سپاس بیکران از ۴۰۰ هزار هم میهنی که به ما پیوستند و با ما همکاری می کنند ۵

راه بختیار، راه آزادی و دموکراسی ایران است. ما این راه را ادامه خواهیم داد.

راه بختیار، راه آزادی و دموکراسی ایران است. ما این راه را ادامه خواهیم داد.

سپاس از شما، و درخواست همکاری بیشتر

با شادمانی به آگاهی شما گرامیان می رساند که هم اکنون شمار هم میهنانی که به گروه ما گرویدند، به ۴۰۰ هزار رسید. این موجب نهایت خرسندی و بالیدن یکایک افراد فضول محله بوده، ضمن سپاسگزاری، از شما نازنینان در نوشتن مقاله ها، فرستادن عکس، فیلم، داستان، پیشنهاد، انتقادهای سازنده، درخواست کمک و همکاری دارد. بدیهی است دیدگاههای این همکاران گرانقدر در نوشتار و پخش روزانه به کار خواهد رفت.

جشن زیبا و با شکوه نوروز که یادگار چندین هزار سال تاریخ کهنسال ایران است. فراموش کردن و کم رنگ نمودن این جشن بزرگ، آیا بزرگترین توهین به فردفرد ایرانی نیست؟!

جشن زیبا و با شکوه نوروز که یادگار چندین هزار سال تاریخ کهنسال ایران است. فراموش کردن و کم رنگ نمودن این جشن بزرگ، آیا بزرگترین توهین به فردفرد ایرانی نیست؟!

آشنایی بادیدگاههای گروه ما

آنچنان که در اساسنامه فضول محله نوشته شده، هدف گروه ما دادن آگاهی های فرهنگی و سیاسی به هم میهنانی است که در زیر سرپوش خفقان آور حکومت آخوندها، از واقعیت و درستی تاریخ و گذشته خود به دور مانده اند. اکنون بیش از سه دهه است که رژیم ضد ایرانی اسلامی با پرده پوشی، پنهان کاری، و دگرگونه جلوه دادن تاریخ، فرهنگ، آیین، رسوم، و زبان ما، نسل های جوان و کودکان ما را به گمراهی کشانده است.

تاریخ زرین، و شکوفای چندهزار سال تمدن درخشان ایران تا زمان یورش تازیان، همگی به فراموشی سپرده شد و به جای آن ۱۴۰۰ سال تحمیل زور و ستم بیابانگردان تازی را به عنوان تاریخ و تمدن به مغز ما فرو نمودند. آخوندهای ضد ایرانی و تازی پرست، حماسه های بزرگ ایرانی چون بابک خرم دین، یعقوب لیث، و یا افسانه های دلپذیری چون شیرین و فرهاد، رستم و سهراب، هزار و یک شب، جای خود را به اصغر و سکینه و رقیه داد. زبان زیبای پارسی با زبان ناقص و الکن عربی جایگزین شد، جشن های زیبا و با شکوهمان چون جشن نوروز، جشن سیزده، جشن مهرگان، و جشن سده فراموش گردید، و جشن افسانه ای غدیر خم تازیان، جشن سورچرانی عید فطر، و یا جشن کشتار حیوانات دربند بنام عید قربان جای آن را گرفت.

آیا به جای ارج نهادن به قهرمان و دلاور بزرگ ایران، بابک خرم دین، حسین تازی را که صدها دشمنی و کینه توزی با ایرانیان داشته مورد ستایش قرار دهیم، توهین و جسارت به فرد فرد ایرانیان نیست؟!.

آیا به جای ارج نهادن به قهرمان و دلاور بزرگ ایران، بابک خرم دین، حسین تازی را که صدها دشمنی و کینه توزی با ایرانیان داشته مورد ستایش قرار دهیم، توهین و جسارت به فرد فرد ایرانیان نیست؟!.

اسلام ستیزی، ویا روشنگری؟

انتقاد گروه فضول محله از اسلام، در حقیقت انتقاد و خرده گیری از اسلام سیاسی است که هم اکنون از آستین آخوند بیرون آمده، گلوی جوانانمان را می فشارد، دست و پاهایشان را می برد، آنان را شکنجه می دهد، و به چوبه دار می بندد. این ستمگری، و جنایت ها از هیچ گروه، طبقه، و باور دینی دیگر هرگز به ما نرسیده و نمی رسد. بنابراین، چالش و برخورد ما با اسلام سیاسی است که از سوی آخوند ضد انسان، و ضد ایرانی در این سه دهه اجراء شده است. از این که بگذریم، گروه ما کمترین مخالفت و کینه توزی با اسلام و پیروان آن ندارد. هم میهنان مسلمان ما نیز مانند هم میهنان باورهای دیگر، برایمان عزیز و گرامی اند.

این آتش سوزی و ویرانگری و سوزاندن پرچم آمریکا در پاسخ فیلم آمریکایی است که به انتقاد از محمدابن عبدالله پرداخته است. آیا انتقاد و خرده گیری از فرد و یا مرامی توهین است؟ اینگونه واکنش را بیاد تنها نقطه ضعف و کمبود به اصطلاح توهین شونده و حمایت کنندگان آنست. وگرنه چنانچه فرد و یا مرام و روشی بی عیب و کامل باشد، هرگونه انتقاد بر آن نیز بیهوده است.

این آتش سوزی و ویرانگری و سوزاندن پرچم آمریکا در پاسخ فیلم آمریکایی است که به انتقاد از محمدابن عبدالله پرداخته است. آیا انتقاد و خرده گیری از فرد و یا مرامی توهین است؟ اینگونه واکنش را بیاد تنها نقطه ضعف و کمبود به اصطلاح توهین شونده و حمایت کنندگان آنست. وگرنه چنانچه فرد و یا مرام و روشی بی عیب و کامل باشد، هرگونه انتقاد بر آن نیز بیهوده است.

انتقاد، یا توهین به مقدسات؟

گهگاه دیده شده، خواننده ای به ما می تازد که:” به مقدسات ما توهین نکنید”. این گفته و این اعتراض خود یک توهین است. زیرا هم میهن اعتراض کننده ما یا از جریان تاریخ و آنچه بر ماگذشته ناآگاه و بی خبر است، و یا آن که دانسته و ندانسته در خط رژیم تازی پرست اسلامی کار می کند و آب به آسیاب آنان می ریزد.

آیا در این ۱۴ سده از سوی اسلامی واپسگرا که از دل بیابان های عربستان برخاسته است، به درک و شعور ملت بزرگوار ایران توهین نشده است؟. آیا زیر پاگذاشتن و خط بطلان کشیدن بر تاریخ و فرهنگ ایرانی، و ما را مجوس و عجم (گنگ و لال) خواندن، عوعو سگها را “پارس نمودن” گفتن، توهین و بی احترامی به یک ملت نیست؟.

کودکان، غنچه ها و گل های سرسبد هرجامعه اند. کودکان را باید سرمایه و ثروت معنوی جامعه دانست. با کودکان باید بهترین رفتار شده، و بالاترین امکانات آموزشی در اختیار آنان گذاشته شود.

کودکان، غنچه ها و گل های سرسبد هرجامعه اند. کودکان را باید سرمایه و ثروت معنوی جامعه دانست. با کودکان باید بهترین رفتار شده، و بالاترین امکانات آموزشی در اختیار آنان گذاشته شود. 

پاره ای دیگر از توهین و جسارت ها به مقدسات ما

آیا رونوشت برداری از هنر، تکنیک، خط، راه، روش، مدنیت ایرانی و بنام اسلام و تازیان ثبت نمودن، خود توهین به فرزندان این سرزمین نیست؟. آیا از میان بردن نام ها و واژه های ایرانی، و گذاشتن نامهای تازی بر روی نوزادان، خیابان ها، ساختمان ها، مؤسساتی چون آموزشگاه، دانشگاه، بیمارستان، بازهم توهین و جسارت به فرهنگ و آیین این کشور نیست؟.

آیا کم رنگ نمودن جشن های شکوهمند ایرانی و ارج نهادن به جشن های بی معنا و بی مسمای تازیان، جسارت و توهینی دیگر به بیش از ۷۰ میلیون مردم ایران نیست؟!. و آیا از میان بردن یادگارها و آثار تاریخی کشورمان از پل، ساختمان، تندیس، غارت و چپاول موزه ها، و هر بنیاد دیگر، توهین و جسارت به یک قوم و ملت نمی باشد؟…

دفاع از حقوق پایمال شده زنان ایرانی در هر مقام و موقعیتی هستند، به ویژه زنان در بند آخوندهای جنایتکار، بالاترین هدف گروه فضول محله است. ما در راه احقاق حق زنان، نیمی از جمعیت ایران، از هیچ کوششی فروگزار نیستیم.

دفاع از حقوق پایمال شده زنان ایرانی در هر مقام و موقعیتی هستند، به ویژه زنان در بند آخوندهای جنایتکار، بالاترین هدف گروه فضول محله است. ما در راه احقاق حق زنان، نیمی از جمعیت ایران، از هیچ کوششی فروگزار نیستیم.

برنامه های در پیش گروه فضول محله

از آنچه گفته شد، با آن که در این ۱۴ سده هرلحظه از سوی اسلام و دکانداران دین به ما همه گونه توهین و جسارت شده است، ولی ما به دنبال تلافی و انتقام جویی نیستیم. ما به دنبال آن نخواهیم بود که کسی را مانند این آخوندهای ستمکار در فردای آزاد ایران شکنجه نموده، با آنان بی حرمتی کنیم، و یا به چوبه دار آویزان کنیم. هدف ما روشنگری و جداکردن عده ای از مردم خردباخته ایران است که ملیت و فرهنگ اجدادی خود را فراموش کرده، و در جرگه خردباختگان اسلام زده در آمده اند.

ما براین باوریم که هم میهنان ایرانی مسلمان ما باید نخست پایبند آداب، رسوم، فرهنگ، زبان، و تاریخ کشورمان باشند، آنگاه به اسلام گرایش پیداکنند. هرایرانی که مانند آخوندهای ضد ایرانی، بر این باور باشد که مردم ایران پیش از اسلام در گمراهی بودند، و این اسلام بود که آنان را به راه راست آورد، و مردم ایران با میل و علاقه و دلبستگی اسلام را پذیرا شدند، از دید ما بیگانه و دشمن این سرزمین، و مردم ما است. همانگونه که یک ارمنی و آسوری ایرانی باید فرهنگ ایرانی بودن خود را در پیش و در جلو باورهای دینی خود داشته باشد. و یا یک کلیمی ایرانی نمی تواند اسرائیل و اعتقادات مذهبی خود را در جلو و مقدم بر ایرانی بودنش به حساب آورد.

جنبش زنان در ایران، و ایستادگی اشان در برابر ظلم و زن ستیزی رژیم مایه افتخار و مباهات است. ما در راه آزادی زنان از هیچ کوشسی فروگزار نیستیم.

جنبش زنان در ایران، و ایستادگی اشان در برابر ظلم و زن ستیزی رژیم مایه افتخار و مباهات است. ما در راه آزادی زنان از هیچ کوشسی فروگزار نیستیم.

اولویت برنامه های ما

گرچه برنامه دراز مدت ما روشنگری سیاسی و فرهنگی در همه زمینه ها است، اهم برنامه های ما از اینگونه اند:

۱- حمایت و پشتیبانی پیوسته، همه جانبه و بیدریغ ما از حقوق از دست رفته بانوان گرانمایه ایران که برای آنان ارزش بسیار زیادی قائلیم. زنان ایران که نیمی ااز جمعیت کشور را تشکیل می دهند و در سایه زندگی می کنند. گرفتار، رفتار، و عملکرد آنان به شکلی و در جایی به شمارش و حساب نمی آید.

فرتور نیمای خردسال را نشان می دهد، به راستی قلب آدمی از دیدن چهره کبود شده این کودک بینوا به درد می آید، نیما تنها نیست و میلیون ها کودک همچون نیما تحت شکنجه والدین دیوانه شان قرار دارند. بدبختی اینجاست که مرکزی درست و حسابی برای نگهداری از این کودکان بی پناه هم وجود ندارد.

فرتور نیمای خردسال را نشان می دهد، به راستی قلب آدمی از دیدن چهره کبود شده این کودک بینوا به درد می آید، نیما تنها نیست و میلیون ها کودک همچون نیما تحت شکنجه والدین دیوانه شان قرار دارند. بدبختی اینجاست که مرکزی درست و حسابی برای نگهداری از این کودکان بی پناه هم وجود ندار

۲- دفاع از حقوق کودکان بی دفاع، اعم از کودکان خیابانی، کودکان بی سرپرست، کودکان مهاجران افغان، و آموزش کودکان، و جلوگیری از شستشوی مغزی آنان به وسیله رژیم ضد انسان اسلامی.

۳- دفاع از حقوق پایمال شده دگر اندیشان مانند بهایی، یهودی، زردشتی، مسیحی.
۴- دفاع و روشنگری در باره زندانیان، و کارگران محروم.

۵- دفاع و پشتیبانی از حقوق از دست رفته و پایمال شده قوم های مختلف ایران مانند؛ آذری، کرد، بلوچ، عرب زنان، لر، گیلکی، و مانند آن.

نیم نگاهی به آن چه گفته شد:

به خوبی دیده می شود که به مقدسات و خواسته های نیاکان ما از ۱۴ سده پیش تا کنون همه گونه توهین و جسارت شده است. میزان این توهین و جسارت ها را در این سه دهه با ضدیت و دشمنی آخوند دیده ایم و جای هیچگونه کتمان و پرده پوشی نیست. بنابراین، ما به حکم وظیفه ملی و میهنی، از هرگونه پرده پوشی و سرپوش گذاشتن بر روی تاریخ، فرهنگ، زبان، و آداب و رسوم ایرانی به چالش و مبارزه می پردازیم.

از آن جا که بیشتر آخوندها گروه ضد فرهنگ ایرانی، مفتخور، و سربار جامعه ایرانی اند، ما با همه وجودمان با این گروه دشمن تاریخ و فرهنگمان به مبارزه می پردازیم، ولی هرگز هدف اسلام ستیزی نخواهیم داشت، و هرگونه اعتراضی در این مورد را غرض ورزی، برنامه داشتن، و در حقیقت توهین به خود به شمار می آوریم.

مقام شامخ زن در اسلام را ببینید و تماشا کنید. اسلام و رژیم های اسلام زده از زن چه می خواهند؟. آیا سوای کنیزی، بردگی، کلفتی، و به صیغه در آوردن، هدف دیگری دارند؟. هدف ما، گروه فضول محله، مبارزه در راه آزادی زنان و باز کردن غل و زنجیر اسلام و رژیم از دست و پا و نهایتاً از مغز و اندیشه ما است. شما هم در این راه با ما همراه و مددکار باشید.

مقام شامخ زن در اسلام را ببینید و تماشا کنید. اسلام و رژیم های اسلام زده از زن چه می خواهند؟. آیا سوای کنیزی، بردگی، کلفتی، و به صیغه در آوردن، هدف دیگری دارند؟. هدف ما، گروه فضول محله، مبارزه در راه آزادی زنان و باز کردن غل و زنجیر اسلام و رژیم از دست و پا و نهایتاً از مغز و اندیشه ما است. شما هم در این راه با ما همراه و مددکار باشید.

 • شراره

  سپاس از آگاه نمودن مردم و افشای جنایات خامنهای و دار و دسته ی دزدش

 • ارشیا

  سپاس فراوان از زحمات شما

 • گودرز

  من هم به نوبه خودم از زحمات فضول محله سپاسگزاری می‌کنم. به چشم کوری خامنه‌ای جنایتکار و مصباح یزدی فاسد و لواطکار و جنتی جهنمی و مکارم شیرازی دزد‌ و مکار و اکثر آخوندهای مفتخور عرب پرست، چهار شنبه سوری امسال و عید نوروز را مردم به خوبی‌ و با شکوه جشن گرفتند.

 • علی حسن

  بنام خدا
  سلام . دست شما موسس فضول محله درد نکند و درد بلای شما بخورد به تنگ دل این لاشخوران و بی غیرتان و مفت خوران و آدمکشان ، به نام آخوند و اطرافیان دور قا ب چین و خایه مال آنها . به حق که شما فرزند خلف این مرز و بوم هستید. ما به شما افتخار می کنیم و امیدوارم در کاری که در پیش گرفته اید ، روز به روز تندرست تر و در کار خود موفق تر شوید . در ضمن سال نو بر شما مبارک باشد.

 • ali

  درود به شما / از اینکه پیرو راه و اندیشه سیاسی انساندوستانه بختیار و
  کوشا در تداوم راه چنین شخصیت شاخصی هستید صمیمانه دستتان را میفشارم . اما
  دوستان راهیابی جهت برون رفت از شرایط نابهنجاری که دامنگیر ملت و مملکت
  ما شده / بصورت شاخه های منفک از هم امکانپذیر نیست / بختیار پس از توفیق
  فرار از دست جانیان جمهوری اسلامی در فرانسه تشکیلاتی را بنیانگزارد (
  نهضت مقاومت ملی ایران ) که بلحا ظ ساختار و کیفیت تشکیلاتی بینظیرماند (
  ۳۵ سال از استقرار جمهوری اسلامی میگذرد / هنوز کنار هم بودن و با هم کار
  کردن از طیف های متفاوت فکری جز ان یکبار امکانپذیر نشده ) حال سئوال و
  پیشنهاد این است / شما که چنین راهی را برگزیده اید چرا به تشکیلات بختیار
  نمیپیوندید ؟ مگر معتقد به ازادی و استقرار دموکراسی نیستید ؟ مگر خواهان
  استقلال و حفظ یکپارچگی ایران نیستید ؟ مگر خواهان جدائی دین یا هر نوع
  ایدئولوژی از ساختار حکومت / و…. و … و … نیستیم ؟ بیائیم با هم /
  باور کنید با انشعاب و گروههای بدور از هم راه بجائی نخواهیم برد . با
  احترام علی