جهان به کوروش بزرگی دیگر نیاز دارد تا خاورمیانه آش و لاش را نجات بخشد ۲۰

پیش گفتار

کوروش، نامی آشنا در پهنه گیتی و مظهر آزادی و دموکراسی و صلح و دوستی برای کشورهای سومر، اکد، آشور، ایلام، اورارتو، و بابل به شمار می آمد. زیرا هرکدام از این کشورها درگیر جهل و بدویت همگانی و ظلم و ستم بیکران زورگویان حاکم بر آنان بود. از این روی، بنا بر نوشته تاریخ نویسان، کوروش به هر کجا پای می گذاشت، با او به عنوان فاتح جنگی و کشور گشا برخورد نمی شد. بلکه به دلیل ظلم بی پایان رهبرانشان، مورد ستایش وگرامی داشت مردم قرار می گرفت. نام کوروش که به زبان انگلیسی به سایرس (Cyrus ) یا سیروس شناخته شده ، مورد احترام و ستایش جهانیان می باشد ، چنان که پاره ای از آمریکائیان کماکان فرزندان خود را سایرس نام گذاری می کنند.

بی گمان کوروش بزرگ یک نابغه جهانی بود که نام و کردارش ستایش جهانیان را به خود جلب نموده است.

بی گمان کوروش بزرگ یک نابغه جهانی بود که نام و کردارش ستایش جهانیان را به خود جلب نموده است.

تسخیر بابل و دیدگاههای تاریخ نگاران

در تسخیر بابل، هرودوت و گزنفن تاریخ نویسان نامی یونان،  نوشته اند که نه تنها مردم بابل در برابر لشکریان کوروش مقاومت چندانی نکردند، بلکه به آنان خوش آمد گفتند. مردم بابل، در جلوی کوروش خم می شدند،  و کرنش می کردند و به پایش که سوار بر اسب بود بوسه می زدند. کوروش پس از این پیروزی بزرگ، برای همدلی و همدردی با مردم آن سرزمین، بی درنگ به پرستشگاه مرموک (Marmuk) یا مردوک خدای بابل رفت و به رسم آنان به نیایش پرداخت و قربانی کرد. هگل فیلسوف آلمانی می گوید: « روزی که کوروش وارد بابل شد، بخش تازه ای در تاریخ بشربازشد…». هگل هم چنین آغازفرمانروایی کوروش را پایه ومبنای تاریخ جهان می داند.

کوروش بزرگ در سال ۵۳۹ پیش از میلاد بدون خونریزی وارد بابل (در عراق کنونی) شد، و مورد استقبال مردم قرار گرفت.

کوروش بزرگ در سال ۵۳۹ پیش از میلاد بدون خونریزی وارد بابل (در عراق کنونی) شد، و مورد استقبال مردم قرار گرفت.

گزنفون می نویسد: « ملت هائی که زیرفرمان کوروش درمی آمدند، خوشحال بودند از این که زیر راهنمود رهبرانه وپراندیشه او در می آمدند».
گیرشمن می گوید: « ایرانیان نخستین مردمی بودند که امپراتوری جهانی برپا کردند….ودر درازای دو سده، نوروپرتو خیره کننده ای بود که تارک کاخ تمدن جهانی را روشن کرد و به آن جان بخشید».
ویل دورا نت می گوید: « با این که کوروش به باورهای ملت ها احترام می گذاشت، ولی بدین  پیمان وامی داشت که  زمانی می توانند از فرمان روایی برخوردار باشند، که در پرستش گاه های خود آدمی را قربانی نکنند».
کنت گوبینو می گوید: « کوروش بی مانند ویک مسیح بود. مردی که درباره اش سرنوشت پیش بینی کرده که باید برتر از دیگران باشد». (۱) و (۲)

آزاد ساختن یهودیان

پس از پیروزی بر بابل، کوروش یهودیانی که سالیانی چند در بند آشوریان گرفتار بودند، آزاد ساخت. او دستور داد پرستش گاهشان که به دستور بخت ا لنصر ویران شده بود باز سازی کنند وپیاله های زرین وسیمین آنجا که به یغما رفته بود،  به جای خود باز گردانند وبه ۳۲۳۶۰ نفراز آنهائی که مایل بودند تا به فلستین باز گردند، همراهی کنند.  نژاد یهود به پاس نیکی های بیکران کوروش، در کتاب تورات به خوبی از او یاد می کنند و او را مسیحی می دانند که به دستور خداوند برای آزادی آنان آمده بود. دانیل روپس،  تاریخ نگار فرا نسوی می گوید: « هنگامی که اسیران یهود راه بازگشت به فلستین را درپیش گرفتند، این بار به جای اشک وخون، در گذشت هفته ها راهپیمایی، هزاران بار نام کوروش نجات دهنده، کوروش آزادی بخش از دهان آنان بر می خاست وهزاران دست برای دعا به آسمان بلند بود…». (۳)

اعلامیه حقوق بشر کوروش

درسا ل ۱۸۷۹ ترسائی هنگام کاوش های باستانی درنزدیکی با بل، استوانه سفالینی به دست آمد، که پس ازبرگردان آن موجب شگفتی جهانیان شد. این نخستین پیام ودستوراتی است که ۲۵۰۰ سال پیش در جهانی همراه با زورگوئی، بی رحمی، وحشی گری و تجاوز، مردم را به آشتی، دوستی، برابری و دادگری راهنمائی و وادار می سازد. ویژگی هائی که در دنیای پیشرفته و دانش و فرهنگ کنونی نیزبه سختی ودشواری نشانه ای از آن رهنمود وخواسته ها دیده می شود.

در این نقشه، سرزمین بزرگ ایران در زمان کوروش بزرگ به رنگ های زرد و سبزتیره نشان داده شده است. رنگ سبزتیره بابلونیا، مسوپتیمیا، و سیریا راشامل می شود.

در این نقشه، سرزمین بزرگ ایران در زمان کوروش بزرگ به رنگ های زرد و سبزتیره نشان داده شده است. رنگ سبزتیره بابلونیا، مسوپتیمیا، و سیریا راشامل می شود.

در خاورمیانه چه می گذرد؟

با آن که انتظار می رفت در دنیای کنونی با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی و رفت و آمد و ارتباط آسان میان کشورهای گوناگون، صلح و دوستی پایدار در جهان حکمفرما بوده و ملت ها با هم و در کنار هم زندگی پر از آرامش داشته باشند، ولیکن می بینیم در سده ۲۱ نیز مانند دوران تاریک گذشته پر از دغدغه و نگرانی است. هنگامی که به وضعیت خاورمیانه نگاه می کنیم می بینیم که این منطقه مانند گوشت شکاری در میان چنگال درندگانی چند گرفتار شده که دست کمی از دوران جاهلیت و دیکتاتوری گذشته جهان را ندارد.

از یک سوی کشورهای باختری برای دستیابی به نفت و کانهای دیگر، خاورمیانه را گرگ آسا در میان پنجه های خود گرفته اند. از سوی دیگر کشورهای دارای قدرت و نفوذ مذهبی مانند عربستان، کشورهای کناره خلیج فارس، ترکیه، مصر، اسرائیل و ایران، هرکدام با طمع و درندگی ویژه خود به این شکار بی دفاع یورش آورده اند. پیامد این گونه سودجویی و تجاوزها از کشورهای گوناگون، خاورمیانه هم اکنون در تب و تاب کشنده ای می سوزد و به تدریج مانند شمعی ذوب می گردد.

منشور و حقوق بشر کوروش بزرگ که در دنیای جهل و جنایت آن زمان درخشیدن گرفت و جهانی را به آرامش و صلح در آورد هم اکنون بازیچه دست جنایتکاران اسلامی قرار گرفته است.

منشور و حقوق بشر کوروش بزرگ که در دنیای جهل و جنایت آن زمان درخشیدن گرفت و جهانی را به آرامش و صلح در آورد هم اکنون بازیچه دست جنایتکاران اسلامی قرار گرفته است.

نیروهای ویرانگر خاورمیانه

در شرایطی که منطقه خاورمیانه با وجود جنایت های بیکران القاعده، داعش، ولایت فقیه، عربستان، قطر، بشار اسد و مانند آن، آش و لاش شده و در گیر جاه طلبی قدرت های گوناگون است، آیا چگونه می توان صلح و آرامش را در این بخش از جهان پیاده نمود؟. آیا وضعیت خاورمیانه هم اکنون با کشورهای دیکتاتوری دوران گذشته تاریخ چندان تفاوتی دارد؟. نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر در سوریه از سوی بشار اسد قتل عام می شوند، قصابخانه های بیشمار ولایت فقیه در ایران روز و شب کشتار کرده و قربانی های خود را به پای آخوند می ریزد. فرمانروایان حاکم بر عربستان و دیگر کشورهای منطقه نیز بی سر و صدا مخالفین خود را ذبح اسلامی می کنند و بالاتر از همه القاعده و داعش با پرچم سیاه خود جهل و تاریکی را بر نور و روشنانی مسلط و پیروز می سازند.

عملکرد ایران در خاورمیانه

اگر در ایران رژیمی ملی و مردمی وجود داشت هم اکنون می توانست پیک صلح و آرامش در منطقه باشد. ایران آزاد و بدون آخوند می توانست به یاری و کمک مردمان ستمدیده و زجر کشیده کوبانی و ایزدی شتافته و با همکاری و همراهی با پیشمرگان کرد جنایت کاران داعش و القاعده را بر سر جای نشانده و کانون محبت و دوستی و پشتیبانی برای مردم منطقه باشد. ولی رژیم ضد انسانی کنونی کشورمان خود پا به پای بشار اسد تا کنون در کشتار بیش از ۱۹۰ هزار مردم محروم و بیگناه سوریه شرکت داشته است. اینجاست که یک خلاء قدرت سیاسی و دموکراسی در منطقه و به ویژه در ایران احساس می شود و ما را بر آن وا می دارد که در پی کوروشی دیگر و نادری دیگر باشیم تا کشورمان و همه منطقه خاورمیانه از این نا به سامانی بیرون آید.

نکته پایانی:

در خاورمیانه پاره پاره شده و همه چیز به یغما رفته آیا می توان به نیروهای پدافند ملت های در بند چون شورای امنیت و سازمان ملل متحد امیدوار بود و یا باید آنان را ببر کاغذی و بازیچه دست قدرت های بزرگ دانست؟. با وجود چنین نابه سامانی و به هم ریختگی جهانی چگونه ملت های ناتوان و در رنج خاورمیانه می توانند از خودشان دفاع کنند ؟.

و در کشور ما ایران، با نبودن اتحاد و همبستگی ملی آیا می توان کوروش دیگر، شاه عباس دیگر، نادر دیگر، امیر کبیر دیگر، رضا شاه دیگر، و یا در نهایت مصدق و بختیار دیگر و در سطح جهان بازهم کوروش، گاندی، نهرو، و نلسن مندلایی را یافت تا به این نابه سامانی ها پایان بخشیده و صلح و آرامش را به منطقه باز گرداند؟. امیدواریم چنین بشود و چنین باشد.

این ویدیو نشانگر مدیریت، دلیری، جهانگیری، و جهانداری کوروش بزرگ است. ببینید شاهان خودکامه و بی لیاقت ایران این کشور پهناور را چگونه و به چه صورت در آوردند.

بن مایه ها:

(۱) – از کوروش هخامنشی تا محمد خاتمی – نوشته مهر کیش آوستا ، پخش از گفتمان، ۱۳۷۸ تهران، ص ۲۱-۲۲

(۲) – تاریخ ایران زمین – نوشته دکترمحمد جواد مشکور، پخش ازا نتشارات اشراقی، چاپ دوم، تهران ۱۳۶۳، ص ۲۵-۳۰

(۳)- تاریخ ده هزارساله ایران- گردآوری ونوشته استاد عبدالعظیم ریاضی- چاپ اقبال تهران ۱۳۷۸- جلد نخست، ص ۱۷۷- ۱۸۸

 • ع.ب.تورک اوغلی

  سلام-من برای مردم روشنفکری ایران متاسفم.آنهایی که دنبال استخوان های پوسیده افرادی مثل کورش وداریوش وزرتشت میروندوحتی سرخودراچون کبک زیربرف کرده وفکرمیکنندهمه مثل آنهادرتوهم هستند.وجنایات همان کورش درموردحداقلی مادهاوایلامی رانمی بینند.دوست دارندسیاست استعماری وتاریخسازی ارباب خودانگلیس رابخوردمردم بیسوادداده ومردم راازدسستاوردهای حقوق بشری جهانی دورنگه داشته وآنهاراازاین شاخ به ان شاخ سرگردان کنند.

  • cyrus

   سرافراز بودن٬ یاد آوری کردن و سپاس گزاردن به بزرگان و خدمتگزاران میهن مان معنی اش بدنبال استخوانهای پوسیده کسی رفتن نیست. یک روشن اندیش راستین هیچگاه مرده پرست نیست و بدنبال استخوان پوسیده کسی هم نمیرود٬ ولی قدر شناس و ارج گزار است. مرده پرستان و سیاه اندیشان آنهایی اند که اکنون بر سرزمین مان چیره هستند

  • mahsa

   شما دچار یک گونه نژادپرستی بیش از اندازه شده اید
   و می پندارید جز شما همگان پست ترین هستند
   نه گرامی جان ، در همین کشور ترکیه هستند کسانی که به خودشان می بالند که بیش
   از یک ونیم میلیون ارمنی را در گذشته کشتارشده اند ، در حالی که هستند
   کنشگران راستین حقوق بشر در ترکیه که این چنین کارهایی را ناپسند می دانند
   و ناخشنودی شان را از این دشامد نشان می دهند.
   برای ما کوروش مقدس نیست بلکه کاری را که او کرده(آزادی یهودیان در بند) ارزشمند است
   برای من زرتشت مقدس نیست و من تنها گفتار و کردار و اندیشه ی نیک را که
   آموزه اش بود را دوست دارم.
   من هتا(حتی) به خدا هم باور ندارم چه برسد به آن که چیزی را هم مقدس بشمارم.
   ارزشمندترین چیز در جهان خرد+دانش است و نه چیزی دیگر
   برای نمونه شما می گویید که کوروش دست به کشتارهای گسترده ای زده است
   برای استوانش سخنتان سند و نوشته ای استوار و ریشه دار برایمان نشان بدهید نه آن که
   یک سویه به داوری بنشینید.
   اگر هم هرکسی دست به کشتار بزند محکوم است هرکسی که باشد حتی کوروش پارسی باشد
   ولی آیا شما هم این گونه می اندیشید؟

   • نه مهساخانم گرامی، ستایش از کوروش نجات پرستی نیست. کوروش از دیدگاه بیشتر تاریخ نگاران و سیاستمدارداران جهان فردی آزاد منش، شایسته و کم نظیر بوده است. بالیدن و حقشناسی از کوروش بدین معنی نیست که بزرگان دیگر تاریخ ما فراموش شوند. به عنوان نمونه، ما به شاه عباس بزرگ و نادر ایران دوست که هردو ترک نژاد بودند ولی خدمات گرانبهایی در یک پارچگی ایران داشتند فراموش شدنی نیست.

    نکته آخر این که یادآوری از بزرگان گذشته بخشی از فرهنگ و تاریخ ما است و نژاد پرستی نیست. در کشورهای دیگر نیز با تمام قدرت از خدمتگذاران خودشان دفاع می کنند. به عنوان نمونه مردم انگلیس به خدمات چرچیل ارج می دهند و همواره او را ستایشی می کنند. مردم ترکیه هم همچنان آتاتورک را ستایش می کنند. با سپاس از توجهتان- سهراب ارژنگ

   • وحید

    کورورش یک کشورگشا بوده و این که شاهی بوده که با رعایا و زیردستانش رفتار بهتری داشته کشورگشایی اش رو تحت الشعاع قرار نمیده .بعد از حمله ایشان به بابل تمدن بابل از بین رفت یعنی مثل حمله اعراب مسلمان که منجر به نابودی ساسانیان شد . کشتار و خشونت هم در همه جا بوده در دور و نزدیک از آمریکا تا کوروش همگی بر خون های مردم مظلوم امپراتوریشان را گستردند .

    • mahsa

     شما به گونه ای سخن می گویید که گویا بابل کشوری برپایه ی لیبرال دموکراسی
     بوده است خوب در آن زمان همه ی کشورها برپایه ی سامانه ی پادشاهی بوده اند.
     شما می گویید کوروش کشورگشا بوده است ، خوب این را همه می دانند که
     کشور گشایان دست به افزایش شمار سرزمین ها ی زیر فرمانشان می زنند و این یافته ی تازه ای نیست که شما انگشت روی آن می گذارید.
     کشورگشایی کوروش کشورگشایی و برای گستراندن پهنه ی فرمانروایی بوده است.
     ولی تازش سپاه اسلام به ایران برپایه ی ایدوئولوژی(انگارگانی) + برترانگاری
     تازیان بوده است و این دو با هم سنجیدنی نیستند.
     چرا که بیشتر کشتارهای تاریخ با نام دین و برای دین بوده است.
     در همه ی کشورگشایی ها شماری کشته می شده اند و این به آن بستگی داشته
     که تا چه اندازه کشورگشایان سنگدل باشند، در برخی نبردها این تنها لشگریان
     بودند که کشته می شدند و در برخی نبردها افزون برلشگریان مردمان شهرها
     و روستاها ها هم کشته می شدند.
     از دید من کوروش اگر پس از رهانیدن یهودیان در بند دست به کشورگشایی می زد
     به یادماندی تر می بود.
     البته ما نباید زمان کنونی را هم بازمان های دور بسنجیم چرا که امروز ما با دانش های
     نوین انسانی و اندیشه های سیاسی نوینی روبرو هستیم .
     اگر سنجه ما زمان گذشته باشد کوروش را می توان در شمار پادشاهان خوب گذاشت
     ولی اگر سنجه ی ما زمان کنونی باشد کوروش یک خودکامه بوده است که آزادی هایی
     به مردم می داده ولی در کشورداری چون پادشاه همه کاره است پس او را
     می توان خودکامه دانست.
     در تاریخ ساسانیان می بینیم که دین مردان و موبدان بسیار نیرو گرفته بودند
     همانند نیروگرفتن کنونی آخوندهای اسلامی در ایران.
     یا ما در تاریخ ایران کشتار مزدکیان را داریم
     ما تاریخ خودمان را می توانیم نقد کنیم و آن ها را به چالش بکشیم چرا که
     چیزی را مقدس نمی دانیم ولی آیا شمایی که چنگیز و تیمور و آتاترک را مقدس می دانی
     می توانی آن ها را به نقد بکشی؟
     یا این که تنها به نقد چهره های تاریخ ایران بسنده می کنی؟

     • ایرانی

      بله آن زمان کشورگشایی مساله عادی بوده ولی اینکه یک پادشاه کشورگشا رو نماد ایران و طرفدار حقوق بشر بدانیم عجیبه !در حالی که حقوق بشر به شکل امروزی مربوط به دوران معاصر میشه و در دوران باستان معنایی نداشته .
      اصلا چرا نماد ایران باید یک پادشاه باشه ؟!

     • mahsa

      ما هی می گوییم کسی برایمان مقدس نیست هتا(حتی) کوروش
      و ما باید هرکسی را نقد بکنیم شما باز سخنان خود را می گویید.
      کوروش نماد ایران نیست بلکه بخشی از تاریخ آن است ،
      و چندبار هم گفتم که کوروش را برای این گرامی می دارم که یهودیان
      در بند را آزاد ساخته و به برده گرفته شدن یهودیان پایان داده است.
      در این نوشتاری که در فضول محله آمده است ،منظور از کوروشی دیگر
      یعنی رهاننده ،آزادی بخش و تا زمانی که خیزشی همگانی رخ نداه است
      هرگز نخواهیم توانست به آزادی و دموکراسی برسیم.
      و این نیروی رهاننده و آزادی بخش همان خواست و خیزش همگانی است.
      ما همه را نفد می کنیم کوروش را و همه ی چهره های تاریخی ایران
      و جهان را .
      به امید برپایی حکومتی برپایه ی لیبرال دموکراسی در ایران.

     • شما هرچه می خواهید بگویید. تاریخ هرکشور و بزرگان نامدارش شناسنامه و هویت آن کشورند. در بسیاری از کشورهای جهان که دیکتاتوری کم است و آخوند و متجاوز بر آن حکومت نمی کند، همه رسانه ها، نوشته ها، درسهای مدارس از کودکستان تا دانشگاه تلاش فراوان می کنند تا بزرگان و نامداران آن کشور اعم از شاهان، فرمانروایان، مسئولان خوب، نویسندگان، چکامه سرایان، هنرمندان از هرگروه را به مردم بشناسانند و نگذارند نام و عملکرد آنان فراموش شود. اینها درس فرهنگ و تاریخ هرکشور است. ولیکن در کشور آخوند زده ما همه تلاشها براین است که گذشته تاریخ ما به باد رود و به نسل های آینده با حقه بازی و تقلب نشان دهند که تاریخ ایران از صدر اسلام بوده است. وانگهی، کوروش ابر مردی تاریخ بوده که جهانیان حتی دشمنان مانند تاریخ نویسان یونان در برابر او سر تعظیم فرود آورده اند. ممکن است بگویید شما چرا با واژه کوروش بزرگ یا سعدی، فردوسی و حافظ گرانمایه و یا شاه عباس بزرگ سرجنگ دارید؟!!!.

      حال، اگر شما ریگی ته کفشتان نیست و به ایران و ایرانی بودن اعتقاد دارید حرف خود را پس گرفته و همراه ما خواهید بود وگرنه بهتر است دیگر به سایت ما مراجعه نکنید. سهراب ارژنگ

     • mahsa

      با سپاس از شما گرامی ، سهراب ارژنگ
      انگار شما برداشت نادرستی از نوشته ی من کرده اید ،من هیچ گاه به جنگ با تاریخ

      این سرزمین و چهره های شناخته شده اش نرفته ام.
      من تنها در پاسخ پان هایی که می گفتند کوروش را مقدس ساخته اید ،این دیدگاه ها
      را آورده ام.
      تا بدانند که از دید ما آزاداندیشان ایرانی هیچ کسی مقدس نیست و می توانیم به نقد
      همگان بنشینیم خواه آن کس یک چهره ی تاریخ ایران باشد یا که یک بیگانه باشد.
      من هرگز نگفته ام که کوروش آدمی تباهکار و ویرانگر بوده است ،
      هنگامی که کوروش می گوید ، فرمان دادم تا سپاهیانم هراس آفرین نباشند.
      و یا هنگامی که به فرمان خود یهودیان در بند را از بابل آزاد می سازد
      و برده داری را برمی اندازد.
      و یا هنگامی که استوانه ی بی مانندش الهام بخش دادیک آدمیان(حقوق بشر) می شود
      چگونه می توان از چهره ای تاریخی چون کوروش پارسی یادی نکرد؟
      بی گمان کوروش بزرگ را می توان در شمار پادشاهان به یادماندنی و نیک
      تاریخ به شمار آورد.
      شاید می باست دیدگاه هایی را که در بالا گذاشته بودم را اندکی چکش کاری می کردم
      تا شما درباره ی من دچار دوگانگی نشوید.

      روی سخن من آن نبود که کوروش آدم بدی بوده است ، بلکه روی سخن من آن

      بود که کوروش بزرگ برای ما چهره ای ارزشمند است ولی ما او را نمی پرستیم.
      پرستیدن به این معنی که به او چهره ی قدیسان نمی بخشیم.

      پاسخ های من اگر ایران دوستانی همچون شما را آزرده است از شمایان پوزش
      می خواهم.
      چکیده ی سخن من آن بود که نباید زمان امروز را با گذشته سنجید

      چرا که مفاهیمی مانند لیبرالیسم ودموکراسی به شیوه ی کنونی و نوین که توانسته اند
      اجرایی شوند دیرینگی شان به یک سده هم نمی رسد.
      و کسانی که می گویند کوروش پادشاهی خودکامه بوده است

      از این جا دچار اشکال می شوند که دیروز را با اکنون می سنجند.
      آری کوروش بزرگ ،پادشاه بود و آزادی اندیشه و گفتار به مردم می داد
      و باز شاید برخی بگویند که این شوندی (دلیلی) نمی شود برای این که بگوییم
      که چون پادشاهی خوب بود و کارهایش ارزشمند ، او را خودکامه ندانست
      در پاسخ به این ها هم باید گفت که دیروز دیروز است و امروز امروز.
      بسیار دوست می داشتم تا در این جا نشانی تارنگارم را بیاورم تا بدانید تا

      چه اندازه مهرمیهن به دل دارم ولی پنهان بودنمان در اینترنت شاید بسیار
      ارزشمندتر از این باشد که آشکار باشیم و زود به دام دگم اندیشان و سرکوبگران
      در ایران بیفتیم.

   • وحید

    کشورگشایی تا یونان و مصر بدون خونریزی و کشتار ممکن است ؟!! یعنی باید فیلم مستند از آن زمان بیاوریم ؟! عجبا !

  • مردی از ایران

   جناب ترک اوغلی

   من فکر می‌کنم منظور نویسنده از “کوروش” واقعاً شخص کورش نبوده بلکه ایشان به “کورش” به عنوان یک نماد و سمبل نگاه کرده‌است. همانطور که می‌بینید خاورمیانه امروز در آتش جنگ و فرقه گرایی می‌سوزد. در این میان این کشور‌ها و مردم خاور میانه هستند که بیخود و بی‌ جهت جان و خانه و زندگی‌ خود را میبازند. آن که از این نابسامانی‌ها سود میبرد کشور‌های بیگانه و شرکت‌های اسلحه سازی هستند. اسرائیل نیز به مانند یک نیروی بیگانه و مهاجم به عنوان یک “کشور” خود را به زور در خاور میانه جا کرده و سهم مهمی‌ در این جنگ افروزی دارد. هر چه مردم خاور میانه سرگرم جنگ و جدال بین خود باشند امنیت اسرائیل تامین بیشتر میشود.

   در خاور میانه کسی‌ نیست جز یک مشت کوتولهٔ سیاسی که هیچ یک کریسما و جذبه‌ای ندارند تا نقطه امیدی برای مردم مصیبت زده این دیار باشد. منظور نویسنده نیز آن کسی‌ است که چون “کورش” بتواند مردم خاور میانه را به گرد هم آورد و آرامش را به این دیار برگرداند.

   به شما نیز پیشنهاد می‌کنم تعصب را به کنار بگذارید و مسائل را از دریچه ترک و غیر ترک نبینید. در خاور میانه به اندازه کافی‌ فرقهٔ گرایی وجود دارد. “ترک گرایی”، اگر اصطلاح درستی‌ باشد، کمکی‌ به مردم مصیبت زده خاورمیانه نمیکند. بلکه به آتش جنگ کنونی سوخت می‌رسند یعنی‌ همان چیزی که اسراییل یا یه‌ دست کم جناح تند روی اسرائیل به آن نیز دارد.

  • همسایه بغلی

   صحبت اسراییل شد، اگر یادمان باشد روز و روزگاری اسراییل سرش به فلسطینی‌ها و عرب‌ها گرم بود. ولی‌ از بی‌ خردی و نادانی دولتمردان رژیم آخوندی ایران، اکنون اسراییل از عراق و کردستان هم عبور کرده و سر از بلوچستان دراورده است. همانطور که این آقای ایرانی‌ هم گفت، ما ملت خاور میانه بیش هر چیز به همزیسیتی و هم دلی‌ نیاز داریم تا هم مرهمی بر زخم‌هایمان باشد و هم اینکه جلوی سو‌ استفاده اسراییل و شرکت‌های اسلحه سازی را بگیریم. از فرقه گرایی ما همه سود میبرند جز خود ما.

 • iranbook

  مطمئن باشید به زودی دوران اعتلای ایران بسی فراتر از زمان هخامنشیان فرا می رسد و کورش نوینی در این مملکت ظهور خواهد کرد. کشوری که با هجوم از چهار گوشه جهان، هنوز زبان و فرهنگ و عید نوروز و تقویم مستقل دارد و در تاریخ جهان باستان بی همتا و پیگیر حقوق انسان ها بوده است و بخوانید این کتاب نوید بخش و مهم را همه ایرانیان باید مطالعه کنند:

  حقایقی که آخوندها و مذهبیون هزاران سال است از شما مخفی می کنند
  دانلود کتاب ممنوعه علمی جدید «چرا شیاطین و اجنه نامرئی هستند؟»
  با متن کامل کتاب «لعنت حجاب» با عکس های رنگی فقط ۲ مگابایت.
  لینک در مرورگر باز می شود: http://jmp.sh/7l4gbKf

 • وحید

  عجب ! یعنی از لحاظ اندیشه ایرانیان اصلا پیشرفت نکردند هنوز همان هستند که در دوره پهلوی اول بودند .دیگر از عوام چه انتظاری می رود ؟!

 • ابتین

  هه.افرین به تو……صدای پاش داره میاد تورو خدا بیاین برگردیم که اقامون اقای مهربونیاست

 • عجبا

  نام نلسون ماندلا رو در کنار نادر و کوروش و رضاخان آوردن فقط از یک پان ایرانیست متوهم برمیاد .

 • ایران

  کورش چه خریه؟؟؟
  دو سه هزار سال پیش یه نفر به اسم کورش یا بوده یا نبوده!!!
  فقط نمیدونم این همه داستان و حرف و نصیحت چجوری از یه کتیبه ترجمه نشده درومده؟؟؟!!!
  ادعای منطقتون هم میشه

  • محمد

   اخه همه مثل شما عربزاده نیستند که ،توبرو همون گوه عربها رابخور که خوب به اجدادت تجاوز کردن وتو داری انها راپرستش میکنی . خسته نباشی عرب زاده

 • والا

  داستان میگیدا شما اول موقعیت خودتون رو روشن کنید والا تاریخ یه چیز دیگه میگه.البته شما و ماها لیاقتمون همبنه که همیشه آقا بالاسرداشته باشیم.خب کوروش داریوش داریوش بودن میشه ۵ تا فیلسوف ۵ تا دانشمند در زمان حکمرانی این آقایون نام ببرید.در برابر همین آقایون یونان بود و فلاسفه غرب مثل ارسطو افلاطون بقراط شما چندتا میتونید نام ببرید؟حتما میگید همه رو آتیش زدن رم و یونان باستان بارها آتیش گرفتن چرا با اسم از این فلاسفه هست؟اصن کوروش خوب چرا پس در هنگام حمله اعراب مردم مقاومت نکردن مگه این اعراب به قول شما بادیه نشین نیستن و نبودن؟این اعراب بادیه نشین با کمبود امکانات نظامی چطور تونستن یه امپراتوری به این عظمت رو ازبین بردن؟آخه مگه میشه کسی از خونش دفاع نکنه؟والا الان یه دزد بخواد بیاد خونه ما با تمام توان به دزد حمله میکنم حتی اگه بمیرم/پس معلوم میشه ایرانی ها ذاتا خائن هستن/شما مطلق گرا هستید و نژادپرست این عافت بدی هستش و حاضر نیستی به حرف کسی گوش کنی و به همه توهین میکنید به راحتی پس معلومه سواد آن چنانی هم نارید