مهملات بنی صدر پس از ٣۵ سال با چادر و روبنده به تلویزیون حکومت اسلامی بازگشته است! ۲۸

فرتور نمایانگر حجاب کامل اسلامی است. یک زن باید در سرما و گرما، در عروسی و عزا، در شادی و غم خود را در این گونی سیاه بپیچاند تا الله روان پریش مدینه از وی راضی باشد. مسلمانان هنوز به این سطح از درک نرسیده اند که نوع پوشش هر انسان، تنها و تنها به خود آن شخص ارتباط دارد و جامعه حق بازخواست کسی را به خاطر نوع پوشش ندارد.

فرتور نمایانگر حجاب کامل اسلامی است. یک زن باید در سرما و گرما، در عروسی و عزا، در شادی و غم خود را در این گونی سیاه بپیچاند تا الله روان پریش مدینه از وی راضی باشد. مسلمانان هنوز به این سطح از درک نرسیده اند که نوع پوشش هر انسان، تنها و تنها به خود آن شخص ارتباط دارد و جامعه حق بازخواست کسی را به خاطر نوع پوشش ندارد.

سر آغاز

درحکومت های توتالیتر و متمایل به آپارتاید جنسی، صدا و سیما ابزاری برای پایین آوردن سطح فکری مردم و القای تفکرات حکومتی به قشر کم درآمد و محروم جامعه است. پخش خرافات مذهبی و مقدس سازی ارکان حکومتی همزمان با آموزش تجاوز و پایمال کردن حقوق انسانی زنان و کودکان امری روزمره و با هدف سازی کاملن مشخص است. این نگاره به آخرین و مذبوحانه ترین تلاش حکومت اسلامی ایران در تحت فشار گذاشتن زنان جامعه ایران می پردازد.

دلقک هایی با چادر و روبنده

هفته گذشته در برنامه “زنده باد زندگی” شبکه ٢، آخوند محمد صادقی به همراه همسر, دختر, داماد و و دو کودک پسرش و یک نوه اش به عنوان مهمان حضور یافتند. همسر و دختر وی با حجاب چادر و روبنده به عنوان مهمان حضور یافتند. زمانی که مجری برنامه دلیل پوشش این دو زن با روبنده را جویا شد. همسر این آخوند پوشش خود را الگو برداری اسلامی از فاطمه زهرا اعلام کرد. خانم صادقی از قول فاطمه زهرا چنین گفت؛ بهترین زن زنیست که هیچ نامحرمی او را نبیند. و نه او هیچ نامحرمی را ببیند. وی سپس اضافه کرد؛”گرچه الان دلیل پزشکیش هم پیدا شده. با پیشرفت علم دلیل پزشکش هم پیدا شده که زن هایی که خودشان را می پوشانند. یعنی در حقیقت این حجاب به نفع خودشونه, جوان تر می مانند. شاداب تر می مانند. چون از چشم های مرد اشعه ای تولید میشه که پیری زودرس می آورد. حجاب در اسلام به نفع خود زنان است و….

لحن بیان این زن روبنده پوش، خالی از هرگونه اعتماد به نفس، حقیقت گرایی و به خصوص خردگرایی بود. به طوری که مرتب کلمه ها و جمله ها را بدون رعایت دستور زبان و با تردید و زمینه چینی بیان می کرد تا منظور اصلی خود را بیان کند. زمانی که اظهار نظرش به قسمت اشعه نگاه مردان رسید. لحن و نحو بیان وی نشان از این داشت که حتا وی به این اراجیف اعتقادی ندارد. به نظر می رسید وی با سفسطه سعی داشت شرم خود را پنهان کند. از بیان چنین دروغ بزرگ و مسخره ای که اظهارش به او تحمیل شده است.

هفته گذشته همسره چادر و روبنده ای یک آخوند در در برنامه زنده باد زندگی, اظهارات عجیبی ذکر کرد. وی دلیل علمی حجاب و بخصوص استفاده از روبنده را به علت وجود اشعه پیر کننده صورت زنان در چشمان مردان خواند!

یکی از زندانیان سیاسی سابق در فیسبوک خطاب به صدا و سیمای حکومت اسلامی در مورد این برنامه چنین نوشته است؛ پوشینه پوش در برنامه زنده باد زندگی تلویزیون ایران.
سالها در صدا و سیمای حکومتی خود به تبلیغ استبداد اسلامی تحت لوای فیلم و سریال و خبر و مشغول بوده اید. هرازگاهی به فکر خوراندن و تزریق یک شیوه اسلامی برای زندگی مردم ایران بر می آیید. زمانی خواستید چند همسری را هر طور که شده با سریالهای طنز و کمدی و پرهزینه به مردم بقبولانید. اما موفق نشدید. مدتی هم چند فرزندی را با نشان دادن خانواده های پرجمعیت در بوق و سرنا زدید تا این تفکر را در بین مردم جا بیاندازید. باز هم تیرتان به سنگ خورد. حال بر آن شدید برقعه و پوشینه را امری عادی جلوه دهید که فقط باعث خنده شده اید….

رژیم ننگین اسلامی زن را کارخانه تولید بچه می داند. عقل و خرد اخوندها هم در پایین تنه آنهاست. هر آخوند فکسنی و پیزری را که می بینید جز سکس کار دیگری ندارد و توله ها را پشت سر هم مانند بچه های خوک تولید می کند و جامعه را به لجن می کشد.

رژیم ننگین اسلامی زن را کارخانه تولید بچه می داند. عقل و خرد اخوندها هم در پایین تنه آنهاست. هر آخوند فکسنی و پیزری را که می بینید جز سکس کار دیگری ندارد و توله ها را پشت سر هم مانند بچه های خوک تولید می کند و جامعه را به لجن می کشد.

این تفسیر کاملن درست است. حکومت اسلامی به دلیل شکست در تحمیل حجاب اجباری، درمانده است. بدین سبب سعی در فریب زنان و دختران در خانواده های نسبتن مذهبی، کم اطلاع و تحصیل نکرده دارد. به قول معروف آدم در حال غرق شدن، به هر تخته پاره ای چنگ می اندازد. حال اینکه طرز آرایش و پوشش نوه و نتیجه های خمینی و آقازاده ها و خانم زاده ها ی حکومتی، مشتی نشانه خروار است. به این معنی که سردمداران شکنجه گر و قاتل حتا نتوانستند فرزندانشان و خانواده هایشان را برای همیشه فریب دهند و سیاه پیچ کنند.

این زنان خودفروخته بردگان سید علی خامنه ای هستند! ایشان کمترین بویی از آزادی و انسانیت و شرافت نبرده اند…

این زنان خودفروخته بردگان سید علی خامنه ای هستند! ایشان کمترین بویی از آزادی و انسانیت و شرافت نبرده اند…

توضیحات مطرح نشده در برنامه

خانم صادقی توضیح ندادند اگر اشعه چشم مردان موجب پیری زنان می شود. آیا در منزل خود نیز با حجاب و گونی کشیدن بر روی سرشان خود را از نگاه همسرشان دور نگه می دارند؟. و چگونه اشعه ای نمی تواند از پارچه سیاه عبور کند؟. توصیه نگارنده این متن به خانم صادقی این است که برای محافظت کامل اطراف بدن خود را با بتون آرمه و تیرچه بلوک بپوشانند. به بیان دیگر همچنان که جهان و پویایی زندگی خود را در گوری قرار داده اند که از افکار خرافی مذهبیشان ساخته اند. بدنشان را نیز برای محافظت بیشتر در گوری امن پنهان کنند.

این فرتوری است که با مشخصات طاهره قرة العین کشیده شده است. طاهره قرة العین بانوی سلحشور و شجاعی بود که در اوج خرافات زمان خود که زنان همگی زیر روبنده و چادر سیاه بودند، پرده ها را بر درید و شجاعانه حجاب کثیف و استثماری اسلامی را به کنار زد و به زنان دیگر و آیندگان درس آزادی و شجاعت داد. یادش گرامی و راهش ادامه باذ.

این فرتوری است که با مشخصات طاهره قرة العین کشیده شده است. طاهره قرة العین بانوی سلحشور و شجاعی بود که در اوج خرافات زمان خود که زنان همگی زیر روبنده و چادر سیاه بودند، پرده ها را بر درید و شجاعانه حجاب کثیف و استثماری اسلامی را به کنار زد و به زنان دیگر و آیندگان درس آزادی و شجاعت داد. یادش گرامی و راهش ادامه باذ.

چند سوال پیش آمده

چند سوالی که باید ازیشان پرسید این است؛ چرا زنی حوزوی باید از پیر شدن بهراسد؟!. مگر نه اینکه مرگ حق است و به بهشت خواهد رفت؟، و چرا نمی توان صورت پیر و از بین رفته ایشان را با نماز شب و دعا به صورت اول درآورد؟. چرا خدای ایشان انقدر ناتوان بوده که این مشکل اشعه چشم مردان را حل نکرده است. چرا به نام کتاب, سایت و یا مجله معتبر پزشکی که در اینباره مطلبی نوشته است, هیچ اشاره ای نشد؟. در ضمن صورتی که هرگز بوسیله هیچکس دیده نشود، چه اهمیتی دارد که جوان و شاداب بماند ؟!… بنابراین زیبایی هنرپیشه ها، مدل های زیبایی و زنان بی حجاب جهان, حتی در سنین بسیار بالا با چهره ای بسیار زیبا که نشانی از کهولت سن در آن نیست به چه دلیل است و اینکه چرا همسر ایشان مدت زیادی به اصلاح کردن ابرو و پوش دادن ریش خود پرداخته اند زمانی که حتا همسر و دخترش از داشتن صورتی انسانی محروم هستند؟!.

سوال های بسیاری هنوز ناگفته مانده است به عنوان مثال؛ نه تنها براساس تحقیقات پزشکی که بر اساس تفکر هر عقل سالمی واضح است؛ که شلاق زدن به دلیل شراب خواری از خوردن مشروب بسیار خطرناک تر و مضرتر است. و یا همخوابگی با دختران در ٩ سالگی یا پیش از سن ١٨ سالگی به نام ازدواج, تجاوز و جنایتی بزرگی است. این عمل جنایتکارانه، سبب آسیب رسیدن به دستگاه تناسلی زنان و بوجود آوردن بیماری های جسمی و روانی بسیار برای آنان خواهد شد. حقایق روشنی چون اینکه چند همسری همان برده داری زنان با کلاه شرعی است و….

در این جا دختر بچه ای که باید به دبستان رود، به حکم اجبار و خواسته خانواده خرافاتی خود در پوشش زناشویی دیده می شود. این ازدواج و یا جنایت کودک آزاری در ۱۱ ماه مه ۲۰۰۸ در کاشان سر گرفته است. این فرتور ما را به یاد پیامبر اسلام می اندازد که دختر بچه ۹ ساله را به رختخواب برد.

در این جا دختر بچه ای که باید به دبستان رود، به حکم اجبار و خواسته خانواده خرافاتی خود در پوشش زناشویی دیده می شود. این ازدواج و یا جنایت کودک آزاری در ۱۱ ماه مه ۲۰۰۸ در کاشان سر گرفته است. این فرتور ما را به یاد پیامبر اسلام می اندازد که دختر بچه ۹ ساله را به رختخواب برد.

 

تبلیغ و ترویج تجاوز به کودکان

زهرا، یکی از دختران این خانواده قربانی تجاوز اسلام به حقوق زنان و دختران است. وی در ١٢ سالگی زمانی که کودکی بیش نبوده عقد کرده است. در ١۴ سالگی ازدواج کرده و در ١۶ سالگی صاحب فرزند شده است!. زندگی این دختر بی پناه از زبان خودش تنها به نمازشب خواندن و انجام به اصطلاح فرایض دینی سپری می شود. صدای خسته و غمگین این زن جوان از پشت دنیای سیاهی که اعتقادات پدر و مادرش بر او تحمیل کرده با لحن ناامیدی شنیده می شود. به امید روزی که زادروز فاطمه زهرا در تقویم ایرانیان، سالروز عدم تجاوز به نام ازدواج به دختران و کودکان و زنان باشد.

فرتور یک عده زن مسلمان را با پوشش اسلامی نشان میدهد، گویی یک دسته کلاغ سیاه روی کابل برق یا شاخه درخت نشسته اند! این برابری و عدالت موجود در اسلام و همچنین نشان دهنده یکسان بودن زنان و مردان در احکام ننگین اسلامی است.!

فرتور یک عده زن مسلمان را با پوشش اسلامی نشان میدهد، گویی یک دسته کلاغ سیاه روی کابل برق یا شاخه درخت نشسته اند! این برابری و عدالت موجود در اسلام و همچنین نشان دهنده یکسان بودن زنان و مردان در احکام ننگین اسلامی است.!

سمبل زنان ایرانی

آیا سیمای حکومت اسلامی تصور میکند, سمبل زن ایرانی شیرزنانی چون طاهره قرةالعین, بانو سردار مریم بختیاری, سیمین بهبهانی و مریم میرزاخانی و هزاران هزار ستاره پر فروغ آسمان پر غرور تاریخ ایران خواهند بود. یا زنی که جز در سجاده و رختخواب خوابیدن و خم و راست شدن, چیز دیگری از زندگی نیاموخته و جستجو نمی کند؟…

الگو سازی از خرافات ذهنی بنی صدر

حکومت اسلامی همواره به نقد و مضحکه اولین رییس جمهور خود ابوالحسن بنی صدر پرداخته است. چنان که حکومت اسلامی در برنامه های خود بر ضد بنی صدر نقل می کند. وی با روسری و حجاب زنانه از ایران گریخته است و…. صرف نظر که این نقل چقدر درست و قابل اعتماد است. سوال اصلی مطرح شده، پس از این برنامه این است که؛ چرا پس از ٣۵ سال, حکومت اسلامی ایران مجبور به ترویج جوک معروف بنی صدر با بیانی تازه شده است؟.

بنی صدر چهره منحوس و گندیده ای که در اوج بیسوادی با شارلاتانی خود را به مقامی رسانید که حتی لیاقت کمترین کارمند را نداشت. این مرد خرافاتی بیسواد برای نخستین بار اعلام داشت که: "موی زنان اشعه ای پخش می کند که موجب تحریک و انحراف مردان می شود. از این روی، حجاب اسلامی برای زنان ضروری است".

بنی صدر چهره منحوس و گندیده ای که در اوج بیسوادی با شارلاتانی خود را به مقامی رسانید که حتی لیاقت کمترین کارمند را نداشت. این مرد خرافاتی بیسواد برای نخستین بار اعلام داشت که: “موی زنان اشعه ای پخش می کند که موجب تحریک و انحراف مردان می شود. از این روی، حجاب اسلامی برای زنان ضروری است”.

همان طور که می دانید ابوالحسن بنی صدر در زمان رییس جمهوری خود دلیل اجباری شدن حجاب را اشعه موی زنان که موجب جذب مردان می شود, خواند. آیا این بازگشت به شروع و اجباری کردن حجاب و اول انقلاب نیست؟. چه دلیلی به غیر از اینکه بیشترین درصد زنان ایرانی هرگز با زیبایی و آراستگی وداع نکرده اند. چنین حرکت جنون آمیزی را از صدا و سیمای حکومتی توجیه می کند؟. و آیا آتشفشان عکس های جنبش آزادی های یواشکی که در تمام این سال ها در بطن زندگی مردم جریان داشت و اکنون جهانی شده است. دلیل دیگری بر برنامه هایی چنین بیگانه با خردگرایی نمی باشد؟.

زیباترین زیبارویان جهان بی حجابند

زیباترین زنان جهان بی حجابند. هنرپیشه ها، مدل ها و بسیاری دیگر از زنان روشنگر و آزادی خواه زنانی هستند که در پی سال ها زیبایی و طراوت شان در فراسوی جهان زبانزد خاص و عام بوده و خواهد بود. زنان و مردان زیباروی، عشق و زیبایی را به جهان فکری و ذهنی و زندگی ما بخشیده اند. دیدن چهره ای زیبا در جامعه یا تلویزیون و پرده سینمای یک کشور، منظره چشم نواز و دل انگیزیست. بدون چهره ها و آنگونه که مذهبیون جوامع را می خواهند. دنیای سیاه، افسرده و سرشار از خشم و نفرت خواهیم داشت. دنیایی چون دنیای طالبان و داعش, نفرت انگیز پر از شلاق و شکنجه و سنگسار و سربریدن انسان ها و تجاوز به دخترکان ٩ ساله و … خواهد بود. دنیایی نفرین شده تهی از زنان و دختران، مگر در کفن های سیاه و بدون برخوردار بودن از صورت و حقوق انسانی. آنچنان که در مناطق تحت حکومت داعش و طالبان شاهد آن هستیم.

این آخوند پیزری و گندیده که تا کنون چند گونی نمک زیادی خورده، با بیشرمی برای به اصطلاح بدحجابی پیشنهاد شرم آوری می کند که اینگونه پیشنهاده تنها می تواند از آخوندهای بدچشم  هیز و هرزه  صادر شود. به راستی؛ لعنت بر هرچه آخوند است.

کلام آخر:

کلام آخر را به دو نقل قول از آدری هپبورن هنرمند زیباروی امریکا اختصاص می دهم؛ “زیبایی یک زن به خط و خال صورتش نیست. بلکه زیبایی واقعی یک زن در روح او منعکس شده است. این احساس مراقبت و محبتی است که او با عشق از خود (به دیگران) بروز می دهد. شور است، شور عشق و احساسی که او (در وجود خود) می شناسد. ” و “زیبایی زن تنها با گذران سالیان متمادی (از عمرش) افزایش پیدا میکند!”.

 • hame

  lanat be jahalat

 • daryoosh

  بنی‌ صدر و دوستانش،
  اگر به این سایت تشریف میاورید خواهش می‌کنم لطف کنید و به جای سخن پرانی‌های کسل کننده در باره شاه، مصدق و غیره روشنگری کنید آقای رمزی کلارک که بود و در بحبوحه شورش ۵۷ در اقامت گاه خمینی در نوفل لوو شاتو چه میکرد؟

  http://www.foreignpolicyjournal.com/2014/02/11/a-meeting-with-ayatollah-ruhollah-khomeini-35-years-ago/
  http://ireport.cnn.com/docs/DOC-296557

 • ehsan

  in pingoina koseshon zire in hejabe islami kafak zadeh

  • درود بر حکومت اسلامی

   تو خوبی که زنت و خواهر ومادرت و همه دوستان هرزه ات در اینجا هر لحظه زیر کسانی خوابیده اند تا کفک نزنند.

   • garshasp

    با این چنین اندیشه ای که شمایان دارید، چه کسی شایسته تر از شما ها
    که نام تروریست را یدک بکشید؟

    • درود بر حکومت اسلامی

     شماها که به نام آزادی وضدیت با اسلام و آخوند …هر چی دلتون می خواد به دیگران میگید چی هستین ؟ این سایت ومطالبشو مرور کن همش فحش وتوهینه . این اقا به زنان با حجاب توهین کرده من جوابشو دادم .جواب دادن توهینه؟ شماها با الفاظی مثل دموکراسی وآزادی بیان می لاسید فقط زر می زنین حرف از آزادی بیان واندیشه می زنین اما تحمل شنیدن جواب دیگران رو ندارین . اصلا حق جواب قائل نیستین . جواب دادن یعنی تروریست ؟ اگه انگلیسی هم نمی تونی بخونی بگو یکی دیگه برات بخونه.

     • sia

      agar inja por az tohin be ghideh o maram kapak zadeh to hast pas chera miay inja??!!mazokhist o khod azary dary ya mamury o mazur??

     • درود بر حکومت اسلامی

      اومدنم به اجازه شما نیست و قرار هم نیست هر دری وری را ببینم و چیزی نگویم من کل خانوادم غیر چادریند و به حجاب زوری هم اعتقاد ندارم اما قرار هم نیست توهین به هموطنم رو تحمل کنم چادریها ایرانی هستند و ناموس من . من برای ناموس شخص شما هم احترام قائلم مثل خواهر ومادرم حال شما جور دیگری فکر می کنید بماند.

     • فرزند کوروش

      من نمی دونم این طرفدارای حکومت اسلامی چه چیزی از این حکومت دیدن که اینطوری

      سنگشو به سینه می زنند !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      والا غیرت هم خوب چیزیه که در بین این جماعت رنگ باخته البته به زعم خودشون خیلی

      غیور هستند !!!!!!!!!!!!!!!!!!

      مگر اینکه این طرفدارا سر در آبشخور حکومت اسلامی داشته باشن !!!!!!!!!!!!!!

      البته باید از نگارنده این مقاله بابت این نوشتار روشنگرانه قدردانی کرد ولی به قول شاعر

      هر کسی از ظن خود شد یار من .

      مسلما در فردای ایران آزاد هر فردی می تواند با هر پوششی در خیابان حضور داشته باشد

      و مسلما بخشی از زنان ایران بنا به اعتقاد خود پوشش چادر را انتخاب کرده اند و باید

      به انتخاب آنها احترام گذاشت به همان نسبت که باید به یک بانویی که به چادر و پوشش

      اسلامی اعتقادی ندارد نیز احترام گذاشت

      ولی حرف ما بر سر زنان چادری است که در همه این سالها آگاهانه یا ناآگاهانه در برابر

      دیگر بانوان این مرز و بوم که اعتقادی به پوشش اسلامی نداشته و ندارند ایستاده اند !!!

      گویی که آسمان سوراخ شده و این قدیسان برای ارشاد دیگر زنان آمده اند !!!!!

      آری به راستی که اینچنین زنانی از خائنین به این مردم و مملکت هستند که در جهل مطلق

      به سر می برند !!!

      گرچه تعداد زنان چادری که سکولار هستند و حق آزادی پوشش را برای دیگر بانوان این

      مرزو بوم محفوظ می دارند کم هستند !!!!!!!!

      درود بر زنان غیور / شجاع و آزاده ایران اعم از چادری و بی حجاب

     • سرفراز پارسی‌

      شما نمی‌‌توانید “توهین به هم وطنانتان را تحمل کنید” ؟ چرا؟ مگر شما وکیل مدافع هم وطنانتان هستید؟ شما مگر وکیل مدافع خدا هستید؟ ۱۴۰۰ سال شما مسلمان هر چه خواستید کردید و هر چه خواستید گفتید حالا نمی‌‌توانید عقیده مخالف را تحمل کنید مشکل از خودتان است.

     • سرفراز پارسی‌

      مسلمان محترم،
      فرمودید آزادی بیان؟ بله آزادی بیان یعنی‌ آزاد بودن در گفتار. یعنی‌ آزاد بودن در نوشتن و انتقاد کردن. اگر در گفتن و نوشتن حد و حدودی باشد و شرط و شروطی باشد آن دیگر اسمش آزادی نیست. آزادی مشروط فرق زیادی با دیکتاتوری ندارد. زیرا مسله این است که چه کسی‌ یا چه مقامی میتواند برای آزادی شرط بگذرد و حدود گفتن و نوشتن را تعیین کند؟ آیا آن کسی‌ که برای آزادی من میتواند شرط می‌گذرد شما هستید؟ آیا وقتی‌ من میخواهم سخنی بگویم باید قبلان از شما اجازه بگیرم؟ که مبادا به “مقدسات” شما توهین شود؟ اصلا توهین یعنی‌ چه؟ مقدسات کدامند؟ آیا حدود توهین و مقدسات را هم شما تعیین می‌کنید؟
      آقای محترم، به احتمال زیاد شما معنی‌ آزادی بیان را نمیدانید. آزادی بیان آن نیست شما هر چه خواستید بگویید و اگر من از شما سوال و انتقاد کردم متهم به توهین به مقدسات شوم، یعنی‌ همان کار جمهوری اسلامی ۳۵ سال است می‌کند.
      و اما مقدسات، وقتی‌ آزادی بیان وجود داشته باشد، هیچ چیز و هیچ کس مقدس نیست. شما در حقیقت بدون آن که بدانید دچار ضدّ نقیض شدید. کمی‌ راجع به آن چه که گفتید فکر کنید. خیلی خلاصه بگویم، نه شما، و نه هیچ کسی دیگر “حق” ندارد برای “حق” آزادی من شرط بگذرد چه بگویم و چه نگویم.

 • mahsa

  یک عمویی داشتم که می گفت اگه توی قرآن چیز با ارزشی بود این باختری ها و آمریکایی ها
  نمی گذاشتند به دست ما برسد.

  • مهدی

   همون بهتر که دیگه نداریش

  • مهدی

   همون بهتر که دیگه این عمو نیست

  • مملی

   همون بهتر که دیگه اون عمو رو نداری

 • mahsa

  روزگاری می ترسیدند که مردم به سایر ادیان مانند دین زرتشتی و ترسایی(مسیحی) بگروند
  ولی امروز در میان مردم بی دین داریم ، بی خدا داریم ،شک گرا داریم ، ندانم گرا داریم و….
  آخوندها هرگز نخواهند توانست آزادی اندیشه را از ما بگیرند چرا که تنها خواست و آرمان ما آزادی است
  من به هیچ دین و آیینی باور ندارم ، و یک خداناباور هستم .

 • حسن

  اولا که این مصابحه صرفا یه قشر از جامعه س با یه تفکر خاص. تمام افراد خانواده من باحجاب و چادرین ولی نه اینجوری. شما خیلی بیخود میکنید به چادری ها توهین میکنین.د
  دوما اگه ازدواج در سن زیر ۱۸ سال تجاوزه پس باید یه سر به آمار بزنین و ببنین که چند درصد از دختزای بالای ۱۳ سال در ایران با جنس مخالف ارتباط دارن. در کشورهای دیگه که محدودیت سنی میذارن ولی بازم بصورت غیرقانونی زیاد هست و اگه نکنن هم در حد معاشقه زیاد اتفاق میفته
  سوما این قانونه مث قانون منع حجاب در فرانسه!

  • شهروند ایران

   اولا….اینکه کسی چادری است یا نیست به خودش مربوط است و اگر کسی توهین کرد باید به او اعتراض کرد اما این لحن شما خودش توهین است.در عین حال اگر کسی هم مخالف حجاب بود به اندازه خانواده اهل حجاب شما باید محترم شمرده شود.یعنی شما و همفکرانتان حق ندارید به زور حجاب سر مردم کنید…..اعتراضتان را محترمانه بیان کنید….ثانیا(نه دوما):اگر دختران بالای ۱۳ سال رابطه جنسی دارند آنهم در ایرانی که ۳۷ سال است بر طبل اسلام میکوبد باید آفرین گفت به این جامعه اسلامی که با اینهمه هزینه هنوز نتوانسته از پش مسائل جنسی بربیاید و مردم را مطابق میل خود بپرورد.در ضمن رابطه داشتن باجنس مخالف معنایش رابطه جنسی نیست.ممکن است با جنس مخالف دوستی داشته باشند اما رابطه جنسی نداشته باشند.این مغالطه را مذهبی ها درست کردند که هر نوع رابطه حتی معمولی با جنس مخالف یعنی سکس.به همین دلیل است که بر فراز منابر مدام فریاد وا اسلاما بلند است که مبادا دختر وپسر به هم نزدیک شوند.چون از نظر اینها زن فقط موجودی است برای لذت جنسی و لاغیر. نه شخصیت دارد ونه شعور و نه احترام.تنها وظیفه اش هم خانه نشینی و بچه بزرگ کردن و برآوردن امیال جنسی مرد است.چون خود اینگونه می اندیشند بالطبع برای پیروانشان هم حجت است و لازم الاجرا.در صورتی که ما در سنین نوجوانی با افراد بسیاری از جنس مخالف خود ارتباط داشتیم و هیچ گونه رابطه جنسی هم نبود و حتی فکرش هم به سرمان خطور نکرد.اگر هم میکرد به دلیل احترامی که قائل بودیم هیچگاه به مرحله اجرا درنیامد.اما یک فرد مذهبی برای اینکه ایمانش خدشه دار نشود زن را محدود میکند که اگر نگاهش افتاد چیزی نبیند.در واقع چون زن برایش ابزار لذت بردن است خود بخود نگاهش هم به زن نگاه بهره کشی جنسی است و چون از از دست رفتن ایمانش واهمه دارد- که چنین ایمانی نبودنش به از بودنش است- چادرو روسری سر زن میکند و رویش را میپوشاند.در حالی که آن که باید بپوشاند چشم ناپاک خودش است…..ثالثا(و نه سوما):این قانون نیست…شما قانونش کرده اید…از روز اول وعده آزادی دادید و سپس با زور یکسری قوانین دلخواه خودتان را به مردم دیکته کردید.به فرض اینکه در آنزمان اشخاصی به این قانون رای داده باشند با عوض شدن سه نسل از ایرانیان بایستی نظرسنجی دوباره برای این قانون برقرار شود.جرات ندارید چنین نظر سنجی برقرار کنید چون از نتایج وحشتناکش آگاهی دارید. دولت فرانسه هم قانون حجاب را اگر به آن ترتیب اجرا کند اشتباه کرده است..مگر اینکه منع پوشاندن صورت دربین باشد و پوشش صورت یا همان برقع را ممنوع کند که دراین صورت کاملا محق است. مردها هم میتوانند زیر برقع پنهان شوند و به بهانه مسلمان بودن بمب و اسلحه و چیزهای دیگر با خود حمل کنند و اسباب دردسر بشوند.

 • مردم ایران

  ما در عصر خرد و عقل و منطق و علم زندگی میکنم

  تمام تلاش
  پیروان دین خشونت و قتل و شمشیر (اسلام) این است که با فریب و استدلال غلط و
  سفسطه نشان دهند که دین شمشیر مطابق عقل و علم و است در حالی که دین شمشیر
  ضد عقل و علم و عشق و صلح و آزادی و حقیقت و انسانیت است .
  چیزی به نابودی اسلام و ورود به عصر روشنگری و حقیقت و علم و آگاهی و صلح و عشق و برابری و دوستی و وحدت و انسانیت نمانده.

  زنده باد خرد و عشق و آزادی و انسانیت و حقیقت

  نابود باد اسلام و ترور و قتل عام و تجاوز و دروغ

 • Bobak

  Bani Sadr, wa Bazargan wa Yazdi bacheh akhond, namard, watan forosh wa Arab parastan. Asas wa payeyeh Jomhori kasifeh Izlami wa welayateh Waghih ra in dayoshayeh tarikheh Iran gozashtand. Marg bar Bani Sadr wa Yazdi. Esmeh inha dar mostarahayeh tarikh sabt shodeh.

 • بینام

  اون عکسی که گذاشتید و گفتید مال کاشان است ؛ عده ای از افاغنه هستند و ربطی به ایرانیها ندارد

 • toudehei fadayye, melli mozhek

  What is the role of Putin? Why Toudeh party, Fadayy, Melli mozheki support Mullahs, Assad, and attack Israel, USA, and all democratic countries even Sweden, South Korea and Japan? Did Bani sadr save this regime or Putin, Toudeh party, Fadayyy, and Melli Mozheki? You are all Russian puppets. That is why you never say a word about Russian penetration deep in Mullahs dictatorship.

  Russia is milking Mullahs to promote it’s aggressive militarist penetration in the region and world. Putin supports all criminal chemical fascists including Mullahs, Assad, North Korea. You understand that Mullahs could not stay in power without Russian protection in UN. You know why Putin supports Mullahs and how much it costs Iranians. But you always pay attention to the incidents which are result in of Russian Imperialism without saying even one word against Russia and it’s nasty foreign policy in Iran, Syria, Ukraine, and Afghanistan. That is why one could imagine either you are Putin agents or Mullahs agents, or both
  You can not be this much stupid

 • sansorchiane rousi alaihe Macr

  Russian actress says rape is ok • ۸ ساعت پیش

  From this culture:

  چرا شما این اخبار را منتشر نمیکنید ؟
  این هنر پیشه زن روسی که در مارکسیسم لنینیسم بزرگ شده میگوید تجاوز به زنان طبیعی است
  why don’t you post this? is it because you want to save Putin and Russia Ass?
  https://ca.yahoo.com/news/u
  scandals, Russia asks: What’s the big deal?

  Take actress Lyubov Tolkalina, a 39-year-old veteran of stage and screen who spoke to the online news site Medusa.

  “If you get the role, what does it matter what you had to do to get it?” she’s quoted as saying.

  “How can you actually blame a man for sexual harassment?” she continued.

  “Isn’t that why he was created in the first place? If he has power that he uses this way, that’s fine.”

  رژیم مداخله گر به مرده یا زنده داعش نیاز دارد

  http://www.iranpressnews.com/source/209751.htm

  مکرون خواستار برخورد قاطعانه با خشونت علیه زنان شد

  پوتین قانون محدویت فعالیت رسانه‌های خارجی را امضا کرد
  http://www.dw.com/fa-ir

  روشنفکر ، روزنامه نگار ، فعال سیاسی ، نویسنده ، هنرمند ایرانی فکر و ذهنش در تار عنکبوت فراماسنوری مارکسیست های روسی میراث خور فراماسونری ۳۰۰ ساله روسیه در ایران گیر افتاده و دائم وز وز میکند بدون اینکه دلیل در جازدن و تکراری بودنش را بداند و سرنوشت پلیدی که در ان در انتظار اوست .
  پوتین محدودیت ایجاد میکند برای آزادی بیان ، حقوق زنان را زیر پا میگذارد ، فمینیست ها را دستگیر میکند ، فرهنگ به جا مانده از لنینیسم در مورد زنان را ترویج میکند ، پورن و موشک و بنجل اتمی به حکومت اسلامی میریزد ،حمله و اشغال میکند ، ویران میکند ، تروریست می سازد و در سازمانهای تروریستی نفوذ میکند و غارت امپریالیستی میکند و تهدیدات نژاد پرستانه و از همه جنایت کاران دفاع میکند و مردم بیچاره سوریه را زیر تل آوار میکند و شیمیایی و بعد این رسانه های فارسی و ژورنالیست ها ی مارکسیست روسی در مورد ان سکوت میکنند . اما اردوغان اگر کوچک ترین خطایی بکند همه اینها حمله میکنند. حالا به مکرون هم گیر داده اند چون لیبرال است . مرکل چون با پوتین است هیچ کس با او کاری ندارد . رسانه های غربی میگویند او از طناب آویزان است . سیاست مشت آهنین او شکست خورده مثل هلال شیعی روسی خامنه ای . اما در رسانه های فارسی کسی از ان صحبتی نمیکند . هنرمندان زن روسی که در زمان شوروی به دنیا آمده اند با تعجب به زنان هنرمند آمریکایی نگاه میکنند که شجا عانه علیه مقتدر ترین مردان جهان ایستاده اند و علیه دست درازی آنها اعتراض میکنند . زن هنرمند روسی میگوید مردها اینجوری آفریده ! شده اند و اشکالی ندارد اگر بازی در فیلم را ببری در ازای فروش اجباری تن ! این نشان از فرهنگ مارکسیستی روسی دارد . حقیقت هست . اما کسی آنرا در رسانه های فارسی منتشر نمیکند

  اما چهل سال است که یک دروغ واضح را تکرار میکنند ، که اثبات دروغ بودن ان خیلی آسان با مراجعه به فیلم سخنرانی بنی صدر در آمفی تاتر دانشگاه آریامهر ( بنده در آنجا بودم در روز سخنرانی ) ممکن است و هرگز بنی صدر چنین حرفی نزد ، یک جوانی این را به عنوان سوال پرسید که به احتمال قوی او هم یک توده ای بوده و مامور برای تولید این دروغ .

  پوتین در سوریه برای کمک به اسد طبق تعلیمات سنتی مارکسیستی لنینیستی که در ک گ ب آموخته بنیاد سازمانهای تروریستی اسلامی ضد امریکا را ریخت تا به غربی ها بگوید که من و اسد اگر نباشیم اینها شما را میخورند . بعد هم افسران ارتش صدام و مزدوران حزب بعث روسی و ماموران امنیتی آسیای مرکزی را فرستاد به کمک آنها تا در وحشی گری ( فقط علیه امریکا و کشورهای غربی و فقط در کشورهای حوزه امنیت امریکا ) سنگ تمام بگذارند . وقتی هم که کارش با آنها تمام شد گفت بغدادی کشته شده و بعد هم اسد پیروز شده و رژیم سوریه باید روسی بماند . در عراق هم شبیه شیعه آنرا ایجاد کرد تا دولت عراق را ازچنگ امریکا در آورد . میخواست کردها را هم علم کند به کمک مرکل اما فرانسه و امریکا گفتند خر خودتی . وقتی ترمز شد گفت مذاکره . حالا دارد خودش را پیامبر واگذاری حق مشارکت به مخالفین اسد که

  آنها را کشتار و آواره کرده شده . کی بود کی بود ؟ خامنه ای بود .
  حالا خامنه ای خودش در یک فرایند ۳۰ ساله در پی یک توطیه روسی با اشغال سفارت و همکاری همین خر مگس های مارکسیست روسی و در پی دو انفجار با همکاری یک قدرت پرست خائن ( اکبر شاه ) و یک جاسوس کهنه کار توده ای (کیانوری ) سر کار آمد بدون آنکه خودش بداند . مثل تره کی و قذافی و صدام و حافظ اسد و بقیه ….بهزاد نبوی زیر بهشتی و باهنر بمب گذاشت ، در ضبط صوت جلوی همین خامنه ای هم بمب گذاشت اما به گفته خودش چاشنی را رزوه نکرد تا او ناقص شود ولی بماند . با رفسنجانی چون خیلی عشق شاه شدن داشت مثل داوود بازی نردبانی کردند و او را تشنه کشاندند تا در استخر سرش زیر آب کردند و آرزوی شاه شدن را به گور برد . احمد خمینی را چون در مورد قدرت خیلی حشری بود از فرط شهوت سیاسی مثل برادرش مصطفی شروع نکرده سکته سیاسی دادند . طالقانی را چون ساده لوح بود و فکر میکرد شوروی و مارکسیسم از جنس اسلام هستند به محض رفع سو تفاهم ( آشکار شدن ولایت فقیه در قانون اساسی ) شب سفیر روسیه رفت به خانه اش و چون اقنا ع نشد همانجا ترتیبش را دادند . قبلا بچه هایش را گرفتند تا بفهمد که امثال او در برابر منافع انتر ناسیونال روسی فقط نردبان هستند و دستمال کاغذی توالت یا حد اکثر کاندوم . هیچ کس در مورد اینها تحلیل نمیکند . چون حرام مارکسیستی است . خامنه ای را ترساندند و کار هم کرد . او را دچار توهم توطیه کردند تا الان که به او نیازی ندارند ،هیچ کسی در مورد این چیزها تحلیل نمیکند . تاریخ این وقایع جزو ممنوعه های مارکسیستی است . مثل اینکه کی به چند تا دانشجوی مادر قحبه ماموریت داد بروند سفارت امریکا را پس از آنکه فداییان خلق تمرینی آنرا اشغال کردند ، اشغال کند ؟
  هیچ کس نمی پرسد نقش روسیه در همه این حوادث ریز و درشت مملکت ما چیست ؟
  هیچ کس نمی پرسد که اگر این انقلاب ساخت امریکا بود چه گونه روسی شد ؟ چه کسانی در روسی کردن ملاها و کشاندن کشور از اردوگاه غرب به فاحشه گری سیاسی بی مزد در اردوگاه شرق نقش بازی کردند ؟ چرا هنوز مارکسیست ها ( پورمندی ، نیکفر ، عمویی ، تابان ، کریمی ، شاکری ، فتاه پور ، کشتگر ، شالگونی ، فرخ ، ….) دست بردار نیستند از حمایت از این رژیم و فریب مردم ایران ؟

  ایرانیان عزیز
  ما قربانی یک توطیه دائمی ۳۰۰ ساله روسی هستیم از مشروطه تا کنون همه حرکت های ملی ما با شکست مواجه شده . فقط به دلیل وجود این خرس های شمالی و اشتیاق سادیستی آنها به اشغال و غارت .
  مارکسیسم لنینیسم یک فرصت تاریخی بی نظیر برای روس ها بود که کشورهای توسعه نیافته اما دارای منابع را با فریب مردم فقیر و اقوام تحت ستم از بالا و از پایین بگایند . هم دولت های آنها را با کودتا و توطیه و حمله نظامی در اختیار گرفتند و هم مردم آنرا با فریب مبازره با امپریالیسم و سرمایه داری و ستم طبقاتی و مزخرفات دیگر مغز شویی کردند و در جهت منافع سیری ناپذیر خودشان علیه دموکراسی لیبرال ، حکومت قانون ، حقوق شهروندی ، توسعه پایدار به خیابان و صحنه سیاست آوردند و پس از رسیدن به منافع آنها را در میان آتش و خون و کینه رها کردند .