آیا درجشن نوروز باستانی شرکت دارید یاخاک بر سرریزان دنباله رو ایام فاطمیه اید؟ ۵۱

پیش گفتار:

بی گمان جشن نوروز نه تنها جشن بزرگ باستانی ایران است، بلکه به دلیل آغازسال نو و اول بهار، و باشکوه شکفتن جوانه ها و پوشیدن درختان با جامه سبز و سپید، این جشن و شادمانی از مرزهای جغرافیایی و فرهنگی ایران گذشته و به یک جشن جهانی تبدیل شده است.

(بهار و سال نو از فرهنگ ایرانیان پاک شدنی نیست. پیشاپیش نوروز شما شادباش و شما را به صدای زیبای زنده یاد “محمود علیقلی ” می سپاریم)

ایرانی و دشمن ایرانی

تنها پای به جهان گشودن و به دنیا آمدن در ایران دلیل بر ایرانی بودن نیست. شرط ایرانی بودن آنست که فرد چه در ایران پای به جهان نهاده و یا بیگانه ای است که به هر دلیلی در ایران جایگزین شده باید همواره با آئین و فرهنگ و تاریخ باستانی ایران دلبسته و علاقمند بوده، و در حفظ و حراست و احترام بدانان کوتاهی نکند، قهرمانان و خدمتگذاران کشورمان را ارج نهاده و آنان را ستایش نماید و از خائنین و دشمنان کشور نفرت و دوری داشته و از آنان دوری جوید.

این سفره هفت سین بسیار زیبا کار همکار گرامی و عزیزمان سیروس پارسا است. آیا بودن و دیدن چنین هفت سین های با شکوه موجب بالیدن و افتخار نیست؟!.

این سفره هفت سین بسیار زیبا کار همکار گرامی و عزیزمان سیروس پارسا است. آیا بودن و دیدن چنین هفت سین های با شکوه موجب بالیدن و افتخار نیست؟!.به راستی هزاران درود بر سیروس و سیروس ها که این چنین آداب و رسوم با شکوه کشورمان را پاسداری می کنند.

بیگانگانی که فرهنگ ساز کشورمان بودند

کشورما در سراسر تاریخ بارها مورد تجاوز و یورش گروههای گوناگونی مانند سپاه چنگیز، تیمور لنگ، ترکان آنسوی دریاها و همچنین تازیان قرار گرفته و در هربار و هرنوبت تلفات جانی و مالی بسیار داده و هربار دورانی چند از تاریخ و پیشرفت جهانی بازمانده است. ولیکن در همه موارد این اقوام و گروههای متجاوز به تدریج رنگ ایرانی به خود گرفتند و نه تنها آئین و زبان، و آداب و رسوم ما را پذیرا شدند بلکه در حفظ یکپارچگی و حتی گسترش خاک و مرزهای کشورمان تلاش و کوشش نمودند.
ترکان صفوی بیگانگانی بودند که در شرایط سخت تاریخمان و زمانی که کشور استقلال و یک پارچگی خود را از دست داده بود سرنوشت کشور شکست خورده و پر هرج و مرج ما رابه دست گرفتند و خدماتی گران بها درساختن و آبادانی و یک پارچگی و سربلندی کشورمان انجام دادند.

خدمات و دلاوری های شاه عباس بزرگ بیگانه ای که کشور شکست خورده ما را به عظمت رسانید و ترکان متجاوز را از سرزمینمان بیرون راند و به آبادانی و سازندگی و پارچگی کشور پرداخت را هرگز نمی توان فراموش نمود.
همچنین، دلاوری های نادر بزرگ و جنگ ده ساله او با دشمنان ایران و تجدید عظمت و سربلندی کشورمان نیز در خور ستایش است.

آیا شما پیرو و طرفدار کدام گروه هستید؟، قهرمانان و جانبازان ایرانی و یا مزدوران جنایتکار تازی که همواره دشمن فرهنگ و آئین ایران و ایرانی بوده اند؟.

آیا شما پیرو و طرفدار کدام گروه هستید؟، قهرمانان و جانبازان ایرانی و یا مزدوران جنایتکار تازی که همواره دشمن فرهنگ و آئین ایران و ایرانی بوده اند؟.

بیگانگانی که همیشه بیگانه ماندند

یورش تازیان تاکنون تنها یورش بنیان برافکن و ویران کننده کشورمان بوده است. یورشی که دست کم چند سده تاریخ سرزمین ما را به عقب ران و از چرخه پیشرفت و تمدن جهانی باز داشت.

اکنون پس از گذشت ۱۴ سده ظلم، تجاوز، ویرانگری، زن ستیزی و همه گونه غارتگری و جنایت این قوم بیابانگرد و ضد انسان، بازهم تفاله و بازمانده های آنان که در این آب و خاک پای به جهان گشوده و با خون و دسترنج ملت نجیب و بردار ایران چاق و فربه شده اند، بازهم همچنان به دنبال فروپاشی و تخریب آئین، فرهنگ، زبان، تاریخ، و گذشته درخشان کشورمانند.

روحانیان ایران، مردم را به عزاداری در ایام نوروز فراخواندند

گزارش های گوناگونی این حکایت تلخ را دارد که آخوندهای  بی فرهنگ و ضد ایران و ایرانی مردم را به جای برگزاری آئین زیبای چهارشنبه سوری و روزهای با شکوه نوروز کنند مردم را از آنهمه سرور و شادی ملی و مردمی باز داشته وبه برگزاری سوگواری و عزای مردگان تازی مانند فاطمه بنام چندش آور ایام فاطمیه دعوت کرده اند.

سرداران و حکمرانان ایران در جنگ با شکست خوردگان و اسیران رفتاری فوق انسانی داشتند. آیا رفتار تازیان در ۱۴ سده گذشته و تفاله های آنان بنام آخوند و آخوندچه هم با مردم ایران چنین بوده و هست؟!.

سرداران و حکمرانان ایران در جنگ با شکست خوردگان و اسیران رفتاری فوق انسانی داشتند. آیا رفتار تازیان در ۱۴ سده گذشته و تفاله های آنان بنام آخوند و آخوندچه هم با مردم ایران چنین بوده و هست؟!.

به راستی نفرین و شرم باد برفردی که خود را ایرانی بداند ولیکن روزهای شگفت انگیز و تاریخی و جشن های باشکوه نوروز را فراموش کرده در عزای مردگان تازیان، دشمنان همیشگی مردم و کشور ایران به سوگ و عزاداری نشیند. در این جا مرز میان ایرانی بودن و یا بیگانه و با این سرزمین و مردم آن  دشمنی و کینه توزی داشتن را می توان جدا و مشخص نمود.

جشن های بارگ ایرانی هیچ ارتباطی به تازیان ندارد. تازیان و تفاله های آنان (آخوندها)، همیشه با جشن ها و فرهنگ بزرگ ایرانی سر ناسازگاری داشته اند. بنابراین، خواندن آیات عربی و قرآن در هنگام آغاز سال نو و یا هر هنگام دیگر دلیل بر نادانی اجراء کننده و خیانت به این کشور است.

جشن های بررگ ایرانی هیچ ارتباطی به تازیان ندارد. تازیان و تفاله های آنان (آخوندها)، همیشه با جشن ها و فرهنگ بزرگ ایرانی سر نسازگاری داشته اند. بنابراین، خواندن آیات نحس عربی و قرآن در هنگام آغاز سال نو و یا هر هنگام دیگر دلیل بر نادانی اجراء کننده و خیانت به این کشور است. هر مراسمی ک جدا و دور از فرهنگ اصیل ایرانی برگزار می شود باید بدون بوغ و کرنا و در پشت دربهای بسته صورت گیرد.

گفتار نگوهیده آیت‌الله صافی گلپایگانی

این آخوند تازی پرست و ضد فرهنگ ایرانی در دیدار با جمعی از روحانیان حوزۀ علمیه قم، تازی پرستی خود را این چنین بیان داشت: “مردم ایران طرفدار ولایت فقیه هستند و به همین دلیل باید در ایام نوروز با تشکیل مجالس مذهبی «به ذکر مناقب و فضایل حضرت زهرا و عزاداری برای او بپردازند».
برای آن که بیشتر به خیانت های این جانور ضد ایرانی پی برد می توان به چند مثال زیر توجه نمود:

۱- آیت الله صافی گلپایگانی، پس از انتشار ترانه تازه شاهین نجفی به نام “آی نفی”، وی را مرتد و مهدور الدم شمارده و فتوای قتل وی را صادر نموده است. آنچه که از فرتور موجود از فتوا بر می آید این است که فتوای یاد شده، چند هفته پیش از انتشار ترانه “آی نقی” صادر شده ولی توسط سایت های حکومتی در سطح وسیعی و پس از انتشار ترانه، پخش شده است.

۲- صافی گلپایگانی چه دامی برای جوانان سرگردان کشورمان گسترده است؟:
آخوند صافی گلپایگانی  به دنبال  سخنان ضد ملی و ضد مردمی خامنه ای مبنی بر تولید مثل و افزایش سیل گدایان به جمعیت ایران  گفت:”…از عبادات بسیار بزرگ، سعی در ازدواج پسر و دختر و بنیادسازی عائله است که این کار خدمت به امنیّت جامعه می‌باشد
اینجانب با اطّلاعاتی که دارم این روی‌گردانی از ازدواج را بسیار خطرناک می‌دانم. در اسلام، سعادت جوان، ‌سعادت خانواده، ‌سعادت پسر و دختر در این است که این سنّت حسنه را به تأخیر نیندازند و از این همه مصالح، منافع و دفع مفاسد چشم‌پوشی نکنند.این کم نیست و خیلی بالا و با معنی است که می‌فرماید: «هر کس ازدواج کند، نصف دین یا دو ثلث دین خود را مالک شده است.»اولیاء دین، بزرگان، مصلحان و خیرخواهان عالم بشریّت که این همه سفارش به افراد نموده‌اند اهمّیت موضوع را در نظر داشته‌اند.”

این آخوند جوانان را به زنبارگی و هوسبازی امام حسن تشویق می کند. و از آن چه گذشت به سیاست موزیانه آخوند پی می بریم که: هرچه جمعیت بیشتر، ملت گداتر، و دکان رزق و روزی آخوند پر رونق تر.
این مردک نمی داند و یا نمی خواهد بداند که میهن دوستان و ایرانیان واقعی که دم به تله خارجی نداده اند و دامنشان آلوده نیست از رژیم ولایت وقیح، به ویژه شخص خامنه ای جنایتکار با خانواده اش و کلیه آخوندهای مفتخور و سربار اجتماع ایران که پیوسته فرهنگ ایرانی را به فرهنگ تازی گری فروخته اند نفرت دارند و به دنبال سرنگونگی و نابودی همه آنانند.

آیت‌الله احمد علم الهدی، مزدور دیگر خامنه ای، دشمن این مرز و بوم و به اصطلاح امام جمعه شهر مشهد، گفت:“همزمانی نوروز و ایام فاطمیه نوعی آزمون برای جامعۀ اسلامی است و به همین دلیل این همزمانی و نوروز نباید صبغۀ شعائر مذهبی را تحت الشعاع قرار بدهد.”
این مزدور ضد ایرانی که یک عمر به مفتخوری و کلاهبرداری مردم و اموال بیت المال پرداخته غافل از انتقام ملت ایران است. انتقامی که به زودی دامن او، خانواده، نزدیکان، و بستگانش خواهد گرفت.

حجت لاسلام سعید مهدوی، مزدوروچاپلوس خامنه ای جنایتکار  در دانشگاه گیلان نیز گفته است که: “ امسال تجمع عزاداران و سوگواران در ایام فاطمیه در میدان شهرداری رشت برگزاری می شود.”
خود خامنه‌ای جنایت پیشه و دشمن این آب و خاک، به جای  برگزاری مراسم با شکوه نوروز و شادمانی ایام عید، می خواهد بیاد اربابان تازی و دشمنان همیشگی ایرانیان، مراسم عزاداری و سوگواری را به مدت پنج شب در “حسینیه امام خمینی” در خیابان فلسطین برگزار کند.

اگر آخوند پست و دزد و غارتگر نبود، اگر آخوند بی شرف و بی فرهنگ نبود، این فرزندان بیگناه و معصوم ایرانی نباید و نمی بایست در چنین فقر و تنگدستی به سر برند. ملت ایران که ساکت نشسته و اینهم جور و جفا و ظلم وستم و غارتگری را از آخوند

اگر آخوند پست و دزد و غارتگر نبود، اگر آخوند بی شرف و بی فرهنگ نبود، این فرزندان بیگناه و معصوم ایرانی نباید و نمی بایست در چنین فقر و تنگدستی به سر برند. ملت ایران که ساکت نشسته و اینهم جور و جفا و ظلم وستم و غارتگری را از آخوند می بیند و دم بر نمی آورد در همه این خیانت ها با آخوند شریک است.

هم میهنان گرانمایه و بزرگوار، آیا به جای برگزاری مراسم باشکوه عید و جشن گرفتن در روزهای عید، نشستن پای سوگواری تازیان و به اصطلاح عزاداری در ایام فاطمیه که آنان از دشمنان این آب و خاک بوده اند، خیانت به کشورمان نیست؟!. آیا نباید از هرچه آخوند، آخوند پرست، و آخوند مرام که با آئین، فرهنگ، زبان، و تاریخ درخشان کشورمان سر ستیزه و ناسازگاری دارند نفرت داشت، و در براندازی و نابودی آنان کوشید؟!. آیا از همین جانمی توان تفاوت میان خادم و خائن را مشخص نمود؟. ممکن نیست شما یک ایرانی میهن دوست و شرافتمند باشید و بی تفاوت از مراسم و آداب و رسوم کهن کشورمان گذشته و در فکر و اندیشه مردگان تازی باشید!. خواننده گرامی آیا شما این چنین نمی اندیشید؟؟!،
http://www.persian.rfi.fr/روحانیان-ایران-مردم-را-به-عزاداری-در-ایام-نوروز-فراخواندند-۲۰۱۵۰۳۱۸/ایران

 • DARYOOSH

  شکی نیست که ما یا گروهی از ما ایرانیان که هنوز برای بیابان گردان ۱۴۰۰ پیش اشک میریزند و ماتم میگرند باید به خود آیند. آخوند چیست؟ آخوند ستون پنجم همان بیابان گردانی است که ۱۴۰۰ سال پیش به سرزمین اهورایی ما یورش آوردند. آخوند مانند همان وحشی‌ها غارت گر‌ و جنایت کار است. آخوند دشمن ایران و ایرانی‌ است.

  اسلام چیست؟ اسلام مجموعه‌ی از داستان‌ها و اسطوره‌های سومریان است که وارد تورات شده و بعدا به دستور عمر در قالب نوینی به همراه با یک سری رسم و رسوم بیابان گردان ۱۴۰۰ پیش به نام “قران” عرضه شد.

  • نوید

   واقعن حیف اون اسمی که روی شخص بیسوادی مثل تو هست,,,بجای دری وری گفتن برو چندتا کتاب بخون تا اینجا بیسوادیتو به رخ ما نکشی…حیف اون اسم

   • karim

    شما که معمولاتت زیاده بگو الله چگونه ساخته شد(لفظ الله)

    • نوید

     ( اگه منظورت معلوماته !!) باید بگم من استاد همه چی دون نیستم عزیز کمااینکه میتونم دربارش توضیح بدم ولی خودت با یه سرچ ساده میتونی به جوابت برسی

     • karim

      توضیح بدی ممنونت میشم

     • نوید

      الله از به هم پیوستن ال+اله تشکیل شده منتهی ال رو همونطور که میدونی اعراب به لغاتشان میچسبانند همچنین در زبان عبری و ارامی که مشابه با عربی هستند الوهو یا الاها میگن درواقع همشون به تک بودن یه چیز اشاره دارند در ایران باستان هم خدا اسامی و القاب مختلفی داشت که بارزترینشون اهورا مزدا,ایزد یا یزدان,دادار و…. بوده
      اگر اطلاعاتم تکمیل نبود ببخش

     • karim

      تا حدودی درسته الله در حقیقت اله بوده و اینکه اعراب پدر سگ که در بیابان های گرم عربستان سوسمار میخوردند به دلیل گرما سراب میدیدند و میگفتند ما اله یا الهه میبینیم که در اصل از زبان پارسی این کلمه وارد شده همچنین به بزرگترین بت مکه هبل هم الله میگفتند(به صورت معرفه) و دخترهای اون را اله(الله) از این رو نیز اسم پدرمحمد عبد الله شد چونکه پدربزرگ محمد نظر هبل یا همون الله کرد که اگه ۱۰ پسر بدنیا بیاره یکیش را قربانی این بت میکنه و بعد اینکه ۱۰ پسرش شد قرعه به اسم عبد الله رسید و بعد با نظر اطرافیان این شر از گردن اون گذشت بجاش یه گوسفند قربانی شد از اون به بعد اسم اون پسر جسته از قربانی شد عبد الله بعدم محمد که مثل پدرش حنفی بود و فقط اعتقاد به بزرگترین بت و البته بتی که جونش را نجات داده بود داشت الله(هبل)را برد تو آسمون(از دین مهر) و گفت این خدای یکتاست.
      حالا سوال من شما که الله را قبول داری از کجا میدونی اون الله با این الله یکی نیستن؟

     • نوید

      در پاسخ میگم که هُبل(بتی از جنس عقیق سرخ که دست راستش شکسته بود و مردم قریش برایش دستی از جنس طلا ساختند) فقط اسم یک بت درون کعبه بود و الله نام نداشت و قبیله قریش و دیگر قبایل احترام خاصی برای اون قایل بودند و قربانی ها و نذرها برایش انجام میدادن و این نکته هم بدون که بت پرستان بت ها رو , از جمله هبل , صرفن به جهت اینکه خداشونه نمی پرستیدن بلکه اونها رو واسطه برای براورده شدن حاجاتشون بین خودشون و خدای یکتا(الله) قرار میدادن {با استناد به ایات قران – سوره لقمان ایه ۲۵ و سوره زمر ایه ۳}.در اینجا چندین دلیل برای رد اینکه محمد( ص) بت پرست بود و الله نام یک بت است دارم که ۴ دلیل رو میگم اگه قانع نشدید دلیل های دیگه رو هم ذکر میکنم.
      ۱- بعد از فتح مکه پیامبر به همراه مهاجرین و انصار وارد کعبه شده و بت ها رو که شامل هبل هم بود به زمین میزنه و اونهارو میشکنه,,, پارادوکس:چطور میشه بتی که مورد پرستش و احترامش بود توسط خودش(پیامبر) شکسته بشه؟
      ۲- در قران طبق ایه ۳۰ سوره توبه, در جزیرة العرب , یهودیان عزیر و مسیحیان مسیح رو پسر خدا (الله) میدونند {که البته در اشتباهن} اما نکته در اینجاست که اگر الله یک بت است چگونه فرزند دارد,,, اینجاست که تناقض پیش میاد.هرچند که با عقل جور در نمیاد و غلطه اما تصور فرزند برای الله به مراتب قابل قبولتر تا یک بت
      ۳- بیایید فرض محال بگیریم که الله نام بتی در کعبه بوده است. خب حال بیایید این دو آیه از قرآن را که در مورد رفتن موسی و برگزیدگان یهود به طورسینا است را ببینیم:بقره ایه ۵۵ و اعراف ایه ۱۴۳

      این دو آیه بیان میدارند که یهودیانی که همراه موسی(ع) بودند به او گفتند میخواهیم «الله» را “آشکارا” ببینیم. پاسخ الله این بود که «هرگز» من را نخواهید دید. بعد در اثر اصرار این افراد، خداوند پرتویی از نور خود را بر کوه نازل فرمود ولی کوه منهدم شد و پرتو همچون صاعقه، بیهوششان کرد.
      حال جای سؤال است که اگر الله نام بتی در کعبه بود؛ چرا مسلمین که در زمان نزول آیات همگی اهل جزیرةالعرب بودند و همگی کعبه و بتهای آنرا دیده بودند، به این دو آیه اعتراض نکردند که “ما الله را در کعبه دیدیم چرا موسی «هرگز» نمیتوانست او را ببیند؟”
      ۴- دلیل خیلی مهمتر از سه دلیل بالا هم اینست که اگر پیامبر تبلیغگر پرستش یک بت بود، چرا در سخن خودش و در قرآن اینقدر از پرستش بتها بدگویی میشود؟؟
      امیدوارم قانع کننده بوده باشه بدرود

     • karim

      دین و خدایان اعراب هم مانند ادیان اولیه توتم. تابو.و حتی آنیمیسم بوده من ۵ سال توی هند زندگی کردم و تمام آداب و رسوم مذهبی هندو ها و خدایانشون را دیدم و میشناسم مثلا اولین خدای اونها برهما هست و زن اون ساراسواتی الهه دانش اون ها این بت ها را واسطه خدایان نمی دونن بلکه تندیسی از خود خدایان میدونن و مثل اینکه با تصویر اون خدایان ارتباط برقرار میکنن چون اگه میپنداشتند که خدا را نمیشه دید خب قبولش هم نمیکردند مثل هر آدم سالمی که تا چیزی را نبینه قبول نمیکنه(در پاسخ به بت اعراب که گفتی واسطه خدا بودن) بعدش من نگفتم محمد بت پرست بود اتفاقا گفتم حنفی بود یعنی اعتقاد به ۱ خدای واحد داشت و چون هبل اولین بت اعراب بود پس چرا اون خدا هبل نباشه بعدش افتادی تو بیراهه میگی الله بت نبوده اگه بوده چرا آیه داده از بت بد گفته و …. در صورتی که هنوز وجود الله را اثبات نکردی دلیل بر رد شریک اون یا مادی بودن اون میاری….. بعد میچسبی به عیسی و موسی شما اول بیا به من بگو اسم اون فرعون توی داستان موسی و چوبش چی بود؟
      همچنین کسی را ما توی تاریخ نداریم به اسم عیسی مثل موسی که نداریم من فوق لیسانش تاریخ و باستان شناسی ام من که ندیدم شما دیدی به ما هم بگو….بعد برای اثبات درستی حرفت مثال از قرآن میاری اما یادت رفت که هنوز وجود الله را برام اثبات کنی و اینکه قرآن از طرف اون فرستاده شده اونم زیر جلی فقطم به محمد یک فرد زنباره نارسیسیم اونم عرب ملخ خور نه یک ایرانی یا آمریکایی پس من توی الهی بودن قرآن هنوز شک دارم خصوصا که توش بیش از ۱۳۴۷ تناقض وجود داره اگه بخوای بهت میگم کجاش….همچنین اگه تورات را خونده باشی میبینی که یعقوب پیامبر یا هو با یا هو کشتی میگیره یعنی اونو دیده یا مثلا ی هو میفهمه موسی ختنه نبوده شبونه دنبالش راه میوفته که اونا بکشه بعد زنش میاد سنگی را تیز میکنه و بچشون را ختنه میکنه تا ی هو را قانع کنه و شوهرش کشته نشه یا ابراهیم که خدا را ملاقات مینکه و حتی با اون غذا میخوره حالا بیای بگی چطور ممکنه اینا را از خود پیغمبرا بپرس خود ولتر ۱۸۰۰ تا غلط آشکار از توی تورات بیرون آورده یا بیای بگی تورات و انجیل دستخوش تغییر شدن اما قران چون کامل ترین کتابه هنوز زوال نرفته باید بگم که هر دینی این ادعا را داره مثلا از یه یهودی بپرسی میگه قرآن تغییر کرده کتاب ما سالم مونده یا چیزی بهش اضاف یا ازش کم نشده و اینکه تورات به مراتب کامل تر ازقرآنه .همون قصص نصف و نیمه و پوچ قرآن کامل کاملش توی توراته .قرآن یه مشت پند الکی داره یه مشت استدلال بچانه و ۷۰ % بقیش هم یا ترس از جهنم حسن کبابی یا وعده بهشتو کس حوری بمیری در راه الله کس حوری نمیری هم غنایم و غلمان و زنان اسیر و کنیز اینگونه بود که اعراب اسلام را پذیرفتند وگرنه اولش به محمد میگفتن برو دیوونه خدا شفات بده انجیل باز یه ذره راه انسانیت توش هست ولی اونم کامل نیس….
      حالا اینکه الله چی شد رفت تو آسون بر میگرده به اعتقادات فیتیشیسم و ایندرا خدای رعد و زئوس و کرونوس که بعد در ایین مهر من اومد یا همون نماز اصلش از دین مهر و میترائیسم هست یا جهنم که اصلا کلمه فارسی هست یا محراب که از مهرابه اومده و …..
      حالا یه سوال اگه تو ۳۵ سال از عمرت را در عربستان اونروز بودی نمیگفتی یه روز ۲ تا آدم اوندن سینه منا جر دادن از توش دلمه خون بیرون آوردن(حدیث شرح صدر) یا سراب نمیدیدی؟ پس من هنوز قانع نشدم………

      پس کاری که شما میکنی اول بود و نبود الله آسمانی را اثباتش میکنی بعد قرآن را اثبات میکنی از طرف الله ن موهومات محمد تا بعد برسیم به اینکه اصلا الله بت بود یا نبود.
      بدرود عزیز

     • نوید

      منم دو سوال ساده ازت دارم که با جواب دادنش میتونی به جواب سوالت برسی
      ۱- اون خدایی که ایرانیان می پرستیدند که بود؟
      ۲- طبق تاریخ بت هبل رو فردی به اسم خزیمه که جد پانزدهم پیامبر بوده به کعبه اهدا میکنه از این رو به هبل خزیمه معروف میشود همچنین خزیمه نسب اش به ابراهیم ,سام ,نوح و ادم میرسه سوال اینجاست که ابراهیم جد پدری خزیمه هست و از این طرف محمد ص ادعای این رو داره که دینش با دین ابراهیمی یکیه و پیرو دین ابراهیمیه و خزیمه هم که بعد ابراهیمه, پس به من بگو که ابراهیم چیو
      میپرستیده یا به عبارتی الله ابراهیم کی بوده؟

      همچنین مگر میشود ادم بنایی رو ببینه و به وجود بنّای ان شک کنه یا کتابی رو بخونه و به وجود نویسنده اون شک کنه یا شعری بخونه و به وجود شاعرش شک کنه بله همه ی چیزهایی که دور و برمون هست یه درست کننده ای داره اگه هم میخوای خیلی علمیش کنی باید بگم که بالاخره این هستی یه نقطه تشکیلی داشته اون رو کی افریده؟ در اخر نظرتو به برهان ارسطو برای اثبات خدا جلب میکنم:

      مقدمه۱. موجودهایی که در عالم مشاهده می‌شود، همگی تغییر می‌کنند و حرکت دارند.

      مقدمه۲. بر اساس اصل علیت، هر حرکتی نیاز به محرّک و موجودی دارد که آن حرکت را ایجاد کرده باشد.

      مقدمه۳. به جهت اینکه دور و تسلسل در میان علت‌ها، ممکن نیست، پس نیاز به محرّکی است که خودش ثابت باشد و حرکت و تغییری نداشته باشد.

      نتیجه: بنابراین، وجود خدا به عنوان موجودی که هیچ حرکتی ندارد و همواره ثابت است، اثبات می‌شود
      بدرود

     • karim

      چون میخوام هیج شبهه ای واسه تو و دوستانی که این مطلبو میخونن نمونه مجبورم طولانی بنویسم برای همین طوی ۲ ۳ کامنت جوابتو میدم
      قبل از ظهور زردشت ، یعنی پیش از پادشاهی مادها، بومیان غیر آریایی ایراندینی داشتند که آیین مغان نامیده می شود. کلمه مغ
      (مگوش ) در زبان قدیم ایران به معنای خادم بوده است . به
      نظر می رسد مغان سکنه بومی ایران بوده اند و مانند دراویدیان
      هندوستان ،پس از ورود آریاییان سرزمین خود را تسلیم آنان کرده اند. واژهالمجوس که در زبان عربی به زردشتیان اطلاق میشود، از همین کلمه مگوش می آید.که اصل ان megus بوده واژه ای یونانی برخی از پژوهشگران معتقدند که دوگانه پرستی یعنی ایمان به خدای خیر و خدای شر در دینزردشتی از مغان قدیم ایران آمده است ؛
      زیرا در کتاب گاتها که قدیمترین بخش اوستا و دارای صبغه ایرانی است آمده آیین خود ایرانیان هم میترائیسم بود و مثل تمام آیین های دیگه که مانابوده یعنی مظاهر طبیعت را میپرستیدند اونها هم
      خدای مهر یا خورشید را میپرستیدند بعد شد اهورامذرا و
      اورمزد و اون داستان ها علتش هم ترس اونها از مظاهر طبیعت بود یعنی هر کی را میپرستیدن الله شما نبود نکته مهم این که این ۲ خدا با هم فرق دارند و اهورا مزدا بهمراتب مهربان تر از الله هست خب من
      این طور فکر میکنم که قصد تو از پرسیدن اینسوال این بود که من مثلا یه همچین دینی دارم یا به خدایی(هر خدایی اعتقاد دارم) کهباید بگم که من بی دینم و هیچ دین و خدایی را قبول ندارم خدای من عقل منه بت هبل هم عمربن لحی از سفر با خودش آورد ن خزیمه
      ٫ ترجمه الاصنام ص ۶۷
      سیره ابن هشام ج ۱ ص ۱۷۵
      حالا برای اینکه کمی با موضوع روشن بشی در مورد این بت ها و الله
      توضیح میدم کعبه که در زمان جاهلیت و پیش از اسلام(که البته بعد از اسلام همجاهلیت بود) جایگاه بیش از چهارصد بت اقوام مختلف تازیان به شمارمیرفت در میان ایناقوام و برای سرپرستی ان به قیمت یک خیک می (پوست بزپرشده از شراب) خرید و فروش میشد. در این بتخانه چهار بت به نام های الله(حجر الاسود) – لات – منات (هبل) و عزااز همه بزرگتر و ارزشمند تر بودندوالله در واقع از کلمه اله ساخته شده است.در دوران محمد به هر یک از بتها یک اله
      میگفتند و به خدایان کوچک زمینی بهه میگفتند و وقتی کلمه ال به آن اضافه کنیم چنینمی شود ال اله.و در عربی وقتی چنین حالتی پیش
      آید الف از بین می رود و روی ل تشدیدقرار میگیرد.معنی لغوی الله یعنی تنها بتالله اکبر یعنی چه ؟
      الله اکبر به معنی الله بزرگتر است در روز بارها به زبان مسلمانان
      جاری می شود ولی از خود نمی پرسند که الله از چه چیز بزرگتر است واین جمله در قیاسبا چه ساخته شده است. اگر مقصود بیان بزرگی الله است باید گفته می شد الله کبیر.
      اما مطلب دیگر این است که کلمه الله نه در تورات به کار رفته و نه در
      انجیل.و اگر منظور محمد از الله یک موجود غیبی بوده از همان نامی استفاده میکرد کهدر تورات استفاده شده بود.الله رنگی تیره داشت و از بقیه بتها بزرگتر بود .به همینخاطر به آن حجرالاسود به معنی سنگ سیاه هم میگفتند (که من به اشتباه اون را قیاس
      با هبل کردم) و به دلیل بزرگی آن نسبت به سایر بتهای دیگر لقب اکبر هم به آنمیدادندالله برای قبیله ی قریش بود و پدر محمد یعنی عبدالله(نوکر الله) ازکسانی بود که جز الله هیچ بت دیگری را نمی پرستید و نیز او سرایدار کعبه نیز بود وبنی هاشم هم یکی از فقیرترین تیره های قریش به شمار می رفت. اما پدر عبدالله یعنی
      عبدالمطلب(پدربزرگ محمد) الله را نمی پرستید و بت ساختگی دیگری به نام مطلب را میپرستید و به همین دلیل خود را عبدالمطلب نامید .از اینجا معلوم میشود که محمد وخانواده اش نسل در نسل بت پرست بودند و روی بت ها تعصب خاصی داشتند. پس از چیره
      شدن محمد برمکه، پس از گریختن وی به مدینه، او پیمانی با ابوسفیان که فرمانروایبزرگ مکه بود می بندد و بجز چهار بت بزرگ دیگر بتها را از میان بر می دارد(جوابسوال قبلیت که گفتی چرا خودش بت میشکست) و الله را برتر از بقیه بتها میخواند وعلنا شعار الله اکبر میدهداین کارموجب خشم مردم مکه شده و او را وامی دارند تا در برابر بتهایدیگر و برای اینکه نشان دهد دیگر بت ها نیز گرامی هستند سجده نماید.اما محمد برایاینکه این سجده خود را توجیه کند آیه ای می سراید به نام آیه غرانیق.متن این آیه
      چنین است:
      افرایتم اللات و عزی تلک الغرانیق العلی و شفاعتهن ترتجی
      ایا لات و عزی را دیدید.لات و عزا بزرگند و همانا شفاعت آنها پذیرفته
      شده است.

     • karim

      در واقع در این آیه گفته که لات وعزا هم مانند الله بزرگند و میتوانید
      آنها را پرستش کنید.اما محمد بعدا با خود کمی فکر میکند و به این اشتباه خود کهباعث از دست دادن اعتبار خود میشود پی میبرد و در حدیثی میگوید که این آیه راشیطان بر زبانم جاری کرده بود و دستور میدهد تا این آیه را حذف کنند .دوستانی کهباور این مطالب برایشان دشواره میتوانند به تفسیر طبری( جلد ۷ صفحه ۱۷۷۰ چاپ ۱۳۴۴
      تهران) و نیز در تفسیر شریف لاهیجی (جلد ۳ ،صفحه ۱و۲ چاپ علمی ۱۳۴۰) مراجعه کنند
      بی شک این بزرگی الله بوده که محمد را برای دلجویی و از میان رفتن
      تفرقه مجبور به سجده در برابر بتهای بزرگ دیگر نموده که در تفسیر طبری و تفسیرشریف لاهیجی چنین آمده:
      برای دلجویی از اعراب، محمد به ستایش و سجده لات و عزا پرداخت و اعرابهم ازاو خشنود شدند و سجده کردند. در قرآن نیز آیه های ۷۳ و ۷۴ سوره الاسراء
      نمودار این جریان هستند و الله باز به کمک محمد می اید و می گوید که ابلیس بر تو
      حاکم شده بود که چنین کاری کردی !!. البته محمد در نوشته هایش بارها گفته که فقط
      در مقابل الله سجده کنید و مشرک نباشید ولی حالا خودش چرا در مقابل بت های دیگر
      سجده کرد جای تعجب است.(مشرکان کسانی بودند که علاوه بر سجده کردن جلوی الله ،جلوی
      لات و منات و عزا هم سجده میکردند و این کار آنها خشم محمد را بر می انگیخت)
      اما آیا محمد معصموم بود.
      معصوم به کسی میگویند که نه گناه میکند و نه اشتباهی مرتکب میشود.محمدنیز یکی از این معصومین است.سوال من این است که چطور کسی که شیطان تا حدی بر او
      حاکم می شود که بر او آیه نازل میکند میتواند معصوم باشد؟ تا حدی که هم خودش و هم
      الله این مسئله را باز گو میکنند
      آیه های ۵۲ و ۵۳ سوره حج و نیز آیه های ۷۳ و ۷۴ سوره الاسراء چنین
      میگویند:
      *سوره حچ آیه ۵۲:وما ارسلنا من قبلک من رسول و لا نبی الا اذا تمنی
      القی الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیته و الله علیم
      حکیم.
      و پیش از تو هیچ رسول و نبیی نفرستادیم مگر آنکه شیطان می خواست
      بیفکند در در کلامشان آیات باطل و الله باطل می کند آنچه را که شیطان افکنده سپس
      آیات خود را حکم کند و الله علیم و حکیم است.
      *سوره حج آیه ۵۳ :لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض
      والقاسیه قلوبهم وان الظالمین لفی شقاق بعید.
      قرار دادیم انچه را که شیطان القا می کند آزمایش برای کسانی که در
      قلبهایشان مرض است و قلبهایشان سخت است و ظلم کنندگان در گمراهی دوری هستند.
      *وان کاد و الیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره . اذا لا
      تخدوک خلیلا.
      و بدرستیکه می خواستند تو را در فتنه بیافکنند تا دروغ ببندی به ماغیر آنچه را به تو وحی کردیم.
      *ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا.
      و اگر تو را نگه نمی داشتیم چیزی نمانده بود که به سوی آنها میل کنی
      پس با کمی کنکاش میفهمی که این کعبه بتخانه ای بیش نبوده و مسلماناننیز بت پرست بوده و هستند و محمد نیز اینچنین بوده است.چنانکه میبینیم امروزه سادهلوحان بسیار زیادی وجود دارند که به سمت الله سجده میکنند و برایش نماز برپامیدارند و حتی میلیون ها تومان خرج میکنند که دور آن بچرخند. فلسفه هفت دور چرخیدندور بت ها به دوران قبل از محمد بر میگردد

     • karim

      پس من هنوز توی
      معصوم بودن محمد و الله اون شک دارم بعد گفتی مگر میشود آدم بنایی را ببینه و بهاون اون شک کنه یا کتابی را را بخونه و ب نویسنده اون شک کنه خیلی خب من قرآن را به فارسی خوندم و به دانایی نویسندهاون شک کردم از بس که مزخرف توشه در ضمن بیشتر اعراب شعر سرا بودن و اتفاقا بعد ازگاییدن زنان ایرانی ها فرداش عبا را میکشیدن روی سر اون بیچاره ای که کارشا ساخته
      بودن و در وصف گاییدن اون در جمع شعر میگفتن محمد هم شاعر بود و حتی تا ۵ سالمتوالی شعر اون برنده شد و توی کعبه نصب شد پس براش کاری نداشته این چرت و پرتا راروی هم بیاره واگه دقت کرده باشی قرآن وزن داره ولی توی معنیش که میری کار خراب
      میشه لااقل واسه یه انسان قرن ۲۱
      بعد میای برای اثبات وجود الله برهان حرکت و نظم و علیت میاری که من نقدش میکنم واست خوب گوش کن
      برهان اول توبرهان حرکت: ذر بعضی
      اجسام حرکت وجود دارد، این اجسام خود نمی تواتند عامل حرکت خود باشند و نیاز بهمحرک دیگری دارند. پس به ازای هر متحرکی محرکی لازم است که آن نیز خود به خاطر
      متحرک بودن نیاز به محرک دیگری دارد. این زنجیره برای جلوگیری از تناقض باید به یکمحرک بی تحرک ختم شود، که همان خداست.
      این مطلب بیش از هر چیز ریشه در دینامیک ارسطویی دارد، که با سایهافکندن بر جهان، علم و اندیشه را بسیار عقب زد (که البته تقصیر آن با ارسطوییاناست، نه ارسطو). در این باور، اصالت با سکون است و حرکت امری خاص و غیر عادی بهشمار می رود. اجسام در حال سکون هستند، مگر اینکه عاملی خارجی (جسمی دیگر) آنها را
      از حال سکون خارج کند. مشخصا جسمی می تواند چنین کاری کند که خود ساکن نباشد، زیرااگر ساکن باشد نمی تواند برخوردی با جسم اولیه داشته باشد، و “میل حرکتی”أی هم ندارد که به آن بدهد. و ادامه ی داستان هم مشخصاست. و جوابی که داده اند خداست. برای خواننده ی امروزی مسئله چندان بغرنج نمی نماید، زیرا دینامیکامروزی برخلاف گذشته سکون را اصیل نمی داند، بلکه حرکت یکنواخت (و سکون به عنوانحالت حدی آن) را اصیل می داند، که این اصالت را امروزه با واژه ی اینرسیال میشناسیم. حالت عادی اجسام این است که در حرکت یکنواخت (یا سکون) باشند، نه الزاما
      در سکون. به عبارت دیگر، وجود حرکت در جسم دیگر مسئله أی بغرنج به شمار نمی رود.جسم می تواند همواره در حال حرکتی یکنواخت باشد، در حالی که هیچ وجود دیگری بر رویآن اثر نمی گذارد.
      پس می بینیم که مسئله ی این برهان به کلی منتفی ست. البته شاید پرسیدهشود که علت آن حرکت ابتدایی چیست، ولی این سوال مربوط به این برهان نمی شود، زیراآن حرکت ابتدایی با سکون ابتدایی فرقی ندارد، در حالی که از علت سکون ابتداییسوالی نمی شود (شاید هنوز دیدگاه ارسطویی بر ناخودآگاه بسیاری از ما فرمان براند).
      ماده در چنین حالتیست، و برای بودن در این حالت نیاز به چیز خارق العاده أی ندارد.به خصوص می دانیم که ماده و انرژی (حرکت) معادلند، و به عبارت دیگر حرکت می توانداز دل ماده زاییده شود. از نظر ایشان وجود حرکت در جهان چیزیست که از طریق خود
      جهان قابل توجیه نیست، ولی رشد علم توانسته وجود حرکت را از طریق خود جهان توصیفکند، پس مسئله حل شده است. تنها مشکلی که می تواند باقی بماند این است که ماده و
      انرژی (حرکت) اولیه از کجا آمده است، که مسئله ایست مستقل و در برهان علیت بهآن میپردازم گذشته از این مسایل، ایراد دیگری هم که از برهان می توان گرفت و بسیاراهمیت دارد همان ایراد همیشگی برهانهای جهانشناختی، یعنی ایراد تحلیل موضعیست. فرض
      کنیم چنین استدلالی درست باشد. یک بار آن را دوره میکنیم :
      بعضی اجسام حرکت می کنند.
      اجسامی که حرکت می کنند نیاز به محرک دارند.
      محرک باید خود حرکت داشته باشد، زیرا در غیر این صورت جسم غیر متحرکمی تواند باعث حرکت جسم دیگری شود، و به عبارت دیگر حرکت زاییده شود، که ممکن
      نیست. تسلسل محرک ها ممکن نیست.
      پس محرک نخستی وجود دارد.
      فرض میکنیم مقدمات استدلال همگی درست باشد، هرچند که علم امروزی بر
      نادرستی آنها تاکید می کند. و فرض می کنیم حکم مسئله نیز درست باشد، یعنی خداییوجود داشته باشد. بسیار خوب، خدا متحرک است یا ساکن ؟ اگر ساکن باشد، به این معنیست که سکون باعث ایجاد حرکت شده، و بهعبارت دیگر حرکت زاییده شده، که بر اساس ایده ی ایشان ممکن نیست (مقدمه ی سوم).
      اگر قرار باشد حرکت زاییده شود، دیگر نیازی به محرک نخست نیست. حرکت می تواند دردامن طبیعت زاده شود. فراموش نکنید آنچه ما را به خدا رساند زنجیره ی محرک هایمتحرک بود. اجسامی که متحرک بودند و دیگران را به حرکت وا می داشتند، و به خاطرمتحرک بودن نیاز به چیزی داشتند که آنها را به حرکت در آورد. اگر قرار باشد غیرمتحرکیبتواند اجسام را به حرکت در آورد، اصولا چنین زنجیره أی تشکیل نمی شود که ما را بهخدا برساند.
      اگر خدا خود متحرک باشد چطور ؟ اگر خود متحرک باشد، یعنی چیزی وجوددارد که متحرک است، و بنا به فرض استدلال، آنچه متحرک است نیاز به محرک دارد. پسباید چیز دیگری هم وجود داشته باشد که خدا را به حرکت در بیاورد، و این، مسئله رادوباره گرفتار تسلسل میکند، در حالی که فرض خدا برای جلوگیری از ایجاد تسلسل بود.
      پس هیچکدام قابل قبول نیست. این تناقض ایست بین حکم مسئله و فرضیاتآن، مشابه آنچه در برهانعلیت دیده می شود، و باطل کننده ی کل برهان است. آخرین راه حل برای این مسئله، که ابداع ارسطوست، و در آرای افلاطون و
      آکویناس به چشم نمی خورد، این است که محرک را الزاما متحرک نمی داند. به عبارت
      دیگر، خدا را محرک بی تحرک می داند (در بیان کاملتر، علت غایی
      حال در این دیدگاهجدید، این مسئله پیش می آید که این موجود بی تحرک چطور توانسته خود منشا ایجادحرکت در کل جهان باشد ؟ مسلما به این معنیست که حرکت می تواند از طریقی دیگر جز
      انتقال به وجود آید. بسیار خوب، اگر اینطور باشد که دیگر به حکم مسئله نمیرسیم،
      چرا که فرض خلاف آن، یعنی غیر ممکن بودن زایش حرکت از غیر حرکت بود که ما را بهلزوم وجود چنین خدایی رساند. اگر حرکت اینرسیال نباشد (یعنی با فرضهای ایشان) و
      حرکت الزاما از متحرک منتقل نشود و بتواند جوری ایجاد شود، دیگر وجود حرکت در جهانچیزی غریب نمی نماید که برای توجیه آن نیاز به عنصری غیر اینجهانی داشته باشیم. و همان
      ایرادهای گفته شده در بند قبلی، در مورد خدای ساکن باز هم وارد است.
      محرک : آنچه باعث حرکت میشود.
      متحرک : آنچه حرکت میکند.
      متاستفم اما ساده تر از این نمیتونستم توضیح بدم امیدوارم گرفته باشی

      برهان علیت: در میان پدیده هاسلسله أی از علل وجود دارد، و چون تسلسل علل ممکن نیست، باید علت نخستینی وجود
      داشته باشد. این علت نخستین خداست.
      لبته ممکن است چنین بیانی از علیت کمی نا امید کننده باشد، چرا که ازپیرایه های لفظی عاری ست. گوینده آن را بی دلیل پیچیده نکرده، و این مسئله باعث می
      شود که مخاطب در میان دریایی از کلمات گم نشود و کل استدلال به وضوح در برابرشقرار گیرد. ممکن است آنچه به وضوح دیده می شود چندان باب طبع نباشد، ولی اصلماجراست. متاسفانه ما (منظورم شرقیها، و به طور خاص ایرانیهاست) عادت داریم مسایل
      را پیچیده کنیم، و نه تنها چیزی که پیچیده نباشد را بی دلیل بی ارزش می دانیم، کهچیزهای پیچیده را نیز بی دلیل با ارزش می دانیم
      پذیرفتن اینکه پدیده أی می تواند بدون علت باشد مشکل است. بسیار مشکل.ما عادت داریم اینگونه انتظار داشته باشیم که هر چیزی نیاز به علتی داشته باشد.برای علل آن جستجو می کنیم و آنها را می یابیم، و اگر هم موفق نشویم، گناه آن راخود به گردن می گیریم و ایرادی از اصل علیت نمی گیریم. ولی اصل علیت از کجا آمده
      است ؟ چه اثباتی برای آن داریم ؟
      اگر کسی ادعا کند که علیت جهان شمول نیست، و برخی چیزها می توانندبدون علت باشند و در نتیجه زنجیره ی علتها تشکیل نمی شود که لازم باشد برای فراراز تسلسل، از آن وجود خدا را نتیجه بگیریم، ممکن است ادعایش را چندان خوش نداریم،
      چرا که تصور چیزی فاقد علت بسیار دور از ذهن می نماید.
      این برهان هم مانند بسیاری دیگر از برهانها، گرفتار مشکل تحلیل موضعیست. فرض کنیم برهان درست باشد. فرض کن
      اصل علیت جهانشمول باشه. بسیار خوب، حال سوال اساسی را می پرسم : علت
      خدا چیست ؟
      اگر قرار باشد خدا علتی داشته باشد، از خدایی خود برکنار می شود. پساین جواب ممکن نیست. هم به آن خاطر، هم به این دلیل که اگر علتی داشته باشد، علتشهم باید علتی داشته باشد و باز تسلسل به وجود می آید. در حالی که ما برای فرار ازتسلسل فرض خدا را پذیرفتیم. پس خدایی که علت داشته باشد در این برهان به هیچ وجه
      قابل قبول نیست، زیرا نمی تواند به مقصود اصلی که رفع تسلسل است بیانجامد. اگر قرار باشد خدا علتی نداشته باشد چطور ؟ این حالت به این معناست کهعلیت جهانشمول نیست. یعنی چیز یا چیزهایی وجود دارند که نیاز به علت ندارند. ولییکی از مقدماتی که باعث شد به فرض وجود خدا برسیم جهانشمول بودن علیت بود. اگر
      علیت جهانشمول نباشد، باز هم زنجیره أی که تصور می کردیم ما را به خدا می رساند تشکیلنمی شد.پس”به نظر” می آمد که ایده ی خدا درمان این تناقض بزرگ است،در حالی که با تحلیلی کاملتر در می یابیم این ایده که برای رفع تناقض ساخته شد،خود نیز گرفتار آن تناقض است. نتیجه گیری درست این است که تصور علیت در شکل جهانشمول آن ممکن نیست.
      دست کم بدون پذیرفتن تسلسل امکان ندارد. علیت نمیتواند جهانشمول باشد. اگر جز این
      عمل کنیم، به تناقض می رسیم، و این برهان این تناقض را دست آویزی برای رسیدن بهخدا قرار داده است، در حالی که اگر بعد از این نتیجه گیری باز هم تحلیل را ادامهدهیم، میبینیم که باز هم تناقض وجود دارد. پس تناقض اولیه در فرض وجود جهانی بیخدا نبوده است، در تصور ما از علیت بوده است.
      اگر کسی ادعا کند که جهان علتی ندارد، با اعتراض خداباور روبرو می شودکهجای آن به وجود
      خدایی باور دارد که علت این جهان است، و در عوض خود علتی ندارد ! پس تفاوت در چیست
      تصور ما از علیت، به شکلی که پذیرفته ایم، چیزیست که ساخته و پرداختهی محیط اطراف ماست. اگر قرار باشد پا را از مرزهای جهان معمولمان بیرون بگذاریمچطور ؟ آیا باز هم آنچه از طریق جهان معمول کسب کرده ایم اعتبار خواهد داشت ؟

     • karim

      تجربه خلاف این را نشان می دهد. هنگامی که انسان به جهان بسیار کوچکوارد شد، با شکل دیگری از علیت برخورد کرد. بیان کلاسیک علیت که میگفت “پدیدههای مشابه علت های مشابهی دارند” (و هنوز نیز در بین بسیاری رایج است) در اینجهان معتبر نیست. بله، واقعا معتبر نیست، در حالی که باور معمول وامروزمره ی ما
      خلاف آن حکم می کند. اگر قرار باشد از سوی دیگر حرکت کنیم و قصد داشته باشیمدرباره ی کل جهان قضاوت کنیم چطور ؟ آیا باز هم تصور می کنیم باورهای روزمره مانصادق است، یا اینکه انتظار روابط غیر منتظره أی خواهیم داشت، مانند بار قبل که بهجهان بسیار ریز وارد شدیم ؟تصور جهانی که علت نداشته باشد برای همه ی ما سخت است. ولی پاسخی همبرای آن نداریم. افسوس که حتا تصور خدا نیز پاسخ این مسئله ی بغرنج نیست. اگرخداباور استدلال گر ما قصد داشته باشد از این ابهام فرار کند، نمیتواند به خدا
      برسد. هیچکدام به جایی نمی رسیم. تنها نتیجه أی که میتوانیم بگیریم این است کهبعضی چیزها را نمی دانیم، بعضی چیزهای شگفت انگیز وجود دارد، و اینکه برخی ایده
      های فکری ما نیاز به اصلاح دارند.
      البته جوابی که از سوی خداباور علیت دوست داده می شود این است که جهاننمی تواند بدون علت باشد، ولی خدا می تواند. ولی چطور ؟ چه خصوصیتی وجود دارد کهانها را اینچنین می کند ؟ قاعدتا جواب می دهد اینکه جهان مادیست و خدا غیر مادی.
      ولی مگر ما جایی از خصوصیت مادی بودن و غیر-غیر-مادی بودن جهان برای رسیدن به علتاستفاده کردیم ؟ مگر ما جایی علیت را با توجه به خصوصیت ماده ثابت کردیم که اگرزمانی بگوییم چیزی غیر مادی وجود دارد (حتا اگر این تصور درست باشد) از علیتبرکنار باشد ؟ اگر قرار به ادعا باشد، من هم می توانم ادعا کنم که ماده میتواندعلت نداشته باشد و غیر ماده نمی تواند.
      یکی از جوابهایی که داده میشود این است که خدا علت ندارد، چون ازلیست،و جهان علت دارد، چون ازلی نیست و شروعی در زمان دارد. برای اثبات اینکه جهاننمیتواند ازلی باشد، معمولا از برهان ترمودینامیکی یا بیگ بنگ استفاده می کنند. باتوجه به نادرستی این دو دلیل، فرض ناممکن بودن جهانی ازلی غیرقابل قبول خواهد بود،
      و این دفاع از علیت رد می شود.
      گویی به این علت جهان نمی تواند چیزی بی علت درون خود داشته
      باشد، در حالی که خدا می تواند، که خدا بسیط است و هیچ جزئی در جهان اینگونه نیست،و چیزی که بسیط نباشد چون حداقل نیاز به علتی برای جمع شدن اجزایش گرد هم دارد،نمی تواند فاقد علت باشد. گذشته از اینکه بسیط دانستن چیزی تا چه حد می تواند مشکلبه بار آورد، می توان گفت برخی از اجزای مادی جهان بسیط بوده اند، و آغازگر زنجیرهی علل جهان. آخرین اعتراضی که می تواند بشود این است که ماده نمی تواند بسیط باشد،و من از شما دلیل خواهم خواست و شما هم چیزی نمی توانید بگویید.
      ان برهان کاملا وابسته به دیدگاهی سنتی از علیت است.
      برهان وجود و امکان چون مربوط به تسلل هست این را هم میگم وجودِ
      اشیایی که ما مشاهده می کنیم ضروری نیست. یعنی هم می توانند باشند و هم می توانندنباشند. اگر همه ی چیزها چنین باشند، هیچ چیز در آغاز وجود پیدا نمی کرد، و درنتیجه اکنون نیز چیزی وجود نمی داشت. بنا بر این باید موجودی باشد که وجودش ضروری
      باشد، که آنرا خدا می نامیم.
      در توضیح بیشتر می توان گفت که وجودِ ممکن، نه به بودن گرایش دارد، نهبه نبودن. پس اگر وجود داشته باشد، عاملی بوده که باعث آن شده باشد. اگر تمام اشیاممکن باشند، موجود بودنشان ایجاد تسلسل می کند، که قابل قبول نیست. پس حتما باید
      موجودی باشد که وجودش ضروری باشد و تکلیف وجودهای ممکن را مشخص کند. به این موجود،که آنرا واجب الوجود می نامیم، خدا می گوییم.
      مسئله را به این صورت نیز طرح می کنند که هر چیزی که ضروری نباشد نیازبه تبیین دارد. اینکه دو چیز برابر با چیز دیگر خود برابرند، نیاز به تبیین نداردبه این خاطر است که ضروری و بدیهیست، در حالی که شناور ماندن کشتی بر روی آباینچنین نیست، و نیاز به تبیین دارد (!). تبیین یعنی اینکه وجود چیزی از طریقارتباط آن با چیزهای تبیین شده ی دیگر، کاملا یقینی و مشخص شود. حال، اگر سلسله ی
      چیزهای موجود در جهان را تبیین کنیم، در نهایت به جایی می رسیم که به عاملی بینیاز از تبیین (تبیین شده به خودی خود = ضروری) نیاز داریم. آن عامل (یا عاملها)را خدا (یا خدایان) می نامیم.
      این برهان توسط ابن سینا هم بیان شده، و خود او (که کاش وقت خود رایکسره صرف پزشکی می کرد و با دخالت در کار فلاسفه باعث بدنامی خود نمی شد) کهبرهانهای دیگر را به کلی غیر قابل قبول می دانست، این یک برهان را درست و یقینی میدانست، و یگانه راه رسیدن به وجود خدا. ملاصدرا نیز از آن با عنوان برهان صدیقین
      نام می برد.
      شاید به نظر آید که این برهان همان برهان
      علیت است (به خصوص در بیان دوم)، با این حال تفاوتهای ظریفی با آن دارد.
      این برهان نیز برهانی عقلیست، و چون برهانهستی شناسیک قصد دارد به صورت عقلی محض به وجود خدا برسد.
      اولین ایراد این برهان این است که موجود بودن چیزی که ذاتا ممکن است،نه واجب، الزاما نیاز به عاملی خارجی ندارد. برای این ادعای آنها هیچ دلیل واثباتی وجود ندارد، و حتا به عنوان مثال نقض (که حتا نبودن چنین مثال نقضی هم بیاعتباری آن را برطرف نمی کند) می توان به سیستمهایی اشاره کرد که به خاطر کوچک
      بودنشان تابع عدم قطعیت می شوند. به عنوان مثال، الکترونی را فرض کن که به سمتپرده أی پرتاب شده. بر اساس عدم قطعیت می دانیم که به هیچ وجه نمی توان محل برخوردآن را تعیین کرد، بلکه می توان احتمال برخورد آن به نقاط مختلف را مشخص کرد. نقطه
      أی را در نظر می گیریم، که مثلا احتمال برخورد الکترون با آن ۲۰% است (منظورم ازنقطه سطحی کوچک است، نه نقطه به معنای هندسی آن). در این حالت می دانیم که برخورد
      الکترون با آن نقطه ضروری نیست. یعنی هم می تواند برخورد کند، هم می تواند برخوردنکند، و این سرانجامِ الکترون با هیچ رویداد پیشینی در تناقض نخواهد بود. پس این
      مسئله امری امکانیست. حال، اگر الکترون به آن نقطه برخورد کند تکلیف چیست ؟ چیزیکه ضروری نبوده رخ داده، در حالی که عاملی باعث ترجیح این عمل نشده. هیچ عاملی هیچ
      چیز الکترون را مجبور به برخورد کردن یا برخورد نکردن به جایی نمی کند، بلکه تنها احتمالآن را تعیین می کند، که این نیز خود مسئله أی امکانیست، نه ضروری. امکانی که باهیچ عامل معین کننده أی کامل نمی شود.
      پس تبدیل امکان به واقعیت الزاما نیاز به عاملی خارجی ندارد، و برهان
      ابطال می شود، و نمی توان از آن وجودِ واجب را (واجب الوجود) نتیجه گرفت.
      از سوی دیگر، باید در نظر داشت که آنچه این برهان سعی دارد اثبات کند،وجود چیزیست که “واجب الوجود” نامیده اند. گذشته از اینکه
      “خدا”ی اثبات شده در هریک از برهانها (با وجود نادرستی اثبات) فرسنگهابا خدای دینها (که دانا و توانا و بخشنده و انتقام گیر و پند دهنده و پیامبرفرستنده و مجازات کننده و غیر است) فاصله دارد، واجب الوجود، که البته در کلام آنرا با خدا معادل می دانند، با همان خدای دیگر برهانها هم بسیار متفاوت است. اثبات
      وجودِ یک یا چند واجب الوجود، صرفا به این معنیست که سلسله ی علی (وابستگی اشیا بههم) نمی تواند تسلسل داشته باشد و باید در جایی قطع شود، ولی هیچ اثباتی برای غیر
      اینجهانی بودن آن ندارد. اثبات می کنی (البته اثباتی نادرست) که واجب الوجودی هست،
      ولی نمی گوی که این واجب الوجود چیزی خارج از جهان است (خدا). هیچ الزامی برای
      چنین چیزی وجود ندارد. تنها چیزی که این برهان در صورت درست بودن می توانست بگویداین است که سلسله ی وابستگی اشیا به هم باید جایی قطع شود. همین و بس. و این نتیجه
      اصلا ارتباطی با خدا پیدا نمی کند، مگر با حقه و نیرنگ. گذشته از اینکه حتا رسیدنبه همان نتیجه نیز معتبر نیست و برهان به کل اشتباه است.
      امیدوارم جوابت را گرفته باشی و قانع شده باشی هر چند من را هنوز قانعنکری برعکس سوال های زیادی هم برام ایجاد کردی و خودتا توی دردسر انداختی
      الله را اثبات کن (که اصلا یه همچین چیزی هست؟)
      قبل از خلقت زمین و آسمان الله کجا بود؟
      محمد معصوم بوده؟ تا برسیم به امامان دیگه و امام زنان
      مخصوصا اینجوری نوشتم تا دوستان دیگه ای هم که این براهین را قبولدارن اون را بخونن تا بفهمند این برهان ها تا چه حد اشتباه هستند.
      بدرود

     • ASTIYAG

      خدایی که آریایی هامی پرستیدند اهورامزدا نام داشته

     • ASTIYAG

      توخیلی بی خردی ابراهیم بت هارو میکشنه وتبرش رو میزاره رو۲ش بت بزرگ که الله نام داشته در واقع همان خدای ترس

  • karim

   به دستور عثمان بود عزیزم

  • نوید

   این توضیح مختصرو درباره قران میدم بلکه یکم اطلاعاتت بالا بره
   قران نه کتاب خاطرات سومری هاست نه قصه هزارو یک شب در یک کلام وحی خدا بود که جبرییل به محمد ص میرسوند اونم نه یه شب دو شب طی ۲۳ سال او هم عینش رو به مردم میگفت یه سری هم که دیگه خیلی مرید پیامبر بودن حرفاشو یا مینوشتند یا حفظ میکردند.در ضمن اونایی هم که میگن عمر همه قرانارو جمع کرد و تحریف کرد بدونن مگه نمیشد که قرانو حفظش کرد (با توجه به صدر اسلام بودن خیلی ها از بر بودن)و با نسخه تحریفیش مقایسه کرد…. ها؟این هم یه دلیل برای غیر قابل تحریف بودن قران.

   • karim

    دوباره افتادی تو بیراهه که قرآن چرت و پرتای توراته خود تورات گرفته شده از ادیان قبلیش یعنی یونان بابل آزتک میترا و سومره مثلا تو این دین آدم و هواست تو یونان پرومته و پاندوراس تو میترا اهورا و اورمزد و باور کن خیلی از این داستان ها عینا توی ادیان قبل از تورات خصوصا توی یونان هم اومده مثلا داستان موسی فقط اسیم شخصیت هاش در گذر زمان تغییر کرده برای روشن شدن موضوع بهت پیشنهاد میکنم کتاب تولدی دیگر و افسانه خدایان شجاالدین شفا یا ایلیاد اثر هومر را بخونی
    قرآن هم تحریف شده میدونی چرا چون محمد آیه آیه شعر می سواخت یا بهش نازل میشد خب ۱ این نقطه ها این کسره ها بعدا به قرآن اضاف شد چندین سوره ازش حذف شد این بسم الله هایی که سر هر سوره هست بخیالت پیغمبر گذاشته اونجا اسم هر سوره را علی و عثمان و عمر تعیین میکردن اولش که اصلا اسمی نداشت خود حتی اسم قرآن اول که قرآن نبود اینم دلیل واسه تحریفش

  • ASTIYAG

   داریوش جان ۲ رود بر شما قضیه خالی بندی عاشورا وتاسوعا به خاطر خانم بازی حسین تازی بی ناموس بوده این زن شوهر دار که ارینب نام داشت قرار بود کنیز یزید بشه حسین از فرصت استفاده میکنه وترتیب این زن رو میده این واقعیت در تاریخ طبری نوشته شده ولی یادم نیست کدوم جلد حالا آخوند های لواط کار فیلم سینمایی ساختن

  • سید حمید موسوی

   ایرانی اگه حرمتی داره نه به خاطر خون آریایی و گذشته پادشاهیشه چون هر طایفه ای گذشته اداره که میتونه بر اساس افکار نژاد پرستانه بهش بندازه
   ولی ارزش ایرانی به خاطر حمایتی که از پیامبر و خاندان پیامبر کرده

 • ایرونی

  عید باستانی گهن پارسی را به ایرانیان تبریک ازادی وسرفرازیشان ارزوست
  بله این مذهب و ملاها برای تخریب این جهان زنده اند ۱۴۰۰سال پیش چه تخریبی از تخت جمشید کردن باقی مانده طلاجات بعد حمله الکساندر/ اسکندرمقدونی/را دوزدیدن به اسم محمد که اصلا فرزندی ازخودش نداشت به زنان تجاوز وبه گردن محمد انداختن و سیدی را ساختن/درصورتی که ان همه زن گرفت از دختر ۱۲ساله عاعشه تا..ووو نشان ناتوانیش و فرزندی از خود نداشته بقیه را بینید ده ها زن و صدها بچه پس افتاده به جا گذاشتن جز محمد طبق اسناد تاریخی/اگر تمام موجودات زمین هم تن به سازش با این مذهب دستساز را بدهند انوقت نوبت مریخی های کفار یا شاید خود خدا برای پاره شدن است خلاصه ملا و اخوند مفتخور بیکارجز این کاری ندارد///.از مسئولین سایت خواستارم دست نظر دهندها درگفتن همه مسایل را باز گذارند حتی حرفهای رکیک به اینان چون در مقابل غارت وتجاوزی که به مردم ایران میکنند واقعا هیچ فقط نشادهنده مقابله اخلاقی با اینان است در حال حاضر ایران یک کشور نیست سرمایه و ثروت مملکت سر اول بالا و پایین تنه ولدزنا زاده ها / ملای لواط گر/بعدی برادران قاچاقچی دوزد غارتگر متجاور جنگ طلب سپاه پاسدارن فوق میلیاردی بعدی ملای که در گذاشته از گشنگی و امروز از پر خوری حزیون گو شده وحاتم بخشی ملاها از که اموال کشور را با ساخت چند ایه وحدیث هوایی و قانون دست ساز خودش به اسم مرجع گوزما و حمایت از پرورشگاه ملا سازی در ایران و بقیه نقاط دنیا بله عزیزان درد دل و زخم جسم و روحمان تمام از بابت این مذهب دست سازه ات ان حرف گرامی الگوی کار و زندیگی مان نشود این وطن وطن نشو /چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است/تا ملت ما دست از مسجد منبر بر ندارند همین اش همین روزگار خواهد بود صبر و بر دباری ما این بلا را بوجود اورده پس از خودمان شروع کنیم حداقل برای نسل اینده . سر بلندی مردم صبور ایران

  • نوید

   خودت فهمیدی چی گفتی!!!!!مگر اینکه این سایت بتونه با امثال افرادی در حد تو,تو ایران انقلاب کنه…خخخخخخ

   • وطنم ایرانی برای ما

    به درو دیوار زدنه گلته این حرفها //افرادی// دیدی و دیدیم برای شیر فهم شدنت ۳میلیون متعرض سال۸۸ //افرادی//که نمونه اش که بزبان خود حکومتی ها حتی در سال۵۷ هم نبوده دود هوا نشده است و بعد از آن رای دادن بالا جبهه اصلاحات و بقیه کاندیداها را هم دیدیم این شکست مفتضاحانه توی خودشون بود که دیدید و حالا هم سر تسلیم در مقابل امریکا اتم متوم ناموس ماموس …چطور میخواهی جواب بدهی سران زیپ دهانشان را سفت کشیده دست دادن اقای ظریف با نماینده امر——–یکا در حددست دادن خامنه ای است چون نماینده اوست اینطور نیست مثل اینکه رنگت سرخ لبو شد از حالا چاکرم نوکرم غلط کردم آن مرگ برها باید درودبرها بشود خوب ۳۵ سال پیش میکردندکه جنگ وکشور گوپنی و مبارزه استکبار و چالند پراندیات همه شعرو …بود اتم متوم بسته فقط نطنز آن هم ۳٫۵دردصد و تمام اورانیم سوخته یا به خارج برای حراج فروش مفتی مثل وضعیت نفت مفتی می دانی چند صد میلیارد دلار صرف شده که باید دود شود جدای //اختلاسهای فوق میلیاردی// از سرمایه های من تو ما ملت خرج شده نه از جیب اخوند پنج تومنی حرف منطق می بینی باز خجالت نداره تو که گوش چشمت بسته لااقل //چشم دل باز کن تا جهانی بینی آن چه نا دیدنیست آن بینی //آه و صد افسوس از یظره شهامت و مردونگی….. ناتوانان در پاسخ هر چه خواهند توهین کنند چون نا اهل را چون گردنوان بر گنبدن؟؟

 • پرچم شیر و خورشید

  مرگ بر آخوند. مرگ بر بسیجی مزدور . مرگ بر سپاه دزد و قاچاقچی و جنایتکار . مرگ بر جمهوری کثیف و جنایتکار عسلامی.

  • نوید

   پرچم جان اگه حرفی برای گفتن نداری لطفن مثه اردک مگ مگ نکن

   • پرچم شیر و خورشید

    فوضولیش به تو نیومده.تو برو از عاقاتون اجازه بگیر بعد وارد اینترنت شو .

  • جای تحسین

   واقعا پرچم آتشینه جامع وکوتاه ومفیدبود.

 • نوید

  فعلن که همین رژیم تو این ۳۶ سال تمامیت ارضی رو حفظ و اقوام رو متحد کرده,گرچه مافیاهایی عین بختک به جون مردم افتادن و زندگیشونو به نابودی کشیدن و به اسم حکومت تموم کردن ولی بدونین که این سایت و نویسندگانش مزدور و نوچه اسراییل و امریکا هستن تا با خوندن روضه تفرقه مردمو به جون هم بندازن و ناامنی ابجاد کنند.شک نکنید شک نکنید که خود اینها که اینقدر تازی تازی میکنند خودشون غلام حلقه به گوش همین اعراب تازی هستند و دستشون تو جیب اونهاست.کمی تفکر کنین ببینین مگر المان مصوب جنگ های جهانی نبود چطور شد که الان با همه ی کشورهای دنیا در ارتباطه….اونوقت این سایت گیر داده به حمله ۱۴۰۰ سال پیش اعراب بله وقایع تاریخی و جنایت زیاده اما چرا یکبار به نسل کشی اربابتون انگلیس تو ایران اشاره نمیکنین که در بهبوبه جنگ اول جهانی با غارت غلات کشور طی دو سال نزدیک به ۱۰ میلیون ایرانی از فرط قحطی و گرسنگی تلف شدند و جمعیت ایران نصف شد.به یقین میگم که این سایت خز هدفی جز برهم زدن یکپارچگی کشور و چند قطبی کردن جامعه نداره.و در اخر بدونین که کشور فقط با اصلاحات نه براندازی به وضعیت مطلوب میرسه و پیشرفت کشور همدلی و یکپارچگی مردم رو میطلبه نه تفرقه.

  • karim

   آورین آورین

  • پرچم شیر و خورشید

   ببین جناب باسواد اینم بگو که رژیمت چند تا کرد رو تا حالا اعدام کرده و کشته. همین رژیم گندیده ای که تو داری میمالونیش دشمن ایرانه و یک رژیم اشغالگره.حتمن تو هم جیره خور رژیم گندیده آخوندی هستی.تو هم مثل رژیمت یاد گرفتی وقتی اتفاقی می افته گردن این و اون بندازی.وقتی پای کامپیوتر و اینترنت میشی اینا از تکنولوژی آمریکاست عقب افتاده.بپا یه بار چشم نخوری.

   • مادرتو گائیدم

    مادر تو رو هم گائیدن با این نظرت

    • پرچم شیر و خورشید

     فعلن که ننه و آبجیتو تا دلت بخواد من گاییدم.

    • مرگ بر خامنه ای

     کس ننت مرتیکه خارکسه چوسلمون

    • ازاد

     انسان انتظار داره از گرداننده سایت که همچون فحش هار رکیکی از جانب هر کسی باشد حذف شوند. لطفا به این موضوع دقت کنید. خیلی زشت است. ممنون

    • پشنهاد

     یه نظر مفید به تو چون زیادی داری در چا مزنی از روی دلسوزی وا تو دستت به سایه این بابا نمی رسه یه بار با مادز خود که نزدیکه ونقد بکن چون چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام تو بمیری قصد بدی ندارم فقط برای خودتت گفتم.

   • نوید

    اینکه همه ی اقوامو متحد کرده دشمنیه؟اینکه کسایی مثه ریگی مزدورو که امنیت ملی رو خدشه دار کرده بود رو اعدام کنن جنایته؟اینکه کموله ها رو که تو شهرهای مرزی جولان میدادنو بچه های مردمو میکشتنو بگیرن دار بزنن دشمنیه؟نکنه نامبرده ها داشتن برای ازادی ایران میجنگیدن ما خبر نداشتیم.نه پرچم جان ,,,,یاد بگیر که به دیگران تهمت نزنی,من نه جیره خور رژیمم نه کلم تو اخورشونه انتقادهای زیادی هم نسبت بهشون دارم منم مثه بقیه میونه مردم زندگی میکنم پدر و مادرم هم دارن صبح و شب زحمت میکشند که من بجایی برسم,مشکلات و فشار زندگی رو دوش هممون هست, فکر میکنی که من از وضعیت موجود و عقب موندگی کشورم خوشحالم؟معلومه که نه,تا کی باید حسرت پیشرفت کشورهای دیگه رو بخوریم تا کی باید عقب مونده باشیم,من حرفم اینه پیشرفت کشور چه ربطی به جشن و عزا داره یعنی اگه همه سکولار بشیم کشور پیشرفت میکنه؟مثالش کشور های دیگر, مگه تو افریقا یا امریکای جنوبی(که بهترین کارناوال ها رو برگزار میکنه) مردمش عزادارند که مانع پیشرفتشون شده,,,کمی فکر کن ببین چطور شد که المان تونست بعد شکستش خودشو جمعو جور کنه و به پیشرفت کنونی برسه یا ژاپن,تنها نکتش این بوده که مردمشون یکدل و همصدا بودن,همین یکپارچگیشون بود که دیوار برلین رو برداشت و همین همصدایی حکومت رو مجبور به اطاعت کردن میکنه.من حرفم اینه که این سایت نمیدونم از روی غرض یا دلسوزی دایم بر طبل تفرقه و چند قطبی کردن جامعه میکوبه که درست باعث عقب موندگیمون و مانع پیشرفته,در نظر قبلی هم اشاره کردم فقط اصلاحات میتونه کشورو از بحران در بیاره و جز یکدلی من و تو چیز دیگه ای رو نمیطلبه,هرکی هم مسئولیت کاراش گردن خودشه. بدرود

    • پرچم شیر و خورشید

     این رژیم گندیده آخوندی باید سرنگون بشه تا ایران آزاد بشه و پیشرفت کنه. مقایسه ژاپن و آلمان با این سرزمین آخوند زده کاملن اشتباهه.این رژیم گندیده آخوندی هر روز اختلاص و دزدی و فساد داره میکنه.سپاه دزد همش قاچاق میکنه میخوای با وجود این آشغالا ایران پیشرفت هم بکنه؟
     اینا اشغالگرن و فقط اومدن ثروت ایران رو بدزدن و بچاپن.خامنه ای پول نفت ایران رو می چاپه.نمیدونی بدون فقط ۸۰ میلیارد دلار خرج سوریه و عراق کردن.هر چی سلاحه فرستادن یمن و خرج حوثی ها دارن میکنن.
     اینا ثروت ایرانه که این آشغالا دارن می چاپن.اونوقت ما هم تو فلاکت و بدبختی و بیکاری.
     رژیم آخوندی باید سرنگون بشه تا ایران به آزادی برسه.
     زنده باد حکومت باشکوه و پرافتخار شاهنشاهی
     جاوید شاه.

    • قبلا سند میخواستی مختصر ومفید

     داعش را که می شناسی سایتش موجوده با احادیث وآیات قرانی قید شده در سایش وتمام کارهایش رابا تقلید از محمد و ادامه راه اوست بیان کرده اینهای که دارد میکشد مگر مسمان نیستند و بزن هایشان تجاوز وبه هم می فروشند چرا راه دور طبری و هشام و…این که گرفتن حکم کارش را هم مو بمو توضیح داده بابا واقعا که مطالعه ات ۰ است…

   • ASTIYAG

    جناب شیرو خورشید پرچم ماآریایی ها پرچم فروهر{اهورامزدا}بوده وهست

  • ASTIYAG

   بروبچه کونی نوکر آخوند کونی ریدم تواسلامتون شاشیدم توکعبه شماها سگ برینه توقبر حسین مادر جنده کیر خر توماتحته فاطمه جنده عا لم بشریت شاش سگ توقرانتون

   • نجم

    سلام
    همه میدانیم که روزی خواهیم مرد.چرا حتی به اندازه ی یک درصد هم احتمال نمی دهیم که جهنمی هم باشد و امامان حرفشان درست باشد.
    همه ی حرف های شما جواب علمب و قطعی دارند ولی ای جا فضایی علمی نیست بلکه فضاییی است که احساسات در آن غلبه پیدا کرده است و این فضا گول زن استو
    باید مواطب باشیم.
    بار هر نفسی به مرگ نزدیک می شویم.
    باید برای آن برنامه داشته باشیم.

 • وطنم وطنم وطنم

  تبریک عید گهن و باستانی پارسی را به ایرانیان گرامی و این سایت محله عزبز……
  ایرانی پارسی
  جناب سایت محله با سپاس به شما ازتوجه به اینکه فراهم کردن مکانی برای ما هاکه به طور ازادانه نظر خود را بیان کنیم و تلاشهای شما برای بر پایی این سایت من نه فامیل شما هستم که خواسته باشم از شما تعریف کنم نه چیز دیگر هر چند برای شما عادیه که یک عده خیلی اندک که با توجه به استفاده از سایت شما و در اخر بشما توهین هم میکنند واقعا دورود مرحبا بشما که اجازه ثبت نظرشان را میدهید .این وارسته ترین صفت ایرانیته….
  اصل مطلب به شخص /ن.و/ نمیدانم سن سالت چقدره اگر به ایران تعروضی شده یا از بابت بی لیاقتی شاهان یا نبودشان شده ولی سن من به ان اویل انقلاب در دوران پایین نوجوانی خورد و تمام بالا و پایین این رژیم را دیده و حس کردم /از جبهه جنگ و…/ خمینی که به بهشت زهرا به دیدنش دراولین ساعات ورودش و قولها وحرفهایش /مموریش را دارم/که گفت بواسطه اینکه مردم من را انتخاب وقبول دارند و به پشتوانه مردم دولت تشکیل می دهم در پاریس که گفته بود حکومتی بر اساس دمکراسی مثل فرانسه و تمام احزاب حق ازادی دارند و…..گفت من اصلا کاری به حکومت ندارم فقط بعضی اوقات نظرت میکنم و به حوزه قم بر میگردم تحصیل دینی ام را ادامه و هیچ اخوندی حق گرفتن پست و منسبی را ندارد/ با سند حرف میزنم/ کمی بعد ازجا انداخت خود از فرماندهی کل قوا برای خودتا تقسیم تمام پستها بین اطرافان اخوندو بقیه خود بعد از حذف کمیته های انقلاب به زبان خودکه واقعا دست به دزودی از خانه های مردم زده بودن و شروع جنگ و درست کردن سپاه اسلام با اینان و ادامه هفت سال جنگ خانمان سوز /کشتار مقدس/در صورتی در ان اوایل کشورها اطراف به پایان جنگ و پرداخت خسارت وارده بودن که خمینی و اطرافیانش زیر بار صلح نرفتن کدام این اشخاص از خمینی و رفسنجانی خامنه ای و دیگران بچه هایشان کشته یا مفغودالاثر شد پیدا نمیکنی ماها و امثال ما راگول زدن /این عراقی ها کفار و باید به جهنم بدست شما بروند صدام کفار بود نه مردم عراق و ارتش و سربازان بزور اجیره شده و حالا ان کفاران برادرن دینی و حفظشان از واجبات واز نان شب مردم ایران است .
  اقای /ن.و/ سر گیجه نگیر بقیه اش بشنو خامنه ای که بدست شخص رفسنجانی انتخاب و رای گیری نمایشی نه ان گفته خمینی که مردم مراوووو..ایا شهامت یک بار این منسب انتسابی اش به رای گیری گذار را دارد ….مگر خمینی در پاریس نگفت حالا شاه ادم خوب باشد مردم ما ایشان را نمیخواهند بنا و میزان رای مردم است حالا هم مردم ایران این فرد و حکومتش و رزیمش رانمیخواهند گفته رفسنجانی اگر مردم مارا نخواهند باید برویم ان راه پیمایی بیش از سه میلیونی سال۸۸که حتی در انقلاب۵۷ هم به این اندازه نظیر نداشت تاکیدی بر نخواستن ملت ایران و بستوه امدن از غارت اختلاس دوزدی تجاوز به ملت ایران و دیگر کشورهای اطراف اعیان نشینی ویلاهای این چنانی چندصد برابر زمان شاه شده این ان برابری و مساوات دینی که خمینی در قبل به مسند نشاستن وبعد از انقلاب گفته حرفها و دروغهای واهی بیش نیست عزیزانمان در مقابل چشممان کشته و تکه تکه شدن که این بلاها را بسر مردم و خودمان بیاورند در مقابل وجدان خویش و ملت واقعا زجر و به اسارت گرفته شده باید سر تسلیم فرود اورد و جبران گذشته را کردبرای رهایی اش و باز گشت به زندگی عادی و بهتر از همه دنیا حتی کشورهای عربی که ازادی حجاب و میخانه و…دارندمگر زادگاه اولیه اسلام مسلمانی را ادعا ندارندمگر خدا ومذهب دیگری جدای از ایران را دارند اینان در ایران کاسه داغ تر اشند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام باید الگو شود . زمان رهایی وازادی ایران فرا رسیده و در چنگمان خواهد افتاد…سر بلندی ایران

  • نوید

   از طرز نوشتنت فهمیدم که همون(ایرونی) هستی اگه منظورت از ن.و منم که اسمم نوید هست نه ن.و
   دومن اینکه فکر نکن که چون این سایت داره نظرمو پخش میکنه خیلی هنر کرده نخیر این چیز عادی هست و چند بار هم دیدم که چندتا از نظراتو از روی سایت برداشتن
   لُب مطلبمو هم در جواب به جناب پرچم گفتم ارجاعت میدم به اونجا
   یه نکته هم بگم قرار نیست همه چی بر وفق مراد پیش میره بله زمان انقلاب بودو حرفهایی زده و وعده هایی هم داده شد اما شما شرایط بعدش که ۸ سال جنگ پر هزینه{ نه ۷ سال!!!!} و تحریم هارو هم درنظر بگیر اونوقت بببین خودت اگه بودی میتونستی وعده هاتو عملی کنی یا نه.بله قبول دارم در زمان جنگ هم بخاطر تکروی برخی فرماندهان و اشتباهات باعث کشته شدن هزاران جوان شدند که باید اینارو حلق اویز کردو جنازشون رو تو کل کشور بچرخونن یکیش همین رفسنجانی.این رو هم بدون که وقتی صلح شد چند ساعت نگذشته بود که بدستور صدام کشورو دوباره مورد هجمه قرار دادن و مناطقی از کشورو بمباران شیمیایی کردن…خودت اگه فرمانده بودی دربرابر همچین دشمن کثیفی چیکار میکردی ؟و در اخر لطفن وقتی نظری یا مطلبیو به اشتراک میزاری سعی کن واضح و صحیح و بدون غلط املایی باشه تا خواننده هم سردرگم نشه. بدرود

   • قانونهای من در آوردی

    علت درست نشدن وعقب ماندگی کشور ما دراین ۳۵سال اینکه همه جای دنیا اگر خطایی یا فرار از قانون یا اختلاسی از طرف مسئولی رخ دهد طرف حذف و مآخذه میشود در ایران قانون را عوض و فرد تخدی کرده رها میکنند ؟؟؟؟

 • sohrab

  Ahhh Navid bacheh kon to baz omadi inja dari koso sher meygieho az koneh akhondo ,islamo, mohamd meykhori, akhe jakesh magar in rejim che golie besare in melateh bichareh zadan, in mamlekato daghon Kardan va 4ta jiereh khare ahmagho mesle to, basijo in atoashghala to in keshvar drost kardand,bro amo khar khodeti

 • وطنم ایران

  اقای ن.و
  جناب بیشتر بجای بحث داری مغلطه مکنی خودت اگر انصاف داشته باشی شما که مگی ساخت سایت هنری نیست شما هم به زودی سایتی درست حالا به اسم مورد علاقه ات بعدا بیا راجب سایت داری حرف بزن بعدی درباره تحریمها علت داره خیلی کشورها دارا و توانایی انرژی اتمی و حتی داری بمب اتم هستند مثل هند امریکا چین روسیه و حتی پاکستان وبرخی کشورها ولی هیچ کدامشان پای میز مذاکره و تحریم کشیده نشده جز کره شمالی و حال ایران که در حال دست رسی به ان است یعنی با داشتن یک راکتور اتمی بوشهر که ان هم با تکنولوژی ۵۰ سال پیشه و زمان شاه قراردادش نوشته شده یعنی گرفتن میلهای سوخت چه ارزشی در مقابل این غنی سازی که با دنیا از در جنگ در امده را ما که از بند طومان تا سنگ قبر چوب بستنی داریم وارده کشور میکنیم در این ۳۵سال نتوانستن بنزین که از مشتقات نفت و فقط یک کوره سوخت لازم داردرا نمی کنند دنیا حساب دیگری از طرز فکر سران ایران در غنی سازی را دارد اینان هستند که نان کشور دست دنیا داد و دارند با التماس طلب می کنند در ثانی این هزهنه صرف شده چند صد میلیادردلاری غنی سازی اگر در جهت خرید تور بینهای بادی و افتابی می شد الان برق صادر هم میکردیم قیمت یک تور بین بادی بین۷تا۱۱میلیادر تومان است وافتابی ان بمرات ارزاترست هدف تولید برق فقط نیست ما از ذخایر اول گازی دنیا هستیم با گاز راه اندازی وبی خطر /انفجار اتمی چرنو بیل//////بعد ۷سال جنگ که گفتی چون یک سال اول با جانفشانی مردم تا نزدیکی مرزها وپس گیری خرم شهر و ابادان بود ۷سال بعدی کشتار مقدس شد در مورد بمباران شیمایی حلبچه که از شهرهای کرد نشین عراق بودو صدام عقده قدیمی از کردهای عراقی داشته و به واسطه ترس از شاه پهلوی سکوت و موقعیت دستش افتاده و قتل عام فجیهی کردکه عاقبت خودش را دیدیم /////نمی دانم بخاطر عدم اگاهی یا دو پهلوبودن حرفت از بعضی فرماندهان جنگ حتمی شاید محسن رضایی که بهش توهمت جاسوسی زدن از فرماندهی افتاد یا رفیقدوست که دیگر وضعش را می دانیم در زمان سپاه چه در بنیاد بخور بخور جانبازان و مسضعفین ان بلاهای که سر جانبازان جنگ اورد و الان راست راست برای خودش میگرده از تجار معروف کشورهای عربیه //////گفته بودی اگر من فرمانده جنگ بودم اگر تکه تکه شدن ادم یا جمع کردن تکه تکه دوست را میکردی یقینا جنگ را تمام میکردی دکتر چمران که یک یکبار بیشتر نشد که ببینمش میگفت تا گرفتن مرزهایمان تا اخرین قطره خونم خواهم ایستاد بله اقای ن.و زیادن فرماندهانی با گرفتن خاک عراق مخالف واز جنگ کنار کشیدن چون تمام زمینهایی که با خون ها ودود کردن سرمایه های کشور به هوا دادیم هم اش را پس دادیم واگر واگر مثل من عزیز خانواده ات پرپر شده بود می فهیمدی که افسوس صد افسوس که میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از تا اسمان است……

 • ایران ما

  اقای ن.و جواب سوالاتت را گرفتی از گرد راه رسیدی داری حرفهای بزرگ میزنی سن نت چقدره چند سال داوطلبانه در جنگ بودی در چندتا از حداقل چهار عملیات بزرگ ایا بودی یا زمان شیرخوارگیته میشه چندتا از دوستانت را که بعضی بی دست پا بودن را دفن کردی اگر نبودی یا نکردی برو یکی بزرگ تر از خودتت که این بلاهای جنگ و بر تنش و دوستانش را خورده عزیز خانواده اش پرپر شده بی یار دست خالی اومدی که چی میگم کشتار مقدس توی ان مجموعه بودم کسانی که نبودن حق حرف زدن راهم ندارند اگر جنگ همان سال اول تمامش میکردن الان مثل من تو زنده بودن هیچکدام سران نیامدن وسط میدان جنگ چون اول اخر جنگ را میدانستند همین که بچه هایشان سوره موره گنده و زنده اند امثال ما و دوستان رفتن همین حالاهم دارندبهره اش را با غارت های فوق میلیاردی با نامهای دست پا شکسته از ما تو من به اسم قانون می دوزدند و…….

 • ممد ص کوس باز

  ههههههههههههههه نوید برو کشکتو بساز…تعصبت اجازه نمیده که واقعیت باور کنی…ممد زن ۶ یساله داشت همراه ۳۹ زن رسمی و ۴۰۰ زن صیغه ی…هلی زن ۹ ساله داشت و چند زن رسمی و ۵۰۰۰ زن صیغه ی.حس حسی فیس پس که هر وقت اسمش میشنوم افسرده میشم هههههههههه فاطما که پاکترین زن دنیاست چرا خود شما مسلمانها هزار حرف براش درست کردین همین مذهب سنی بیا پیششون بسین ببین چه حرفهای میکن ادم دل درد میشه از خنده در اینده نزدیک مسلمان به دست خود مسلمان نابود میشه مسلمان با هزار مدل مذهب شیعه سنی سامسونگ پاناسنیک بنز ۴ امامه ۶ امامه یکی از بالا یکی از پایین مسلمانا هول برن مسکلاتشون با خودسون حل کنن بعد بیان با ما حرف بزنن
  یه مذهب دیت بسته نما میخونه یکی دست بار یکی دیتها رو به اسمان یکی پاها هوا اصلا خودتون میدونید چه گوهی دارین میخورین بی فرهنگ های اشغال عقبل مونده های جهان سومی

 • سرباز

  هیچ دلیلی ندارد که یک ایرانی حتما سنت های ایرانی و یا مذهبی اش را پاس بدارد تا دیگران را متوجه کند ایرانی ست و یا مسلمان ست یا هر دین دیگری.اگر بر اساس انسان نگاه کنیم تمامی این متعلقات فرهنگی زدوده میشود.نمیتوان یک ایرانی را که دهه ی فاطمیه را عزاداری کند محکوم کنیم که بیگانه پرست است.اگر بخواهیم بیگانه ستیز باشیم ابتدا باید یهودیان را بیگانه بدانیم که توسط کوروش راهشان به ایران باز شد و کشورمان را مستعمره ی تفکرات کابالایی خویش کرده اند و نسل کشی پوریم را به راه انداختند و فرزندان ناخلفشان یعنی آخوندهای آنوسی هنوز هم کشورمان را به ویرانه تبدیل کرده اند.کوروش بزرگ لغت مسخره ای برای مردی که سوسک های جهود را به کشورمان کشاند و ایرانیان را به عزا نشاند.

 • علی ولی الله

  کیرم تو کس ننه همتون جانم فدای رهبر الله اکبر خامنه ای رهبر بدبختایه وطن فروش معلوم نیست باباتن کیه اومدید اینجا فقط تایپ میکنید اره