تفکیک جنسیتی گامی دیگر در سرکوبی زنان، نیمی از جامعه کشورمان ۹

نقش زن در جامعه

زنان که نیمی از هرجامعه را در بر می گیرند به آسانی می توانند در همه زمینه ها صاحب نظر بوده و چرخهای اجتماع را بادرایت و مدیریت خوب خود با بهترین روش و بهره گیری به جلو رانند. زن به عنوان مادر، سازنده و پرورش دهنده نسل های آینده کشورند و در نقش خواهر و یا همسر، یارغمخوار و مهربان، و همکار ارزنده و بزرگ مرد به شمار می آیند. به گفته ای، هرجامعه متحول و پیشرفته را باید به دلیل دست اندرکار بودن و همکاری زنان آن دانست.

در کشورهای پیشرفته جهان زنان در همه زمینه ها دوش به دوش مردان شرکت و همکاری دارد و مسأله جنسیت دوگانه و افکار شیطانی جنسی که زائیده اسلام خرافاتی و افکار پلید و هوسرانی آخوند و آخوند نماهای چشم چران است در آن دیده نمی شود. در یک جامعه پیشرفته زن و مرد دوش به دوش و در کنار هم کار می کنند بدون آن که هیچکدام از آنان کمترین توجهی به دگرگونی جنس مخال همکار خود داشته باشد. به گفته ای؛ ” در پس هر مرد موفق و پیروزی، زنی استوار و پا برجا ایستاده است”.

در کشورهای پیشرفته و از ما بهتران جهان، چندین دهه و سده می گذرد که زن و مرد در کنار هم، با هم، و به کمک هم همکاری، همفکری، و معاشرت دارند. ولی در کشور مصیبت و آخوند زده ما با جانورهای مزدور بی وطنی مانند قالیباف، کاظم صدیقی، ابوالهدی ، و دهها نوکر جیره خوار دیگر آخوند مشهدی برخورد می کنیم که افکار ضد ایرانی و زن ستیزی خود را در جامعه پیاده می کنند. به راستی لعنت بر این فرومایگان، و ننگ بر ما که این افکار را پذیرا شده و سکوت کرده ایم.

در کشورهای پیشرفته و از ما بهتران جهان، چندین دهه و سده می گذرد که زن و مرد در کنار هم، با هم، و به کمک هم همکاری، همفکری، و معاشرت دارند. ولی در کشور مصیبت و آخوند زده ما با جانورهای مزدور بی وطنی مانند قالیباف، کاظم صدیقی، علم الهدی، و دهها نوکر جیره خوار دیگر آخوند مشهدی برخورد می کنیم که افکار ضد ایرانی و زن ستیزی خود را در جامعه پیاده می کنند. به راستی لعنت بر این فرومایگان، و ننگ بر ما که این افکار را پذیرا شده و سکوت کرده ایم.

زن از دید اسلام گرایان

اسلام خرافاتی و عقب مانده و دکانداران فاشیست آن با تمام نیرو و توانایی در تلاشند که زنان، یعنی نیمی از جامعه زنده و فعال را از میدان به در کنند و در زیر سرپوش ناتوانی، گمنامی، بی خبری، و بی خردی نگاه دارند. در این شرایط، دریوزی و بارکشی از زنان به عنوان کلفت و کنیز خانه ارزان و بی ادعا، و یا برای هوسرانی، شهوترانی، و دست به دست کردن آنان آسانتر بوده و کمتر با مخالفت و برخوردی ناجور روبرو خواهند بود.

آیا زنان و مردان ایران با دیدن این تابلو زشت و ناهنجار و جداسازی زن و مرد آرام گرفته اند؟. آیا یک زن با شرف ایرانی به خود اجازه می دهد به این بانک تفکیک جنسیتی برود و معاملات بانکی را انجام دهد؟. آیا این زنان کسانی نیستند که سند بردگی خود را امظاء می کنند؟.

آیا زنان و مردان ایران با دیدن این تابلو زشت و ناهنجار و جداسازی زن و مرد آرام گرفته اند؟. آیا یک زن با شرف ایرانی به خود اجازه می دهد به این بانک تفکیک جنسیتی برود و معاملات بانکی را انجام دهد؟. آیا این زنان کسانی نیستند که سند بردگی خود را امضاء می کنند؟.

سیاست کثیف تفکیک جنسی

رژیم غیر مردمی و زن ستیز اسلامی هر روز و هر هفته با برنامه ریزی کثیفی زنان را از کارهای اجتماعی و همکاری فعالانه آنان بر کنار ساخته و آنان را به حاشیه و گوشه نشینی وادار می سازند. بیرون کردن زنان از ادارات و سازمانها، راه ندادن زنان به استادیوم های ورزشی، طرح جداسازی زنان ومردان در کنسرت ها و گروههای ارکستر، بستن و محدود کردن رشته های تحصیلی برای دختران و بسیاری از زن ستیزی های دیگراز برنامه های رژیم فاشیستی اسلامی است. در این جا به چند نمونه مهم این جداسازی ها اشاره می شود:

مردم ایران فراموشکارند و خیلی زود جنایتکاران و افراد ضدملی که جوانان مملکت را به خاک و خون کشاندند فراموش می کنند.

مردم ایران فراموشکارند و خیلی زود جنایتکاران و افراد ضدملی که جوانان مملکت را به خاک و خون کشاندند از یاد می برند.

 ۱- تفکیک جنسیتی در دانشگاهها

زن ستیزی و نگاه غرض آمیز وشهوت آلود آخوند و آخوند زاده های ایران به روابط معنوی و انسانی میان دختر و پسر در دانشگاهها موجب گردیده که نخست دشواری و محدودیت های فراوانی در راه دانش اندوزی و تحصیل دختران میهنمان فراهم سازند و آنگاه به خواست پلید این کوته اندیشان، دختران و پسرانی که می توانستند در دانشگاهها با معرفت و شناخت علمی کامل بایکدیگر همکاری کرده و در مواردی نیز با ایجاد عشق و دلبستگی میان آنان این روابط انسانی و چشمان باز به پیوندی زناشویی استوار و پا برجا انجامد آنان را هرچه بیشتر ازهم دورو جداساختند.

ازدواج های قپانی و کورکورانه در ایران آنهم به خواست بزرگسالان ناآگاه و دور از خواست جوانان موجب گردیده که بازار طلاق در ایران روز به روز رونق یافته و بیشتر و بیشتر رواج یابد. طلاق و جدایی که در گذشته در ایران کمیاب و به ندرت دیده می شد ولی هم اکنون نقل محافل ایران است. آمار نشان می دهد که میزان جدایی و طلاق در شهرهای بزرگ ۴۰٪ و در شمیرانات ۵۶٪ و در شهرهای دیگر متفاوت است. این آمار به دلیل شناخت نادرست و تماس نداشتن دختران و پسران بایکدیگر و ازدواج های فعله ای و حساب نشده است.

۲- جدا سازی زن و مرد در ادارات

در بیشتر کشورهای جهان سوای چند کشور بخت برگشته اسلام زده، زنان و مردان پا به پای هم در ادارات با همکاری یکدیگر به کار می پرازند و نتیجه همآهنگی و همکاری اشان به شکل های گوناگون خودنمایی می کند. چه کنفرانس ها و سمینارهایی که زنان و مردان در کنار و دوش به دوش همدیگر برگزار کرده و نتایج علمی و فرهنگی از آن ها به دست می آورند. ولی در رژیم ضد انسانی و زن ستیز ولایت فقیه، پس از آن که به روش های گوناگون تا آنجا که توانستند زنان کارمند را از ادارات و سازمان های گوناگون به بهانه هایی چند از کار بر کنار نموده و به خانه هایشان فرستادند، امروزه نیز آمدن یک بانوی با تجربه و خردمند به سالن گردهمایی یک مشت آخوند و آخوند مرام را موجب حواس پرتی، تحریک و از راه به در رفتن آنها می دانند و بدین بهانه تفکیک جنسیتی را در ادارات پیاده می کنند.

تفکیک جنسیتی بزرگتری توهین و اهانت به زن و مرد ایرانی است. ما بر این باوریم که هیچ مردم و زن با شرف ایرانی زیر بار این خفت و خواری رژیم نمی رود و افکار شیطانی و کثیف آخوند را نمی پذیرد. امیدوارم شما خواننده گرامی یکی از این مبارزین باشید.

تفکیک جنسیتی بزرگتری توهین و اهانت به زن و مرد ایرانی است. ما بر این باوریم که هیچ مردم و زن با شرف ایرانی زیر بار این خفت و خواری رژیم نمی رود و افکار شیطانی و کثیف آخوند را نمی پذیرد. امیدوارم شما خواننده گرامی یکی از این مبارزین باشید.

۳- جدا سازی زن و مرد در شهرداری

قالیباف شهردار فرصت طلب و مزدور آخوند ها که بع عنوان جلاد کوی دانشگاه شناخته شده در دوران نامزدی خود برای ریاست جمهوری، خود را به زنان نزدیک کرده بود و شخصیت نداشته و کاذبی مبنی بر احترام به بانوان را به مردم نشان می داد تا بلکه با گمراه کردن آنان شمار بیشتری رأی برای خود به دست آورد، اکنون که پست شهرداری شهر بزرگی مانند تهران را اشغال کرده که کمترین شایستگی و دانش آن را ندارد و به هیچ روی برگزیده و انتخابی مردم تهران نیست، با کمال بیشرمی تفکیک جنسیتی را در سطح شهرداری تهران پیاده می کند.

بازهم جداکردن زنان و مردان که می توانند به دلیل شغلی و مهارت های مشترک خود عامل تولید و نتایج بهتر و برجسته تر در کارشان باشند، هم اکنون این فرد متظاهر و چاپلوس برای خوش خدمتی به آخوند به ویژه خواسته های شوم و ضد بشری آخوند ۵ تومانی چنین مقررات بی خردانه و دور از هر منطقی را صادر کرده است.

به دنبال حرکت ضد انسانی و زن ستیزی قالیباف در جدا کردن زنان و مردان در شهردای، شماری از دستمال بدست های رژیم و چاپلوسان علی خامنه ای نیز در گوشه و کنار او را در این حرکت بی خردانه تأیید و تشویق نمودند:

۱- نامه مطهری به قالیباف

علی مطهری آخوندکی که ضد ملی و ضد مردمی بودن را از پدرش به ارث برده بارها و باره زن ستیزی خود را به اثبات رسانده است. این آخوند نمای مزدور خامنه ای که در راه او همیشه سینه می زند و کرسی خانه ملت را غصب نموده و از خون ملت تغذیه می کند طی نامه سرگشاده ای اقدام بی خردانه و زن ستیز قالیباف را ستایش نموده است. در این نامه همانگونه که آخوند ۵ تومانی بارها در سخنرانی زند ستیزی خود را نشان داده است با اشاره به آیات قرآنی بی ارزش بودن زن در اسلام را به آشکار نشان می دهد.

این آقا با این ریخت و خمود فکری و ۵ کیلو ریش و پشم، به اصطلاح نماینده مردم تهران است. آیا عقل از کله مردم تهران پرواز کرده؟. آیا در تهران تحصیل کرده، اندیشمند، روشنفکر، ایران دوست، و طرفدار جامعه ایرانی به ویژه حقوق از دست رفته زنان کسی دیگر پیدانشد که به این بچه آخوند فرزند یک ضد ایرانی رأی داده و به مجلس فرستادند؟!.

این آقا با این ریخت و خمود فکری و ۵ کیلو ریش و پشم، به اصطلاح نماینده مردم تهران است. آیا عقل از کله مردم تهران پرواز کرده؟. آیا در تهران تحصیل کرده، اندیشمند، روشنفکر، ایران دوست، و طرفدار جامعه ایرانی به ویژه حقوق از دست رفته زنان کسی دیگر پیدانشد که به این بچه آخوند فرزند یک ضد ایرانی رأی داده و به مجلس فرستادند؟!.

پاسخ به علی مطهری : زن در اسلام یک کالاست

آقای مطهری؛ پدر شما آقای مرتضی مطهری بسیار تلاش کرد ستم به زنان در اسلام را مصلحت زن بدانیم. کتاب “مساله حجاب” بی ارزش ترین و بی منطق ترین کتاب آن فرد ضد ایرانی است که می توان آن را با کتابهای شریعتی مقایسه کرد ، اما بدون لفّاظی و خوش زبانی شریعتی… پس هیچ از آن نخواهیم برداشت. زن در اسلام شما برای رفتن به دانشگاه باید از ولی اش اجازه بگیرد.زن در اسلام شما نمی تواند در هوای آزاد و کوه و دشت ورزش کند و باید در پتو پیچیده باشد.

زن در اسلام شما نمی تواند رکورد شنا بزند و قهرمان شود. پدر شما یک نا انسان ضد ایرانی بود که مردم  ایران را در برگزاری جشن چهارشنبه سوری گاو و الاغ خوانده بود.  اگر  در شما یک جو غیرت و شرافت انسانی بود با داشتن چنین پدر ضد انسان و ضد فرهنگ ایرانی خود کشی می کردید و نه به این که به آن خیانت کار افتخار ورزید.

براستی اسلام شما در حجاز طی چهارده قرن جند زن دانشمند و مبتکر ساخت؟ امروز در همه کشورهای پیشرفته زنان دانشمند بسیارند، اما آیا این زنان دانشمند تا پیش از بروز دموکراسی در غرب هم بودند؟. همین که پدر ضد ایرانی شما مردم را در برگزاری جشن چهارشنبه سوری خر و الاغ به شمار می آورد ننگ بر او و ننگ بر شما که فرزند خلف و  دنباله رو او هستید.

‫۲- علم الهدی مزدور و چاپلوس علی خامنه ای و ‬امام جمعه  مشهد و عضو مجلس خبرگان که استانی را به کام خود و فرزندان خود کشانده و غارت کرده است  توضیح داده که «اقتصاد مقاومتی زمانی اجرایی می‌شود که ساپورت‌پوشی دختران لاابالی جمع شود.» این آخوند مسخره اقتصاد یک کشور را در این دنیای پردغدغه و پراز مباره سیاسی و اقتصادی وابسته به نوع پوشش و دامن زنان می داند. به راستی باید به حال ملت ما که این جانوران را تحمل می کنند و اعتراضی ندارند گریست که این چنین بی اراده و شکست خورده شده اند!.

۳- محمدرضا باهنر، مزدور دیگر وطن فروش و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از «حمایت» مجلس از تصمیم شهرداری تهران برای جداسازی محل کار زنان و مردان خبر داده است.
باهنر به خبرگزاری فارس گفته که «اقدام شهرداری تهران حرکتی صحیح بود» و افزوده است: «این اقدام می‌تواند در دیگر نهاد‌ها هم اجرایی شود چرا که از بروز برخی مشکلات جلوگیری می‌کند.»

۴- کاظم صدیقی آخوند دلقکی که به اصطلاح امامت جمعه تهران را بر عهده گرفته و نوکری آخوند مشهدی را پذیرفته است می گوید: “تفکیک جنسیتی از احداث تونل نیایش مهم‌تر است.” این همان مردک وطن فروش و ضد ایرانی است که گفته بود: ” در صورت حمله نظامی دشمن، نجات سوریه از نجات خرمشهر، مهم تر است!”.

کاظم صدیقی یکی از صدها نوکر و پادوی بی اختیار آخوند جنایتکار مشهدی است که هرچند گاه پشت تریبون نماز کذایی جمعه قرار می گیرد و به چرند گویی و گویش ضد ملی و مردمی می پردازد. این ناانسان ضد ایرانی در نماز جمعه ۱۷ مرداد تهران، جداسازی محل کار زنان و مردان در شهرداری تهران را «مهم‌تر از احداث تونل نیایش و بوستان ولایت» عنوان کرده است.

کاظم صدیقی یکی از صدها نوکر و پادوی بی اختیار آخوند جنایتکار مشهدی است که هرچند گاه پشت تریبون نماز کذایی جمعه قرار می گیرد و به چرند گویی و گویش ضد ملی و مردمی می پردازد. این ناانسان ضد ایرانی در نماز جمعه ۱۷ مرداد تهران، جداسازی محل کار زنان و مردان در شهرداری تهران را «مهم‌تر از احداث تونل نیایش و بوستان ولایت» عنوان کرده است.

۵- آیت الله صادق آملی لاریجانی در تأیید روش غیر انسانی قالباف گرفت: ” … این اقدام « فارغ از گرایش‌های سیاسی، کاری تحسین برانگیز است، زیرا جلوگیری از اختلاط زن و مرد در محیط کار به دلیل پیامدهایش اهمیت دارد و یک ارزش تلقی می‌شود.».

مخالفین جدا سازی زنان از مردان

در میان دعا و ثنا گویان و مزدوران علی خامنه ای که بر این کار زشت و نازیبای قالیباف فرصت طلب صحه گذاشته اند شماری نیز با شهامت و دلیری در برابر طرح ضد انسانی جدا سازی زنان و مردان که قالیباف در شهرداری پیاده کرده مخالفت نومدند:

۱- شماری از دولت حسن روحانی از جمله علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با طرح زن ستیزی قالیباف همراه و موافق نیستند. خانم شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ایران می‌گوید دولت با اجرای طرح تفکیک جنسیتی مخالف است. این خانم روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا، گفت: «طرح تفکیک جنسیتی مورد تائید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیست و دولت یازدهم نیز با آن مخالف است.»
به گفته خانم مولاوردی این طرح به صورت سلیقه‌ای توسط برخی دستگاه ها و ارگان‌ها اجرا شده و مورد تائید دولت نیست.

خانم شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان با طرح پرسشی خطاب به محمد باقر قالیباف، شهردار تهران یادآور شده است: " که چرا پس از گذشت نه سال از شهرداری آقای قالیباف تفکیک جنسیتی اجرا شده است؟ تا به حال غیرت دینی کجا رفته بود؟ چرا در سه سال اخیر این طرح به اجرا در نیامده است؟."

خانم شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان با طرح پرسشی خطاب به محمد باقر قالیباف، شهردار تهران یادآور شده است: ” که چرا پس از گذشت نه سال از شهرداری آقای قالیباف تفکیک جنسیتی اجرا شده است؟ تا به حال غیرت دینی کجا رفته بود؟ چرا در سه سال اخیر این طرح به اجرا در نیامده است؟.”سپاس و درود بر این بانوی گرامی و ارجمند که مانند مزدوران دیگر دکان تملق و چاپلوسی باز نکرده و شجاعانه عملکرد کریه و زشت قالیباف زن ستیز را مورد انتقاد قرار می دهد.

۲- بسیاری از دیگر منتقدان این طرح را نوعی تصفیه‌حساب سیاسی دانسته‌اند. چنانکه صادق زیباکلام  استاد علوم سیاسی  دانشگاه تهران که در این طیف می‌گنجد در نامه‌ای خطاب به محمد باقر قالیباف نوشت حتی اقشار و لایه‌های سنتی و مذهبی جامعه هم اعتقادی به صداقت و سلامت انگیزه‌های شما ندارند. برخلاف تصور و انتظارتان، این دست اقدامات و خوش‌خدمتی‌هایتان سرسوزنی تغییر در جایگاهتان در نزد اصولگرایان برایتان به دنبال نخواهد آورد.

زن ستیزی حکایت امروز و دیروز نیست. این حکایت ۱۴۰۰ سال بردگی و نوکر پیشگی ملت به خواب رفته ایران در برابر تازیان است. ۱۰۶ سال پیش در دوران مشروطیت آخوند بی وطن و ضد ایرانی بنام شیخ فضل الله علنن افکار ضد ملی و زن ستیزی و آرزوی حکومت فاشیستی اسلامی را بر روی منبر و در هر مجلس بر زبان راند. خوشبختانه ایرانیان پاک نهاد و برومند به این تفاله ضد ملی رخصت و فرصت یاوه گویی زیادی ندادند و با به دار آویختنش افکار پلید او را در آن زمان به زیر خاک فرو بردند. بدبختانه، ما در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۵۸ با رأی دادن به رژیم ضد انسانی ولایت فقیه سند بدبختی خود را امضاء کردیم و از آن تاریخ تا کنون هم میهنان ما در خواب فرو رفته و تسلیم ظلم و جور این ارژیم دجال شدند.

زن ستیزی حکایت امروز و دیروز نیست. این حکایت ۱۴۰۰ سال بردگی و نوکر پیشگی ملت به خواب رفته ایران در برابر تازیان است. ۱۰۶ سال پیش در دوران مشروطیت آخوند بی وطن و ضد ایرانی بنام شیخ فضل الله علنن افکار ضد ملی و زن ستیزی و آرزوی حکومت فاشیستی اسلامی را بر روی منبر و در هر مجلس بر زبان راند. خوشبختانه ایرانیان پاک نهاد و برومند به این تفاله ضد ملی رخصت و فرصت یاوه گویی زیادی ندادند و با به دار آویختنش افکار پلید او را در آن زمان به زیر خاک فرو بردند. بدبختانه، ما در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۵۸ با رأی دادن به رژیم ضد انسانی ولایت فقیه سند بدبختی خود را امضاء کردیم و از آن تاریخ تا کنون هم میهنان ما در خواب فرو رفته و تسلیم ظلم و جور این ارژیم دجال شدند.

ازدواج هایی که با شناخت درست و مٰعاشرت کامل میان دختر و پسر نباشد به ویژه ازدواج های قپانی و فله ای، مانند باران بهاری در یک لحظه به شدت می بارد و آنگاه قطع می شود . بنابراین، دوامی نخواهد داشت. اگر می بییم چنین ازدواج هایی استثنائاً سالیانی دوام داشته تنها به دلیل تحمل زجر بیکران یم طرف به ویژه زنان و تسلیم بودن آنان در برابر همه نابه سامانی ها و اختلاف های زن وشوهر بوده است. از این روی جنایت کاران رژیم اسلامی به زور می خواهند چنین ازدواج های بی محتوا و بی پایه را درست و پردوام جلو ه دهند که بی تردید جز شیادی و دروغ آنان چیز دیگری نیست.

ازدواج هایی که با شناخت درست و مٰعاشرت کامل میان دختر و پسر نباشد به ویژه ازدواج های قپانی و فله ای، مانند باران بهاری در یک لحظه به شدت می بارد و آنگاه قطع می شود . بنابراین، دوامی نخواهد داشت. اگر می بییم چنین ازدواج هایی استثنائاً سالیانی دوام داشته تنها به دلیل تحمل زجر بیکران یک طرف، به ویژه زنان و تسلیم بودن آنان در برابر همه نابه سامانی ها و اختلاف های زن وشوهری بوده است. از این روی جنایت کاران رژیم اسلامی به زور می خواهند چنین ازدواج های بی محتوا و بی پایه را درست و پردوام جلو ه دهند که بی تردید جز شیادی و دروغ پردازی چیز دیگری نیست.

از آنچه گذشت:

تجربه تلخ ۳۵ سال گذشته، زن ستیزی حکومت آخوندها بر ایران و استثمار زنان را به خوبی نشان داده و در آن جای هیچگونه تردیدی نیست. تفکیک جنسیتی در دانشگاهها، ورزشگاهها، سالن تئاتر و سینما و موسیقی، در ادارات، و به تازگی شهرداری تهران، زنان و مردان را هرچه بیشتر از هم دور و جدا می سازد. تا جایی که هرگونه همکاری و هم فکری میان زن و مرد از میان می رود.

این تفرقه و پراکندگی میان زنان و مردان نه تنها بافت اجتماعی و همکاری همگانی را از میان می برد، بلکه امکان شناخت جوانان بایکدیگر و پیوند زناشویی آنان را نیز از میان می برد. چنانچه در این اجتماع آش و لاش آخوند زده و از هم گسیخته پیوند زناشویی صورت گیرد، بسیار ناپخته و آبکی بوده و به زودی به جدایی و طلاق پایان می یابد. تا آنجا که آمار نشان می دهد میزان جدایی و طلاق در ایران به ۴۰٪ تا ۵۶٪ رسیده است.

این یک نشستی است برای تساوی جنسی میان زن و مرد در سازمان های ارتش یکی از کشورهای اروپایی. به راستی امثال قالیباف مزدور رژیم باید خجالت بکشند.

این یک نشستی است برای تساوی جنسی میان زن و مرد در سازمان های ارتش یکی از کشورهای اروپایی. به راستی امثال قالیباف مزدور رژیم باید خجالت بکشند.

نکته پایانی:

با وجود روز افزون زن ستیزی و به کنار زدن و به حاشیه راندن زنان، این دیگر وظیفه فرد فرد زنان در هرسن و گروه است که با تمام قدرت در هرحال و در همه حال، در جلو خواسته ها و برنامه های این رژیم آدمخوار و ضد انسانی ایستاده و مخالفت خود را نشان دهند. وظیفه مردان نیز ایجاب می کند که در این راه ملی و مردمی خواهران، دختران، و مادران خود را تنها نگذارند و از هیچ پشتیبانی و حمایت آنان کوتاهی ننمایند. حتی دختران و پسرهای جوان باید در برابر مادر و خواهر های به خواب رفته و خرافات زده خود ایستاده و آنان را با حقوق پایمال شده خود و آنان آشنا سازند.

 • daryoosh

  آخوند‌ها با فوضولی در کار هایی که از آن‌ها سر رشته ندارند و با فساد و دزدی نجومی تیشه به ریشه خودشان زدند. مرگ دین کثافت اسلام در ایران حتمی است. این که هر چند وقت یک بار دست و پائی میزنند در واقع زور اخرینشن را میزنند. پس از ۳۵ سال سرکوب هنوز از بد حجابی اه و ناله‌شان به هوا است.

  • فرزند کوروش

   مرگ بر اسلام جهل و خرافه

   درود بر زنان و مردان ازاده

 • یک ایرانی

  در پیام های زیر دیدم که برخی ها فحاشی کرده اند. من مطلقا با فحاشی مخالفم. ولی تصاویر سایت شما را وقتی دیدم متوجه شما چقدر دانشمند دارید و ما بیخبریم! بعد هم دانشمندان شما چقدر خوبند و اگر قول بدهند بیایند و به ما درس بدهند و .. بدهند ما هم قول میدهیم خوب پذیرایی کنیم. بابا جون خجالت داره حتی غربی ها هم کارشناسان و نویسندگانشان برای جلب مخاطب از اشوه و آرایش و هرزگی استفاده نمی کنند. البته گفتم من حاضرم از نزدیک با هم تنهایی مباحثه کنیم ولی تا آخرش باید وایسه و فرار نکنه. در هر صورت دستتون درد نکنه ممنونیم که کارشناسان و نویسندگان اینجوری برای ما پرورش داده اید.

  • بی طرف

   شما اول یاد بگیر چجوری عشوه رو مینویسند بعد به اینا ایراد بگیر و باهاشون مباحثه تنهایی کن. فیلسوف

  • daroyoosh

   این شخص “یک ایرانی‌” را می‌شناسم. از این گوهر فشانی‌ها زیاد می‌کند. تقصیر خودش نیست مشکل روحی‌ دارد.

  • همسایه بغلی

   آقای مثلا “یک ایرانی‌”

   تو خودت فهمیدی چی‌ گفتی‌؟

 • بدبخت

  کاری نمیشه کرد

 • آسا

  شرمتان باد بر این قوم ابله و منحرف . تا بوده تاریخ روحانیت اسلام به مهمترین مقوله یعنی شکم و زیر شکم فکر میکرده و اغلب جنگ های صدر اسلام هم به خاطر غنایم جنگی خصوصا زنان بوده .شرمتان باد ای امت اسلام .

 • آسا

  شما دوست عزیز و عاشق آقای خالی باف که دزدی های کلانش زبانزد خاص و آم است بهتره اول در خصوص این انگل های ولایت مدار تحقیق کنی هر کدام از این زالوها بخشی از ثروت کشور را به نام خود کرده اند و سرآمد تمام این دزدها دزد بزرگ و پسر جلادش مجتبی کثیف و حرامزاده است ..