جدال گروه آدمخوارداعش نماینده عربستان با ولی فقیه جنایتکار ضد انسان ۱۱

سرآغاز:

پیامد عربده کشی و رجز خوانی رژیم ولایت فقیه و اجرای قانون و دستورات ضد انسانی اسلام در سطح جهان نه تنها بیشتر کشورها را به جان هم انداخته، بلکه به دلیل پیشروی در کارهای تروریستی و کوتاهی، بی اعتنایی و گهگاهی همراهی و همگامی دولت های باختری، گروهی از افراد اسلام زده را در کشورهای گوناگون بر آن داشته است که آنان نیز از این بازار آشفته جهانی بهره بگیرند و هم طراز و همراستای رژیم آدمخوار ولایت فقیه امیال و خواسته های شیطانی خود را در قالب قوانین شریعه و دستورات عقب افتاده اسلامی پیاده کنند. این گروهها، عاملان قتل عام هزاران مردم و بازگشت به دوران جاهلیت صدر اسلامند.
این گروهها را می توان اینچنین نام برد: ۱- گروه القاعده، ۲- آدام کشان پاسدار و بسیجی، ۳- جبهه النصره ، ۴- بوکوحرام، و ۵- داعش.

ابوعبدالرحمن العراقی یکی از رهبران افراطی اشغالگر سوریه که سر پنج نفر را که از گرو‌ه‌های دیگر معترض در سوریه بودند برید و با آنها عکس یادگاری گرفت.

ابوعبدالرحمن العراقی یکی از رهبران افراطی اشغالگر سوریه که سر پنج نفر را که از گرو‌ه‌های دیگر معترض در سوریه بودند برید و با آنها عکس یادگاری گرفت.

گروه القاعده

همانگونه که می دانید گروه القاعده ازجنایتکاران اسلامی عربستان و دست پرورده و آموزش دیده سی آی ای آمریکا می باشد که توانست در برابر هجوم روسیه جهانخوار در افغانستان ایستادگی کند و آنان را از پیشروی های بیشتر و دست یافتن به آبهای خلیج فارس جلوگیری نماید. پیامد این روش جنایت پروری آمریکا موجب گردید که نخست افغانستان و پاکستان را به کانون جنایت های روزمره خود قرار داده، و آنگاه قلمرو خود را به دیگر کشورهای خاورمیانه و حتی کشورهای باختری بکشاند.
گروههای اسلامی جبهه النصره، بوکو حرام، و گروههای کوچک و بزرگ دیگر در درگیری و آدم کشی مردم سوریه، و سرانجام گروه داعش یا بخش ها و شعباتی از گروه القاعده اند، و یا آن که به پیروی از این رژیم خونخوار و ضد انسانی به وجود آمده اند.

منطقه ای از عراق که تحت اشغال گروه داعش در آمده و در آنجا دست به کشتار وسیع زده اند.

منطقه ای از عراق که تحت اشغال گروه داعش در آمده و در آنجا دست به کشتار وسیع زده اند.

گروه اسلامی داعش

داعش واژه ای است که از عبارت “دولت اسلامی عراق و شام” گرفته شده. هدف این گروه تسلط و دستیابی کامل بر سوریه و عراق و برپایی یک حکومت اسلامی مانند عربستان بر پایه قوانین شریعت است. این گروه ترکیبی از سنی های کشتارگر سوریه که از گروه القاعده و تروریست های عربستان و همچنین سنی های بازمانده و طرفدار صدام حسین است. در صف “داعش” مسلمانانی از کشورهای گوناگون می‌جنگند، مسلمانانی از شمال آفریقا و کشورهای حاشیه خلیج فارس، همچنین برخی اروپایی‌ها یا آمریکایی‌هایی که به اسلام گرویده‌اند نیز دیده می شوند.

با گروه آدم کش و ضد انسان داعش آشنا شوید. این گروه آدم کش، با کشتار افراد در برابر خود تا کنون توانسته شهر تکریت، رمادی، فلوچه و موصل و بخشی از سامره را به تصرف خود درآورده و در حال پیشروی به سوی بغداد است.

با گروه آدم کش و ضد انسان داعش آشنا شوید. این گروه آدم کش، با کشتار افراد در برابر خود تا کنون توانسته شهر تکریت، رمادی، فلوچه و موصل و بخشی از سامره را به تصرف خود درآورده و در حال پیشروی به سوی بغداد است.

رژیم ولایت فقیه، عامل همه ناآرامی ها

بیگمان، رشد گروههای سنی بنیاد گرا در عراق و سوریه، از یکطرف ناشی از سیاست های جنایتکارانه ای است که رژیم ایران توسط نوری المالکی و شبه نظامیان وابسته به سپاه قدس، علیه سنی های آن کشور، جنایت و قتل عام مردم سوریه توسط سپاه قدس، دامن زدن به جنگ شیعه و سنی، و از سوی دیگر سکوت و حمایت نادرست و اولیه اوباما از این سیاست ها،می باشد.

گروههای فناتیک انگلیس در حال رفتن به عراق در بالا، داوطلبانی در عراق در حال رفتن به جنگ و مبارزه با گروه داعش می باشند. در پایین، مسلمان های افراطی از انگلیس روانه جنگ در عراقند.

در بالا، داوطلبانی در عراق در حال رفتن به جنگ و مبارزه با گروه داعش می باشند. در پایین،  حدود ۵۰۰ مسلمان های افراطی از انگلیس نخست روانه سوریه شدند و اکنون روانه جنگ در عراقند.

جنگ عربستان با رژیم ولایت فقیه

از حدود سه سال پیش که مردم سوریه از دو سوی رژیم بشار اسد و ایران، و گروههای افراطی اسلامی فرستاده شده از عربستان و حاکمان عربی کناره خلیج فارس دسته دسته سلاخی شدند و به خاک و خون غلتیدند، بیگمان جنگ و رویارویی میان عربستان و قطر، با رژیم حاکم بر ایران بوده است. تا آنجا که دولت آمریکا از اشتباهات گذشته به خود آمد و به عربستان و کشورهای عربی کناره خلیج فارس هوشدار داد تا از دست از حمایت آدم کشان اشغالگر سوریه که در حقیقت رویارویی با بشار اسد و رژیم ایران بود خود داری کنند. زیرا از بدو اشغال ایران به وسیله آخوندهای تازی نژاد، جنگ شیعه و سنی در خاورمیانه میان عربستان و قطر باایران آغاز شده، و هردوسوی در سرمایه گذاری، پرورش تروریست ها و فرستادن نیروهای کشتارگر به سوریه و عراق و دیگر کشورها، با یکدیگر مسابقه گذاشته اند.

این صحنه ای است از جنایات گروه داعش در سوریه. جنایاتی که از سوی کشورهای غربی بدان توجه نشد و گسترش اسلام در غرب نادیده گرفته شد. جنایاتی که می تواند در سالهای آینده جهان متمدن را به لرزه درآورد و کشورهای پیشرفته را مانند ایران، عراق، سوریه، افغانستان، و پاکستان زیر سلطه و چتر جنایتکاران القاعده و گروههای مانند آن با همکاری سلفی ها و دیگر اسلامی های افراطی قرار دهد.

این صحنه ای است از جنایات گروه داعش در سوریه. جنایاتی که از سوی کشورهای غربی بدان توجه نگردید و گسترش اسلام در غرب نادیده گرفته شد. جنایاتی که می تواند در سالهای آینده جهان متمدن را به لرزه درآورد و کشورهای پیشرفته را مانند ایران، عراق، سوریه، افغانستان، و پاکستان کنونی زیر سلطه و چتر جنایتکاران القاعده و گروههای مانند آن با همکاری سلفی ها و دیگر اسلامی های افراطی قرار دهد.

همکاری آمریکا و رژیم ایران

شرایط کنونی در عراق و سوریه و گسترش روز افزون نیرو و شمار آدم کشان این دو کشور، به ویژه ویران گری و کشتار این چند روزه گروه داعش، آمریکا و ایران را به طور ناخواسته در همکاری و دفع شر این گروه در کنار هم قرار داد. به طوری که آمریکا در پی بمباران هوایی گروه داعش است و رژیم اسلامی ایران نیز در حال فرستادن نیروهای جنگی از سپاه قدس به رهبری قاسم سلیمانی بدان کشور است.

گروه داعش در سوریه و عراق جنایات بیشماری را بنام اسلام و با قانون شریعت اجراء کردند. در این فرتور قطع دست یک فرد را نشان می دهد.

گروه داعش در سوریه و عراق جنایات بیشماری را بنام اسلام و با قانون شریعت اجراء کرد. در این فرتور قطع دست یک فرد را نشان می دهد. این یکی از سدها جنایات گروه داعش است.

از آنچه گذشت:

با روی کار آمدن رژیم ولایت فقیه در ایران، آشوب، هرج و مرج، کارهای تروریستی و آدم کشی نه تنها در کشورمان، بلکه در خاورمیانه، کشورهای اروپایی، آمریکا، و حتی دیگر کشورهای جهان رونق گرفت و گسترش یافت. باردیگر سیاست خرافاتی و عقب ماندگی دوران اولیه اسلام را در جهان تکرار نمود. پیامد عربده کشی و رجز خوانی رژیم ولایت فقیه و اجرای قانون و دستورات ضد انسانی اسلام در سطح جهان نه تنها بیشتر کشورها را به جان هم انداخته، بلکه با اتحاد کشورهای اسلامی چون عربستان و قطر، گروههای افراطی سنی مذهب مانند جبهه النصره ، بوکوحرام، و داعش را در برابر سپاه قدس، بسیجی و دیگر مزدوران رژیم اسلامی قرار داد.

گسترش دامنه تجاوز و آدم کشی گروه داعش در عراق، سیاست های آمریکا و رژیم اسلامی را در عراق و سوریه در کنار هم قرار داد و چنانچه از گسترش و پیشروی این گروههای افراطی برگرفته از القاعده و زیر پوشش حمایت های بیدریغ عربستان و قطر جلوگیری نشود جنگ شیعه و سنی با تما م عیار آغاز خواهد شد و همه منطقه خاورمیانه و کشورهای اسلامی را در بر خواهد گرفت.

این ویدیو بررسی س ان ای آمریکا را از یورش جنایتکارانه گروه داعش در عراق را نشان می دهد.
 • سحر

  خدایاااا… :((((

 • علی حسن

  بنام خدا
  سلام . داعش توطعه غرب است برای تجزیه خاورمیانه , در راستای به وجود آوردن خاورمیانه بزرگ . رژیم ایران نمی بایست در سوریه دخالت می کرد و در عراق نیز نباید دخالت کند. دولت آمریکا می خواهد ایران را به جنگ در باتلاق عراق در گیر کند و به این وسیله جنگ سنی و شیعه بزرگی راه اندازی کند تا این چنگ نیز به درون ایران نیز کشیده شود و همچنین جنگ سنی و شیعه و کرد و بلوچ و عرب در ایران را به وجود آورده و از این طریق کردستان ایران را از ایران جدا کرده و نیز بلوچستان را هم جدا کند و خوزستان و آذربایجان ایران را از ایران جدا کنند. ملت ایران باید بسیار هوشیار باشد و به این چنگها کشانده نشوند و ناسیونالیستهای ایرانی نیز باید بسیار هوشیار شوند. اگر ایران نابود شود و تمام ایرانیان بمیرند ,حکومت آخوندی و آخوندها عین خیالشان نیست .چیزی که برای آنها مهم است , ماندن در قدرت و حکومت است اگر چه وسعت ایران به اندازه یک دهات کوره ای شود . اینرا هم خدمتتان عرض کنم که نیروهای مهاجم تنها نیروهای داعش نیستند بلکه مجموعای از نیروهای داعش و افسران و فرماندهان بعثی و مردم سنی عراقی هستند که نوری مالکی به آنها ظلمهای زیادی کرده است و این مجموعه با کمک مالی عربستان و قطر و تحریک غرب برای فروپاشی خاورمیانه بپاخاسته اند ودر ضمن وعده جدا کردن کردستان عراق و به وجود آوردن کامل کردستان عراق به عنوان یک کشور جداگانه را هم مخفیانه به سردمداران کردستان وعده داده تا آنها در خصوص جنگ سنی و شیعه ها دخالت نکنند.

  • تبریز

   علی حسن عزیز آذربایجان ایران نگو.آذربایجان مال آذربایجانی اسست.لطفا برایش نسخه نپیچید.اگرواقغا به دموکراسی وحق تعیین سرنوشت پایبندی بگذار هرکس سرنوشت خودش را رقم بزند.به اقلیتها خیلی ظلم میشود.میدانی چراآذربایجان درجریان موسوی ازاو حمایت نکرد؟چون شماغیرترک زبانها درخرداد۸۵ وتوهین روزنامه ازماحمایت نکردید.مگرماشهروند درجه دوبودیم؟آیااتحادایران به بهای پایمال کردن حقوق ملل غیرفارس درست است؟

   • Farhad

    برادر من فعلا تو ۴۰۰ سال گذشته هم زبان های شما بودند و هنوز هست که در کل ایران تصمیم می گیرند و در یک جمله ریدن به همه چیز! حالا شما می گید آذرآبادگان متعلق به شمات! زرشک!

 • کماندار پارسی

  مرگ بر خامنه ای …. جمهوری اسلامی = داعش

 • زئوس

  ادم از زندگی در جهانی اینگونه وحشتناک واقعا می ترسد.هرچه ادم کشی است ردش را در جهان اسلام می یابیم.

 • علی حسن

  بنام خدا
  سلام . جرقه تجزیه عراق در راستای سیاست خاورمیانه ای بزرگ غرب , به وسیله استعمار غرب , به سرکردگی آمریکا و انگلیس و اسرائیل و با همکاری دست نشاندگانشان ,حکومت ولایت فقیه و نوری مالکی , زده و کلید خورد.
  باید مردم هریک از کشورهای خاورمیانه و مردم سایر کشورهای جهان سومی در کشورهایشان و با مردم خود با هم باشند و از تفرقه دوری کنند. و از بکار بردن
  جمله های :
  ۱- به من چه .
  ۲- به من مربوط نیست .
  ۳- مشکل , مشکل خودت است .
  ۴- هر کس به خواهد برای خودش شاهی شود .
  ۵- هرکس به تنهائی ساز خودش را بزند.
  ۶- ما با هم تفاوت داریم .
  ۷- من شیعه هستم تو سنی .
  ۸- من کردم تو بلوچ .
  ۹- من فارسم تو عرب .
  مردم باید از گفتن این حرفها دست بکشند و با هم باشند و بر علیه استعمار , چه غرب و چه
  شرق و دست نشاندگان ظالم آنها , که در لباس حکومتی هستند , و در آن کشورها بنام سلطان و شاه و ملک و امیر و ولایت فقیه ووووو نامیده می شوند , بپا خیزند و استعمار و آنها را از کشورهای خودشان بیرون کنند. اگر این کار را نکنند , استعمار غرب و شرق ,
  خودشان و همجنین با کمک گرفتن از دست نشاندگانشان , در آن کشورها , کشورشان را تجزیه می کنند و بعد از تجزیه و کوچک کردن کشورشان , به راحتی تک تک آنها را از پا در می آورند. بر اساس توافق و زد و بندهای پنهانی که قبلاً بین آمریکا و حکومت ولایت فقیهبه وجود آمده , آمریکائی ها به آخوندها گفته اند که ما دوتا در خاورمیانه دارای منابع
  مشترک با هم داریم. شما آخوندها برای گسترش شیعه , می توانید در کشورهای خاورمیانه نفوذ کنید وبه شیعه سازی مردم آن کشورها بپردازید , و ما در این مورد مزاحم شما نمی شویم . و در عوض شما آخوندها نیز , نباید مزاحم ما شوید تا ما بتوانیم رژیم صدام حسین را در عراق برداشته و در آنجا نفوذ کنیم و نیز و همچنین در داخل خاک افغانستان وارد شده و در آنجا با راه انداختن طالبان , نفوذ کنیم . این کارها مورد توافق دو طرفه آخوندها
  و دولت آمریکا , انجام می شود.رژیم آخوندها که پابرجائی و ماندگاری اش در داخل ایران بر اساس بحران سازی در داخل ایران و خارج ایران است , شروع به مداخله در کشورهای خاورمیانه , مثل یمن , لبنان , فلسطین , افغانستان , سوریه , و عراق می کند.
  در عراق با بخشیدن ۱۰۰۰ میلیارد خسارت جنگ ایران که آنرا به مثابه ارث پدری خودش می داند , به نوری مالکی , و کمکهای مالی دیگر و کمکهای غذائی و داروئی و کمکهای ساخت و سازی و کمکهای نظامی وووووو, نوری مالکی را دست نشانده خودش در عراق
  کرده و نسخه کپی شده رفتاری و کرداری ظالمانه خود بر علیه ملت ایران را به مالکی در عراق منتقل می کند. مالکی با پشتگرمی مالی و انسانی حکومت آخوندی و کپی گیری رفتاری و کرداری حکومت آخوندی ایران , همین رفتار و کردار ظالمانه که از آخوندها گرفته را , با شیعیان عراقی , و به خصوص با اقلیت سنی مردم عراق به وجود می آورد. و به آنها در طی این سالها ظلم زیادی می کند.از طرف دیگر هم استعمار غرب به سردمداری آمریکا و انگلیس و اسرائیل برای تجزیه عراق , در راستای به وجود آوردن تز خاورمیانه ای بزرگشان
  که برنامه آنرا ریخته اند , دائماً در بوق تبلیغاتی اشان دمیده و دائماً سنی های عراقی را تحریک نموده تا بر علیه مالکی بپاخیزند و خودشان را از حکومت شیعه نشین عراق جدا کرده و یک کشورمستقل سنی نشین برای خودشان به وجود بیاورند . کشور قطر و عربستان سعودی در این رابطه , کمک مالی به آنها نموده و تعدادی هم از افسران کارکشته بعث و شاید تعداد اندک دیگری که خود سنی ها آنرا رد می کنند , بنام داعش در بین آنها شاید باشد و شاید هم نباشد. ولی بطور کل این مجموعه هجوم کننده مردم سنی عراقی هستند که مورد ظلم و ستم واقع شده اند. در جای دیگر استعمار غرب سردمداران اقلیم کردستان عراق را از ورود به این بازی های سیاسی منع کرده و به آنها اطمینان داده که با فروپاشی
  و تجزیه عراق , کشور کردستان را به وجود خواهند آورد . و برای اینست که زمامداران کردستان عراق از خودشان موش کشیده و ساکت شده اند , تا روز مبادا سر برسد و آنوقت اینها شروع به کار خودشان بکنند. با به وجود آمدن کشوری بنام کشور کردستان , کردستان
  ایران هم شاید جان سالم به در نبرد ه و بعداً به وسیله استعمار غرب از ایران جدا شده و به کشور کردستان , ساخته استعمار غرب , وصل شود. بزرگان و خردمندان سنی و شیعه عراقی که دلشان برای یکپارچگی عراق و نریختن خون مردم عراق می سوزد , باید هر چه زودتر و تا وقت نگذشته است , دست بکار شده و از حمله به همدیگر و به وجود آمدن خون و خون ریزی جلوگیری نموده و برای عقیم گذاشتن تجزیه عراق به وسیله حکومت
  آخوندی ایران و مالکی و استعمار غرب , با هم یک حکومت ائتلافی و با هم بودنی به وجود بیاورند و دست استعمار و حاکم ظالم بر عراق را کوتاه کنند. آمریکا هم اکنون حکومت آخوندی ایران را تحریک می کند که برای روبرو شدن با داعش ( داعشی که ممکن است هرگز وجود خارجی نداشته باشد و از کلمات من در آوری استعمار و حکومت آخوندها و نوری مالکی باشد و جز سنی های ظلم دیده کسی دیگر نباشد.) , سربازان و سپاهیان ایرانی را وارد عراق کند. دولت ایران نباید پایش را در باتلاق پیشنهادی که دولت آمریکا گفته
  وارد کند و باید این پیشنهاد غرب را رد کرده و قوا به عراق نفرستد. زیرا هدف غرب و آمریکا از کشاندن سپاه و سرباز ایرانی به داخل عراق باعث هرچه به وجود آمدن جنگ شیعه و سنی شده و خونهای زیادتری بریزد و دامنه این جنگ شیعه و سنی و خونریزی به داخل ایران کشیده شده و کشور ایران را به وسیله استعمار تجزیه کند. پس دولت ایران باید
  خودش را از مسائل عراق بیرون کشیده و کاری با عراق و مردم عراق نداشته باشند. مردم عراق خودشان به خوبی و بدون حکومت آخوندی و استعمار و به تنهائی می توانند مسائل و مشکلات خودشان را حل کرده و احتیاج به قیم ندارند.
  مردم ایران , چه سنی و چه شیعه و چه کرد و چه لر و چه فارس و چه عرب خوزستان
  و چه بلوچ و چه ترک , چه بهائی و چه یهودی ایرانی و چه مسیحی و ارمنی ایرانی و چه
  زرتشتی و چه بی سواد و چه باسواد و چه زن و یا مرد ایرانی . چه پسر و یا دختر ایرانی
  چه روستائی و شهری و مرکزنشینان باید تا دیر نشده و این رژیم ولایت فقیه به کمک غرب استعمارگر کشورشان را تجزیه نکرده اند , باید بپا خیزند و شر این نکبت های کشور ایران تجزیه کن و غارت گر و دزد بنام ولایت فقیه را از سر خودشان و ایران کم کنند.
  که اگر دیر بجنبید , حتماً ایران به وسیله استعمار و سرسپرده آخوندیش ایران را تجزیه خواهند کرد. احزاب و جناحهای سیاسی باید تا دیر نشده است , اختلافاتشان را ولو اینکه موقتاً هم که شده کنار بگذارند و با هم اتحاد برقرار کرده و راه و خط مشی در همه موارد سیاسی و مالی و غیره را برای خط دادن به مردم , در برنامه کار خودشان قرار دهند و شروع به عمل کنند تا مردم ایران و کشور ایران را از شر استعمار غرب و شرق و نوکران و سرسپردگان حکومتی ظالمشان را , که در ایران حکومت می کنند , مردم ایران را از دست آنها برای همیشه نجات دهند. استعمار غرب و شرق در زمان قاجار ۶۰ در صد ازبهترین خاک ایران را با کمک آخوندها و نوکران قجرشان از ایران جدا کردند . و در زمان محمدرضا شاه نیز و با کمک محمد رضا شاه بحرین را از ایران جدا کردند. و در زمان حکومت امام زمانی و اسلام ناب محمدی آخوندها بیشتر دریای خزر از ایران و به وسیله استعمار شرق یعنی شوروی جدا شد و حالاهم زمزمه الحاق سه جزایر ایرانی توسط استعمار غرب به شیخ نشین های خلیج فارس و کوتاه آمدن حکومت آخوندی در این مورد
  دارد بر زبانها جاری می شود. حالا هم در اثر سیاست خاورمیانه ای بزرگ که به وسیله غرب علم شده است , باز هم استعمار و غرب می خواهد بازی راه بیندازد و باز در رابطه با این موضوع می خواهد باز ایران را از طریق تجزیه باز کوچکتر و کوچکتر کند و باز هم با همه این تجزیه و کوچکتر کردن کشور ایران ولکن معامله نیست و باز هم می خواهد ایران را باز و باز هم کوچکتر کند. پس باید تا دیر نشده از خواب خوش و رویائی بیدار
  شده و مواظب باشیم.

 • بابک پرسا

  – نماز گزآران وضوی خون و کشتار –

  در اینجا به روشنی مشتی از گدایان بی سروپای تخم ناپاک عربان بیابانی شیعیان همیشه درمانده و پس مانده و فریبکار را می بینیم که به نمایندگی از شمشیر خونین اسلام و قرآن محمدی، آنهم با همه کینه توزی و بیزاری درونی ، برای کشتن و تکه پاره کردن برادران مسلمان خونخوار وهابی و سلفی و داعشی تخم ناپاک محمدی نه تنها که خودشان توان رودررویی با آنان را ندارند چه بسا که جوانان فریب خورده هم میهن خودشان را به کشتارگاه – جنگ مسلمان با مسلمان – می فرستند و با ریزش خون بی گناهان وضو نماز می گیرند و شکر الله شکر الله می گویند و کشور و دارایی و خانه وکاشانه و زندگی مردم مسلمان همیشه تسلیم شده را بیشتر و بیشتر به سوی تاریکی و نابودی می کشانند. – ننگ و بیزاری بر آن اهریمنان شیعی و سنی باد. – بابک پرسا –

 • بابک پرسا

  – وضوی خون و کشتار اسلام ناب محمدی –

  در اینجا به روشنی گله ای از گرگهای درنده اسلام ناب محمدی را می بینیم که نخستین روز پایه گذاری آن، جنگ و ستیز و بیزاری و دشمنی عربان بیابانی در برابر یکدیگر آغاز گردید و هرگز هم تا نابودی اسلام پایانی ندارد. آنچه که در عراق و سوریه و دیگر کشور های اسلامی، آنهم با نام و نشانهای گوناگون از گروه های هزار چهره و فریبکار و خونخوار اسلامی می بینیم و می شنویم و می دانیم ، همانی که در قرآن خونین محمدی آمده است که بنام مؤمن مسلمان تسلیم شده، با برخورداری از اندیشه و فرهنگ و روش زندگی تازیان بیابانی، به نمایندگی از شمشیر خونین اسلام و قرآن محمدی، آنهم با همه کینه توزی و بیزاری درونی ، برای کشتن و تکه پاره کردن یکدیگر، تو گویی همان برادران مسلمان خونخوار وهابی و سلفی و داعشی و شیعی و حزب الهی و حماسی و علوی و صفوی ،،، هیچ دریغی ندارند و نه تنها که نابود کننده خودشان هستند،چه بسا که جوانان فریب خورده هم میهن خودشان را به کشتارگاه – جنگ مسلمان با مسلمان – می فرستند و با ریزش خون بی گناهان وضو نماز می گیرند و شکر الله شکر الله می گویند و کشور و دارایی و خانه وکاشانه و زندگی مردم مسلمان همیشه تسلیم شده را بیشتر و بیشتر به سوی تاریکی و نابودی می کشانند.

  – ننگ و بیزاری بر آن اهریمنان قرآنی و اسلامی باد. – نه اسلام. نه قرآن. جاوید نام ایران. – بابک پرسا –

 • بابک پرسا

  – وضوی خون و کشتار با نماز اسلام ناب محمدی –

  در اینجا به روشنی گله ای از گرگهای درنده اسلام ناب محمدی را می بینیم که از همان نخستین روز پایه گذاری آن، جنگ و ستیز و بیزاری و دشمنی و خونخواری عربان بیابانی در برابر یکدیگر آغاز گردید و هرگز هم تا نابودی اسلام پایانی ندارد. آنچه که در عراق و سوریه و دیگر کشورهای اسلامی، آنهم با نام و نشانهای گوناگون از گروه های هزار چهره و فریبکار و خونخوار اسلامی می بینیم و می شنویم و می دانیم، همانی است که در قرآن خونین محمدی آمده است که بنام مؤمن مسلمان تسلیم شده، با برخورداری از اندیشه و فرهنگ و روش زندگی تازیان بیابانی و همیشه شمشیر بدست، به نمایندگی از شمشیر خونین اسلام و قرآن محمدی، آنهم با همه کینه توزی و بیزاری درونی ، برای کشتن و تکه پاره کردن یکدیگر، تو گویی همان برادران مسلمان خونخوار وهابی و سلفی و داعشی و شیعی و حزب الهی و حماسی و علوی و صفوی، از دریدن و پاره پاره کردن یکدیگر هیچ دریغی ندارند و نه تنها که نابود کننده خودشان هستند، چه بسا که جوانان فریب خورده هم میهن خودشان را به کشتارگاه – جنگ مسلمان با مسلمان – می فرستند و با ریزش خون بی گناهان وضوی نماز خون بجا می آورند و با ابزار جنگی – اسلحه – مملکت الکافرون شکر الله شکر الله و الحمد الله و انشاالله می گویند و کشور و دارایی و خانه وکاشانه و زندگی مردم مسلمان همیشه تسلیم شده را بیشتر و بیشتر به سوی تاریکی و نابودی می کشانند و سودای دست یافتن به هفتاد و دو حوری باکره عربی دارند و هرچند که هم زیستی مردمی ررا بر روی زمین به خون و خاکستر کشانده اند.

  – ننگ و بیزاری بر آن اهریمنان قرآنی و اسلامی باد. – نه اسلام. نه قرآن. جاوید نام ایران. – بابک پرسا –

 • خرد گرا

  به هیچ عنوان دولت اسلامی داعش دست نشانده امریکا و غرب نیست بلکه کاملا اینها مسلمان واقعی هستند و پخش زنده ۱۴۰۰ سال پیش است(اگر تاریخ را بخوانید متوجه خواهید شد) و دولت ایران بیش از حد به سنی های عراق و سوریه ظلم کرد و این نتیجه کار ایران است. دوستان عزیزی که میگویند اینها مسلمان نیستند یا مطالعه ندارند و نمیدانند اسلام چیست و یا خودشان را به آن راه میزنند