به تجزیه طلبان خودفروخته: ایران هرگز نمی میرد! ۲۲

– کشور یکپارچه ایران و ملیت ایرانی:

کشورِ بی دفاعِ ما ایران که یادگارِ هزاران سال مُبارزه، دلاوری، جان فشانی و فداکاریِ نیاکانِ ماست، امروز همچون شُوالیه ای زخم خورده است که از اسبِ خویش نیز افتاده، بی پناه و بی سلاح نقشِ بر زمین شده و مورد حمله هر آدمکِ بی سر و پایی قرار می گیرد و توانایی دفاع از خود را ندارد.

ایران زمین که مهد فرهنگ و تمدن دنیاست و هزاران هزار سال است که همچون دماوند حتی در بدترین شرایط استوار و مُحکم ایستاده و در برابر هر تهاجم و حمله خارجی به کمک مردمان دلاوری که در دامان پَرورانده مقاومت نموده است؛ امروز تمامیت ارضی اش از سویِ مُشتی آدمک فرومایه که ایران بدان ها هستی و هویت بخشیده، مورد تهدید و حمله قرار گرفته است.

ایران یک کشور پهناور است که از اقوام مختلفی تشکیل شده و این اقوام به همراه یکدیگر، ملیت «ایرانی» را می سازند. نبود هر یک از این اقوام یعنی نبود ایران! برای اتحاد میان ایرانیان، به پا خیزیم!

ایران یک کشور پهناور است که از اقوام مختلفی تشکیل شده و این اقوام به همراه یکدیگر، ملیت «ایرانی» را می سازند. نبود هر یک از این اقوام یعنی نبود ایران! برای اتحاد میان ایرانیان، به پا خیزیم!

عده ای مردمان کَم خرد و بی هویت و خود فروخته گِرد هم آمده اند و با جعل و تحریف تاریخ، تلاش می کنند تا برای خود هویتی تازه ساخته و خود را ملتی! تحتِ استعمارِ ایران نشان دهند؛ این در حالی است که ایشان هرگز ملت نبوده، نیستند و نخواهند بود و تنها بخشی از ملت بزرگ ایران می باشند.

ملت بزرگ ایران از اتحاد و همدلی و یکرنگی اقوام مختلفی همچون آذری ها، فارس ها، کُرد ها، لُر ها، بلوچ ها، عرب ها و عرب زبان ها، مازَنی ها و… تشکیل شده و این پنداری بسیار پوچ است اگر هر کدام از این قوم ها، برای خود اعلام استقلال کرده و خوستار جدایی از مامِ میهن باشند.

ایران زمین همچون گلستانی بزرگ و زیبا می ماند که هر یک از اقوامِ ایرانی، یک بخش از این بوستان را تشکیل می دهند؛ بنابراین ایران بدون وجود حتی یکی از این اقوام دیگر میهن ما نیست و هر یک از آن قوم های شریف نیز که از این مملکت جدا شوند، بسیار پوچ، بی ارزش و بی هویت خواهند گشت.

– تجزیه طلبان؛ مزدوران کوته فکر دولت های غربی:

عده ای انگشت شماری از افراد بی هویت و کم دانش، به دلیل داشتن عقده ها و گرفتاری ها و بیماری های ذهنی، گرد هم آمده اند و به نام آزادی خواهان و استقلال جویان، سر در آخور غرب کرده و با دریافت مبالغ هنگفت و تسلیحات نظامی، از تکه و پاره کردن ایران زمین سخن می گویند!

فرتور رقص زیبای مردان بلوچ را نشان می دهد؛ ایران از اقوام گوناگونی تشکیل شده و در یک ایران سکولار دموکرات، تمامی این اقوام از حقوق مساوی برخودار خواهند بود.

فرتور رقص زیبای مردان بلوچ را نشان می دهد؛ ایران از اقوام گوناگونی تشکیل شده و در یک ایران سکولار دموکرات، تمامی این اقوام از حقوق مساوی برخودار خواهند بود.

این مزدوران ایران ستیز با پندارهای فاشیستی خود را قوم و گروه برگزیده دانسته و ادعا دارند که از «فاشیسم فارس» به ستوه آمده اند؛ گویی که حکومت جنایتکار اسلامی برای فارس ها مدینه فاضله درست کرده و هیچ فارس زبانی با هیچگونه مشکلی دست و پنجه نرم نمی کند!

در ذهن های بیمار آن خودفروختگان ایران ستیز، تصویری موهوم از ایران نقش بسته: ایرانی که در آن فارس ها زندانیان سیاسی – عقیدتی نیستند، اعدام نمی شوند، کشته نمی شوند، فقیر و درمانده و محروم نیستند و در کمال خوشی و رفاه و آرامش زندگی می کنند در حالی که تمامی اقوام دیگر، در فلاکت و بیچارگی، دست و پا می زنند! به راستی حتی کودکان نیز می دانند که این تصویر از ایران، یک توهم بیمارگونه بیش نیست و ایران تحت حکومت ملایان، تبدیل به زندانی برای همه ایرانیان از هر قوم و با هر زبان و لهجه ای گشته است!

آن تجزیه طلبان خردباخته و بی دانشی که دلیل جدایی طلبی شان را فاشیسم فارس! می خوانند از اندک شعور، فَهم و انسانیت بی بهره اند؛ باید بدان ها گفت که ای خائنین! مگر در طی سه دهه گذشته، تنها کُرد ها، بلوچ ها و یا آذری ها بوده اند که به آن ها ظلم و ستم روا شده؟ مگر تمامی مردم ایران غرق در خوشبختی و رفاه و امنیت و آسایش بوده اند و فقط آن چند قوم بوده اند که در زجر و بد بختی و بینوایی دست و پا می زدند؟

این تصویر عده ای از زندانیان سیاسی ایران زمین را نشان می دهد، البته فقط عده کمی که شناخته شده اند؛ هر وقت یک مزدور تجزیه طلب با شما از فاشیسم فارس! سخن گفت، این تصویر را نشانش دهید و بگویید چند نفر این زندانیان فارس هستند؟ شاید که خجالت بکشند و دست از خود فروشی بردارند!

این تصویر عده ای از زندانیان سیاسی ایران زمین را نشان می دهد، البته فقط عده کمی که شناخته شده اند؛ هر وقت یک مزدور تجزیه طلب با شما از فاشیسم فارس! سخن گفت، این تصویر را نشانش دهید و بگویید چند نفر این زندانیان فارس هستند؟ شاید که خجالت بکشند و دست از خود فروشی بردارند!

زندانیان عقیدتی – سیاسی را فقط کُرد ها و آذری ها و بلوچ ها تشکیل می دهند؟ آیا از فارس ها، لُر ها، شمالی ها و…کسی زندان نرفته و یا اعدام نشده است؟ این چه منطقِ غلطی است که ظلم روا داشته شده به مردمان را به گردنِ ایران می اندازند؟ ایران بدیشان ستم کرده و یا رژیم حاکم بر ایران که اتفاقن رهبرش نیز اهلِ آذربایجان است؟

هر ظلمی شده و هر ستمی که روا گشته، برای تمامی ملت ایران بوده و اینکه سنگدلی و جنایت حکومتِ اسلامی را به مامِ میهن ارتباط دهیم و ایران را گناهکار بدانیم و این سرزمین را به خاطر شرایط اسفناکِ موجود لعن کرده و تَرک گوییم، عینِ حماقت، نادانی و خیانت است.

حفاظت از تمامیت ارضی ایران در هر شرایطی، در اولویت قرار داشته و دارد و حفظ وجب به وجبِ این خاکِ پُر گوهر و گرانقدر وظیفه هر ایرانی با شرف و میهن دوستی با هر زبان و رنگ و لهجه ایست؛ تمامیت ارضی ایران خطِ قرمز مشخص تمامی ایرانیان با هر باور سیاسی و عقیده دینی است و وای بر حالِ مزدورانی که خیال خام تجزیه این سرزمین را در سَر های شان می پرورانند.

– ایران هرگز نمی میرد:

هیچکس منکر ظلمی که به اقوام ایرانی از سوی «حکومت اسلامی» روا داشته شده، نیست؛ هیچکس نمی تواند آسیب جدی که سیاست های ضد ایرانی «حکومت اسلامی» به فرهنگ و سنت های زیبای اقوام ایرانی وارد کرده را انکار کند، هیچ کس نمی تواند ادعا کند که کردها، بلوچ ها، آذری ها و… از سایر اقوام تحت فشار بیشتری نیستند اما اینجا یک پرسش پیش می آید و آن اینکه: آیا فارس ها در رفاه و آسایش کامل به سر می برند؟

چرا نمی خواهیم باور کنیم که «حکومت اسلامی» دشمن مشترک همه ماست؟! هیچ ایرانی در سه دهه گذشته روی خوشی و آسایش را به خود ندیده است! هیچ کدام مان طعم آزادی و دموکراسی را نکشیده ایم، چرا با دیدگاه های قوم گرایانه و فاشیستی، می خواهیم این سرطان اسلامی را به یک قوم خاص، نسبت داده و آن گروه را تقصیرکار بدانیم؟

این زنان ایرانی پارسال در زندان اعتصاب غذا کرده بودند؛ نسرین ستوده از میان شان آزاد شده و الباقی همچنان در بند هستند! از تجزیه طلبان بی هویت بپرسید چند نفرشان فارس هستند؟ و اگر ما زندانی سیاسی فارس داریم، چطور ادعا می کنند که فاشیسم فارس بر ایران حکومت می کند؟

این زنان ایرانی پارسال در زندان اعتصاب غذا کرده بودند؛ نسرین ستوده از میان شان آزاد شده و الباقی همچنان در بند هستند! از تجزیه طلبان بی هویت بپرسید چند نفرشان فارس هستند؟ و اگر ما زندانی سیاسی فارس داریم، چطور ادعا می کنند که فاشیسم فارس بر ایران حکومت می کند؟

ایران یک کشور پهناور است که از اقوام مختلفی تشکیل گشته و هیچ کدام این قوم ها بدون ایران، دارای هویت و ملیت مختص به خود نبوده، نیستند و نخواهند بود! فارس ها، کردها، بلوچ ها، آذری ها، عرب ها و عرب زبان ها و…همه گل های این گلستان اند و هر یک از این گل ها که بخواهد از باغ ایران جدا شود، در تنهایی و سختی، خشک شده و پرپر خواهد شد!

در طی هزاران سال گذشته هربار کشور عزیز ما ایران با حمله بیگانگان و اشغال ستمگران مواجه شده، به دلیل همدلی و اتحاد اقوام ایرانی، جان سالم به در برده و ظالمان را بیرون رانده و نجات پیدا کرده است! این اتحاد و مقاومت ملی بارها و بارها در تاریخ گوهربار کشورمان به چشم می خورد و ایران دوستی در رگ و پوست و استخوان ایرانیان، جریان دارد.

با توجه به آنچه گفته شد نتیجه می گیریم که ایرانیان یک دشمن واحد دارند و آن «حکومت اسلامی» است و یک هدف مشترک که آن «ایرانی آزاد، دموکرات و سکولار» است؛ ایرانی که در آن تمامی شهروندان با هر زبان و لهجه و گویشی، در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردار باشند و هیچگونه تبعیضی در آن وجود نداشته باشد.

در این بین اگر عده ای طوق مزدوری غرب را بر گردن آویخته و خیال تجزیه ایران را در سر می پرورانند و وقیحانه از «فاشیسم فارس» سخن گفته و دیکتاتورهای ایران ستیزی چون خمینی و خامنه ای را دستاورد «فاشیسم فارس» می دانند و کورکورانه از سخنان پوچ و دروغین اربابان غربی خود پیروی می نمایند، باید بدانند که ایران هرگز نخواهد مرد و زمانی که کاسه صبرمان لبریز شود، ایران را به گورستان مزدوران ایران ستیز، تبدیل خواهیم نمود.

 • farhang

  اگر ایران به جز ویران سرا نیست
  باز من این ویران سرای را دوست دارم.

  • آرش

   زنده باد

 • arman

  به امید روزی که ایران پناهگاه همه ی آزادگان جهان باشد
  آزادی تنها خواست و آرمان ماست.

 • مردی از ایران

  ایران یعنی‌، آذربایجان، کردستان، بلوچستان، عربهای خوزستان، لرستان، گیلان، مازندران، خراسان، بختیاری ها، قشقاهی ها، ارمنی ها، یهودی ها، زردشتی ها، آسوری ها، مسلمان ها، بهائی ها، و….

 • Kaveh

  ما ایرانیها همیشه با احساسات,خشم,بدون مطالعه و با غرور کاذب و ناسیونالیستی ایرانی مسایل را سطحی و با لودگی ولات منشانه بررسی و حل مینمایم وبه همین خاطر است در همه موارد خوب در آخر لیست هستیم

 • کامران قازی

  ما کردها استقلال طلبیم و بیزاریم از زندگی با داعشهای مختلف ایرنی چ در لباس طاغوتیش و چ در لباس روحانیش.

 • دیاکو

  بیخودی جو گیر نشو..همه میدونن که پول نفت فقط میره سمت شهرهای فارس نشین.تو خبر داری کردها چقدر محرومن..حالا جاهای دیگرو خبر ندارم..ما فقط تو نقشه جز ایرانیم.تو کار و سرمایه گذاری و پیشرفت اصلا به ما توجهی نمیشه..وقتی ایران مارو نمیخواد ما چرا ایران بخوایم.

  • mahsa

   خوب گمان کردی چیز تازه ای یافته ای ؟
   حکومت کنونی ایران برپایه ی دین گرایی و شیعه گرایی است
   منی که پارسی زبان و بی خدا هستم اگر بیایم و این اندیشه ی خودم را آشکار بکنم
   از دید شما چه بر سر من می آید؟
   درست گفتید بی درنگ برسر دار خواهم رفت
   تا زمانی که مردم با اندیشه های نوین آشنا نشده باشند و درگیر تعصب باشند همین است
   که است .
   کسی بیاید بگوید فقط مسلمان ها حق زندگی دارند
   یا یکی بگوید من نژاد برتر هستم
   یا کسی دیگر بگوید فقط ما دارای برترین اندیشه ها هستیم
   از دید شما این چنین کسی برای جهانیان نمی تواند خطرناک باشد؟
   لیبرال دموکراسی تنها راه چاره ای است که می توان آن را برای مردم خاورمیانه
   تجویز کرد و چون مردم خاورمیانه به آن اندازه از آگاهی و دانستگی(شعور) نرسیده اند
   گمان نکنم خاورمیانه به این زودی ها روی آرامش ببیند.

  • علی

   ما آذربایجانیها هم همینطورایزرانی بودنمان فقط روی نقشه است و شناسنامه

 • دیاکو

  جالبه هر اتفاقی که میفته میگید کار غربیاس..طرف اعتراض میکنه میگید اینا خود فروخته غربیان..میگن وضع زندگیمون بده.میگید امریکا تحریکتون کرده.میگیم به اقلیت ها ظلم میشه میگید کار امریکاس

 • faghat kherad

  با احترام به تمام اقوام که در ایران زندگی میکنن بنده در اینجا به عنوان یک کورد فقط مطالبی رو در رابطه با کوردستان بیان میکنم. در طی سی و هفت سال از عمر حکومت فاشیست ایران کلمه تجزیه طلبی با کوردستان مترادف شده.و ناخوداگاه وقتی راجب تجزیه ایران حرف زده میشه کوردها اولین گزینه هستند که به ذهن مردم میرسند.اما تا حالا کسی از خودش پرسیده چرا باید کوردها بخوان از ایران جدا بشن؟
  کوردستان بین ۴ کشور تجزیه شده است پس در اصل این شما هستید که کوردستان را تجزیه کرده اید نه ما………
  ۱-تا چند سال پیش در ترکیه کوردها حق نداشتند حتی با زبان خود در تجمعات صحبت بکنند(البته الان میتونن نامزد ریاست جمهوری داشته باشن ولی این از کرامت دولت ترکیه نیست بلکه از سیاست تلاش ترکیه برای پیوستن به اروپاست).
  ۲-در عراق به کوردها شمالی میگن و حتی از بردن نام کورد کراهت دارن.قتل عام ۱۸۹۰۰۰ نفر کورد معروف به انفال.بمباران شیمیایی حلبچه و…. تنها گوشه ای از لطف دولت بعث عراق در حق کوردها بود.نسل کشی کوردهای ایزدی از نظر دولت مرکزی عراق مهم نیست مهم اینه که قبر علی و حسین در کربلا و نجف چیزیش نشه……
  ۳-ایا میدونی کوردها در سوریه حتی از داشتن شناسنامه محرومن و باید برای داشتن شناسنامه منکر کورد بودنشون بشن……..
  ۴-ایرانو فراموش نکردم…..کسی که عکس چند نفر و بالا گذاشتی و ادعا میکنی باقی اقوام باید خجالت بکشن.اگر عکس اعدامی های توسط خلخالی در کردستان و یا افرادی که برای گرفتن کمترین حقوق شهروندی در طی دوران پهلوی و جمهوری اسلامی جانشون رو از دست دادن و یا در زندانهای ایران تنها به جرم اینکه میگن ما هم ایرانی هستیم و حق برابر از ایران میخوایم منتظر اعدامن رو بزارم نه تنها مطلب تو بلکه کل سایت فضول محله پر میشه…..بگرد در سی و چند سال گذشته جمهوری اسلامی یک رییس جمهور پیشکش برایم تنها یک وزیر یا معاون وزیر کورد پیدا کن.
  ادم بهتر است قبل از نظر دادن اول یک سوزن به خودش بزنه بعد یک جوالدوز به مردم

  • فرشته

   دوست عزیز

   آن چه که شما می‌فرمائید به نظر شتابزدهست. رنجی‌ که شما به آن اشاره می‌کنید بخشی از فاجعه‌ای است که به نام “جمهوری اسلامی” که ۳۵ سال است که بر سر همه خراب شده است. اگر دقت بفرمایید می‌‌بینید که تنها شما نیستید که رنج می‌بینید بلکه تمام مردم ایران از این رژیم ضدّ ایرانی‌ و ضدّ بشری رنج میکشند. از سوی دیگر کارگزاران این رژیم نیز هر کدام از یک گوشه‌ٔ ایران آمده‌اند. این طور نیست که گروه خاصی‌ بر گروه خاص دیگری ظلم میکپنند و بقیه مردم در ناز و نعمت به سر میبرند. مثلا به لیست زیر دقت بفرمائید تا متوجه منظورم بشوید:

   خامنه‌ای : آذربایجانی

   موسوی : آذربایجانی

   خلخالی: آذربایجانی

   کروبی: لرستانی

   احمدی نژاد: گرمساری و یهودی تبار

   رحیم صفوی: اصفهانی‌

   رادان: اصفهانی

   محّمدی گیلانی: گیلانی

   شمخانی: عرب تبار خوزستانی

   رضائی: عرب تبار خوزستانی

   قالیباف: خراسانی

   در همان رژیم شاه هم فقط از سر لشکر محمد امین بیگلری نام می‌برم که کرد بود.

   افراد دیگری را هم می‌توان به لیست همچنان اضافه کرد. فقط به این اشاره کنم که ایران یک شبه به وجود نیامده است. استان‌های مرزی ایران از نظر تاریخی‌ جزو استان‌های داخلی‌ ایران بوده‌اند. آثار تاریخی‌ به جا مانده در عراق، ترکیه و جمهوری‌های سابق شوروی این نکته را تایید می‌کند. این درست نیست که تا کسی‌ رنجی‌ می‌بیند بخواهد خرج خود را از بقیه مردم ایران جدا کند آن هم در زمانی‌ که “آن بقیه مردم” هم خودشان در رنج و عذاب هستند. ما به کمک هم نیاز داریم. در یک ایران آزاد و دموکراتیک حقوق همه ما رعایت خواهد شد.

   و بعد گیریم “استقلال” هم به دست آوردید. آیا در زمانی‌ که به وسیله چهار کشور ایران، عراق، ترکیه و سوریه که سابقا جزو آن‌ها بودید محاصره شوید میتوانید از “استقلال” سخن بگوئید؟ آن هم وقتی‌ به دریا راه ندارید و باید به یکی‌ از این چهار کشور متکی شوید؟

   • faghat kherad

    در کجای نوشته بنده حرف از این زده شده که باقی اقوام در ایران در ناز و نعمت بسر میبرند.من هم عرض کردم در سی و اندی سال حکومت اخوندی به دنبال یک مسئول کورد بگردید.من مطالب این سایت رو دنبال میکنم .شعار دموکراسی و ازادی زیباست ولی در عمل چنین چیزی وجود ندارد .جمهوری اسلامی هم در شعار از وحدت امت اسلامی و برابری قومی حمایت میکند.برادران عزیر کورد و تورک وبلوچ تا زمانی عزیزند که بخوان زیر پرچم ایران زندگی بکنند در غیر اینصورت عامل غرب و خود فروخته محسوب میشن!!!!!! ااگر دقت کنید این شعار در بین مسئولین این سایت و سردمداران رژیم اخوندی مشترکه .عجیب نیست؟!
    نه ۲۰۰ سال پیش ایران این شکلی بود و نه تضمینی وجود دارد که ۵۰ سال دیگر ایران این شکلی بماند.
    به امید روزی که هیچکس نخواهد اعتقادات خودش رو به زور زندان و اعدام و تفنگ و توهین و تحقیر بر بقیه تحمیل کند.

   • همسایه بغلی

    لیست جالبی‌ است. اجازه بدهید من هم چند نفر دیگر به این لیست اضافه کنم به این امید که این دوست کورد ما انصاف بیشتری داشته باشد:

    کریم سنجابی: کورد

    مهدی بزرگان: آذربایجانی

    هاشمی‌ بهرمانی یا رفسنجانی‌: کرمانی

    رحیم مشایی: مازندرانی

    نقدی: شیرازی

    عسکر اولادی: تهرانی‌ و یهودی تبار

 • ali

  چرت و پرت و چرندیات

 • ali

  له‌ دایکی هه‌و فارسێک بم. اگر این را فهمیدید من ایرانیم اگر نه ایران تجزیه خواهد شد

 • mahsa

  سبز و سپید و سرخ نکوتر بود کفن تا من بهر میهن به تن کنم.

  پاینده باد ایران

 • اصلاحیه

  رهبر ایران اهل مشهد است ولی اگر منظورتان رگ و ریشه است مادر خامنه ای اصفهانی و فارس است و زبان مادریش فارسی .

  • علی

   فقط پدر پدرشون هز خامنه بودند

 • faghat kherad

  امروز ۱۸/۹/۲۰۱۴ دموکراسی به شکل واقعی در اسکاتلند اجرا میشود.
  قابل توجه مسولان سایت فضول محله .ثابت کنید تلاش برای ازادی و دموکراسی و سکولاریسم تنها شعاری عوام فریبانه از طرف شما نیست……….

 • samad

  مقاله رو کامل نخوندم چون از همون اول فهمیدم که یک مشت دروغ و سفسطه است،
  من تورکم و یک سوال در مورد آزربایجان ازتون داشتم. شما که همه نارضایتی ملل غیر فارس ایران را
  نتیجه سیاستهای جمهوری اسلامی میدانید، در مورد نسل کشی تورکهای آزربایجانی
  در سال ۱۳۲۴ بدست رژیم پهلوی چه نظری دارید؟ نسل کشی ای که با وقاحت تمام
  اسم نجات آزربایجان بر روی آن نهادید. واقعیت این است از وقتی که قدرت دست
  فارسها افتاد (روی کار آمدن رضاخان) تمام هم و غم شما صرف نابودی دیگر
  زبانها و فرهنگها گردید، حتی میتوان گفت که سیاستهای تبعیض نژادی در جمهوری
  اسلامی به مراتب کمتر از رژیم گذشته است.

 • رضا

  خدا خیر بدهد اعضای حزب پان ایرانیست را که تا حدودی حرفشان با عملشان یکی است. خجالت هم خوب چیزییه. برادر اول برو معنا و مفهوم دموکراسی را یاد بگیر بعد این فحاشی ها را نثار کن. کدام قسما از از این فحاشی شما بویی از دموکراسی برده ؟؟؟ و بعد در اینکه این رژیم آخوندی چه جانوری هست همه به اندازه کافی می بینیم و حس می کنیم. ولی چندشت نیاید که در مورد اعلی حضرت شما و خیانتها و ظلم های این خاندان هم چند کلمه ای بشنوی یا حتی بنویسی. از سوزاندن کتابهای ترکی برایت بگویم تغییر اسامی جغرافیایی کوچاندن ترکها به مناطق فارس نشین نسل کشی فرهنگی ؟؟؟ داستان کدام جنایتش را می خواهی بدانی؟؟؟ امروز به امید خدا ملل ساکن در جغرافیای ایران به حقوق حقه خویش واقف گشته و منتظر فرصصتی برای گرفتن آنست. شما و هیچ بنی بشری هم یارای مقابله با آنرا ندارید . نه با اسلحه نه بی اسله اگر داشتید زمان جنگ موقعی که تقی به توقی خورد فلنگ را نمی بسته به لس آنجلس حالا هم رفتی تو یه کافه مست کردی و مزخرف می بافی . آری دوست عزیز اگر تو یارای مقابله را داشتی از لس آنجلس های و هوی بپا نمی کردی. میدان کارزار اینجاست.