تمامیت ارضی ایران، خط قرمز هر ایرانی با شرف است! ۱۴

– کشور یکپارچه ایران و ملیت ایرانی:

کشورِ بی دفاعِ ما ایران که یادگارِ هزاران سال مُبارزه، دلاوری، جان فشانی و فداکاریِ نیاکانِ ماست، امروز همچون شُوالیه ای زخم خورده است که از اسبِ خویش نیز افتاده، بی پناه و بی سلاح نقشِ بر زمین شده و مورد حمله هر آدمکِ بی سر و پایی قرار می گیرد و توانایی دفاع از خود را ندارد.

ایران زمین که مهد فرهنگ و تمدن دنیاست و هزاران هزار سال است که همچون دماوند حتی در بدترین شرایط استوار و مُحکم ایستاده و در برابر هر تهاجم و حمله خارجی به کمک مردمان دلاوری که در دامان پَرورانده مقاومت نموده است؛ امروز تمامیت ارضی اش از سویِ مُشتی آدمک فرومایه که ایران بدان ها هستی و هویت بخشیده، مورد تهدید و حمله قرار گرفته است.

عده ای مردمان کَم خرد و بی هویت و خود فروخته گِرد هم آمده اند و با جعل و تحریف تاریخ، تلاش می کنند تا برای خود هویتی تازه ساخته و خود را ملتی! تحتِ استعمارِ ایران نشان دهند؛ این در حالی است که ایشان هرگز ملت نبوده، نیستند و نخواهند بود و تنها بخشی از ملت بزرگ ایران می باشند.

فرتور رقص زیبای مردان بلوچ را نشان می دهد؛ ایران از اقوام گوناگونی تشکیل شده و در یک ایران سکولار دموکرات، تمامی این اقوام از حقوق مساوی برخودار خواهند بود.

فرتور رقص زیبای مردان بلوچ را نشان می دهد؛ ایران از اقوام گوناگونی تشکیل شده و در یک ایران سکولار دموکرات، تمامی این اقوام از حقوق مساوی برخودار خواهند بود.

ملت بزرگ ایران از اتحاد و همدلی و یکرنگی اقوام مختلفی همچون آذری ها، فارس ها، کُرد ها، لُر ها، بلوچ ها، عرب ها و عرب زبان ها، مازَنی ها و… تشکیل شده و این پنداری بسیار پوچ است اگر هر کدام از این قوم ها، برای خود اعلام استقلال کرده و خوستار جدایی از مامِ میهن باشند.

ایران زمین همچون گلستانی بزرگ و زیبا می ماند که هر یک از اقوامِ ایرانی، یک بخش از این بوستان را تشکیل می دهند؛ بنابراین ایران بدون وجود حتی یکی از این اقوام دیگر میهن ما نیست و هر یک از آن قوم های شریف نیز که از این مملکت جدا شوند، بسیار پوچ، بی ارزش و بی هویت خواهند گشت.

– تجزیه طلبان؛ مزدوران کوته فکر دولت های غربی:

عده ای انگشت شماری از افراد بی هویت و کم دانش، به دلیل داشتن عقده ها و گرفتاری ها و بیماری های ذهنی، گرد هم آمده اند و به نام آزادی خواهان و استقلال جویان، سر در آخور غرب کرده و با دریافت مبالغ هنگفت و تسلیحات نظامی، از تکه و پاره کردن ایران زمین سخن می گویند!

این مزدوران ایران ستیز با پندارهای فاشیستی خود را قوم و گروه برگزیده دانسته و ادعا دارند که از «فاشیسم فارس» به ستوه آمده اند؛ گویی که حکومت جنایتکار اسلامی برای فارس ها مدینه فاضله درست کرده و هیچ فارس زبانی با هیچگونه مشکلی دست و پنجه نرم نمی کند!

در ذهن های بیمار آن خودفروختگان ایران ستیز، تصویری موهوم از ایران نقش بسته: ایرانی که در آن فارس ها زندانیان سیاسی – عقیدتی نیستند، اعدام نمی شوند، کشته نمی شوند، فقیر و درمانده و محروم نیستند و در کمال خوشی و رفاه و آرامش زندگی می کنند در حالی که تمامی اقوام دیگر، در فلاکت و بیچارگی، دست و پا می زنند! به راستی حتی کودکان نیز می دانند که این تصویر از ایران، یک توهم بیمارگونه بیش نیست و ایران تحت حکومت ملایان، تبدیل به زندانی برای همه ایرانیان از هر قوم و با هر زبان و لهجه ای گشته است!

آن تجزیه طلبان خردباخته و بی دانشی که دلیل جدایی طلبی شان را فاشیسم فارس! می خوانند از اندک شعور، فَهم و انسانیت بی بهره اند؛ باید بدان ها گفت که ای خائنین! مگر در طی سه دهه گذشته، تنها کُرد ها، بلوچ ها و یا آذری ها بوده اند که به آن ها ظلم و ستم روا شده؟ مگر تمامی مردم ایران غرق در خوشبختی و رفاه و امنیت و آسایش بوده اند و فقط آن چند قوم بوده اند که در زجر و بد بختی و بینوایی دست و پا می زدند؟

ایران یک کشور پهناور است که از اقوام مختلفی تشکیل شده و این اقوام به همراه یکدیگر، ملیت «ایرانی» را می سازند. نبود هر یک از این اقوام یعنی نبود ایران! برای اتحاد میان ایرانیان، به پا خیزیم!

ایران یک کشور پهناور است که از اقوام مختلفی تشکیل شده و این اقوام به همراه یکدیگر، ملیت «ایرانی» را می سازند. نبود هر یک از این اقوام یعنی نبود ایران! برای اتحاد میان ایرانیان، به پا خیزیم!

زندانیان عقیدتی – سیاسی را فقط کُرد ها و آذری ها و بلوچ ها تشکیل می دهند؟ آیا از فارس ها، لُر ها، شمالی ها و…کسی زندان نرفته و یا اعدام نشده است؟ این چه منطقِ غلطی است که ظلم روا داشته شده به مردمان را به گردنِ ایران می اندازند؟ ایران بدیشان ستم کرده و یا رژیم حاکم بر ایران که اتفاقن رهبرش نیز اهلِ آذربایجان است؟

هر ظلمی شده و هر ستمی که روا گشته، برای تمامی ملت ایران بوده و اینکه سنگدلی و جنایت حکومتِ اسلامی را به مامِ میهن ارتباط دهیم و ایران را گناهکار بدانیم و این سرزمین را به خاطر شرایط اسفناکِ موجود لعن کرده و تَرک گوییم، عینِ حماقت، نادانی و خیانت است.

حفاظت از تمامیت ارضی ایران در هر شرایطی، در اولویت قرار داشته و دارد و حفظ وجب به وجبِ این خاکِ پُر گوهر و گرانقدر وظیفه هر ایرانی با شرف و میهن دوستی با هر زبان و رنگ و لهجه ایست؛ تمامیت ارضی ایران خطِ قرمز مشخص تمامی ایرانیان با هر باور سیاسی و عقیده دینی است و وای بر حالِ مزدورانی که خیال خام تجزیه این سرزمین را در سَر های شان می پرورانند.

– ایران هرگز نمی میرد:

هیچکس منکر ظلمی که به اقوام ایرانی از سوی «حکومت اسلامی» روا داشته شده، نیست؛ هیچکس نمی تواند آسیب جدی که سیاست های ضد ایرانی «حکومت اسلامی» به فرهنگ و سنت های زیبای اقوام ایرانی وارد کرده را انکار کند، هیچ کس نمی تواند ادعا کند که کردها، بلوچ ها، آذری ها و… از سایر اقوام تحت فشار بیشتری نیستند اما اینجا یک پرسش پیش می آید و آن اینکه: آیا فارس ها در رفاه و آسایش کامل به سر می برند؟

چرا نمی خواهیم باور کنیم که «حکومت اسلامی» دشمن مشترک همه ماست؟! هیچ ایرانی در سه دهه گذشته روی خوشی و آسایش را به خود ندیده است! هیچ کدام مان طعم آزادی و دموکراسی را نکشیده ایم، چرا با دیدگاه های قوم گرایانه و فاشیستی، می خواهیم این سرطان اسلامی را به یک قوم خاص، نسبت داده و آن گروه را تقصیرکار بدانیم؟

ایران یک کشور پهناور است که از اقوام مختلفی تشکیل گشته و هیچ کدام این قوم ها بدون ایران، دارای هویت و ملیت مختص به خود نبوده، نیستند و نخواهند بود! فارس ها، کردها، بلوچ ها، آذری ها، عرب ها و عرب زبان ها و…همه گل های این گلستان اند و هر یک از این گل ها که بخواهد از باغ ایران جدا شود، در تنهایی و سختی، خشک شده و پرپر خواهد شد!

فرتور استاد پرویز پرستویی را به همراه چند تن دیگر از بازیگران و هنرمندان ایران زمین را در حال جمع آوری کمک های مالی مردمی برای زلزله زدگان چند سال پیش آذربایجان نشان می دهد. به راستی باید بسیار کور و بی هویت بود تا اینچنین عشق و علاقه میان مردم ایران را ندید و دم از جدایی زد.

فرتور استاد پرویز پرستویی را به همراه چند تن دیگر از بازیگران و هنرمندان ایران زمین را در حال جمع آوری کمک های مالی مردمی برای زلزله زدگان چند سال پیش آذربایجان نشان می دهد.
به راستی باید بسیار کور و بی هویت بود تا اینچنین عشق و علاقه میان مردم ایران را ندید و دم از جدایی زد.

در طی هزاران سال گذشته هربار کشور عزیز ما ایران با حمله بیگانگان و اشغال ستمگران مواجه شده، به دلیل همدلی و اتحاد اقوام ایرانی، جان سالم به در برده و ظالمان را بیرون رانده و نجات پیدا کرده است! این اتحاد و مقاومت ملی بارها و بارها در تاریخ گوهربار کشورمان به چشم می خورد و ایران دوستی در رگ و پوست و استخوان ایرانیان، جریان دارد.

با توجه به آنچه گفته شد نتیجه می گیریم که ایرانیان یک دشمن واحد دارند و آن «حکومت اسلامی» است و یک هدف مشترک که آن «ایرانی آزاد، دموکرات و سکولار» است؛ ایرانی که در آن تمامی شهروندان با هر زبان و لهجه و گویشی، در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردار باشند و هیچگونه تبعیضی در آن وجود نداشته باشد.

در این بین اگر عده ای طوق مزدوری غرب را بر گردن آویخته و خیال تجزیه ایران را در سر می پرورانند و وقیحانه از «فاشیسم فارس» سخن گفته و دیکتاتورهای ایران ستیزی چون خمینی و خامنه ای را دستاورد «فاشیسم فارس» می دانند و کورکورانه از سخنان پوچ و دروغین اربابان غربی خود پیروی می نمایند، باید بدانند که ایران هرگز نخواهد مرد و زمانی که کاسه صبرمان لبریز شود، ایران را به گورستان مزدوران ایران ستیز، تبدیل خواهیم نمود.

 • پرچم شیر و خورشید

  مرگ بر جمهوری کثیف و جنایتکار چوسلامی
  مرگ بر خامنه ای دزد و تروریست و مزدور
  درود بی پایان بر حکومت باشکوه و پرافتخار شاهنشاهی

 • آرش آریانی

  جانا سخن از زبان ما میگویی

  نگاهی به اوضاع کنونی خاورمیانه بخوبی روشن خواهد کرد که دستهایی در کار است تا تک تک کشورهای منطقه را با جنگهایی فرسایشی تجزیه طلبانه و داخلی مستهلک نمایند و در این میان نیز عده ای نادان بگونه ای احمقانه در جهت این سیاست خطرناک قدرتهای فاسد خود را به در و دیوار میکوبند اما نمیدانند که در صورت موفقیت دشمن در سرنگونی نظام ایران خدا باور و خدا ناباور هر دو به فلاکت خواهند افتاد.

  آنگاه که ایران به سوریه ای دیگر افغانستانی دیگر و عراقی و … دیگر تبدیل گردد. همگی بگا خواهند رفت. اما اینگونه نخواهد شد زیرا شرف ایرانی اجازه چنین خفتی را نخواهد داد و با قدرت تمام شرارتهای قدرتهای استکباری را دفع خواهد نمود.

  حتی همین کسانی که از بام تا شام دم از براندازی میزنند در برابر دشمن مشترک اسلحه به دست گرفته و از کیان و شرف ایران دفاع خواهند نمود.
  چه خوش گفت فردوسی پاکزاد:

  نــــمانــیــم کـیـن بوم
  ویــران کنند / هــمــی غــارت از شــهـر ایران کنند

  نـــــخوانـنـد بر ما
  کــــسـی آفــرین / چـــو ویـــران بود بوم ایـــران زمـــین

  دریغ است ایران که ویـــران
  شـــود / کـــنــام پــلنــگان و شــیران شـــود

  همه سربه سر تن به کشتن دهیم
  / از آن به که کشور به دشمن دهیم

  • karim

   بجای مسوم سازی فضا با کامنت هات برو یه فکری واسه اسلامت بکن که داره به گا میره

   • Reza

    با این مقاله شما نشان دادید چقدر نژاد پرست و نادان و عقب افتاده هستید. تفکرات شما هم مثل داعشیان و زمامداران لات و آدمکش جمهوری اسلامی گند برداشته است. برو فکری به حال انهمه زن و مرد ایرانی بکن در زند انها و حرمسراهای دنیا بجای تمامیت ارضی. فکر نمیکردم تا این حد هم جاهل ونادان باشید.

    • karim

     عزیزم این داداشی که میگه ایران وطن من است(آرش آریانی)خودش سرکرده بسیجه نمیدونستی بدون

     • آرش آریانی

      واقعا برات متاسفم که قادر نیستی دوستت رو از دشمنت تشخیص بدی

     • karim

      کامنتای دیگتم خوندم برو کثافت

     • آرش آریانی

      وقتی دهن کثیفت رو باز میکنی توقع داری درود نثارت کنم احمق؟؟؟
      تا زمانی که مودب باشی از خودت مودب ترم اما بخوای هتاکی کنی بعد منم یکی میشم از خودت بدتر و دریده تر

     • karim

      خوشحالم که بالاخره قبول کردی

 • faghat kherad

  انسان عاقل در هر زمینه از زندگی میپرسد “چرا”.
  براستی بهتر نیست بجای انکه مردم ایران را با الفاظ بی شرف و باشرف دسته بندی کنیم از خودمان بپرسیم چرا یک قوم یا نژاد یا دسته یا اقلیت مذهبی بدنبال جدا کردن خود از ریشه های تاریخیشان هستند؟

  • علی

   در ایران تجزیه طلب ها به مخالفینشان لقب پان ترک ، پان کرد و …. میدهند

 • osman

  به شرط برابری اقوام مختلف و رسمی کردن تمامی زبانهای ترکی ،کوردی، بلوچی ،عربی وگیلکی و اینست نماد وحدت ولاغیر همانطور که در افغانستان ٣ زبان رسمی در هنوستان ١٩ و در فینلاند٢ زبان رسمی و در بسیاری از کشورهای جهان چندین زبان رسمی هست و همین هم باعث دموکراسی و هم باعث اتحاد ملیتهاشده
  در غیر اینصورت امیدوارم در آینده ، ما ملتهای کنونی ایران همسایگان خوبی باشیم که بدون پاسپورت به کشور های هم مسافرت کنیم.

 • سهیل

  این نوشتار سراسر فحش و ناسزای ابلهانه بود. قطعا هیچ ایرانی وطن پرستی از جدایی طلبی و تجزیه حمایت نمیکنه. شما به جای این در فشانی ها از خودتون بپرسید آیا نیم ساعت با یه به گفته شما تجزیه طلب نشتد و صحبت کردید تا منطق و عقیده اونها رو جویا بشین تا کمی مطلع تر شوید؟ شماها فقط یه جا شنیدید که مثلا یک عده رو متهم کردند به تجزیه طلبی، پان ترکیسم و … و قضاوت میکنین و چنین هرزنامه ای تحویل عموم میدهید و طبیعتا یه عده میان زیر مطلب شما کامنتهای رکیک میذارن ومیشن ایران پرست و وطن دوست و با غیرت. من فکر میکنم شما حتی معنی پان ترکیسم و پان عربیسم و … رو نمی دونین که اگه می دانستید می تونستین بفهمید که آن کسانی که در ایران به این اندیشه ها نسبت داده میشن فرسنگ ها با آن فاصله دارند، همانطور شما فرسنگها با منطق و گفتگو فاصله دارین. من خودم هم آذری هستم و هیچ عقیده ای به جدایی آذربایجان از ایران ندارم. برعکس طرفدار اتحاد دوباره ایالت های جداشده مثل آذربایجان شمالی و بحرین و کردستان با ایران هستم. حالا بذار یه کمی اون ذهن تاریک و عقب افتادته روشن کنم. من شخصا تو ایران همسایه، دوست و آشنای بسیاری داشتم که دم از احیای حقوق اقوام ایران میردند نه فقط آذربایجان و تونستم به جای شما باهاشون بحث کنم که بابا حرف حساب شما چیه؟ همچنین من تو ترکیه با کردها هم شب نشینی ها داشتم. با کسایی که بر خلاف اون ذهنیتی که شما از کردها و … جزو افراد تحصیل کرده و صاحب منسب و به قول ما آدم حسابی بودن. اینها همشون علامت سوالایی تو ذهنشونو که حتی از به زبون آوردنشون می ترسن. چرا تو ایران که وطن منه و پاسپورت و شناسنامم از اون خاک و دولته باید به دلیل داشتن لهجه مثلا ترکی مورد تمسخر قرار بگیرم؟ این سوال شاید به نظرتون مسخره بیاد و در مقام جواب بگین ما که مسخره نمی کنیم. بله شما مسخره نمیکنی چون احتمالا دوست داری ادای آدم های محترم رو دربیاری و یا اینکه واقعا محترمی و چند درصد از ایرانی ها اینجورین؟ این مسئله که ربطی به حکومت اسلامی نداره تو حکومت قبلی هم همینطور بود. الان این حرکت به حدی اثرگذار بوده که تو تبریز که قدم میزنیم همه دیگه فارسی صحبت میکنن. میدونین چرا چون به بچه من القا شده که آذری صحبت کردن یه نمره منفی است و باید فارسی صحبت کنی تا جامعه بیشتر به حرفت توجه کنه. خیلی از این کسایی که بهشون فحش دادین اصلا حرفشون جدایی نیست. اونا میگن باباااااااا منکه نمی خوام جدا شم میخوام رو بچمم اسم ترکی یا کردی بزارم. این جرمه؟؟؟؟؟. اونا میگن بابا من نمی خوام جدا شم کشور جداگانه بشم من فقط میگم چرا تو اصفهان مثلا اینهمه صنایع رو بردین همه جا آباده کار بیشتره اما تو کردستان که میره هیچ چیزی نیست. اونا میگن آقا من میخوام زیبان خودمو داشته باشم. تو درس بچه ام همونطور که ادبیات فارسی و انگلیسی و عربی هست درس ادبیات آذری یا کردی هم باشه. این جدایی طلبیه؟؟؟؟؟؟ این بی غیرتیه؟؟؟ این وطن فروشیه؟؟؟؟ البته همیشه کسایی هستند که به راه افراط و تفریط میرن نتیجه اش میشه اینکه وقتی تیم الهلال عربستان یا العین امارات میاد تو تبریز پلاکارت “خلیج عربی” یا Azarbaijan is not Iran رو علم میکنن. نتیجه اش میشه یه بچه کرد نادان که یه عده نادانتر اسلحه بهش دادن شده پژاک و پ ک ک و امثالهم. آخه بدبختیه ما از زمانی شروع شد که رضا شاه اومد. این پهلوی ها فقط خواستند هر چه سریعتر به قول خودشون ایران رو به دوران کوروش و داریوش برسونن. همینا بودن که فرهنگ قوم ستیزی رو براه انداختند. حالا هم که حکومت اسلامی اومده تحریم میشین دلیلش رژیم اسلامی، هواپیما سقوط میکنه دلیلش رژیم اسلامی، مردم تصادف میکنن دلیلیش اینه که رژیم اسلامی جاده هارو نا امن میکنه یا پراید ماشین نا امنیه، مردم می افتن به جان همدیگه دلیلش رژیم اسلامیه. و … کسی نمیگه بابا مشکل از خود ماست. رژیم اسلامی نمیگه که به ترک بگو خر، به لر بگو نرره غر به کرد هم بگو نفهم. خیلی از این مشکلات از تک تک افراد جامعه نشات میگیره. حالا بیایین و زیر کامنت هم فحش بذارین.

  • علی

   متاسفانه تجزیه طلب ها به بهانه جوک گفتن به ملت های غیر فارس توهین میکنند. و در مقابل حقوق مشروع ملتهای غیر فارس به واژه تمامیت ارضی پناه میبرند