چه تفاوتی میان داعش و یا اسلام ناب محمدی ولایت فقیه و عربستان است؟ ۱۳

اسلام ناب محمدی چیست؟

اگر زندگی محمدابن عبدالله را از دوران کودکی، یتیمی، سرگردانی او در کوچه و بازار، به عنوان پادو در خدمت شتربانان و کاروان داران در آمدن، تا زناشویی وی وی با زنی پیر و پولدار بنام خدیجه، و هم سفر بودن با رهبران و پیشوایان مسیحی، کلیمی، و زردشتی را با دقت و از دیدگاه روانشناسی و جامعه شناسی بررسی نماییم به آسانی می توان دریافت که چرا و چگونه محمد شغل و پیشه پیامبری را باوجود نیازهای آن زمان برگزید و مردم نادان، ناآگاه، و درمانده را به دنبال خود کشانید.

اسلام دین شمشیر و کشتار است و هرکجا شمشیر باشد، خون ریزی، جنایت، حق کشی و زورگویی حکومت می کند، منطق و عدالت، آزادی و دموکراسی دیده و شنیده نخواهد شد. پرچم کشورهای اسلامی بیشتر با همان واژه های نازیبا ی تازی و با شمشیر و نشانه های ظلم و ستم دینی همراه می باشد.

اسلام دین شمشیر و کشتار است و هرکجا شمشیر باشد، خون ریزی، جنایت، حق کشی و زورگویی حکومت می کند، منطق و عدالت، آزادی و دموکراسی دیده و شنیده نخواهد شد. پرچم کشورهای اسلامی بیشتر با همان واژه های نازیبا ی تازی و با شمشیر و نشانه های ظلم و ستم دینی همراه می باشد.

پیشرفت سریع کار محمد

نخستین ده سال حکومت خود در مکه با همه تلاش ها توانست تنها ۶۰ نفر، آن هم از بستگان، نزدیکان، و دوستان خود را کم و بیش با خود همراه و هم عقیده سازد. یکی از نزدیک ترین بستگان پیامبر ابوطالب عموی او بود که کارهای پیامبر را مسخره می گرفت، و تسلیم جاه طلبی او نشد، و به آیین و روش نیکان خود از جهان رفت.

از آنجا که محمد در این ده سال مورد تهدید قرار گرفت و جانش در خطر بود، شبانه از مکه به مدینه فرارنمود. (آخوندهای فرومایه و کلاهبردار فرار محمد از مکه که برای ترس از جانش بود را “حجرت محمد ” تبلیغ می کنند).
تجربه ده سال زجر و زندگی تلخ در مکه به محمد آموخت که باید راه دیگری در جذب و گمراه کردن مردم  برگزیند تا به روشی بیابان گردان گرسنه و محروم را به دور خود گرد آورد.

از این روی، محمد در مدینه سیاست و روش پیامبری خود را تغییر داد. دیگر آن محمد مهربان و صلح اندیش ده سال گذشته نبود. او نبرد با مردم را جنگ الله با کافر می دانست. جنگی که سرانجام آن هرچه بود به نفع همراهان و پیروان محمد پایان می یافت. اگر یاران محمد کشته می شدند بدانان وعده نسیه و دروغین بهشت با نهر های پر از عسل و حوریان همیشه باکره داده می شد. اگر هم فاتح جنگ بودند، پس از کشتن مخالفین (کافران) زن، و ۸۰٪ دارائی و هرچه بدانان تعلق داشت را میان خود بخش و قسمت نموده، و ۲۰٪ اموال را به عنوان خمس به محمد رشوه می دادند.

محمدابن عبدالله با حمله به کاروانها، جنگ های مصلحتی بنام جنگ با کفار، به زودی هرچه دزد و راهزن و افراد طمعکار و زنباره بود از سراسر عربستان  همراه و در کنار خود قرار داد. جانشینان محمد نیز همین روش را دنبال کردند و به زودی پس از چند سده اسلام ساخته و پرداخته محمد ابن عبدالله بسیاری را سرزمین ها را در برگرفت و مردم زیادی را ناچار به پذیرش آن نمود.

تیمور لنگ نیز یک خردباخته اسلام زده ای بود که در ایران و بخش بزرگی از آسیا به کشتار وسیعی دست زد تا اسلام ناب محمدی را در قلمرو خود پیاده کند.

تیمور لنگ نیز یک خردباخته اسلام زده ای بود که در ایران و بخش بزرگی از آسیا به کشتار وسیعی دست زد تا اسلام ناب محمدی را در قلمرو خود پیاده کند.

آنچه تازیان از تیسفون به غارت بردند

از آنچه گفته شد اسلام ناب محمدی ساخته و پرداخته محمد ابن عبدالله بر اساس یورش و حمله به مردم، غارت اموال، کشتار مردان، به کنیزی بردن و تجاوز به زنان بنا شد. روشی که می تواند همه انسان نماهای هرزه و شهو ت ران، و یا افراد بی خرد و ناآگاه را به دور خود گرد آورد.
گزارش زیر در باره یورش تازیان و تصرف شهر تیسفون پایتخت بزرگ ساسانی گزارش شده است:

نمونه کوچکی از فرش ۷۰×۱۴۰ متری بهارستان که از نخ های زر و سیم بافته و پرداخته شده بود. لشکریان اسلام آن را پاره پاره کرده، سواربرشترها، به مدینه بردند و هربخش را به ۲۰هزار دینار فروختند.

نمونه کوچکی از فرش ۷۰×۱۴۰ متری بهارستان که از نخ های زر و سیم بافته و پرداخته شده بود. لشکریان اسلام آن را پاره پاره کرده، سواربرشترها، به مدینه بردند و هربخش را به ۲۰هزار دینار فروختند.

از جمله غارت ها ودست آورد بی شمارتازیان را، می توان تخت زرین خسرو، زروسیم وپارچه های زربفت، فرشهای زیبا، اسبی از زر، جعبه هائی پر از پوششهای جواهرنشان، شتری سیمین،  وکره آن از زر، سلاح ویژه خسرو اول، درفش کاویان انباشته وگرد آمده در تالارها، که نشانه پیروزی وآزادی ایران بود، همچنین فرش بزرگی  بنام بهارستان کسری به درازای حدود ۱۴۰ متر وپهنای ۷۰ متر، با تاروپود زربفت ، حاشیه وزمینه ای از بوستان و گلستان و انواع درخت ها و گل های رنگارنگ.

تازیان به ناچار برای بردن این فرش بسیار گران بها، آن را به پاره هائی تقسیم نمودند و هر بخش را به ۲۰،۰۰۰ درهم فروختند.
از بین بردن درفش کاویانی با گوهر های درشت و گران بهای آن به ارزش آن زمان  ۳۰،۰۰۰ پوند و نشانه خوش شگون و کامیابی بخش سپاهیان ایران در نبرد با دشمنان یکی از هزاران چپاول گری وغارت  تازیان بی فرهنگ به شمار می رود. نویسندگان نامی جمع غارت گری تازیان را به غیر از کالای صنعتی به ارزش آن روز،   ۲۵۲،۰۰۰،۰۰ لیره استرلینگ برآورد می کنند. (۱)

تنها نیمی از زرو گوهرهای بازمانده در گنجینه کاخ که به دست تازیان افتاد، سه هزار هزار هزاردرهم بوده است. (۲)
تازیان ۲۰٪ مال های غارت شده از تیسفون را سواربه عنوان خمس، بر ۹۰۰ شتربار نمودند وبه مدینه فرستادند. ۸۰٪ بازمانده غارت هارا، بین ۶۰،۰۰۰ سوار بخش نمودند که به هر سوار ۱۲ هزار دینار رسید. آن گاه مال های غارت شده که به مدینه رسید، به دستور عمر بین سایرین بخش شد. فرش بهارستان که تکه تکه کرده بودند، درمدینه بین خودشان بخش نمودند. از جمله بخشی به علی ابن ابیطا لب داده شد که آن را به ۲۰ هزاردینار فروخت. بنا به نوشته تاریخ نویسان، علی، همسر وفرزندانش از مال های غارت شده شهر بزرگ تیسفون، سهم برده اند، در حالی که علی ابن ابیطالب در این جنگ شرکت نداشته است. (۳)

این ویدیو نشان می دهد که چگونه داعش در عراق کودکان را شستشوی مغزی داده و وارد جنایت های خود می کند. همانگونه که علی خامنه ای داعش ایران در ۲-۳ دهه گذشته هزاران هزار کودک را در سرتاسر کشور و درون مسجدها شستشوی مغزی داده و آنان را علیه مردم شوراندند و به جنایاتی بزرگ واداشتند. خمینی جلاد نیز کودکان بیشماری را پس از شستشوی مغزی به روی مین فرستاد و همگی را نابود کرد.

داعش، ولی فقیه و حاکم عربستان

داعش، ولی فقیه و حاکم عربستان را باید مثلث و یا سه ستون اسلام ناب محمدی دانست که دستور اسلام راستین را بر اساس گفتار و عملکرد محمدابن عبدالله و جانشینانش، قرآن، و اسناد و روایات اسلامی تاکنون مو به مو اجراء کرده و کمترین کوتاهی نداشته اند. کار و برنامه مشترک این سه گروه اسلامی را می توان به طور کوتاه چنین بیان نمود:

ابوعبدالرحمن العراقی یکی از رهبران افراطی اشغالگر سوریه که سر پنج نفر را که از گرو‌ه‌های دیگر معترض در سوریه بودند برید و با آنها عکس یادگاری گرفت. آیا این جانور اسلام ناب محمدی را در سوریه و عراق پیاده نمی کند؟. آیا ۱۴۰۰ سال پیش رفتار جنایت بار مسلمانان سوای این بود که اکنون در عراق، ایران، سوریه، و عربستان شاهد آنیم؟!.

ابوعبدالرحمن العراقی یکی از رهبران افراطی اشغالگر سوریه که سر پنج نفر را که از گرو‌ه‌های دیگر معترض در سوریه بودند برید و با آنها عکس یادگاری گرفت. آیا این جانور اسلام ناب محمدی را در سوریه و عراق پیاده نمی کند؟. آیا ۱۴۰۰ سال پیش رفتار جنایت بار مسلمانان سوای این بود که اکنون در عراق، ایران، سوریه، و عربستان شاهد آنیم؟!.

۱- غارت اموال مردم

حکم اعدام با شمشیر که در عربستان سعودی رایج است برای نخستین بار مورد استفاده تروریست‌های داعش قرار گرفت. اینگونه جنایت ها همانگونه است که علی ابن ابیطالب و دیگر جلادان اسلام همه روزه به دستور محمدابن عبدالله انجام می دادند. ولی فقیه نیز در پس پرده و درون هزار هزار زندان های خود روز و شب به انجام این گونه جنایت ها می پردازد.

حکم اعدام با شمشیر که در عربستان سعودی رایج است برای نخستین بار مورد استفاده تروریست‌های داعش قرار گرفت. اینگونه جنایت ها همانگونه است که علی ابن ابیطالب و دیگر جلادان اسلام همه روزه به دستور محمدابن عبدالله انجام می دادند. ولی فقیه نیز در پس پرده و درون هزار هزار زندان های خود روز و شب به انجام این گونه جنایت ها می پردازد.

حاکمین عربستان درآمد سرشار از منابع نفت و گاز را که به مردم آن سرزمین تعلق دارد مانند ارث پدری، میان خود، فرزندان، بستگان، و اندکی هم میان مزدوران و کاسه لیسان گرداگرد خود پخش و تقسیم می کنند. ولایت فقیه نیز مانند اختاپوسی بر ثروت و اموال مردم ایران چنگال افکنده و مانند حاکمان عربستان به حیف و میل آنها میان خود و بستگان پرداخته است. تا آنجا که فرزندان و بستگان این دو گروه غارتگر با ثروت غارت کرده در سرتاسر کشورهای جهان به عیش و ولگردی و خیانت بیشتر به مردم خود می پردازند. داعش نیز با غارت کردن اموال مردم در شهرها و بانک های عراق، بر اساس دستورات پیامبر اسلام هم اکنون بسیار ثروتمند شده و توانسته گروههای لاشخور و آدم کش های حرفه ای را با خود همراه و همکار سازد.

۲- تجاوز به زنان و فروش آنان

زن ستیزی، تجاوز به زنان، و فروش آنان در بازار به عنوان کنیز از دستورات اسلام است که محمدابن عبدالله در مدینه پیاده نمود. همین روش را ولی فقیه درفرستادن و فروش دختران ایران در کشورهای عربی، رواج دادن بازار صیغه (جندگی اسلامی) در سرتاسر ایران، و رژیم عربستان نیز با به کار گماردن زنان و دختران فیلیپینی، تجاوز و فروش آنان تا کنون توانسته اند که اسلام ناب محمدی را به درستی در ایران و عربستان پیاده کنند.
داعش نیز در ربودن دختران موصل، تجاوز بدانان، و فروش در بازار شهرهای عراق، همان روش اسلامی را به خوبی پیاده کرده است.
شعار مسلمانان صادق

فاجعه و جنایت بزرگ بشری رژیم ضد انسانی ولایت فقیه در سال ۱۳۶۷ همان اسلام ناب محمدی است که در ایران پیاده شده و داغ ننگ آن تا ابد بر پیشانی هرآخوند و آخوند نمای ایرانی خواهد ماند.

فاجعه و جنایت بزرگ بشری رژیم ضد انسانی ولایت فقیه در سال ۱۳۶۷ همان اسلام ناب محمدی است که در ایران پیاده شده و داغ ننگ آن تا ابد بر پیشانی هرآخوند و آخوند نمای ایرانی خواهد ماند.

از آنچه گفته شد:

داعش را نباید از اسلام جدا دانست. بلکه باید پذیرفت که داعش همان اسلام ناب محمدی است که برای نخستین بار محمدابن عبدالله درعربستان با حمله به کاروانها، کشتار مردم، غارت اموال، تجاوز به زنان، و فروش آنان در بازار مدینه پیاده کرد. داعش نیز همانند ولایت فقیه و حاکم عربستان بر اساس نوشته های قرآن و اسناد و مدارک اسلامی، دستورات پیامبر اسلام را در این عصر و زمان پیاده می کند. از این روی، کسانی که با داعش مخالفند، به درستی اسلام ناب محمدی را درک نکرده اند.
زیرا گرچه دکانداران و سوداگران دین در این ۱۴ سده تلاش کردند که بر روی چهره جنایت بار اسلام پرده ای وسوسه انگیز کشیده و آن را زیبا و دلربا نشان دهند، ولیکن داعش و گروههای دیگر اسلامی مانند بوکوحرام، ولایت فقیه، و القاعده به آسانی و سادگی این پرده را کنار زدند و چهره واقعی عفریته ای بنام اسلام را به خوبی به جهانیان نشان دادند.

شعار داعش، ولی فقیه، بوکوحرام، القاعده و دیگر کآتار گران مذهبی همان اسلام ناب محمدی سوغات و ارمغان پیامبر اسلام است که در این ۱۴ سده در آسیا و آفریقا اجرا شده و همچنان ادامه دارد. امروزه در عراق، و سوریه، عربستان سعودی و ایران شاهد آنیم که با کشتار صدر اسلام تفاوتی ندارد.

شعار داعش، ولی فقیه، بوکوحرام، القاعده و دیگر کآتار گران مذهبی همان اسلام ناب محمدی سوغات و ارمغان پیامبر اسلام است که در این ۱۴ سده در آسیا و آفریقا اجرا شده و همچنان ادامه دارد. امروزه در عراق، و سوریه، عربستان سعودی و ایران شاهد آنیم که با کشتار صدر اسلام تفاوتی ندارد.

نکته آخر:

از آنچه گفته شد می توان دریافت که داعش در حقیقت همان اسلام ناب محمدی است. زیرا داعش نیز مانند ولایت فقیه، القاعده، حاکمان عربستان، و بوکوحرام، دستورات اسلامی مانند قطع دست و پا، کور کردن، سنگسار، شلاق زدن، جزیه و خراج گرفتن از غیر مسلمان، تجاوز به زنان و فروش آنان، کشتن مخالفین اسلام و تصرف اموال آنان و دهها مورد دیگر همان دستورات اسلام ناب محمدی را مو به مو اجراء می کند. داعش حقیقت دین مبین اسلام را به جهانیان نشان میدهد و باید خلیفه بغدادی رهبر داعش را جانشین بر حق و شایسته محمدابن عبدالله دانست.

بن مایه ها:

(۱) –  پیامبر- نوشته زین اللعابدین رهنما- چاپ ۲۱- کتاب خانه زوارتهران،  ص ۳۴
(۲) – دوقرن سکوت- نوشته دکتر عبدالعظیم زرین کوب- ص ۵۱
(۳)-  شیعه گری وامام زمان- نوشته دکتر روشنگر- چاپ نشر نیما آلمان، ص ۴۰

این ویدیو نشان می دهد که چگونه داعش بنا بر دستورات اسلام ناب محمدی ۳۵۰ تن از سربازان سوری را برهنه کرده و بی رحمانه آنان را به قتل می رساند. جنایاتی که جلادان اسلام مانند علی ابن ابیطالب در عربستان و خلخالی در ایران بارها و بارها انجام داده اند.
 • محسن

  در حروم زادگی بی نظیرید

  • رهام

   چرا توهین می کنی؟ راست گفته دیگه متن قرآن پر از دستور گردن زدن و اعدام است…

 • mahsa

  هیچ ناهمسانی میان کارهای داعشیان با کارهایی که محمد و سپاه اسلام کرد نیست
  همه شان دستورهایی را که در تازی نامه(قرآن) آمده است را اجرا می کنند.
  سپارش من به شما باورمندان این است که یکبار آیه های جنایی قرآن را بخوانید
  اگر اسلام دین مهرورزی است پس چرا در تازی نامه(قرآن) فرمان به کشتن
  ، سربه نیست کردن،بریدن دست و پای دگراندیشان داده شده است؟
  چرا در تازی نامه(قرآن) فرمان به برده داری و تجاوز داده شده است؟
  چرا در کتاب مهروزانه ای که می گویید فرمان به زن ستیزی داده شده
  و زنان را کشتزار مردان نامیده است؟

 • مهرزاد شیراز

  هرچی میکشیم از این محمد و دار و دستش ک ۱۴۰۰ سال پیش بوجود امدن و ی عده هی میخوان راهشو ادامه بدن پیامبر ما امثاله کوروش بودن…..

 • hossina

  اولا کاملا معلومه متن پر ازتحریفه ابوطالب عموی پیامبر بوده که اتفاقا به اسلام ایمان میاره و ازش حمایت میکرده و فرزندش علی رو برای تربیت و رشد به پیامبر میسپره دوما این نویسنده متن کامل آیه ها رو قرار نداده و برای مثال یک نمون براتون میذارم
  سوره نساء، آیه ۲۴
  «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا
  مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ کِتَابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَأُحِلَّ لَکُم مَّا
  وَرَاء ذَلِکُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِکُم مُّحْصِنِینَ غَیْرَ
  مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
  أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُم بِهِ
  مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا؛

  زنـان
  شـوهـردار (بـر شما حرام است ؛) مگر آنها را که مالک شده اید. اینها
  احکامى اسـت که خداوند بر شما مقرر داشته و زنان دیگر غیر از اینها (که
  گفته شد) براى شما حـلال اسـت ، کـه بـا امـوال خـود آنـهـا را اخـتـیار
  کنید در حالى که پاکدامن باشید و از زنا خـوددارى نـمـایـیـد، و زنانى را
  که متعه مى کنید مهر آنها را، واجب است بپردازید و گناهى بر شما نیست نسبت
  به آنچه با یکدیگر توافق کرده اید بعد از تعیین مهر، خداوند دانا و حکیم
  است . »
  کـه بـا امـوال خـود آنـهـا را اخـتـیار
  کنید در حالى که پاکدامن باشید و از زنا خـوددارى نـمـایـیـد….. دقت کنید اشکال از اسلام نیست….

  • انسان آزاد اندیش

   مگه میشه یک انسان مالک یک انسان دیگه بشه ؟؟؟؟؟؟ این یعنی برده داری

 • محمد

  سوره نساء، آیه ۲۴
  «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا
  مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ کِتَابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَأُحِلَّ لَکُم مَّا
  وَرَاء ذَلِکُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِکُم مُّحْصِنِینَ غَیْرَ
  مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
  أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُم بِهِ
  مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا؛

  زنـان
  شـوهـردار (بـر شما حرام است ؛) مگر آنها را که مالک شده اید. اینها
  احکامى اسـت که خداوند بر شما مقرر داشته و زنان دیگر غیر از اینها (که
  گفته شد) براى شما حـلال اسـت ، کـه بـا امـوال خـود آنـهـا را اخـتـیار
  کنید در حالى که پاکدامن باشید و از زنا خـوددارى نـمـایـیـد، و زنانى را
  که متعه مى کنید مهر آنها را، واجب است بپردازید و گناهى بر شما نیست نسبت
  به آنچه با یکدیگر توافق کرده اید بعد از تعیین مهر، خداوند دانا و حکیم
  است . »
  ایـن آیـه ، بـحـث آیـه گـذشـتـه را در بـاره زنـانـى کـه
  ازدواج بـا آنـهـا حـرام اسـت دنـبـال مـى کـنـد و اضـافه مى نماید :
  ((ازدواج و آمیزش جنسى با زنان شوهردار نیز حرام است )) (و المحصنات من
  النساء).
  این حکم اختصاصى به زنان مسلمان ندارد بلکه زنان شوهردار از هر مذهب و ملتى همین حکم را دارند؛ یعنى ازدواج با آنها ممنوع است .
  تـنـها
  استثنای این حکم ، زنان غیر مسلمانى است که به اسارت مسلمانان در جنگ ها
  درمى آیند. اسلام اسارت آنها را به منزله طلاق از شوهران سابق تلقى کـرده ،
  و اجـازه مى دهد بعد از تمام شدن عده با آنان ازدواج کنند و یا همچون یک
  کنیز با آنان رفتار شود (الا ما ملکت ایمانکم ).
  ولى ایـن اسـتـثـنا،
  استثناى منقطع است ، یعنى چنین زنان شوهردارى که در اسارت مسلمانان قرار مى
  گیرند رابطه آنها به مجرد اسارت با شوهرانشان قطع خواهد شـد، درسـت
  هـمـانـنـد زن غـیر مسلمانى که با اسلام آوردن رابطه او با شوهر سابقش (در
  صورت ادامه کفر) قطع مى گردد، و به منزله طلاق تلقی شده و در ردیف زنان
  بدون شوهر قرار خواهد گرفت .

  اسـلام بـه هـیـچ وجه اجازه نداده است
  که مسلمانان با زنان شوهردار حتى از ملل و مذاهب دیگر ازدواج کنند، به
  همین جهت ، عده براى آنها مقرر ساخته و در دوران عده از ارتباط زناشویى با
  آنها جلوگیرى نموده است .
  فـلسـفـه حـکـم در حـقـیـقـت ایـن اسـت کـه
  ایـن گونه زنان یا باید به محیط ((کفر)) بازگشت داده شوند، و یا بدون
  ((شوهر)) همچنان میان مسلمانان بمانند و یا رابطه آنـهـا بـا شـوهـران
  سـابـق قـطـع شـود و از نـو ازدواج دیـگـرى نـمـایـنـد.
  صـورت اول بـر خـلاف اصـول تـربـیـتى اسلام و صورت دوم ظالمانه است ، بنابر این تنها راه همان راه سوم است .
  ضمن اینکه این موضوع تنها در زمان پیامبر و وجود امام معصوم جاری می شود و به همین خاطر ما امروز بحث کنیز را نداریم.

  • mahsa

   این کشتارگری ها و فرمان به کشتارگری ها ،سربه نیست کردن ها
   تجاوز به زنان و فرمان به برده داری به روشنی در تازی نامه(قرآن) آمده است
   و هیچ نیازی به تفسیر ندارد.

 • بنده خدا

  اسلام را قبول دارم شما هر چه میخواهید بگوید هیچ وقت موفق نمیشوید که اسلام را ریشه کن کنید خدا به حساب شما ها رسیدگی میکند

 • atoosa

  ببین این نواندیشان ایرانی چگونه ریشوان و دستاربندان را به جلز و ولز انداخته اند
  آن ها منطق ندارند پس برای کم نیاوردن خواهند کشت،سربه نیست خواهندکرد
  شکنجه گاه خواهند ساخت و این منطق داعشیان جهان و ایران است.

 • ابتین

  عزیزم این منطق یهوده نه اسلام…

 • Cyrus Teezbin

  هر آنچه در باره اسلام با خردباخته گان و پیروان این پدیده شوم٬ واپسگرا وزیان بار٬ گفته و یا نشان داده شود٬ بباور من٬ بیهوده است. چرا که یکی از ویژه گی های اینگونه پدیده ها٬ خرد زدایی و خورد کردن نیروی اندیشیدن است. ولی بهر روی٬ چاره ای نیست٬ بایستی کار روشنگری را با امیدواری دنبال کرد

 • ایرانی

  از کتاب خدا سواستفاده میکنید و به نظر و عقیده خودتون چرت و پرت مینویسید.خودتون بر این عقیده بمونید تا روز سقط بشین و با چشم خودتون حقایق را ببینید. شاه شما هم کم ادم نکشت. حتی امریکا شما هم تو ویتنام ژاپن افغانستان عراق کم زن و بچه بیگناه را نکشت. گور باباتون با این عقیده و نظرتون