مردمی که به احکام غیر انسانی اسلام معتقدند، هریک داعشی هستند! ۹

هر فرد معتقدی می تواند داعشی باشد

بارها در فضای مجازی و در میان اطرافیان با افرادی مواجه شده ام که از اعدام (به هر دلیل ) و یا قطع  دست و پا حمایت می کنند! حتی غیر مسلمان دیده ام  که احکام جمهوری  اسلامی را تایید می کند و از این روشهای بربری و عهد بوق حمایت می کنند. با کمال تعجب تنها راه اصلاح بشریت را در اعدام و قطع دست می دانند! براستی پس از دیدن  این همه جرم و جنایت و دزدی که بعد از انقلاب ننگین اسلامی اتفاق افتاده و می افتد ، شما با چه رویی اعتقاد غیر کارشناسانه دارید که احکام  وحشیانه اسلام توان اصلاح بشر را دارد؟ هر یک از شما یک داعش کوچکید! باور کنید! به تعداد مسلمانان می توان داعش داشت! پتانسیل داعش شدن در شما هست، فقط آب و دان مناسب جهت رشد و تکامل به داعش را کم دارید!

هر مسلمانی پتانسیل تبدیل شدن به داعش را دارد. ایرانیها توحش بسیج را در سال 88 فراموش نکرده اند. هر یک از مسلمانان در ناخود آگاه می توانند قاتلی بالقوه باشند!

هر مسلمانی پتانسیل تبدیل شدن به داعش را دارد. ایرانیها توحش بسیج را در سال ۸۸ فراموش نکرده اند. هر یک از مسلمانان در ناخود آگاه می توانند قاتلی بالقوه باشند!

مردم ایران فعلا به وضع امروز راضیند! نه به زبان که به نا خودآگاهشان!

در میان مردم ایران صحبت که می کنی حرفهای عجیبی می شنوی. مثلا می گویند: سنگ روی سنگ بند نمی شد اگه اینها رو اعدام نمی کردند! سکوت معنی دار مردم ایران در برابر سیاستها و احکام ۳۵ سال رژیم اسلامی خود حاوی پیامی ساده است:

کسانی که هنوز مانند لاتهای ۴۰ سال پیش اسم ناموس می آورند و مثلا می خواهند مردیشان را با کشتن و چاقوکشی به رخ بکشند، داعشند! چرا راه دور می روید؟. داعش همین همسایه شماست! داعش همین شمایید اگر که به کشت و کشتار و قصابی مجرم معتقدید. باید بپذیریم که داعش محصول مریخ نیست؛ داعش از اسرائیل و امریکا نیست؛ داعش محصول ۱۴۰۰ سال اعتقادات احمقانه مسلمانان است، اعتقاداتی که خودشان  و دیگران را هم  بدبخت کرده است. نوای شادی و خنده را در اسلام بد می دانیم و غم و اندوه را خوب! این هم شد راه زندگی براستی؟

حدیث از معصوم موجود است که خنده ای بیش از حد تبسم که دندان نمایان شود مکروه است. خاک کاهو بر دینی که خنده را مکروه می داند ولی قطع دست و پای یک دگر اندیش وعده بهشت دارد! شکایت کردن از ستم داعش به الله مدینه مانند آن است که از خلخالی به خمینی شکایت ببریم؛مانند آن است که از میکروب به گنداب شکایت ببریم. این احکام حکم الله مدینه است؛چه بخواهید و چه نخواهید و پیامبرتان همین کارهای داعش را انجام داده است.

(قطع دست برای اصلاح جامعه!!! این است راه حل قرآن آسمانی)

مردم ایران به وضع فعلی راضیند! یعنی از قطع دست که قانون الله است حمایت می کنند! غافل از اینکه این احکام راه حل نیست بلکه پاک کردن صورت مسأله است. دزدی و بزهکاری را باید  با آموزش و عقلانیت ریشه کن کرد.

مگر هدف داعش چیست که ترس ایران و جهان را فرا گرفته؟ داعش همان مهدی موعود است!

داعش می خواهد خلافت اسلامی را که پیامبر اسلام ۱۴۰۰ سال پیش بنیان کرد را احیا نماید. همان عدل علی که سالها در روضه خوانی می خواستید،همان دعای فرجی که در آن از خدا می خواستید که نجات دهنده تان برای ایجاد حکومت اسلام در سرتاسر گیتی بیاید،آمده است!

ابوعبدالرحمن العراقی یکی از رهبران افراطی اشغالگر سوریه که سر پنج نفر را که از گرو‌ه‌های دیگر معترض در سوریه بودند برید و با آنها عکس یادگاری گرفت.

ابوعبدالرحمن العراقی. کاری که کرد چیز خاصی نیست. علی مولای شیعیان حتی در یک روز گردن ۷۰۰ اسیر را زد. امام زمان هم قرار است بیاید و خون همه مستکبران را بریزد. مگر شما شیعیان منتظر مهدی نبودید که با شمشیرش عدل و داد را در همه زمین مهیا کند، خوب این هم مهدی موعود شما! ارزانی تان!

هر ساله در کوچه و خیابان دعا می کردید که موعود و نجات دهنده بیاید و سر آخوند را ببرد(طبق حدیث معصوم) و تمام زمین را با شمشیرش به عدل و داد برساند. ولی از خود یک بار هم بپرسید مگر با شمشیر هم می توان عدل را برقرار کرد؟. عدل و برابری انسانها همان است که در دموکراسی به مفهوم آن  رسیده اند، چه نیازی به شمشیر برای دستیابی به برابری انسانها؟.  اصلا کی گفته که آن نجات دهنده می آید و انسانها خوشبخت می شوند؟. خوشبختی نسبی است و هر کسی نیازها و لذتهای خاص خود را دارد، انسانها با هم یکسان نیستند که بخواهید نسخه “مهدی موعود” را برای همه جهان بپیچید. اعتقاد به مهدی موعود دست کمی از اعتقاد به داعش ندارد.

فقط ایران نیست در هر یک از کشورهای اسلامی می توان توحش را مشاهده کرد.

مالزی زا نگاه کنید. اعدام در مالزی فراوان است اعدام بجای آموزش مجرم در اسلام  .در پاکستان اعدام یک دگراندیش و کسی که از دین اسلام انتقاد کند چیزی عادی است.  آسیه بی بی یک زن مسیحی پاکستانی است که از سال ۲۰۰۹ تا اکنون منتظر اعدام بخاطر توهین به پیامبر مسلمانان در یک دعواست. او را به جرمی محاکمه کرده اند که برای مسلمانان تعریف شده است و بسیاری از مسلمانان همچنان از اعدام وی حمایت می کنند.

ماجرای آسیه بی بی چیست؟

در آغاز بگویم که انتخاب این  نام برای  کشور پاکستان بسیار زشت و غیر انسانی بوده  است. پاکستان در واقع بخش مسلمان نشین هند باضافه بلوچستان شرق مرز ایران است. معنای پاکستان ساده است : سرزمین پاکان. اما این واژه را پاکستانیها در برابر نجس بودن همسایگان هندوی خود برگزیده اند. در واقع مطابق شریعت اسلام ادرار شتر پاک و قابل شرب است ولی در صورت تماس با یک کافر باید دستها را شست و کافر نجس است.

آسیه بی بی زنی است مسیحی که در سال ۲۰۰۹  به همسایگان مسلمان خود آب می داد ولی چند تا از ایشان از خوردن آب پرهیز کردند و آسیه بی بی را نجس خواندند و شکایت کردند که او آب را نجس کرده است! براستی کار از این زشت تر؟. این که انسانی را به نجس بودن محکوم کنیم بی آنکه دلیل بر کثیفی او باشد. آب را از او نگیریم و شکایت کنیم که او آب را کثیف کرده است.

همسایگان مسلمان این زن مسیحی را نجس دانستند و از ظرف آبی که داده بود نخوردند. این توهین او را به دعوایی د کشانید که در نهایت بخاطر توهین به پیامبر اسلام و کفرگویی اعدام خواهد شد! به همین سادگی او را اعدام خواهند کرد... شاید شما هم جزء کسانی باشید که از اعدام توهین کننده به مقدسات حمایت می کنید. در این صورت شما هم داعشید!

همسایگان مسلمان این زن مسیحی را نجس دانستند و از ظرف آبی که داده بود نخوردند. این توهین او را به دعوایی کشانید که در نهایت بخاطر توهین به پیامبر اسلام و کفرگویی اعدام خواهد شد! به همین سادگی او را اعدام خواهند کرد… شاید شما هم جزء کسانی باشید که از اعدام توهین کننده به مقدسات حمایت می کنید. در این صورت شما هم داعشید! نام او آسیه بی بی است.

اما آسیه بی بی که از این برخورد مسلمانان دهکده عصبانی شده بود با اشاره به پیامبر اسلام ، محمد را بعنوان یک زنباره و انسان جنایتکار معرفی کرد. واقعیت غیر از این هم نیست! من هم با آسیه بی بی موافقم. بسیاری از انسانها هستند که محمد پیامبر را شخصی زنباره و کلاهبردار می دانند. عقل می تواند قضاوت کند. محمد حتی در خردسالی علی با او همخوابه می شد و خود را به تن علی خردسال می مالید!

دادگاهی در پاکستان مطابق قانون جمهوری اسلامی آن کشور آسیه بی بی را به اعدام محکوم کرده است و اجرای حکم هم تایید گرفته است؛ یعنی هر لحظه باید منتظر اعدام او بود.

اعدام امثال آسیه بی بی مسیحی ، اعدام اسلام است

انسانهایی که غیر مسلمان را نجس می دانند پاسخگو باشند: براستی این اعتقادات شما چه بر سر زندگی و روزگار دیگر انسانها که نمی آورد؟. حتی سگ و روباه هم از دست مسلمانان آرامش ندارند و اعتقاد مسلمانان به نجس بودن سگ منجر به جنایتهای متعدد مسلمانان علیه سگهای بخت برگشته می شود! به این بهانه که پیامبر عقب مانده و روانیشان ادعای نجس بودن سگ را کرده است. گاندی نجس است! اینشتین نجس است؛ ولی خلخالی قاتل و جانی پاک! این پایان کار نیست به گوشه ای از اعتقادات احمقانه مسلمانان توجه فرمایید :

۱) خرگوش زنی است که به شوهر خود خیانت می کرده و خداوند او را به شکل خرگوش مسخ کرده است! بسیاری از مراجع شیعه علت حرام بودن گوشت خرگوش را مسخ شدن او می دانند! حرف مفت که مالیات ندارد. خرگوش حیوانی است مانند بقیه حیوانات و در مسیر تکامل، پیش از انسان هم وجود داشته است؛اما عربی نادان حدیث آورده است که خرگوش زن خیانتکار است!  اگر روزی مسلمانان همه خرگوشها را سنگسار کنند زیاد تعجب نکنید چون مطابق اعتقاد بسیاری از آنها خرگوش زن خیانتکار است که بدان صورت درآمده است.

خرگوش مطابق احادیث اسلام زنی است که به شوهر خیانت کرده است و خداوند او را به این شکل مسخ کرده است! این اعتقاد خنده دار برای خرگوش خطرناک است چون ممکن است شما مسلمانان از فردا خرگوش بگیرید و سنگسار کنید!

خرگوش مطابق احادیث اسلام زنی است که به شوهر خیانت کرده است و خداوند او را به این شکل مسخ کرده است! این اعتقاد خنده دار برای خرگوش خطرناک است چون ممکن است شما مسلمانان از فردا خرگوش بگیرید و سنگسار کنید!

 

۲) سگ نجس است. غیر مسلمان نجس است. خون مسلمانی که از اسلام استعفا دهد حلال است و کشتنش واجب !  براستی هر یک از این احکام چه بر سر جهان ما که نیاورده است. از اعدام دگر اندیشان تا کشتار مردم در درگیریها به بهانه ها ی واهی و حتی زنده سوزاندن سگ توسط اعراب مسلمان.

۳) مطابق دستور خداوند در قرآن ،دست دزد را باید قطع کرد. گروه زیادی از هم میهنان ما به شدت طرفدار این روش تنبیهی هستند که بسیار احمقانه و نادرست است. دزد کسی است که در روش کسب و کار و درآمد  بنادرست رفته است و باید جامعه او را آموزش دهد. شاید مقصر اصلی جامعه و ستم و بیداد و نا برابری باشد که جوانی را براه بزه و نادرست کشیده است و آموزش و راه دادن به ایشان می تواند اصلاحشان کند. اما اسلام کار را راحت کرده است : قطع دست!

سعی کنیم داعش نباشیم!

سروران و بانوان گرامی!  سعی کنیم داعش نباشیم. ادب از که آموختی از بی ادبان؛ قوانین اسلام را رها کنیم و بخاطر اعتقادات بچه گانه و نادرستی که از کودکی بما تلقین کرده اند – مانند سنگسار و قطع دست و اعدام و نجس شمردن دیگراندیشان – را نپذیریم. اینها حماقت است. اینها دوری از انسانیت است. هیچ چیز مقدس نیست جز انسان. انسانیت مقدس است و بس! نپذیریم که بخاطر توهین به مقدسات جان انسانی را بگیرند. جان انسان است که مقدس است. چرا به کشته شدن دیگران که مانند ما فکر نمی کنند راضی شویم؟

 • آواره

  همه دنیا را این ها به گند کشیدند، کشور ما افغانستان ۴۰ سال از جمله آزادترین کشور های جهان بود ولی ویروس وهابیزم عربستان سعودی که نتیجه آخر تبدیل هر ملت به عرب و نابودی فرهنگ و زبان اوست و ویروس آخوند ولایت وقیح ما را به این حالت کشاند و امروز دیگر هیچ امید به بهبود نیست، از شر این ها به استرالیا فرار کردم ولی این جا از افغانستان فعال تر اند و به مسلمانان که دستورات اسلامی را اجرا نمی کنند اخطار می دهند که چنین و چنان خواهیم تان کرد خلاصه جای دنیا نمانده که این ها به گند نکشیده باشند،

  • داریوش

   حق با شما است. این آشغال‌های تاریخ پر رو هم تشریف دارند و در کار همه فضولی میکنند. یک روز در توالت دانشگاهی در واشنگتن که در آن درس میخوانم یکی‌ از این کثافت‌ها که مال یکی‌ از این کشور های عربی‌ هم بود داشت وضو میگرفت. اول محلش نگذشتم، ولی‌ او به خودش اجازه داد و چون می‌دانست من ایرانی‌ هستم پرسید چرا هیچوقت نمی‌‌بینم که تو وضو بگیری. اول خواستم محکم به صورتش بکوبم تا هم جواب فضولی او را داده باشم و هم انتقامی را که ۱۴۰۰ سال است که عقب افتاده را از این اسلام کثافت بگیرم. ولی‌ ناگهان یادم افتاد که دین کثافت اسلام دین رحمت و بخشش (!!) هم است و ممکن است بعدا خودش یا یکی‌ دوستان کثیف تر از خودش من را مورد رحمت اسلامی قرار دهد. این بود دندان روی جیگر گشتم و گفتم من نمازم در خانه می‌خوانم چون محیط این جا نجس است. ولی‌ مردیکه خاک بر سر از رو نمی‌‌رفت. و گفت ما جمعه‌ها در مسجد نماز جماعت داریم و بعد یک کارت ویزیت که آدرس آن مسجد خراب شده روییش بود را از جیبش دراورد و به من داد. کارت را گرفتم و گفتم باشد. ولی‌ در اولین فرصت آن کارت را پاره کردم و در توالت ریختم یعنی‌ همان جای که اسلام باید روانه شود.

 • محمدالله

  این بوی ګند اسلام ما همه را در هیچ جایی از کره خاکی مصون نګذاشته است، بیست و دو سال است از افغانستان با فامیلم از جنایات ایت تبهکاران اسلامی فرار کردم، سال قبل در محفل عروسی دخترم افغانهای مقیم این کشور را با جنرال قونسل دولت اسلامی و عدهء از سرشناسان تاجران و دیګر هموطنان افغانی ما را نیز دعوت کرده بودم، و من بخاطر آنکه عقد دخترم با دامادم جهت رسمی بګیرد، یک جلد نکاح نامه از افغانستان مطالبه کرده بودم تا درین محفل حاظرین یک امضایی بکنند و بعدا دفتر قونسلی مهر تایید به آن بچسپاند، و من ملا و مفتی یی را دعوت نکرده بودم که خطبه نکاح( سوراخ ) را بخواند، حاضرین بشمول جنرال قونسل داد و فریاد زدند که من چرا ملایی را نخواسته ام، من برایشان ګفتم که من ضرورت به خواندن خطبه ندارم و صرف یکی دونفر بصفت شاهد امضا کند و دفتر قونسلی باید مهر تایید بګذارد و بس. تا در آینده ازدواج شان شکل رسمی را پیدا کند و بتوانند در اجتماع خرافی ما بنام زن و شوهر محسوب شوند، شما باور کنید که بیشتر از حاضرین محفل بشمول جنرال قونسل محفل عروسی را ترک کردند، و تا بحال این سند ازدواج شان شکل رسمیات را ندارد. و برای من هم این کاغذی که خطبه ملا آنرا تبرک بسازد ارزش نمیدهم بګذار دلبندانم در فضای مهر و دوستی بسر ببرند. نه اینکه در کتابچه عقد شان پولی بمام مهر تعین شود و دخترم که خود عنقریب از دانشګاه طب فارغ و بصفت داکتر اجرای وظیفه خواهد کرد به پایش ایستاده خواهد شد و ضرورتی به مهریه و یا تحمل خشونت از جانب شوهرش را نداشته باشد.

  • سیاوش

   درود بر تو وفامیل خردمند تو. بگزار این خران اسلامی به جور که میخواهند عرعر نمایند تیزکی در نمایند . پروردگار عمری طولانی به تو، همسر و بچه هایت بدهد.

 • حنیف نژاد

  فعلا” که اسلام داره همه جای دنیا رو به خاک و خون میکشه و حتی مسلمونها خودشون همدیگه رو میکشن تا ببینند کی مسلمون تره ….مسخره است واقعا” در کشورهای دیگه وقتی بگی من مسلمونم مردم ازت می ترسن حق هم دارن یه مشت وحشی که سر همکیشان خودشون رو می برند …..متاسفم

 • کوروش

  من با شما موافقم ولی میگم در حگومت بعدی اول هر چی آخوند هست اعدام کنیم و هر چی مسجد هست بسوزانیم بعدش بریم بسمت همراهی و همدلی و پیشرفت و آبادانی . مگر نه اینه که وقتی یکی بیمار میشه اول بفکر دفع میکروب میافتند؟

 • daryoosh

  جناب آقای بسیجی‌ هشت سال جنگ، کجایی چرا لال شدی؟ مگر نمی‌بینی در اصفهان این دار و دسته چه میکنند؟ آیا اسید پاشی بروی زنان و دختران هم از رحمت بیکران اسلام سر چشمه می‌گیرد؟

 • daryoosh

  اسلام ویروس کشنده ایست که باید با تمام قوا با آن جنگید. این آشغال‌ها با زبان منطق آدم نمیشوند. باید با زبانی با آن‌ها صحبت کرد که می‌فهمند. یعنی‌ زبان زور، یعنی‌ کتک، پس گردنی و اردنگی. رضا شاه خوب خدمت این آشغال‌ها رسید آن چنان که هنوز آخوند‌ها جرات نمی‌‌کنند اسم رضا شاه را بیاورند. ما هم اکنون یک رضا شاه میخواهیم تا آخرین بقایای این کثافت تاریخ را برای همیشه روانه فاضلاب کند.
  پدر بزرگ من تعریف میکرد یک روز یک آخوندی در مورد کشف حجاب گنده تر از دهان کثیفش وراجی کرده بود. وقتی‌ خبر به رضا شاه رسید او هم معطل نکرد همراه با چند افسر و سرباز سوار بر اسب به مسجد آن آخوند حمله کردند و همانطور سوار بر اسب وارد آن مسجد شدند. آخوندها و طلبه‌ها شلورشان را خراب کردند عبا و عمامه به دست از هر طرف پا به فرا گذاشتند. در این میان یک آخوندی جا ماند. به دستور رضا شاه او را گرفتند و یک کتک مفصل به او زدند و به او گفتند که به آن آخوند الاغ الدنگ پیغام بده که دفعه بعد نوبت خودش است اگر باز هم گوه زیادی بخورد. و همانطور هم شد. آن آخوند الدنگ و بقیه آخوند‌ها خفه شدند و دیگر گوه زیادی نخوردند.

 • بهرام

  این هم یک خبر دست اول تا ببینید این مسلمان‌ها چه قدر پررو تشریف دارند

  اعضای یک گروه اپرا به خاطر برقع داشتن یک تماشاگر زن، مدیر تالار را تهدید کردند که از اجرای اپرا خودداری خواهند کرد. در نهایت این زن که اصرار به حفظ برقع‌اش را داشت، ناچار به ترک سالن شد.

  http://www.dw.de/در-اپرایی-در-پاریس-زنی-با-حجاب-برقع-مجبور-به-ترک-سالن-شد/a-18008763