سرجوخه جعفری گفته است: “فتنه ۸۸ به مراتب خطرناکتر از جنگ بود” ۴

سرآغاز:

در کشورهایی که حساب و کتابی در آموزش و کاردانی افراد در کار بوده، برای رسیدن به پست، درجه، مقام، و مسئولیتی نیاز به تحصیلات و آموزش و تجربه های عملی است. به عنوان نمونه به یک مدرک و تیتر دکترا از دانشگاه معتبر و شناخته شده بین المللی نیاز است تا فرد به عنوان استادیار در یک مؤسسه آموزشی به پژوهش و آموزش پردازد. ولیکن سالیان زیادی داشتن تجربه در آموزش و نوشتن رساله های علمی، یک استادیار را به مقام استادی می رساند.

در دیگر سازمان ها نیز روش پست یابی و ترقی افراد همین گونه است و هر داوطلب باید پله های نردبان باریک و لرزان را با دقت و کوشش بسیار یکی پس از دیگری بپیماید تا به مقام های بالا برسد. چنانکه به عنوان مثال در ارتش، از سربازی آغاز می گردد و با آموزش و تجربه های عملی به درجاتی از سرجوخه گرفته تا گروهبان، استوار، ستوان، و پس از سالیانی زیاد تلاش و کوشش امکان دارد به درجات بالاتر مانند سرهنگی، و سرلشکری برسد. در بسیاری از موارد نیز با داشتن درجات پائین بازنشست می شوند.

محمد علی جعفری- این آقا که با فرصت طلبی و چاپلوسی یک شبه به سرلشکری آخوندها منصوب شده و گذشته خیانت باری چون دزدانه از دیوار سفارت آمریکا بالا رفته است با کمال پررویی، انقلاب و خیزش بزرگ ملت ایران در سال ۸۸ را فتنه و آنهم بدتر از یورش صدام جنایتکار می داند.

محمد علی جعفری- این آقا که با فرصت طلبی و چاپلوسی یک شبه به سرلشکری آخوندها منصوب شده و گذشته خیانت بارش چون دزدانه از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتن را فراموش کرده، با کمال پررویی و بی شرمی، انقلاب و خیزش بزرگ ملت ایران در سال ۸۸ را فتنه و آنهم بدتر از یورش صدام جنایتکار اشغال گر کشورمان می داند.

سلسله مراتب در رژیم آخوندی

از زمانی که کشور ما از سوی یک مشت روضه خوان بی سواد، بی فرهنگ و ضد ایرانی به گروگان گرفته شد، نه تفاوتی میان یک دیپلم با استاد دانشگاه است، و نه میان یک سرجوخه و یک سرلشکر. همه ما به خوبی می دانیم که تنها به وفاداری و پای بندی افراد به روضه و آخوند و باورداشتن به خرافات و یا چاپلوسی و کیسه دوزی فرصت طلبان موجب ارتقاء و پست و مقام افراد می شود. از این روی، میزان و نوع تحصیل، نوع مدرک و دانشگاه و کاردانی و تجربه فرد ملاک عمل نیست. به این دلیل، در سه دهه گذشته یک مشت جوان ولگرد و دور از هر فرهنگ و دانشی را بدون کنکور وارد دانشگاهها کرده، و یا بورس تحصیلی در اختیارشان گذاشت که در دانشگاههای عقب افتاده و بسیار ضعیف کشورهای گوناگون چند سالی راگذرانده و بی درنگ پست های دانشگاهها را در اختیار خود گیرند و استادان برجسته و کاردان را از کار بر کنار کنند.

این برخورد مزدوران و آدم کشان رژیم مانند پاسدار، و بسیجی و نظامی به ملت بر پا خاسته و اعتراض کننده ایران در  سال ۸۸ است. یورش و حمله دیوانه وار موتورسواران مزدور خامنه ای میان مردم و قلع و قمع آنان. به راستی که بیشرمی، بی حیایی و دروغگویی آخوند تا به کجا؟! حال، سرجوخه جعفری مزدور این انقلاب سرتاسری را فتنه سال ۸۸ می نامد؟.  زهی بی شرمی، زهی بی وجدانی و وطن فروشی!!.

این برخورد مزدوران و آدم کشان رژیم مانند پاسدار، و بسیجی و نظامی به ملت بر پا خاسته و اعتراض کننده ایران در  سال ۸۸ است. یورش و حمله دیوانه وار موتورسواران مزدور خامنه ای میان مردم و قلع و قمع آنان. به راستی که بیشرمی، بی حیایی و دروغگویی آخوند تا به کجا؟! حال، سرجوخه جعفری مزدور، این انقلاب سرتاسری را فتنه سال ۸۸ می نامد؟.
 زهی بی شرمی، زهی بی وجدانی و وطن فروشی!!.

سردار، سرلشکر ساخت روضه خوان ها

سپاه پاسداران که برای پاسداری و نگهبانی روضه خوان ها به وجود آمد بدون داشتن هرگونه صلاحیتی کلیه کارهای اساسی و اقتصادی و تکنولوژی کشور را قبضه کرده و کشور را به افتضاح و ورشکستگی کشاندند. شماری از جوانان بیکاره نیز که به سربازی رفته بودند و چند ماهی در پشت جبهه شعار دادند، ناگهان از سربازی، سرجوخه گری، گروهبانی گذشته به مقام ساختگی سردار و سرلشکر رسیدند. بسیجی ها نیز که از جوانان بیکاره و فرصت طلب و عقب مانده کشورند نیز برای حفظ منافع روضه خوانها روبروی ملت ایستاده و تاکنون از هیچ جنایتی فروگذار نکرده اند. گفته می شود که برنامه اسید پاشیدن بر سر و صورت دختران و زنان محترم اصفهان نیز از کارهای بسیجیان بوده است.

سرجوخه یا سرلشکر جعفری

نمونه گویای درجه تقلبی و بی محتوایی در سپاه، محمد علی جعفری است که خود را سردار یا سرلشکر جعفری می داند. این فرد فرصت طلب رفتن به جبهه را بالاترین معیار ترقی خود می داند و از جمله افرادی است که برای بقای آخوند مانند دزدها از دیوار سفارت آمریکا بالا رفت و بزرگترین زیان و لطمه تاریخی را در میان جامعه بین المللی بر کشورمان وارد ساخت.

اگر این آقای سرلشکر تازه به دوران رسیده و فرصت طلب در کشوری با استاندارد درست و حساب شده زندگی می کرد لیاقت پست و مقامی بالاتر از یک سرجوخه و یا گروهبان نداشت. ولی در ایران که یک روضه خوان ۵ تومانی عنوان رهبر عالیقدر مسلمانان جهان به دنبال خود یدک می کشد، یک کارگر میدان باربری وزیر، یک بچه آخوند بنام علی مطهری که گفتار زشت و ضد ایرانی پدرش  مرتضی مطهری در مورد ایرانیان ثبت در تاریخ است، نماینده اول چند میلیون مردم تهران می شود و یک پاسدار فرصت طلب و ضد ایرانی بنام محمد علی جعفری بنام سرلشکر و فرمانده کل سپاه پاسداران می شود.

این ها شماری از انسان های بزرگ و شرافتمندی بودند که در سال ۸۸ به طور آرام و صلحجویانه بپا خاستند و از سیاست ارتجاعی و فاشیستی حکومت پاچه پاره هایی مانند آخوند، پسدار، و بسیجی انتقاد کردند ولیکن آدم کشان رژیم آخوندی مانند آخوند، پاسدار، بسیجی و مزدوران استخدامی از کشورهای دیگر ملت بیگناه، بی اسلحه و بی دفاع را به رگبار بستند. بهتر است آقای سرجوخه جعفری مزدور رژیم خجالت بکشد و شرم کند قیام مردمی را فتنه ۸۸ بنامد!.

این ها شماری از انسان های بزرگ و شرافتمندی بودند که در سال ۸۸ به طور آرام و صلحجویانه بپا خاستند و از سیاست ارتجاعی و فاشیستی حکومت پاچه پاره هایی مانند آخوند، پاسدار، و بسیجی انتقاد کردند ولیکن آدم کشان رژیم آخوندی مانند آخوند، پاسدار، بسیجی و مزدوران استخدامی از کشورهای دیگر ملت بیگناه، بی اسلحه و بی دفاع را به رگبار بستند. بهتر است آقای سرجوخه جعفری مزدور رژیم خجالت بکشد و شرم کند که قیام مردمی را فتنه ۸۸ بنامد!.

فتنه۸۸ به مراتب خطرناک‌تر از جنگ بود

این به اصطلاح سرلشکر یک شبه با کمال بی شرمی خیزش و انقلاب ملی و مردمی در سال ۸۸ را فتنه نامیده و آنهم از یورش صدام و اشغال کشورمان خطرناکتر می داند. در سال ۸۸ میلیون ها مردم ایران علیه ظلم و ستم و دیکتاتوری آخوند به پا خاستند. اما مزدوران و نوکران آخوند مانند شما پاسداران و جوانان فاسد بسیجی مردم بیگناه و بی دفاع را به آتش کشیدید، به زندان انداختید، به زنان تجاوز کردید، و گروه بیشماری را سر به نیست و اعدام نمودید. آیا کدام فتنه است؟. خیانت و رفتار ضد ملی و مردمی شماها، و یا به تنگ آمدن مردم از فساد، جور، ستم شماها که ملتی را به گروگان گرفته و کشوری پیشگام در جهان را به ویرانی و نابودی کشاندید.

فقر و درماندگی موجب افسردگی، نگرانی، اختلافات خانوادگی، تولید فرزندان روانی، و سرانجام جدایی و طلاق است. این است سرنوشت و زندگی مردم دربند و فلک زده کشورمان که از سوی یک مشت روضه خوان، بسیجی و پاسدار دزد یغماگر و بسیار بی سواد و پر مدعا به گروگان گرفته شده اند. سرجوخه یا به اصطلاح سرلشکر جعفری یک خیانتکار بی سواد بهتر است این ظلم و ستم ها را ببیند و کرکری نخواند.

فقر و درماندگی موجب افسردگی، نگرانی، اختلافات خانوادگی، تولید فرزندان روانی، و سرانجام جدایی و طلاق است. این است سرنوشت و زندگی مردم دربند و فلک زده کشورمان که از سوی یک مشت روضه خوان، بسیجی و پاسدار دزد یغماگر و بسیار بی سواد و پر مدعا به گروگان گرفته شده اند. سرجوخه یا به اصطلاح سرلشکر جعفری یک خیانتکار بی سواد بهتر است این ظلم و ستم ها را ببیند و کرکری نخواند.

نکته پایانی:

این آقای سرجوخه و یا سرلشکر جعفری بهتر است به گذشته تاریک و خیانت بار خود نگاهی بیاندازد، و چهره عبوس خود را در آیینه ببیند و بیش از این شعار تو خالی ندهد. جعفری بسیار نادان و بی سواد است که نداند چنانچه برخورد نظامی پیش آید کشور ما چند روزه در برابر هریک از کشورهای اروپایی و به ویژه آمریکا به کلی از هم گسیخته و نابود می شود.

در حالی که بیشتر مردم ایران در فقر و فلاکت به سر می برند، آخوندها با ساختن حدود ۱۳ هزار امام زاده و مراکز مذهبی دکان های خوبی برای سرکیسه کردن و خالی نمودن جیب مردم ناآگاه و درمانده روز به روز بر شدت ناتوانی و درماندگی مردم می افزایند. اینست نتیجه حکومت آخوند، پاسدار، و بسیجی دزد یغماگر و وطن فروش.

در حالی که بیشتر مردم ایران در فقر و فلاکت به سر می برند، آخوندها با ساختن حدود ۱۳ هزار امام زاده و مراکز مذهبی دکان های خوبی برای سرکیسه کردن و خالی نمودن جیب مردم ناآگاه و درمانده روز به روز بر شدت ناتوانی و درماندگی مردم می افزایند. اینست نتیجه حکومت آخوند، پاسدار، و بسیجی دزدان یغماگر و وطن فروش.

اگر آقای جعفری یک نظامی است چگونه می تواند و اجازه دارد که در مورد سیاست و قدرت نظامی کشورهایی مانند آمریکا اظهار فضل و دانش کند. جعفری با چه جرأت و جسارتی کشور دیگر را دشمن ما می شمارد. از دیدگاه دیپلماسی، روابط بین المللی هیچ کشوری مجاز نیست که به کشور دیگر توهین کند و یا آن را دست کم بگیرد. رفتار زشت و ناپسند رژیم ضد بشری ولایت فقیه در مورد آمریکا و اسرائیل که هیچکدام با ما دشمنی ندارند بزرگترین شکست و لکه ننگی است که برای تاریخ کشورمان به جای می ماند.

 • کوروش

  من اعتقاد ندارم که همه سپاهی ها بد هستند بعضی از آن ها که در پست های اداری و .. بخاطر لقمه ای نان کار می کنند وضعیت خوب معیشتی نیز ندارند در همین اقوام ما هستند و از رزیم ناراضی هستند و اصلا اعتقادی به خامنه ای ندارند اما می گویند بخاطر لقمه ای نان مجبورند در سپاه کار کنند خود این بیچاره ها از محدودیتهای شدید در سپاه میگویند وا ینکه اگر به نماز جماعت نروی و یا احساس کنند که کمترین انتقادی به خامنه ای داری اخراجت میکنند و حتی عده ای از سپاهی ها بخاطر داشتن سلایق سیاسی و یا سرپیچی از دستور بر ضد مردم در زندان ها به سر می برند

  • neda

   کسی که به لقمه ای نان اندیشه اش را ،آزادی و شرفش را می فروشد
   آدم بی شرفی بیش نیست.

   • سرطان نظام

    شما فقط کنار حوض نشستی نظر میدی. نمی دونی داخل حوض چه خبره.
    ولی به هر حال، این افراد هم نبایدبه خوشون اجازه بدن که در گیر گند کاری ها بشن

 • khosrow

  sarlashkar Jafari biyad bere to kone man ke mohash zardbesheh ke madaresh bavaresh besheh ke pesaresh sarlashkar sodeh vay be hale melate nadane Iran ke be harfe 4ta koskesh mesle in ghormsagh gosh meydand