آدم خواران داعش صدها تن بدون سر و اعضاء بریده شده را برای وحشت همگان به دار آویختند ۳

پیش گفتار:

بی گمان ما به دوره توحش و بربریت بازگشته ایم. دوران حکومت های خونخوار کلده و آشور، و یا به دنبال آن بیابان گردان عربستان که با سبعیت و وحشیگری به مردم آن روزگار یورش می بردند، گروهی را قتل عام می کردند، دست، پا و چشم بسیاری را از بدن جدا می ساختند، به زنان که عضو ضعیف و بی دفاع جامعه بودند، تجاوز می کردند، و یا چون کالایی به معامله و خرید و فروش آنان می پرداختند و سرانجام برای عبرت دیگران، قربانی های خود را در کوچه و بازار در معرض عمومی به دار آویزان می نمودند.

غده سرطانی داعش از کجا پیدا شد؟

در پیدایش و رشد سرطانی داعش شماری از کشورهای غربی مانند آمریکا و انگلیس، کشورهای خودکامه منطقه مانند عربستان، قطر، ترکیه و حتی رژیم جهنمی ایران مقصر و گناهکارند. بذر افشانی آدم کشان القاعده در دامن آمریکا و با ارشاد و راهنمایی سی آی ای CIA در افغانستان، گروه القاعده را به وجود آورده و به سرعت بر رشد و پرورش آن افزوده گشت و سرتاسر خاورمیانه را در برگرفت. اسلام جهنمی و فاشیستی خمینی نیز همه خردباتگان و فرصت طلبان مذهبی را از هرگوشه جهان به سوی خاورمیانه روان نمود.

شهر ویران شده کوبان بر اثر حملات هوایی آمریکا و توپخانه های داعش.

شهر ویران شده کوبان بر اثر حملات هوایی آمریکا و توپخانه های داعش.

جنگ های مذهبی این فاشیست های اسلامی در سوریه گرچه برای مردم عادی و نا آگاه رهایی از شر بشار اسد دیکتاتور به شمار می آمد، ولی در حقیقت زورآزمایی و قدرت طلبی در میان کشورهای نامبرده بالا بود که هرکدام می خواست چیرگی و سلطه خود را در سوریه افزایش دهد وبه منافع مالی و سیاسی بیشتری در آن کشور دست یابد. از این جا در میان گروههای گوناگون مذهبی اشغالگر سوریه نطفه حرام داعش ریخته شد و شری به جود آمد که می تواند مانند اسلام ناب محمدی ۱۴ سده پیش انبوه بیشتری از مردم را به حماقت و بی خردی وادارد و جهانی را به فساد و لجن کشاند.

اینجا شهر مرزی ترکیه و جایگاه پناهندگان فراری از کوبان و دیگر نقاط سوریه است. کودکان از همه جا بی خبر به بازی می پردازند.

اینجا شهر مرزی ترکیه و جایگاه پناهندگان فراری از کوبان و دیگر نقاط سوریه است. کودکان از همه جا بی خبر به بازی می پردازند.

داستان هایی از کوبانی های فرار کرده

جنایات داعش در شهر کوبان نسبت به مردم بی دفاع آن را باید تراژدی بزرگ قرن نامید که نظیر آن در چند سده گذشته با این شدت و با این وحشیگری و بی رحمی کمتر در تاریخ بشر دیده شده است. به ویژه این که این سبعیت و جنایت های حیوانی با تکنولوژی و وسائل پیشرفته امروزی نیز همراه است. گروهی از کوبانی که توانستند به سختی از دست این آدم خواران جان سالم به در برند و به شهر سوروچ Suruc, در ترکیه پناه ببرند، هرکدام شاهد بخشی از آنهمه جنایات بوده اند که به راستی شنیدن و گفتن آن هرگونه انسانیت و درستی را به زیر پرسش و سؤال وا می برد. در این جا به چند مورد آنها اشاره می شود:

این یک انفجار در شهر کوبان است که به دنبال آن صدها نفر کشته، و ساختمانها ویران می شود.

این یک انفجار در شهر کوبان است که به دنبال آن صدها نفر کشته، و ساختمانها ویران می شود.

۱- دیللیار ۱۳ ساله ( Dillyar) نمی تواند آنچه بر سر پسر عمویش محمد آمده را لحظه ای از جلو چشم خود دور کند. این دو کودک در حال فرار از دست داعشی ها بودند که در خیابانی گروه داعش راه را بر روی آنان بستند. دیللیار توانست از آن تنگناه فرار کند ولیکن آدمخواران داعش پسر عمویش محمد ۲۰ ساله را گرفته، او را بر زمین خواندند و سر او را با دادن شعار “الله اکبر” با اره جابه جا از تن جدا نمودند.

۲- احمد باقی کشاورزی از یک دهکده نزدیک کوبان می گوید: ” هنگامی که هفت فرزند پسر عموی ۴۸ ساله ام توانستند به موقع فرار کنند. آنگاه ما خواستیم تلفنی با پسر عموی خود تماس بگیریم که تلفن را فردی از داعش پاسخ داد و گفت هم اکنون سر پسرعموی شما در دست ما است که برای پایگاه خود می فرستیم”.

کودکانی که به سختی از دست داعش جان در بردند و خود را به شهر  سوروک ترکیه رساندند هم اکنون نیز در وضع بسیار بد بهداشتی و درمانی به سر می برند.

کودکانی که به سختی از دست داعش جان در بردند و خود را به شهر  سوروک ترکیه رساندند هم اکنون نیز در وضع بسیار بد بهداشتی و درمانی به سر می برند.

همچنین او به یاد می آورد که یک معلم انگلیسی در یک دهکده تلاش می کرد تا با منطق و دلیل با داعش بحث و گفتگو کند. آنها نه تنها به حرف های او توجهی نکردند، بلکه او را “کافر” نامیده به پشت اتومبیلی بستند و مسافتی او را بر روی خاک کشیده سپس سرش را از تن جدا ساختند.
آنان سر همسایه کشاور من نیز به اتهام تحویل سبزیجات به فرد کافری، از تن جدا نموده، مزرعه، انبار، زنبور عسل و کلیه هستی او را به آتش کشیدند و خاکستر کردند.

احمد باقی می گوید که از روی گفتگو و حرف زدن های گروه آدم کش داعش می توان یافت که این جنایتکاران بیشتر از کشورهای اروپایی و چچنیا به سوریه آمده اند. خالد یک آموزگار محلی می گوید دو جهادیست را دیده که در این جنایات نقش بزرگی داشتند و آنان افتخار می کردند که انگلیسی اند.
سازمان ملل پیش بینی می کند چنانچه کوبان کاملن به دست داعش بیافتد، ۷۰۰ شهر نشین سالخورده و ۱۳،۰۰۰ نفر در اطراف شهر به دست گروه داعش قتل عام خواهند شد.

بمب افکن های آمریکا و کشورهای عربی نقاطی از شهر کوبان که در محاصره داعش بود بمباران کردند.

بمب افکن های آمریکا و کشورهای عربی نقاطی از شهر کوبان که در محاصره داعش بود بمباران کردند.

۳- آنهایی که موفق به فرار شده اند می گویند که :” صدها سر بریده و یا تن از سر جدا شده آویزان بر چوبه های دار در هر گوشه کنار خیابانی که به تصرف داعش در آمده برای ایجاد رعب و وحشت بیشتر و تسلیم پذیری، به چشم می خورد. تنها گروهی که با این جنایتکاران در حال پیکارند، کردهای از جان گذشته و فداکارند و هواپیماهای آمریکایی نیز اندکی می تواند آنان را به عقب رساند و یا مسیرشان را تغییر دهد. گفته می شود که تن های بی سر و اعضاء بدن بریده شده کردهای دلاور جنگجو در مسیر خیابان های مرز ترکیه به چشم می خورد.

تانک های ترکی در کنار مرز سوریه شاهد جنایات بیکران داعش علیه کوبانی ها هستند ولیکن کمترین واکنشی از خود نشان نمی دهند. این یکی از دلایل همکاری ترکیه با داعش است.

تانک های ترکی در کنار مرز سوریه شاهد جنایات بیکران داعش علیه کوبانی ها هستند ولیکن کمترین واکنشی از خود نشان نمی دهند. این یکی از دلایل همکاری ترکیه با داعش است.

۴- استفان دو میستورا Staffan de Mistura فرستاده سازمان ملل می گوید چنانچه دخالتی نشود و جلو این آدمخواران گرفته نشود جنایتی مانند کشتار ۸،۰۰۰ مسلمان در سال ۱۹۹۵ در دوران جنگ بوسنی تکرار خواهد شد.
از بالا با هلیکوپتر نمی توان آن چه را درون خیابان های کوبان می گذرد نگاه کرد، ولیکن ویدیوهایی که با دقت و ظرافت از سوی داعش تهیه شده نشان می دهد که چگونه آنان وحشیانه خانه به خانه کوبانی را به تصرف در می آورند و با اسلحه سنگین خود به قتل عام می پردازند.
آنان تا کنون نیمی از شهر را به اشغال خود در آورده اند. حمله های هوایی آمریکا تا اندازه ای آنان را به سمت عقب و بیرون شهر می راند که هربار با تشویق و خوشحالی جنگندگان کرد همراه بوده است.

کردهای کوبانی که موفق به فرار شده اند در وضع نا مطلوب بهداشتی در شهر سوروک ترکیه در زیر باران درون چادرهای نامناسب زندگی می کنند.

کردهای کوبانی که موفق به فرار شده اند در وضع نا مطلوب بهداشتی در شهر سوروک ترکیه در زیر باران درون چادرهای نامناسب زندگی می کنند.

بیش از صدها مددکار اجتماعی و کمک رسان از انگلیس و کشورهای دیگر در مرز ترکیه با سوریه به سر می برند. در میان گذر کنندگان از مرز میان ترکیه و سوریه شمار زیادی با ساک هایی با نشان هواپیمایی انگلیسی، فرانسوی، و ترکی به چشم دیده می شود. شهر کوچک اکاکله Akcakale مرکز خرید و فروش اموالی است که گروه داعش با غارت خانه های مردم در آنجا به پول تبدیل می کنند.
در چند مایلی مرز خاکی میان ترکیه و سوریه آدمخواران داعش در کمینند تا مددکاران غربی را به اسارت گرفته به سوریه برند و سر آنان را مانند آلن هنینگ Alan Henning. از تن جدا سازند. این گروه شکارگر داعش بیشتر در کنار شهر اکاکله Akcakale در چهل مایلی شرق کوبان جایگزینند.

از آنچه گذشت:

لشکر مرگبار و آدمخوار داعش همچنان از سه سوی به سمت مرکز شهر کوبان در حرکت است. کوبانی که موفق به فرار شده اند، داستان هایی از جنایت های غیر قابل تصور و کشتار بیرحمانه داعش تعریف می کنند که هرگز شنیده نشده است. تنها نیرویی که در برابر این جنایتکاران تا کنون ایستادگی کرده،. کردهای دلاور و جنگجو می باشند که از جان و هستی خود مایه گذاشته اند. تا آن جا که تن بی سر و اعضاء جدا شده از تن این جانباختگان در خیابان ها و در مسیر راه گزارش شده است. هواپیماهای آمریکایی نیز گرچه گهگاهی جلو پیشروی داعش را گرفته اند، ولیکن در نهایت موجب تغییر مسیر آنان شدند و کار مهمی از پیش نرفته است.

در باره این جنایت بزرگ و کم نظیر، شوربختانه وجدان و شرف و انسانیت جهانی به خواب و به باد رفته است. کشورهای آمریکا، اروپایی، ترکیه، ایران ، عربستان و قطر هرکدام به یک میزان و نسبتی در این نسل کشی سهم دارند و شریک جرمند. آنان اگر هم در ساخت و زیر سازی داعش سهمی نداشته باشند، در سکوت و بی تفاوتی اشان شریک این جنایت ها به شمار می آیند. چنانچه جلو این آدمخواران گرفته نشود جنایتی مانند کشتار ۸،۰۰۰ مسلمان در سال ۱۹۹۵ در دوران جنگ بوسنی و جنایات روسیه علیه مردم چچن (داغستان) تکرارخواهد شد و لکه ننگ آن بر دامن بشریت به ویژه کشورهای به اصطلاح دموکرات و آزاد خواهد نشست.

در این ویدیو جنایت کار دیگری از گروه آدمخوار داعش، آلن هبینگ انگلیسی را وادار می کند تا همه گناهها را به گردن کشورهای غربی بیاندازد و عملکرد جنایت بار داعش را منطقی و درست جلوه دهد. آنگاه جلاد بی رحم با چاقو سر آلن هنینگ را از تن جدا می کند. به راستی شرم و نفرین بر این اسلام خون آشام باد.
 • کورش کبیر

  امیدوارم روزی برسد که همه مردم دنیا بفهمند و قبول کنند که دین بزرگترین ساخته دست بشر است و فقط برای سرکوب انسانها و حکومت کردن به آنها و به دست آوردن ثروت برای سازندگانشان میباشد .
  وبا این شناخت از دین همه آنهارا دور ریخته و آزادانه زندگی کنند .

 • حضرت اجل

  اگر داعش این کار را با یک آمریکایی کرده باشد که بعید می دانم تعجبی ندارد داعش دست پرورده آمریکا واسرائیل است

 • درمانده

  هر انسان احمق خر و بیخرد و عقده ای یک داعشی است و ما ازاین داعشی ها در کشور خودمان زیاد داریم منتها همه اینها با چاقو و از جلو سر نمیبرند بلکه از پشت وبا پنبه سر میبرند سر بریدن سر بریدن است چه با چاقو چه با پنبه بلکه چه بسا انسان حاضر باشد رو در رو و مستقیم با حرامزادگان پیکار کند هر چند در پایا ن سرش بریده شود ولی اینطور به تدریج عذاب نکشد و از هستی ساقط نشود سرنوشت عده بسیاری از مردم ایران هم مانند همان کسانی است که بدست داعشیها افتاده اند ولی بتدریج خود تبدیل به داعشی شده اند؟! دو یو اندرستند؟!