مشکلات عَمدی رژیم در ایران دو کلمه است : اقتصاد و اعتیاد ۷

چرا اقتصاد و اعتیاد ؟

شاید دوستان بپرسند که دیگر مشکلات مانند فساد اداری، فحشاء، بیسوادی و کار کودکان ، محیط زیست و بی آبرویی در مجامع بین المللی و بسیاری دیگر هم از مشکلات گران و فرسایشی مردم ایران باشند ولی با کمی پژوهش و بررسی می توان تمامی مشکلات امروز ایران را در این دو واژه ی اقتصاد و اعتیاد دید. آغاز بیشتر مشکلات فرهنگی و اجتماعی از اقتصاد است.

اعتیاد اما امروز مشکلی فراتر از دیگر مشکلات می باشد که ریشه های مختلف فرهنگی و اقتصادی و مخصوصا مذهبی باعث رواج شدید آن در ایران شده است. دسترسی به لذتهای اعتیاد در ایران آسان است و با توجه به فشارهای مذهب بر مردم در جلوگیری از شادی کردن و جلوگیری از روابط انسانی و غریزی جوانان، جوانان را بسوی شادیهای جیبی و پنهان کشانیده است.
مشکل فرهنگی جدیدی هم افزوده شده است آنکه شور بختانه استفاده از قرصهای مختلف و شیشه در میان جوانان ایرانی با عنوان اعتیاد شناخته نمی شود و جوانان آن را لذت بردن می دانند و نه اعتیاد! اما رژیم از این دو مشکل راضی است. چون دیگر  از جوانان قشر متوسط که خواسته های آرمانی و تغییر رژیم را دارند خبری نیست!

در این ویدئو بر احتی می توان دید که زنان و مردان ایران چگونه به مرگ زودرس رسیده اند. مرگی که البته مورد تشویق و تایید رژیم اسلامی است.حکومت بر خوابان و مردگان ساده ترین روش برای فروش نفت، از طریق شرکتی که مثلا نامش دولت است و هدفش خواب کردن ملت است.

اهمیت اقتصاد سالم در چیست؟

اقتصاد زیر بنای زندگی هر خانواده است. در گذشته زندگی روستاییان کمابیش مستقل و تولیدی بود، یعنی وابستگی آنها به منابع اقتصادی بیرون از روستا بسیار اندک بود. البته امروز به مدرن شدن کشتزاران و سامانه های کشت، همان نیز از پایه های اقتصاد کشور بهره می برد. بنابر این حتی روستاییان هم از سیاستهای اقتصادی اثر می پذیرند.

روشهای نادرست مدیریت که برگرفته از بی وطنی و ریاکاری خاص اسلام است، در سی و پنج سال ایران نفت خیز و زرخیز را به بن بست رسانیده است. کشاورزی و صنعت ایران در بن بست کامل است و مدیریت نادرست ملایان و سپاه ، بیکاری و فقر را در همه جای ایران رقم زده است. استانهای محروم البته که مشکلات بسیار بیشتری دارند و شاخصهای اقتصادی این استانها در وضع بسیار بدی است.

علم اقتصاد دارای شاخصهای مختلفی است که اگر آنها را برای اقتصاد ایران بدست آوریم بجز فلاکت و بیهودگی یافت نخواهد شد! در ۳۵ سال گذشته شاخصهای اقتصادی ایران روندی بصورت سقوط مکرر داشته است و  تمرکز اقتصادی شدید ایران، مردم طبقه متوسط را روز بروز فقیر و فقیر تر کرده است. بیش از ۴۵٪  منابع مالی ایران در تهران متمرکز است که آن هم عمدتا در دست گروههای خاص نزدیک به رژیم است و بخش خصوصی نقش چندانی در تولید و اقتصاد ندارد و نه می تواند که داشته باشد. این تمرکز وحشتناک ثروت به رکود شدید انجامیده است، بطوری که شاخصهایی نظیر GDP  را برای ایران باید منطقه به منطقه بدست آورد تا اوضاع ناگوار درون ایران مشخص شود.

وضعیت بحرانی در شاخص جینی (نفاوت طبقاتی) و شاخص فلاکت (تورم و بیکاری) در ایران نوید روزهایی متفاوت را میدهد. روزهایی که ایران با داشتن نفت بعنوان کشوری فقیر و پر بیچاره شناخته می شود. تفاوت طبقاطی سالهای اخیر از تنبلی مردم نیست، اتفاقا مردم ما بسیار کاری شده اند ولی رژیم بدنبال از بین بردن طبقه متوسط برای سرکوب قیامهای مشابه 1388 و 1378 است.

وضعیت بحرانی در شاخص جینی (تفاوت طبقاتی) و شاخص فلاکت (تورم و بیکاری) در ایران نوید روزهایی متفاوت را میدهد. روزهایی که ایران با داشتن نفت بعنوان کشوری فقیر و  بیچاره شناخته می شود. تفاوت طبقاتی سالهای اخیر از تنبلی مردم نیست، اتفاقا مردم ما بسیار کاری و اقتصادی شده اند ولی رژیم بدنبال از بین بردن طبقه متوسط برای سرکوب قیامهای مشابه ۱۳۸۸ و ۱۳۷۸ است.

ایران در میان ۲۰۰ کشور جهان از نظر آزادی و پویایی اقتصاد مقام ۱۷۳ را بدست آورد که از بسیاری کشورهای افریقایی هم بد تر است! در منطقه از میان ۱۵ کشور خاورمیانه ، ما با افتخار پانزدهم شده ایم!

توسعه اقتصادی و یا سلامت اقصادی کدام؟

در سالهای پس از جنگ از جانب رفسنجانی و دار و دسته اش در بوق و کرنا شعارهایی پر طمطراق و با رنگ و لعاب درباره ” توسعه اقتصادی” شنیدیم. سردار بازندگی ۸ سال همه ی منابع کشور را در اختیار داشت ولی با وارد کردن برادران سپاهی به میدان اقتصاد، بزرگترین ضربه را به اقتصاد ایران زد. بانک مرکزی و وزارت نفت آرام آرام به ابزاری برای چپاول همه گیر منابع ایران و انتقال آن به خارج بدل گشتند.

کشورهایی مانند امارات و ترکیه میلیاردها دلار پول باد آورده نفت را در بانکهای خود دیدند. گروه موسوم به کارگزاران که همگی از اطرافیان و چلشته خوران سفره رفسنجانی بودند میلیاردها دلار به امارات منتقل کردند.همچنین میلیونها دلار تنها توسط خانواده رفسنجانی به کانادا منتقل شد. این بود حاصل توسعه اقتصادی و شعار های دروغین ملاهای دزد!.

در حالیکه مردم هنوز در حسینیه ها مشغول عزاداری برای حسین و عباس و کسک و کیک بودند، میلیاردها دلار به امارات و ترکیه و کانادا منتقل می شد! اقتصاد ایران خصوصی نشد بلکه انحصاری شد. در ادامه با روی کار آمدن  خاتمی، در مدتی که روزنامه ها آزادی نسبی یافته بودند فساد اقتصادی اندکی کاهش یافت ولی در پشت پرده هنوز میلیونها دلار ثروت مردم ایران چپاول می شد؛ مشکل از آنجا بود که زیر ساخت اقتصادی رژیم ایران بر اساس رانت و رابطه است و سلامت اقتصادی که مهمترین عامل بهره بری اقتصادی است،عمدتا به فراموشی سپرده شد تا آقایان و آقازاده ها راحت به بخور بخور و لفت و لیس بپردازند.
سلامت یک اقتصاد کوچک بسیار مهم تر از توسعه و پیشرفت کمی آن است. بدون بازرسی و سلامت اقتصادی عملا هیچ اقتصادی امکان توسعه پایدار را نخواهد داشت، چرا که دور ریز و ریخت و پاش فراوان بنگاههای کم بهره و مدیران فاسد آنها امکان هر نوع پیشرفت و بازدهی را از آن بنگاه خواهد گرفت. رشد اقتصادی ایران در آخرین آمار در رتبه ۲۰۸ جهان است!

امروزه سرعت اینترنت یکی از شاخصهای پیشرفت می باشد و اقتصاد جهان متصل و پویاست ولی اقتصاد ایران جزیره ای برهوت پر از مافیاهاست که حتی اجازه نمی دهند دسترسی شفافی به اینترنت داشته باشیم و ایران را در ارتجاع سیاه فرو برده اند. ایران پایین تر از افریقا در اینترنت. این است آن اسلام حقیقی که 35 سال است اجرا می شود و فقر و فلاکت آورد و می آورد.

سرعت اینترنت یکی از شاخصهای پیشرفت می باشد ولی اقتصاد ایران جزیره ای برهوت پر از مافیاهاست که حتی اجازه نمی دهند دسترسی شفافی به اینترنت داشته باشیم

سیاست فرافکنی مشکلات در رژیم

در دوران احمدی نژاد  با حمایت خامنه ای جنایتکار و بسته شدن روزنامه هایی نظیر سلام و امید ،باندهای مافیایی اطراف رهبر و رئیس جمهور حلقه زدند و تا توانستند از این سفره چپاول  کرده، خوردند و بردند!
اختلاسهای  چند هزار میلیارد تومانی و رانتهای اقتصادی تودر تو ، باندهای مافیای اقتصاد ایران را به قهقرا برد.در ژمانی که ارزش هر بشکه نفت به ۱۰۰ دلار و بیشتر رسید،کسی گمان هم نمی کرد که ایران به چنان فلاکتی بیافتد که همه آرزوی دوران اقتصاد خری خمینی را داشته باشند!.

میر حسین موسوی در سال ۸۸ از دوران طلایی خمینی نام برد که جای بسی شرمساری برای اوست! هر چند که اقتصاد ئوران خمینی از فساد کمتری رنج می برد ولی هرگز نمی توان آن را دوران طلایی نامید!
احمدی نژاد و خامنه ای  با دادن آمار دروغین سعی در فریب افکار عمومی و خواب کردن ملت داشتند. این لالایی آمار دروغین تا امروز هم ادامه دارد و شاخصهای اقتصادی ایران هرگز واقعی نیست. حتی جمعیت ایران مشخص نیست و از آن در چپاول کردن منابع ایران  سوء استفاده شده است.تورم ایران در میان ۲۲۳ کشور جهان در رتبه ۲۲۱ است و همه جهان حتی افریقا را پشت سر گذاشته ایم! مایه افتخار است که پس از ونزوئلا  و سوریه جنگ زده، مائیم که در رتبه ۲۲۱ جهانیم!

این چهره را بیاد بسپارید.(سمت راست : حمید پورمحمدی) او از کسانی است که با مهر بر پیشانی و نوکری خامنه ای و دخالت در کشتار مردم از اول انقلاب تا کنون ،خود را بعنوان یک انقلابی مسلمان شناسانده است و البته آن روی سکه این است: معونت بانک مرکزی و دخالت مستقیم در اختلاس 3000 میلیارد تومانی! آقای خامنه ای ؛جنایتکار! مگر 3000 میلیارد تومان ارث پدرت هست که می گویی کش ندهید!

این چهره را بیاد بسپارید.(سمت راست : حمید پورمحمدی) او از کسانی است که با مهر بر پیشانی و نوکری خامنه ای و دخالت در کشتار مردم از اول انقلاب تا کنون ،خود را بعنوان یک انقلابی مسلمان شناسانده است و البته آن روی سکه این است: معاونت بانک مرکزی و دخالت مستقیم در اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی! آقای خامنه ای ؛جنایتکار! مگر ۳۰۰۰ میلیارد تومان ارث پدرت هست که می گویی کش ندهید!

امروز شاهدیم که همان رسانه های وابسته به رژیم هم توان پیگیری و دادخواهی جرائم هزاران میلیاردی سران رژیم را ندارند و افرادی چون حمید پور محمدی و کامل تقوی نژاد براحتی چند هزارمیلیارد تومان را با همدستی دیگران در بانک مرکزی منتقل می کنند و آب از آب هم تکان نمی خورد. پرسشی که پیش می آید این است که :” انتقالاتی با این حجم بزرگ ممکن است بدون کار گروهی هماهنگ تعداد زیادی از کارمندان وزارت اقتصاد پدید آید؟. چگونه ممکن است که حمید تقوی نژاد این چنین آلوده رانت و اختلاس باشد و صاف صاف راه برود و حتی در دولت روحانی هم معاون بانک مرکزی باشد؟! آقای رهبر هم که از ترس رو شدن کثافت زیر آب ،عاجزانه خواست که رسانه ها این موضوعات را کش ندهند!

اعتیاد مشکلی عمدی و همه گیر

بی توجهی سران رژیم به اعتیاد در سالهای اخیر پرسش برانگیز است. توجه مراجع تقلید به فیلتر کردن اینترنت و پوشش زنان و روبنده زدن چیز تازه ای نیست! ملایان بیش از ۱۴۰۰ سال است که فکر و آزادی را از مردم ایران گرفته اند؛ولی چرا ناگهان مواد مخدر مانند نقل و نبات در هر کوی و برزن قابل تهیه شده است؟. آیا خواب بودن و گیج بودن ملت ایران مراد سران رژیم نیست؟.

چگونه می توان باور کرد که عمدی در کار نباشد وقتی که روزانه ۴ تن تریاک در تهران مصرف می شود و یک تن دیگر انواع مواد مخدر دیگر ؟!. آیا این رژیمی که ادعا می کند همه چیز و همه کس حتی پوشش و خوراک مردم را کنترل می کند، خبری از چگونگی واردات این حجم بالا از مواد مخدر به تهران  را ندارد؟.  شکی نیست که خرده فروشان هرگز توان واردات این حجم بالا از مواد مخدر به تهران را ندارند و دستهایی با رانت و توان سیاسی در آلوده کردن  جوانان و  خواب کردن ملت در کار است.

بیش از 5 میلیون معتاد حاصل وعده های 12 بهمن 1357 است. خمینی وعده داد و عمل کرد! ما را به مقام انسانیت رساند. مقام انسانیت در اسلام همان مقام مرگ و بندگی است. اسلام در مفهوم هم یعنی تسلیم.

بیش از ۵ میلیون معتاد حاصل وعده های ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ است. خمینی وعده داد و عمل کرد! ما را به مقام انسانیت رسانید. مقام انسانیت در اسلام همان مقام مرگ و بندگی است. اسلام در مفهوم هم یعنی تسلیم.

اما چرا این رژیم دو مشکل اقتصادی و اعتیاد را بوجود آورده است؟

فیلم گوزنها یادتان هست؟. غیرت در زبان فارسی باید دوباره تعریف شود! بی غیرت کسی نیست که خواهرش بی حجاب است، بی غیرت کسی است که در خانه پای منقل نشسته  و زنش را به خود فروشی وادار می کند. بی غیرت کسی است که دم از اسلام و مسلمانی می زند و دستش به گرویدن جوانان به مواد مخدر آلوده است.

بی غیرت مردمی هستند که این همه ظلم و فساد و جنایت را می بینند و دم بر نمی زنند. آری ! باشد که بر سنگ قبرمان تاریخ نزنند تا کسی نداند که بی عرضگان این برهه از تاریخ، مائیم! درود بر همه مبارزان و شهدای  راه آزادی.

 

 • mahsa

  روز پنج شنبه ی هفته ی گذشته داشتم از خیابون می گذشتم دو خواهر داعشی دیدم توی چادرهای
  گردآوری پول برای بازسازی غزه ، بی هیچ ترسی رفتم و بهشون گفتم خجالت نمی کشید؟
  گفت چرا ؟
  گفتم جوانان بیکار ، کودکان کار و بی خانمان ها در ایران پرشمارند آن گاه شما می خواهید
  غزه را آباد کنید آن هم به بهای ویرانی ایران؟
  پاسخی نداد ، جوانکی هم که کنار من ایستاده بود ، گفت بابا بی خیال می گیرنت می برن اوین ها!!!
  و من هم راهم را گرفتم و رفتم .

 • faghat kherad

  مشکل عمده مردم ایران نیز خرافات و اعتقادات پوچ مذهبی است.
  بقول ایرج میرزا:
  در ایران تا که هست ملا و مفتی……به روز بدتر از این هم بیفتی

 • درود بر حکومت اسلامی

  خانم پروفسور روشنفکر باسواد ضد دین و ضد حجاب و ضد آخوند و ضد مسجد وکلیسا و ضد همه چی و طرفدار بی دینی بی حجابی و لخت و پتی بودن به من بگو ببینم عمده ی درست هست یا عمدی ؟ ببین بقیه همفکرات بلدند؟

  • Baran Bahari

   آقای باغیرت.. با سواد!!! مسلمان بی وطن.. عرب پرست مفت خور!
   منظور از عمدی آن است که امثال خامنه ای جنایتکار و محمد قاتل عمدا و از روی منظور مردم خود را به فلاکت و افیون دین آلوده کردند…. عمدی یعنی رژیم فاسد و دزد اسلامی شما می خواهد که مردم در فقر باشند و می خواهد در اعتیاد و خواب بمیرند…. این رژیم نیازی به مردم ندارد… مردم نخودی هستند تا امثال مجتی خامنه ای به لندن بروند و دکترها در رحم زنش نطفه بکارند! با پول کی؟ اگر نفت نبود باز هم مجتبی می توانست دکتر انگلیسی را به کاشتن نطفه وادار کند؟ عقیم بودن مجتبی یک امر واضح است.

   • درود بر حکومت اسلامی

    چرا شما فقط بند کردین به چند تا آخوند این همه در مورد آخوندها زر می زنید چرا از شاهنشاهتون نمی گید که سالها نوکری اربابتون را کرد مال مردم رو خوردن وبردن و چاپیدنو حالا حالا هم تا هزار نسل حرومی بعدشون دارن بخورن مملکت رو به امریکایی ها وانگلیسی ها فروختنو فاحشه گری و اعتیاد رو رواج دادنو مردم اون زمون در فقر وفلاکت وبدختی دست و پا می زدن اونها اشکالی نداشت؟ اینها اشکال داره ؟مردم اون زمون آدم نبودن ؟ فرض که همه حرفهای پروفسوری چون تو که تازه فتحه رو فهمید چی هست و گذاشت درست باشه چرا در مورد شاهنشهتون لال مونی گرفتین ؟ مردم اون موقع خیلی مردم بودن نه ؟ که اصلا نمی دونستن انتخابات چی هست . اون بالا براشون نماینده تعیین می کردن نه ؟ اونها نخودی نبودن نه ؟ خانم پرورش یافته سانفرانسیسکو یک کلام بگو شاه به مردم خدمت کرد یا نه ؟ این همه چرندیات به نام علم ومقاله داری می دی بیرون یه بارم از شاهتون بگو ! اشکالی داره ؟ شماها یک عده آدم ازخود راضی متکبر عوضی هستین که اوین حداقل کاری است که میشه برای شما کرد . دم قوه قضائیه گرم…

  • فرزند کوروش

   مرگ بر حکومت اسلامی و دینی

   باعثه خوشحالی که مزدورا و مذهبی ها هم از خوانندگان این سایت روشنگرانه هستند

   درود و سپاس بر بر بانو بهاری

 • arash

  هنگامی که کسی تنها به خاطر دگراندیشی در زندان های ایران زیر شکنجه است
  من چگونه می توانم آرام بنشینم و دم بر نیاورم ؟
  آیت الله بروجردی را در یابیم ، کسی که تا پای جان برای سکولاریسم در ایران مبارزه می کند.

  ای ماردوش زمان ، ای خامنه ای
  ننگ بر توباد