.   . ...

هتل مهر یکی از شمار زیادی هتل هایی که به سبک سنتی و برابر استاندارد تاریخ کهن یزد بنا و آماده شده. این هتل ها با بافت جغرافیایی و اقلیمی شهرستان یزد همخوانی دارد.

 • هالیبرتون

  من خبلی خوشحالم که این مادر سگها این کارا رو میکنن چون دارن قبرخودشونو زود میکنن

 • hajifiroz

  Kire haji firoz to kose zaneh Shahdare yaz va hezbolahiha va akhondaye jakesh

 • علی حسن

  بنام خدا
  سلام. این جماعت آخوند و ولایت فقیه و دست پروردگان مقلد اشان فیط خودشان را دوست دارند و حتی ما هم که از نظر دینی مسلمان و شیعه هستیم ، حتی به ما هم رحم نمی کنند . خداوند ذلیل کند انگلیس و آمریکا را که این آتشها را به سر ما ریختند. این هیچی ندارها دیگه دست از سر این مردم بدبخت بر نمی دارند. اینها فکر می کنند که ما ملت ایران هیجی حالیمان نیست و فقط و فقط کون آسمان سوراخ شده و تنها اینها ازش فرود آمده اند و دیگر هیچکس حالیش نمی شود. یک مشت انگل تنبل و تن پرور و لاشخور حیله گر و حقه باز با شیادی به روی کار آمده اند و دارند خوب می خورند و خوب می آشامند و دارند به ریش این جماعت از همه جا بی خبر می خندند. خداوند دست این زالو ها را از سر مردم ایران هرچه زودتر کوه تا کند. و خداوند این ملت در خواب رفته را هر چه زودتر بیدار کند و به حقوق خودشان آشنایشان کند . مگر یک فرد زرتشی با توئی که ادعای مسلمانی و آخوندگری می کنی چه فرق دارد. آیا بدن زرتشتی از جنس آهن است و بدن تو اسلامی و آخوند از طلا است؟ همه ما از هرجنس و از هر زبان و از هر آئین و از هر قوم همه بنده خداهستند. تو آخوند یا مسلمان چه امتیازی نسبت به بقیه دارید؟
  این آخوندهای انگلیسی مانند پدرشان انگلیس ، سرآمد حقه بازی ، پدرسوخته گری شارلاتانی هستند. به خاطر خودشان و برای ماندگاری خودشان و لذت بردن و خوب خوردن و معذرت میخواهم … خودشان رحم نه به مردم ایران می کنند و نه به ایران . این پدر سوخته ها برای ماندگاری خودشان به ستیز بر علیه ناسیونالیسم ایران بر خاسته اند . آنها دارند تمام آثار باستانی ما را نابود می کنند . زیرا می دانند ، ناسیونالیس در مقابل آنها قد علم می کند. و ممکن است که نایسونالیسم و ایران دوستی ما ملت ایران نگذارد آنها به حکومت ننگین خودشان ادامه به دهند. ما ملت ایران از این ضد ایرانی های کثیف آخوندی بدمان می آید و امیدواریم که روزی برسد که سزای این آخوندها ی پلید و کاسه لیسان و همپالکی های دیوسشان را ملت ایران برسد. و اینشاالله آنروز هم به زودی زود فرا می رسد.

 • piroz

  doste aziz kodom khoda?ba in harfa moshkeli hal nemeysheh, in melateh iran hastand ke bayad hemat kond dast be daste ham bedahand va in ozgalhaye islami ro be zabalehdane tarikh beandazand, englis va amrika ham fekr nono abeshon hastand

 • علی حسن

  بنام خدا
  سلام .یک مسئله دیگری که فراموش کردم که آن را به گویم و آنستکه مردم شریف یزد باید بدانند که با رای دادن به این شورای شهر وابسته به رژیم ظالم آخوندی و رای دادن به آخوندها ، تیشه به ریشه خودشان می زنند. با رای دادن به آنها ،
  هم وطنانشان حتی در این شهر یزد و استان یزد ، بیشتر معتاد شده ، خواهران هموطن و شهریشان بیشتر به فحشا کشیده می شوند گرانی حتی در خود این استان بیشتر می شود. بیکاری حتی در خود این استان بیشتر می شود . ظلم و ستم به اقوام ایرانی و حتی در خود این شهر و استان بیشتر می شود. کشور ایران و حتی استانشان و شهرشان در اثر ظلم آخوندها ، زمینه را برای تجزیه کشور ایران و حتی شهر و استانشان به وسیله استعمار و بیگانگان شرقی و غربی فراهم می کنند. با رای دادنتان به حکمت ظالم آخوندها کمک کرده و در جرم این جکومت ظالم شریک میشوید.که شریک جرم شدن گناه است و رای دهندگانی که به این معضلات کمک کردهاند جایشان در جهنم است . این یک مطلب ، مطلبی دیگر که می خواهم مطرح کنم و آن اینست که با رژیم آخوندی و پیروان و وابستگان آنها باید به صورت منفی عمل کرد. از آن جمله در مسئله زن خواستن ، هم نباید از آنها زن خواست و نه دختر به شوهر به آنها داد. زیاد نباید با آنها رفت و آمد کرد . در حلسه های آنها نباید شرکت کرد. از فروشندگان و مغازه دارهای وابسته به رژیم نباید خرید کرد و نباید هم چیزی به آنها فروخت. با آنها نباید

  دوستی کرد و یا سلام و احوالپرسی کرد . زیرا این رژیم و افراد وابسته آنها ظالم و بیگانه هستند و ضد مردم ایران و ایران هستند. به آنها نباید کمک کرد. در مسجد جمه ها که آخوندهای وابسته به رژیم در آن می آیند نباید رفت که رفتن در این گونه مسجدها گناه دارد و هر چه بیشتر در کمک کردن در ماندگاری هرچه بیشتر رژیم ظالم آخوند ختم می شود. باید هرچه بیشتر به فرهنگ ایران و ایرانی رجوع کرد و به بچه های خود یاد داد . شاهنامه خوانی و گسترش آن از دیگر کارهائی است که برای جلوگیری از ادامه حکومت ظالم آخوندها و وابستگان مقلدشان باید انجام به دهیم. انجام دادن ماسم رسوم ایرانی و جشن گرفتن عید و چهار شنبه سوری و پاسداشت آثارفرهنگ ایرانی نیز در این مورد کمک می کند.

  انجام دادن مراسم های ایرانی مانند عید و انجام دادن چهارشنبه سوری و پریدن از روی آتش گناه نمی باشد و آتش پرستی نیست
  بلکه احترام به آتش است برای برآوردن نیاز مردم از نظر پخت و پز و گرمی و زدودن کثافات ، که به صورت سمبل

  در آمده است . به معنای دیگر احترام به آتش و برپاکردن چهار شنبه سوری اینستکه آتش نیازهای ضروری انسان را ازهمه نظر برآورده می کند ، پس به آتش از طریق پریدن و برپاداشتن آن ، احترام می گذارند. ما مردم ایران باید ا همه

  باهم به ناسیونالیس ایرانی رجوع کنیم و همه ، از هر قوم و قبیله و آئین و از هر نژاد و دین باید باهم باشیم و از پراکندگی
  و تفرقه که از سیاستهای این رژیم و استعمار است باید به شدت به پرهیزیم و بهم کمک کنیم و اخلاق و مدارا با هموطنانمان رعایت کنیم و از لاقیدی و بمن جه به من چه کردن به پرهیزیم ، که اگر لاقید باشیم و هر کس به تنهائی ساز خود را به زند همه به وسیله این رژیم و استعمار از بین خواهیم رفت.

 • یزدی

  آفرین بر مردم سخت کوش یزد که همیشه در همه جای ایران و دنیا نمونه و مایه ی افتخارند!!! من که به یزدی بودنم افتخار میکنم