لیاقت ایران در سازمان ملل یک گروگانگیر است و ما لیاقت شناخت ریچارد فرای را نداریم… ۴

دو واقعه ی تاسّف بار

در هفته ای که گذشت، ایران سفیر خود در سازمان ملل را معرفی کرد. به!به! جناب حمید ابوطالبی فیلشان یاد هندوستان کرده و می خواهند به کشور امریکا رفته و سفیر ایران در سازمان ملل شوند! واقعا که خاک کاهو بر سر ما! ایران آدم کم داشته است و میان این همه آدم یک گروگانگیر آنهم یک شاخ شکسته را برای حضور در نیویورک و سفیری ایران در سازمان ملل انتخاب شده است.
این دیپلمه البته بشدت از سوی دولت روحانی حمایت می شود و مشخص است که حضور او تنها بعنوان یک سفیر در سازمان ملل نخواهد بود و همکارانی که او با خود می برد گروهی هم سفره و هم مسلک او خواهند بود و کمترین ضرر این امر ،آبرو ریزی برای ایران و ایرانیان خواهد بود.

(حمید ابوطالبی یکی از دانشجویان تندروی ماجراجویی ایران در گروگانگیری حماقت آمیز اعضای سفارت امریکاست. چگونه امریکا می تواند به این شخص ویزا بدهد؟)

(حمید ابوطالبی یکی از دانشجویان تندروی ماجراجویی ایران در گروگانگیری حماقت آمیز اعضای سفارت امریکاست. چگونه امریکا می تواند به این شخص ویزا بدهد؟)

همچنین ایراندوست گرانمایه و کهنسال پروفسور ریچارد فرای از دنیا رفت. کسی که از طرف دهخدا لقب ایراندوست گرفته بود. این مرد بزرگ که به چندین زبان مختلف مسلط بود تحقیقات بزرگی را در خاورمیانه و چین دارد که با آشنایی با فرهنگ ریشه دار ایرانیان ناگهان مست این فرهنگ باستانی شد بطوریکه بیش از ۵۰ سال فقط به جمع آوری منابع و تالیف و مطالعه درباره ی ایران پرداخت.

او که بزرگترین ایرانشناس معاصر ماست از شاگردان پروفسور گریشمن بود و در واقع مطالعات او را ادامه داده است.او در تحقیقات بسیار وسیعش به ریز بینی و یافتن نکات ظریف فرهنگ ایران مشهور است و اولین کسی است که  کتیبه ی آرامی مقبره کوروش کبیر را رمزگشایی کرد. ریچارد فرای همواره یکی از مدافعان نام خلیج فارس بوده است و جمله ی مشهوری درباره اعراب دارد:

“اعراب به زودی قدرت ایران و زبان فارسی در شکل‌گیری تمدن اسلامی را خواهند فهمید. شاید آنها آرزو کنند که گذشته را فراموش کنند، ولی این کار پاک کردن جوهره پایه‌های روحانی، اخلاقی و فرهنگی خودشان است. بدون میراث گذشته و احترام به آن، شانس کمی برای پایداری و رشد مناسب وجود دارد.”

(در این نقشه که در موزه امارات نگهداری می شود نام Persian با ناشی گری پاک شده است و آسیب بزرگی به آن زده شده است. ریچار فرای درباره ی این اعمال اعراب گفت:"اعراب به زودی قدرت ایران و زبان فارسی در شکل‌گیری تمدن اسلامی را خواهند فهمید. شاید آنها آرزو کنند که گذشته را فراموش کنند، ولی این کار پاک کردن جوهره پایه‌های روحانی، اخلاقی و فرهنگی خودشان است. بدون میراث گذشته و احترام به آن، شانس کمی برای پایداری و رشد مناسب وجود دارد.")

(در این نقشه که در موزه امارات نگهداری می شود نام Persian با ناشی گری پاک شده است و آسیب بزرگی به آن زده شده است. ریچار فرای درباره ی این اعمال اعراب گفت:”اعراب به زودی قدرت ایران و زبان فارسی در شکل‌گیری تمدن اسلامی را خواهند فهمید. شاید آنها آرزو کنند که گذشته را فراموش کنند، ولی این کار پاک کردن جوهره پایه‌های روحانی، اخلاقی و فرهنگی خودشان است. بدون میراث گذشته و احترام به آن، شانس کمی برای پایداری و رشد مناسب وجود دارد.”)

او تسلطی عجیب به تاریخ ۲۵۰۰ ساله ی ایران داشت و بر خلاف اکثر مورخین که گوشه ای از تاریخ و فرهنگ ایران را تخصص قرار می دادند، گستره ای از پیش از هخامنشیان تا آخر صفویه  مو به مو  تشریح می نمود و مقالات وی کمک بزرگی به شناسایی فرهنگ و تمدن نیاکان ما داشته است.

آنچه ما یه ی شرمساری است

ریچارد فرای براستی از بسیاری (و شاید همه) از ما که ادعای ایرانی بودن داریم ،ایرانی تر بود. او وصیت کرده بود که بسان استادش “آرتور پوپ ” در کنار زاینده بخاک سپرده شود. این که یک امریکایی آرزو کند مزارش در کنار زاینده رود باشد،افتخار است چه برای او و چه برای ما؛اما گروهی اراذل و اوباش با حمله به آرامگاه آرتور پوپ و همسرش و نوشتن شعار “مرگ بر امریکا” و جاسوس امریکایی خواستار تخریب آرامگاه وی شدند. این مایه ی شرمساری ایران و ایرانی است.

این که به پیکر مرده ی دو انسان ایران شناس توهین شود و خواستار تخریب مقبره اش شوند. شرممان باد که یک امریکایی دانشمند که ما را بما بیشتر شناسید ،اجازه نمی دهیم که در خاک ایران دفن شود…. شرممان باد که امروز دولت تاجیکستان اعلام کرد که حاضر است جسد فرای را بپذیرد و در آرامگاهی در خور شآن و مقام او بر پا کند.آرامگاهی که می تواند موج علاقمندان به خدمات او و توریست ها را در سرتاسر جهان بدا نقطه کشاند.

(دولت تاجیکستان اعلام کرد که حاضر است جسد ریچارد فرای را بپذیرد. این خلاف انسانیت است که جسد او را بلاتکلیف به ایران راه ندادند . براستی امروز ایراندوستی درد و مصیبت بزرگی برای فرد است..)

(دولت تاجیکستان اعلام کرد که حاضر است جسد ریچارد فرای را بپذیرد. این خلاف انسانیت است که جسد او را بلاتکلیف به ایران راه ندادند . براستی امروز ایراندوستی درد و مصیبت بزرگی برای فرد است و یا آن که انسانیت در ما مرده است!.)

آیا فرهنگی که ریچارد فرای از آن می گفت این است؟

متاسفانه در فرهنگ ایران امروز نوعی خشونت ضد انسانی و انسان ستیزی نهفته است. این انسان ستیزی را می توان از دوران نواب صفوی تا خشونتهای پیش و پس از انقلاب دید. انسانیت بر همه چیز اولویت دارد و نمی توان مقام انسانیت را به سخره گرفت. این نادیده گرفتن انسانیت بارها به ضرر مردم ایران تمام شده است. ما همواره در قهقرای فرهنگ گذشته غرق می شویم و با توهین به دنیا خود را برتر می خوانیم، غافل از این که ادب و انسانیت بزرگترین پیام فرهنگ نیاکان ماست.

چامه های فردوسی و رودکی و سعدی و سدها چامه سرای زبردست همه از با ادبی و در پرده سخن گفتن ایرانیان حکایت دارد.اما امروز ما را چه شده است که از دیوار سفارت بالا می رویم و آنرا تخریب می کنیم؟. امروز ما را چه شده است که برای دیدن مراسم اعدام سر و دست می شکنیم؟. امروز ما را چه شده است که سفیر ما در سازمان ملل یک گروگانگیر است؟. آیا فرهنگی که ریچارد فرای می گفت این است؟.

(ریچارد فرای با بررسی متون و تصاویر آتشکده بیشاپور فهمید که این آتشکده در گذشته دارای سقف بوده است و معماری آن با نظریات سابق تفاوت دارد.)

(ریچارد فرای با بررسی متون و تصاویر آتشکده بیشاپور فهمید که این آتشکده در گذشته دارای سقف بوده است و معماری آن با نظریات سابق تفاوت دارد.)

آیا لیاقت این ملت همان سفیر گروگانگیر است؟

اینها که به سفارتها حمله کردند… اینها که به اعمال تروریستی در خارج از ایران با نام سپاه قدس مشغولند. اینها که مانند خمینی بعد از ۱۵ سال به ایران باز می گردند و هیچ احساسی ندارند… اینها ایرانیند. خامنه ای جنایتکار و پسر هیولایش مجتنی هم ایرانیند. لیاقت اینها همان است که یک گرو گانگیر سفیرشان باشد.

اما آیا ایرانیان با ادب و مهمان نواز،ایرانیان خونگرم و هنرمند،ایرانیان با حیا و متفکری که سده ها هنر معماری و چامه هایشان از هند تا استانبول را فرا گرفته بود ، فقط همین آقایان جانی و تروریست هستند؟.  آیا ریچارد فرای به خمینی و دار و دسته ی قاتل و دزدش علاقه داشت و یا به کوروش و فردوسی و دهخدا؟. ملت ایران اگر آن ملتی باشد که همیشه در زبان و کلام ریچارد فرای می شنیدیم،لیاقتش بیش از یک جاسوس و خرابکار بنام حمیدابوطالبی است.

(پروفسور فرای می گوید که می خواهد در ایران بزرگ که پهنایش از چین تا ترکیه است دفن شود. او مخصوصا اصفهان را انتخاب می کند که مرکز تمدن ایران است.با تمام نا ملایمات حکومت آخوندی او تاکید دارد که می خواهد در اصفهان دفن شود… کاش مردم اصفهان قدر او را می دانستند)

 

 • Richard

  akhe man nemeydonam in mardomeh isfahn mast toye dahaneshone, cher 4ta adam tochdar nemeyad to khyabon va be in molah va basijyah ozgal begeh berid goretom gom koneyd va az dafneh jenazeh richard dar isfahan terafdari bokond. in melateh iranam faght baldeh zer bezaneh payeh amal ke , meyshe hameshon to solkh ghayam meyshand badesh ham tajob meykond ke 4ta akhonde jakesh savareshon shodand

 • علی حسن

  بنام خدا
  سلام . حساب ملت آمریکا با دولت آمریکا , جدا است . اگر هم ما مشگلی با غرب داریم , آنهم به خاطر مسائل استعماری آنها است , و غیر از این ما مشگلی با غرب به خصوص با ملت آمریکا و پرچم آنها نداریم . ما ملت آمریکا به خصوص جناب آقای ریچارد فرای را دوست داریم . ما پرچم آمریکا را دوست داریم. دولت ایران باید تفاوتی بین دولت آمریکا و مردم آمریکا بگذارد و بیش از این ملت ایران را در بین جهانیان خار و به بدنامی نکشاند و اجازه دهد که آن مرحوم , بنا به وصیتی که کرده است , در اصفهان دفن شود. اگر دولت ایران این کار را نکند , معلوم است که هیچ ارزشی برای ایران و مردم ایران قائل نیست. ما باید همگی در راستای سربلندی ایران و مردم ایران قدم بر داریم , و حتی برای آن جان خود را فدا کنیم . تمام گوشت و پوست و استخوان ما از این مملکت است. نباید با این کارهای این چنینی ضربه به این مملکت بزنیم. گیریم که به قول شما این آقا جاسوس بوده است , که همچنین چیزی نیست . حالا دیگر این آقا فوت کرده است , آیا از دست یک فرد فوت شده و در گذشته چه کاری بر می آید؟ . اگر شما اجازه این کار را ندهید , ملت ایران شما را هرگز نخواهند بخشید.

 • علی حسن

  بنام خدا
  سلام. اصولا حکومتهای تک حزبی مانند : حکومت های شاهی – حکومت مجاهدین خلقی – حکومت ولایت فقهیی ( که نوعی حکومت شاهی است ) – حکومت های کمونیستی – حکومت های ارتشی – حکومت های جمهوری مادام العمری , اینها همه حکومت هائی هستند که اوباش پرور و لات پرور هستند. در زمان نخست وزیری مصدق , از طرف استعمار و شاه , شعبان جعفری به نام شعبان بی مخ و لات ها و چاقوکشان تحت فرمانش از یکطرف , و از طرف دیگر , جنده های شهرنو و آخوندها , بنام لاتها و اوباشان به نفع شاه و استعمار و بر علیه دکتر محمد مصدق شروع به جبهه گیری کردند. مرحوم دکتر فاطمی از یاران و از اجزا کابینه دکتر مصدق , به وسیله شعبان بی مخ و اوباش تحت فرمانش جاقو خورد و اگر خواهر دکتر فاطمی به داد برادرش نرسیده بود , این الواط او را کشته بودند. بدن خونی دکتر فاطمی را با آن حالت زار به زندان بردن و چند روز بعد از آن و به سفارش نخست وزیر انگلیس , چرچیل , و به دستور محمد رضا شاه او را تیرباران کردند. این اوباش و الواط جمهوری اسلامی هم همان لات و لوتهای زمان شاه , منتهی حالا به نام حزب الله (حزب الشیطان ) و افراد جیره خوار خامنه ای انجام می شود. اینها آبروی ایران و ما ایرانیان را در نزد ملت های دیگر برده اند و برای ما ایرانیان آبرو نگذاشته اند.

 • آرتمیس

  وقتی ایرانیان بپذیرند که گروگان گیران دیروز وکیل ووزیر ومعاون رئیس جمهور و….در ایران باشند نظیر بیطرف و خانم ابتکار و…و لیاقتشان را دارند ،پس آقای ابوطالبی هم مانند دیگر مقامات ایران است.در جواب آقای علی حسن خان هم باید بگویم دکترمحمد مصدق نیز خود اوباش مخصوص خود را داشت وطیب ودار ودسته اش از همان ها بودند.دوران این قصه ها گذشته است.اینک واقعیتهای تاریخی که سالها تحریف شده و به خورد مردم داده بودند از طریق اینترنت در اختیار همه مردم قرار گرفته و اگر کمی درایت وتیز هوشی داشته باشید می توانید واقعیتها را بیابید وقهرمان پروری نکنید.رستم ها در شاهنامه بودند.احتمالا شما یکی از همان ….مصدقی بوده اید که سرتان بی کلاه ماند.