شمشیر اسلام ناب محمدی به دست داعش گردن بیگناه دیگری را قطٰع کرد ۲۶

سرآغاز:

تصور نمی توان نمود که ملتی بیش از ایرانیان در تاریخ طعم زهر اسلام ناب محمدی را چشیده باشد. از اشغال کشور بزرگ و پیشرفته ایران به دست آدمخواران بیابانگرد اسلام راستین گرفته، تا زجر و ستم بر نسل های متوالی این سرزمین، تجاوز و به هرزگی کشاندن زنان، به بردگی درآوردن جوانان، به بیگاری کشاندن و کشتار بی حد و حصر پیران، غارتگری و چپاول، اشغال مزارع و کشتزار مردم، ودر نهایت باج گیری هرساله از باورمندانی که با جان و توانایی خود کوشیدند تا باورهای دینی خود رانگه دارند.

ظهور اسلام ناب محمدی داعش در ایران

به راستی، برگهای خون آلود تاریخ ما از ۱۴۰۰ سال پیش تا کنون گویای همه گونه زجر و شکنجه ای است که از اسلام ناب محمدی بر تن و روان فردفرد ایرانی پاک سرشت و نکوکار وارد شده است. ما از سه دهه پیش شاهد روند تازه ای از جنایات اسلام ناب محمدی بنام داعش ایرانیم. داعشی که دست کم دونسل کنونی ایران را به خاک و خاکستر نشاند و از هیچ خونریزی، جنایت و دزدی و غارتگری کوتاهی نکرد.

داعش ایران نه تنها درایران از گروههایی بنام آخوند، طلبه، بچه آخوند، بسیجی، پاسدار، و مزدوران وابسته به لشکر امام زمان تشکیل شده است که هرگروه و هرکدام در خونریزی و جنایت تاکنون بایکدیگر مسابقه گذاشته اند، بلکه این جانوران خونخوار و ضد ایرانی اسلام ناب محمدی با زناشویی با همدیگر مانند تار عنکبوت، داعش سراسری کشورمان را ساخته اند.

کنجو گوتو Kenji Goto دومین گزارشگر ژاپنی زیر تیغ جلاد معروف داعش تبعه انگلیس به نام جان John که گردن او زده شد و به زندگی اش پایان بخشید.

کنجو گوتو Kenji Goto دومین گزارشگر ژاپنی زیر تیغ جلاد معروف داعش تبعه انگلیس به نام جان John که گردن او زده شد و به زندگی اش پایان بخشید.

رشد و نمو و گسترش داعش

داعش ایران به دلیل نداشتن نیروی مقاوم و مبارزی در برابر خود و همچنین پشتیبانی غلط و نادرست عربستان، قطر، روسیه، و برخی کشورهای باختری مانند علف های هرزه گسترش یافت و چون میکربی در منطقه فراگیر شد و به تندی کشورهای سوریه، عراق، افغانستان، یمن، لبنان، کشورهای عربی را به اشغال کارهای تروریستی و جنایت اسلامی خود درآورد.

معاذالکسیبه خلبان جوان اردنی اسیر بند آدمخواران داعش که می خواستند در برابر آزادی زن بمب گذاری او و دومین گزارشگر در بند را پیش از گردن زدن آزاد کنند.

معاذالکسیبه خلبان جوان اردنی اسیر بند آدمخواران داعش که می خواستند در برابر آزادی زن بمب گذاری او و دومین گزارشگر در بند را پیش از گردن زدن آزاد کنند.

عملکرد داعش در خاورمیانه

با پخش و اشاعه داعش از ایران به کشورهای مجاور، ما تا کنون شاهد خونخواری و جنایات بیکران اسلام ناب محمدی داعش در منطقه بوده ایم. برای مبارزه و دفع این میکرب های همه گیر و پراکنده، به کمک و نیروی همگانی و جهانی نیاز است. گرچه داعش امروزی که بیشتر بر سوریه و عراق سایه افکنده و داعیه حکومت بر خراسان، و در نهایت جهان را دارد، تاکنون علاوه بر جنایات بیشمار خود در این دو کشور، شماری از روزنامه نگاران و حتی توریست هایی از کشورهای باختری را وحشیانه و در نهایت بربریت اسلامی سر به نیست نموده است.

پدافند و ایستادگی در برابر داعش

شوربختانه مردم ایران در برابر داعش حاکم بر سر زمینمان تا کنون از خود سستی نشان دادند و موجب شدند که هر روز و هر لحظه این میکرب های خطرناک در کشورمان چاقتر و بزرگتر شوند. ولیکن بزرگترین پدافند و خط دفاعی در برابر این گروههای اسلامی در منطقه را مردم عراق و زنان و مردان دلیر و بی باک کرد ایزدی که از نژاد پاک و دست نخورده ماد و آریایی می باشند به وجود آوردند. آنان آنچنان بی باکانه وبا شهامت جنگیدند که جنایتکاران اسلامی را از سرزمین خود بیرون راندند. اینجاست که باید به وجود ایزدی های جانباز و شجاع افتخار نمود و بزرگترین ننگ و بدنامی برای داعش ایران است که سرزمین ما را اشغال کرده و کمترین کمک و همیاری به مردم بیگناه ایزدی که هم خون و هم نژاد ماهستند نکردند.

آخرین جنایت داعش در چند روز گذشته

داعش در چند هفته ای که گذشت دو گزارشگر ژاپونی را در برابر دیدگاه جهانی آماده مرگ نمود. در خواست این گروه آدمخوار مبلغ دویست هزار دلار از دولت ژاپن و آزاد کردن بمب گذاری بنام ساجده الریشاوی Sajida al-Rishawi ااز زندان اردن بوده است که به دلیل تسلیم نشدن دولت ژاپن به درخواست تروریستها، نخست یکی از گروگانها را کشتند و سپس دومین گروگان بنام کنجی گوتو Kenji Goto را با نمایش ویدیوی ۷ دقیقه ای نشان دادند که به وسیله قصاب بزرگ انگلیسی و عضو فعال داعش بنام جان وحشیانه سر بریدند.

ساجده الرشادی Sajida al-Rishawi، زن بمب گذاری که در انفجار بمب در یکی از هتل های اردن نا کام ماند و اکنون در انتظار مرگ به سر می برد . داعش می خواست با آزاد شدن این تروریس پیر از کشتن دومین گروگان ژاپونی و خلبان جوان اردنی خود داری کند.

ساجده الرشادی Sajida al-Rishawi، زن بمب گذاری که در انفجار بمب در یکی از هتل های اردن نا کام ماند و اکنون در انتظار مرگ به سر می برد . داعش می خواست با آزاد شدن این تروریس پیر از کشتن دومین گروگان ژاپونی و خلبان جوان اردنی خود داری کند.

خلبان اردنی زیر تیغ داعش

هم اکنون یکی از خلبانان اردنی بنام معاذالکاسبه  Mu’adh al-Kasasibah، زیر تیغ جلادان اسلام ناب محمدی قرار دارد و انتظار می رود هرلحظه به زندگی او پایان داده شود. این خلبان جوان و بیگناه گروگان است در برابر زن جنایتکاری بنام ساجده الریشاوی Sajida al-Rishawi بمب گذاری که به دستور القاعده مأمور انفجار خود در یکی از هتل های عمان بود. یکی از سه هتلی که همگی از سوی القاعده به بهانه مرکز دیدارکنندگان اسرائیلی و صهیونیست بوده است، در گذشته بمب گذاری شده و آخرین بمب گذاری آن به وسیله ساجده الریشاوی بود که شکست خورد و نتوانست بمب خود را به موقع به کار اندازد و جنایات بیشتری برای اسلام به ثبت رساند.

از آنچه گذشت:

اسلام ناب محمدی از ۳۶ سال پیش تا کنون، بنام داعش ایران کشورمان را اشغال و جنایات و غارتگری های اسلامی را پیاده کرد. از آنجا که هم میهنان ما کوتاه آمدند و در برابر جنایت گسترده این گروه اسلامی ایستادگی نکردند، در فضای آزاد و بدون هرگونه مانع و مزاحمتی به سرعت گسترش یافته و با کمک چند کشور عربی، روسیه، غفلت و بی توجهی کشورهای غربی این آتش سوزان و شعله های خرمن سوز، به کشورهای همسایه ایران مانند سوریه، عراق، افغانستان، اردن، و مانند آن نیز سرایت کرد و داعش بزرگ و قدرتمندی را در منطقه به وجود آورد. تنها نیروهای مقاوم در برابر این آدمخواران مردمان محلی عراق، و کردهای کوبانی و ایزدی های شجاع و بیباک از خون پاک گروه ماد و آریایی بودند که توانستند این آدمخواران را از سرزمین خود برانند.

کردهای کوبانی شجاع و بیباک از نژاد پاک ماد و آریا که توانستند با دست خالی و امکانات محدود خود شجاعانه در برابر ادمخواران و لشکر اسلام داعش ایستادگی کنند و این آدمخواران را از سرزمین خود برانند. ملت بزرگ ایران این انسان های فرهیخته و آزاده را ستایش نموده و از رفتار ننگین داعش ایران که نخواست از این سلحشوران و دلاوران همراهی کند بیزار و متنفر است. درود بر ایزدی های دلاور، و مرگ بر آخوند.

کردهای کوبانی شجاع و بیباک از نژاد پاک ماد و آریا که توانستند با دست خالی و امکانات محدود خود شجاعانه در برابر ادمخواران و لشکر اسلام داعش ایستادگی کنند و این آدمخواران را از سرزمین خود برانند. ملت بزرگ ایران این انسان های فرهیخته و آزاده را ستایش نموده و از رفتار ننگین داعش ایران که نخواست از این سلحشوران و دلاوران همراهی کند بیزار و متنفر است. درود بر ایزدی های دلاور، و مرگ بر آخوند.

این ویدیو نشان دهنده آنست که چگونه جان John قصاب معروف انگلیسی عضو اصلی داعش جنایت دیگری مرتک شده و سر گروگان ژاپنی بنامکنجو گوتو Kenji Goto را از تن جدا می کند. کاری که آدمخواران داعش در ایران و عراق و سوریه همه روزه انجام می دهند.

نکته پایانی،

سپاه بزرگ اسلام ناب محمدی بنام داعش که از ایران سرچشمه گرفته، هم اکنون هر روز و هرشب قربانی جدیدی را به زیر تیغ اسلام می برد. آخرین قربانیان ای آدمخوران دو گزارشگر ژاپونی اند که یکی پس از دیگری زیر تیغ جلاد بزرگ داعش بنام جان از اتباع انگلیس زندگی خود را به طرزی وحشیانه از دست دادند. گروه آدمخوار داعش نجات گزارشگر ژاپونی را در شرایطی می پذیرفت که زن بمبگذاری بنام ساجده الریشاوی Sajida al-Rishawi از زندان اردن آزاد شده و دولت ژاپن نیز دویست هزار دلار بپردازد. از آنجا که دولت ژاپن زیر بار تروریست ها نرفت، به زندگی این دو گزارشگر نیز پایان داده شد و برگی دیگر بر افتخارات جنایات بار اسلام افزوده گشت.

 • مازیار

  در مورد اینکه داعش رو به ایران ربط می دید خیلی خنده داره .و نشون دهنده ذهن مغشوش نویسندس. شما ها هر چیزی حتی مطالبی در مورد اندروید موبایل رو بزای مقاصد ضد جمهوری اسلامی بکار می برید . حتی یه بچه مهد کودک نرفته تو هر نقطه از جهان می دونه دشمن اول داعش ایرانه . و نامه نگاری های متعدد پریزیدنت اوباما به رهبر معظم انقلاب و گفتگوهای مکرر اقای کری با دکتر ظریف و هم عقیده بودن ایران و امریکا در مورد داعش نشون از دشمنی مشترک ایران و امریکا با داعش و در کل تروریسم داره . داعش ساخته و پرداخته بزرگترین دشمنان ملت ایران یعنی اسراییل واعرابه . البته اعراب سنی مذهب . هر دوتاشون با قدرت گرفتن شیعه احساس ترس دارن . داعش از حماقت اعاب سرچشمه گرفته . این ها با اسم اسلام سعی دارن این دین رو خشن نشون بدن و پروژه همیشگی اسلام هراسی . در مورد کردها هم که ایران حامی اصلی اوناس و ترکیه سعی داره با تجهیز داعش کردها رو که دشمن اصلی حکومت مرکزی ترکیه یعنی اردوغانه از بین ببره . دیگه همه دنیا هم شنیدن که امریکایی ها غایله داعش رو ساخته و پرداخته ترکیه و اعراب دونستن

  • داریوش

   طرز نگارش شما عامیانه و انشأ شما بسیار کودکانه است. اشاره شما هم به “مقام معظم رهبری” نشان میدهد به کدام گروه وابسته هستید. پس لطفا ساندیس خودتان را میل بفرمائید و مطمن باشید که با این استدلال نمیتوانید کسی‌ را قانع کنید

   • نیلوفر

    داریوش خفه لطفا عزیزم. ساندیس تو حلقت

   • مازیار

    به شما ربطی ندارد نوع انشای من و نگارش متن من . خخخخخ . خنده داره . دکتر جون تو ایران همه عامیانه حرف می زنن . مثلا با کتابی حرف زدنتون خعلی روشنفکرید . نه دادا . شما روشعنفکرید . پسر خوب من خودم دو سال منچستر بودم . الانم از اعضای خونوادم اونجا هستن . ساندیس کدومه . گولت زدن بدبخت . من خودم bmw z4 دارم .ویلای عالی تو نیاوران. خیلیا تو ایران که نه ، تو دنیا ارزوی زندگی ما رو دارن . شما ها که به قیامت اعتقاد ندارید به خدا هم اعتقاد ندارید . پس عدالتم براتون بی معنیه . الانم تو این دنیا همه چیز مال ماس . پس بمونید و کشک بسابید و هی فک کنید من و امثال من ساندیس می خوریم . شماها ارزوی زندگی خوب تو این دنیا رو دارید ولی حیف بهش نمی رسید . قیامتی هم که وجود نداره براتون . اصلا چرا زندگی می کنید .

    • آرش آریانی تنها

     من با اعضای این سایت تنها در آرمانها ( سکولاریزمی تمام عیار ) اشتراک دارم. اما از آنها بیزار نیستم چون میدانم آنها اهداف مقدسی را به شیوه ناصوابی دنبال میکنند.
     اما حالم از تو و همپالگی هایت بهم میخورد آخر دزدیدن و خوردن اموال مردمی زجرکشیده در طول تاریخ آنهم در پوشش دین چه امر مهمی است که به آن افتخار هم میکنی.
     تردید نکن بزودی دوران افتخار کردن به خودت و مرامت به پایان خواهد رسید.
     اگر اعضای این سایت به خطا به گوهر دین حمله میکنند بخاطر کثافتکاریهای امثال بی وجود هایی مثل شماست که مقدس ترین آرمانهای بشری را چون دین به لجن کشیده اید.
     روزی دم از مقام معظم رهبری میزنی و روز دیگر به بی ام و ات و … مینازی پس ای کاش من نیز یک پاسدار بودم

     • مازیار

      اینکه شما وابسته به سپاه و بسیج هستید شکی نیست . و از طرفی شما چه می دانید من از چه راهی اموالم را بدست اورده ام . ایا در ایران این رسم و تفکر همچنان پا برجا خپاهد ماند که هر که غنی هست حتما دزدی کرده ؟امثال شماها که عزم کار کردن ندارید و بی عرضه نیز هستید چرا تصور می کنید متمکنین باید از رهی ناصواب اموال اندوخته باشند ؟داداش از ادبیات خودتون استفاده کردم . یه لحظه فک کردم بازیگر فیلم تاریخی شدم . خخخخخ

     • آرش آریانی

      از بازیگری گفتی فکر میکنم تا حدود زیادی حق مطلب رو در مورد شیوه و مرامت به زبان آوردی. بواقع امثال شما بازیگرید هر روز نقشی جدید و شیطنتی نو.

      اعتقاد قلبی من سریان قدرت و زیبایی و نظمی خارق العاده در جهان هستی بنام خداست اما نه خدای داعشیان.

      خدای بزرگانی چون اسپینوزا .حافظ .انیشتین و شوپنهاور.

      و در عین حال معتقد به سکولاریزم در همه ابعادش میباشم.

      گفته بودی ( خیلیا تو ایران که نه ، تو دنیا ارزوی زندگی ما رو دارن)

      از همین جمله میتوان بخش محوری شخصیتت را تحلیل کرد.
      من با اعضای این سایت تنش داشته و دارم اما شان آنها را بالاتر از آن میدانم که با آدمهایی چون تو دهن به دهن کنند و متواضعانه از آنان میخواهم سخنان سخیفت را بی پاسخ گذارند چرا که از قدیم گفته اند جواب ابلهان خاموشی است.

     • مازیار

      تو بسیجی دهن گشاد کس خولی هستی . اعضای مادر جنده این سایت کلا به دین تو توهین می کنن و تو مادر جنده نگاشون می کنی . کیر تو اون شخصیت شناسیت . کس مغز روشعنفکر

     • آرش آریانی

      ادبیات یک بچه مسلمون و طرفدار مقام معظم رهبری رو بخوبی به نمایش گذاشتی
      در ضمن از قدیم گفتن هر کسی که بی مهابا به دیگران توهین میکند باید در مورد حلال زادگی خود شک کند اما تو شک نکن چون اگه از مادرت بپرسی بتو خواهد گفت که …

     • داریوش

      آقای آرش آریانی “تنها”

      این ما نیستیم که به”گوهر” دین حمله می‌کنیم. این دین است که به گوهر ما حمله کرده است، ۱۴۰۰ سال پیش را میگویم.

     • آرش آریانی

      من یک خداباور و مسلمانم و تاکنون همه تلاشم در زندگی این بوده تا انسان با شرفی باشم و نیز ایمانم را به نتایج یافته های علوم نوین و فلسفه غربی و آرمانهای سکولاریزم چون آزادی بیان دموکراسی و عدالت اجتماعی پیوند بزنم.
      اما صادقانه اعتراف میکنم پاسخ عقل پسندی برای ادعای شما مبنی بر حمله دین به خودمان در ۱۴۰۰ سال پیش ندارم.
      چون میدانم حاکمیت ملی و وطنی مان توسط مشتی اعراب بیابانگرد نقض شد و نظام پیشرفته اجتماعی مان از هم گسست.
      مسئله خداباوری من ربطی به اسلام ندارد زیرا در سیر تکاملی معرفت بشری ادیان را صرفا پنجره هایی به حقیقت میدانم که در طول زمان متحول شده اند اما ذات حقیقت یا بقول هایدگر آلتیا تغییر ناپذیر و ابدی است.
      بد نیست بدانید در سال ۷۱ از حیطه فلسفه غربی _یونانی( که هنوز دلبسته آنم) وارد حوزه دین شدم .
      اما هیچگاه نتوانستم کل تاریخ دین را یکجا بپذیرم.

    • داریوش

     آقای مازیار، اگر ب‌ام‌و داری و در نیاوران زندگی‌ میکنی‌ و وضعیت اینقدر خوب است، در این سایت چرا پرسه میزانی‌؟

     • مازیار

      خب کجا باشم پس ؟بیکارم دیگه . دوست دارم سر به سر امثال تو و اریانی بسیجی که معلوم نیست با خودش چند چنده بزارم .

  • سیاوش

   کس ننه تو و خامنه ای ادم کش و هر چی مذهبی تندرو و احمقه

   • مازیار

    برو ج رو که به دوستت دادم بخون . هر چی هم دوست داری فحش بده . خدا کنه با این فحاشی ها یه ذره از عقدت کم بشه . اگه با این کار خودتو خالی می کنی بگو اشکال نداره. هههههه

 • بابات

  کس آبجیت خندیدی داعش واسه ایرانه …شماها نطفه حرومید ..

  • مرگ بر خامنه ای

   کس آبجی خودت چوسلمون مادرجنده.
   مرگ بر جمهوری داعشی چوسلامی.

 • سامی

  شمشیر اسلام ناب محمدی….خودت ازین شر ورایی که نوشتی خندت نگرفته…چه ربطی به اسلام داره زرتو پوت مفت میکنی…در ضمن شما به اونجای اولو آخرت خندیدی که داعشو به ایران ربط میدی…اینارو همون عربستان و انگلیس و آمریکا علم کردن که دخل ایرانو ایرانی رو بیاره حالا یواش یواش داره کونه خودشون میذاره…

 • صفر زن اهل بیت

  البته شمشیر اسلام ناب محمدی در دستان حضرت آیت الله عظما امام خامنه ای جاکش است ،، جنایات رژیم داعشی سیاه اسلامی ایران قابل غیاث با داعش عراق نیست

 • حسن

  داعش اسلام واقعی نیست!!به مرگ مازیار و هر چی آخونده!!

 • آرش آریانی تنها

  داعش یعنی کشتار انسانهای دیگر برای داشتن عقیده ای خاص و این لکه ننگ و سیاهی است بر دامان ادیان ابراهیمی که یا باید بتوانند خود را از آن تبرئه کنند و یا اینکه در نظر هر انسان آزاده و با شرفی محکوم به نابودی خواهند بود.

 • n.d

  سلام -هر چی داعشی- وهابی -خوارج که درصد خیلی کم تر از یک درصد نامسلمونا
  جهان که به اسم اسلام تشکیل میدن از بین میرن ((( به درک میدنشون- اصولا شک
  نکنین …این وحشی بازی ها سعی نکنین به اسم اسلام و مسلمون تموم کنین چه
  شیعه چه سنی- تمام توهین هایی که اینجا داره به اسلام میشه عوام فریبیه
  یه عده کم که از یه سری روایت هایی که بی پایه اساس و جعلی هست که به دست
  صهیونیسم با بودجه فوق العاده زیاد سازمان موساد که بحـثش خیلی زیاده – سعی
  بر اسلام حراسی دارن تا بتونن ایران به تاراج بزارن ناموس مملکت به
  تاراج ببرن -تشیع- از بین ببرنو از همه مهمتر اینکه کشور تجزیه کنن به نفع
  کشورهای عرب منطقه(یعنی هر جا عشقشونه سر یه _ایرانی گرد تا گرد ببرن که
  ارزو به گور میبرن). اون کسایی که ترس از داعش دارن باید بدون که” یک لشگر
  نه یک هنگ نه یک ۱/۳از یک تیپ نوهد میتونه هر جایی که تهدید باشه با خاک
  یکسان کنه که دستور نرسیده هنوز. وسلام

 • برایان

  بابا به خدا این داعش هیچی نیست. اینا همش رسانه ای هستن که این فیلم هارو
  نشون میدن که تو دل من و امثال شما ترس ایجاد کنه.همشششششششششششش رسانه هست
  و مطمئن باشین که پشت همه اینا آمریکا و به خصوص اسرائیل هستش. اگه اینا
  راس میگن چرا حساب کاربری توییتر اون کسی که از عوامل داعش هست و از اونجا
  فیلم پخش میکنن بسته نمیشه؟هاان؟ولی چرا یه کلیپ طنز در مورد اسرائیل تو
  یوتیوب گذاشتیم زود بستنش که این با سیاست های یوتوب مغاییرت داره؟چرا این
  همه کلیپ وحشیانه داعش رو تو یوتوب حذف نمی کنن؟آقا جان من اینا کلا رسانه
  هست که هر جوری که دوس داره اون طوری نمایش میده.

  هیچ وقت هیچ وقت
  هیچ وقت در مورد چیزی که اطلاعات کاملی در موردش ندارید هیچ وقت اظهار نظر
  نکنید هر آنچه که اون اسلام و یا هر چیزه دیگه باشه.

  این سایت کسکش فضول محل همشون می خوان فضای داخل ایران و اسلام رو بد نمایش بدن.

  الان
  شما که تو ایران هستین برین دعا کنین که تو امنیت کامل هستیم اگه منتظرین
  که کسی بیاد آزادتون کنه مطمئن باشین که همونم آزادی رو ازتون میگره پس این
  رهبران ما هستن که ما الان تو امنیت کامل هستیم و حتی هیچ بیگانه ای
  نمیتونه چپ نگاه کنه و مطمئن باشین که رهبران ما کسایی دارن که اطلاعات دست
  اول در اختیارشون قرار میده و اونا یه چیزایی میدونن که میگن اصلا هم
  اونطوری که فک میکنین نیست.

  نشستین توی امینت صداتون از جای گرم
  میاد. این همه دری وری کار رسانه است.یعنی رسانه و کارمنداش پول می گیرن که
  ضد ایران خبر پخش کنن که اسلام فلانه و بهمان. من خودم هم دینم مسیحی است و
  هر وقت هم تگی به توگی خورد اول از همه تو صف اول جنگ هستم.

 • حسن

  گوهر دین!!!=گوز خر دین

 • حسین

  واقعا برای ضد انقلاب تاسف میخورم که چون نمیتونن از اسلام راستین و نظام جمهوری اسلامی آتو بگیرن دست به این دروغ پردازی ها میزنن و یه عده کمی از مردم هم فریب اینا رو میخورن…. واقعا نسبت دادن داعش به جمهوری اسلامی خنده داره… همچنین وقتی که داعش رو به اسلام ناب محمدی نسبت میدید از خنده روده بر میشم… از حضرات درخواست دارم استعداد طنزپردازیشونو جای دیگه مصرف کنند چون این طوری خیلی موفقتر خواهند بود

 • کریم

  اسلام ناب محمدی نه اسلام امریکایی

  داعش و القاده رو امریکا به
  وجود اورده این سیاست غربه تا با به وجود اوردن ی دشمن بتونن در منطقه
  دخالت کنن بهتر خاطرات خانم کیلتون وزیر خارجه سابق امریکا رو که در دون
  از به وجود اوردن همچین گروهای گفته بخونید
  تا حالا از خودت پرسید چطور
  ۲۰ هزار ادم از نقاط مختلف دنیا چطور به سوریه و عراق اومدن با چتر نجات یا از
  طریق هم پیمانان امریکا در منطقه مثل ترکیه و اردن با پول عربستان و امارت
  الانم موقعه اونه که به اسم جنگ با داعش تو منطقه دخالت کنن و از اسلام چهره نادرست نشون بدن
  مرگ بر اسلام امریکایی