آغاز جنگ شیعه و سنی، و گسترش اسلام کشتارگر در کشورهای جهان ۲

سرآغاز

در مقاله پیش به گروههای افراطی مذهبی مانند داعش و جنایتهایی که به وسیله این آدمخواران اسلامی در عراق صورت گرفته، پرداخته شد. در این جا نخست به علت و دلیل به وجود آمدن چنین گروههایی اشاره می شود و آنگاه برنامه آینده این گروههای آدم کش، پیامد و اثر آن بر کشورهای خاورمیانه به ویژه میهن خودمان مورد کنکاش و بررسی قرار می گیرد.

خرد و ایمان

ایمان یا باور با خرد و اندیشیدن در یک اتاق جای نمی گیرند. جایی که ایمان بدر آید، خرد و تعقل از در دیگر گریزان است. مذهب و دین مانند آب و روغن هرگز با هم درهم و مخلوط نمی شوند. ادیان و مذاهب جهان بر اساس باورها و اعتقادات بنا شده که کمترین جنبه تعقل، و خردمندی در آن ها نیست. هر دین و مذهب بدون هر اندیشه ای خود را کامل، درست و منطقی و دیگران را مترود، گمراه، و کافر می داند.

اگر می بینیم که ادیان و مذاهب گوناگون در آمریکا و کشورهای اروپایی در کنار هم بدون لگد پرانی و آزار به یکدیگر زندگی کنند، به دلیل آنست که نخست چنین جوامعی از باورهای گوناگون مذهبی تشکیل شده، اکثریت و اقلیت در آن بی معنا است، و دیگر آن که قوانین آن کشورها بر اساس حقوق همه اقشار باهر باوری نوشته شده، و سرانجام آن که آخوند در این کشورها نقشی و دخالتی در سیاست ندارد.

گروه آدم کش داعش در اتومبیل های غراضه و با ریختی و ظاهری  وحشتناک به سوی تصرف موصل در حرکتند. جایی که دست به غارت و چپاول مال  و کشتار بیشتر مردم پرداختند.

گروه آدم کش داعش در اتومبیل های غراضه و با ریختی و ظاهری وحشتناک به سوی تصرف موصل در حرکتند. جایی که دست به غارت و چپاول مال و کشتار بیشتر مردم پرداختند.

خردباختگان اسیر بند شیعه و سنی

حکایت شیعه و سنی نیز بر همین منوال است. نزدیک به هزار سال مذهب سنی بر مغزها و اندیشه کم خردان حکومت می کرد و آنان را مانند دلقکی در اختیار خود گرفته بود. آنگاه مذهب شیعه وارد میدان سیاست شد و از زمان شاه اسماعیل صفوی رونق گرفت و در برابر اسلام اهل تسنن خود نمایی کرد. از آن روز تا کنون، این دو شاخه از اسلام که هردو از ایمان و اعتقاد منحصر به فرد خود مجهز و آراسته اند، مذاهب دیگر اسلام و دیگر ادیان را گمراه، مرتد، و خارج از گود می دانند.

این دوگانگی و دگر اندیشی یعنی جنگ شیعه و سنی، چه مشکلات و مصائبی که دست کم بر کشور و مردم ما وراد ساخته است. نمونه بارز آن، جنگهای ایران و روس، نبودن همکاری و هم دلی میان این دو گروه مذهبی ایرانی، دلسردی آنان از یکدیگر، و نهایتاً جدایی مناطق سنی نشین شام و شمال غربی ایران بود.
از آن که بگذریم، تنها در زیر چتر آخوندهای فریبکار قرار گرفتن کشورمان، موجب خرد باختگی مردم، و سرانجام استیلا و تسلط آخوند مزدور فریبکار در سال ۵۷ بر سرنوشت این سرزمین، نتیجه ایمان و باورهای دینی، و شیعه گری است.

در شهر تل عفر با بستن دست جوانان غیر سنی و یا طرفدار رژیم را از پشت بسته و بدون هیچگونه حرفی ، آنان را تیر باران کردند.  این نمونه تیر باران ما را به اید کشتار وحشیانه  نزدیک به ۵،۰۰۰ جوان میهن دوست ایرانی در سال ۶۷ به دستور خمینی می اندازد.

در شهر تل عفر با بستن دست جوانان غیر سنی و یا طرفدار رژیم را از پشت بسته و بدون هیچگونه حرفی ، آنان را تیر باران کردند. این نمونه تیر باران ما را به اید کشتار وحشیانه نزدیک به ۵،۰۰۰ جوان میهن دوست ایرانی در سال ۶۷ به دستور خمینی می اندازد.

جنگ شیعه و سنی

پیامد دگر ایمان متفاوت و دگرگونه میان شیعه و سنی، رشد و پرورش هزاران آخوند شیعه و سنی است که روز و شب مردم ناآگاه و خردباخته کشور خود را مانند عروسک هایی به هرسویی می چرخانند. گام دوم، پیدایش و ظهور گروههای افراطی مذهبی در این چند دهه گذشته است که نمونه های عملکرد آنان را درسرنوشت درد ناک مردم سوریه و عراق دیده و می بینیم. اینجاست که به جنگ واقعی میان شیعه و سنی پی می بریم. جنگی خانمان برانداز که می تواند جهان را به آتش و خون کشاند.

گروه«داعش» هزار و هفت‌صد نفر از دانشجویان کالج نیروی هوایی عراق که خود را تسلیم آن‌ها کرده بودند، اعدام کرد.

گروه«داعش» هزار و هفت‌صد نفر از دانشجویان کالج نیروی هوایی عراق که خود را تسلیم آن‌ها کرده بودند، اعدام کرد.

شیعه ستیزی صدام حسین، و عربده کشی خمینی علیه حاکمان سنی مذهب عربستان و طمع در گرفتن و اشغال مکان های مذهبی در عربستان و عراق، نفرت به شیعه و نفرت به سنی در دیار اسلام باورور شد. در درازای سه دهه اشغال کشورمان از سوی آخوندهای فرومایه و بی خرد، توطئه و کارهای تروریستی علیه کشورهای با ادیان و اعتقادات مذهبی دیگر، خشم و کنیه و نفرت جهانی به ویژه سنی ها را علیه ما برانگیخت.

دخالت های بی رویه و ضد انسانی آخوندها در سیاست کشورهایی چون عراق، افغانستان، سوریه و مانند آن، بازهم بر کینه توزی و عداوت علیه کشور و مردم ما در میان اهل تسنن بارور کرد. همکاری با بشار اسد، کشتار بیش از ۱۶۰،۰۰۰ از مردم بیگناه آن کشور و بی خانمان کردن نزدیک به ۵ میلیون از کودک، زن، و پیر مردان سوریه، بازهم بر خشم و نفرت مردم جهان، و بیشتر از همه پیروان اهل تسنن افزود. پیامد همه این ظلم و ستم و ناروایی ها، چنانکه دیدیم رشد سرطانی گروه ضد انسانی القاعده و گروههای مشابه آن در سوریه و عراق است.

کوتاهی یا دخالت کشورهای دیگر

انگشت اتهام را به درستی می توان به سوی دو گروه دراز نمود. نخست کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه که جنایات بزرگ رژیم ایران و بشار اسد را دیدند ولی از خود واکنشی نشان ندادند. در حقیقت آنان نیز شریک جرم همه این جنایت ها می باشند. دیگر کشورهای سنی مذهبی چون عربستان سعودی و قطر و ترکیه که مرکز فساد و عامل هرگونه توطئه و پرورش دهنده و همکار نزدیک گروههای آدم کش اسلامی هستند. در این میان بازهم کشورهای غربی با حمایت عربستان و قطر، این عربهای خودکامه و تازه به ثروت رسیده، در همه این کشتارها و کارهای خلاف انسانی همراه و شریکند.

ناگفته نماند که این مسلمان های افراطی آدم کش تاقلب آمریکا جلو رفتند و در گوشه و کنار کاخ سپید واشنگتن هم دم و دستگاه و تشکیلات تخریبی و تروریستی خود را پهن کردند. حاکم قطر نیز با سرمایه باد آورده از فروش نفت، بخش بزرگی از شرق لندن و بسیاری از جاهای ارزنده دیگر کشورهای غربی را به تصرف خود در آورده و کارش جز جاسوسی، کارهای تبلیغات مذهبی، بند و بست، و کارهای تروریستی نیست. پاریس هم که در بست در اختیار سربازن اسلام است. روسیه هم جنایتکار دیگری است که اثر و نشانه دندان های تیز این جانور توسعه طلب بر جان و پیکر بسیاری از کشورها از جمله کشور خودمان به خوبی دیده می شود.

نمونه هایی از جنایات اسلامی داعش

جنایات داعش پس از تصرف شهرهای گوناگون عراق از جمله تل عفر، موصل و تکریت یکی دو تا نیست. کشتار بی رویه مردم به ویژه شیعیان و طرفداران نوری المالکی، تجاوز به ۱۲ زن در موصل که گویا ۴ نفر آنان خود کشی کردند، اعدام ۱۷۰۰ دانشجوی کالج نیروی هوایی در تکریت، دزدی و سرقت اموال مردم و غارت کردن بانک ها چند نمونه از عملکرد وحشیانه این گروه اسلامی است. در این میان حارث الضاری از علمای جماعت تکفیری از زنان موصل و جهان عرب خواسته است برای جهاد النکاح با جنگجویان داعش داوطلب شوند.

یکی از راههایی که این گروه اسلامی برای پیشبرد هدف های شیطانی خود در پیش گرفته اند تشویق به روسپیگری برای مردان عیاش و هوسباز است. بنا به گزارش جام جم رعد دختر صدام حسین نیز برای پیشبرد عملکرد گروه داعش اعلام آمادگی برای جهاد النکاح شده است. درستی و یا نادرستی این گفته برای ما روشن و آشکار نیست. اینگونه روش های غیر انسانی بازهم ما را به یاد زن ستیزی در اسلام و رفتار زشت مسلمان نسبت به زنان می اندازد.

این ویدیو که بسیار دردناک و غم انگیز است، رفتار وحشیانه و جنایت های  داعش را در عراق به خوبی نشان می دهد. دیدن آن  برای شناخت هرچه بیشتر این گروه آدمخوار ضروری است.

راههای مبارزه با داعش

خصومت و دشمنی گروه داعش با شیعیان موجب ترس و وحشت در آخوندهای عراق در کربلا و نجف گردید. تا آن جا که آیت الله سیستانی بزرگ عمامه داران عراق، مردم کوچه و بازار را مانند خمینی تشویق به رفتن جنگ با داعش کرد. آخوندهای دیگر نیز آمادگی خود را برای رفتن به پشت جبهه و نصیحت کردن جوانان اعلام کردند. البته می دانیم که آخوند به جنگ نمی رود زیرا؛ “همیشه مرگ حق است برای همسایه”، و یا می توان گفت ؛ “آخوند برای همه قبر می کند و خود بر سر آن قرآن و روضه می خواند”.

از سوی دیگر آمریکا برای حفظ منافع خود در اندیشه حمله هوایی است و رژیم ایران هم برای حفظ گور تازیان در سامره و کربلا، نیروهایی به عراق فرستاده است. نوری المالکی دست نشانده آمریکا و رژیم ایران هم تا کنون تلاش های کوچک و ناچیزی در مبارزه و برخورد با این گروه آدمخوار از خود نشان داده است.
اینگونه مبارزه و برخورد با گروههای مذهبی در کوتاه مدت می تواند اثر بخش باشد. ولی راه حل نهایی و درست آنست که در کشوری مانند عراق با گروههای طایفه ای و قبیله ای، و دو مذهب شیعه و سنی زمانی آرامش و صلح به وجود می آید که یک دولت ائتلافی از همه گروهها بر سر کار باشد.

به راستی عملکرد اسلام در جهان فرسایشی و تا کنون سراپا سرشار از جنایت و کشتار بوده است. اسلام را مانند دیوی دانست که جامعه را به نیست و نابودی می کشاند.

به راستی عملکرد اسلام در جهان فرسایشی و تا کنون سراپا سرشار از جنایت و کشتار بوده است. اسلام را مانند دیوی دانست که جامعه را به نیست و نابودی می کشاند.

از آنچه گذشت:

حمله نظامی آمریکا وانگلیس به عراق و افغانستان و گماردن دو آدمک بی اختیار و ناتوان بر سر قدرت، شیطنت و کمک های مالی و تروریستی قطر و عربستان، و دخالت های بی جا و تروریستی رژیم ولایت فقیه فرصت خوبی به دست فرقه های اسلامی متجاوز و کشتارگر داد تا به دور هم جمع شده و به تجاوز و جنایت های زیادی در منطقه خاورمیانه پردازند.
نادیده گرفتن کشتار بیرحمانه بشار اسد با همکاری رژیم ایران و روسیه نیز فرصت خوبی برای گروههای تروریستی مانند القاعده بود که جنایات زیادی به بار آورند و دفاعی در برابر آنان نشود.

با روی کار آمدن رژیم خودکامه آخوندی و تبلیغات شیعه گری و کارهای تروریستی در سطح جهان، دامنه ضدیت و دشمنی صدام با شیعیان عراق بالا گرفت و کشورهای عربستان و قطر را با تبلیغات سنی گری به چالش و مبارزه کشانید. تا آنجا که می توان گفت بیشتر گروههای افراطی مذهبی مانند القاعده از این دو کشور حمایت و پشتیبانی می شوند.

این دو کشور با درآمدهای بیکران نفت در پرورش و حمایت کارهای تروریستی از هیچ عملی کوتاهی نکردند. آنان بساط مذهبی و خرد زدایی خود را حتی در کشورهای غربی پهن نموده و افراد ساده لوح و بی دفاع را به دام خود کشاندند. ساختن مسجد، جایگاههای مذهبی برای شستشوی مغزی و زهرپاشی دینی نخستین کارهای تروریستی این کشورها و همچنین رژیم ایران بوده است.

نکته پایانی:

کشتار و جنایات گروه القاعده در افغانستان، پاکستان، سوریه، و گروه داعش در سوریه و عراق، و دشمنی آنان با شیعیان، نشانه جنگ میان شیعه و سنی است که به خوبی سر گرفته و می رود تا همه کشورهای اسلامی و حتی کشورهای غربی را نیز در برگیرد. جنگی که می تواند تا یک جنگ مذهبی میان اسلام و ادیان دیگر پیش رفته و جهان را به خاک و خون کشاند.
داعش در موصل

مناطقی از عراق که تا نزدیک مرز ایران که به تصرف داعش در آمده. رژیم حاکم بر این باید بسیار دقیق و هوشیار باشد تا چنانچه این جانوران به مرزهای ما نزدیک شدند، آنان را به سزای خود برساند و نه این که مانند نوری المالکی بی عرضگی از خود نشان دهد.

مناطقی از عراق که تا نزدیک مرز ایران که به تصرف داعش در آمده. رژیم حاکم بر این باید بسیار دقیق و هوشیار باشد تا چنانچه این جانوران به مرزهای ما نزدیک شدند، آنان را به سزای خود برساند و نه این که مانند نوری المالکی بی عرضگی از خود نشان دهد.

سقوط شهر تل عفر نزدیک موصل
آیا روند فروپاشی عراق بازگشت‌ناپذیر است؟
در شمال تکریت
«اعدام ١٧٠٠ دانشجوی کالج نیروی هوایی عراق توسط داعش»
دختر صدام برای جهاد نکاح اعلام آمادگی کرد

این ویدیو که بسیار دردناک و غم انگیز است، رفتار وحشیانه و جنایت های  داعش را در عراق به خوبی نشان می دهد. دیدن آن  برای شناخت هرچه بیشتر این گروه آدمخوار ضروری است.
  • mh

    خدا لغنت کنه هرچه شیطان صفت و که روی زمین هست و وجودشونو از روی زمین پاک کنه از هر دین و مذهبی که هستند

  • حمید

    خداوند تمام مجاهدین را در عراق سوریه و درتمام نقاط جهان پیروز گرداند و روافض لعین را از روی زمین محو گرداند . آمین یارب العالمین