با مشاهده این همه فساد در مجلس و نمایندگانش ، چگونه مردم پای صندوق می روند؟ ۴

اصطبلی که پر از بوی  گند رشوه و رانت است

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران ، مجموعه ای است از فاسد ترین، جنایتکار ترین و کار کشته ترین چاپلوسان نظام! این مجلس عصاره ی ملّت نیست ، بلکه عصاره ی خود رژیم است! یعنی اگر می خواهید مقداری درک  از وضعیّت رژیم ایران در سالهای پس از انقلاب ننگین اسلامی پیدا کنید، کافی است که اخبار مجلس را مطالعه فرمایید. انواع قانون ستیزی، انواع رشوه گیری و امتیاز فروشی را می توان در مجلسی ها دید. جالب اینجاست که جرمهایی مانند رشوه گیری و  دادن رانت به وابستگان در دیگر کشورها می تواند به سالها زندان بیانجامد ولی در ایران معمولا آب از آب هم تکان نمی خورد.

(این ویدئو را قاتل معروف مرتضوی از یکی از لاریجانیها ضبط کرد و احمدی نژاد  در مجلس پخش نمود؛ اشتباه احمدی نژاد آن بود که این ویدئو را در مجلس پخش کرد؛ به هر حال در این ویدئو  آقای فاضل لاریجانی مبلغ ناچیز ۳۰ میلیارد تومان از مرتضوی رشوه می خواهد.)

بیاد دارم که فرماندار یکی از ایالات آلمان تنها بخاطر بازنشستگی پیش از موعد منشی اش به میزان چند ماه ، به دادگاه و  پاسخگویی وادار شد…  نمونه های بسیاری از اشخاص سیاسی در کشورهای دموکراتیک را می توان نام برد که به خاطر اشتباهات کوچک، بشدّت شرمنده، و به دادگاه کشیده  شده اند.

آقای با هنر، شما مفهوم جرم را فراموش کرده اید؟

آقای باهنر که سعی دارد دریافت رشوه توسط نمایندگان مثلا اصول گرا را توجیه نمایند فرموده اند :
« امروز حاکمیت یعنی مجلس و دولت به این جمع بندی نرسیده‌اند که کمکی مشخص به نامزدهای انتخاباتی کنند، من معتقدم که نظام جمهوری اسلامی برای تبلیغات انتخاباتی نامزدهای تایید صلاحیت شده باید کمک کند، موضوعی که الان قانونمند نشده است.»
یعنی سیستم پرداخت رشوه به نمایندگان طرفدار خامنه ای باید قانونمند شود!

آقای با هنر در ادامه سخنان گزاف و سفیهانه ادامه داده است:
« بر همین اساس کاندیداها برای تامین هزینه های انتخاباتی شان از چند کانال اقدام می‌کنند و طبیعتا پول شخصی آن‌ها برای هزینه‌های انتخاباتی کفایت نمی‌کند واگر به همین دلیل خدای ناکرده برخی از طرق مختلف از بیت المال استفاده می‌کنند و یا از افراد مختلف کمک می‌گیرند، قطعا منشا این کمک‌ها باید پاک باشد.

نایب رییس مجلس در ادامه گفت: « این طور مطرح شده که آقای رحیمی پولی گرفته و آن را به تعدادی از کاندیداها داده است، مثلا به هر کاندیدا از این میزان پول به طور میانگین ۵ میلیون می‌رسد که این مبلغ ۵ درصد هزینه‌هایشان است، احتمالا کاندیداها هم نمی‌دانستند منشا این پول ناپاک است.»

ایشان در واقع فتوا داده اند که : « اگر منشاء پول رشوه دهنده درست و حلال باشد گرفتن رشوه مانعی ندارد » !

bahonar

آقای باهنر پیشنهاد داده اند که باید سیستم کمک مالی به نمایندگان طرفدار خامنه ای  قانونمند شود! یعنی رشوه بصورت قانونی! ببینید کسی که مدتی سر در اصطبل خامنه ای کند به چه قهقرایی می رسد که گمان می برد رشوه قانونی هم وجود دارد!

آقای با هنر، شما آنقدر در میان فساد و رشوه  رانت خواری بوده اید که فراموش کرده اید مفهوم پاکی و جرم چیست. براستی دریافت کمک مالی از افراد و ادارات به بهانه های مختلف بود، حال علناً اعلام می نمایید که به نمایندگان پولهایی را جهت تغییر رأی ایشان داده اید؟. براستی این چه اصطبلی است؟، چه دفتر و دستکی هست؟، شرم بر شما که براحتی می گویید : نمایندگان نمی دانستند که پولها از مسیر فاسد آمده است! یعنی گرفتن رشوه توسط ایشان ایرادی نداشته است! بلکه مجرم کسی است که پول را از مسیر نا درست داده است!

دروغ در ایران جرم نیست.

دروغ گفتن یک رئیس جمهور ، یک مقام دولتی جرمی نا بخشودنی است، ولی در جمهوری اسلامی و مخصوصاً پس از به قدرت رسیذن علی خامنه ای، دروغ گفتن به قصد کنترل مردم ، یک امر بدیهی شده است. وزیر اقتصاد دروغ می گوید تا مردم دارایی شان را از بانکها خارج نکنند، امامان جمعه دروغ می گویند تا اهداف خامنه ای را  در نقاط مختلف اجرا نمایند. رئیس جمهور دروغ می گوید. تلویزیون هم این دروغها را پخش می نماید و گاهی آنها را تایید هم می نماید! چرا که نه؟. این تلویزیون خود نماینده خامنه ای است.

رئیس جمهور کره جنوبی بخاطر فساد مالی دو تن از خویشان مجبور به استعفا و اظهار شرمندگی کرد. چندی بعد هم خود را از صخره ای پرت کرد و به زندگی اش پایان داد... به نظر شما مقامات ایران نظیر و احمدی نژاد و خامنه ای و غیره چند بار باید خود را از صخره پرت نمایند؟

رئیس جمهور کره جنوبی بخاطر فساد مالی دو تن از خویشان، مجبور به استعفا و اظهار شرمندگی شد. چندی بعد هم خود را از صخره ای پرت کرد و به زندگی اش پایان داد… به نظر شما مقامات ایران نظیر و احمدی نژاد و خامنه ای و غیره، چند بار باید خود را از صخره پرت نمایند؟. آیا صخره هایی به تعداد ایشان داریم؟؟؟!.

در کشوری مانند امریکا برای رئیس جمهور کلینتون دادگاه تشکیل دادند و بخاطر اظهارات دروغ درباره ماجرای جاسوس زن که با وی رابطه داشت، محکوم شد. در کشور کره جنوبی نخست وزیر یخاطر یک حادثه که غرق شدن یک کشتی در طوفان بود استعفا داد. همچنین رئیس جمهور سابق کره جنوبی بخاطر ماجرای اختلا س و فساد دو تن از نزدیکانش بسیار شرمنده شد و پس از استعفا ، مدتی بعد خود کشی کرد. اثبات فساد نزدیکان وی ، او را چنان شرمنده کرد که خود را از یک صخره پرت کرد!

این را مقایسه کنید با سران جمهوری اسلامی! اگر قرار باشد بخاطر اختلاس و فساد اعضای خانواده خود کشی کنند، آیا کسی از ایشان زنده باقی می ماند؟. آیا نخستین کسانی که بایستی تا کنون خودکشی میکردند خامنه ای، فرزند ابر جنایتکارش مجتبی، و یک گله از آخوند، بسیجی، و پاسداران همکار و شریک جرم آنان نبودند؟؟؟!.

ماجرای رشوه ی  دریافت شده ی نمایندگان  از رحیمی

ما همه می دانیم که حضرت امام خامنه ای هرشب با امام زمان آبگوشت می خورند. قرار است که آخوند ۵ تومانی ما در یکی از آبگوشت خوری ها، پرچم اسلام را به دست امام زمان بدهند تا ایشان دنباله کشت و کشتار نه تنها مردم ایران و سوریه، بلکه همه جهان را دنبال کنند. به امید آن روز برای امت خردباخته اسلامی

مردم ما را با خرافات فریب داد و به قدرت رسید… ملّای مشهدی را می گویم! براستی این فساد و دروغ پردازی تلویزیون و روزنامه های خامنه ای نشان از چه نوع حکومتی است؟ آیای می توان این حکومت را یک حکومت شیطانی و ضد انسانی نامید؟ این همه رشوه و فساد از کجاست؟

در ماجرای علی کردان و مدرک دانشگاهی دروغین وی ، یکی از علنی ترین وقایع زشت رشوه و پخش پول میان نمایندگان اتفاق افتاد.
در واقع نمایندگان پارلمانی دولت که وظیفه قانونی شان ایجاد ارتباط و رابطه درست میان دو قوّه است، بجای این کار اقدام به پخش کردن پول میان نمایندگان کردند. نایب رئیس مجلس هم به پخش کردن این پول اعتراف می کند.

رحیمی معاون اول احمدی نژاد امروز محکوم به احتلاس جهت کمک (!) به نمایندگان مجلس در جهت حمایت از دولت شده است. شکی نیست که رحیمی یک قربانی در سیستم  فاسد رژیم ایران و یک مهره سوخته است. رحیمی در سیستمی که چرخش تنها با رشوه و تقسیم و حیف و میل اموال مردم ممکن بود، لو رفته است. درحالیکه همواره در رژیم اسلامی این نوع حیف و میل و سور جرانی تنها راه رسیدن به مقامات و رانت است.

خامنه ای یکی از عوامل تشدید فساد

سیستم نظارت استصوابی که بنوعی به معنی انتخاب پیش از مردم است، باعث شد که بسیاری از نمایندگان مردم پشت درهای مجلس بمانند و اکثریت اصولگرا که نوکران درگاه علی خامنه ای هستند از پیش انتخاب شده باشند.این انتخاب را از مردم گرفت و نمایندگان نیازی به رأی مردم ندارند! چاپلوسی خامنه ای کافیست. این روش به افزایش فساد در میان نمایندگان انجامید.

خامنه ای همچنین همواره در پشت ماجرا ، افراد حکومت را به دروغگویی و فریب مردم تشویق می نماید. آنچه برای خامنه ای و دربار موسوم به بیتش مهم است ؛ تنها حفظ عمامه و منبر به هر قیمتی است. دروغ گفتن و فساد که سهل است، خامنه ای نشان داده است که از هر کشت و کشتاری فروگذار نخواهد کرد. او کسی است که این سیستم آلوده را رهبری کرده است و مردم را به آن عادت داده است. عادتی زشت تا بدانجا که گرفتن رشوه از افراد علناً تأیید می شود و جرم هم نیست!ا

 • مرگ بر جمهوری چسلامی

  جمهوری چوسلامی رژیمش بوی گند و گه میده

 • Bekhan NegahKon

  مردم وقتی پای صندوق رای میرند که خاتمی ممنوع التصویر و ممنوع المصاحبه بشه و طی یک سناریوی ساختگی یکی دو ماه قبل از انتخابات ، یه جنگ زرگری راه میاندازند و مردم هم به طرفداری از خاتمی مظلوم! و جناحش میرن پای صندوقهای رای و حماسه ای پر شور می آفرینند و خودشونو و کل ایرانو برای ۳۶ سال دیگه به باد میدن!

 • خامنه ای منافق

  من تعجب میکنم که چقدر این خامنه ای خوش شانس است الکی الکی شد رهبر

 • rahbar

  Akhe magar in melat gosfandan ke rahbar meykhand in roza har javone Irani 100 rahbar (Ashghalo) mezareh to jiebesh, rahbar sage kieyeh