سکوت ملت ایران در برابر جنایات رژیم و فروپاشی کشور گناهی است نابخشودنی ۲۰

پیش گفتار:

همیشه گفته اند که ملت ها لیاقت همان حکومتی دارند که بر آنان فرمانروایی می کنند. گویا این حقیقت دارد و شوربختانه ملت ما همواره ظالم پرور ظلم پذیر، و مظلوم آزار بوده است. ملت ما از گذشته تا کنون به دیکتاتوری خو گرفته، و آن را پذیرا شده است. درست مانند دانش آموزان مدارس که از رفتار ملایم و دموکراسی یک آموزگار و دبیر، طغیان گر شده، و کلاس را روی سر می گذارند در حالی که در برابر یک آموزشگر محکم و سختگیر نفس ها را در سینه حبس نموده و کمترین جنبش و هیاهویی از خود نشان نمی دهند.

زمانی که آخوند فرومایه و دزد و غارتگر دست به تارج مملکت می زند، و زن ستیزی و زنبارگی را جزء سیاست های خود قرار می دهد، و صیغه یا فحشای اسلامی را در همه جاشایع و رواج می دهد، زن محروم و بیگناه جامعه در بند فقر و درماندگی گرفتار شده و برای نجات خود و احتمالن فرزندانشان چاره ای جز پناه بردن به فحشاء و روسپیگری کاری نمی توانند بکنند. آیا جوانان غیرتمند و قدرتمند کشورمان این مصیبت های ملی را می بینند و بازهم ساکت می مانند؟!.

زمانی که آخوند فرومایه و دزد و غارتگر دست به تارج مملکت می زند، و زن ستیزی و زنبارگی را جزء سیاست های خود قرار می دهد، و صیغه یا فحشای اسلامی را در همه جاشایع و رواج می دهد، زن محروم و بیگناه جامعه در بند فقر و درماندگی گرفتار شده و برای نجات خود و احتمالن فرزندانشان چاره ای جز پناه بردن به فحشاء و روسپیگری کاری نمی توانند بکنند. آیا جوانان غیرتمند و قدرتمند کشورمان این مصیبت های ملی را می بینند و بازهم ساکت می مانند؟!.

انتقاد ما از پیشینیان

ما همواره از پیشینیان و نیاکان خود گله می کنیم و ایراد می گیریم که در برابر بیگانگان و متجاوزین به سرزمینمان مانند یورش تازیان، هجوم قوم مغول، تیمور گورکانی، نفوذ و سمپاشی آخوند بر فتحعلیشاه خردباخته و خرافاتی، و یورش آخوند در سال ۱۳۵۷ و مانند آن ایستادگی نکردند و مملکت را در دورانی گوناگون به دست دشمنانمان سپرده و آن را به ویرانی وچند پارگی کشاندند.

گرچه تا اندازه ای این گله و انتقادها وارد است ولی با توجه به این که در زمان های گذشته امکان تماس و ارتباط مردم در سراسر ایران بزرگ بسیار کم بود سطح آگاهی عمومی مردم ایران از مسائل سیاسی و موقعیت جهانی بسیار ناچیز، و در نتیجه به وجود آمدن اتحاد و همبستگی در میان مردم کمتر اتقاق می افتاد. زیرا در آن شرایط محدود، بدون رسانه عمومی و جدایی مردم ازیکدیگر، تنها تکیه نیاکان ما بر قدرت و تسلط یک حاکم و فرمانده مستبد و زورگو بود که مردم را مانند گله گوسفند به راه و برنامه های خواسته خود روانه کند.

دربالا گنبد امام رضای تازی است که سالیان درازی خود و دیگر تفاله های متجاوز به ایران به غارت و چپاول مملکت ما پرداختند و هنوز هم پس از ۱۴ سده هرساله میلیون ها دلار از بیت المال و جیب فقیران این کشور صرف قبرستان های این دشمنان به ایران و ایرانی می شود و یا در توبره و جیب گشاد آخوندهای فرومایه ریخته می شود.

دربالا گنبد امام رضای تازی است که سالیان درازی خود و دیگر تفاله های متجاوز به ایران به غارت و چپاول مملکت ما پرداختند و هنوز هم پس از ۱۴ سده هرساله میلیون ها دلار از بیت المال و جیب فقیران این کشور صرف قبرستان های این دشمنان به ایران و ایرانی می شود و یا در توبره و جیب گشاد آخوندهای فرومایه ریخته می شود. و اما، آرامگاه دوم، ویرانه و مخروبه ای از سردار ملی و فرزند پاک ایران یعقوب لیث است که سالیان درازی برای نجات کشورمان با تازیان بجنگید و گروه بیشماری از آنان را به درک فرستاد. ملت حق ناشناس و خردباخته، این خدمات و جانفشانی های یعقوب لیث فرزند گرانمایه کشور را فراموش کرده، آرامگاهش را به ویرانی کشاندند و در عوض به زرق و برق و زینت آرامگاه تازیانی مانند امام رضا، امام حسین و مانند آن پرداختند. زهی، وطن فروشی، زهی بی خردی، و زهی خیانت به کشور و مردم!.

بیگانگانی که بر م حکومت کردند

سلطان محمود غزنوی بیگانه خردباخته ای بود که  از نیرو و سرمایه کشور ما مایه گذاشت، به هندوستان لشکر کشید و به قتل عام مردم پرداخت تا مذهب تسنن را در آن دیار رواج دهد.  شاه اسماعیل صفوی خرافاتی و خردباخته و جانشینانش با کشتار بی حد و حصر مردم در سراسر ایران بزرگ تلاش کردند تا مردم را از مذهب تشیع برکنار داشته و شیعه گری را در همه جا جایگزین نمایند. در جایی که شاه عباس بزرگ با آن که بیگانه ای بیش نبود ولیکن با درایت و اندیشمندی تمامیت ارضی ایران را حفظ نمود و ایران را در دوران خود به قدرت و شوکت رسانید. نادرشاه هم با وجود بیگانه بود بزرگترین خدمات را به این مرز و بوم نمود.

نتیجه بی تفاوتی و سکوت ما و بی حالی و بی توجهی جوانانمان، بیش از ۳۰٪ این جوانان خیابانی به بیماری ایدز HIV دچار شده و با مرگ دست و پنجه نرم می کنند.

نتیجه بی تفاوتی و سکوت ما و بی حالی و بی توجهی جوانانمان، بیش از ۳۰٪ این جوانان خیابانی به بیماری ایدز HIV دچار شده و با مرگ دست و پنجه نرم می کنند.

چه کسانی در این زمان قابل انتقادند؟

مسئولیت جامعه امروز و فردای ایران بر عهده جوانان است. زیرا از افراد سالمند و بازنشسته که دارای نیروی تن و روان اندکند نمی توان انتظار مبارزه و روبرویی با رژیم آدمخوار اسلامی را داشت. آنان می توانند تا اندازه ای راهنمای فکری جوانان باشند ولی این جوانانند که می توانند و باید سرنوشت کشور رادر دست خود گیرند.

امروزه با وجود اینترنت، تلویزیون و رادیو های بین المللی، فاکس، تلگراف، تلفن، رفت و آمدها میان کشورهای گوناگون جهان، بیشتر جوانان در هرگوشه ایران در جریان وضع سیاسی ایران و کشورهای دیگر قرار می گیرند و می توانند آگاهانه رژیم غیر انسانی اسلامی را از اسب قدرت به زیر کشیده و ما بیش از این شاهد جنایات گسترده رژیم و فروپاشی میهنمان نباشیم.

یکی از سه تن از کارگران معدن طلا در آق دره آذربایجان غربی که به دلیل اخراج از کار و فقر و درماندگی دست به  خود کشی زدند. آیا جوانان غیور و برومند ما که مالک اصلی این آب و خاکند و وظیفه آنان دفاع از منافع ملی و مردمی و مبارزه با دشمنان است خود را در برابر اینگونه نارسایی و خودکشی ها مسئول نمی دانند؟.

یکی از سه تن از کارگران معدن طلا در آق دره آذربایجان غربی که به دلیل اخراج از کار و فقر و درماندگی دست به  خود کشی زدند. آیا جوانان غیور و برومند ما که مالک اصلی این آب و خاکند و وظیفه آنان دفاع از منافع ملی و مردمی و مبارزه با دشمنان است خود را در برابر اینگونه نارسایی و خودکشی ها مسئول نمی دانند؟.

جوانان ما چه کار می کنند؟

شوربختانه، جوانان ما مسئولیت ملی و میهنی خود را فراموش کرده و تا کنون سوای ایراد گیری و انتقاد از دیگران و یا طفره رفتن، به کارها و سرگرمی های بیهوده پرداخته و یا آن که عمر با ارزش خود را در اعتیاد های گوناگون تلف می کنند. بدیهی است این جوانان قدرتمند ما اگر اندکی از فکر و اندیشه خود را برای مبارزه با این رژیم غیر مردمی صرف می کردند ما نمی بایست تا کنون اسیر این دیوان هرجایی باشیم و کشورمان این چنین راه فروپاشی و زوال را طی نماید.

در دورره گزینش روحانی یک آخوند جنایتکار به جای آخوندی دیگر، گروه بیشماری از جوانان سرنوشت ساز کشور ساکت ماندند و راه را برای ادامه جنایتکاری و سلطه آخوند بازگذاشتند و گروهی از جوانان دیگر مانند افراد در این تصویر راه مستقیم خیانت را پیش گرفتند و در درون و بیرون کشور بلند گوی دولت ضد ایرانی شدند و راه را برای به قدرت رسیدن آخوندی دیگر باز کردند. آیا اینگونه سهل انگاری و یا همراه بودن با رژیم کشتارگر خیانت به کشور و ملت ایران نیست؟!.

در دورره گزینش روحانی یک آخوند جنایتکار به جای آخوندی دیگر، گروه بیشماری از جوانان سرنوشت ساز کشور ساکت ماندند و راه را برای ادامه جنایتکاری و سلطه آخوند بازگذاشتند و گروهی از جوانان دیگر مانند افراد در این تصویر  مزدوران حقوق بگیری هستند که راه مستقیم خیانت را پیش گرفتند و در درون و بیرون کشور بلند گوی دولت ضد ایرانی شدند و راه را برای به قدرت رسیدن آخوندی دیگر باز کردند. آیا اینگونه سهل انگاری و یا همراه بودن با رژیم کشتارگر خیانت به کشور و ملت ایران نیست؟!.

بنابراین، ایراد گیری جوانان از پدران خود که در سال ۱۳۵۷ و  و همچنین ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ موجب روی کار آمدن آخوندها بر سر قدرت شدند گرچه منطقی است ولیکن چیزی از بار مسئولیت خودشان را نمی کاهد و همه گونه انتقاد بر آنان است که شماها از ۳۶ سال پیش و استیلای ملخ های آدمخوار رژیم اسلامی چه گامی را بر داشته اید؟!. چگونه با این گرگهای درنده مبارزه کرده اید؟، چند آخوند تبهکار را از منبر پایین کشیدید و زندگی را بر آنان سیاه ساختید؟!.

بهتر است جوانان به خواب رفته و اسیر قلیان و دود، داروهای خواب آور، مشروبات تقلبی، و مانند آن اندکی به خود آمده و با خرافات و تازی پرستی امت خواب آلود و خردباخته به مبارزه پردازند تا ما از خیانت تازی پرستی بیرون آییم و در پی  قهرمانان ملی و مردمی خود باشیم.

بهتر است جوانان به خواب رفته و اسیر قلیان و دود، داروهای خواب آور، مشروبات تقلبی، و مانند آن اندکی به خود آمده و با خرافات و تازی پرستی امت خواب آلود و خردباخته به مبارزه پردازند تا ما از خیانت تازی پرستی بیرون آییم و در پی  قهرمانان ملی و مردمی خود باشیم.

آیا جوانان ما تاکنون با این رژیم مبارزه کرده اند؟!.

آنچنان که همه می دانند این رژیم روز و شب مردم بیگناه و جوانان فعال ما را به شکنجه و دار می کشد، دکتر بختیار، فریدون فرخ زاد، و ستار بهشتی ما را با ساطور و دشنه و یا ضربه های گوناگون به خاک می کشاند. ریحانه جباری دختر بیگناه که مورد تجاوز یک دیو صفت اطلاعاتی قرار می گیرد به خواسته و توصیه آن وزارت خانه آخوندی با طرزی وحشیانه حلق آویز می شود و صدها نمونه دیگر…. آیا شماها سوای وقت تلف کردن و خود را سرگرم همه نوع اعتیاد، هنر دیگری از خود نشان دادید که حتی برای نمونه یک آخوند را به چوب دار بسته، و به خاک بکشانید تا رژیم به خود آید و اندکی از خونریزی و خودکامی خود بکاهد؟!.

اینها کارگران زحمتکش و محروم معدن طلای آق دره در آذربایجان غربی اند که به دلیل اخراج ۳۵۰ تن از همکارانشان به اعتراض بلند شدند. ولی شوربختانه رژیم آدمخوار وضد ایران و ایرانی به فریاد کسی توجهی ندارند.

اینها کارگران زحمتکش و محروم معدن طلای آق دره در آذربایجان غربی اند که به دلیل اخراج ۳۵۰ تن از همکارانشان به اعتراض بلند شدند. ولی شوربختانه رژیم آدمخوار وضد ایران و ایرانی به فریاد کسی توجهی ندارند.

اعتیاد جوانان:

۱- اعتیاد به مواد مخدر

آمار رسمی سال ۸۸ نشان می دهد که سن شروع اعتیاد، ۱۵ تا ۱۷سالگی بوده، و از آن سال تاکنون روزانه دست کم ۳۰۰ نوجوان وارد چرخه اعتیاد شدند.همچنین ۴۹ درصد از دانشجویان به مواد دخانی اعتیاد پیدا کرده و افراد به صورت جمعی و از روش‌های آسان‌تری برای استفاده از موادمخدر استفاده می‌کنند. هادی معتمدی در همایش مددکاری اجتماعی در حوزه کودکان، با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر با دغدغه جدیدی به عنوان اعتیاد نوجوانان مواجه شده‌ایم، اظهار کرد: «درحوزه کاریمان بارها با کودکان هفت‌ و پنج ساله معتاد و حتی کودکانی که معتاد به دنیا آمده‌اند، روبه‌رو شده‌ایم..».

قرص های مسکن و داروهای ترک اعتیاد بزرگترین مواد مسموم کننده و اعتیاد آوری است که مصرف کننده را در دامی خطرناک و کشنده اسیر و بی اراده می سازد.

قرص های مسکن و داروهای ترک اعتیاد بزرگترین مواد مسموم کننده و اعتیاد آوری است که مصرف کننده را در دامی خطرناک و کشنده اسیر و بی اراده می سازد.

۲- اعتیاد به داروها

اعتیاد به داروهای مسکن و خواب‌آور خیلی جدی است. چندی پیش مرکز ملی مطالعات و درمان اعتیاد از افزایش اعتیاد به داروهای مسکن در جامعه و افزایش این نوع اعتیاد در بین اقشار مختلف جامعه ابراز نگرانی کرد. دکتر محسن وزیریان، رئیس اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد وزارت بهداشت: “در حال حاضر به‌دلیل نبود آموزش‌های لازم در کشور، اقشار مختلف جامعه از این موضوع بی اطلاع اند واین نوع اعتیاد را جدی نمی گیرند.

به گفته دکتر وزیریان، داروهای مسکن معمولی، داروهای خواب‌آور (گروه بنزود یا زپین‌ها مثل دیازپام، لورازپام و…) و همچنین مسکن هایی که در ترکیب آنها مواد مخدر وجود دارد مانند استامینوفن کدئین و اکسپکتورانت کدئین از جمله داروهایی هستند که در صورت مصرف خودسرانه و طولانی مدت منجر به اعتیاد افراد می شوند.

به گفته پژوهشگران مصرف داروهای مسکن و خواب‌آور دارای آثار و عوارض مخربی است که معمولا تا چند ساعت باقی می ماند. داروهای مسکن و خواب‌آور باعث تغییرات رفتاری یا روانی همچون سرخوشی مختصر، رفتار نامناسب .، پرخاشگری، اختلالات درکی، اختلال قضاوت، گیجی، رخوت، خواب آلودگی، شل شدن عضلات، بهم خوردن تعادل و اختلال عملکرد شغلی و اجتماعی می شوند.
همچنین مصرف طولانی داروهای مسکن و خواب‌آور عوارضی شامل افسردگی، سردرد، ناراحتی گوارشی، آسیب کبدی و اختلال حافظه درپی دارد. همچنین بر اساس تحقیقات به عمل آمده زنانی که به طور مداوم از داروی مسکن استامینوفن، بروفن و از این قبیل استفاده می‌کنند، دو برابر افراد معمولی در خطر ابتلا به فشار خون بالا هستند.

۳- اعتیاد به قلیان و مشروبات تقلبی

کشیدن قلیان و اعتیاد به مشروبات که عمومن تقلبی و مسموم کننده است، موجب می شود که جوانان مملکتمان دچار بیماری های مختلف جسمی و روانی شده، خرد و اندیشیدن خود را از دست می دهد. اینها برنامه ریزی رژیم ضد انسانی است که بر کشورمان حکومت می کند.

اینست عقل، هوش و خرد نسل جوان امروز کشورمان. بی خبری، بی حالی، افسردگی، در خود فرورفتن و بی تفاوت بودن نسبت به مشکلات مردم و فروپاشی کشور، از خواسته ها و سیاست آخوند جنایتکار است که جوانان ما به ندای این شارلاتان های اجتماع پاسخ مثبت داده اند.

اینست عقل، هوش و خرد نسل جوان امروز کشورمان. بی خبری، بی حالی، افسردگی، در خود فرورفتن و بی تفاوت بودن نسبت به مشکلات مردم و فروپاشی کشور، از خواسته ها و سیاست آخوند جنایتکار است که جوانان ما به ندای این شارلاتان های اجتماع پاسخ مثبت داده اند.

از آنچه گذشت:

جوانان ما از سه دهه پیش تا کنون، همواره اعتراض و انتقاد از پدران و مادران خود دارند که چرا با اندیشیدن نادرست و بی خردی خود موجب استیلای رژیم آدمخوار اسلامی بر مردم شدند و کشور را به ویرانی و عقب ماندگی کشاندند؟. گرچه اینگونه انتقادها و خرده گیری بر نیاکان ما هم که تلاش بیشتری نکردند تا از یورش تازیان، حمله سپاه جرار مغول و تیمور گورکانی، شکست افتضاح آمیز شاه سلطان حسین در برابر محمود افغان، نفوذ آخوندها بر فتحعلیشاه خردباخته و خرافاتی وارد است که در نتیجه در هر دوره شکست و ویرانی و تجزیه بخشی از خاکمان را سبب گردیدند.

ولی آیا در این دوران فطرت آخوندی، در دورانی که گروه بیشماری از فرزندان میهن مانند شاهپور بختیار، فریدون فرخ زاد، ستار بهشتی، و صدها هم میهن دیگر از سوی رژیم سلاخی شدند و در زندان ها به دختران و زنان کشورمان تجاوز نمودند و آنان را به دار آویختند، بر سر و چهره بانوان کشورمان در اصفهان و چند شهر دیگر اسید پاشیدند، و یا با چاقو و ساطور به جان زنان هم میهنمان در شهر آخوند زده جهرم افتاده، و آنان را مجروح و لت و پار ساختند، جوانان ایرانی چه کردند؟، و چه واکنشی نشان دادند؟!.
آیا جوانانی که بیش از ۶۷٪ نیروی فعال کشور را شامل می شوند و آینده و حال سرزمینمان بدانان تعلق دارد توانسته اند گامی استوار و سازنده در رویارویی و سرکوبی رژیم برداشته و رژیم خودکامه و یکه تاز بر سر جای خود نشانند؟!.

در این جا به عنوان نمونه ثروت های دزدیده شده سه تن از جنایت کاران رژیم را نشان می دهد. باید توجه داشت که تک تک افراد این رژیم اعم از آخوند، پاسدار، بسیجی، نمایندگان مجلس آخوندها و سازمان های زیر فرمان خامنه ای و فرزند ابر جنایتکارش مجتبی، هرکدام دزدی های کلانی کرده اند که لیست همه آنها موجود است. آیا جوانان ما اندکی غیرت و تعصب ملی دارند که رژیم دزد و غارتگر را از دستبرد بیشتر به سرمایه ملی بازدارند؟.

در این جا به عنوان نمونه ثروت های دزدیده شده سه تن از جنایت کاران رژیم را نشان می دهد. باید توجه داشت که تک تک افراد این رژیم اعم از آخوند، پاسدار، بسیجی، نمایندگان مجلس آخوندها و سازمان های زیر فرمان خامنه ای و فرزند ابر جنایتکارش مجتبی، هرکدام دزدی های کلانی کرده اند که لیست همه آنها موجود است. آیا جوانان ما اندکی غیرت و تعصب ملی دارند که رژیم دزد و غارتگر را از دستبرد بیشتر به سرمایه ملی بازدارند؟.

نکته پایانی:

به جای آن که جوانان غیور و نیرومند وکشورمان که مالک اصلی این سرزمینند دمار از روزگار آخوند فرومایه درآورده روز روشن را بر آنان شب تار کنند و آنچنان وحشت و ترس در وجودشان به وجود آورند که از ترس و وحشت خود و خانواده هایشان در گوشه و کنار پنهان و خود را زنده به گور سازند، با کمال سستی، بی ارادگی، این مسئولیت خطیر ملی و میهنی را فراموش کرده و خود را اسیر ودر بند اعتیاد به مواد مخدر، داروهای گوناگون مسکن و خواب آور، اعتیاد به نوشابه های مسموم کننده، کشیدن قلیان و مانند آن نموده، بی خبری، خواب رفتگی، بی عقلی، سستی، ناتوانی و دهها بیماری های گوناگون را برای خود به یغما آورده اند.
بی گمان همانگونه که ما از گذشتگان خود انتقاد داریم، در آینده و در شرح تاریخ کنونی، انتقاد و ایرادهای گوناگونی بر این جوانان به خواب رفته و بی تفاوت امروزی وارد خواهد شی

 • faghat kherad

  ایرانیان خوش فکرند انچه ندارند پایداریست(از کتاب یکرنگی نوشته روان شاد دکتر بختیار)
  تفکر میهن پرستی ،عشق به همنوع،اهمیت به سرنوشت انسانها،احترام به حقوق دیگران و هزاران اموزه اخلاقی واجتماعی دیگر باید از دوران کودکی به انسان اموزش داده شود.ولی در ایران از دبستان اولین چیزی که به کودکان یاد داده میشود این است که اسلام کاملترین دین و مذهب تشیع مذهب بر حق است.حالا سوال اینست کودکی که با این تفکر فاشیست مذهبی بزرگ میشود ایا هرگز اهمیتی برای سرنوشت انسانهای دیگر قایل است؟
  تفرقه بنداز و حکومت کن .این قانون ۳۷ سال است در ایران بدون خللی دارد جواب میدهد.مردم ایران توسط رژیم اینگونه مدیریت شده اند(یا شیعه یا سایر اقلیت های مذهبی)(اگر اینگونه تقسیم صورت گرفت حال نوبت تقسیم نژاد های هم مذهب است(یا کرد یا فارس یا لر یا ترک یا بلوچ یا عرب ….)با این تفکر معلوم است که هیچ قشری از ایران در حمایت از قومی دیگر بپا نخواهد خاست.
  تا روزی که دولت ایران از این سیاست استفاده کند هرگز شکست نخواهد خورد.
  یکرنگی واژه ای بسیار زیبا ست دکتر بختیار این را بدون دلیل انتخاب نکرده بود.
  ازادی برای ایران روزی اتفاق میافتد که اگر مثلا در چابهار فردی اعدام شد از انجا تا ماکو هیچ شهری نباشد که مردمش به نشانه اعتراض به خیابان نریزند. انچه عامل بدبختی ماست بی تفاوتی در قبال همنوعانمان است.

 • داریوش

  باید ببنیم که آقای آرش آریانی، فیلسوف بزرگ و صاحب نام، این مسله یعنی‌ دزدی آخوند و سگ توله‌هایشان را چگونه از نظر فلسفی‌ برای ما میشکافند و توضیح میدهند

  • سرافراز پارسی‌

   آن بسیجی‌ نادان را به حال خود بگذار. این‌ها چند کتاب خوانده اند ولی‌ بیضه اسلام ناب محمدی را نمی‌تواند رها کنند.

  • آرش آریانی تنها

   هــمــانا که آمــد شــما را خبـــــر
   که مــــا را چه آمد ز اخـــــــتر به ســـر

   از این مار خوار اهرمن چهرگان
   زدانایی و شرم بی بهرگان

   نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد
   همی داد خواهند گیتی به باد

   از این زاغ ساران بی آب و رن
   نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ

   که نوشین روان دیده بود این به خواب
   کزین تخت بپراگند رنگ و آب

   چنان دید کز تازیان صد هزار
   هیولان مست و گسسته مهار

   گذر یافتندی به اروند رود
   نماندی بر این بوم و بر تار و پود

   هم آتش بمردی به آتشکده
   شدی تیره نوروز و جشن سده

   کنون خواب را پاسخ آمد پدید
   ز ما بخت گردن بخواهدکشید

   شود خوار هر کس که هست ارجمند
   فرومایه را بخت گردد بلند

   پراکنده گردد بدی در جهان
   گزند آشکارا و خوبی نهان

   بهر کشوری در ستمگاره یی
   پدید آید و زشت پتیاره یی

 • برباد رفته

  همه ی حرف های شما درست.ولی پای جون وسطه.پای اعدام های دسته جمعی وسطه.شما ها دارین خارج از گود به این میدان خون نگاه میکنید و امنیت شما ها تضمینه.بیش از نیمی از مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند.دیگه حرفی برای گفتن باقی نمی مونه.ما ملت و مردم ایران محکوم به فناییم چون خود کرده را تدبیر نیست.اینجا چراغی روشن………. نیست.همه خوابند.

  • faghat kherad

   دوست عزیز سخن شما متین است.باید فلسفه قوی وجود داشته باشد تا کسی از جانش برای میهنش بگذرد.این چرایی در ما ایرانیان خواب است. ما با این فرهنگ بزرگ شده ایم (مرگ خوب است برای همسایه).
   انان که این چرایی را یافته اند کم نیستند که در راه ازادی ایران از جان مایه گذاشتند.
   ترس از اعدام زمانی است که هر نفر خود را تنها حس کند در این راه
   ولی منظور من از اتحاد این است که اگر دولت نان را گران میکند مردم نخرند.اگر بنزین گران میشود کسی دیگر بنزین نخرد.کلا در هر زمینه اقتصادی و فرهنگی که مغایر با اصول اخلاقی و انسانی است دولت را تحریم کنیم.بنظرت این سخت است؟
   مگر سربازان گههنام امام زمان چند نفر رو میتونن اعدام کنن و بگیرن اگر تمام ملت ایران همداستان باشن.
   یک ملت متحد قادر به انجام هر کاری است ………

 • Hooshang

  دوست عزیز من منظور شما را درک نمیکنم از اینکه نوشتید شا ه عباس و نادرشاه بیگانه بودهاند؟ این شاهان یکی از ازربایجان و دیگری از ایل افشار از شمال خوراسان بوده است پس بیگانه نبودهند

 • کیان

  در مقاله تان اشاره ای به تجمعات ملت آلمان در اعتراض به جنبش ضد اسلامی پگیدا نکردید لطفا در مورد آن نیز قدر توضیح دهید با سپاس فراوان

  • یه فرد عادی

   خطاب به گردانندگان سایت
   خاک بر سر یهودیت کنم
   شما پدرسگا از همه بدترید
   تو این نظام چیزی بهتون نرسیده وگرنه شماهم مثل سگ واسه این نظام دم تکون میدادید
   گور پدر همتون بی شرفا

   • خطاب به فرد عادی : به تو که خیلی رسیده…چه گوهی کردی؟ چند میلیون دزدی؟

 • ghormeh

  Ghormeh zabzieho eschgheh melateh Iran fghat fekre shekamo zire shekamand akhondam har gohi meykhand meykhorand yekey ham jeykesh dar nemeyad, mesle in gosfandaye ke meyrand dar entekhabat sherkat meykonad badeshem meygand melat zire zorand va be in khater meyrand entekhabat az in koso shera, na Aziz melat haleyshon nist nafarmani madani yani chi, aksare melateh Iran forsattalabnd.

 • کوروش

  دوست عزیز. نویسنده محترم مقاله: همه حرفهایی که نوشتی درست و همه اش سوز جگر ماست. ولی عزیزم ما با حکومتی سرو کار داریم که کوچکترین نوشته ای نویسنده اش سلاخی می شود چه برسد به ضرب و جرح فیزیکی یک اخوند! لطفا پای گود ننشینید و داد بزنید لنگش کن!در همان روسیه که مثال زدید پارتیزانهایی که با المان نازی میجنگیدند از خارج هم ساپورت میشدند. بدون پشتیبانی خارج ملت داخل هیچکاری نمیتونند بکنند. همین نیرویی هم که داریم مثل علف خشک درهم شکسته میشود. لطفا اگر دلتان به حال مملکت سوخته فکر اساسی کنید و با برنامه ریزی نیروی داخلی را بکار بگیرید. همینطوری با یک رژیم جنایت پیشه هیچ کاری نمیشود کرد

 • محمد

  صاحب این سایت :
  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار در آمریکا
  ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار در فنلاند
  ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار در فرانسه
  ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار در ترکیه
  ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار در کویت
  سرمایه گذاری کرده است .
  باور کنید راست میگم .
  اگه باور نمیکنید برید بپرسید ….

 • شایان

  عکس شماره یک این مقاله قطعامتعلق به یک میهمانی است ونه روسپی روسپی خانه خواهش میکنم حذفش کنید.

 • مازیار

  همه شدن بیگانه و غریبه شما شدی دایه دار و دلسوز ایران . از نادر شاه گرفته تا سلطان محمود و شاه عباس و شاه اسماعیل همه بیگانه هستن . شما فقط خوبی . ضمنا می خ،ای به هم وطنات جو بدی خودت اول بیا وسط گود بعد از بقیه توقع داشته باش . اینکه وسط عشق و حال خودتون نشستیدو از رو بیکاری چنذتا مطلب میذارید نشد حمایت از ایران . خودتون که ترسوتر از ملتید مثل … فرار کردید اونوقت از ملت مظلوم توقع دارید . ه‍هههه . مگه خون شما از بقیه رنگین تره . کاسپین ماکان بوسیله ی ندا معروف شد . یعنی اونو به کشتن داد و پله ترقی خودش کرد. شماها می خواید ملتو بفرستید جلو .

 • رضا

  شما یه مشت کثافت و عوضی هستید که به جای اینکه به فکر ایران و ایرانی و انسان باشید … به فکر خودتون و خواسته های پستتونید
  لطفا به نظر اکثریت ایرانیان احترام بگذارید

 • mm

  fekr nemikardam einghadr adam kotah fekr bashe

 • Reza bejonb

  http://news.gooya.com/2017/02/post-546.php

  این جمشید فاروقی که خزیده در دوچه ولله برای پوتین و خامنه ای درخط روسیه آشکارا تبلیغ میکند حالا آمده مدعی شده که لنینیستی کاخ سفید را تسخیر کرده ! بنده دو سه روز قبل گفتم که گلن بک که یک جمهوری خواه راست گرای تند رو هست با آنچه ترامپ با بخشنامه های اجرایی انجام داد موافق نیست و بنن را یک لنینیست نامید . اما آنچه فاروقی میگوید به گونه ای به خواننده خوش باور ایرانی مخصوصا مغز شسته های مارکسیست روسی القا میکند که بنن در واقع لنینیست است ( یعنی مثل لنین آنگونه که مارکسیست ها می شناسند ) این ادعا مزخرف است و نشان از عدم شناخت امریکا و جناح های حکومتی ان دارد . متاسفانه رهبری ج ا هم مثل این مارکسیست های روسی مزخرفات را باور میکند و در دام می افتد . بنن میخواهد یهودیت و مسیحیت را احیا کند ! این به لنین چه ربطی دارد ؟ بنن از مسلمانانی مثل عربستان و پاکستان و ترکیه و اردن و مصر و تونس و کویت ، عمان، اندونزی ، مالزی ، مراکش ، … که اکثریت مسلمانان را تشکیل میدهند استفاده خواهد برد برای در هم کوبیدن اقتصاد چین و بعد روسیه . او ضد اسلام تروریستی است و با مشخص کردن ایران ، سودان ، سوریه ، یمن ، عراق ، سومالی در اصل مسلمانان با دولت ضد امریکا را هدف قرا داده نه مسلمانان را . چقدر باید این دکتر مارکسیست روسی احمق باشد که این مطلب ساده را نفهمد مگر اینکه جاسوس پوتین باشد و عالمانه دروغ میگوید برای پوتین و ایجاد توهم میکند . آلمان هم خوب کیسه پر میکند هم سلاح به عربستان میفروشد و هم ج ا . سوال اساسی این است که پوتین چرا از ج ا دفاع نمی کند آنگونه که از اسد میکند ؟ این عشق یکطرفه خامنه ای و سپاه پاسداران به پوتین چه مبنایی دارد که او هم فریب خورده به اوباما فحش میدهد و در خیال عاشق پوتین و ترامپ است . شما باید خیلی از سیاست به دور و احمق باشید و یا جاسوس مسلم پوتین باشید که نفهمید بنن نه عشق پوتین دارد و نه پوتین عشق خامنه ای . نسبت دوستی ناچاری ترامپ با پوتین مثل نسبت دوستی پوتین با خامنه ای است یعنی مصلحتی و موقتی تا روز موعود .

  و اما اینکه بنان کاخ سفید را فتح کرده و مقایسه ان با لنین و کودتا در روسیه و دزدیدن انقلاب لیبرالی کرنسکی با توطیه و کودتا به کمک آلمان هم در حالت خوش بینانه نشان از خرفتی این مردک مزخرف دارد و در حالت بدبینانه نشان از مامور پوتین بودن او . مردک احمق یک قاضی آمریکایی دستور امنیتی بسیار مهم رئیس جمهور کشور را متوقف کرد ! آنرا به مجرای قانونی انداخت ! کدام لنین ؟ کدام پوتین ؟ کدام کاسترو ؟ کدام کم جنگ یل ؟ مقایسه موز میکنی با کیر خر ؟ چه کسی جرات دارد به پوتین چیزی بگوید . هر ننه قمری که اسمش مجری تلویزیون یا روزنامه نگار یا فلان کارمند ساده دولت است در تلویزیون ظاهر میشود و هر چه مزخرف میخواهد نثار رئیس جمهور قدرتمند امریکا میکند . در روسیه سزای چنین کاری مرگ است .تازه اگر کسی جرات کند بگوید . امریکا سرزمین قانون و دموکراسی دینامیک است . از هری ترومن تا ریگان و بوش و اوباما و نیکسون و ترامپ سگشان به ما رکسیست ها و آدمکشان روسی و بلاروسی و صرب و صدامیست و قزافیست و کاسترو و ….شرف دارد . بس کنید . خجالت هم چیز خوبی است . رهبران سنا و کنگره جلوی هر کسی که بخواهد امریکا و شهرت آنرا تحت الشعا ع قدرت فردی قرار دهد ( آنگونه که پوتین و لنین و کاسترو کردند ) میگیرند حتا اگر هم حزبی خودشان باشد و حتا اگر مردم پشت او باشند . مملکت حساب دارد . ج ا که نیست . بحث منافع امریکا است . رهبران ج ا حماقت کردند به مزخرفات کیانوری و نگه دار و بقیه مزدوران روسیه مثل فاروقی و مستوفی و ادیب زاده و تابان و صادق صبا و ف م سخن و کشتگر و پیمان و خزعلی و موسوی و خویینی ها و محتشمی پور و جلال افغانی و علی لاریجانی و عمویی و زر افشان و رئیس دانا و … گوش دادند و خودشان را بیهوده جلوی شاخ امریکا انداختند . وگرنه میتوانستند مثل پاکستان و شاه انرژی اتمی و بمب اتمی هم داشته باشند . مثل آنها دیکتاتوری فاسد هم داشته باشند و حتا مسلمان تر هم باشند اما منافع امریکا و اسرائیل را مورد حمله قرا ر ندهند انهم برای خاطر گل روی روسیه ! یا برای پاک کردن کون یک کس کش مادر جنده جنایت کاری مثل اسد یا مشتی اعراب تروریست . البته حالا برای این کارها خیلی دیر است . همان بهتر که ج ا دست به حماقت مکرر بزند و زودتر از صحنه تاریخ حذف شود . فقط در آنصورت ما ایرانیها دامن مان از این لکه ننگ تاریخی پاک میشود حتا اگر ایران مدتی در آشوب فرو رود . ما هم یک بنان و یک ترامپ میخواهیم که بگویند به هر قیمتی که شده حتا لنینیستی ( منظورم تخریب لنینسیتی است نه ما رکسیسم لنینیستی ) اول ایران باشد ! نه غزه نه لبنان نه اسلام فقاهتی نه مارکسیسم روسی ! نه روسیه ، نه سوریه !

  اول ایران و منافع ایران و صد البته ما مثل پوتین با ترامپ و بنان دوست خواهیم شد . چرا که نه ؟ ما با اسرائیل دوست خواهیم شد چرا که نه ؟ عربها را کنار میگذاریم همانطوری که بنان هفت کشور دردسر ساز مزاحم را کنار گذاشت . چرا که نه ؟ چرا پوتین میتواند با ترامپ دوست باشد اما یرانیها نمی توانند با اسرائیل دوست باشند ؟

  حتا اگر یک سپاهی عاقل پیدا شود و کودتای آمریکایی کند چرا که نه ؟ ما باید از شر این جانیان جاسوس مارکسیست روسی راحت شویم . امروز بهتر از فردا است . ببینید چه جوری اینها سگ های داخلی شان را تحریک میکنند تا علیه امریکا دوباره پارس کنند !!! ف م سخن کیهان شریعتمداری را تحریک میکند که شعار های ضد آمریکایی تن چی شد ؟ این مردک روسی میگوید بنن لنینیست است !!!! و منظورش واقعا لنینیست است . او میداند که مردم بیسواد این مطلب را وارونه و به نفع روسیه خواهند فهمید رهبران ج ا هم همینطور !

 • دانیال

  هیچ امیدی به آزادی و آینده ندارم در طول زندگی تا آنجا که در توانم بود برای رهایی از استبداد دینی وظیفه خودم رو انام دادم ولی من و امثال من به تنهایی کاری از دستمون بر نمیاد وقتی هر تجمعی که میبینید بی تفاوت عبور میکنید باید مثل الاغ به آخوند سواری بدید من که تا چند روز آینده از این خراب شده نجات پیدا میکنم و از آنجا که سیاسی هستم حتی اگه بخوام هم نمیتونم این خراب شده رو ببینم و ملت تماشاچی هم هر چی به سرش میاد لیاقتش همینه و بس

 • azadikhahan va setamgaran

  تلاشی بسیار کودکانه برای تحریف شعار های صلی و ریشه ای مردم
  آقا :
  نه غزه نه لبنان ، جانم فدای ایران ، مرگ بر روسیه ، رضا شاه روحت شاد ، جمهوری ایرانی ، ما آریایی هستیم عرب نمی پرستیم .
  این ها محور اصلی و شعارهای هدفدار و نشان دهنده همه خواست ملت ایران است . بقیه جنبی ، تحمیلی ، غیر اصلی ، برخی هم تحمیلی است .
  مارکسیست های روسی که سالها ست مثل بختک خودشان را روی دولت ها و اپوزیسیون و مبارزات مردم ایران انداخته و آنها را به نفع روسیه مصادره کرده اند هنوز سعی میکنند به هر طریقی شده این جنبش ناسیونالیستی مردم ایران برای پس گرفتن ایران و هویت ایرانی ( که کاملا ضد عربی ، ضد روسی ، ضد گروهک های تجزیه طلب کرد و ترک است ) را سوار شوند و آنرا هم مثل بقیه روسی – عربی – مارکسیستی کنند
  اینها خودشان را مثل علی خامنه ای و شرکا و جناح های فقاهت اسلامی به کوچه علی چپ میزنند و صدای آنها را نمی شنوند .
  آقای مارکسیست ، کمونیست ، سکولار صدامی ، سوسیالیست مصدقی ، ملی مذهبی ، مارکسیست سلطنت طلب بختیاریست ، …..
  شعار این مردم یک سیلی تاریخی به گوش همه شما ها است . خامنه ای و سپاه همانقدر مخاطب این مردم هستند که شما ها که سعی کردید با عرب پرواری روسی و همدستی جنایت کارانه با ملاها و روسیه و کردو ترک های تجزیه طلب تروریست ، ریشه ایران و ایرانی بودن و هویت ایرانی و نظام شاهنشاهی که عرفا حافظ این هویت و سرزمین شناخته میشود را بزنید به نفع روسی گری رسوای فاشیستی ، امپریالیستی ، اشغالگرانه ، غارتگر .

  دعوای این ملت با شما دعوای مصدق با نفت شمال برای روسیه حزب توده است . دعوای محمد رضا شاه با توده ا یها ، فدایی ها ، مارکسیست های اسلامی ملی مضحکی ، آخوندهای متحجر ضد تمدن ( ارتجا ع سرخ و سیاه ) است .
  این ملت تمدن و مدرنیته میخواهد ، بر خلاف شما به امریکا و اسرائیل و غرب و فرهنگ غربی به چشم دوست و متحد نگاه میکند .
  کسانی که به مردم گوش نمیدهند اگر حاکم باشند مثل صدام و قذافی فقط در هنگام سقوط کامل با تعجب به متوهم بودنشان پی میبرند که خیلی دیر است
  اگر مبازر باشند مثل همه انقلاب ها پس از آنکه قیامشان به نتیجه رسید و سوار قدرت شدند میفهمند که چقدر شبیه و گاهی بدتر از نظام قبلی بوده اند و زمانی به فکر اصلاح می افتند که خیلی دیر است و خودشان به سرنوشت ضد انقلابشان دچار میشوند .
  اما کسانی هم هستند که خیلی زودتر پیام مردم را میگیرند و نشانه های انحراف را میفهمند و می ایستند
  ۱) کسانی مثل بازرگان که خیلی زود فهمید و گفت سه سه بار به نه بار غلط کردیم انقلاب کردیم ! یا بنی صدر که گفت چرا هیئتی تشکیل نمی شود تا به مسله شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی رسیدگی کند . او خیلی زود فهمید بازیچه خمینی شده و از خمینی برید و رو در روی او ایستاد بدون اینکه خودش را به خری بزند و به امید بد و بدتر وارد بازیهای رفسنجانی – کیانوری – خمینی – خامنه ای شود .
  ۲) شاه مدرن ایران فهمید و اعتراف کرد که ملت من صدای انقلاب شما را شنیدم و سعی کرد با تغییر دولت و شورای سلطنت و … به ندای مردم پاسخ مثبت دهد و وقتی مردم نپذیرفتند با چشمانی گریان مملکت را گذاشت و رفت .

  (- اما افرادی مثل اسد و یاکونویچ تا سر حد مرگ و کشتار مردم به پشتیبانی روسیه و مرسنری های فقاهت اسلامی و حزب الله لبنان و افغانی و روسیه و حتا تا نابودی خودشان میمانند .)
  ۳) مبارزینی مثل ارتش ایرلند زود فهمیدند که با ترور و کشتار و شکنجه کردن و زندانی شدن و بازیهای چریکی به خواست های خودشان نمیرسند . اسلحه زمین گذاشتند و راه صحیح دموکراسی را برگزیدند ، گذشته خودشان را نقد کردند .

  ۴) جرج ارول که نه سال در کنار مارکسیست های اسپانیا میجنگید چشمانش را به روی حقیقت باز کرد و دید که مارکسیسم جز قلعه حیوانات تولید دیگری ندارد . علیه ان نوشت و چشمان جهانیان را باز کرد
  ( اما فدایی جنگلی هنوز قادر نیست کشتن چند ژاندارم بیگناه را محکوم کند . از روسی گری منحطی که آنها را از لنین فریب کار جاسوس ماکیاولیست به استالین دیکتاتور وحشت و جنایت کار ، جانشینان فربه رانت خور امپریالیست او ، و سرانجام به سیاه چال اولترا ناسیونالیسم امپریالیست سرمایه دار رانت خور و فاسد مافیایی دولتی ارتدکس ک گ ب نشان پوتین کشاند ، دست بکشد ، نه حتا قادرند به فریب فقاهت روسی و بعث شیمیایی اسد و عروسک خیمه شب بازی یاکونویچ چیزی بگویند .)
  حتا به رفیق مارکسیست روسی شان که مجیز ملاها را میگوید ( پائولو برزیلی و مشهدی چاوز و جانشین فاشیست ابله او ) نمیتوانند انتقاد کنند .

  تفاوت انسان آزاده و جاسوس مزدور همین جا است با این تفاوت که :
  چون با چراغ اید گزیده تر برد کالا