بیانات چرند و تهوع آور سرجوخه جعفری مزدور خامنه ای و خائن به ملت ۱۲

پیش گفتار:

مزدوران بی سواد و فرومایه که در خدمت روضه خوان ۵ تومانی قرار گرفته اند، در هر فرصتی نوکری و فرومایگی خود را به خامنه ای جنایتکار، و خیانت خود را به ملت بزرگ ایران که در بند دیوان اسیراست نشان می دهند. مزدور جعفری که بیگمان سرجوخه گری نیز از سر او زیاد بوده، و دارای کمترین اطلاعات و دانش یک فرمانده نیست، با بی شرمی و گستاخی هر آن گاه در محفلی که گروهی از وابستگان و جیره خواران رژیم آن را پر کرده اند به خودستایی و گزاف گویی می پردازد.غافل از این که؛ “آن چیز را که عیان است، چه حاجت به بیان است ” و این گفتار های غرض آلود و ضد ملی در تاریخ ثبت شده و به جای می ماند.

ملت ایران، به ویژه جوانان کشور دندان های این پاسداران و بسیجی های خائن به کشور و دشمن مردمی را به خوبی شمرده اند و برای امثال سرجوخه خائن جعفری روز شماری می کنند تا در فردای آزاد ایران پس از محاکمه علنی در یک دادگاه ملی و مردمی، و افشای خیانت های بزرگ، او، خانواده، بستگان، و نزدیکانش که در غارتگری ملی سهم داشته اند به سزای خیانت هایشان برسند.

گزارش روزنامه جام جم

شوربختانه روزنامه جام جم که یک نام ملی و ایرانی را به یدک می کشد، هم اکنون آن چنان خوار و ذلیل و بی محتوا شده که چرندیات و هرزه گویی جانورانی مانند سرجوخه جعفری را در شماره شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ خود گزارش می دهد. اگر این گونه هجویات و هرزه گویی ها در روزنامه کیهان وابسته مستقیم آخوند مشهدی چاپ و پخش می شد کسی انتظار و گله ای نداشت، ولیکن یک روزنامه ملی که نام فرهنگ و آئین ملی پایمال شده ما را با خود همراه دارد، کاری نادرست و ضد ملی است و این انتقاد و ایراد به گردانندگان آن باز می گردد.

محمد علی جعفری- فرصت طلب و چاپلوسی که یک شبه به سرلشکری آخوندها منصوب شده و گذشته خیانت بارش چون دزدانه از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتن را فراموش کرده، با کمال پررویی و بی شرمی، انقلاب و خیزش بزرگ ملت ایران در سال ۸۸ را فتنه و آنهم بدتر از یورش صدام جنایتکار اشغال گر کشورمان می داند. همچنین با چند قارقارکی که سپاه از چین وروسیه کپی برداری کرده، می خواهد اسرائیل را از روی زمین بردارد.

محمد علی جعفری– فرصت طلب و چاپلوسی که یک شبه به سرلشکری آخوندها منصوب شده و گذشته خیانت بارش چون دزدانه از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتن را فراموش کرده، با کمال پررویی و بی شرمی، انقلاب و خیزش بزرگ ملت ایران در سال ۸۸ را فتنه و آنهم بدتر از یورش صدام جنایتکار اشغال گر کشورمان می داند. همچنین با چند قارقارکی که سپاه از چین وروسیه کپی برداری کرده، می خواهد اسرائیل را از روی زمین بردارد.

بررسی گفتار غرض آمیز سرجوخه جعفری

در این جا گفتار چندش آور این مزدور را مورد بررسی قرار می دهیم تا خوانندگان ما خودشان به قضاوت و داوری پرازند. باید در نظر داشت که این فرد در مجمعی بنام مجتمع فرهنگی تربیتی امام رضا(ع) و در جمع بسیجیان جامعه زنان یعنی در میان گروهی زنان خردباخته و مزدور بسیجی آنهم در محفل کاملن مذهبی امام رضا که کمترین نشان فرهنگی و ایرانی بودن در آن نیست و با افراد برجسته و اندیشمند و یا دانشجویان پیشرفته و میهن دوست ایرانی سر و کار نداشته، سخنرانی نموده است. درست مانند آخوندکی که سر یک قبر و یا درون خانه یک خانوده خرافاتی روضه می خواند و شنوندگان او نیز همانند خودش متعصب، تازی زاده، و دور از فرهنگ ایرانی اند. چنانچه این سرجوخه فرصت طلب در یک دانشگاه معتبر کشور سخنرانی می کرد و عبارت های زشت و ضد ملی که در سخن خود به کار برده، تکرار می کرد آنوقت معلوم بود چگونه می تواند در میان اعتراض و هیاهوی دانشجویان وطن پرست جان سالم به در برد!.

کار و عملکرد رژیم جهل و جنایت اسلامی به کمک مزدوران و کاسه لیسانی مانند سرجوخه جعفری و دیگر پاسداران و آخوندهای جنایتکار شستشوی مغزی مردم ایران به ویژه کودکان و  زنان کم اطلاع و نا آگاه است.

کار و عملکرد رژیم جهل و جنایت اسلامی به کمک مزدوران و کاسه لیسانی مانند سرجوخه جعفری و دیگر پاسداران و آخوندهای جنایتکار شستشوی مغزی مردم ایران به ویژه کودکان و  زنان کم اطلاع و نا آگاه است.

سرجوخه جعفری-

‘ایران کاری با داعش کرد که اوباما مات و مبهوت ماند”.

‫-‬ تا آنجا که ما می دانیم حضور سپاه در عراق برای به هم زدن وضع اجتماعی و سیاسی آن کشور است. دشمنی و کینه توزی شدید میان شیعه و سنی در آن کشور که هر روزه آتش آن بیشتر دامن مردم کوچه و بازار را می گیرد از عملکردهای شگرف سپاه پاسداران است. اگر داعش در سوریه و عراق جنایت می آفریند و هدف تیر آنان بیشتر شیعیان است، وظیفه پاسداران آدم کش نیز تحریک و مسلح کردن شیعیان و انداختن آنان به جامعه سنی مذهب عراق بوده است. در حقیقت جنایت پاسداران و بسیجی ها در عراق در راستا و موازی عملکرد جنایتکاران داعش است و به جرأت می توان گفت در عراق دو گروه داعش از سوی داعش ایران و داعش سوریه و عراق در حال آدم کشی وجنایتکاری اند.

در مورد دفع و مبارزه با داعش، تا آن جا که همه روزنامه های بین الملی سوای روزنامه های ولی وقیح گزارش داده اند، نخستین گروه که وارد جنگ پا به پای داعش شد زنان و مردان شیررل ومبارز کوبانی، همراه با کردهای دلیر و برومند از کشورهای گوناگون بودند که در جنگ رویارویی و تن به تن داعش را به زانو درآوردند. در خود عراق نیز سربازان دولتی و گروهی از داوطلبان از شهر و ده در این مباره ملی شرکت داشته اند. دیگر این که بمباران متوالی و هدف دار جنگنده های آمریکایی به مواضع داعش هربار شمار زیادی از آن آدم کشان را نیست و نابود نمود. حال، این سرجوخه پرمدعا و چاپ،وس چه عملیاتی علیه داعش انجام داده که تا کنون مردم جهان از آن بی خبر مانده اند؟، و اوباما در کدام سخنرانی و کدام بیانیه از عملیات سرنوشت ساز سپاهیان سخن گفته است؟!.

در بالا جنایت داعش ایران در آتش زدن سینما رکس آبادان در سال ۱۳۷۹ است که ۶۰۰ تن از مردم بیگناه را در پشت درهای بسته و قفل شده زنده زنده در آتش سوزاندند و فرتور دوم جنایت داعش در عراق در به آتش کشیدن خلبان اردنی نشان می دهد. گرچه هردو جنایتی بس بزرگ است که از سوی دو داعش ایران (رژیم اسلامی) و داعش کنونی در عراق به عمل آمده ولیکن با مقایسه ابعاد آن دو به ابعاد جنایت رژیم اسلامی پی خواهید برد.

در سمت چپ، جنایت داعش ایران در آتش زدن سینما رکس آبادان در سال ۱۳۷۹ است که ۶۰۰ تن از مردم بیگناه را در پشت درهای بسته و قفل شده زنده زنده در آتش سوزاندند و فرتور دوم  در سمت راست جنایت داعش در عراق در به آتش کشیدن خلبان اردنی نشان می دهد. گرچه هردو جنایتی بس بزرگ است که از سوی دو داعش ایران (رژیم اسلامی) و داعش کنونی در عراق به عمل آمده ولیکن با مقایسه ابعاد آن دو به ابعاد جنایت رژیم اسلامی پی خواهید برد.

سرجوخه جعفری- سرجوخه جعفری فلسفه وجود سپاه را حراست از انقلاب اسلامی در تمامی عرصه ها دانست و گفت: امروز دوست و دشمن اعتراف می کنند که اگر سپاه وجود نداشت معلوم نبود که سرنوشت انقلاب اسلامی چه می شد.
این گفته سرجوخه جعفری کاملن درست است و نقش ضد ملی و ضد مردمی بودن سپاه را نشان می دهد. زیرا خمینی جنایتکار سپاه را به وجود آورد که از رژیم ضد ملی آخوندی حمایت و پشتیبانی کند و آن را جاسوسی در برابر ارتش ملی و میهن پرستان ایران قرار داد. وظیفه سپاه همیشه پشتیبانی و روی قدرت نگاه داشتن آخوند بوده است. از این روی، ملت ایران تنها با یک گروه دشمن ملی و مردمی بنام آخوند سر و کار ندارد بلکه همزمان با دشمنان آشتی ناپذیر و غارتگران ملی بنام پاسداران و حتی از بیسجی های خود فروخته و مزدوران دیگر نیز سر و کار دارد. در حقیقت چندین نوع موریانه و ملخ هستند که در جویدن ریشه ها و مکیدن خون این ملت با یکدیگر سهم و مشارکت دارند که آخوند و پاسداران نمونه های آنند.

گزارش روزنامه های کشور از سوزاندن مردم در سینمای رکس آبادان که بدون هیچ شک و شبهه ای از کارهای شگرف و عملیات انتقام جویی آخوندها در آن زمان بود.

گزارش روزنامه های کشور از سوزاندن مردم در سینمای رکس آبادان که بدون هیچ شک و شبهه ای از کارهای شگرف و عملیات انتقام جویی آخوندها در آن زمان بود.

سرجوخه جعفری- سرجوخه جعفری افزود:

“….. امروز دشمن جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی به پا کرده است از پیروزی انقلاب لحظه ای نبود که تحت فشار و حملات خارجی نباشیم اما همچنان این انقلاب زنده و سرپا است. وی در ادامه افزود: ایستادگی انقلاب اسلامی به دلیل ایستادگی مردم و امت اسلامی دلداده به رهبری انقلاب اسلامی است تا جایی که این امر مهم در نزد خدا به قدری ارزشمند است که عنایت های دیگری را شامل این انقلاب می کند.”

‫-‬ این بابا هم مانند ارباب جنایتکارش خامنه ای، هرگونه اعتراض و انتقاد مردمی را جنگ نرم دشمن علیه انقلاب اسلامی می داند. در حالی که این جنگ ملت ایران علیه رژیم فاشیست ولایت وقیح است که ملت ایران به شدت از سرتاپای این رژیم گندیده و جنایتکار نفرت دارد و در هر لحظه و هر زمان نفرت و انزجار خود را به نحوی و به نوعی نشان می دهد. در حقیقت دشمنی و کینه توزی میان یک ملت اسیر مانده و هستی اش به غارت رفته با یک مشت آخوند و پاسدار جنایتکار و غارتگر است.

سرجوخه جعفری-

آنگاه سرجوخه جعفری افزود با بیان این که به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدا امنیت در کشور ما حاکم است افزود: “در برابر هجمه های دشمن و حملات فیزیکی و نظامی علیه خاک وطن به خوبی پاسخ آنها را داده ایم اما در بعد عدالت، توسعه دین، اخلاق و حدود الهی و شرعی در بعضی از موارد عقب افتاده ایم و متأسفانه بعضی از نهادها و وزارتخانه ها دقیقا ضد اهداف انقلاب عمل می کنند که این کار آنها اثر سوئی بر انقلاب اسلامی می گذارد.” (فارس)

‫-‬ این سرجوخه خودکامه و ضد ایرانی امنیت کشور را به جای آن که امنیت و در حقیقت سکوت مردم را از بیرحمی، دیکتاتوری فاشیستی، و کشتار خون آشام مردم ایران بداند آن را برکت انقلاب اسلامی می داند. برکتی که مفهوم آن خون ملت در شیشه نمودن و نفس ها را در گلو خفه کردن است. در ضمن مبارزات دلیرانه و مقاومت مردم در برابر آدم کشان رژیم را هجمه های دشمن و حملات فیزیکی و نظامی علیه خاک وطن می داند و پاسخ دادن او و امثال او به این به اصطلاح هجمه های دشمن همان سرکوبی ملت دربند، به زندان انداختن، شکنجه نمودن، و اعدام در زندان های بیشمار پاسداران در سرتاسر کشور می باشد.
در مورد توسعه دین و اخلاق در وزارتخانه ها، بی گمان پاسدار سرجوخه جعفری به دنبال یک مشت دزد و غارتگر مانند خود و امثال خودش می گردد که مزدوری آخوند مشهدی را پذیرفته و در دزدی و غارتگری آزاد بمانند…

در حالی که بوی گند فساد، غارتگری، و رشوه گیری همه ارکان نظام ضد انسانی ولایت فقیه همه جای ایران را فراگرفته، سرجوخه جعفری مزدور خامنه ای جنایتکار دم از تقوا، عدالت اجتماعی و دستورات اللهی می زند. به راستی شرم بر این وطن فروشان که مانند گرگهایی به جان اجتماع افتاده اند.

در حالی که بوی گند فساد، غارتگری، و رشوه گیری همه ارکان نظام ضد انسانی ولایت فقیه همه جای ایران را فراگرفته، سرجوخه جعفری مزدور خامنه ای جنایتکار دم از تقوا، عدالت اجتماعی و دستورات اللهی می زند. به راستی شرم بر این وطن فروشان که مانند گرگهایی به جان اجتماع افتاده اند.

نکته پایانی:

مزدوران رژیم که طوق بندگی و نوکری روضه خوان مشهدی را به گردن خود آویزان کرده اند، اعم از آخوند، پاسدار، در هرگوشه کنار در محفل هایی که شماری از امت خردباخته به ویژه زنان ناآگاه و کم سواد در آن گرد هم آمده اند و کمترین جنبه فرهنگی و تربیتی در آن نیست، یک مشت مطالب چرند و گمراه کننده در راستای بردگی و مزدوری رژیم ولایت وقیح به مردم تحویل می دهند. نمونه بازر و زنده این مزدوران، سرجوخه جعفری است که کمترین اطلاعات و آموزش نظامی نداشته و بالاتر از همه از راستگویی و حقیقت جویی فرسنگها فاصله دارد در چنین محفل های بی ارزش و فاقد مسائل ایرانی و میهن دوستی حرف هایی می زند و ادعاهایی دارد که بوی وطن فروشی و ضد ایرانی بودن از هرجمله و گفتار وی از دور به مشام می رسد.

سرجوخه جعفری با بیشرمی و گستاخی مبارزات روزانه مردم در برابر رژیم جنایت کار ولایت فقیه را هجمه های دشمن و حملات فیزیکی و نظامی علیه خاک وطن می داند و خود اعتراف می کند که تا کنون اینگونه اعتراض ها و خیزش مردم را سرکوب کرده است. بازهم این سرجوخه وطن فروش گفته است: ” که به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدا امنیت در کشور ما حاکم است…” امنیت کامل در کشور زاییده جنایت ها و کشت و کشتار شبانه روز رژیم آدمکش از ملت درمانده و اسیر در چنگال آنان است و اینان را برکت انقلاب اسلامی می داند…

 • زنده باد حکومت باشکوه شاهنشاهی

  سرجوخه ریختتو تو آینه نگاه کن شبیه پشگلای بوداده هستی مزدور خامنه ای
  مرگ بر جمهوری کثیف و جنایتکار چوسلامی
  مرگ بر خامنه ای مزدور
  جمهوری داعشی چوسلامی باید سرنگون بشه.

  • Mihan dust

   امیدوارم که منضور شما ازحکومت با شکوه شاهنشاهی٬ حکومت شاهی که ایران را پیشکش آخوند های تازی نژاد و کشتارگر ودزد کرد و در رفت نباشد.

   • زنده باد حکومت باشکوه شاهنشاهی

    شاه هیچ وقت در نرفت که حکومت دست آخوندای جنایتکار دزد آشغال بیفته .اگه اون هواپیمایی که خمینی دجال آشغالو داشت به ایران میاورد میزد دیگه حکومت دست این آخوندای آشغال دزد نمی افتاد.جرا نزد؟چون ایرانی بود و وطن دوست.

    • سینا پارسی

     اشتباه بزرگ شاه در این بود که در کودتای ۲۸ مرداد با کمک گوه-حانیت یعنی با جنایتکارانی مثل کاشانی ،ارازل و اوباش ،سازمان سیا علیه مصدق کودتا کردنند و از آن زمان شاه جنایتکاران آخوند را به سیاست کشید و آنها هم در سال ۵۷ مدعی قدرت شدنند.سیا خمینی و دیگر باند ارازل و اوباش را در سال ۵۷ بقدرت رساند و کارتر برای تسریع گرفتن قدرت ۱۵۰ میلیون دولار هم در اختیار مأمورش خمینی خونخوار و ضد ایرانی قرار داد.
     سینا

   • اردشیر

    خانم یا آقای مثلا “میهن دوست”

    شاه به آن نوع پادشاهی که از راه کشتار مردم به دست آید معتقد نبود. به همین جهت ملت ناا سپاس را ترک کرد تا شاید ملت به خودشان آید. شاه اگر طبق گفته شما کشور را به آخوند داد، موقع رفتن اشک نمیریخت.

  • انقلاب یا منجلاب

   اشکال کار شاه فقید این بود که ،کاری رو که با یک گلوله میتونست انجام بده الان با توپ و تانک امریکا هم بسختی شدنیه

 • احمد

  سلام انگلیس شیعه های یمن پیروز کرد الانم میخواد بحرین پیروز کنه

 • faraz

  in jakesh Jafari inghadar Tariyak keshide ke cheshmash baz nemeyshe, az baskiy nashast in koso sheraro meygeh.

 • اردشیر

  حکومت پهلوی اگر چه کامل نبود و کمبود هایی داشت ولی‌ چاره مشکلات خمینی و آشوبی که به پا کرد نبود. لااقل در زمان پهلوی هر چیزی و هر کسی‌ در سر جای خودش بود. مثلا در آن زمان، آخوند در مسجد، نظامی در پادگان، مهندس برق در کارخانه برق، و…. بودند. در زمان شاه پلیس نفت فروشی نمیکرد.

  بگذارید با این سنّ و سالی که دارم یکی‌ دو تا خاطره تعریف کنم. چندی پس از که آن آقا را با هواپیمای ار فرانس آورند و به جان ما انداختند، یک روز در خانه ما را زدنند. در آن روز همه در ترس بودیم و من تازه از دانشگاه تهران پاکسازی شده بودم و فکر کردم حالا سراغ من آمده‌اند. وقتی‌ با ترس و لرز فراوان در خانه را باز کردم پشت در باغبان محله را دیدم که بر خلاف همیشه کوت و شلوار مرتبی پوشیده بود. لبخند زنان وارد خانه شد و بی‌ معطلی گفت حدس بزنید چه کاره شدم. و بعد بدون آنکه منتظر جواب باشد گفت رئیس تربیت بدنی شمیران شده‌ام و بعد خودش هم زد زیر خنده. و ادامه داد هر روز صبح به اداره میرود و همه به او سلام و تعظیم میکنند و نامه میاو‌رند و بدون آنکه بتواند آن‌ها را بخواند همه را امضا می‌کند.

  در همان روز یکی‌ از دوستان من که سرهنگ ارتش بود و جان سالم به در برده بود به من گفت بیشتر گروهبان های بی‌ انضباط ارتش پاسدار شده و درجه افسری گرفته‌اند.

  شما خودتان حدس بزنید کشور ما به دست چه کسانی‌ افتاده است. در زمان شاه مسئولین در کار خود با سواد بودند. اگر هم پارتی بازی میشد باز هم یک آدم با سواد و متخصص به کاری گمارده میشد. همانطور که در دانشکده حقوق یکی‌ از استادن که با توصیه به تدریس مشغول شد دارای دکترای روابط بین الملل از دانشگاه کلمبیا بود. در زمان شاه اشخاص پست فطرت و فرومایه مثل احمدی‌ نژاد به مقام‌های بالای نمیرسیدند.

 • سرافراز پارسی‌

  آن چه که رهبران شورش ۵۷ چون جبهه‌ مثلا ملی‌، کمونیست‌ها و دیگران از نظر دور داشتند ظرفیت جامعه ایران بود. آن ها نه تنها از نظر سیاسی بی‌ سواد بودند بلکه جامعه ایران را هم درست نمی‌‌شناخند. در نتیجه در آرمان گرایی و نا کجا آبادی که خودشان هم آدرسش را بلد نبودند غرق بودند. نمونه یش همین مردک بیشعور علی‌ اصغر هاج سید جوادی است که که در آن دوران پر آشوب به جای آن که تحلیلی از اوضاع ایران ارائه دهد مانند بچه مدرسه‌ی ها همان انشأ معروفش را نوشت که: “وقتی‌ امام بیاید کسی‌ دروغ نمی‌گوید، کسی‌ به در خانه‌ش قفل نمیزند….امام میاد با عصای موسی‌، با کتاب محمد……” و مزخرفاتی از همین دست.

 • زنده باد سردار

  اگه عرضه داشتین ومرد بودین از تو پستوی خونتون شعار نمی دادین.
  شما همون تفاله هایی هستین که قبل از رواج اینترنت رو در دستشویی شعار نویسی میکردین.
  ما مرد بودیم وبا گذشتن ازجونمون انقلاب کردیم تاچشم شما کور بشه.
  چارتا آدم شکم پرست کودن جمع شدن فقط تو اینتر نت زبونشون درازه.
  سال ۸۸ پدرتون رو در آوردیم بازم وضع همینه نفس بکشین توسرتون میزنیم.

  • داریوش

   آقای بسیجی‌،

   آدم عاقل با ‌یک آدمخوار یا یک حیوان وحشی طرف نمی‌شود. اگر نمی‌‌دانی بدان که طرف شدن با تو و امثال تو شجاعت نیست بلکه حماقت است.

   در ضمن، مبارزه همیشه دست به یقه شدن و تظاهرت در خیابان نیست. این سایت و کاربران آن هم در گیر نوعی مبارزه هستند که ظاهرأ به عقل کوچک تو نمی‌‌گنجد.

   و اما این “سردار” جنابعالی، تا آن جای که من می‌‌دانم این مردیکه یک جوجه لات محله نازی آباد بود که کارش لبو‌ فروشی بود. تا این که داری به تخته خورد و مثلا “سر لشکر” (!!!) هم شده. در زمان جنگ هم این و هم آن یکی‌ رحیم صفوی با ندیده گرفتن نظرات ارتشی‌های کار کشته و با سواد هزاران جوان بی‌ گناه را به کشتن دادند. الان هم به شغل شرافتمندانه قاچاق در رژیم آخوندی مشغول است