زور امثال نقدی و سلیمانی به جیش العدل نمی رسد ولی امریکا را تسلیم کرده اند!!! ۱

بی آبرویی برای ایران و ایرانی به برکت سپاه

امروز به برکت نظام اسلامی مردم ایران یکی از بد نام ترین مردم جهانند. سپاه قدس غوغا کرده است و سد هزاران کشته به فرماندهی اسد و همکاری “آقای جنایتکار” خامنه ای در سوریه بجای مانده است. میلیاردها دلار ایران که در سوریه خرج کردند تا تشیع را که در خطر افتاده، تبلیغ کنند. هتلها و کاروانهای سوریه که منبع در آمد بزرگی از طریق زائران ناآگاه داشتند یک در میان متعلق به ایران و اسد است! رهبران جمهوری اسلامی برای خیانت به مردم ایران و سوریه رقابت دارند ولی دمی هم به دنبال آبرو و اقتدار حقیقی جهانی نیستند.سپاه قدس با ترور و دخالت در خارج ایران آبروی نداشته ی ما را بیشتر برده است. سپاه قدس یک عده خرابکار هستند که به منافع غرب حمله می کنند و تخریب انجام می دهند. حمله ی کور… که می تواند به جنایتی چون لاکربی ختم شود.

(سپاه برون مرزی  ترور ایران که به سپاه قدس مشهور است در جنگ و جنایت اسد نقش مهم دارد و آبروی مردم ایران را برده است)

(سپاه برون مرزی ترور ایران که به سپاه قدس مشهور است در جنگ و جنایت اسد نقش مهم دارد و آبروی مردم ایران را برده است)

داستان دیوانه و چاقو

روزی پهلوانی از کوچه ای می گذشت که مردی کم عقل با چاقو راهش را بست و او را لخت کرد. فردایش رقیب پهلوان او را به سخره گرفت که “چرا از زور بازویت کمک نگرفتی ترسو ؟ تو که سرعت و قدرتش را داشتی؟” پهلوان پاسخ داد :” البته که می توانستم او را شکست دهم ولی چون چاقو در دست داشت خطر نکردم،خون او را می ریختم قاتل بودم و خونم می ریخت مقتول و دفع ضرر محتمل معقول!

امروز امریکا و دنیای غرب از حماقت رژیم ایران می ترسد و نه از قدرت آن. رژیمی که به مردم خود رحم نمی کند ،جان مردم دنیا برایش مهم نیست و براحتی کشتار خواهد کرد. مزدوران ترروریست ایران بارها جنایات و ترورهایی را به ضد مردم بی دفاع انجام داده اند .

امروز پس از ۲۰ سال ،آشکاری دخالت ایران در سرنگونی هواپیما در لاکربی چندان سر و صدایی نکرد.منافع غرب در عدم درگیری با رژیم دیوانه ی ایران بوده است و البته ممکن است روزی غرب دیگر منفعتی در حفظ رژیم اسلامی نبیند و مجبور شود این لات سر گذر را از خاورمیانه حذف کند.

(این تصور احمقانه ی بسیاری از بسیجیان داخل درباره ی قدرت قاسم سلیمانی فرمانده ی سپاه ترور قدس است... اما این معتاد زورش به جیش العدل نرسید و اصلا توانی ندارد. کار سپاه قدس فقط خرابکاری است و توان دیگری ندارد.)

(این تصور احمقانه ی بسیاری از بسیجیان داخل درباره ی قدرت قاسم سلیمانی فرمانده ی سپاه ترور قدس است… اما این معتاد زورش به جیش العدل نرسید و اصلا توانی ندارد. کار سپاه قدس فقط خرابکاری است و توان دیگری ندارد.)

 

 لات سر گذری بنام رژیم اسلامی

رهبران رژیم و سگان جیره خوارش بارها غرب را تهدید کرده اند. روزی نیست که امریکا و دیگر کشورهای غربی دشنام و تهدیدی را نشنوند. گروگان گیری در ایران و لبنان، ترور اپوزسیون در خارج، حمایت از گروههای جنگ افروز و همراهی با جریانهای افراطی در خاور میانه تنها گوشه ای از جنایات و خرابکاریهای رژیم آخوندی است.غرب همواره سعی کرده است رژیم ایران را تنبیه کند ولی بدور از اعمال خشونت و این روش تنبیه،به رژیم آسیبی نزده است و فقط مردم ایران را فقیر و درمانده نموده است.

سرداران سپاه روزانه امریکا را تهدید می کنند و همواره دم از نابود کردن منافع اسرائیل و امریکا در منطقه می زنند، اما تنها چیزی که می توان براحتی درک کرد آن است که این رژیم یک لات سر گذر است که چاقویی در دست گرفته و ادعا می کند. آن طرف ماجرا حقیقتی تلخ وجود دارد که ارتش و سپاه ایران کمترین امکانات را برای رویارویی با دشمن فرضی را ندارند و از نظر نظم و سلامت گروهی هم در وضع بسیار ضعیفی هستند. سپاه ایران مانند پشه ای هست در برابر فیلی بنام امریکا که به هر حال پشه هم حریفی هست برای فیل! اما این پشه بیشتر با کشتار مردم ایران خودش را مشغول کرده است.

کار سپاه ایران چیست؟

ارتشهای جهان وظیفه ساده ای دارند! حفظ مرزهای سیاسی در برابر تجاوز و نا امنی… همین ! همین! و همین ! ارتش با مردم خود هرگز نباید درگیر شود. حفظ امنیت داخلی بر عهده ی پلیس (نیروی انتظامی) است.کلانتر و پلیس نیرویی مردمی است که امنیت داخلی را برقرار می نماید. مبارزه با جرم و جنایت و کمک به مردم برای اجرای قانون در کوچه و خیابان وظیفه ی پلیس است.اما سالهاست که پلیس ایران زیر سایه ی بسیج و سپاه قرار گرفته است.

بسیجی ها با لباس شخصی میان مردم می آیند و بی نظمی و کتک کاری ایجاد می کنند. خامنه ای نیروهای بسیجی را بعنوان چماقداران به میان مردم می فرستد و ایشان را کتک می زند و می کشد. نیروی پلیس هم اما پر است از برادران و خواهران بسیجی که شریک دزد و رفیق قافله اند. بیشتر نیروهای پلیس ایران از سپاه پاسداران به نیروی انتظامی مامور به خدمت شده اند و پلیس ایران عملا همان افراد سپاهند با تغییر لباس. گرگهایی که پوشش عوض کرده اند.سپاه ایران یک سازمان اقتصادی و تروریستی در داخل و خارج ایران است و دفاع از مردم و مرزهای ایران اصولا در برنامه اش نیست.آن سبو بشکست و آن پیمانه بریخت….

کار نیروی انتظامی و پلیس ایران چیست؟

در ایران همان لاتهای سر گذر و چاقوکشان به سر کار آمدند. طبیعی است که در اینچنین رژیمی بنیان بر سر سپردگی و خائن بودن است ،تا کسی پلیس شود! این یعنی اگر شما بخواهید در راه راست و درست پای بگذارید،سخت بتوان باور کرد که بتوانید پلیس شوید! اما اگر کلاهبردار و دودره باز  باشید،قاضی شدنتان هم دور از ذهن نیست. تنها یک بار رفتن به دادگاه و کلانتری در ایران کافی است تا انسان متوجه شود بی فرهنگ ترین و بی مسئولیت ترین افراد جامعه در دادگاه و کلانتری خدمت(خدمت؟!) می کنند.پلیس ایران به دو گروه تقسیم شده است : نیروی راهنمایی- رانندگی و نیروی امنیتی-انتظامی. هر دو گروه از فرماندهی سپاهیان برخوردارند. هر دو گروه دستمزد پایینی دارند و سالهاست که مردم ایران به رشوه دادن به آنها عادت کرده اند.

شیرینی آقای پلیس

با پوزش از معدود افراد پاک و راست کردار پلیس ایران باید بگوییم که : شوربختانه اکثریت نیروی پلیس ایران اهل رشوه هستند. گروه زیادی حتی با جرم و جنایت برخورد گزینشی دارند و بقول مردم ” سراغ مجرم اصلی نمی روند ” و فقط خرده مجرمان را دستگیر می کنند. مردم ایران عادت دارند که برای اجرای حق به آقای پلیس رشوه بدهند! فرقی ندارد که حق با کیست! حق با کسی است که “شیرینی” آقای پلیس را بدهد! از شیرینی دادن موقع جرایم رانندگی تا جرایم بزرگ و رشوه های سنگین رسیده ایم.

مایه ی خجالت است وقتی کسی بگوید که “پلیس” است ،اولین چیزی که به ذهن ما می رسد این است که ” چقدر رشوه می گیرد؟!” یا ” حتما وضعش خوب است ،چون رشوه می گیرد!”. گروه انگشت شمار پلیسان پاک در این میان بسیار ضربه می خورند ،چرا که اولا مورد بی مهری همکاران باند باز خود هستند و طبیعتا پیشرفت شغلی و مالی نخواهند داشت و ثانیا مردم همه ی پلیس را به یک چشم می نگرند که ” پلیس ایران فاسد است”

(سپاه و نیروی انتظامی ایران کاری جز توجه به زن و لباسش ندارند! حقیقت تلخ پلیس ایران! خنده یا گریه به عهده ی شما!)

امنیت اخلاقی یا فشار بر مردم برای ایجاد رعب و وحشت؟

به بهانه ی ایجاد در امنیت جامعه به لباس و آرایش دختران و زنان ایرانی گیر دادن و با دختران آگاه و با فرهنگ شهرها مانند مجرم برخورد کردن چه چیزی جز ایجاد رعب و وحشت است؟ بجای دستگیری مجرمان خشن و ایجاد امنیت در برابر سارقان و زور گیران، پلیس ایران در خیابان راه می افتد و با چشم چرانی زانو و ساق پاهای بانوان را بررسی می کند که ببیند آیا اسلام به خطر افتاده است… یا نه؟ بی خاصیتی و هرزه بودن نیروی پلیس کار را بدینجا رسانیده است که مردم و خانواده ها آرامش ندارند و باید با دیدن پلیس بترسند و هول شوند! این حس مجرم بودن برای یک دختر ۱۴ ساله آن هم بخاطر هیچ و پوچ چیزی جز نفرت را نخواهد داشت.بازداشت شدن دختران کم سن و سال و بازدید آنها از محیط فاسد کلانتری و دادگاه جز ایجاد وحشت در نسل جدید چه منظوری دارد؟ بجای برخورد با زورگیران و مجرمان واقعی روزی خود را از رشوه و ارعاب مردم بدست می آورند.سردار رادان و نقدی را ببینید که به چکمه ی بانوان گیر داده اند و آبروی مردم را برده!

(کار پلیس ایران شده است گیر دادن به لباس مردم و نه مجرمان!)

(کار پلیس ایران شده است گیر دادن به لباس مردم و نه مجرمان!)

نمک در ایران سالهاست که گندیده است

گذشته ها گذشته و روزگاری بود که می گفتیم ” وای به روزی که بگندد نمک”. اما سالهاست که کسی دیگر این مثل را نمی زند و یا کمتر می شنویم… می دانید چرا؟ چون آن روز… سالهاست رسیده است و نمک در ایران گندیده است! دادگستری به همه چیز شبیه است جز دادگستری ،و کلانتری مکانی است برای دریافت رشوه!برای حق خود هم باید رشوه داد! بنا به آمار جهانی دادگستری ایران یکی از فاسدترین در دنیاست که البته عجیب هم نیست؛ ژمانیکه یک آخوند بر بالایش باشد.بنا به آمار جهانی بیشترین فساد اقتصادی در ایران روی می دهد که خوب پلیس ایران کاری به فساد و رشوه ندارد و جوراب زنان برایش مهم تر است.

خفت و خواری برای پلیس و سپاه ایران

این فریادها و دادها که در تلویزیون رهبر می شنویم… این مرگ بر امریکا … این مرگ بر اسرائیل را باور نکنیم. واقعیت آن است که سپاه ایران قدرت برخورد با هیچ نیروی مجهز خارجی را ندارد. می پرسی چرا؟

۱) سپاه ایران بر اساس لیافت سازمان نیافته است و چاپلوسی مایه ی درجه گرفتن است.

۲) نیروهای سپاه عموما فاسد و لا ابالی هستند که بقول مردم : هر لاتی که همه ی در ها برویش بسته است، یا آخوند می شود و یا سپاهی!

۳)ریشه و ساختار سپاه بر اساس ترور و آدم ربایی و اعدامهای دسته جمعی است که در برخی جاها جواب می دهد ولی نه همه جا و نه همیشه.شاید بتوان چند ترور و آدم ربایی در غرب داشت و امریکا را پای مذاکره برد ولی این همان مثال اول گفتار است : پهلوان و دیوانه.

۴) در میان مردم پایگاهی ندارد و مردم سپاه را دشمن خود می بینند. پس از همکاری با آن سر باز می زنند.

۵) از نظر تجهیزات و پیشرفت، سپاه ایران دنباله روی روسیه است که پنجاه سال عقب گرد محسوب می شود و فقر سواد و تجهیزات سپاه را درمانه کرده است.

نیروی انتظامی هم وضع مشابهی دارد و در واقع این دو نیرو در برابر یک گروه منظم و با برنامه سد درسد درمانده خواهند شد و نمی توانند از خود دفاع کنند.

آقایان پلیس و سپاهی کلاه خود را کج بگذارید

سردار گرامی ! آن ژمان که شما پای منقل هستید و در اوج سیر می کنید و در رویاهایتان امریکا را شکست داده اید… همان ژمان که در رویاهاتان گمان می برید که اسرائیل را نابود کرده اید ،گروه جیش العدل سربازن ایرانی را اعدام می کند. همان ژمان که شما به جوراب و چکمه ی زنان نگاه می کنید و دختران را به بهانه ی بد حجابی وارد بازداشتگاه می کنید،همان ژمان که شلاق بر پشت یک جوان می زنی که چرا در پستوی خانه شراب خورده است، بله! در همان ژمان جیش العدل سربازان ایرانی را اعدام خواهد کرد. درود به عرضه و شجاعت ما که پلیسمان شده است پلیس شکم به پایین و کاری به امنیت حقیقی ندارد!