مردان کابل نشان دادند که دین اسلام جز توحش نیست و قرآن زباله است ۲۸۲

اثبات بی گناهی دختر کشته شده کابلی؛ اما چه سود؟

مردان کابل «فرخنده » را که گمان می بردند قرآن را آتش زده است با  درندگی و توحشی بسیار سزاوار  مُسلم واقعی له کردند و جسد له شده اش را آتش زدند. آنها بمانند پیامبرشان که از شکنجه و تکه تکه کردن زنان لذت می برد، چنان در لذت این جنایت غرق بودند که لحظه ای  هم گمان نبردند که “شاید این شایعه دروغ باشد”.

آری بازرسان که از اتفاق رخ داده پرسان شدند و گواهی اهالی و امام جماعت محله دختر را گرفتند، متوجه شدند که این دختر بی گناه بوده است و قرآن را آتش نزده بوده است. کل ماجرا درگیری لفظی دختر بیچاره با یک دعانویس در مسجد دو شمشیره بوده است و ملای مسجد هم فریاد می زند که دختر قرآن را آتش زده است!

به همین سادگی! مردم غیرتمند و علاف کابل هم که بیشترین آمار بیکارگی و علافی را در میان شهرهای افغانستان دارد، تمام عقده های دوران کودکی شان را ناگهان بر سر فرخنده خالی می نمایند. در ویدئو هایی که از این جنایت گروهی مردان کابلی دیدیم، این دختر بیچاره در میان تماشا و بهت نیروی پلیس زنده زنده له می شود و بمانند فرشی که قرار است خاکش را بتکانند مرتب به زمین کوبانده می شود، دست آخر هم جسد او را آتش می زنند.

این فرخنده است.دختری که توسط مردان کابلی لت و پار شو و پس از شکنجه جسدش را سوزاندند... براستی قرآن چیست که باید بخاطرش هزاران انسان بی گناه کشته شوند و کتابهای بسیاری سوزانده شود؟

این فرخنده است.دختری که توسط مردان کابلی لت و پار شو و پس از شکنجه جسدش را سوزاندند… براستی قرآن چیست که باید بخاطرش هزاران انسان بی گناه کشته شوند و کتابهای بسیاری سوزانده شود؟

به رهبری پیامبر  پاهای زنی شاعر را به دو شتر بستند و به دو نیم کردند!

انسانیتی در اسلام نیست. چرا که اسلام یک حزب سیاسی است. حزب سیاسی بودن اسلام به تعریف جرم سیاسی می انجامد و مجرم سیاسی در اسلام معمولن با بدترین مجازات ممکن روبرو می شود: “اعدام”. پیامبر اسلام خود اولین ترورها و اعدامهای سیاسی اسلام  را انجام داد. داستان کشتن پیرزنی به نام ام قرفه که در میان اعراب به شرافت و نجابت معروف بود یکی دیگر از جنایاتی است که محمد و یارانش انجام دادند، آنها این پیرزن را با طناب به دو شتر بستند و پس از دونیم کردن او، دخترش را اسیر و به وی تجاوز نمودند.

طبری در شرح همین داستان می‌گوید:
رسول الله (ص) زید ابن حارثه را به دره قری فرستاد، آنان با بنی فزاره درگیر شدند، برخی از یاران او در این جنگ کشته و زخمی شدند و خود او هم زخم برداشت. « هنگامی که زید ابن حارثه برگشت، نذر نمود که غسل جنابت به جا نیاورد تا اینکه با بنی فزاره بجنگد؛ پس از اینکه زخمش التیام یافت، رسول الله او را با لشکری به سوی بنی فزاره فرستاد، پس با آنان در دره قری درگیر شد و آنان را شکست داد.

قیس این مسحر را کشت و ام قرفه که نامش فاطمه دختر ربیعه بن بدر و پیرزنی فرتوت بود به همراه دخترش و همچنین عبدالله بن مسعده را به اسارت گرفت؛ زید دستور داد تا ام قرفه را با حالتی فجیع بکشند؛ آنها ابتدا طناب را به دو پایش بستند، پس این طناب‌ها را به دو شتر بستند تا او را پاره نمودند؛ سپس دخترش و عبدالله بن مسعده را تقدیم رسول الله (ص) نمودند، دختر امّ قرفه را سلمه بن عمرو اسیر کرده بود؛ ام قرفه از شریف‌ ترین مردم قومش بود به گونه‌ای که اعراب در مثال شرف می‌گفتند “اگر شریف‌ تر از ام فرقه هم باشی، بیش از این نیستی”.

پس رسول الله (ص) از سلمه درخواست این دختر را نمود که او هم به ایشان بخشید، رسول الله (ص) این دختر را به دابی‌ اش، حزن ابن ابی وهب بخشید، پس از او عبدالرحمن ابن حزن زاده شد. حدیثی از عایشه در این مورد روایت شده است: «محمد، از قول زهرى، از عروه و او از عایشه نقل مى‏کرد که گفته است: چون زید بن حارثه از این سفر برگشت رسول خدا (ص) در خانه من بودند.

زید آمد و در زد و پیامبر (ص) در حالى که از کمر به بالا برهنه بودند و جامه خود را به زمین مى‏ کشیدند- و من هرگز پیامبر را چنین ندیده بودم- او را استقبال فرمود و در آغوش گرفت و بوسیدش، و از او سؤال کرد و او خبر پیروزى خود را داد.»در واقع محمد با بی شرمی و شقاوت زنی را که از ادیبان و شعرای عرب بوده است را اسیر کرده و با رهبری وی او را به دو نیم کرده اند. نفرت محمد از شعرای عرب همواره در روایات دیده می شود و محمد همواره شعرای عرب را ترور کرده است.

 ام قرفه که نامش فاطمه دختر ربیعه بن بدر و پیرزنی فرتوت بود به همراه دخترش و همچنین عبدالله بن مسعده را به اسارت گرفت؛ زید دستور داد تا ام قرفه را با حالتی فجیع بکشند؛ آنها ابتدا طناب را به دو پایش بستند، پس این طناب‌ها را به دو شتر بستند تا او را پاره نمودند؛ سپس دخترش و عبدالله بن مسعده را تقدیم رسول الله (ص) نمودند، دختر امّ قرفه را سلمه بن عمرو اسیر کرده بود؛ ام قرفه از شریف‌ترین مردم قومش بود به گونه‌ای که اعراب در مثال شرف می‌گفتند "اگر شریف‌تر از ام فرقه هم باشی، بیش از این نیستی"؛ پس رسول الله (ص) از سلمه درخواست این دختر را نمود که او هم به ایشان بخشید،(تاریخ طبری جلد دوم ص287 و 287)

ام قرفه که  پیرزنی فرتوت بود به همراه دخترش  به اسارت گرفتند؛ زید (که از جانب پیامبر رهبر سپاه بود)  دستور داد تا ام قرفه را با حالتی فجیع بکشند؛ آنها ابتدا طناب را به دو پایش بستند، پس این طناب‌ها را به دو شتر بستند تا او را پاره نمودند؛( صحنه را تصور فرمایید اوج رذالت محمد و یارانش)  سپس دخترش و عبدالله بن مسعده را تقدیم رسول الله (ص) نمودند، دختر امّ قرفه را سلمه بن عمرو اسیر کرده بود؛ پس رسول الله (ص) از سلمه درخواست این دختر را نمود که او هم به ایشان بخشید،(تاریخ طبری جلد دوم ص۲۸۷ و ۲۸۸)

موارد متعدد از تجاوز، ترور و  کشتار دگر اندیشان بدست محمد ثبت شده است که چون مورخین محمد را بعنوان فرستاده ی خدا محق می دانستند، با خیال آسوده آن را روایت کرده اند! در واقع واقدی و طبری گمان هم نبرده اند که این روایات آنها روزی به ضرر محمد تمام شود و کسی او را جنایتکار بخواند!

چرا مسلمانان از آتش زدن قرآن می هراسند؟

چرا زنی را با گمان بردن که قرآن را آتش زده، تکه تکه کردید؟ این همه حیوانیت و خشونت شما مسلمین از کجاست؟ از چه می ترسید؟ سگ زمانی که می ترسد بیشتر خشن می شود و بیشتر “پاس” می نماید. این غریزه هر حیوانی است که از ترس به فرار و یا خشونت متوسل شود. حال پرسشی دارم که شما مردان مسلمان از چه می ترسید که اینگونه وحشیانه و دیوانه وار زنی را شکنجه می دهید تا بمیرد؟

ترس شما همان ترس محمد است که شاعران را ترور می کرد. پیامبرتان هم مانند شما ترسی در دل داشت که باعث شد گروه زیادی از مخالفان و ادیبان عرب را که او را بدلیل اشتباهات ادبی قرآن مسخره می کردند، ترور کند؛ با همان میزان خشونت شما در امروز. انگار که ویروسی در قرآن است که از محمد به همه ی مسلمین چون شما منتقل شده است. ویروسی بدتر از هاری! ویروسی که باعث می شود عقل را کنار بنهید و دست به  جنایتی هولناک بزنید. انسانی را بکشید و بعد ببینید که همان جرمی را که متهمش کرده بودید هم دروغ بوده و او حتی با قرآن شما بیچارگان هم کاری نداشته.

در قرآن هیچ نیست! قرآن مجموعه ایست از وهمیات و خرافات محمد. محمد طبق قرآن گمان می کرده که زمین پیش از آسمان پدید آمده و آسمان سقف است! قرآن طوفان نوح و دروغهای دیگر تورات را روایت کرده و آنقدر احمقانه درباره وقایع طبیعی مانند سیل و زلزله سخن گفته که بشر امروز باید به حماقت محمد بخندد! کسی که دلیل سیل و زلزله را بداند، کسی که دلیل وجود ستارگان را بداند. کسی که چیستی زمین و آسمان را بداند، کسی که تفاوت خورشید و ماه را بداند، و بالاخره کسی که مقداری ژنتیک بداند، متوجه می شود که قرآن دروغی از وهمیات محمد است. یک کتاب مانند رباعیات خیام بسیار بیش از قرآن معرفت و تفکر در خود دارد و عرب بیابانگرد مانند محمد هر چقدر هم که مکار و باهوش بوده ولی به گرد خیام هم نرسیده است. آنها که می گویند "اگر می توانید چیزی چون قرآن بیاورید" می توانند سری به چاه فاضلاب منزل بزنند!

در قرآن هیچ نیست! قرآن مجموعه ایست از وهمیات و خرافات محمد. محمد طبق قرآن گمان می کرده که زمین پیش از آسمان پدید آمده و آسمان سقف است! قرآن طوفان نوح و دروغهای دیگر تورات را روایت کرده و آنقدر احمقانه درباره وقایع طبیعی مانند سیل و زلزله سخن گفته که بشر امروز باید به حماقت محمد بخندد! کسی که دلیل سیل و زلزله را بداند، کسی که دلیل وجود ستارگان را بداند. کسی که چیستی زمین و آسمان را بداند، کسی که تفاوت خورشید و ماه را بداند، و بالاخره کسی که مقداری ژنتیک بداند، متوجه می شود که قرآن دروغی از وهمیات محمد است. یک کتاب مانند رباعیات خیام بسیار بیش از قرآن معرفت و تفکر در خود دارد و عرب بیابانگرد مانند محمد هر چقدر هم که مکار و باهوش بوده ولی به گرد خیام هم نرسیده است. آنها که می گویند “اگر می توانید چیزی چون قرآن بیاورید” می توانند سری به چاه فاضلاب منزل بزنند!

در قرآن هیچ نیست! قرآن مجموعه ایست از وهمیات و خرافات محمد. محمد طبق قرآن گمان می کرده که زمین پیش از آسمان پدید آمده و آسمان سقف است! قرآن طوفان نوح و دروغهای دیگر تورات را روایت کرده و آنقدر احمقانه درباره وقایع طبیعی مانند سیل و زلزله سخن گفته که بشر امروز باید به حماقت محمد بخندد!

کسی که دلیل سیل و زلزله را بداند، کسی که دلیل وجود ستارگان را بداند، کسی که چیستی زمین و آسمان را بداند، کسی که تفاوت خورشید و ماه را بداند و بالاخره کسی که مقداری ژنتیک بداند، متوجه می شود که قرآن دروغی از وهمیات محمد است. یک کتاب مانند رباعیات خیام بسیار بیش از قرآن معرفت و تفکر در خود دارد و عرب بیابانگرد مانند محمد هر چقدر هم که مکار و باهوش بوده ولی به گرد خیام هم نرسیده است.

آنها که می گویند “اگر می توانید چیزی چون قرآن بیاورید” می توانند سری به چاه فاضلاب منزل بزنند! این ضعف قرآن در بازگویی مسایل جهان و وهمیات آن باعث می شود که افراد مسلمان از همان محمد زنباره و دیوانه تا به امروز، منتقدان قرآن را ترور نمایند. غافل از این که: آنکه حساب پاک  است / از محاسبه چه باک است؟

تکلیف ما با قرآن چیست؟

نگارنده نمی داند که از آغاز فتنه ی اسلام تا به امروز چند نفر بخاطر کاغذ پاره ای بنام قرآن کشته شده اند. ولی اگر سزاست کسی بخاطر کاغذ توالت بمیرد، می توان پذیرفت که کسی هم بخاطر قرآن کشته شده باشد. انسانهای بسیاری بخاطر قرآن اعدام شده اند و یا شکنجه شده اند، کتابهای بسیاری را اعراب وحشی حجاز در زمان حمله به ایران آتش زدند، آنها فریاد می زدند «لا حکم الّا قرآن»!

تعجب و عقده ی اعراب این بود که قرآن را تنها کتاب دارای معرفت می دانستند و وقتی به ایران رسیدند با دریایی از اشعار بزرگانی چون مانی و مزدک روبرو شدند. پس با  شعار اینکه “قرآن ما را بس است” ارزشمند ترین ذخایر ۴۵۰ سال پادشاهی ساسانیان را آتش زدند. براستی کتابی که باعث مرگ انسانها می شود و کتابی که بخاطرش هزاران کتاب را آتش زده اند، چه خاصیتی جز توحش دارد؟

منبع درباره دو نیم کردن زن شاعر توسط یاران محمد: اینجا

 • پرچم شیر و خورشید

  نابود باد عسلام

  • ASTIYAG

   باید برینیم به اسهال{اسلام} ساخته دست سلمان فارسی خیانت کار جاکش مادر جنده م+سلمان=مسلمان

   • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

    ریدم تو حلقت مادر کس تخم لواط

    • پرچم شیر و خورشید

     کیر منم تو دهنت چوسلمون مادرجنده.
     جمهوری چوسلامیت بهت یاد نداده گاله تو همه جا باز نکنی؟
     ریدم تو عسلام

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      کی گفت تو کونی بیایی وسط پرچم کیر خورشید ریدم تو اون حلق گشادت ولدزنا اگه اون ننه کسی ات را به را کس نداده بود تو تخم حیض پس نمیافتادی که حالا گه خوری اضافه بکنی مثل اینکه مادر زادی کون ابنه میخاره

     • پرچم شیر و خورشید

      کونی بابات بود که کرد تو کون ننه جندت تا تو کونی شی.گه خوری زیادی نکن چوسلمون کونی.مثل اینکه تو کونت میخواره آره خارکسه؟بیا بیرون نت تا بخوارونمت.

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      اگه بیام بیرون نت تو و ننه ات روزی دویست بار باید کیرم رو بلیسید ابنه تو روو چه به این گوه خوریها؟؟؟
      مطمئن بش پلیس فتا تک تک تون رو زیر نظر داره و به وقتش خواهر و مادر تو روی هم میگاد حالا هی بشبن پشت سیستم کیری ات و هی گوه اضافی بخور
      یعنی تو از رهبران حزب دموکرات کردستان خیلی کلفت تری که توی میکونوس آلمان به خاک و خون کشیده شدند یا اینکه جات امن تره

     • مرگ بر خامنه ای

      بیا بیرون نت تا ننه و آبجیتو خشک خشک بکنم.
      کیرم تو دهن پلیس فتا . پلیس فتا بیاد کیر ما رو بخوره . ننه و ابجیتو که فعلن تو این سایت گاییدن.خبر نداری؟
      سیستم تو کیریه که داره با ذغال کار میکنه .ذغال بریز تو سیستم کیریت تا خاموش نشه .انقدر هم کیر کیر نکن معلومه هر شب کیر کلفت میره تو دهن ننه و آبجی جندت.
      هتل میکونوس که معلوم بود کار رهبر جاکشت و رژیم چوسلامیت و وزارت کسکش اطلاعات بود همه فهمیدن .
      وقتی رژیمت سقوط کنه ما هم رهبر جاکشت و مزدورانشو به خاک و خون میکشیم .
      حالا هی بشین با اون سیستم ذغالیت کوس شعر بنویس.فعلن که ننه رژیمت تو یمن و عراق و سوریه گاییده شده . عربستان هم یه گوشمالی حسابی به رژیم چوسلامیت داده تا دیگه گه زیادی نخوره . تو عراق هم ننه رژیم چوسلامیتو گاییدن . تو سوریه هم کلی مزدور سپاهی به هلاکت رسیدن . هر روزی که این آشغالا تو سوریه به هلاکت میرسن جیگر من حال میاد.
      منم شهروند همین مملکت ایرانم که رژیم چوسلامیت ایران رو به گه کشیده.از سایت لویزان ۳ چه خبر؟
      به رژیم چوسلامیت بگو کمتر اختلاس بزنه ایران دیگه ویرانه شده .

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      اگه افتخار نصیبت بشه میتونی از کیر ما برای دسر ننه و آبجی کسوات استفاده کنی
      فعلا که ایران داره یکی یکی پایتختهای منطقه رو فتح میکنه سران عربی که هر روز روی ننه و خواهر جندت میخوابند کک تو تنبونشون افتاده آخه بی غیرت چرا آرزو میکنی عربای کیر کلفت بر این مملکت مسلط بشن و شبانه روز خواهر ومادر جنده ات رو تا دسته بگان تف به غیرتت

     • مرگ بر خامنه ای

      مطمین باش ننه رژیمتو توی همین مملکت سرویس میکنیم طوری سرنگونش میکنیم که دیگه به زباله دان تاریخ بپیونده . ها ها ها ها ها .تو یمن و سوریه و عراق ننه رژیم چوسلامیتو تا دلت بخواد گاییدن.جیگرم داره حال میاد . آخیش. کلی مزدور سپاهی به هلاکت رسیدن . آخیش جیگرم حال اومد . برو چوسلمون دوران رژیم های چوسلامی تموم شده ست . کمتر فشار بیار به خودت . انقدر کپی و پست نکن عقب افتاده جهان سومی . برو ساندیستو بخور داری لبو میشی . یه چوسلمون وقتی کم میاره شروع میکنه به فحش دادن چون اصلن بلد نیست جواب بده چوسلمون.

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      با این حرفهای پر از کیری که بهت میزنم کس ننه ات هم خنک میشه مانیتور رو ببر جلوش خودبخود ارضا میشه

     • مرگ بر خامنه ای

      چوسلمون ننه و آبجی جندتو بیارشون پیش من تا اساسی ارضاشون کنم.عجب کون و کوسی داره ننه جندت اوووووووووووووووووف.
      وقتی نماز میخونی برای ننه و آبجی جندت یه چندتا پیغام اساسی براشون بفرست چوسلمون.چووووووووووووووووووووس گوووووووووووووووووووووز چوسلمون.

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
      میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
      فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
      کردن که
      همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
      ایدزی
      گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
      گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
      پاهاشو هوا میکنه جات خالیه۱۵
      ۵۴

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
      میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
      فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
      کردن که
      همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
      ایدزی
      گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
      گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
      پاهاشو هوا میکنه جات خالیه

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
      میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
      فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
      کردن که
      همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
      ایدزی
      گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
      گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
      پاهاشو هوا میکنه جات خالیه۳۵۴۳

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
      میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
      فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
      کردن که
      همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
      ایدزی
      گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
      گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
      پاهاشو هوا میکنه جات خالیه۵۴۵

     • مرگ بر خامنه ای مزدور

      کوسسسسسسسسسسسسسسسسسس ننت.

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
      میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
      فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
      کردن که
      همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
      ایدزی
      گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
      گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
      پاهاشو هوا میکنه جات خالیه۳۵۵۴۴۵

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
      میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
      فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
      کردن که
      همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
      ایدزی
      گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
      گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
      پاهاشو هوا میکنه جات خالیه۴۵۳

    • زهرا

     “ریدم تو حلقت الله و محمد و علی و معاویه و یزید و علی و فاطمه و حسن و چسین و مهدی موهوم کس تخم لواط”

     تو دهن الله و محمد و علی و حسن و حسین و معاویه و یزید و …. مهدیموهوم جاک…

   • ساسان

    کی گفت تو کونی بیایی وسط پرچم کیر خورشید ریدم تو اون حلق گشادت ولدزنا
    اگه اون ننه کسی ات را به را کس نداده بود تو تخم حیض پس نمیافتادی که حالا
    گه خوری اضافه بکنی مثل اینکه مادر زادی کون ابنه میخار ه ها

   • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

    سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
    میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
    فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
    کردن که
    همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
    ایدزی
    گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
    گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
    پاهاشو هوا میکنه جات خالیه۱۲۳

    • کیر تو دهن اعضا سایت فضول 2

     سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
     میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
     فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
     کردن که
     همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
     ایدزی
     گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
     گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
     پاهاشو هوا میکنه جات خالیه۱۳

     ۳۲

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
      میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
      فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
      کردن که
      همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
      ایدزی
      گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
      گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
      پاهاشو هوا میکنه جات خالیه۴۶
      ۴

  • ساسان 2

   کی گفت تو کونی بیایی وسط پرچم کیر خورشید ریدم تو اون حلق گشادت ولدزنا
   اگه اون ننه کسی ات را به را کس نداده بود تو تخم حیض پس نمیافتادی که حالا
   گه خوری اضافه بکنی مثل اینکه مادر زادی کون ابنه میخاره ها ننه کس

  • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

   سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
   میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
   فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
   کردن که
   همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
   ایدزی
   گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
   گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
   پاهاشو هوا میکنه جات خالیه

 • انسانیتی که بدست ظاهرا ادم نما

  ادم با دیدن این فاجعه به اسم دینی که کوچکترین فهمی از ان و گذشته اش ندارندو گور گورانه و واقعا از دست وفکر انسان بدوره این مذهب که اجازه این چنین اعمالی که با حیوانات درنده هم نمیکنند انجام میدهنددر همه دنیا می بینیم وحشیگری شان از تفکرادم های غارنشین همه بدترست و وجدانمان به چندش و عذاب روحی می افتد باید قلف و زنجیر به دوره مذهب کشید .با عرض تاسف از این بانوی بی گناه

  • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

   سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
   میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
   فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
   کردن که
   همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
   ایدزی
   گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
   گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
   پاهاشو هوا میکنه جات خالیه۷۸۶۷۸۶

 • Touradj

  حقیقتاً , مردم ایران و جهان از ابتدای پیدایش اسلام سیاسی ناب محمدی تا کنون , چیزی بجز جنایت و توحش و تجاوز و آدمکشی و بربریت و قتل و غارت و تخریب و دزدی از پیروان اسلام ناب محمدی و الهی ندیده اند .
  اسلام را هیچیک از ما و مسلمانان و مومنین نمیتوانند بزک نمایند , و بر چهره و ماهیت ننگین این دین و آئین ماله بکشند و آنرا دین صلح و برابری و برادری و دوستی معرفی نمایند . هرگز !
  بنابر این اسلام دین توجش و جنایت و تجاوز و آدمکشی و زن ستیزی و تحمیل و اجبار و قتل و خونریزی با استناد به یگانه کتاب الله موهوم جنایتکارش به مثابه خالق این جهان از ۱۴۰۰ سال به پائین میباشد و نه غیر از آن که در مدینه مدفون میباشد است . مگر میتوان این دین و آئین ننگین اسلامی آدمکش جنایتکار زن ستیز را دین رحمت و رهایی و صلح و دوستی تعبیر و تلقی کرد !؟ هرگز !

  هنگامیکه امامان و پیامبر و فرستاده الله موهوم و مدفون مدینه , خودشان دزد و جنایتکار و آدمکش و زن ستیز و بچه باز بودن را مگر میتوان دین رحمت و برابری و صلح نماید و انتظار داشت که پیروان خردباخته بیسواد و متحجر و متعصب آن , دارای مواهب و مشخصات پیامبران و امامان کثیف آدمکش و زن ستیز خود را نداشته باشند .!؟ هرگز ! هنگامیکه امام نخست شیعیان جهان بنام حضرت علی , در جنگ با فرقه بنی قریظه که بیشک میتوانند پدران تاریخی آب و خاک گذشته ما باشند را , بجرم دگراندیشی در یک روز بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ نفر از مردان آن فرقه را با شمشیر گردن میزند , در پیروان مسلمان این دین و آئین نشانی وجود نداشته باشد !؟

  محمد فرستاده الله خود یک زنباز و بچه باز و آدمکش دزد و راهزن بوده است . آن بزرگوار شبانه در مکه و مدینه و …. غیره بر سر راه کاروانهایی که در سرزمین عربستان بعلت گرمی روز تردد میکردند , به راهزنی کاروانهای شبرو می پرداخت و نان زنو همسران متعدد خود را در میآورد . اما از آنجا که اکثر کاروانهای شبرو دارای چندین سگ بهمراه کاروان خود داشتند , هنگامیکه کسی از بیرون کاروان به آنها حمله و یا نزدیک میگردید , این سگها بودند که صاحبان کاروان را با پاس کردند متوجه نزدیکی دزدان و غارتگران به کاروان میکردند , و آنگاه دزدان و غارتگران ناگزیر متواری میگردیدند . حضرت محمد از اینرو که سگهای کاروان نان او را آجر کرده بودند , فتوا به حضرت علی صادر نمود که سگها را بکشد . از این نظر حضرت علی به علی سگ کش هم شهرت دارد . بنابر این میتوان براحتی پی برد که چگونه سگ , از نظر مسلمانان نجس میباشد پی برد . در صورتیکه سگها خصلتاً تنها حیوانی هستند که بیش از دیگر حیوانات به انسانها نزدیک هستند , و قابل تربیت و آموزش هستند و در عین حال فرمانبر و مطیع و قانع !

  با سپاس
  تورج امیری
  سوم / فروردین / ۱۳۹۴ روز دوشنبه
  برابر با ۲۳٫۳٫۲۰۱۵ میلادی

  • نوید

   سند تک تک حرفاتو بیار می خوام ببینم دینی که من دارم چرته یا حرفای تو.منتظرم

   • سرافراز پارسی‌

    سند میخوهی؟ چه سندی بهتر و گویا تر از خود قرآن.
    مشکل تو و امثال تو فقط یک چیز است : اعتقاد کور کورانه

    • نوید

     از شما سوال نکردم , مطالبی رو گفته که فاقد مدرک هست به همین علت برای تک تک ادعا هایی که کرده سند محکم می خوام.

     • ساسان

      سند میخوای؟داعش داره عسلام ناب محمدی رو به تصویر میکشه . سند از این محکمتر میخوای؟

     • پارسی پارس

      پس به این نتیجه رسیدی که اگر چیزدست سازی به اسم اسلام نبود داعش و امثالهم بوجود نمی امدن….

     • ساسان

      این تصور شماست من چنین اعتقادی ندارم

     • میهن عزیز

      چیزی که اعیان است نه حاجت به بیان است خوب میدانی من جنگی باخدا ندارم جنگم با کسانی که هم خدا و هم انسانهارا به نام مذهب به اسارت گرفته انددرتمام این سایت که کومنت داری هر جایی که باید جواب بدهی که نتوانستی پاسخ دهی یا فحش ویا دهانت را می بندی اینطورنیست.؟؟

     • ساسان

      من نمیدانم تو که هستی اما میدانم اگر ذره ای انصاف داشتی و یا باصطلاح خودتان سکولار بودی به این دهن پاره ها میگفتی مراقب حرف زدنشان باشند بهرام مشیری زیراب دین را میزند اما با استدلال و نه مثل رفیقای تو با کونی گری

      بنابراین من تمام برنامه های وی را با دقت میبینم و برایش بخاطر صداقت و وطن پرستی اش احترام قایلم هرچند عقایدم را رد کند

      اما اگر او نیز چاک دهانش را باز میکرد با وی همان میکردم که با رفقای تو

     • پارسی پارس

      جناب از توضیح زیای پوزش ازاینکه اسم شما یا اسم خود را نمی اورم منظورم به پاسخ کلی است به نظرات شبیه چون من و شما تنها کسانی نیستیم که نظرات را می بینیم خیلی ها شاید نظرهم ندهند .
      اینرا یقین بدان تمام کسانی که با دین و مذهب سر ستیز دارند ستیزشان با گرداننده گان مفسد آن است وگرنه ملا واخوند ومحمدوبقیه قبل از خدا ویا سازنده خدانخواهند بود نه زمان شاه نه حالا هیچ کس درب مسجدهارا نه بسته انزجاری که اکنون در کشور ما از دین ومذهبین است هدف ورفتار واعمالشان در سطح جامعه اجتماعی شده مگر در کشورهای عربی که بوجود اوردنده و شروع کننده دین نبوده اند آزادی های اجتماعی شان منع نشده است از جمله حجاب مسجد یا وجود مشروب فروشی و کاباره در تمام این کشورها هست به تناسب قدرت سرانش علت اصلی رفتاهای هنجار شکن از به اصطلاح مذهبین حاضر شده بروز میدهد قبول اصول و باورهای دینی اینان از طرف جامعه است آنقدر قدرت و نفوذ در چزب عقاید انسانها و کشش اجتماع بسویشان را نداشته لذا حربه ای جز زور برایشان باقی نه مانده این فقط در کشور ما ایران است یعنی بواسطه مذهب این قدرت فردی را در خود در به زورکشادن اجتماع به اعمالی بر خلاف اصولی که در دیگر کشورهای همانند در دنیاست را شده در اوایل انقلاب بیشتر روحانی ها و حتی خمینی در بیرون ایران گفته بود که حجاب اجباری نخواهد بود چرا که خودش مشاهدگر کشور های اسلامی دارای حجاب ازاد بوده است حتی شروب مشروب در حال حاظر ….
      حال تغییر آن به زور چیزی جز داشتن قدرتی که بواسطه آن مذهبی که گفته تا این مذهبی که ساخته و اجرا میکند است و صلب سایر ازادی های اجتماعی !!!ملت ایران ملتی هنجار شکن نخواهدبود با آن سابقه و فرهنگ انسانی گهن که قبل از به وجود امدن هر مذهبی بوده و میخواهیم همانند سایر مردمان دنیا زندگی کنیم و دیگر اینکه دراین مدت نچندان طولانی از بدست گرفتن قدرت توسط روحانیون حتی برای خودخمینی شکست خوردن شاه جای بسیار تعجب را برایش داشته و تغییر این زمان نیز جای تعجب را نخواهد داشت قدرت تغییر بدست مردم است همین قدرت سرکوب را شاه و ارتشش را داشت ولی سر تسلیم فرو اورد اینان نیز راهی جز این نخواهند داشت باورهای گذشته چند دهه پیش ملت ما پنهان شده در پشت ابرها برای مدتی است فقط محدود ابرها همیشگی نیست.
      بعد اینکه اگر توهینی به مذهب می شود به توکه توهین نمی کنندچون صاحب دین که نیستی جوابش با درایت ودلیل منطقی بده نه فحش و…چون هر امری و اعمالی نادرست در مقابل منطق رد خواهدبود بعضی ها شاید پایین این نظر جوابی برای ردش نداشته باشند متوسل توهین را میشوند خواهیم دید .

     • کوپرنیک

      من غربزده نیستم اما معتقدم همانطور که در غرب مذهب از حالت اتوریته خارج شد و به یک نهاد اجتماعی در کنار سایر نهادها مبدل گردید یا بعبارت بهتر رفورمیزه و ایزوله شد
      در همه جوامع نیز باید این اتفاق بیافتد تا دیگر قدرتها نتوانند به نام مذهب دست به جنایت و چپاول ملتها بزنند این موضع روشن است لیکن حمله به مقدسات دینی این روند سکولاریزه شدن دین را به دلیل تحریک دینمداران به تاخیر خواهد انداخت و تمام زحمات مصلحان اجتماعی را بر باد خواهد داد.
      واقعا زننده است که سایتی بنام آزادی بیان به توهین های رکیک روی بیاورد بعد زمانیکه همان توهینها به گویندگان کامنت ها نثار میگردد ندای وا ادبا و وا نزاکتا سر بدهد
      سایت شما به دنبال رفورم بوسیله فحش خواهر و مادر است و این خیلی زننده است زننده تر از پاسخهای رکیکی که من به هتاکان میدهم

     • مهمان

      این دیگه خوق و منش ویا آسیب دیدگیهای بهش شده که دهان به توهین دارد… از قدیم هم که گفتی هشتصد سال پیش ملایان مسیحی مثل و همانند این فضا رادر اورپا ساختندهر کس برخلافشان سخن میگفت زنده در قبر میگردنش یا میسوزاند یکتازه میدان ادم کشی به اسم دین را شدند که اعمال فجیعشان در تاریخ ثبت است وبا دگرگونی انقلاب صنعتی و وغلبه علم و دانش دستشان کوتاه از تمام امور ومحدوددر محیط کلیساها و تمام شد وحالاهم تکرار تاریخ است دست اینان کوتاه شده و میشود .

     • karim
   • Baran Bahari
    • سموم حشره کش

     عزیز مثل اینکه یکی دو تا خرمگس از باز بودن درب تواین سایت افتادن و به ویز ویز افتادن و به مگس کش نظرات احتیاج دارند اینها برای فراراز مگس شه //اینان مگسانند بدوره شیرینی//

     • ساسان

      این خرمگسا بهوای شیرینی تو این توالت (سایت فضول محله )اومدن اما اشتباه کردن پس تصمیم گرفتن برینن تو این مستراح تا دیگه گردانندگانش سر در این خلا تابلوی شیرنی فروشی نصب نکنند

     • مرگ بر خامنه ای

      سرتو بکن تو توالت چوسلمون بو کن ببین کونت چه بویی میده خرمگس.

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      اگه افتخار نصیبت بشه میتونی از کیر ما برای دسر ننه و آبجی کسوات استفاده کنی
      فعلا
      که ایران داره یکی یکی پایتختهای منطقه رو فتح میکنه سران عربی که هر روز
      روی ننه و خواهر جندت میخوابند کک تو تنبونشون افتاده آخه بی غیرت چرا آرزو
      میکنی عربای کیر کلفت بر این مملکت مسلط بشن و شبانه روز خواهر ومادر جنده
      ات رو تا دسته بگاین تف به غیرتت

     • مرگ بر خامنه ای

      ننه و آبجی جندت افتخار کون و کوس دادن به منو و اعضای این سایت رو دارن. هر روز و هر شب از پشت میخوابن و چند بار هم کون میدن هم کوس.
      قعلن که همین عربا تا پهنا کردن تو کون ننه و آبجی جنده هاتون . ننه رژیمت گاییده شده .عربستان فعلن ننه و آبجی جندتو گاییده تا دلت بخواد . با بیل کرده تو کون و کوس تو و رژیم چوسلامیت .

     • فول فول

      بابا شدهزار آورین اجین به بعد دیشه شریاک نمی خوام شون با دیدن این فولم میکنی ای ولش….

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      بازم ریدم تو اون دهنت با این لهجه کیریت

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
      میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
      فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
      کردن که
      همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
      ایدزی
      گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
      گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
      پاهاشو هوا میکنه جات خالیه۷۸۹+۷۸۹

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      مثل اینکه خامنه ای بدجوری سوراخ کس ننه ات رو لمس کرده که اینقدر بهش مرگ میفرستی

     • مرگ بر خامنه ای

      سوراخ کوس ننه جندتو با رهبر جاکشتو ۳۶ ساله پاره ش کردم .
      تلنگ رهبرت کمتر از ۲ سال دیگه در میره.سرطان خون داره رهبر جاکشت؟خخخخخخخخخخخخ.رژیم چوسلامیت اوضاعش خوب نیست به ننه جندت بگو قرارش امشب با ما یادش نره.امشب اساسی میخوام بکنمش چوسلمون.وقتی دولا راست میشی بپا از پشت نگوزی چوسلمون.

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
      میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
      فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
      کردن که
      همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
      ایدزی
      گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
      گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
      پاهاشو هوا میکنه جات خالیه۵۶۴۶

     • هم صدا

      راستی منم توالتم گرفته خواهشن زود فروش کن تو توالت تا منم یه ترر رویش و مصتاحبه سه تا افتابه …..با تشکر

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      دهن ننه جند ه ات واسه آب کیرم باز شده تو هم برین توش ولد کس

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
      میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
      فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
      کردن که
      همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
      ایدزی
      گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
      گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
      پاهاشو هوا میکنه جات خالیه۴۵۵۴۵

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات کردن که
      همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
      ایدزی گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
      میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
      فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
      کردن که
      همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
      ایدزی
      گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
      گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
      پاهاشو هوا میکنه جات خالیه۵۴۶

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
      میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
      فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
      کردن که
      همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
      ایدزی
      گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
      گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
      پاهاشو هوا میکنه جات خالیه

    • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

     سرکیر خانم ان و گوه بهاری توقع نداری که با حرفهایی که توی این مقاله ات
     زدی بجای نجاست چیز دیگری نثارت کنم تو واقعا زنی یا انی لکاته کسو؟؟؟ اما
     خیلی ها در این سایت کیری به کس لیسی ات حاضرند مادر جنده وقتی قرآن رو به
     دستمال توالت تشبیه میکنی انتظار داری چی نثارت کنم؟؟

   • بی نام

    لیست کسانی که به دست محمد و یا به دست علی اب ابی طالب و با پشتیبانی محمد کشته شدند رو لطفا از لینک زیر رویت فرمایید:

    http://wikiislam.net/wiki/List_of_Killings_Ordered_or_Supported_by_Muhammad

    • ASTIYAG

     قاتل علی تازی بی ناموس ۱ سردار اریایی به نام بهمن جازوییه رامهرمزی از تبار خوزستان که انتقام خون اریایی های نازنینم روازاین حروزاده گرفت حالا آخوند های کونی ولواط کار میگن که ابن ملجم قاتل علی بی ناموس بوده

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      کیرم تو دهنت با اون اسم کیری ات ASTIYAG آخه مادر جنده ابنه اسم قحط بود تخم حیض؟؟؟

     • اصلاح

      از فرهنگ حرف زدنت فهمیدم مذهبی تباری راستی که سواد مذهبی یت خیلی پایین یا ۰ است راستی میتوانی معنی اون چیزی راکه هر روز براش دولا و راست میشی به فارسی ترجمه کنی آیا کل قرآن را عربی فارسی اش حفظ هستی راه طوطی وار مسجد را فقط….

     • ساسان

      من مذهبی جامعه مدار معتقد به رفتار متقابلم اگر نقد کنید متقابلا و با احترام نقد میکنم اما هتاکی را با هتاکی پاسخ خواهم گفت بنابراین بقول شاعر
      مگوی آنچه طاقت نداری شنود که جو کشته گندم نخواهی درود

     • سردر گم نباش

      جامعه مدار حرفهای ضد دینی میزنی مذهب و جامعه داری مگر در ایران نیستی این همه اختلاس/دوزدی کلان/میشه یکی را فقط یکی را پیدا کن که دستش تو کاسه مذهبین نباشه پیدانمیکنی …..

     • ساسان

      بنام دین در جامعه ما جنایتهای زیادی شده به نام علم و با استفاده از آن نیز در دنیا جنایتهای زیادی شده پس آیا باید علم را کوبید؟؟؟

     • مهمان

      در ادامه آن نظردهنده/اختلاس ودزودی/ کمی توضیح……
      دنیا و اعمال جنایتهای ان بحث دیگریست خودمان را اول درست کنیم منظور حرفت چون دردیگرجاها اختلاس و دوزدی می شه پس همجا هم باید عادی باشه جواب نداری حرف را عوض نکن علم ربطی به این بحث ندارد اول حرفت بنام دین نه علم یعنی دین ومذهب قوانین کلی و مدون وثابت را ندارد و مثل قانون اساسی نیست بخاطر همین که هر کس چه بیسواد باشد یا نه خود را بانی و ولیه آن میکند در هرکشوری در دنیا که مذهب است در راس امور و سازنده قانون نخواهد بود در واقع رفتار وآداب مسجد در آنجا باید باشد نه کل کشور را نمی توان مسجدی اداره کرد الان ایران این وضع را پیدا کرده رفتار وآداب مسجد باید دوباره داخل مسجد برود خود سران مذهبی حکومت بطور یقین درک کرده اند بعد از ۳۵سال عاجز از اداره کشورند چرا که هر عمل وکار غیر قانونی خود را در لوای دین وبنام مذهب بزور به جامعه تزریق کرده و دیگر هیچ یک از اصولشان مورد قبول اکثریت نیست و کشور را بحال بحرانی وسقوط کشانده در تمام سفرهای سران حکومت به کشورهای صاحب قدرت یک ملا نمی بینی ولی در ایران تمام منسبهای مهم و اجرایی که باید با سواد وتحصیلات مربوطه به آن باشد را نمی بینی و بواسطه بلد بودن چهار رکعت نماز صاحب هر پست و مقامی شده اند ..متوجه عرض شدی!!!؟؟؟

     • کوپرنیک

      من غربزده نیستم اما معتقدم همانطور که در غرب مذهب از حالت اتوریته خارج
      شد و به یک نهاد اجتماعی در کنار سایر نهادها مبدل گردید یا بعبارت بهتر
      رفورمیزه و ایزوله شد
      در همه جوامع نیز باید این اتفاق بیافتد تا دیگر
      قدرتها نتوانند به نام مذهب دست به جنایت و چپاول ملتها بزنند این موضع
      روشن است لیکن حمله به مقدسات دینی این روند سکولاریزه شدن دین را به دلیل
      تحریک دینمداران به تاخیر خواهد انداخت و تمام زحمات مصلحان اجتماعی را بر
      باد خواهد داد.
      واقعا زننده است که سایتی بنام آزادی بیان به توهین های
      رکیک روی بیاورد بعد زمانیکه همان توهینها به گویندگان کامنت ها نثار
      میگردد ندای وا ادبا و وا نزاکتا سر بدهد
      سایت شما به دنبال رفورم بوسیله فحش خواهر و مادر است و این خیلی زننده است زننده تر از پاسخهای رکیکی که من به هتاکان میدهم

     • کست گذاشتم النگو ب دست

      تو گه میخوری هتاکی میکنی وقتی میگن بچه باز.متجاوز.و… یعنی بوده اینا صفت اونه آخه تخم به گارفته اگه یکی بیاد بدون صفاتش بگه محمد آدم از کجا بدونه کدوم ممدا میگه کون سفید آب حیض خورده زیرو میکشی اونوقت دم از استدلال میزنی تو استدلال سرت میشه بادوم کونی؟ وطی حیوان کردی استغفارشا اینجا میکنی طی تو کون جلقی میای واسم چاک دهنتا وا میکنی پهن میریزی بیرون چاک کونتا جر میدم رو قرآنت حرومی سگ عرب خواهرتا زیر عبا جلو چشت گاییده کس از مادر میگی تو کونی شاش خور که روزی ۱۷ رکعت کونتا میدی هوا واسه یه دونه کیر کیر ۳ سر میخوری میای تو این سایتا کس بگی کیر ب کیرت گذاشتن دم کیر شدی رکاب زیرو رو میزنی بیام تا دسته کنم تو کونت آخت برسه به الله با کیرم آبت میکشم دست نشسته پا گذاشتی تو پهن چوب کردم لا گه(قران) بوش بهت برسه تبر سر کیر از کون داعش میخوری کون داعش بوی سر پیغمبرتا میده کون به خطا. زدی وسط گله کون میگی کیر بشنوی برو اول مدرکتا از قم بگیر بعد بیا اینجا تا لااقل چس حسابت کنن کیر اشتر واست کفاف میکنه بگم بکنن تو کونت خودتا چه کونی میبینی کیر شدی یه دفعه کونت تو گازه بستنت به رگبار ب جا استدلال باطلاق گاو خونی راه انداختی کسکش زن به فنا بهت ذرت مالیدن تنت خارش گرفته پایین تنه ای حرف میزنی دماغتا چسبوندی به نافت هر شاشی میخوای میزی بیرون بن ساله فوشتا کیر تو سایت میدی حرفتا ساسان برو عینکی تا کونت نگذاشتم آسان.

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات کردن که همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای ایدزی گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      هی کونی مثل اینکه جلوی خودت بدجوری خواهر و مادرتو گاییدن

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
      میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
      فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
      کردن که
      همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
      ایدزی
      گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
      گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
      پاهاشو هوا میکنه جات خالیه۵۶۴۴۵+

   • karim

    قرآن دستور به کشتن کفار می‌دهد.
    آیاتی از قرآن که الگوی تروریستهای مسلمان است
    آیات قران به دو دسته تقسیم می‌شوند، آیاتی که در مکه بیان شده‌اند و آیاتی که در مدنیه پیامبر اسلام آنها را بیان نموده؛ در آیات مکی همواره صحبت از ترحم و انسانیت است، زیرا اسلام در آن هنگام زیر فشار مردمی بسر می‌برد که پذیریش ایده‌ی جدید برایشان مشکل بود؛ اما آیاتی که در مدینه بیان شده اند در آنها سخن از جنگ و کشتن غیر مسلمانان است. زیرا در مدینه مردم اسلام را پذیرفته بودند و پیامبر اسلام احساس قدرت بیشتری می‌کرد:
    مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّعًا سُجَّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِی الْإِنجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا (فتح/۲۹) محمد فرستاده‌ی الله است و کسانى که با اویند بر کافران سختگیر , با همدیگر مهربانند آنان را در رکوع و سجود می‌بینى فضل و خشنودى خدا را خواستارند علامت آنان بر اثر سجود در چهره‏هایشان است این صفت ایشان است در تورات و مثل آنها در انجیل چون کاشته‌ای است که جوانه خود برآورد و آن را مایه دهد تا ستبر شود و بر ساقه‌هاى خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد تا از آنان کافران را به خشم دراندازد الله به کسانى از آنان که ایمان آورده و عمل صالح کره‌‏اند آمرزش و پاداش بزرگى وعده داده‌است.
    در این آیه بیان می‌کند که مسلمانان به همدیگر رحم می‌کنند و با کفار بسیار سختگیرند.
    همانگونه که ملاحظه می‌شود، قرآن کلمه‌ی “اشداء” را در مقابل “رحماء” آورده، پس اگر معنای “رحماء” رحم کردن باشد، معنای اشداء “بی‌رحم” بودن است.
    زمان بیان این آیه دقیقا پیش از فتح مکه و زمانی است که مسلمانان خود را قوی می‌دیدند:
    فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّی لاَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنکُم مِّن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُکُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِینَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِیَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِی سَبِیلِی وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُکَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (آل عمران/۱۹۵) پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت کرد من عمل هیچ صاحب عملى از شما(مسلمانان) را از مرد یا زن که همه از یکدیگرید تباه نمی‌کنم پس کسانى که هجرت کرده و از خانه‌هاى خود رانده شده و در راه من آزار دیده و کشتار کردند(جنگیدند) و کشته شده‌اند بدیهایشان را از آنان می‌دایم و آنان را در باغهایى که از زیر آن نهرها روان است درمی‌آورم پاداشى است از جانب الله و پاداش نیکو نزد الله است.
    این آیه باز در مدنیه نازل شده و به مسلمانان یادآوری می‌نماید که اگر شما کشته شدید و یا کشتید، این کشتار سبب تکفیر گناهان شما می‌شود.
    خوب به این آیه توجه کنید که چکونه دستور می‌دهد شما حتی می‌توانید همدیگر را هم بکشید:
    وَلَوْ أَنَّا کَتَبْنَا عَلَیْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِیَارِکُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِیلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا یُوعَظُونَ بِهِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِیتًا(نساء/۶۶) و اگر بر آنان نوشته بودیم(دستور داده بودیم) که همدیگر را بکشید، یا از خانه‌هاى خود به بیرون شوید، به غیر از اندکی از ایشان آن را انجام نمی‌دادند؛ و اگر آنان آنچه را بدان اندرز شدند به کار می‌بستند یقینا برای آنان بهتر و در استواری گامشان مؤثرتر بود.
    قران بیان می‌نماید که:
    وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِینَ “(بقره/۱۹۳) و بجنگید (با)آنان تا دیگر فتنه‌‏اى نباشد و دین مخصوص الله گردد پس اگر دست برداشتند(از کفر) تجاوز جز بر ظالمان روا نیست”
    در این آیه قرآن می‌گوید که تجاوز جز بر ظالمان روا نیست؛ اما ظالم از دید قرآن کیست؟
    در آیات گوناگونی قرآن شرک را ظلم می‌داند و مشرک در حقیقت ظالم است:
    وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ یَعِظُهُ یَا بُنَیَّ لَا تُشْرِکْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ (لقمان /۱۳) و هنگامیکه لقمان به پسرش که پندش می‌داد گفت فرزندم به الله شرک میاور، چرا که شرک ظلم بزرگى است‏.
    پس در اینجا منظور از ظلم همان شریک قرار دادن الله از طرف مشرکان در عبادت است.
    مشرک کسی است که الله با کسانی دیگر می‌خواند.
    قرآن از مسلمانان می‌خواهد که هنگام دعا، کسی دیگر را همراه او صدا نزنید:
    وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (جن/۱۸) و مسجدها خاص الله است(بهترین مکان برای دعا مسجد است)، پس هیچکس را همراه الله صدا نزنید.
    و در آیات بعدی این کار را شرک می‌داند.
    لذا مشرکان چون ظالم هستند، پس از نظر قرآن باید کشته شوند و این آیه هم در مدینه بیان شده:
    فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّکَاةَ فَخَلُّواْ سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ (توبه/۵) پس هنگامی که ماه‏هاى حرام سپرى شد مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنان را دستگیر کنید و محاصره کنید و به کمین آنان بنشینید در هر مکانی که قابل کمین کردن است پس اگر توبه کردند و نماز خواندند و زکات پرداختند راه را بر آنها رها کنید، زیرا الله آمرزنده مهربان است.
    قرآن یکی از راه های نزدیکی به الله را جنگ و کشتار در راه او می‌داند:
    وَقَاتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ بقره/۲۴۴) در راه الله بجنگید و بدانید که الله شنواى داناست‏.
    و در (آل عمران/۱۶۷)؛ این آیه باز در مدینه نازل شده است.
    در آیه‌ی ۲۸ سوره ی توبه الله مشرکین را نجس می‌شمارد که حق نزدیک شدن یه مسجد الحرام را ندارند:
    “یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلاَ یَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَةً فَسَوْفَ یُغْنِیکُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّهَ عَلِیمٌ حَکِیم “(توبه/۲۸ ) اى مؤمنان، همانا مشرکان نجس هستند، لذا نباید پس از امسالشان به مسجدالحرام نزدیک شوند، و اگر از [رکود تجارت و] تنگدستى می‌ترسید، پس در آینده ی نزدیک الله شما را از فضل خویش توانگر گرداند، که الله داناى فرزانه است.
    ‏ در آیه‌ی بعدی همین سوره بیان می‌شود که با تمام کسانیکه به دین الله ایمان نمی‌آورند را بجنگید مگر اینکه به شما جزیه بدهند:
    “قَاتِلُواْ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَلاَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ حَتَّى یُعْطُواْ الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ” (توبه/۲۹ )و کسانی از اهل کتاب(یهودیان و مسیحیان) که به الله و روز آخرت ایمان ندارند و حرام داشته‌ی الله و فرستاده‌اش را حرام نمی‌گیرند و به دین حق نمی‌گروند، (با آنها ) بجنگید تا به دست خویش و با حقارت جزیه بپردازند.
    اما این جزیه دادن شامل کدامین گروه می‌گردد؟
    یهودیان و مسیحیان مگر الله را قبول ندارند، مگر قرآن از پیامبرانشان با نیکی یاد نمی‌کند، اگر اینگونه است پس چرا اگر جزیه ندادند باید کشته شوند؟
    قرآن در دنباله‌ی آیه دلیل این کار را می‌گوید:
    ” وَقَالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِیحُ ابْنُ اللّهِ ذَلِکَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ یُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى یُؤْفَکُونَ” (توبه/۳۰)و یهودیان می‌گویند عزیر پسر الله و مسیحیان می‌گویند مسیح پسر الله، این سخنى است که به زبان می‌آورند و به سخن کافران پیشین تشبه می‌جویند، الله (باید) آنها را بکشد که چگونه به بیراهه می‌روند.
    طبق این آیه یهودیان و مسیحیان را به این دلیل که یکی عزیر را و دیگری عیسی را پسر الله می‌دانند در زمره‌ی مشرکانند ولی به مسلمانان می‌گوید که می‌توانید آنها را نکشید و از آنها جزیه بگیرید و این بدان معناست که اگر جزیه ندادند باید آنها را بکشید؛ تمام این آیات در مدینه بیان شده اند.
    یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِینَ یَلُونَکُم مِّنَ الْکُفَّارِ وَلْیَجِدُواْ فِیکُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ (توبه/۱۲۳)اى کسانى که ایمان آورده‌اید (با) کافرانى که مجاور شما هستند بجنگید و آنان باید در شما خشونت بیابند و بدانید که الله با متقیان است.
    این آیه باز در مدینه بیان شده که لازم به توضیح اضافی در آن نمی‌بینم.
    به این آیات توجه فرمائید:
    الَّذِینَ آمَنُواْ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَالَّذِینَ کَفَرُواْ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِیَاء الشَّیْطَانِ إِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا (نساء/۷۶) کسانى که ایمان آورده‏اند در راه الله می‌جنگند و کسانى که کافر شده‏اند در راه طاغوت می‌جنگند پس (با) یاران شیطان را بجنگید که نیرنگ شیطان ضعیف است.
    فَإِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِکَ وَلَوْ یَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَکِن لِّیَبْلُوَ بَعْضَکُم بِبَعْضٍ وَالَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَلَن یُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ(محمد/۴) پس چون با کسانى که کفر ورزیده‌اند برخورد کردید گردنها را بزنید تا هنگامی که آنان را از پاى درآوردید، پس (اسیران) را محکم در بند کشید سپس یا منت نهید و یا فدیه (بگیرید) تا در جنگ اسلحه بر زمین گذاشته شود؛ این است (امر الله) و اگر الله می‌خواست از ایشان انتقام می‌کشید ولى تا برخى از شما را به وسیله برخى بیازماید و کسانى که در راه الله کشته شده‌اند هرگز کارهایشان را ضایع نمی‌کند.
    الله مجوز تجاوز به زنان (آیات قرآن در رابطه با تجاوز به کنیزان) غیر مسلمان را می‌دهد.
    او همچنین فریاد مرگ بر کفار را سر داده است.
    الله می‌گوید که دشمنانتان را به بدترین نحو شکنجه دهید:
    إِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ(مائده/۳۳) سزاى کسانى که (با) الله و فرستاده‌اش محاربه می‌کنند و در زمین به فساد (کارهائی که از دید اسلام گناه است) می‌کوشند جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت‏ یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند این رسوایى آنان در دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت.
    در اینجا “و” بین الله و رسوله “و” عطف است؛ و این بدان معناست که هر حکمی که برای یکی ثابت شد بر دیگری نیزصادق است، مانند این است که بگوئیم “حسن و حسین همکار هستند” اگر مایل به دانستن شغل آنها هستیم کافی است که شغل یکی ازآنها را بشناسیم. پس روی همین اصل است که ابتدا به بررسی منظور قرآن از جنگ با الله می‌پردازیم؛ و نتیجه هم برای رسول قابل تعمیم است.
    حرب با الله در این آیه جنگ فیزیکی نیست، زیرا با الله (خدای وهمی) نمی‌توان به صورت فیزیکی مبارزه کرد. از دید اسلام کسی که از انجام دادن دستورات الله سرپیچی میکند، در واقع با او اعلام جنگ مینماید؛ یعنی هر نوع مخالفت با قرآن در واقع اعلام جنگ با الله است، لذا در این آیه چون حرب با الله مخالفت با اوست؛ پس حرب با رسول هم همینگونه است.
    به نظر میرسد که اصطلاح جنگ نرم و محاربه، ریشه در چنین نگرشی دارد.
    در قضیه ی ساخت مسجد توسط عده‌ای( ساخت مسجد ضرار ) که از ترس به ظاهر اسلام آورده بودند قرآن آنها را کسانی می‌نامد که با الله و رسولش در جنگ هستند. می‌دانیم که آنها با اسلام در کارزار فکری بودند:
    وَالَّذِینَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَکُفْرًا وَتَفْرِیقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَیَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ یَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکَاذِبُونَ(توبه/۱۰۷) و آنهایى که مسجدى اختیار کردند که مایه زیان و کفر و پراکندگى میان مؤمنان است و کمینگاهى است براى کسى که قبلا با الله و پیامبر محاربه کرده بودند و سخت‏ سوگند یاد می‌کنند که جز نیکى قصدى نداشتیم و الله گواهى می‌دهد که آنان قطعا دروغگو هستند.

   • احسان

    شما برو تاریخ طبری جلد ۳ در مورد جنگ بنی قریظه نوشته برو بخون یا نتونستی فتوح البلدان را بخون تو اون نوشته.

  • ساسان

   اعتراف جالبی کردی در مورد یهودیان بنی قریظه (هنگامیکه امام نخست شیعیان جهان بنام حضرت علی , در جنگ با فرقه بنی قریظه
   که بیشک میتوانند پدران تاریخی آب و خاک گذشته ما باشند را , بجرم
   دگراندیشی در یک روز بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ نفر از مردان آن فرقه را با شمشیر گردن
   میزند) وقتی میگم این یک سایت اسرائیلیه به خطا نرفتم
   دشمنی شما سگ یهودیها با مسلمونا تمامی نداره تراشیدن داعش برای تخریب چهره اسلام کار اربابهای حرومزاده ات است. پس مراقب خودت باش که شیعیان علی سگ کش بزودی گیرت میندازند چون بقول تو ما عادت به سگ کشی داریم

   • کمی توضیح

    راستی تحملم برید بزار بگم حیف اون اسم چون از اسمهای قبل از تولد اسلامه و اصلا به عقیده عربی یت و اسلام هم خونی ندارد میدونستی یا نه !؟

  • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

   سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
   میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
   فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
   کردن که
   همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
   ایدزی
   گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
   گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
   پاهاشو هوا میکنه جات خالیه۴۵۶

   • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

    سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
    میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
    فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
    کردن که
    همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
    ایدزی
    گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
    گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
    پاهاشو هوا میکنه جات خالیه۴۶۴۵

 • Shokooh

  بهار جان با سپاس از نگاره جامع شما, من نیز چند خطی برای مردان کابل نگاشته ام.

  “برای مردان افغان که فرخنده نوروز را کشتند…

  و به آتش کشیدند!.”

  کتاب های جنایت آفرین مقدستان را بسوزانید

  و خاکستر شان را در تشناب ها بریزید…،

  چرا که شما زن جوانی را…

  کشتید!!!.

  شما لبریز از خرافه و تعصب و نفرتید

  لباس هایتان را به در آورید

  و این بار پیکرهای لبریز از عقده و جهالتتان را بسوزانید…

  چرا که شما حرمت انسانی را…

  آتش زده اید!!!.

  چگونه جانوران وحشی ایی هستید شما

  که افغانستان را به خاک و خون کشید ه اید

  و نام مردان افغان را ننگین کرده اید؟….

  چگونه خدایی را پرستش می کنید شما!،

  که قوانین تان از وحشتناک ترین جنایات بشری

  هولناک تر است!

  و تنها معجزه معتبری که از کتاب خرافی ۱۴۰۰ ساله شما روییده

  آفرینش انسان نماهای جنایتکاریست،

  که زنی را به جرم پاره کردن

  و سوزاندن ورق پاره ای از قرآن…،

  کشته اند و سوزانده اند!!!.

  چه ارزشی دارد قوانین خدای جنایتکار شما؟

  چه احترامی دارد اعتقادات آمیخته به خون و شکنجه شما؟….

  شما که به دختران کوچک به نام مذهب تجاوز می کنید

  و بر زنانتان نقاب می افکنید

  و پسرانتان را بیشرمانه به بچه بازی می برید!….

  آه…، شما دقیقن…،

  سزاوار جنایات طالبان و داعش هستید

  نه!، شما حضور طالبان و داعش هستید!….

  چگونه خدایی را پرستش می کنید شما

  که قوانین تان از وحشتناک ترین جنایات بشری

  هولناک تر است!

  شما زنی را به جرم پاره کردن ورق پاره ای

  کشته اید و سوزانده اید!!!….

  نمی هراسیم از شما… بکشید ما را

  آتش بزنید…

  چهره کریه دین تان را به دنیا

  بیشتر نشان دهید….

  چه ارزشی دارد قوانین خدای جنایتکار شما؟

  چه احترامی دارد اعتقادات آمیخته به خون و شکنجه شما؟!!!….

  (شکوه بختیاری)

  • Baran Bahari

   درود بشما و بامید رهایی

   • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

    سرکیر خانم ان و گوه بهاری توقع نداری که با حرفهایی که توی این مقاله ات
    زدی بجای نجاست چیز دیگری نثارت کنم تو واقعا زنی یا انی لکاته کسو؟؟؟ اما
    خیلی ها در این سایت کیری به کس لیسی ات حاضرند مادر جنده وقتی قرآن رو به
    دستمال توالت تشبیه میکنی انتظار داری چی نثارت کنم؟؟؟

    • مرگ بر خامنه ای

     گه زیادی نخور چوسلمون جاکش.ننت جنده خونه باز کرده داره توش کوسشو میده.فکر کردی اینجا بی صاحابه که گه خوری کنی کسکش مادر جنده.

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      آب کیر هر چی کونیه تو دهن ننه کسو و خواهر جنده ات صاحب همه تون کریهای کلفتی است که را به را تو کس ننه و کون خودت فرو میشه تخم حیض

     • مرگ بر خامنه ای

      گه نخور بابا مادرجنده .ننه و آبجی جندتو هر روز و هر شب میکنیمشون.تازه کوسای خوبی هم دارن و هر شب آبجی و ننه جندت خوب کوس میدن.
      کیر همه اعضای سایت فضول محله تو کون ننه و آبجی جندت.
      کیر همه اعضای سایت فضول محله تو دهن رهبر جاکشت.

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات کردن که
      همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
      ایدزی گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا

     • مرگ بر خامنه ای

      ننه و آبجی جندت که هرشب کون و کوسشونو به من و اعضای سایت میدن . جوووووووووووووووووووووون ننه و آبجیت عجب کوسین.
      آبجیت هم از جلو هم از عقب کون و کوسشو میده .
      ننه ت که دیگه جنده به تمام معنا ساک هم میزنه علاوه بر کون و کوس دادنش به من.
      بابات معلومه چندبار ننتو اساسی کرده که تو مادرجنده تخم سگ سگ توله شونی.

     • نعشگی شریاکم شن برابر شددمتگرم

      ان فضل لا صد اورین هوهووووو…

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      بازم گوه خوری کردی با اون لهجه کیریت

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      تو و اعضای سایتت که هر شب دارین از عقب و جلو به عربهای کیر کلفت میدین تا مواظب باشن حزب اله به کس ننه و آبجی هاتون نذاره حیف نیست کیرهای وطنی رو ول میکنید و میچسبید به کیرهای اجنبی ای اجنبی پرستهای بدبخت

     • مرگ بر خامنه ای

      کوووووووووووووووووووووس ننه حزب الشیطان.بگو بیان کییییییییییییییییییییر ایرانی رو بخورن تا بهشون مزه بده.ننه حزبه تونم گاییدم.زنده باد اسراییل که ننشونو حسابی گاییده چوسلمونای گوزو.
      ننه و آبجیت خیلی وقته کون و کوس به ما میدن چوسلمون شاشو.

     • پشتیبان

      آورین آورین ان یه بل لا ان یه بل لا به شما مردان…..

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      باید ردید تو دهنت با این لهجه انی ات

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      چرا اینقدر شجاعی از پشت سیستم اما وقتی پاتوت با بازداشتگاه باز میشه با التماس لحاف کشی ننه و آبجی جند ه ات رو میکنی تا نکننت

     • مرگ بر خامنه ای

      کیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییر
      ننه و آبجی جندت زیر من خوب کون میدن.جووووووووووووووووووووووووون.
      رژیم چوسلامیت بیاد کییییییییییییییییییییییییییییییییر منو بخوره.بیا بیرون نت تا حالیت کنم کونی

     • محمد رسول لولا

      عجب فکر می کردم مسلمونا یک کمی در قرن بیست و یکم، کمی با ادب تر شده اند. ندانستم که ادبشان اینقدر فوران کرده است. البته از مسلمان جماعت بیش از پیامبرشان انتظاری نیست!!

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      چرا اینقدر شجاعی از پشت سیستم اما وقتی پاتوت با بازداشتگاه باز میشه با التماس لحاف کشی ننه و آبجی جند ه ات رو میکنی تا نکننت کونی

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات کردن که
      همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
      ایدزی گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا بع عشق گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و پاهاشو هوا میکنه جات خالیه

     • کرکر خندس فعلش

      بچه ها این منگول غاتی کرده خودش بخود داره اون …میرنه …هاهاهاهاها

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      اسم زیبایی داری کیر کیر خنده اما فعالا این منم که یک نفری ریدم به سایت کیریتون

     • فنر در رفته

      فعلن که جریان تو یه گی… به صد گی.. شده از در دیوار دارن فشارت میدن پاره نشدی وقت جواب دادن را نداری لالشی بهتره.

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      اگه خوب نگاه کنی این فنر در رفته همون کیر فنری حزب اله که به کس ننه و آبجیت گیر کرده

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      کیرم تو دهن تو و صاحبت مادر بخطا وقتی را به را به کس ننه و آبجیتون میزاریم مگه اجازه میگیریم که حالا بیاییم اجازه بگیریم

      خودت و صاحبت رو با هم گاییدم

   • جواب ابلهان مشت سنگی

    توجه نکن ۳۵ساله مثل سگهای ولگرد واق واق می کنند هر چی به سگ محل بزاری واق واقش ….حیونه پایین تنه جو

    • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

     بخاطر این پاچه خواری بانو باران بهاری اجازه کس لیسی خاص را به تو خواهند داد

  • karim

   درود بر تو شکوه جان ب امید ایرانی آزاد و بدور از استبداد تازی

 • سرفراز پارسی‌

  جناب آقای نوید، این شما خدا باوران و اسلامیست‌ها هستید که باید ثابت کنید و مدرک بیاورید. مثلا دیدم در جایی گفته بودید که قران بوسیله جبریل به محمد وحی شد. سئوال من از شما این است که شما از کجا میدانید؟ چه مدرکی‌ دارید تا این ادعای خود را ثابت کنید؟ آیا شما آنجا بودید و از محمد و جبریل عکس گرفته‌اید؟ یا اصلا به من بگویید که چطور شد که در بهشت شیطان منحرف و فاسد شد و از فرمان خدا سر پیچی‌ کرد؟ مگر در بهشت کسی‌ فاسد هم میشود؟ و بسیاری از سوال هایی از این دست که شما اسلامیست‌ها پشت گوش میاندازید و از جواب دادن صریح طفره می‌روید. تا زماینکه شما جواب محکمه پسند همراه با مدارک کافی‌ در مورد خدا، جبریل و غیره ندارید هیچ یک، (توجه می‌کنید؟) هیچ یک از گفته‌های شما پذیرفته نیستند.

  هم‌چینین شخصی در همین سایت گفت که داستان‌های قران از تورات و تورات هم از اسطوره‌های سومریان اقتباس کرده است که شما او را مسخره کردید. در حالیکه اتفاقا در این مورد به خصوص مدارک به اندازه کافی‌ وجود دارد. کافی‌ است که به خودتان زحمت بدهید و اسطوره‌های سومریان را بخوانید.

  • مهمان

   می بخشید پایین نظرشما /سرفراز پارسی/قید کردم به هیچ وجه منظورم بشما نیست و برای جلوه دادن بیشتر ونشان دادن به مسئولین است با عرض پوزش بسیار از شما…..
   اقای مسئول سایت فضول محله هر جا ومکانی شخصی تابع مقرارت به آن است که از طرف مسئول آن برای کنترل امور در آن مکان به اجرا می گذاردچون همیشه در هر جایی کسانی هستند که باعث اختلال در نظم هر مکانی برای بکرسی نشاندن نظرش و به زبان خود این شخص در پایین که اگر بر خلاف خواسته اش نظر دهند باعث مزاحماتتان و اختلال میشوم حال این شخص در پایین بارها به بار گذاری های تکراری و اختلال در سایت و سوی استفاده از ازادی نظر و به عدم رعایت آن و همچنین مهمتر ازاین مخالف با اهداف سایت و نظر دهندگان است لذا ما نظر دهندها از مسئولین فضوله محله در خواست کوتاه شدن دست و نظرات موهومش هم به سایت ونظر دهندها را داریم .لطفا اقداماتیدر این جهت انجام دهید.. با سپاس در خواست بیشتر نظردهندها

  • نوید

   نیازی به عکس گرفتن نیست

   قرآن و محمد در قلب مردم مسلمان است و ما به مسلمان بودنمان می نازیم

   الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم

   • Mmyfarm Farmer

    کیرم تو خودت و قرآنت و اون ممل پدوفیلی که با این چوسلام کیریش رید تو زندگی همه ما

 • مهدی

  مسلمانان وحشی توحش و خشونت بینهایت عظیم نهفته در ذات اسلام رو اکران عمومی کرده اند !

 • به دنبال حقیقت

  کثافت آشغال چرا دروغ میگی و دروغ می نویسی ؟، به نطر عقل معیوب شما پیامبری که دارای میلیاردها خصلت جوانمردی و گذشت و بخشش و ایثار داشته واقعا یه همچین کاری میکرد؟ مرد باش و این لینک را تائید کن. http://pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=35066

  • Baran Bahari

   آقا ی بدنبال حقیقت!
   قرآن با سوره هایش برای تایید جنایتکار بودن محمد کافیست

   • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

    سرکار خانم ان و گوه بهاری توقع نداری که با حرفهایی که توی این مقاله ات
    زدی بجای نجاست چیز دیگری نثارت کنم تو واقعا زنی یا انی لکاته کسو؟؟؟ اما
    خیلی ها در این سایت کیری به کس لیسی ات حاضرند مادر جنده وقتی قرآن رو به
    دستمال توالت تشبیه میکنی انتظار داری که چی نثارت کنم؟؟؟

 • علی

  دوست گرامی برداشتهای افراد از دین ربطی به دین ندارد مثلا اکثر مسلمانان رفتار داعش یا جمهوری اسلامی یا حکومت عربستان را قبول ندارند ضمنا استناد شما به احادیث و روایاتی که اصلا معلوم نیست درست باشد یا خیر کاری غیر اخلاقی است بیش از ۹۰ درصد این روایات ساختگی و برای توجیه جنایت به نام دین است یعنی جنایت مقدس که همان چیزی است که در افغانستان هم اتفاق افتاد و به عنوان یک مسلمان از این گونه اعمال تبری میجوییم و خواهان مجازات عاملان آنیم در هیچ جای اسلام و هیچ دینی گفته نشده کسی را بدون محاکمه حتی برای جرم مسلم بکشند

  • Baran Bahari

   دوست گرامی… متن قرآن برای پی بردن به جنایات محمد کافیست. قرآن بخوانید.. سوره محمد.. سوره توبه.. سوره احزاب و دیگر سورخ ها را ببینید

   • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

    سرکار خانم ان و گوه بهاری توقع نداری که با حرفهایی که توی این مقاله ات
    زدی بجای نجاست چیز دیگری نثارت کنم تو واقعا زنی یا انی لکاته کسو؟؟؟ اما
    خیلی ها در این سایت کیری به کس لیسی ات حاضرند مادر جنده وقتی قرآن رو به
    دستمال توالت تشبیه میکنی انتظار داری چی نثارت کنم

 • maghzeh

  Navid jan bro khodeto ba khar avaz kon yek chizie ham sar bedeh, akhe bache kon shoma ozgalah key meykhayd Adam beshid magar khar to maghzeh shomah rideh,?

 • مهمان

  من هم می خواستم کمی توضیح در باب مدرک به این شخص مطرح کنم عبدالکریم سروش که مدیر و مسئول مجله سروش صدا و سیما که به زور از دستش در اوردند را که میشناسیم کاری با عقایدش نداریم چون برای خودش محترمه ایشان استاد علوم دینی و از رواسای و بنیاد گذارن اولیه انقلاب فرهنگی در دانشگاه به تائید خمینی بوده که کتاب های بسیاری نوشته اند و حتی خبر دارم بعضی از نامه هایی که خمینی به بعضی شخصیت ها نوشته بود مثل گور باچوف یا پاپ روم از ایشان کمک می گرفتن یکی از موارد روشنگری شان که قران فرستاده وحی شده از طرف خدا به محمد نیست با بیان وتوضیح مفصل را داده اند که صدای عده ای در قم در امد و او را مشکر ومرتتد دانستن یعنی کسانی که درجه علمی دینی شان بمراتب خیلی از ایشان پایین تر یعنی بدونه اگاه بودن از سابق علمی ودینی ایشان که بعد از مدتی حرفشان را پس گرفتن خوب ببین وقتی محمد از سنین کودکی بی سر پرست وبه دست اقوامش سپرده و گویا بیشتر دوران جوانیش در سفر همراه با دیگر مذاهب و اشنایی با بیشتر ادیان مسیحی و یهود و غیره بوده در بلند مدت در بیشتر جزئیات بوجود امدنشان قرار گرفته و قید ان در قران شده اگر توان بحث با ایشان را داری ویب سایتش اسمش است .

 • هادی

  از این سایت تعجب میکنم ادعای سکولاری و آزادی ایران رو داره ولی همش به دین و پیغمبر توهین میکنین.مشکل ایران رژیم دیکتاتوریه آخوندیه.نه دین و پیغمبرش.پیغمبر دارای صفات نیکو و پسندیده ست .زمان حکومت باشکوه شاهنشاهی هم همه جور دینی بود . این آخوندای حرومزاده همه چیز رو نابود کردن.این قتل و کشتارا مال آدمای جنایتکاره.نه دین و پیغمبر.مثل اینکه یادتون رفته همین شما انگلیسی ها این آخوندای حرومزاده رو به جون ما و ایران انداختین.اگه خواستین بگین تا یادآوری کنم.

  • Baran Bahari

   شما ظاهراً نمی دانید که هر انتقاد از پیامبرتان به هر تندی هم که باشد عین سکولاریسم است…. مسخره کردن پیامبران غیر از محمد در غرب بسیار عادی است. شما ظاهراً نمی خواهید باور کنید که محمد یک کلاهبردار بود!

   • هادی

    کلاهبردار شماها بودبن که این آخوندای حرومزاده رو به جون ما و ایران انداختین.
    از کی تا حالا انتقاد کردن سکولار حساب میشه؟بگو تا ما هم بدونیم.در ضمن من خودم از اسلام خوشم نمیاد .ولی مشکل ایران این آخوندای دزد حرومزاده هستن نه دین و پیغمبر . حتی توی سایتتون هم باراک اوباما رو هم مسخره ش کردین .نکنه اینم سکولار حساب میشه؟

   • ساسان 2

    سرکار خانم ان و گوه بهاری توقع نداری که با حرفهایی که توی این مقاله ات
    زدی بجای نجاست چیز دیگری نثارت کنم تو واقعا زنی یا انی لکاته کسو؟؟؟ اما
    خیلی ها در این سایت کیری به کس لیسی ات حاضرند مادر جنده وقتی قرآن رو به
    دستمال توالت تشبیه میکنی انتظار داری چی نثارت کنم؟؟؟

  • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

   خودت رو خسته نکن اینا یه مشت ابنه اند که پول گرفتن تا علاوه بر کون دادن کس و شعر هم بگن

   • ahmad

    یک دین باور چون پاسخ منطقی به شکاکان ندارد و پایه های دین اش را
    لرزان می بیند جز ناسزاگویی کاری از دستش برنمی آید.

    • ساسان

     کدوم حرومزاده ای اول شروع به هتاکی کرد کور بودی وقتی رفیقات به بزرگان دینی توهینهای ناموسی کردن حالا که همون توهینها رو نثار خودشون کردم صدای آخ و واختون در اومد
     هزار و چهارصد ساله تلاش کردین نور دین رو خاموش کنید نتونستید و روز به روز این نور بیشتر گسترش یافت حالا توحش بربریت داعش همراه با نفاق صهیونیزم جهانی کمر به نابودی اسلام بستن که بی تردید شکست خواهند خورد

     • nina

      یک تروریست تروریست است چه آن کس علی باشد،چه محمد
      چه هیتلر و یا هرکس دیگری.
      مذهب در اینترنت به چالش کشیده میشه و این یک موفقیت هست
      و بزرگ تر از شماها نخواهند توانست جلوی روشنگری را بگیرند.

     • ساسان

      کی مخالف روشنگریه ؟ شما با سند و منطق ثابت کن بنیانگذاران دین اسلام تروریست بوده اند و قضاوت رو به وجدانهای عمومی واگذار کن نه اینکه شروع کنی به هتاکی و بعد اسمش رو بزاری روشنگری

      برزگترین چالش مذهب و دین به دوره روشنگری فلسفه غربی برمیگردد اما کاری که توی این سایت داره انجام میشه تحریک مسلمونا به خشونت بر علیه خشونت است

      آیا میتوان گروه پگیدا را در غرب به کل حوزه اروپای غربی و امریکا تسری داد؟؟؟
      پس چگونه حرومزاده های داعش انگلیسی و صهیونیستی رو به یک میلیارد و هفتصد مسلمون منسوب میکنید آقایون رو شنگر؟؟؟

     • karim

      به جای اینکه وقتتا اینجا با فحش دادن طلف کنی برو کامنتای من به نوید توی همین پست و این لینک را نقد کن علمی دین و پیغمبر و قرآنتا نقد کردم ببینم دیگه چی میگی…..

      http://www.fozoolemahaleh.com/2015/03/21/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%AE

     • ساسان

      تو انسان نیستی بی ناموس که بخوام کامنتات رو نقد کنم تو دائما دهن نجستو رو باز میکنی و به خلیفه چهارم مسلمانان و پیامبر آخرین دین ابراهیمی فحش میدی حرومزاده بعد بیام با تو مادر بخطا بحث علمی بکنم کسکش هیکلتو به گوه میکشم مادر به خطا تو و کثافتهای دیگه ای که کلاس ادب میزارند و از تو کونی حمات میکنند
      اون نوید هم اگه حواسش باشه با شما آشغالها بحث علمی نمیکنه چرا دیگه نیمود جلو فهمید با چه کثافتهایی طرفه

     • karim

      چرا جفتک میزنی خون کثیفتا لجن مال نکن.

     • اسلام شکست ناپذیر

      جفتک کار تو و اجداد کثیفته که بعد از چهارده قرن حریف آخرین دین آسمانی نشدید فقط زر زدید و لت و پار شدید

     • karim

      بهت گفتم توهین نکن مثل من که به قرآن یا پیغمبرت توهین نکردم اگه ب خواهر و مادرت فحش دادم بیا اینجا سیفونا بکش اگه مرد بودی و چیزی حالیت بود استدلال میاوردی مثل استدلایی که واسه نوید آوردم اما تو فقط بلدی فحش بدی هر جا هم کم میاری خفه خون میگیری البته بیشتر از این هم ازت انتظار نمیره

     • ساسان

      ببین من همون رضا صادقی آرش آریانی دموکلس و ساسان و … هستم تا زمانیکه با زبان منطق حرف زدید با منطق و فلسفه و جامعه شناسی باهاتون حرف زدم اما وقتی زدید تو فاز حرفهای رکیک از خودتون دریده تر شدم
      من بشدت علاقه مند به برنامه های بهرام مشیری بودم و بعد نماز صبح بدون استثنا پای حرفای وی می نشستم اما اونقدر از شماها دشمنی و هتاکی به دین اسلام دیدم که به برنامه های روشنگر وی نیز بی علاقه شدم کاری که شما میکنید بدون تردید به قدرتمند تر شدن دین می انجامد و البته راه رای برای سوء استفاده مشتی آخوند دیوس که از دین در جهت شکم و زیر شکمشون سوء استفاده هموار میکند تفکر شما در اصل یاری میکند کشندگان حرومزاده دختر بیچاره افغانی را اگر ذره ای خرد داشتید آب به آسیاب توحش دینی نمی ریختید اما افسوس

     • karim

      اصلن خوندی چی گفتم؟؟؟ اثبات کن من در مورد قرآن کج فهم شدم با استدلال هر چند هیچ فحشی به اعتقادات تو ندادم اما تو یا از جواب طفره میری یا شخصیت طرفو کوچیک میکنی یا فحش میدی که البته شخصیتا منا کوچیک نمیکنی شعور خودتا نشونم میدی در مورد سلمان هم توضیح دادم اگه سلمان را خدا یا پیغمبرت میدونی و در موردش تعصب داری دیگه به من ربطی نداره آقای روشنفکری که هر روز برنامه های رضا فاضلی و بهرام مشیری را گوش میدادی ۱ غلط از توی حرفای من در بیار من دیگه خفه خون میگیرم آرامشت را حفظ کن نفس عمیق بکش کامنت های من را زیرو رو کن سوال را با سوال جواب نده یک حرف غلط در مورد دین یا پیغمبرت نوشته خودم برام پیدا کن اگه نبود دلیل فحش دادنت را به من توضیح بده قانعم کن و معذرت بخواه تا دیگران بفهمن تو هم یک انسانی و البته با فرهنگ اما اگه باز هم فحش دادی اونوقت دیگه جوابتو نمیدم چون ارزشش را نداره…..

     • کوپرنیک

      اگر تو یک انتقاد به اسلام داری من هزار تاش رو واسه ات میریزم روی دایره در هر زمینه ای که دلت بخواد هستی شناسی معرفت شناسی و یا متدولوژی حدود پانزده ساله که دارم آثار کسانی چون گلدزیهر نولدکه گائوتسکی شجاع الدین شفا علی دشتی بهرام چوبینه و … رو در مورد اسلام مطالعه میکنم اطلاعاتم رو از منابع دست اول گرفتم وقتی کتابهای اینترنتی نبود آثار این بزرگان رو به بدبختی با چاپهای زیرزمینی پیدا و مطالعه میکردم با چند برابر قیمت
      حالا امثال جنابعالی با خواندن چهارتا غیر حرفه ای مقاله شدید اسلام شناس و ما متعصب و نفهم.
      تمام درد من اینه که توهین های کور شما به دین باعث قدرتمندتر شدن تعصب و توحش دینی و سوء استفاده یک مشت بی ناموس و سکاندار دینی از دین برای چابیدن ملتها میشه اینه علت اختلاف اساسی من با این سایت

     • karim

      من روی سخنم با ساسان بود نه شما در بخش اول حرفت هم که گفتی بحران هستی شناسی و … من دلایل ۲۰ گانه را برای تو نقد میکنم بس زیاد به خودد نبال این آثاری هم که گفتی من ۷ سال پیش مطالعه کردم به علاوه حداقل ۱۰۰ جلد کتاب دینی و غیر دینی و ممنوعه پس باد بیخود تو گلوت ننداز من هم به شخصت یا اعتقاد تو توهین نکردم که حرف مفت میزنی به جای مانور دادن به ساسان بگو اگه ادعایی داره جواب منا بده.

     • کوپرنیک

      اولا من همون ساسانم دوما هدفم به رخ کشیدن معلوماتم نبود فقط خواستم بفهمی کسی که سالهاست با چنین آثاری درگیر شده نمیتواند با تعصب خرکی به بیضه اسلام ناب بچسبد تنها اختلاف اساسی من با شما اینه که با هتاکی به مقدسات ( ولو از اساس غلط ) راه را برای قویتر شدن تعصب و خریت دینی هموار میکنید شما فتیله هتاکی رو پایین بکشید بعد خواهید دید منتقد تر از من به اسلام پیدا نمیکنید اما تا زمانیکه به این رویه ادامه دهید پاسختان همین است که اکنون شاهدید در ضمن باز از جاده ادب خارج شدی و منو به حرف مفت متهم کردی مگه نگفتی( آرامشت را حفظ کن نفس عمیق بکش کامنت های من را زیرو رو کن) پس باب توهین رو دومرتبه باز نکن

     • karim

      میدونستم ساسانی اما میخواستم خودت معطرف بشی تا دیگران هم بفهمن که چقد دو رنگ و درویی با به جای اینکه با اسم ساسان کامنت بگذاری با کوپرنیک میگذاری این از این دوما شما که سالهاست با چنین کتاب هایی درگیری چطور هنوز هم دم از اسلام نااااب میزنی؟؟؟ دوباره گفتی هتاکی من فحش به مادر. خواهر یا مقدسات تو دادم پس نپیچون موضوع را…..دروغ نگفتم حرف مفت میزنی چون حرفات هیچ ربطی به موضوع نداره من میگم بگو چرا فحش دادی کجای حرفای من در مورد پیغمبر یا قرآن غلط بود تو میگی فحش نده پس…. بدنبال بهانه میگردی
      مثال گوز به شقیقه نزن خواهشن

  • dadson

   سکولاریسم یعنی آن که هیچ امتیاز ویژه ای به هیچ باور و شاخه ی دینی داده نشود.

   • ساسان

    درست میگی اما یکبار شد به این دهن پاره ها که به مقدسات صدها میلیون مسلمان توهین های ناموسی میکنند انتقادی بکنی اونا دلشون میخواد به مقدسات مسلمونا توهین ناموسی بکنند بعد وقتی همون فحشها رو نثارشون میکنند داد سکولاریزمشون در میاد

    • karim

     خب فحش بده مگه گفتم نده اصلا گه میخوری فحش ندی

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      نترس خوراکت رو از توی بیت الخلا بموقع واسه ات میفرستم

     • karim

      هههههههههههه بیشتر از اینا ازت انتظار داشتم داداشی

 • faghat kherad

  در پذیرش دین اجباری نیست ..این جمله عین ترجمه خود قرانه.
  حالا من از مسلمانان یک سوال ساده میپرسم .چطور یک مسلمان زاده میتواند از دین اسلام خارج شود.در حالی که اورا مرتد نامیده و ریختن خونش را مباح میدانید؟
  ایا نه اینکه در پذیرش دین اجباری نیست؟ و اگر جوابتان این است که گرویدن به اسلام ازاد است ولی خروج از ان نه…. باید خدمتتان عرض کنم این شیوه رفتار تنها مختص باندهای مافیایی و تبهکار است که ورود به انها راحت ولی خروج از انها با مرگ امکان پذیر است.
  امام جمعه کابل این توحش اسلامی را محکوم کرد نه بخاطر وجدان بیدار اسلامیش بلکه بخاطر واکنش شدیدی که در بین مردم و بخصوص بانوان افغانستان داشت.وگرنه اگر مشاهده میکرد که مردم بی تفاوت از این درنده خویی وحشیانه چشم پوشی میکنند بعید نبود امروز ان قاتلان را که مانند گرگهای گرسنه فرخنده بیگناه را دریدند مورد ستایش قرار بدهد و انان را جهادگرانی در راه الله معرفی کند.
  در اینجا میخواهم این نکته را مورد عنایت قرار دهید انهم اینکه امروز زنان در کشورهای اسلامی بسیار اگاهانه ظلمهای اسلام به خود را درک و شجاعانه تر در برابر این ظلم اشکار ایستادگی میکنند.دیر زمانی نیست که مادران بیشتر از مردان مروج خرافات اسلامی بودند ولی اکنون بانوان در صف اول مبارزه با این مافیای اسلامی قرار دارند.

  • Baran Bahari

   نخیر! اشتباه ترجه کردند. لا اکراه فی الدین یعنی: ” “پذیرش” دین با اکراه نباید باشد. اکراه و کراهت به معنی زشتی و کج صورتی است.
   لا اکرا فی الدین را قرآن به تازه مسلمانان گفته که ” از پذیرش اجباری اسلام ” صورت را کج نکنند و لبحند به دوربین بزنند!

   • faghat kherad

    با سپاس از شما بانوی بزرگوار که به نکته زیبایی اشاره نمودید.(لبخند به دوربین).
    قدرت ادیان در دو دسته جامعه خلاصه میشود.اول)اکثریتی خرافاتی و بی سواد.دوم)اقلیتی منفعت طلب و روباه صفت بنام اخوند ،ملا، شیخ، کشیش، خاخام و …. که در طول تاریخ به اشکال مختلف وجود داشته اند و همواره با ترساندن گروه اول از خشم موهومات اسمانی از انها سو استفاده کرده اند .یا در جهت نفع خود و یا در جهت کمک به اداره اسانتر جامعه توسط پادشاهان و صاحبان قدرت. برای گرفت قدرت از ادیان تنها راه، مبارزه با بی سوادی گروه اول است چون گروه دوم بسیار حساب شده و دقیق میداند چه میخواهد. در نظراتی که در برخی مطالب دیگر سایت قرار داده بودم نیز بارها اشاره کرده ام اگر به سمت اعتقادات افراد یورش ببریم انها بدون تعقل و تنها با خشم و حالتی تهاجمی در برابر ما جبهه میگیرند،چون بر این باورند که ما میخوایم هویتشان را بگیریم.بخاطر همین همیشه تاکید میکنم بجای برخورد مستقیم باید انها را مجبور به تفکر، با پرسیدن سوالات درست کرد.(انسان با بهره از کلمه طلایی “چرا” بسرعت از زندان افکار و عقاید بیهوده که زندگی کوتاهش را تحت شعاع قرار داده رها میشود)…….

   • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

    سرکار خانم ان و گوه بهاری توقع نداری که با حرفهایی که توی این مقاله ات
    زدی بجای نجاست چیز دیگری نثارت کنم تو واقعا زنی یا انی لکاته کسو؟؟؟ اما
    خیلی ها در این سایت کیری به کس لیسی ات حاضرند مادر جنده وقتی قرآن رو به
    دستمال توالت تشبیه میکنی انتظار داری چی نثارت کنم؟

 • ASTIYAG

  تازی نامه {قران}همش کس وشعر سلمان فارسی جاکش مادر جنده خیانتکار بوده من خودم۲۴تا تازی نامه آتش زدم

  • karim

   دمت گرم اسم سلمان کونی در حقیقت روزبه هست

   • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

    کونی اون ننه جنده ات است که از بس به کونش گذاشتن راه کس و کونش یکی شد و تو حرومزاده رو پس انداخت

    • karim

     هر چقدر میخوای اون چاه فاضلاب (دهنت) را وا کن اما بدون نه صد هزارش خرج الله ۹۰ هزارمش نثارقرآن و روح کریه و متجاوز پیغمبرت و سگ و سگتولاش بقیش هم نثار تو و امسال تو دوست عزیز حالا از کله سحر تا پاس شب عوعو کن

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      کیرم تو دهنت با اون اسم کیریت (کیریمkarim) مادر جنده فکر کردی میایی تو سایت و به یک میلیارد و هفتصد انسان که ولو به غلط و فقط در اثر وراثت مسلمون شدن هتاکی میکنی و بعد برات کف و دست میزنند دستشون بهت برسه خودت و خواهر و ننه جنده ات رو باهم میگان سگ انگلیسی حرومزاده مگه با شما تخم حیضها بحث ایده ئولوژیک باید کرد فقط باید گاییدتون بعد مثل سگ کشتتون

     • karim

      ادامه بده

     • بیچاره

      می بینی فحشش را با بی نام می ده هر چند جوابش را نیز خودش /کان کان/است بیچاره فقط بلد لایی بکشد!!!!!!

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      پایین تنه همه مردان را تقدیم میکنم به دهان شما که دائما پر است از اراجیف در مورد پیامبر قدرتمند و هوشمند اسلام ا

     • مرگ بر خامنه ای

      چوسلمون.گووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووز

     • alis

      باور هرکس برای خودش محترم است،شما می توانید باور به برده داری
      داشته باشید ولی نباید بتوانید باورهای تروریستی تان را به کار بگیرید.
      آیه های برده داری ،زن ستیزانه و جنایی در قرآن پس چه می شود؟
      چون این ها در قرآن آمده اند، پس من نمی توانم به چنین چیزی
      احترام بگذارم.

      هیچ چیزی مقدس نیست و باید همه چیز نقد و بررسی شود.

     • karim

      عزیز با کسی حرف از این چیزا بزن که انسان باشه طرف انسان نیس.

     • ساسان

      آخه تو انسانی مادر جنده که چاک فاضلاب دهنتو وا میکنی و به شخصیتهایی که ولو به غلط برای عده ای محترمند فحش ناموسی میدی بعد توقع داری با ادب باهات حرف بزنند

      اینم نمونه ای از ادبیات یک بی خدا

      (دمت گرم اسم سلمان کونی در حقیقت روزبه هست)

     • karim

      کونی فحش ناموسیه بیسواد؟؟؟

     • ساسان

      یعنی اگه کسی بهت بگه کونی ناراحت نمیشی؟؟؟

     • karim

      از نظر من کسی که به اجدادش و کشورش خیانت میکنه یک کونی حالا هر کی میخواد باشه

     • ساسان

      بعد سایت فصول محله با این ادبیات تو رو تشویق میکنه و به امثال ما میگه بی ادب و نزاکت

     • karim

      برو ساندیستا عزیز بخور لبو شدی

     • اموزش درست

      داره با شخصیت ها اخطلاط میکند بی نزاکت نه با خواهر مادر تو……
      مثل اینکه تو خانواده این فرهنگی بزرگ شدی چون لقمان را گفتن ادب از که اموختی گفت از بی ادبان……

     • ساسان

      دقیقا من بی ادبان را با روش خودشان مجازات میکنم

     • ساسان

      نقد و بررسی کن حرفی نیست اما وقتی فحاشی کردی صد بار کثیفتر از خودت باهات حرف خواهم زد

     • دهان شوی

      ترک گرگ فقط مرگه این سایت و سر تیتره نظرت را نشان خواهر و مادرت بده مفید خواهد بود….

     • ساسان

      این تیتر رو بکن تو حلق مادر و خواهر کسی ات که دیگه گوه بخوری به پیامبر امتی اینگونه بی مهابا توهین کنی مادر به خطا کس خواهر همه آخوندا و جمهوری اسلامی شون اما مقابل شما حرومزاده ها می ایستم ولو به قیمت جانم مرگی بخاطر دفاع از ساحت پیامبر رحمت و قدرت

     • واخ واخ

      اهل ریا هم که هستی بارک الله

     • بستن درب توالت

      به نظر من این شخص یا از پایین اخته شده است یا دو رگه هم جنس باز که تغییر جنسیت داده و متمایل به جنس مذکره که این قدر از پایین تنه مردان حرف و تعریف میکند به نظر شما اینطور نیست !!!!!!

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      پایین تنه همه مردان را تقدیم میکنم به دهان شما که دائما پر است از اراجیف در مورد پیامبر قدرتمند و هوشمند اسلام

     • واخ واخ

      هوشش اونقد زیاده که میگه آسمون سقف داره بعلللللله بگو بععععععععع

     • ساسان

      هوشش اونقدر زیاد بود که هزار و چهارصدساله کون خودتونو جر دادید حریفش نشدید

     • واخ واخ

      این از بی سوادی مرده از کور بودن چشم به خاطر اعتقادات نارسته ربطی به هوش اون نداره وقتی همه درکشون اندازه تو بهتر از این نمیشه

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      پایین تنه همه مردان را تقدیم میکنم به دهان شما که دائما پر است از اراجیف در مورد پیامبر قدرتمند و هوشمند اسلام

     • karim

      نه بیشتر به همو سکسوال یا حتی پدوفیلیا(بچه باز) میخوره نظر تو چیه؟

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      کونی اون ننه جنده ات است که از بس به کونش گذاشتن راه کس و کونش یکی شد و تو حرومزاده رو پس انداخت

    • با مسواک

     تن ادمی شریف است بجان ادمیت/نه همی لباس زبیاست نشان ادمیت….عزیز یه سر رفتی حوزه قم راست کارته حیفه با این نبوغ که داری شاید اینده رهبر والایی بهتراز امروز بشی قدیمیا گفتن یک عالمی باکشتی در سفر بود وخیلی ادعا داشت ملوان کشتی را مدام تحقیرکه چون علم نحو رانمیدانی نصف عمرت بر فنا….ناگهان هواطوفان شدید شد وکشتی در حال غرق شدن که ملوان به عالم بر خورد از او پرسید که علم شنا را دانی گفت نه گفت پس تمام عمرت بفناست..زود برو به قم

    • تکرار مکرارت

     نظرت را نشان مادر و خوصوصا خواهرت بده این جوابهای من فحش نیست در جهت اصلاحت است.

  • ساسان

   کس اون چیزیه که ننه جندت هر شب میده و شعر چیزایی است که تو بی غیرت واسه دادن ننه ات بهم میبافی مطمئن باش بزودی مثل سگ به آتیش کشیذه میشی

   • اموزش فوق دینی

    توکه هر لحظه در دهانت فحشه خوبیت ندارد که بعد ان حرف قران و خدا وغیره…..بزنی چندصدباردهانت را اب بکش و چندتا غسلهای واجب و نیمه واجب و یقین کامل از مقبول افتادنش شدی دهان باز کن….

    • ساسان

     جواب شما هرزه دهانهای با اصطلاح سکولار بی خدا را باید مثل خودتون داد

 • ASTIYAG

  از زمانی که کوروش بزرگ یهودی های بی ناموس رو از اسارت تازی ها نجات داد کشورمان پرشیا مستعمره اسراییل از ۲۵۵۵ سال پیش بوده تا الان که نوکران انها اخوندهای آبنه ای کونی ولواط کار هستن

  • Baran Bahari

   شما خوبی؟ اسرائیل اصلن تاریخ نداره.. هرگز پادشاه نداشته. هیچ سندی درباره ی یک پادشاه یهودی در تاریخ نیست. اسرائیل همواره قسمتی از روم و یا ایران بوده…. تاریخی و دقیق باشیم. هموطنان یهودی انسانهایی پاک و راستگویند که از نظر نژاد ایرانی محسوب می شوند. شوش بزرگترین جمعیت یهودی را داشته است . تا پیش از تشکیل کشور اسرائیل(که تنها ۶۰ سال تاریخ دارد) بیشترین جمعیت یهودی جهان در ایران مخصوصاً شیراز و اصفهان بودند….

   • atoosa

    باید هم ادبیات یک دین باور این گونه باشد چون هیچ منطقی
    پشت باورهای دینی اش ندارد.

    • karim

     درود

    • ساسان

     با شما دهن پاره ها باید مثل خودتون حرف زد هر نجاستی دلتئن خواست خوردید اما وقتی دری وری بارتون میکنند دم از ادب میزنید
     اینم نمونه ای از ادب رفیقای بی خدایت
     (قاتل علی تازی بی ناموس ۱ سردار اریایی به نام بهمن جازوییه رامهرمزی از
     تبار خوزستان که انتقام خون اریایی های نازنینم روازاین حروزاده گرفت حالا
     آخوند های کونی ولواط کار میگن که ابن ملجم قاتل علی بی ناموس بوده)

     • dadson

      محمد با کودک زیر هشت سال ازدواج کرده پس بچه باز است
      سر ۳۰۰ تن را به جرم دگراندیش بودن به فرمان خود و به دست
      علی سر برید پس او یک تروریست است.

     • ساسان

      اگه شما امثال تاریخ طبری.سیره ابن هشام . واقدی و … را دربست قبول دارید چرا قسمتهایی را که به معجزات پیامبران اشاره کرده ذکر نمیکنید؟؟؟
      تو به من ثابت کن پیامبر با دختر زیر هشت سال ازدواج کرده تا من برینم تو دین اسلام اما اگه نتونستی بعدش فحشی در عالم نمیمونه الا اینکه نثارت میکنم فقط مرد باش و ثابت کن بگونه ای علمی منم تا آخرش باهات هستم به رفقای عوضی ات هم بگو قاطی نشن در ضمن من به روشهای نقد درونی و نقد بیرونی گزاره های تاریخی و متد های بررسی منابع دست اول و منابع دست دوم تاریخی واقفم بنابراین سعی کن با آرامش و بدور از تعصب و با روحیه ای علمی حرفی رو که زدی ثابت کنی

     • توضیح روشن

      داعش را که می شناسی سایتش موجوده با احادیث وآیات قرانی قید شده در سایش وتمام کارهایش رابا تقلید از محمد و ادامه راه اوست بیان کرده اینهای که دارد میکشد مگر مسمان نیستند و بزن هایشان تجاوز وبه هم می فروشند چرا راه دور طبری و هشام و…این که گرفتن حکم کارش را هم مو بمو توضیح داده بابا واقعا که مطالعه ات ۰ است…

     • ساسان

      هم سایت تو و هم داعش دست پرورده صهیونیزم بین الملل برای تخریب چهره اسلامید

     • انسانیت قبل از هرمذهبی بوده

      از خودتت چی داری با سند حرف بزن لایی نکش چون می افتی تو خاکی فعلا که از این سایت داری استفاده میکنی نون نمک ناشناس مگه چجوری اخه….

     • ساسان

      وقتی سلاخ معروف داعش( جان جهادی) آیاتی از قرآن رو میخونه و دست به جنایت میزنه داره از قانون مجاورت در روانشناسی گشتالت استفاده میکنه تا نفرت از این کار کثیفش رو به قرآن تسری بده البته اون خیلی زیرکانه تر از شما احمقها سعی میکنه چهره اسلام رو تخریب کنه چون دست پرورده سرویسهای اطلاعاتی پیشرفته است
      اما شما نادونها بی محابا شروع میکنید به توهین و با این کار احمقانه تون آب به آسیاب تعصب و توحش می ریزید.کاری میکنید که مردم هیچوقت نتونند از مکر این آخوندای همه فن حریف خلاص بشن چون سریع ندای وااسلاما سر میدن و سرنوشت تون میشه سرنوشت دختر افغانی ابله که خودشو رو با شاخ گاو درگیر کرد آنقدر شعور ندارید لنین صد سال پیش گفت بر میخ دین نکوبید که محکمتر میشود اما شما الاغها هنوز تو طویله قرون وسطی گیر کرده اید و هی جفتک میاندازید

     • چالند پالند

      چرا یه دفع می بری و میزنی توی خاکی باز دهانت را ابکشیدی که اریایی گفتی مثل اینکه حالت خرابه یا روان گردان زدی!!!؟؟؟

    • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

     شما خوبی؟ اسرائیل اصلن تاریخ نداره.. هرگز پادشاه نداشته. هیچ سندی درباره
     ی یک پادشاه یهودی در تاریخ نیست. اسرائیل همواره قسمتی از روم و یا ایران
     بوده…. تاریخی و دقیق باشیم. هموطنان یهودی انسانهایی پاک و راستگویند
     که از نظر نژاد ایرانی محسوب می شوند. شوش بزرگترین جمعیت یهودی را داشته
     است . تا پیش از تشکیل کشور اسرائیل(که تنها ۶۰ سال تاریخ دارد) بیشترین
     جمعیت یهودی جهان در ایران مخصوصاً شیراز و اصفهان بودند….

    • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

     سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
     میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
     فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
     کردن که
     همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
     ایدزی
     گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
     گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
     پاهاشو هوا میکنه جات خالیه۴۳۲۴۵۳

   • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

    سرکار خانم ان و گوه بهاری توقع نداری که با حرفهایی که توی این مقاله ات
    زدی بجای نجاست چیز دیگری نثارت کنم تو واقعا زنی یا انی لکاته کسو؟؟؟ اما
    خیلی ها در این سایت کیری به کس لیسی ات حاضرند مادر جنده وقتی قرآن رو به
    دستمال توالت تشبیه میکنی انتظار داری چی نثارت کنم؟؟

 • ممد ص کوس باز

  ممد یا کوس باز معروف…حتما خدا به ممد گفته با دکتر ۶ ساله ازدواج کنه…۴۰ تا زن ۴۰۰ صیغه ی تجاوز به عنف هم که تا دلت بخواد…قران دست نوشت خود ممد بود شیطان بزرگ…کتاب ایات شیطانی رو بخونید اونای که تو خارج هستن راحت میتونن این کتاب گیر بیارن واقعیت ممد نوشته که چه کوس کش بی ناموس بوده با اون قیافه تخمیش کید بعد جق میمونه عرب سوسمار خور

  • ساسان

   فعلا که

  • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

   فعلا که همین مسلمونا به کس ننه تو مادر جنده ابنه تخم حیض و امثال تو دارند میذارند اسلام باید با تیپای کیری مثل تو با خشونت رفتار کنه حالا میفهمم دستور جهاد و گاییدن امثال تو و ننه جنده ات چه حکمتی داشته چون شما طرفدار سکواریزم و آزادی بیانید پس کیرم تو سکولاریزم و آزادی بیانت

   • bikhoda

    همین که ما خداناباوران در اینترنت و فضای مجازی شما موهوم پرستان را
    به چالش کشیده ایم و از بی منطقی مانند لبو سرخ شده اید،خودش
    دستاورد بزرگی می تواند باشد.

    • ساسان

     منطق شما فحشهای رکیک است و ما با همین منطق خودتان با شما سخن خواهیم گفت

    • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

     فعلا که همین مسلمونا به کس ننه تو مادر جنده ابنه تخم حیض و امثال تو
     دارند میذارند اسلام باید با تیپای کیری مثل تو با خشونت رفتار کنه حالا
     میفهمم دستور جهاد و گاییدن امثال تو و ننه جنده ات چه حکمتی داشته چون شما
     طرفدار سکواریزم و آزادی بیانید پس کیرم تو سکولاریزم و آزادی بیانتو

   • دهانت مسواک میخاد

    درست درامد تورده مسجدومنبری وساندیس هستی چون فرهنگ اینان ۳۵ ساله که مثل گاو پی شو نی سفیده یک مدت بری حوزه قم کلاست ومدرکت کامل میشه!!!؟؟؟ساندیس معجزه گر

    • ساسان

     برو اول حرف زدنت رو یاد بگیر بدبخت

     • خوش بخت این دنیا

      شماها بدبختهای این دنیاید و چسبیدید به اصطلاح ان دنیا ی خیالی و افسانه ای ما خوشبخته این دنیایم اعتقاد به اراده انسانیت و تکامل در این عالم هستیم حالا ان عالم افسانه ای باشد یا نباشد….

     • ساسان

      اگه به گفته شما خداناباوران پس از مرگ زندگی پایان میابد پس اولا زندگیتان با چریدن چند حیوان در علفزار و خوابیدن در طویله چه تفاوت جوهری دارد؟ جز آنکه علفزارتان مدرنتر و طویله تان لوکس تر است؟؟؟ دوما اگر بواقع زندگی همین چند روزه دنیاست با کدام عقلتان خود را بخطر میاندازید بروید و در علفزار و طویله تان خوش بخت باشید چرا اینقدر به در و دیوار میکوبید؟؟؟

     • منطق برترست

      بله درسته فکریت اگر مدهب عقلت را ندوزد چون انسان نیز موجودی همانند دوزیستیان بوده وکم کم تکامل کرده وبه انسان با ناطق رشد نموده همان طوری از اثار باقیمانده از انسانهای غارنشین که مذهب منکر این ادله های موجود است!؟

     • ساسان

      اگه ممکنه به زبان فارسی بنویس و نه چیزی شبیه زبان اسپرانتو

     • سواد قرآنی

      خودتت را به گوچه فاطمه کج نزن سوادتتدر حد قرآنی اون دیگه مشکل خودتت!؟

     • ساسان

      مطمئن باش بزودی تاوان زبان داریزیهایت را خواهی پرداخت

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
      میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
      فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
      کردن که
      همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
      ایدزی
      گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
      گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
      پاهاشو هوا میکنه جات خالیه۴۵۳

     • سواد قرآنی

      تا یادم نرفته زبان فارسی برای ایران وایرانی هایی که حامی ایران و تاریخ بزرگ کوروش اند نه هر حامی عرب بیان گرد سوسمار….

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      فعلا که همین مسلمونا به کس ننه تو مادر جنده ابنه تخم حیض و امثال تو
      دارند میذارند اسلام باید با تیپای کیری مثل تو با خشونت رفتار کنه حالا
      میفهمم دستور جهاد و گاییدن امثال تو و ننه جنده ات چه حکمتی داشته چون شما
      طرفدار سکواریزم و آزادی بیانید پس کیرم تو سکولاریزم و آزادی بیانت

     • مرگ بر خامنه ای

      خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ فشار کونت اساسی رفته بالا چوسلمون.ریییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییدم تو عسلام
      شاشیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییدم تو عسلام.

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
      میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
      فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
      کردن که
      همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
      ایدزی
      گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
      گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
      پاهاشو هوا میکنه جات خالیه۴۱۵۲

     • یه ارزن شهامت

      چرا موقع فحش دادن اسمت را بالاش نمی یاری مثل این جماعت داعش با نقاب زده سر میبرند چون شهامت و مردانگی اش را ندارند…

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      اینم شهامت

    • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

     سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
     میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
     فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
     کردن که
     همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
     ایدزی
     گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
     گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
     پاهاشو هوا میکنه جات خالیه۴۶۵

  • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

   سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
   میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
   فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
   کردن که
   همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
   ایدزی
   گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
   گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
   پاهاشو هوا میکنه جات خالیه۴۵۳۵

 • ممد ص کوس باز

  کثیف ترین انسانهای روی زمین اشغالترین بدچشم ترین و….بی فرهنگترین و…بی شعورترین انسانهای روی زمین نژاد ممد کوس باز همین مسلمانهای بی فرهنگ هستن فقط مونده قاشق چنگال بردارن برن تو توالت …..حیون شرف داره از ممد کوسکش…سگ کافرها از شما شرف داره

  • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

   سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
   میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
   فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
   کردن که
   همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
   ایدزی
   گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
   گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
   پاهاشو هوا میکنه جات خالیه۴۶۵

 • فقط ایرانی

  آن شخصی که فکر میکنم مستی یا معتاد که به سایت و بقیه ذرت به هوا میکنی و در دهانت جز پایین تنه و مامله مردان چیز دیگر نمی چرخد تواینجورکه بوش میادتوی نماز جمبل و جادویی یه نظر برو چند خط قران بخان فحش های خیلی ابکی تر یاد خواهی گرفت!!!؟؟؟

  • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

   سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
   میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
   فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
   کردن که
   همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
   ایدزی
   گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
   گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
   پاهاشو هوا میکنه جات خالیه۴۵۳۵۴

 • بی خدا

  از گردانندگان فضول محله خواستارم،دیدگاه کسانی را که تنها منطقشان دشنام های
  پایین تنه ای است را پاکسازی بکنند.

  • karim

   ههههههههههه

  • ساسان

   نگاهی به اراجیف این بی ناموسا بنداز که چطور به مقدسات مسلمونا توهین میکنند تا بفهمی منطق کی دشنامهای پایین تنه ای است؟؟؟
   وقتی امثال اون کیریم یا اون عوضی دیگه چاک دهنشونو وا میکنند خفه خون گرفتی و قند تو دلت آب میشه اما وقتی این بی ناموسا رو زیز فحش میکشیم کلاس ادبتون شروع میشه واقعا که منافقید
   دم پیامبر گرم که دهن همتونو سرویس کرد

   اشدا و علی الکفار رحماء بینهم

   • قبل از اسلام

    راستی تحملم برید بزار بگم حیف اون اسم چون از اسمهای قبل از تولد اسلامه و اصلا به عقیده عربی یت و اسلام هم خونی ندارد میدونستی یا نه !!!؟؟؟تکرای ولی خیلی مفید.

   • چشم دل باز کن تا بهتر بینی

    تو اشتباهی تو ایران پارسی بدنیا آمدی بهتر به کشورهای اسلامی عراق سوریه کوچ کنی چون مردم ایران را به زورشمشیر و کشتار مجبور کردن حال واینده نزدیک به زور این مذهب را بیرون خواهیم کرد سال۸۸نمونه بسیار نزدیک و روشنی را دیدیم قطره در مقابل دریا جز حل شدن برایش نیست.

    • ساسان

     افتخار من اینست که یک ایرانی ام آموزگار بزرگ من بهرام مشیری است کسی که صادقانه برای رهایی ملتش از سیطره اتوریته مذهب میکوشد اما شماها داعشیانی هستید که فقط شعار سکولاریزم را سر میدهید و بجای نقد عالمانه اتوریته دینی برای رهایی ملتتان فقط آب به آسیاب تعصب میریزید اینست علت دشمنی من با شما فلک زده ها

   • حزب بادا باد

    کمنت های بالااگر مال تو /ساسان/ باشه که صد رقم عقیده های جور وا جور گفتی منه مذهبی ومذهبی مدارم و…حالا دست بدامن /با پوزش از/بی خدا و بهرام مشیری شدی ایشان از شخصیت هایی که تمام استدلاها و ایدئولوژی های مذهبیون با سند پاره پوره گرده است کمنت های بالایی خودت را چک کنی میفهمی چقدر دو رو و منافقی!!!!؟؟؟؟

    • ساسان

     تو شعورت در حد درک این کامنتا نیست بی خود خودتو خسته نکن

    • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

     سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
     میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
     فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
     کردن که
     همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
     ایدزی
     گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
     گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
     پاهاشو هوا میکنه جات خالیه۴۲۲۲

  • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

   سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
   میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
   فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
   کردن که
   همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
   ایدزی
   گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
   گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
   پاهاشو هوا میکنه جات خالیه۵۴۴۳۵

 • سرباز

  اشتباه این دختر بحث کردن با یک دعانویس در مسجد بوده و البته بیچاره نمیدانسته که وقتی طرف کم بیاورد ممکن است فریاد واسلاما سرداده و بگوید کجایید که این عجوزه آیه ی شریفه را به آتش کشید؟ و مردم را تحریک به لت و کوب وی کند.نتیجه میگیریم اگر به مکانهای مذهبی میرویم در مورد امور خدا و دین نباید بحث کنیم.مثل آن است که شما به کاخ سلطنتی الیزابت بروید و از او بخواهید انتقاد کنید معلوم است که با یک تیریپا شما را می اندازند بیرون و شاید دادگاهی هم بشوید.آن دعا نویس از موضع قدرت برخورد کرده یعنی فکر کرده که بحث این دختر او را از منبع درآمدش محروم میکند و اینگونه فریاد واسلاما سرداده.محمد هم از موضع قدرت برخورد کرده که دستور کشتن میدهد.این خیلی عادی ست.شما هم به قدرتی برسی و کسی بخواهد جایی حال شما را بگیرد از موضع قدرت عمل میکنید.همه حکومت ها سیستم ها مذاهب از موضع قدرت عمل میکنند.مسیحیت با آنهمه بخشش و رحمتش بیش از بیست هزار زن را در آتش سوزانید زیرا از ادیان پاگانی میترسید و باز از موضع قدرت عمل کرد.وقتی می فهمی قدرت کمی داری وارد کاری نشو که توان تمام کردنش را نداری.وقتی قدرت پیدا کردی میتوانی با قدرت عمل کنی.این قانون طبیعت است و همه ی سفسطه های شما هم از روی ناآگاهی ست.وقتی در مقام قدرت هستی از موضع قدرت عمل میکنی میخواهی جورج بوش باشی و یا محمد در هر صورت میخواهی قدرتت کمتر نشود زیرا وجاهت عمومی ات در خطر است.در این ماجرا مقصر کیست؟ ابتدا خود دخترک بیچاره که وارد لانه ی زنبور شده.دوم هم زبان درازش

 • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

  خطابم به گردانندگان سایت فضول محله است حال که منطق شما توهین های رکیک به شخصیتهای دینی است و حاضر به ارشاد دهان پاره های این سایت نیستید تا جلوی خلای دهانشان را بگیرند من نیز شبانه روز سایتتان را به گوه و لجن خواهم کشید

 • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

  سرکار خانم ان و گوه بهاری توقع نداری که با حرفهایی که توی این مقاله ات زدی بجای نجاست چیز دیگری نثارت کنم تو واقعا زنی یا انی لکاته کسو؟؟؟ اما خیلی ها در این سایت کیری به کس لیسی ات حاضرند مادر جنده وقتی قرآن رو به دستمال توالت تشبیه میکنی انتظار داری چی نثارت کنم؟؟؟

  • مرد ایرونی

   بدبخت تو و جمع خانواده ات مدتی برید نزدیک صیغه خانه قم یا /بامعزرت ازسایت و خانم نظر دهنده/جنده خانه اسلامی اون جا مسافر خانه اجاره و همگیتان بفیض این پایین تنه برسید که دائم مثل نقل ونبات در دهنت شده مردتیکه دورگه فلان شده که پشتت دائم بدتر از اخوندهای کونی و لواط ده میخاره بیا اینجا دوای درد بی درمونت دست منه تا دلت بخاد آره جای خارشت را …. سیراب میکنم…..

   • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

    آدرس اون فاحشه خونه رو از ننه جنده ات گرفتی ابنه؟؟؟
    دست وزارت اطلاعات بهت برسه خودت و ننه کسوتو روی هم میگان مادر کس
    تو شهروند این کشوری بعد چاک دهنتو وا میکنی به مقدسات ۷۰ میلیون ایرانی توهین میکنی فکر کردی قسر در میری؟؟/
    کیر هرچی ایرانیه تو دهن تو و ننه صیغه ات ولد زنا
    خیلی هم نمیخواد کس لیسی اون لکاته رو بکنی بدبخت ایتقدر کس ذلیلی که دائم میگید بانو باران بهاری اصلا ببین همچین شغالی هست یا برای نرم کردن دل کس ذلیلایی مثل تو خودشو جای زن جازده
    هر وقت خارش کونت برطرف شد بگو آتش بس کنم

    • مرد ایرونی

     چیه جوش آوردی همدونی که گفتم معلومه جیره خوری اون مذهبی که با چهارتا فحش بخاد بره بهتر همیشه بره عدا اتواره داعش را داری در میآوری مرتد امثال شمایی که دین را بلجن کشیدید نه اون حالا زن یا مرد هفتادمیلیون تو خواب دیدی خیر نیست از آن شصت میلیون رای دهند فقط سی میلیون پای صندوق رفتن که بیست وسه میلیون از جبهه اصلاحات و روحانی بود یعنی بقیه هیچ طبق امار رای نداده ها نزدیک پنجاه پنج میلیون رای نه بود کجا رفت آن نودهشت درصد سال پنجا و نه همان جایی رفت که مذهب ودین رفته بله عده بیسیار معدود شما که نه دلتان بحال مذهب سوخته نه کشور !!؟؟ خیلی بالاتر ها و گوندها خیلی وقته اتش بس داده اند و دستشان رابالا بردن تو بی خبری ….

     • ساسان

      برو اول حرف زدنت رو یاد بگیر فلک زده تو چطوری تو درس ادبیات در دوران مدرسه نمره آوردی با این جمله بندی افتضاحت؟؟؟

     • مرد ایرونی

      چیه باز جلوی چهارتا حرف درست آب روغن غاتی کردی یادتت رفته خیلی پستی چرا که یک سال و نیم پیش ملا علی گدا که جیره دهندتت به التماس و قایمالی که اگر دشمن من هستی بیا رای بدید اربابت به غلط کردن برای نجات از فسادهاش افتاده تو نوچه داری زره اضافی میکنی نون نمک نشناسی دیگه…آب سرد موجود

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
      میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
      فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
      کردن که
      همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
      ایدزی
      گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
      گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
      پاهاشو هوا میکنه جات خالیه۴۳۵

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
      میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
      فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
      کردن که
      همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
      ایدزی
      گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
      گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
      پاهاشو هوا میکنه جات خالیه

    • مرگ بر خامنه ای

     وزارت کسکش اطلاعات بیاد کیر ما رو بخوره براشون خوبه.وقتی رژیم چوسلامیت سقوط کنه اون موقع کیر کلفتمون میره تو دهن وزارت کسکش اطلاعات. ها ها ها ها ها

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات کردن که
      همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
      ایدزی
      گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
      گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
      پاهاشو هوا میکنه جات خالیه

     • مرگ بر خامنه ای

      ها ها ها ها ها ها ها ها / ۳۶ ساله دهن رژیمتو تا دلت بخواد گاییدیم و هم چنان هم بگا میدیم این رژیم چوسلامیتو . رژیم چوسلامیت ۳۶ ساله داره کیر ما رو میخوره . انقدر ننه و آبجی جندت کون وکوس دادن دارن حامله میشن اونم ۴ قلو به به . هر شب هم کون خوب میدن هم کوسای خوب میدن . به به ساک هم میزنن و هر شب کیر منو و اعضای سایتو میخورن . ابجیت کون منم خیلی خوشگل لیس میزنه. ننه و آبجیت دیگه به کون و کوس دادن معروف شدن. جنده خونه ننت دیگه معروف شده . تا دلت بخواد ننه و آبجیت مشتری دارن.

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      سی وشش ساله که خواهر همه تون گاییده شده و همچنان بگا خواهید رفت کی
      میخوایید بفهمید که نمی تونید کیر این رژیم بخورید البته ببخشید میتونید
      فقط بخورید میدونی اونقدر کیرهای ایدزی رو تو دهن و کس ننه و خواهر جنده ات
      کردن که
      همه وجودت کیری شده کونی ابنه اگه ننه جنده ات از عقب و جلو توسط کیرهای
      ایدزی
      گاییده نمیشد توی کیر تو دهن ابنه پس نمی افتادی مادر بخطا شبا به عشق
      گاییدن ننه ات از عقب و جلو میخوابم اما ناگهان خواهر کس نازنینت میاد جلو و
      پاهاشو هوا میکنه جات خالیه

     • مرگ بر خامنه ای

      جدید چی داری چوسلمون؟نمازتو خوندی چوسلمون؟برو بخون از پشت چند تا پیغام واسه ننه و ابجی جندت بفرست.

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      آدرس اون فاحشه خونه رو از ننه جنده ات گرفتی ابنه؟؟؟
      دست وزارت اطلاعات بهت برسه خودت و ننه کسوتو روی هم میگان مادر کس
      تو شهروند این کشوری بعد چاک دهنتو وا میکنی به مقدسات ۷۰ میلیون ایرانی توهین میکنی فکر کردی قسر در میری؟؟/
      کیر هرچی ایرانیه تو دهن تو و ننه صیغه ات ولد زنا
      خیلی
      هم نمیخواد کس لیسی اون لکاته رو بکنی بدبخت ایتقدر کس ذلیلی که دائم
      میگید بانو باران بهاری اصلا ببین همچین شغالی هست یا برای نرم کردن دل کس
      ذلیلایی مثل تو خودشو جای زن جازده
      هر وقت خارش کونت برطرف شد بگو آتش بس کنم۳۴۵

     • ایران ما

      ولش کن ولدزنای جیره خور سقوط گرده بیشترشون از ترس زن وبچه هاشون را پنهانی برودن بیرون کشور هرجه بگنند نمکش میزنند وای که گندیده شده این نمک…ما هستیم.

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      آدرس اون فاحشه خونه رو از ننه جنده ات گرفتی ابنه؟؟؟
      دست وزارت اطلاعات بهت برسه خودت و ننه کسوتو روی هم میگان مادر کس
      تو شهروند این کشوری بعد چاک دهنتو وا میکنی به مقدسات ۷۰ میلیون ایرانی توهین میکنی فکر کردی قسر در میری؟؟/
      کیر هرچی ایرانیه تو دهن تو و ننه صیغه ات ولد زنا
      خیلی
      هم نمیخواد کس لیسی اون لکاته رو بکنی بدبخت ایتقدر کس ذلیلی که دائم
      میگید بانو باران بهاری اصلا ببین همچین شغالی هست یا برای نرم کردن دل کس
      ذلیلایی مثل تو خودشو جای زن جازده
      هر وقت خارش کونت برطرف شد بگو آتش بس کنم۵۴۵

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      آدرس اون فاحشه خونه رو از ننه جنده ات گرفتی ابنه؟؟؟
      دست وزارت اطلاعات بهت برسه خودت و ننه کسوتو روی هم میگان مادر کس
      تو شهروند این کشوری بعد چاک دهنتو وا میکنی به مقدسات ۷۰ میلیون ایرانی توهین میکنی فکر کردی قسر در میری؟؟/
      کیر هرچی ایرانیه تو دهن تو و ننه صیغه ات ولد زنا
      خیلی
      هم نمیخواد کس لیسی اون لکاته رو بکنی بدبخت ایتقدر کس ذلیلی که دائم
      میگید بانو باران بهاری اصلا ببین همچین شغالی هست یا برای نرم کردن دل کس
      ذلیلایی مثل تو خودشو جای زن جازده
      هر وقت خارش کونت برطرف شد بگو آتش بس کنم۴۳

     • مرگ بر خامنه ای

      چوسلمون فشار کونت رفته بالا.ادامه بده چوسلمون گوزو. ریدم تو دین عسلامت.

   • کوپرنیک

    فعلا که آخوندا شب و روز ننه و خواهر جند ات رو روی هم میگان که خیلی
    وقتشون گرفته نشه تو واقعا کونت میخاره چون یه جوری کامنت میدی یا چراغ
    میدی تا آخوندا بیان سر وقت ننه و خواهر جند ات

   • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

    آدرس اون فاحشه خونه رو از ننه جنده ات گرفتی ابنه؟؟؟
    دست وزارت اطلاعات بهت برسه خودت و ننه کسوتو روی هم میگان مادر کس
    تو شهروند این کشوری بعد چاک دهنتو وا میکنی به مقدسات ۷۰ میلیون ایرانی توهین میکنی فکر کردی قسر در میری؟؟/
    کیر هرچی ایرانیه تو دهن تو و ننه صیغه ات ولد زنا
    خیلی
    هم نمیخواد کس لیسی اون لکاته رو بکنی بدبخت ایتقدر کس ذلیلی که دائم
    میگید بانو باران بهاری اصلا ببین همچین شغالی هست یا برای نرم کردن دل کس
    ذلیلایی مثل تو خودشو جای زن جازده
    هر وقت خارش کونت برطرف شد بگو آتش بس کنم ۴۵

    • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

     آدرس اون فاحشه خونه رو از ننه جنده ات گرفتی ابنه؟؟؟
     دست وزارت اطلاعات بهت برسه خودت و ننه کسوتو روی هم میگان مادر کس
     تو شهروند این کشوری بعد چاک دهنتو وا میکنی به مقدسات ۷۰ میلیون ایرانی توهین میکنی فکر کردی قسر در میری؟؟/
     کیر هرچی ایرانیه تو دهن تو و ننه صیغه ات ولد زنا
     خیلی
     هم نمیخواد کس لیسی اون لکاته رو بکنی بدبخت ایتقدر کس ذلیلی که دائم
     میگید بانو باران بهاری اصلا ببین همچین شغالی هست یا برای نرم کردن دل کس
     ذلیلایی مثل تو خودشو جای زن جازده
     هر وقت خارش کونت برطرف شد بگو آتش بس کنم۵۳۴

 • ساسان 2

  این خرمگسا بهوای شیرینی تو این توالت (سایت فضول محله )اومدن اما اشتباه
  کردن پس تصمیم گرفتن برینن تو این مستراح تا دیگه گردانندگانش سر در این
  خلا تابلوی شیرنی فروشی نصب نکنند

  • ال فراری ها

   تو را سننه به این سایت اگر قبول نداری دهانه کثافتت راکه ویز ویز اضافی می کندببند برو توی اون سایت های ملا ممد علی کدا بچر که اجنه ها بازش نمی کنند همینه ابن جا داری ویز ویز میکنی خائن جیره خور کثیف و……

   • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

    آدرس اون فاحشه خونه رو از ننه جنده ات گرفتی ابنه؟؟؟
    دست وزارت اطلاعات بهت برسه خودت و ننه کسوتو روی هم میگان مادر کس
    تو شهروند این کشوری بعد چاک دهنتو وا میکنی به مقدسات ۷۰ میلیون ایرانی توهین میکنی فکر کردی قسر در میری؟؟/
    کیر هرچی ایرانیه تو دهن تو و ننه صیغه ات ولد زنا
    خیلی
    هم نمیخواد کس لیسی اون لکاته رو بکنی بدبخت ایتقدر کس ذلیلی که دائم
    میگید بانو باران بهاری اصلا ببین همچین شغالی هست یا برای نرم کردن دل کس
    ذلیلایی مثل تو خودشو جای زن جازده
    هر وقت خارش کونت برطرف شد بگو آتش بس کنم ۸

 • کیر تو دهن اعضا سایت فضول 1

  آدرس اون فاحشه خونه رو از ننه جنده ات گرفتی ابنه؟؟؟
  دست وزارت اطلاعات بهت برسه خودت و ننه کسوتو روی هم میگان مادر کس
  تو شهروند این کشوری بعد چاک دهنتو وا میکنی به مقدسات ۷۰ میلیون ایرانی توهین میکنی فکر کردی قسر در میری؟؟/
  کیر هرچی ایرانیه تو دهن تو و ننه صیغه ات ولد زنا
  خیلی
  هم نمیخواد کس لیسی اون لکاته رو بکنی بدبخت ایتقدر کس ذلیلی که دائم
  میگید بانو باران بهاری اصلا ببین همچین شغالی هست یا برای نرم کردن دل کس
  ذلیلایی مثل تو خودشو جای زن جازده
  هر وقت خارش کونت برطرف شد بگو آتش بس کنم

  • کیر تو دهن اعضا سایت فضول 2

   آدرس اون فاحشه خونه رو از ننه جنده ات گرفتی ابنه؟؟؟
   دست وزارت اطلاعات بهت برسه خودت و ننه کسوتو روی هم میگان مادر کس
   تو شهروند این کشوری بعد چاک دهنتو وا میکنی به مقدسات ۷۰ میلیون ایرانی توهین میکنی فکر کردی قسر در میری؟؟/
   کیر هرچی ایرانیه تو دهن تو و ننه صیغه ات ولد زنا
   خیلی
   هم نمیخواد کس لیسی اون لکاته رو بکنی بدبخت ایتقدر کس ذلیلی که دائم
   میگید بانو باران بهاری اصلا ببین همچین شغالی هست یا برای نرم کردن دل کس
   ذلیلایی مثل تو خودشو جای زن جازده
   هر وقت خارش کونت برطرف شد بگو آتش بس کنم ۲

   • کیر تو دهن اعضا سایت فضول 3

    آدرس اون فاحشه خونه رو از ننه جنده ات گرفتی ابنه؟؟؟
    دست وزارت اطلاعات بهت برسه خودت و ننه کسوتو روی هم میگان مادر کس
    تو شهروند این کشوری بعد چاک دهنتو وا میکنی به مقدسات ۷۰ میلیون ایرانی توهین میکنی فکر کردی قسر در میری؟؟/
    کیر هرچی ایرانیه تو دهن تو و ننه صیغه ات ولد زنا
    خیلی
    هم نمیخواد کس لیسی اون لکاته رو بکنی بدبخت ایتقدر کس ذلیلی که دائم
    میگید بانو باران بهاری اصلا ببین همچین شغالی هست یا برای نرم کردن دل کس
    ذلیلایی مثل تو خودشو جای زن جازده
    هر وقت خارش کونت برطرف شد بگو آتش بس کنم ۳

    • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

     آدرس اون فاحشه خونه رو از ننه جنده ات گرفتی ابنه؟؟؟
     دست وزارت اطلاعات بهت برسه خودت و ننه کسوتو روی هم میگان مادر کس
     تو شهروند این کشوری بعد چاک دهنتو وا میکنی به مقدسات ۷۰ میلیون ایرانی توهین میکنی فکر کردی قسر در میری؟؟/
     کیر هرچی ایرانیه تو دهن تو و ننه صیغه ات ولد زنا
     خیلی
     هم نمیخواد کس لیسی اون لکاته رو بکنی بدبخت ایتقدر کس ذلیلی که دائم
     میگید بانو باران بهاری اصلا ببین همچین شغالی هست یا برای نرم کردن دل کس
     ذلیلایی مثل تو خودشو جای زن جازده
     هر وقت خارش کونت برطرف شد بگو آتش بس کنم

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      آدرس اون فاحشه خونه رو از ننه جنده ات گرفتی ابنه؟؟؟
      دست وزارت اطلاعات بهت برسه خودت و ننه کسوتو روی هم میگان مادر کس
      تو شهروند این کشوری بعد چاک دهنتو وا میکنی به مقدسات ۷۰ میلیون ایرانی توهین میکنی فکر کردی قسر در میری؟؟/
      کیر هرچی ایرانیه تو دهن تو و ننه صیغه ات ولد زنا
      خیلی
      هم نمیخواد کس لیسی اون لکاته رو بکنی بدبخت ایتقدر کس ذلیلی که دائم
      میگید بانو باران بهاری اصلا ببین همچین شغالی هست یا برای نرم کردن دل کس
      ذلیلایی مثل تو خودشو جای زن جازده
      هر وقت خارش کونت برطرف شد بگو آتش بس کنم ۴

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      آدرس اون فاحشه خونه رو از ننه جنده ات گرفتی ابنه؟؟؟
      دست وزارت اطلاعات بهت برسه خودت و ننه کسوتو روی هم میگان مادر کس
      تو شهروند این کشوری بعد چاک دهنتو وا میکنی به مقدسات ۷۰ میلیون ایرانی توهین میکنی فکر کردی قسر در میری؟؟/
      کیر هرچی ایرانیه تو دهن تو و ننه صیغه ات ولد زنا
      خیلی
      هم نمیخواد کس لیسی اون لکاته رو بکنی بدبخت ایتقدر کس ذلیلی که دائم
      میگید بانو باران بهاری اصلا ببین همچین شغالی هست یا برای نرم کردن دل کس
      ذلیلایی مثل تو خودشو جای زن جازده
      هر وقت خارش کونت برطرف شد بگو آتش بس کنم ۵

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      آدرس اون فاحشه خونه رو از ننه جنده ات گرفتی ابنه؟؟؟
      دست وزارت اطلاعات بهت برسه خودت و ننه کسوتو روی هم میگان مادر کس
      تو شهروند این کشوری بعد چاک دهنتو وا میکنی به مقدسات ۷۰ میلیون ایرانی توهین میکنی فکر کردی قسر در میری؟؟/
      کیر هرچی ایرانیه تو دهن تو و ننه صیغه ات ولد زنا
      خیلی
      هم نمیخواد کس لیسی اون لکاته رو بکنی بدبخت ایتقدر کس ذلیلی که دائم
      میگید بانو باران بهاری اصلا ببین همچین شغالی هست یا برای نرم کردن دل کس
      ذلیلایی مثل تو خودشو جای زن جازده
      هر وقت خارش کونت برطرف شد بگو آتش بس کنم ۶

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      آدرس اون فاحشه خونه رو از ننه جنده ات گرفتی ابنه؟؟؟
      دست وزارت اطلاعات بهت برسه خودت و ننه کسوتو روی هم میگان مادر کس
      تو شهروند این کشوری بعد چاک دهنتو وا میکنی به مقدسات ۷۰ میلیون ایرانی توهین میکنی فکر کردی قسر در میری؟؟/
      کیر هرچی ایرانیه تو دهن تو و ننه صیغه ات ولد زنا
      خیلی
      هم نمیخواد کس لیسی اون لکاته رو بکنی بدبخت ایتقدر کس ذلیلی که دائم
      میگید بانو باران بهاری اصلا ببین همچین شغالی هست یا برای نرم کردن دل کس
      ذلیلایی مثل تو خودشو جای زن جازده
      هر وقت خارش کونت برطرف شد بگو آتش بس کنم۷

     • کیر تو دهن اعضا سایت فضول محله

      آدرس اون فاحشه خونه رو از ننه جنده ات گرفتی ابنه؟؟؟
      دست وزارت اطلاعات بهت برسه خودت و ننه کسوتو روی هم میگان مادر کس
      تو شهروند این کشوری بعد چاک دهنتو وا میکنی به مقدسات ۷۰ میلیون ایرانی توهین میکنی فکر کردی قسر در میری؟؟/
      کیر هرچی ایرانیه تو دهن تو و ننه صیغه ات ولد زنا
      خیلی
      هم نمیخواد کس لیسی اون لکاته رو بکنی بدبخت ایتقدر کس ذلیلی که دائم
      میگید بانو باران بهاری اصلا ببین همچین شغالی هست یا برای نرم کردن دل کس
      ذلیلایی مثل تو خودشو جای زن جازده
      هر وقت خارش کونت برطرف شد بگو آتش بس کنم

 • دینا

  اسلام ناب محمدی=دزدی، کشتار، راهزنی، بی ناموسی، پدوفیلیا، تجاوز، توهین، ننگ، مرگ ، بچه بازی، صسغه، سنگسار، غلام و غلام بچه( آیا نسل جدید می دانید اسم غلام مشهور علی تازی قنبر بود و نام قنبرعلی در ایران ااز اسم او گرفته شده یعنی قنبر غلام علی و غلام عبارت است از برده جنسی مرد که در بهشت نیز برای مردان مسلمان عرب وعده غلمان یا همان پسران زیبا روی دست نخورده، داده شده است)

 • نوید

  الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم

 • قران کریم

  دوستانی که قرآن کریم در خانه دارند بدانند اگر که روزی دستمال توالت تمام کردند خدا در صورت لزوم و فوری بودن اجازه استفاده از صفحات مقدس قرآن رو برای پاک کردن کثافات داده ضمنا من استفاده کردم خیلی تاثیر خوبی داشت ، البته بنظرم تنها استفاده مفید قران کیریم همینه

 • عباس

  کیر توش

 • امیرعباس

  چرا انسان ها سر دین با همدیگه جنگ و جدال دارند کره ی زمین و این دنیا بر اساس یک انفجار بزرگ به اسم بیگ بنگ به وجود امده و زندگی هم فقط و فقط برای لذت بردن هستش نه چیز دیگر …. ادم باید از زندگی خودش لذت ببره نه این که همه اش پیگیر دین و ای چیزا باشه . من خیلیا رو دیدم که دین رو قبول ندارند ولی بسیار ثروتمند هستند و خیلیا هم هستند که دین رو قبول دارند ولی ، وضع خوبی ندارند

 • Vahid

  از انس روایت است که گفت: گروهی
  از قبیله عکل به نزد پیامبر آمدند و آب و هوای مدینه را ناسازگار یافتند، پیامبر به آنها فرمود داد تا به گله گاه شتران صدقه ای بروند و از شیر و ادرار شتران بنوشند تا بهبود یابند، آنها چنان کرده و بهبود یافتند، سپس شتربان را کشتند و شتران را ربودند، پس از اینکه پیامبر از این ماجرا با خبر شد، گروهی را به دنبال آنان فرستاد و آنان دستگیر شده و به نزد پیامبر آورده شدند، پیامبر دستور داد تا دست و پای آنها را قطع و چشمانشان را با آهن داغ شده بسوزانند، دستور انجام شد و آنها را در زیر آفتاب سوزان رها کردند و به آنها آب هم ندادند تا اینکه مردند.🔪
  Sahih bukhari 1.4.234

 • کسخل یاب

  یه عده کسخل نشستین دور هم کس می‌گین

  (این نظر بر اساس تایتل این صفحه است خوندن بقیه اش هم کار یه عده کسخل دیگه اس)

 • سید حمید موسوی

  محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلم) فرستاده خداست و یاران و همراهانش بر کافران بسیار قویدل و سخت و با یکدیگر بسیار مشفق و مهربانند، آنان را در حال رکوع و سجود نماز بسیار بنگری که فضل و رحمت خدا و خشنودی او را می‌طلبند، بر رخسارشان از اثر سجده نشانه‌های نورانیّت پدیدار است. این وصف حال آنها در کتاب تورات و انجیل مکتوب است که (مثل حال آن رسول) به دانه‌ای ماند که چون نخست سر از خاک برآورد جوانه و شاخه‌ای نازک و ضعیف باشد بعد از آن قوّت یابد تا آنکه ستبر و قوی گردد و بر ساق خود راست و محکم بایستد که دهقانان را (در تماشای خود) حیران کند (همچنین محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم و اصحابش از ضعف به قوّت رسند) تا کافران عالم را (از قدرت و قوّت خود) به خشم آرند. خدا وعده فرموده که هر کس از آنها ثابت ایمان و نیکوکار شود گناهانش ببخشد و اجر عظیم عطا کند.
  کلام خدا رو تو همچین جایی بردن بی ادبیه ولی به زودی می‌فهمید زباله کیه و کی به زباله دان تاریخ میپیونده