آقای مکارم شیرازی.. مرتجع محترم… فکر کرده ای امکان مبارزه با علم و پیشرفت را داری؟ ۲

کاسبان دین ، مخالف دانش و پیشرفت

فرقی ندارد که دین مسیحی و یا یهودی و یا بودا باشد… همواره روحانیون از پیشرفت و تکنولوژی می ترسند… روزگاری با گردی زمین مخالف بودند… روزگاری با مدارس نوین و علمی. روزگاری با کار کردن زنان . گاهی با لباس ما کار دارند. گاهی قسمتی از علم را حرام می کنند. اما چیزی که تغییر نمی کند این است : ترس روحانیت از آگاهی قشر عوام.

مردم ما امروز فراموش کرده اند ولی مهم ترین دلیل شورش ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به رهبری خمینی دادن حق رای و عضویت به زنان و شورا ها بود… همان شوراهایی که امروز اعضای زن هم دارند. یعنی پایه و اساس این انقلاب شوم اسلامی  چیزی جز “زن ستیزی” نبوده است. مخالفت با مدارس نوین و حرام کردن آن هم در آغاز پهلوی نمونه دیگری از حماقت آخوند در ایران است. اما پس از انفجار “نور” در تهران ۱۳۵۷.. دیگر نیازی نبود بدنبال حماقت آخوند بگردیم… ما با انقلاب ۱۳۵۷ حماقت و خرافات را در ایران … در همه جا از خانه و دانشگاه  و هر گوشه ای همه گیر کرده ایم.

آیا می توان در فروع دین تقلید کرد؟

اصول دین برای مسخ کردن مومنان است. توحید و نبوت و معاد را آخوند برای مسخ کردن عوام ارائه می دهد وگرنه “آخوند نه به توحید و نه به معاد هرگز معتقد نیست”. آخوند کاسب دین است و از “فروع دین” بهره مادی می برد. ببینیم فروع دین را : نماز • روزه • خمس • زکات • حج • جهاد • امر به معروف و نهی از منکر • تولی • تبری
همه این موارد راه کسب قدرت و درآمد  برای ملایان است.حتی در روزه هم فطریه را می توان به ملای مفت خور داد!
فروع دین همان چیزی است که منبع شکمبارگی و مفت خوری روحانیت است.

جالب است که آخوند با اختراع کردن “تقلید” در فروع دین هرگونه پرسش و مخالفت در این را از عوام دریغ کرده است.  عوام ممکن است از جهاد و نماز و زکات بپرسد و اطاعت را نپذیرد ولی ملایان با زرنگی ابداعی ساختند بنام “مرجع تقلید”. بگذریم که “در اسلام آخوند نداریم” و آخوند اختراع ایرانیان است.ایرانیان از ژمان بخاری و غزالی به ساختن ملا و آخوند روی آوردند و آنچه امروز بنام آیت الله می شناسید چیزی جز اختراع ایرانیان نیست و اسلام چنین چیزی نداشته است،چه برسد به مرجع تقلید..

در اسلام نه آیت الله داریم و نه مرجع تقلید

بله! اگر کسی در اسلام تحقیق کند نه مرجع تقلیدی بوده است و نه آیت الله مفت خوری. کل داستان آخوند بازی و ملا بازی دروغی بیش نیست. ملا ها و آخوند ها(مفتی ها) که امروز دز ایران و عراق و سوریه و بسیاری از دیگر کشورهای اسلامی در حال حیف و میل کردن اموال مردم بی خبر و نادان هستند، با بهره کشی از مسلمانان زندگی آسوده و بدور از کار و زحمت بدست آورده اند.

از تن پروری و بیکارگی ملایان مثلی است در زبان پارسی و مردم اگر کسی دستان  زیبایی داشته باشد با کنایه می گویند: “دستاش مانند دست آخوند کار نکرده”. اما اسلام در آغاز نه ملا داشت .. نه آیت الله و نه مفتی… گروهی از افراد از نادانی مسلمانان استفاده کردند و به مرور کرسی روحانیت را ایجاد نمودند. ایشان از پیشنمازی مردم شروع کردند و امروز خود را ولی جهان و خلیفه مسلمین می دانند. از همه دوستان می خواهیم کمی تحقیق بفرمایید. در دین اسلام نه تقلید داریم ونه آیت الله و نه آخوند.. این اسلام من در آوردی است. این انگلهای ورم کرده و کریه المنظر چیزی بجز درآمد ناشی از حماقت مقلدین نمی خواهند.

آقای مکارم شیرازی و گذشته اش

با پشیشنه اجداد یهودی در  شیراز این پیر زرنگ هرگز در حوزه نجف موفق نبوده است و در عراق نه توانسته تحصیل کند و نه توانسته بعنوان مرجع شناخته شود ولی نزدیکی او به خامنه ای پس از رهبر شدن وی در ۱۳۶۸ ناگهان مکارم شیرازی را به عنوان یکی از مدرسان مهم حوزه قم معرفی کرد. با وجود هماهنگی مکارم شیرازی در ۲۰ سال گذشته با رهبری خامنه ای جنایتکار، گاهی هم اشتباهاتی از وی سر می زند و آخرینش هم اعلام حکم جهاد با داعش بود ، بی آنکه خامنه ای رهبر رژیم چنین امر و فتوایی داده باشد!  اطرافیان مکارم با زیرکی در قسمتهای مختلف اقتصاد کشور لانه کرده اند و از سفره رنگین این آیتِ اللهِ مدینه می خورند.

چرا مکارم به ابزاری برای تحمیق مردم بدل شده است

درس خارج.. فقه.. رجال  و از این دست چیزها را در حوزه ها “علم و دانش” می خوانند. ولی علم و دانش حقیقی را دانشمندانی که انسانها زا از بیماری و مشکلات نجات داده اند ، دانشمندانی که به شناخت طبیعت کمک کردند و خلاصه دانشمندانی که انسان را بر زمین مستولی ساختند … آنهایند که دانش و علم واقعی را دارند؛ نه امثال مصباح و مکارم شیرازی که به ابزاری در دست خامنه ای برای کنترل افکار عوام مردمبدل گشته اند و همواره هم روحانیت در خدمت زورمداران بوده است، برای موجه جلوه دادن قدرتمندان و ایجاد جو خرافات و رعب و وحشت در میان عامه ….

خرافات و اعتقاد به موجودات ماورایی مانند جن یکی از روشهای آخوند در تحمیق و ترساندن عوام است. کاری که مکارم می کند دقیقا همان است که از آغاز اسلام افرادی چون اشعری و ابو حریره کردند.. آنها با ابزار خرافات مردم را در حماقت و تحمیر فرو بردند. هر چیزی را که بخواهد حرام می کند و براحتی عوام را به اطاعت از رژیم دردان مجبور می سازد.

(یک جانی دست مکارم را می بوسد... براستی هدف دین و انقلاب دینی این بود که یک قاتل پلیس شود و دستبوس یک ملای تن پرور برود؟ اینست اسلام و انقلاب؟  خجالت کشیدن واژه ایست که  ایرانیان فراموشش کرده اند.)

(یک جانی دست مکارم را می بوسد… براستی هدف دین و انقلاب دینی این بود که یک قاتل پلیس شود و دستبوس یک ملای تن پرور برود؟ اینست اسلام و انقلاب؟ خجالت کشیدن واژه ایست که ایرانیان فراموشش کرده اند.)

آیا می توان با پیشرفت و علم مقابله کرد؟

ژمانی که تئوری ساخت بالن و هواپیما در حال شکل گرفتن بود یک کشیش اروپایی پیش بینی کرد که :” چون هواپیما قادر است از آسمان بر انسانهای بی گناه آتش بریزد، خداوند به بشر اجازه ساختن آن را نخواهد داد!” البته مدتی بعد هواپیما ساخته شد و توانست آتش و بمب هم به سر مردم بریزد!

تفکر  روحانیت محدود به کتب دینی است و این کتب بر اساس مهملات هستند یعنی قضایای نامعلوم که مهم شمرده شده اند، در حالیکه ارزش اعتنا ندارند. اما از این مهملات و دروغهای زیبا احکام جهاد و اقتصاد بیرون می آید! این علما می خواهند جهان را اداره فرمایند ولی از اداره صحیح منزل خود عاجزند.

(بعد بگویید داعش بد!  داعش داره آیه 24 نسا را اجرا می کنه...   مطابق آیه 24 نساء :  و زنان شوهردار [نیز بر شما حرام شده است] به استثناى زنانى که مالک آنان شده ‏اید [این] فریضه الهى است که بر شما مقرر گردیده است !!!! )

(بعد بگویید داعش بد!  داعش داره آیه ۲۴ نسا را اجرا می کنه…   مطابق آیه ۲۴ نساء :  و زنان شوهردار [نیز بر شما حرام شده است] به استثناى زنانى که مالک آنان شده ‏اید [این] فریضه الهى است که بر شما مقرر گردیده است !!!! )

هدف رژیم ایران از فیلتر کردن یوتوب و فیس بوک چه بود؟

در حالیکه مردم ایران سالهاست از طریق  فیلتر شکن بدون توجه به رژیم ایران از فیس بوک و یوتوب استفاده می کنند ولی یادمان نرفته است که این رژیم فیس بوک و یوتوب را بخاطر “حکم دین” ممنوع نکرد.. بلکه در خرداد ۱۳۸۸ جنایات و وحشی گری سگان ولایت در سطح وسیعی از فضای جهان پخش شد و از مردم ایران هم گروهی که سر در برف برده بودند با دیدن وحشی گری جیره خواران بسیجی بیدار شدند و پس از ۳۰ سال خواب متوجه جنایات رژیم شدند. ای کاش ۱۸ تیر ۱۳۷۸ هم یوتوب و فیس بوک در دسترس مردم ایران بود… ای کاش.

اما حرام کردن و محدود کردن اینترنت چیزی نیست جز رنگ و لعاب دین دادن به احکام حکومتی. خامنه ای جنایتکار که بسیار از آگاهی ایرانیان از دزدیهای فرزندش مجتبی خامنه ای ناراحت است، سعی دارد به هر صورت مردم را از اینترنت و فضای ارتباط جهانی دور کند. اما براستی اگر فیس بوک و یوتوب نبودند کسی با این وسعت از جنایات داعش خبر دار می شد؟  داعش همیشه بوده است… خلخالی همیشه بوده است.. جنایت بنام دین همواره بوده است ولی خبر رسانی و پخش تصویر از جنایت چیز جدیدی است.

(یوتوب در ایران فیلتر است… فقط بخاطر این که مردم و عوام این صحنه های جنایت رژیم را در داخل نبینند.هرچند گوسفندانی پیدا می شوند که می گویند : قتل و زیر گرفتن امیر ارشد تاجمیر توسط وانت نیروی انتظامی توطئه آمریکاست!)

تصور کنید گودالی را که پر از سرهای پریده است. حدود ۸۰۰ سر بریده. همگی مردند و از ۱۲ ساله با بالا در آن است. تصویری که در این گودال پر از جسد و سر است را تصور کنید. بوی خون همه جا را فرا گرفته است و صدا ناله و اشک زنان و دختران این ۸۰۰ نفر را که از دور می آید تصور کنید.اما تا تصویر این سر بریدن و گودال سرهای بریده را نبینید نمی توانید به عمق جنایت در کشتار اسرا توسط علی و زیبر پس از فتح و تسلیم بنی قریظه را تصور کنید. محمد هم اگر می توانست یوتوب و فیس بوک را مانند مکارم “حرام” می کرد!

سخنی با ایرانیان

دوستان! دولت روحانی مجبور شده است اینترنت همراه را محدود کند و  خدمات آنرا بسیار ضعیف ارائه دهد.. تعداد بیشماری از سایتهای مهم جهان مانند توئیتر و فیس بوک و یوتوب هم فیلتر شده اند.آینده اقتصاد جهان و پیشرفت اقتصادی کشورها در گروی پیشرفت در زمینه اینترنت و تجارت الکترونیک با جهان است. جهان صبر نمی کند تا فتوای “مکارم” را برای اختراعاتش درخواست (استفتاء) نماید! جهان در حرکت است و خود را لنگ مغز منجمد و مرتجع یک فسیل ۹۰ ساله نمی کند. وای بر ما که عمر گرانمایه را در شناخت دین و تقلید از “علما” بباد داده ایم.

(این مردم که سالها پای منبر آخوند می نشینند و عمر را هدر می دهند. اگر این وقت را به درختکاری و سرسبزی شهر و روستایشان می پرداختند، امروز در شهرها و روستاهای ایران با جنگل و باغهای بی انتها مواجه بودیم!)

(این مردم که سالها پای منبر آخوند می نشینند و عمر را هدر می دهند. اگر این وقت را به درختکاری و سرسبزی شهر و روستایشان می پرداختند، امروز در شهرها و روستاهای ایران با جنگل و باغهای بی انتها مواجه بودیم!)

  • ابتین

    میگن بعضیا گمراه میشن بزار بشن ک واقعا اسلامو درک نکردن.

  • ناصر

    چند سال پیش کتاب سرگذشت مرحوم الفت ادیب صاحب نام اصفهان تحت نام “گنج زری بود درین خاکدان ” منتشر شد . الفت که فرزند آقا نجفی ملای سرشناس اصفهان در زمان حکومت ظل سلطان بر اصفهان بود . خانواده خود را به علت ترویج خرافات خائن به مردم اصفهان معرفی و تشیع رایج را باطل اعلام کرده است .